Domov / Hlavná strana / Čítanie / Vydavateľstvo Veritas: Wall Street a boľševická revolúcia

Vydavateľstvo Veritas: Wall Street a boľševická revolúcia

Vydavateľstvo Veritas vzniklo s cieľom priniesť na slovenský a český knižný trh kvalitné tituly zamerané na históriu a predovšetkým na tie dejinné udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili dejinný vývoj na globálnej úrovni. Sú to udalosti, o ktorých sme všetci istotne počuli, avšak nevedeli o iných skutočnostiach, ktoré ovplyvňovali ich priebeh. Jedna z takých udalostí je rozhodne boľševická revolúcia, ktorá poznačila Rusko, Európu a koniec koncov aj celý svet a doteraz stále cítiť jej dôsledky. A presne touto udalosťou sa zaoberá naša prvá kniha Wall Street a boľševická revolúcia od britsko-amerického ekonóma a historika Antonyho C. Suttona, DSc.

V knihe sa podrobne rozoberá pozadie armádnych, diplomatických, politických a predovšetkým finančných aspektov 1. svetovej vojny a samotnej boľševickej revolúcie, ktorá vypukla v Rusku v roku 1917. Ako už z názvu vyplýva, autor odhaľuje šokujúce prepojenie najväčších firiem a korporácií USA na boľševických revolucionárov. Tí by bez pomoci finančníkov z Wall Street, podľa autora, určite neuspeli. Sutton sa v knihe opiera najmä o Archívy Ministerstva zahraničných vecí USA, konkrétne decimálne súbory 861.00, Archívy Amerického Červeného kríža, ale aj archívy bývalých spojeneckých krajín, v ktorých sú tiež spisy spravodajských služieb a taktiež sa opiera aj o dobové novinové články a životopisy hlavných „aktérov“. Na konci knihy predkladá tri prílohy, v ktorých uvádza riaditeľov významných bánk, inštitúcií a firiem spomenutých v knihe (v rokoch 1917 – 1918). V prílohe 2 veľmi zaujímavo rozoberá konšpiračnú teóriu židoboľševickej revolúcie, poukazuje na jej pôvod a analyzuje určité faktické úskalia v súvislosti s inými faktami nám už dnes známymi. V poslednej prílohe uvádza v plnom znení niečo z dokumentov a diplomatickej korešpondencie, ktoré súvisia s celým šokujúcim príbehom.

Autor sa v knihe zaoberá pobytom Leva Trockého v New Yorku a jeho nadštandardným životným štýlom. Následne poukazuje na jeho odchod z USA do Ruska cez Kanadu a Švédsko, kde sa mal zúčastniť „októbrovej revolúcie“, pričom mal Trockij pri sebe sumu 10 000 dolárov zabavených kanadskou rozviedkou. Na to upozorňuje aj plukovník Vladimír Svetozár Hurban, syn známeho slovenského politika a spisovateľa Svetozára Hurbana-Vajanského a vnuk štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý vtedy pôsobil ako vojenský atašé česko-slovenského veľvyslanectva vo Washingtone. Sutton v knihe uvádza, že spojenci mali dvakrát možnosť zadržať Trockého. Raz v Kanade, kde bol spolu s ostatnými revolucionármi na istý čas zadržaný a potom ešte raz na hraničnom priechode vo Švédsku. Avšak na zásah amerických právnikov, kanadských úradníkov a s pomocou Trockého amerických pasov, vydaných prezidentom USA Woodrowom Wilsonom, Trockij, spolu s ostatnými revolucionármi, prišiel do Ruska, kde pomohol spustiť boľševickú fázu revolúcie. V knihe sa cituje podplukovník John Bayne MacLean, ktorý mal napojenie na kanadskú rozviedku: „niektorí kanadskí politici alebo úradníci boli hlavnými zodpovednými osobami za predĺženie vojny (prvej svetovej vojny), za veľké straty na životoch, za zranenia a utrpenie v zime roku 1917 a veľké nemecké ofenzívy v roku 1918“. Inak to nebolo ani so zapečateným vagónom Vladimíra Lenina na ceste zo Švajčiarska do Ruska, ktorú mal organizovať nemecký generálny štáb.

