Domov / Hlavná strana / Multikulturalizmus / Zatracovaná „eugenika“

Zatracovaná „eugenika“

eugenika-3Krutosť alebo zdravý rozum?

Web stránka „Future Generations“ (Budúce generácie) v úvode k teoretickým textom uvádza, že eugenická veda sa týka kvality budúcich generácií; ide o to, aby ľudia budúcnosti boli zdraví, inteligentní a mali ušľachtilý charakter. Návody, ako toto prakticky dosiahnuť, dnes nie sú „politicky správne“, ale pri posudzovaní týchto záležitostí je nesmierne dôležitá poctivosť a úprimnosť. V konečnom dôsledku práve to môže viesť k maximálne možnej súcitnej politike. Ak chceme súčasné problémy vyriešiť, musíme sa ich snažiť posudzovať objektívne a hodnotiť vedecké dôkazy bez predsudkov. Keď sa pravda stáva „tabu“ a za jedine sociálne prijateľné sa považujú nesprávne interpretácie, je to veľmi smutné, ale nesmieme sa tým dať odradiť.

Stručná charakteristika eugenickej vedy

V jedenástom vydaní Encyclopedia Britannica sa uvádza, že v eugenickej vede ide o „skvalitnenie (ľudskej) rasy prostredníctvom múdrych aplikácií zákonov dedičnosti“. Väčšina ľudí reaguje na toto s nechuťou a niektorým sa v mysli hneď začínajú vynárať obrazy hákových krížov a nacistov v okovaných čižmách. Ale eugenická veda má veľmi dlhú históriu, ťahajúcu sa k starej rímskej ríši a ešte ďalej.

Eugenike robí starosti súčasný vývojový trend ľudstva. Vyvíjame sa žiadaným smerom?

Pravdou je, že v mnohých svetových končinách dnes už úplne prestal fungovať prirodzený výber, ale vývoj aj tak pokračuje, pretože ľudské rozmnožovanie sa nedeje len tak náhodne. Ako dejiny neustále smerujú do budúcnosti, počas vojny i mieru, to isté platí aj pre vývoj. Reproduktívne vzory každej generácie určujú charakter tej nasledujúcej – či už pre dobré alebo pre zlé.

Väčšina z nás si želá zanechať deťom aspoň toľko, koľko nám zanechali naši rodičia, ak sa dá, tak i viac. Želáme si, aby mali čo najlepšie vzdelanie a všetky výhody, aké si len môžeme dovoliť. Takisto dúfame, že im tu po sebe zanecháme lepší svet, než do akého sme sa narodili my. Lenže to najdôležitejšie, čo im môžeme zanechať, je naša vlastná biologická integrita: dobré zdravie, vysoká inteligencia a ušľachtilý charakter. Tieto črty zohrávajú nezastupiteľnú rolu, ak nám ide o ich šťastie a dobrý životný pocit. V kolektívnom meradle predstavujú tieto črty schopnosť populácie udržiavať pokročilú civilizáciu – ten najdrahší z ľudských darov – pretože bez civilizácie panuje chaos, ľudia žijú podľa hesla „väčšia päsť má vždy pravdu“ a pre väčšinu ľudí to značí utrpenie.

Hlavné argumenty v kocke:

1. Ľudská inteligencia je dedičná

Vedci zistili, že identické dvojčatá, ktoré po narodení rozdelili a ktoré potom vyrastali v odlišných podmienkach, mali približne rovnaký IQ, i keď žili v úplne odlišnom prostredí. Takisto adoptované deti vykazujú väčšiu inteligenčnú podobnosť s biologickými rodičmi, než s adoptívnymi. (Loehlin Willerman and Horn, 1987) Verejnosť však o týchto vedecky dokázaných faktoch takmer ani nevie, pretože liberálne médiá ich presviedčajú, že IQ je dôsledkom životného prostredia.

2. Civilizácia totálne závisí od dedičnej inteligencie

Bez nej by nikdy ani nebola vznikla. Keď inteligencia klesá, upadá aj civilizácia.
Podľa štatistík z roku 2004 má Japonsko priemerný IQ 104, Spojené štáty 100. Mexiko má oveľa nižší a africký kontinent najnižší. A je tu priama súvislosť medzi ekonomickou prosperitou a inteligenciou obyvateľstva. Černosi v Amerike majú nižší IQ a následne sú v spoločnosti aj menej úspešní. A úspešnosť napríklad Japoncov v Spojených štátoch dokazuje, že námietky liberálov voči tvrdeniami o vyššej inteligencii bielej rasy (čo potvrdzujú testy) vôbec neobstoja.

