Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Ziegler: Hlad je organizovaný zločin

Ziegler: Hlad je organizovaný zločin

jean_zieglerJean Ziegler neúnavne bojuje proti hladu a gamblerom, ktorí so stávkami na potraviny zhrabujú miliardy.

Na celom svete zomiera každých päť sekúnd jedno dieťa hladom. Toto nenecháva Jeana Zieglera, bývalého zvláštneho spravodajcu OSN pre právo na potraviny, na pokoji. V interview s derStandard.at hovorí o „bankovom banditizme“, agrárnych špekulantoch, o kanibalskom svetovom poriadku a pôvode globálneho hladu.

„Dospelý človek môže spravidla žiť tri minúty bez dýchania, tri dni bez toho, že by pil, tri týždne bez toho, že by jedol. Viac nie. Potom začína telesný úpadok. Pri podvyživených deťoch sa prejavuje boj so smrťou omnoho skôr. Najprv spotrebuje telo svoje rezervy cukru, potom tuku. Deti začnú byť letargické. Strácajú rapídne na váhe. Zrúti sa imúnny systém. Hnačky zrýchlia vyčerpanie. Ústni paraziti a infekcie dýchacích ciest spôsobujú strašné bolesti. Potom začne odbúravanie svalov. (…) Ich ruky sa bezvládne kyvocú na tele. Ich tváre sa podobajú starcom. Potom nasleduje smrť.“ (Koniec: nechávame ich vyhladovať. Hromadné ničenie v Treťom svete)

derStandard.at: Vám nie je zaťažko, zdôrazňovať vo vašej knihe, že každých päť sekúnd zahynie hladom jedno dieťa pod 10 rokov. Aký podiel má hrabivosť surovinových špekulantov na tomto hladomore?

Ziegler: Nie ja to tvrdím, ale Svetová organizácia pre výživu FAO. Mechanizmy, ktoré vedú k tomuto masovému vraždeniu sú veľmi komplexné. 2008/2009 najprv bankový banditizmus spustošil finančné trhy, následne pristúpili hedžové fondy, velkošpekulanti zväčša na surovinové burzy vo všeobecnosti a na burzy agrárnych surovín špeciálne. To je trh so zákazníkmi – zajatcami, pretože jesť musí každý.

derStandard.at: Avšak legálny trh.

Ziegler: Obchodník, ktorý špekuluje so základnými potravinami, je činný na všetkých frontoch a pohltí všetko, čo mu môže niečo priniesť. So špekuláciami na základné potraviny vyprodukuje s Futures (termínovanými obchodmi), Short Sellings, Leverage (pákovým efektom) a tak ďalej, celkom legálne astronomické profity. V priebehu jedného roku stúpla cena na svetovom trhu pre kukuricu o 63 percent, pre ryžu o 31,8 percenta, a cena pre tonu pšenice sa zdvojnásobila.

derStandard.at: Nie je to príliš jednoduché, urobiť zodpovedných za stúpajúce ceny surovín špekulantov?

Ziegler: Špekulant nie je jediným pôvodcom stúpania ceny, ale jeho zásahom sa zrýchľujú cenové pohyby. Od ostatných hospodárskych aktérov ho odlišuje okolnosť, že nič nekupuje pre vlastnú spotrebu. Vezmite si príklad: Tak pestovateľ obilia v Argentíne na jednej strane, ako aj majiteľ jednej siete pekární v New Yorku na druhej strane má záujem na fixnej cene. Obaja potrebujú plánovaciu bezpečnosť, aby mohli kalkulovať nasledujúci produkčný cyklus. Tento druh termínových obchodov je špekulatívny. Cena je umelá a nezodpovedá efektívnej tržnej cene. To je legitímne. Ak však účastníci trhu nie sú ani producenti, ani spotrebitelia, ide o čistú burzovú špekuláciu, ktorá nezodpovedá žiadnemu hospodárskemu osohu.

derStandard.at: Nástroje, ktoré používajú surovinoví špekulanti, sú deriváty a termínované kontrakty, trhy, preto – žiaden vynález posledných rokov. Čo sa teda zmenilo?