Asi najzaujímavejšia je kapitola venovaná misii Amerického Červeného kríža (AČK) v Rusku – 1917, ktorej väčšina členov boli predovšetkým významné osobnosti finančného sektora New Yorku z Wall Street a ich asistenti, a len 7 osôb – lekárov a pracovníkov špecializujúcich sa na medicínu, ktorí krátko po príchode do Ruska misiu opustili. Táto misia AČK v Rusku predstavovala vôbec prvé významnejšie nadviazanie vzťahov s boľševickým režimom zo strany USA. Vďaka následnému stretnutiu Thompsona s britským premiérom Lloydom Georgom britský vojnový kabinet zmenil svoj negatívny postoj voči boľševickému režimu a začal s boľševikmi spolupracovať. Tento krok nasledovalo aj Francúzsko a spolu s Britániou vyslali svojich neoficiálnych vyslancov pre komunikáciu s predstaviteľmi boľševickej vlády.

Táto kniha obsahuje množstvo dôkazov o financovaní boľševickej revolúcie významnými podnikmi a korporáciami spätými s Morganovými a Rockefellerovými záujmami, ku ktorým patrilo založenie prvej sovietskej zahraničnej banky Sovietskeho zväzu – Ruskombank, ktorá dnes pôsobí v Ruskej federácii pod názvom VTB bank, ďalej fakty týkajúce sa vývozu ruského zlata do USA, detaily o spolupráci Sovietskeho úradu v New Yorku s dôležitými americkými firmami či podrobnosti o financiách pre boľševickú vládu prevádzaných cez „bankára boľševikov“ Olofa Aschberga a mnoho ďalšieho.

Vo vydavateľstve sme si dali veľmi záležať na celom procese vydania tejto knihy, nakoľko sa jedná o náš prvý titul. Zabezpečili sme kvalitné preklady z angličtiny do slovenčiny a češtiny, vykonali detailné korektúry, aktualizovali niektoré informácie v knihe z roku 1974, vylepšili uvádzanie dokumentov, zabezpečili kvalitnú sadzbu textu a mnoho ďalšieho až po samotnú tlač v kvalitnej tvrdej väzbe potiahnutej parciálnym lakom.

To, že sme našu prvú knihu vydávali v podstate už dva roky spôsobil určite aj fakt, že sme všetko robili popri našich štúdiách, práci a iných povinností a v neposlednom rade sme nevedeli „ako vydať knihu“. Touto prácou sme si budovali svoje „know how“, ktoré ešte stále rozvíjame. Plánujeme v tejto práci pokračovať a už teraz pracujeme na vydaní ďalších Suttonových titulov. V budúcnosti by sme určite chceli vydávať aj práce slovenských a českých historikov a časom aj tituly z iných žánrov, ale história a literatúra faktu budú rozhodne naše ťažisko aj naďalej.

Patrik Kubička, vydavateľstvo Veritas

KNIHU NÁJDETE TU: Wall Street a boľševická revolúcia

O ::prop

10 komentárov

 1. Žiaľ, túto knihu si nekúpim, lebo ju mám v angličtine už cca 30-35 rokov.
  Slovensko sa prebúdza? Je na čase. Táto kniha “Wall Street and the Bolshevik Revolution” vyšla už v roku 1974, teda pred 44 rokmi! Pán Patrik Kubička, vďaka mu za výber a preklad, možno ešte nebol ani na svete, alebo bol malý chlapček.
  Dúfam, že jeho najbližší preklad bude kniha “National Suicide” (A.C. Sutton 1973) 111a “Wall Street and the Rise of Hitler” (A.C.Sutton 1976).
  A potom neuveriteľnú knihu “Tragedy and Hope”, (1956) DR. Caroll Quigley.

  “…..predĺženie vojny (prvej svetovej vojny,….)

  O tom predsa púše Dr.Henry Makow v “Bankers Extended WWI By Three Years”, 17 júna 2006…..
  ……to je tajomstvo len pre slovenskú a českú verejnosť, lebo tá je kŕmená už 73 rokov chazarskou propagandou “historikov” píšúcich ‘histériu’ pre establišment…..ináč chudáci ani nemôžu, lebo takí Dankovci, Havranovci, Benčíkovci a im podobní, by zariadili veľmi rýchlo, že by boli bez zamestnania behom pár dní….