3. Čím je inteligencia civilizácie vyššia, tým lepšie pre populáciu

Prečo obyvatelia tretieho sveta riskujú svoj život a za každú cenu sa snažia dostať do Európy alebo Ameriky? Pretože životná úroveň v tých končinách je očividne vyššia, než v ich vlastných. Lynn a Vanhanen zhromaždili v knihe pod názvom „IQ a bohatstvo krajín“ údaje zo 185 krajín a zistili, že IQ súvisí s ekonomickou prosperitou. (A toto sa netýka len tých európskych krajín, ktoré v minulosti ťažili suroviny v treťom svete alebo nejakým iným spôsobom zneužívali druhých.)

4. V súčasnosti sa s každou novou generáciou vyvíjame smerom k čoraz nižšej inteligencii

A prečo sa to deje? Tí najmenej inteligentní majú najviac detí.
Inteligentnejšie ženy častejšie siahajú k tabletkám proti počatiu, kým menej inteligentné majú deti neplánovane, náhodne. Podľa nedávnej štúdie až 33 % vysokoškolsky vzdelaných žien do veku 40 rokov vôbec nemá deti, ale len 14 % sa k tomu rozhodlo vedome.

5. Ak tento trend nezastavíme, civilizácia upadne

Nech si severoameričania, Európania a Japonci predstavia, že im je súdené stráviť celý život v Mexiku. A Mexičania nech si predstavia život ako v Afrike. Práve toto predstavuje úpadok civilizácie. Istotne len máloktorí by tvrdili, že je to niečo dobré.

Rovnostárstvo: politicky správne, vedecky mylné

Ak dnes ľudstvo upadá, tak prečo sa proti tomu nič nerobí? Jednoduchou odpoveďou je: rovnostárstvo. V prípade rovnostárstva ide o presvedčenie, že ľudia sa rodia s rovnakou inteligenciou, s rovnakou povahou, talentami a všetkým ostatným, okrem takých nepodstatných rozdielov, akými sú farba vlasov, očí, atď.

Západ si osvojil rovnostárstvo od konca II. svetovej vojny. Ale vynára sa tu otázka: „Keď sa rodíme vo všetkom rovnakí, ako je možné, že sme potom takí rozdielni?“

Rozdiely vraj spôsobujú len odlišné životné podmienky, sociálne problémy alebo patológia; dôsledkom toho je potom „odopieranie kultúry“, „traumatické skúsenosti“, „podštandardné bývanie“ alebo to staré známe „príčinou zločinnosti je spoločnosť“.

Rovnostárstvo je také nehodnoverné, že je na počudovanie, že tomu toľké milióny ľudí veria. Každý, kto má viac než jedno dieťa vie, že už od narodenia sú to veľmi odlišné osobnosti. A predsa, podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky menej než jeden z piatich Američanov je presvedčený, že gény zohrávajú v ľudskom správaní podstatnú rolu.

Na podporu idey rovnostárstva tu niet ani jediného vedeckého dôkazu, ale pokiaľ ide o jej vyvrátenie, sú tu celé hory. Ale to vôbec neodrádza voči rovnostárstvu naklonené médiá a vedeckú akadémiu, aby neprichádzali so za vlasy pritiahnutými vysvetleniami rozdielov. Programy, dizajnované na riešenie sociálnych problémov, sú už od začiatku odsúdené k zlyhaniu a pritom sú veľmi nákladné. Štúdie dokázali, že takéto programy často problém ešte viac zhoršili, hoci daňových poplatníkov to stálo miliardy. Program Head Start bol dizajnovaný na utváranie prostredia, aby sa zvýšil IQ detí z geta, ale ničím hodnoverným sa nemohli preukázať. Teraz sa už na pôvodný účel úplne zabudlo; prehlasujú zo za „veľký úspech“ a je čoraz rozsiahlejší a nákladnejší.

Liberálni novinári a marxisticky založení západní akademici už celé desaťročia vedú dezinformačnú kampaň, ktorou potláčajú všetky vedecké zistenia ohľadom rozdielov medzi rasami. Nielenže o nich neinformujú, ale doslova verejnosti zámerne luhajú. Snyderman a Rothman (1988) zistili, že väčšina vedcov, venujúcich sa výskumu IQ je presvedčená, že rozdiely medzi čiernou a bielou rasou sú genetického pôvodu. Ale analyzovaním mediálnych správ takisto dospeli k názoru, že médiá o týchto štúdiách hovoria tak, akoby ten názor zastávalo len pár pochybných jednotlivcov.