Ziegler: Nechajte ma odpovedať Olivierom Pastré, jedným z rozhodujúcich odborníkov na tomto poli: „Trhy pre derivátové produkty boli vytvorené už začiatkom 20. storočia v Chicagu. Avšak od začiatku 1990-tych rokov sa tieto novodobé finančné produkty zmenili z čistých poistných produktov na čisté špekulatívne produkty. Za menej ako tri roky sa podiel nekomerčných aktérov na trhu s kukuricou zvýšil zo 17 na 43 Percent.“ Dnes držia veľké hedžové fondy 12.000 až 15.000 komoditných termínových kontraktov na kukuricu, sóju, obilie, ryžu a podobne, ktoré kupujú, predávajú, znovu kupujú a tak ďalej. Keď príde moment realizácie, cena na svetovom trhu exploduje.

derStandard.at: Na druhej strane stúpa hlad…

Ziegler: Kukurica, obilie a ryža kryje 75 percent svetovej spotreby základných potravín. Zatiaľ čo hedžové fondy v obvyklých manieroch investujú miliardy a miliardy špekulatívneho kapitálu, sú zo siedmych miliárd ľudí celosvetovo 1,2 miliardy „extrémne chudobných“. To znamená, že musia prežiť s menej ako 1,25 dolára na deň, najčastejšie však s oveľa menej. World Food Report hovorí, že svetové poľnohospodárstvo v dnešnej fáze vývoja by mohlo bez problémov denne uživiť 12 miliárd ľudí. To je zhruba dvojnásobok svetového obyvateľstva. Od začiatku tohto tisícročia neexistuje viac žiadny objektívny nedostatok potravín. Každé dieťa, ktoré práve teraz, keď spolu hovoríme, zomrie, je zavraždené.
Tento masaker sa deje v absolútnej a ľadovej normalite. Nie je to žiadne umieranie v diaľke. Každý o tom vie. 57.000 ľudí denne zomrie hladom, jedna miliarda z tých siedmych miliárd obyvateľstva sveta sú permanentne podvyživení. Ak vezmeme všetky dôvody smrti spolu, zanecháva každý rok túto planétu 70 miliónov ľudí. V roku 2012 zomrelo hladom, alebo bezprostredne na jeho následky 18,2 miliónov ľudí.

derStandard.at: Vy ste osem rokov neustále cestovali ako zvláštny spravodajca OSN pre právo na potraviny po územiach v núdzi tohto sveta. Stále ešte nestrácate silu.

Ziegler: Netrpím iracionálnou zlosťou, ale hnevom. Hnevom na túto totálnu absurdnosť. Hlad je dnes najväčším, najbrutálnejším, najdôležitejším dôvodom smrti na tejto planéte. Hlad je jeden organizovaný zločin, je dielom ľudí a ľudia ho môžu premôcť.

derStandard.at: Vy vidíte teda zodpovednosť v každom jednotlivcovi?

Ziegler: Každý vie, že toto strašné masové vraždenie by bolo možné zastaviť prostredníctvom spravodlivých ústavných reforiem v demokraciách už zajtra ráno. Len náhoda fyzického narodenia nás oddeľuje od obetí, nič iného. Nadchádza uvedomenie si solidarity, povstanie svedomia. Som o tom presvedčený. Che Guevara povedal: „Aj tie najhrubšie múry padnú kvôli trhlinám.“

derStandard.at: Kto môže teda skrotiť surovinových špekulantov?

Ziegler: Žiadna burza nefunguje v bezprávnom priestore. Ak by bol tlak občanov dostatočne silný, mohli by parlamenty okamžite uskutočniť revíziu a všetkých účastníkov trhu, ktorí nie sú výrobcovia, alebo spotrebitelia, vylúčiť z trhu so základnými potravinami. Neexistuje teda žiadna fatálnosť.

derStandard.at: V uplynulých rokoch všetky veľké investičné banky vo veľkej miere nastúpili s derivátmi do obchodu s agrárnymi surovinami. Teraz špekuluje aj Deutsche Bank znovu s potravinami.

