Domov / Hlavná strana / Prop / Západný typ demokracie slúži bohatým

Západný typ demokracie slúži bohatým

occupy_ws-democracy-police_violenceDemokracia, to je vládny systém, kde má v rukách moc obyvateľstvo – buď priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. Je to vláda ľudu v prospech celého ľudu.

Z tohto by sa teda dalo vyvodiť, že účelom demokracie je vybudovať spravodlivú spoločnosť, ktorá by mala na zreteli záujmy všetkých a starala by sa rovnako o bohatých i chudobných, mužov i ženy, o menšiny rovnako ako o väčšinu a kde ekonomika funguje rovnako výhodne pre všetkých. Demokracia by mala organizovať spoločnosť tak, aby bola spravodlivá ku všetkým. Ak nefunguje v prospech všetkých, čosi veľmi vážne nie je v poriadku.

Zvlášť Spojené štáty verne propagujú demokraciu a snažia sa ju presadzovať všade vo svete. Ale mnohí autori vyjadrujú veľmi vážne pochybnosti o povahe americkej demokracie. Prečo sa, napríklad, môžu stať prezidentskými kandidátmi len ľudia s bohatým zázemím?

Phillips v knihe „Whealth and Democracy: a Political history of the American Rich“ (2002) poskytuje jasné dôkazy o mimoriadnej prosperite americkej elity boháčov a ukazuje, akým spôsobom táto zneužíva svoj silný politický vplyv na štrukturalizáciu ekonomickej politiky (t.j. daňovej politiky) len pre svoj vlastný záujem.

Barbara Ehrenreich v knihe „Nickel and Dimes“ (2001) zase na druhej strane ukazuje, akým spôsobom americký ekonomický systém postihuje život pracujúcich chudobných. Takže, hoci Američania môžu voliť vo voľbách, funguje táto demokracia v prospech všetkých alebo len zvýhodňuje tých, čo sú bohatí a mocní? Ak demokracia funguje v prospech všetkých, prečo sa tu potom trpí toľká nerovnosť? Funguje demokracia tak, aby bola vždy spravodlivá ku všetkým?

William Blum, ktorý kedysi pracoval pre ministerstvo zahraničia, si v knihe „Rogue State“ (2000, str. 170) všíma: „Američanov vychovávajú v horlivom presvedčení, že žiadna spoločnosť by nemohla napredovať, keby v nej neboli voľby. Učia ich, aby za hlavnú črtu demokracie považovali voľby, aby si mysleli, že demokracia, to sú voľby a voľby, to je demokracia.“ Ale, ako dobre vieme, samotné voľby ku skutočnej demokracii nestačia.

Niektorí hovoria, že liberálna demokracia v Spojených štátoch (a v niektorých iných krajinách) je dnes už integrálnou súčasťou kapitalistického systému, preto má triedny základ, nie je skutočne demokratická a ľud v nej nemá svoje zastúpenie. Tu ide o „buržoáznu demokraciu“, v ktorej majú slovo len finančne najzdatnejší. Následne teda ide o demokraciu nerovnakých možností, ktorá umožňuje ekonomickú exploatáciu chudobnejších tried.
To istotne platí, že náklady na politické kampane značia, že systém uprednostňuje boháčov (ktorí pritom predstavujú len malú menšinu voličov), takže v konečnom dôsledku sa volená vláda stáva formou plutokracie (alebo vlády elít).

Modernú demokraciu možno teda považovať za nepoctivú frašku, ktorá je tu len nato, aby sa masy nebúrili, pretože to im poskytuje nádej, že po nových voľbách sa veci hádam zlepšia. A to, že médiá vlastní len bohatá elita, vedie k ešte väčšiemu, špecifickému odklonu v demokratickom procese. Médiá možno používať na ochranu záujmov ich vlastnej triedy a potláčať akúkoľvek kritiku existujúceho status quo. …

(krátené)
Kevin Barr, Fiji Times, Information Clearing House
Zdroj: Democracy Is For The Rich

Viď taktiež:
„Zlyhania nášho veku: komunizmus verzus kapitalizmus“
Autor článku John Young píše, že komunizmus a kapitalizmus, to nie sú protiklady, ako sa ľudia často domnievajú, pretože oba systémy sú dizajnované tak, že ubíjajú a utláčajú obyčajného človeka. Oba systémy vidia človeka a spoločnosť len čisto ako ekonomické bytosti; oba ubíjajú ľudského ducha, vedú k zotročeniu človeka a k likvidácii rás, národov a ich kultúr. Súkromné vlastníctvo v modernej forme kapitalizmu je iluzórne (väčšinu nehnuteľností vlastnia elity prostredníctvom bánk a i keď to neplatí,vlastník ich môže veľmi ľahko stratiť, keď si to zaumieni šikovmý právnik a nik sa ho nezastane).
http://www.wvwnews.net/story.php?id=199

Z propáckeho archívu 2007

Poznámka redakcie:
Patrí sa dodať, že tzv. „priama demokracia“ nie je východiskom z tohto marazmu, ale opäť len ďalšou slepou uličkou. Kto dnes formuje verejnú mienku? Médiá. Kto bude mať peniaze na zaplatenie reklamnej kampane na presadenie svojich názorov v médiách pri priamej demokracii? Obyčajný človek? Nie. Opäť boháči, práve tak ako dnes. Demokracia môže fungovať jedine pokiaľ budú mať ľudia silné morálne cítenie. Ako bohatí, tak aj chudobní. Ale v tom prípade – nie je jedno, ako budeme nazývať systém, kde vládnu morálni a čestní ľudia? Demokracia je mŕtva. Vitajte v partokracii.

O ::prop

Jeden komentár

  1. Ludia, podporte priamu demokraciu na Slovensku http://www.e-u.r.o.p.a.sk

Leave a Reply