  “…..vývozu ruského zlata do USA……”
  No akože ináč, to sa dozvedáme v knihe “None Dare Call It Conspiracy”, str.69-70, autor Garry Allen:
  “…podľa Guleviča:
  “Pán Bakmetiev, ruský imperiálny vyslanec v Spojených Štátoch nám hovorí, že bolševici po víťazstve, previedli 600 miliónov rubľov v zlate, medzi rokom 1918 a 1922 do USA banky Kuhn, Loeb & Company” (firma žida Jacoba Schiffa).
  A tu je milý telegram J.Schiffa ku víťazstvu ‘ruských’ revolucionárov:
  Vo večerných hodinách, 23 marca 1917 “Priatelia Ruskej Slobody” sa stretli v Carnegie Hall, oslavovať Prvú Ruskú Revolúciu, ktorá zvrhla vládu Cára.
  Jacob H. Schiff poslal tomuto stretnutiu gratulačný telegram, ktorý z časti znel:

  “Vyjadrili by ste za mňa, všetkým prítomným na tomto stretnutí dnes večer, ako hlboko ľutujem moju neúčasť oslavovať s Priateľmi Ruskerj Slobody, skutočnú odmenu toho, v čo sme dúfali a túžili po tieto dlhé roky”.
  (New York Times uverejnil tento telegram 24 marca 1917 s podpisom Jacob H. Schiffa vo veľkých písmenách).

  A prejav ďalšieho zločinca, amerického prezidenta W.Wilsona:

  “Necíti každý Američan, že bola daná záruka našej nádeji pre budúci svetový mier, zázračnými a radostnými udalosťami, ktoré sa dejú posledných pár týždňoch v Rusku?
  Rusko bolo známe, tým korí ho poznali najlepšie, v skutočnosti v srdci vždy demokratické…..Autokracia….nebola v skutočnosti ruského pôvodu, charakteru, nebola žiadúca; a teraz bola zhodená a veľký, štedrý ruský ľud bol v jeho naivnej majestátnosti a sile, pričlenený k silám, ktoré bojujú za slobodu sveta, za spravodlivosť a za mier.
  Je tu zrelý partner pre Ligu cti”. (George Kennan, “Russia and the West Under Lenin and Stalin”, Little, Brown, Boston, 1961, str. 19).

  Ale chcú presvedčiť svet, že za obidve svetové vojny je zodpovedné Nemecko!

  “….V budúcnosti by sme určite chceli vydávať aj práce slovenských a českých historikov….”

  …….ako vidieť, ste trochu naivný optimista, ale to by som vám neradil,
  z dôvodov ako som uviedol vyššie…..čo je tam na uverejnenie od takého “historika”, ako Kamenec?…..viete, Slovensko nemá žiadnych historikov a tí, ktorých má, sú ochotní a viacmenej musia na príkaz napísať aj takú históriu, “že francúzsku aj ruskú revolúciu vlastne zapríčinilo tiež Nemecko”…ináč by stratili zamestnanie a ich deti by hladovali…..

  • Ďakujem pekne za povzbudenie. Áno aj knihu National Suicide máme v edičnom pláne, len to chce čas. 🙂

  • Nechcel som to tu písať, ale budiž. Suttona pokladadám za libertariána, alebo minimálne za liberála so sklonmi k libertarianizmu. Na tom by samo osebe nebolo nič zlé. Keď si však pletie svetové strany a napríklad národný socializmus považuje za extrémnu pravicu, pričom o boľševikoch hovorí ako o krajnej ľavici (všimnite si tie nuansy vo vyjadrení: extrémisti a krajní), tak o jeho kompetencii mám vážne pochybnosti. Naviac jeho dokazovanie často pozostáva nie z predkladania dôkazov, ale z tvrdení, že žiadne dôkazy proti neexistujú. Niečo v zmysle „Istá vec je modrá“. Ktorá vec to je, to nepovie a ani ju nikto nevidel, čo je podľa neho dôkazom toho, že má pravdu. Naviac napríklad v tejto knihe sústavne tvrdí, že Trockého systematicky od začiatku platili Nemci, čím podsúva názor, že išlo o činnosť vlády, alebo minimálne činnosť pod jej záštitou. Oháňa sa neustále nejakými „nemeckými“ menami, pričom znalý človek vie, že nešlo o etnických Nemcov, ale nemeckých Židov. Samozrejme o Židoch ako takých sa príliš nezmieňuje. Stále hovorí o „kapitalistoch“, „finančníkoch“ a pod.