Ziegler: Šéf Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, si myslí, že špekulácie na agrárne suroviny je jeden normálny trhový proces. Tak ďaleko to aj súhlasí. Čo však zatajuje: ak jedným úderom vstúpia na trh tisícky špekulantov, stúpne cena za komoditné termínované kontrakty.
Jean-Paul Sartre napísal: „Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ce qui les opprime“ – aby sme ľudí milovali, treba veľmi silno nenávidieť, čo ich utláča“. Rozhodujúcim je slovo „čo“. Ide o štrukturálne násilie a nie o osoby.

derStandard.at: Mimo zákazu burzových špekulácií s potravinami žiadate aj zákazy pre motorové biopalivá.

Ziegler: Američania spálili posledný rok 138 miliónov ton kukurice – to je 40 percent celej úrody kukurice – a stovky miliónov ton pšenice, aby vyrobili bioetanol a bionaftu. Je pravda, že sa klíma vyvíja k horšiemu. Je pravda, že je za to zodpovedný neprimeraný únik CO2. Je aj pravda, že tento CO2-únik pochádza z fosílnych energií. Nápad, nahradiť fosílnu energiu obnoviteľnou, nie je na prvý pohľad totálne absurdná. Avšak: vo svete, kde každých päť sekúnd zomiera hladom jedno dieťa, je agropalivo, vyrobené zo spálenej potraviny, zločinom proti ľudskosti.

derStandard.at: V EÚ má 2020 desať percent vynaloženej energie pozostávať z obnoviteľnej energie…

Ziegler: Táto direktíva musí byť anulovaná. V EU-27 nemajú roľníci potrebnú pestovateľskú plochu, aby mohli zabezpečiť toto masívne pestovanie rastlín. A čo robí prezident Európskej komisie José Barroso? Pred nedávnom dohodol z Mozambikom prenájom 55.000 hektárov ornej pôdy. Táto má dodávať palmový olej a cukor pre výrobu bioetanolu. Naviac sa to deje tam, kde je hlad medzi africkými roľníkmi a obyvateľstvom najhorší.
Kanibalský svetový poriadok je ovládaný celkom úzkou triedou finančnej oligarchie podľa princípu maximalizácie profitu: desať koncernov kontroluje 85 percent celosvetovo obchodovaných potravín. Samozrejme sa títo nesnažia bojovať proti hladu v Somálsku. Je to štrukturálne násilie, ktoré obsahuje tento kanibalský svetový poriadok, nie zlomyseľnosť jednotlivca.

derStandard.at: Ako môže byť toto štrukturálne násilie zlomené?

Ziegler: Peter Brabeck-Letmathe, jeden Villachčan, je vysoko postavený výkonný prezident najväčšieho potravinárskeho koncernu na svete: Nestlé. Je civilizovaným človekom, vie čítať a písať, chodí zrejme do kostola, zdá sa byť relatívne rozumným človekom. Ak však Brabeck ročné zhodnotenie akcionárom Nestlé nevyženie hore o určité percento, je sám behom najkratšej doby bez práce. Bodka.
To isté platí napríklad aj pre skupinu Cargill, ktorá posledný rok kontrolovala 29,8 percenta všetkého obchodovaného obilia na svete. Keď tam tamojší šéf exekutívy ročnú mieru zisku masívne nezvýši, je preč. To je to štrukturálne násilie na našej planéte. Diktatúra koncernov na tom to svete musí a môže byť zlomená slobodnými občanmi a občiankami. Francúzsky spisovateľ Georges Bernanos povedal: „Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtre“ – Boh nemá žiadne iné ruky, ako naše. Buď zlomíme tento kanibalistický svetový poriadok, alebo to neurobí nikto.