Keď dôjde k nejakému zločinu, detektív sa pri zisťovaní motívu v prvom rade pýta: Kto z toho získava? A tak sa môžeme spýtať aj my: „Kto získava z tohto nepoctivého a ničivého „ducha doby“? Namiesto odpovede odporúčam prečítať si vynikajúcu knihu Kevina MacDonalda „The Culture of Critique“ (1998).

Z propáckeho archívu 2007

Zdroj:
Marian Van Court, Future Generations, The Occindental Quarterly
http://www.eugenics.net/papers/caseforeugenics.html
Viď takisto článok Daniela Howdena v denníku The Independent pod názvom: „Planéta biednych periférií: počet obyvateľov v mestách sa zdvojnásobí“
http://news.independent.co.uk/world/politics/article2714169.ece

O ::prop

11 komentárov

 1. Historia,súčasnosť a budúcnosť Eugeniky:

 2. „Eugenika“ čiže šľachtenie rodu v prírode funguje na princípe prirodzeného (a v prípade drvivej väčšiny živočíchov aj sexuálneho) výberu – evolučne, jediné s čím sa dá súhlasiť v článku je fakt, že došlo k čiastočnému narušeniu týchto mechanizmov v modernej ľudskej spoločnosti, ktorá na nich nie je celkom závislá (ale ešte stále nie je od nich nezávislá).
  To však neznamená, že eugenika je správna. Existuje veľké množstvo objektívnej kritiky aj voči nej (a nie, nejedná a o kritiku typu „náckovia“). V prvom rade treba zodpovedať otázku: Kto a z akej pozície kedy určil aké vlastnosti budú v danej spoločnosti chcené? Väčšina sa nedostane ďalej ako k perfektnému zdraviu (čo sa celkom geneticky nedá ovplyvniť) a k spomínanému IQ – čo je najmenej pochopená zato najviac preceňovaná vec laikmi. Ani na jedno eugeniku nepotrebujeme.
  V druhom treba zodpovedať ešte pálčivejšiu vec: Kto a akým spôsobom bude zabraňovať k predávaniu „nežiadúcich vlastností“ do spoločnosti? Armáda? Sexuálna polícia? Fico? Pôjde žena automaticky na potrat ak sa zistí, že si „ľahla“ s podpriemerne inteligentným mužom?
  Po 3.: Akým spôsobom sa bude uskutočňovať populačný a reprodukčný monitoring? Kamery v spálni? V pohlavných orgánoch? Budeme o svojich sexuálnych aktivitách informovať vládu dobrovoľne?
  4: Problém s prirodzenou genetickou variáciou, mutáciami, filiálnou regresiou atď… Celkového nevedeckého prístupu a nepochopenia reprodukčnej biológie a jej čiastočnej nepredvídateľnosti.
  5: Problém so stratou osobnostnej slobody (napr. vlastný výber sex. partnera)
  6: Potencionálne reálna ideologická hrozba (viz. bod 1 – aké vlastnosti budú chcené, na akom „vedeckom“ základe?).
  7: Nepochopenie princípu predispozície (z génov) a životného predurčenia (inteligentný človek nemusí byť múdrym, silný človek nemusí byť vzpierač/športovec atď..)
  8: Podceňovanie až ignorovanie premisy z prostredia, vývinu a ľudskej psychológie. Za všetko v našom živote gény nenesú zodpovednosť (špičkovým fyzikom sa človek nestane len kvôli tomu, že má vyššie IQ, musí svoj čas venovať štúdiu)

  A mnoho iných kritických postrehov. Na ilustráciu hádam stačia tieto.

 3. Nithus – musím povedať, že toto bol vynikajúci postreh. Podobne som sa nad tým zamýšľal aj ja, a napr. taký príklad: Stephen Hawking…. ten by z hľadiska eugeniky zrejme musel byť „eugenikovaný“… technokratická spoločnosť možno má svoje klady, ale tuná je to na hrane….

 4. Neviem, ci sme citali rovnaky clanok. Nevsimol som si v nom nic o „eugenikovani“ pod cim si predstavujem nasilne ukoncenie genetickej linie – pokial som to dobre pochopil… Podla mojho nazoru eugenika funguje akymsi podvedomym sposobom aj dnes. Nevyberaju si zeny radsej bohacov a sportovcov ako chudobnych a denglavych? A u muzov to funguje podobne. Aj ked samozrejme sa vzdy najdu vynimky. Preco to tak je? Pretoze chcu detom predat co najlepsie geny od uspesnych „samcov“. A to je priroda a plati to snad na vsetky zive tvory. Takze hovorit o prirodnych zakonoch ako o spravnych a nespravnych (Nithus) je mimo misu. Tie proste su.