   Samozrejme, aj táto kniha prináša určité zaujímavé poznatky. Pred jej čítaním však odporúčam najprv knihu od Volkogonova: Lenin, počátek teroru. Podobná téma, avšak podľa mňa ďaleko lepšie spracovaná. Na rozdiel od Suttona sa však viac venuje dianiu okolo prominentov boľševickej revolúcie, kladie znepokojujúce otázky (často okolo ich financovania) avšak nesnaží sa predkladať teórie ako fakty.

   • Sutton aj libertarián je, sám to o sebe tvrdil. Jeho označovanie národného socializmu ako extrémnu pravicu a medzinárodných socialistov ako extrémnu ľavicu nie je z politologického hľadiska úplne nesprávne. Ono máte veľa politických strán, hnutí a ideológií, ktoré svojimi prvkami môžu mať viacero škatuliek kde by ste ich mohli zaradiť a všetky budú správne, či aspoň niektoré. V tomto prípade je len ako sa na to pozrieme, resp. ako sa na to pozerá autor a ako Vy.
    Neviem kde ste nadobudli dojem, že Suttonove dokazovanie sa skladá z tvrdení a nie dôkazov, keď skoro celá kniha je o citácií konkrétnych kabelogramov, správ jednotlivých inštitúcií, novinových člákov, či životopisov jednotlivých aktérov a pohľady ich autorov na dané postavy.
    Napríklad pokiaľ ide aj o nemeckú špionáž a zapojenie jednej z firiem „Kuhn, Loeb & Co.“, ktorú v tejto podkapitole menuje potom v prílohe „Židovsko-konšpirácia boľševickej revolúcie“ označuje túto firmu ako jednu z tých „židovských“, dokonca tam cituje aj zhrnutie správy Riaditeľstva tajných služieb VB, kde medzinárodné židovstvo považujú ako za reálnu hrozbu pre vtedajšie geopolitické dianie a revolučné činnosti v Európe, do konca je celý dokument stiahnuteľný z britských archívoch. Avšak nemôžete sa „navážať“ do autora, že málo poukazuje na Židov a ich zapojenie do revolúcie. Autor predovšetkým opisuje finančné pozadie revolúcie a firmy do toho zapojené a tie sú podľa neho židovské len 20% zvyšok sú „nežidovské“ firmy, i keď napríklad niekto tvrdí, že aj Rockeffelerovci, či Morganovci sú židovská rodina, alebo že majú také korene, ale na takéto tvrdenie by trebalo hlbší genealogický výskum, ak nie už nie je. Napríklad tam uvádza aj telegram riaditeľa Don Azov Bank v Petrohrade – žida, ktorý jednoznačne súhlasil s revolúciou, avšak len s tou Kerenského fázou a už nie boľševickou fázou, proti ktorej rázne protestuje, takže nemôžeme určite hádzať všetkých židov do jedného vreca, čo je dosť podľa mňa nevedecké. Ale pokiaľ ide o samotných aktérov revolúcie, tak tam je to drvivá väčšina židov, o tom niet pochýb. Autor tam aj na pár stranách opisuje prečo to tak je, a to kvôli aj povedzme perzekvovaniu zo strany cárského režimu (avšak treba sa zamyslieť aj prečo, ale o tom radšej pomlčím, lebo žijeme v režime akom žijeme a rád by som doštudoval).
    Rozhodne autor prináša skvelú prácu aj s inými knihami, kde odkrýva pozadie jednotlivých historických udalosti, ktorým sa iný historici vyhýbajú, hoci aj ja s niektorými vecami trochu nesúhlasím, ale budúci historik musím čítať autorov a pramene, z ktorými povedzme vôbec nesúhlasím, ale z vedeckého hľadiska sú nevyhnutné pre výskum.