(Interwiev : Sigrid Schamall, derStandard.at, 21.2.2013)

Jean Ziegler – narodil sa v roku 1934 ako Hans Ziegler v Thune vo Švajčiarsku. Je sociológom, politikom a autorom. Od 1967 až do jeho odvolania 1983 a znovu od 1987 do 1999 bol ženevským poslancom Národnej rady za Sociálne demokratickú stranu. Od 2000 do 2008 bol zvláštnym spravodajcom OSN pre právo na potraviny. 2008 bol Ziegler zvolený do poradného výboru Rady pre ľudské práva. Do 2002 bol mimo to profesorom pre sociológiu na Ženevskej univerzite, ako aj stálym hosťujúcim profesorom na Sorbonne v Paríži. Ziegler bol spriatelený s Jean-Paul Sartrom a Simone de Beauvoir, ktorí ho primäli zmeniť si meno na Jean. Počas Kubánskej účasti na prvej svetovej konferencii OSN o cukre 1964 v Ženeve, bol dvanásť dní šoférom Che Guevaru. Žije v druhom manželstve s historičkou umenia Erica Deuber-Ziegler a je otcom jedného syna.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: DERSTANDARD

Poznámka redakcie:
A čo o boji proti hladu hovoria Afričania? Keňský ekonomický expert hovorí v rozhovore pre DER SPIEGEL: „Preboha, prestaňte prosím vás s tou pomocou…“

O ::prop

3 komentáre

 1. Kto by sa teraz zaoberal hladom vo svete! Čo tam po mizerných 57 000 tisíc ľuďoch, ktorí denne zomrú od hladu?
  Sledujte cirkus okolo odstupujúceho šaška vo Vatikáne a ešte väčší cirkus bude po tom, čo nainštalujú nového gašparka hrajúceho sa na kristovho námestníka.

  A ešte sú „veľavážené“ osoby na smrť urazené, keď človek, ktorému sa už hnusí toto divadlo povie jediné kritické slovo…

 2. “Je pravda, že sa klíma vyvíja k horšiemu. Je pravda, že je za to zodpovedný neprimeraný únik CO2. Je aj pravda, že tento CO2-únik pochádza z fosílnych energií.“

  Nie je to pravda, je to vyslovena loz. CO2 nema vobec nic spolocne s globalnym oteplovanim. Globalne oteplovanie je takisto vyslovena loz, v EP to povedal Nick Griffin narovinu: http://goo.gl/IzSJ7
  Tu o podvode z globalnym oteplovanim hovoria dalsi kvalifikovani ludia, pozrite si to: http://goo.gl/3kr4a

 3. Lenže pán Nick Griffin je politik, nie vedec, ani meteorológ. Je to človek s agendou, lobby a vlastnými zámermi. James Lawrence Powell – človek ktorý naopak požadované vzdelanie má, si dal tú prácu a prehrabal všetky vedecké články zaoberajúce sa touto problematikou od roku 1991 do roku 2012, aby zistil aký je naozaj konsenzus v odborných kruhoch, nakoľko napr. oficiálna republikánska lobby v Amerike je dosť razantne proti myšlienke globálneho otepľovania (FOX news bežne informuje o tom, že globálne otepľovanie je lož už aspoň 10 rokov).
  To čo zistil je celkom zaujímavé. http://thecontributor.com/why-climate-deniers-have-no-scientific-credibility-one-pie-chart + http://www.jamespowell.org/
  Vedecký konsenzus samozrejme ešte automaticky neznamená, že je niečo „pravda“, no brať do úvahy by sa inteligentným človekom mal. Ja osobne som sa pri svojej arogancii popálil veľa krát v minulosti na to aby som mohol zastať radikálny postoj „pravdovraviaceho“ vševedka, čiže netvrdím ani A ani B a do tejto témy ako laik bez požadovaného vzdelania celkom nevidím (viem len, že je to silne spolitizovaná téma). Verím len tomu, čo vidím vlastnými očami a vlastnými očami vidím úbytok ľadovcov v Antarktíde http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3900 aj na horách http://thinkprogress.org/climate/2012/10/22/977101/chinas-state-owned-media-global-warming-is-melting-mountain-ice-cap-posing-great-threat-to-regions-water-supply/?mobile=nc. Teda na to, že ide o akési celosvetové vedecké sprisahanie nemám nijaké racionálne dôvody.

Leave a Reply