  Ku vytkam o kontrole vlastnosti, monitoringu a dalsim veciam, co popisal Nithus, tak v clanku o tom nebolo ani zmienky. Ako vlastne rozsirenie svojich obav z eugeniky, budiz. Ako som napisal vyssie, eugenika prebieha ci chceme alebo nie. Co je ale problemom, je nasilne narusovanie prirodnych zakonov prave tymi, ktori tvrdia, ze rozdiely nie su a treba sa parit hlava nehlava krizom vsetkymi rasami. To znamena koniec klasickeho vyberu partnera na zaklade jeho schopnosti, ale vyberu na zaklade farby jeho plete… Ved sa predsa udajne v nicom inom rasy nelisia. Len je potom velmi zaujimave, ze aj minule som na pribalovom letaku k liekom objavil vystrahu, ze liek nema byt podavany cernochom… Co to je za nezmysel??? Takze predsa len nie sme uplne rovnaki???

  • Osmoza, to čo si napísal nemá s eugenikou nič spoločné obávam sa.
   Sexuálny výber (https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_selection) partnera sa nerovná eugenike. No súhlasím, že tento mechanizmus je prirodzený a úplne v poriadku. Proti tejto selekcií nemám nič, skôr naopak. Eugenika je naproti tomu (http://dictionary.reference.com/browse/eugenics) podľa slovníkov človekom riadené a cielené posilňovanie/odstraňovanie požadovaných vlastností v rámci spoločnosti a ako myšlienka vznikla nedávno. Moja krtitika sa vzťahuje k samotnej definícií – 1. bod. Kto a kedy rozhodol aké vlastnosti sú v spoločnosti chcené? Rozhodnutie by malo zostať na pleciach samotných ľudí, rozhodne by to nemalo byť inštitucionalizované. Práve to by spôsobilo narúšanie prirodzeného mechanizmu.

   • Kto kedy rozhodol, že treba udržiavať v mestách hygienu?
    Kto kedy rozhodol, že sa má jazdiť vpravo a nenechalo sa to na prírodu?
    Kto kedy rozhodol, že sa deti majú živiť vyvážene a majú byť očkované proti obrne?
    Kto kedy rozhodol, že v pripade výskytu nákazlivých chorôb sa urobia opatrenia, aby ľudia neochoreli? Prečo sa to nenechá na prírodu?

    Prečo by mala oexistovať oblasť, kde nemá platiť racionalita? Lebo to Vás vyvoláva strach? A to sa behanbíte, že svoj iracionálny strach chcete vnútiť celému ľudstvu?

    Chceťe žiť ako v Afrike? Chcete , aby vaše deti žili v idiokracii?
    Neverím.

    • Hygiena:
     Kto rozhodol? Ľudská masová existenčná potreba.
     Kedy? Starovek.

     Jazda vpravo:
     Kto? Bezpečnostné úrady.
     Kedy? 20. storočie.

     Vyvážená strava:
     Kto? Nikto, stravovanie je dobrovoľné a nie povinné.
     Kedy? Nikdy.

     Očkovanie proti obrne:
     Kto? Hilary Koprowski
     Kedy? 1950

     Ste na rade: Kto a kedy rozhodol o univerzálnych a želaných eugenických vlastnostiach v spoločnosti?
     Viete odpovedať aj na moje zvyšné otázky z 1. príspevku?

     Neviem o tom, že by som svoj strach niekomu vnucoval, dokonca ani neviem o tom, že by som sa eugeniky bál. Len vravím, že je neplatná z vedeckej perspektívy. Ľudia sami eugeniku nechcú bez ohľadu na mňa (teda až na pár ideologických bláznov, tí však tvoria zanedbateľné percento).
     Či chcem žiť ako v Afrike? To je trošku široké rozhodenie siete. Akú geografickú oblasť Afriky máte na mysli? Egypt? Maroko? Líbyu? Nigériu? O niektorých mestách by som možno pouvažoval.
     Moje deti chcem aby žili v spoločnosti v ktorej sa môžu rozhodovať samé a nerobí to za nich niekto iný. Myslím, že vy máte rovnaký názor.