    • Samozrejme, že označovanie národného socializmu je za krajnú pravicu je absolútne nesprávne a to z akéhokoľvek hľadiska. Je to nemarxistická ľavica. Označovať niekoho za pravicu len preto, že stavia na nacionalizme, je krajne mylné tvrdenie, aj keď obľúbené. Aj Stalin počas vojny začal predkladať tézy o boji za matičku Rus a zato sa z neho pravičiar nestal.

     Áno, Sutton cituje z kábelogramov a rôznych zdrojov, ale vykladá si ich svojsky. Jeho závery – v porovnaní s inou literatúrou – sú zvláštne.

     Viete, niekde v posledných kapitolách (nemám teraz knihu pri ruke) Sutton tvrdí niečo v zmysle, že vedúca úloha Židov v boľševickej revolúcii, vo vláde a v príprave nikdy nebola preukázaná a že sa jedná o konšpiráciu (naozaj je to iba z hlavy). A toto je jedno z tvrdení, s ktorým sa nemôžem stotožniť. Vedúca úloha Židov v boľševickej revolúcii a jej príprave, dokonca aj pri Kerenského prevrate (sám Kerenský bol Žid) je viac než nepochybná. Aj tu na prope napríklad vyšiel preklad knihy, kde sa uvádza etnický pôvod významných osobností sovietskej vlády v roku 1919 (z pôvodnej sovietskej tlače). Z celkového počtu 556 bolo 457 Židov alebo miešancov. https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-ruska-revolucia-1917-kapitola-4-cast-5/

     Samozrejme, ani náhodou netvrdím, že knihu si netreba prečítať, plne súhlasím s tým, že treba poznať všetky zdroje, aj keď ja by som nepoužil termín „s vecami (zdrojom) nesúhlasím“. Nesúhlasiť môžem s názormi alebo teóriami. Fakty však môžu byť iba pravdivé, alebo nepravdivé. A preto treba dávať veľký pozor, čítať s porozumením a s rezervou. Bez ohľadu na to, či s „názormi“ súhlasím alebo nie a všímať si najmä fakty.

     • V poriadku beriem argument, že tak ako označuje Sutton národný socializmus nie je zrovna správne, pri najmenšom kontroverzné.
      No s tou prílohou ohľadne židovského sprisahania sa ani ja úplne nestotožňujem, ale pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu Wall Streetu, tak „židovských firiem“ mohlo byť naozaj len nejak 20%, s tým, že je nepochybné to v akom veľkom množstve boli zastúpení židia v samotnej boľševickej revolúcií, ale nielen tam, oni boli v každej strane a obzvlášť v tých revolučne naľadených. Ale niesom si teraz ani ja úplne istý, či vyslovene tvrdil, že Židia neboli veľmi zastúpení v revolúcií, nakoľko tam vysvetľuje prečo boli Židia negatívne naladení voči cárskemu režimu a tým pádom aj zaangažovaní v revolúcií, ale to by som si musel to znova nalistovať.

      No rozhodne súhlasím s tým, že čitateľ sa nemusí zrovna so všetkým stotožňovať, čo Sutton tvrdí v teoretickej a ideologickej rovine, no napriek tomu je významná práca zameraná na zámerne sa vyhýbajúcej otázke finančného pozadia revolúcie a ak kniha vytvorila akúkoľvek polemiku, tak to je len dobré.

 2. Zabudnite už na Suttona a skúste sa podívať na známeho španielskeho filozofa, esseystu a sociológa, J.ORTEGA Y GASSET a jeho knihu “La Rebelión de las Masas”, napísanú v roku 1929, ktorá môže byť považovaná ako základná práca vzťahujúca sa na povahu a problem más ľudskej spoločnosti.
  “Protokoly Siónskych Starších” poznamenávajú, už v roku 1897, že “nahradili vládcu karikatúrou governmentu”, i.e. “Prezidentom, vybraným z luzy, zo sttedu našich bábok-kreatúr, našich otrokov”.
  V tejto knihe (ako v mnoho iných), je dostatočne opísaná sionistická konšpirácia proti celému svetu.

Leave a Reply