   • Trocha mi ten príspevok ušiel, takže reagujem až teraz, dúfam, že to nevadí. 🙂

    Rozdiel medzi eugenikou a „sexuálnym výberom“, alebo v podstate akýmkoľvek výberom je len v tom, že o jednom sa hovorí ako o, dajme tomu, vedeckej metóde a druhé je, hm, povedzme živočíšny pud. Ale v konečnom dôsledku ide o to isté – vylepšenie genofondu. Robiť rozdiel v tom, či je to vedomé alebo podvedomé, je len filozofická hra so slovíčkami. Eugenika aspoň jedná „na rovinu“.

    Aby sme sa rozumeli. Nijako sa nezastávam určovania, čo je dobré a čo zlé. Pretože, pokiaľ to robí človek, vždy to dopadne zle. Ale tiež neuznávam farizejstvo typu – veď sme si všetci rovní – ale pritom takmer každý sa snaží hľadať si lepšieho partnera, spoločníka, kolegu, priateľa a nie horšieho… Aj keď úchylky sa vždy nájdu… 🙂

    • „Rozdiel medzi eugenikou a “sexuálnym výberom”, alebo v podstate akýmkoľvek výberom je len v tom, že o jednom sa hovorí ako o, dajme tomu, vedeckej metóde a druhé je, hm, povedzme živočíšny pud.“

     Vôbec nesúhlasím.
     Rozdiel je v tom, že jedno je dobrovoľné a druhé nie.
     Jedno je riadené a druhé samočinné/rukách každého jednotlivca.

     Sexuálny výber nemusí nutne vyjadrovať „vylepšovanie genofondu“ v klasickom slova zmysle. V tom je ten pes zakopaný. Dobrým príkladom je napr. páv. Jeho „krása“ síce pritiahne samičky s ktorými si zaobstará potomstvo, ale prakticky mu jeho výzor naopak prekáža (je ako päsť na oko pre predátorov) a neplní žiadnu prospešnú funkciu. O tom istom by sa dalo polemizovať v prípade ľudí. Boháč, ktorý priťahuje naše samičky môže byť v ich očiach „úspešný“, no de facto to môže byť idiot/kripel/slaboch atď..

     Prirodzený výber je znova niečo iné. Prežíva ten živočích ktorý je najlepšie prispôsobený aktuálnemu prostrediu (nemýliť so silou), resp. jeho biologický odkaz sa stane dominantným v tom prostredí.

     Ja mám tiež záujem na tom, aby ľudský druh bol „lepší“ ako je tomu teraz, resp. minulosti. O tom je evolúcia. Hlavne toho rozumu by ľudstvo mohlo viac pobrať už konečne. Ale k eugenike ako odpovedi sa neuchyľujem. Rovní sme si všetci len v otázkach existenčných a právnych (koniec koncov o nich presne egalitarizmus je), možno by sa tam dali priradiť ešte biologické potreby s výnimkou sexuálnej (žiaľ pár jedincov má iné chúťky), v iných už nie sme – čo je dobre.

     • Tu sa asi nezhodneme, čo ale iste nevadí.

      1. Rozdiel je v tom, že jedno je dobrovoľné a druhé nie.
      Neviem o tom, že by eugenika (v pravom zmysle slova) bola niekde na svete dobrovoľná. A na druhú stranu si nemyslím, že sexuálny výber je nedobrovoľný 🙂 (samozrejme chápem, ako si to myslel, ale neodpustil som si… 😀 )

      2. Jedno je riadené a druhé samočinné/rukách každého jednotlivca.
      Aj jedno aj druhé je riadené. Či už jednotlivcom alebo skupinou, v čom nevidím žiaden rozdiel v reálnom svete. Vždy je na konci rozhodovacieho reťazca jeden konkrétny človek, ktorý rozhodne. A či reťazec tvorí iba jeden človek, to je už nepodstatné. Ako som napísal v predošlom príspevku, je to len také neplodné filozofovanie.

 5. Svetova elita vytvara 2 skupiny obyvatelstva – vysokonadpriemernu, tam patria oni a druha skupina su ludia s nizkym iq ktori budu na nich pracovat. Priemerny a nadpriemerny clovek je neziaduci. O tom je novy svetovy poriadok. Preto potrebuju rasove miesanie, emigraciu z tretich do vyspelych krajin, preto nam pchaju do potravin chemikalie, oblbuju nas liekmi, cele o co ide je spravit z nas a nasich potomkov hlupe stado, ktore dokaze pracovat, ale nepochopi ze su otrokmi.

  Takze len to podporujte ale nestazujte sa potom ze s vami manipuluju a musite robit za peniaze za ktore si nikdy nic nekupite!!!

Leave a Reply to norman Cancel reply