Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Vedúce židovské noviny priznávajú: americkí židia „zatvárajú oči“ pred židovským rasizmom

Vedúce židovské noviny priznávajú: americkí židia „zatvárajú oči“ pred židovským rasizmom

duke-on-videoThe Jewish Daily Forward, jedna z vedúcich amerických „ľavičiarsko-sionistických“ publikácii otvorene priznala, že americkí židia „zatvárajú oči“ pred židovským rasizmom, kým sami neprestajne obviňujú z rasizmu všetkých naokolo.

Vo veľmi zriedkavom príklade židovskej supremacistickej úprimnosti, Jewish Daily Forward v článku s názvom „Každodenný izraelský rasizmus – a ako pred ním americké židia zatvárajú oči“ hovorí, že „židia boli pobúrení, keď Jesse Jackson nazval New York ‚Mestom židov‘ (po anglicky Hymietown od slova hymie – hanlivé označenie pre židov – pozn. prekl.). Kde je hnev kvôli bujnému rasizmu verejných postáv Izraela?“

The Jewish Daily Forward pokračoval:

„Liga proti ohováraniu a zvyšok amerického židovského zriadenia dlhujú Jessemu Jacksonovi veľké ospravedlnenie. Znepríjemnia človeku život, donútia ho ospravedlniť sa na každom možnom fóre za jeho poznámky o „židoch“ a „Meste židov“ z roku 1984. Ale pozrite sa, akým veciam unikajú izraelskí lídri – vyšší vládni ministri a vrchní rabíni – bez ospravedlnenia, dokonca bez toho, aby boli čo i len trocha potrestaní.“

Noviny pokračujú uvedením zoznamu incidentov, vrátane toho, ako izraelskí vládni úradníci hovoria vrchnému aškenázskému rabínovi, Davidovu Lauovi, že Arabi musia byť zavraždení a že židia by nemali v televízii pozerať basketbal. „Aký je v tom rozdiel,“ povedal Lau, „ak kušim, ktorí dostal zaplatené v Tel Avive, bije kušima, ktorý dostal zaplatené v Grécku?“

Kušim, najmä keď sa to používa v pohŕdavom kontexte ako v prípade Laua, je dobre známy hanlivý výraz pre čiernych, ekvivalent slova neger.

Noviny pokračujú uvedením zoznamu iných príkladov rasizmu v Izraeli, ktoré americké židovstvo (a americké médiá kontrolované židovskými supremacistami) odignorovalo:

– zákonodarkyni Miri Regev zo strany Likud sa dobre darí po tom, ako pred davom užasnutých obyvateľov južného Tel Avivu v máji minulého roka, nazvala sudánskych utečencov „rakovinou na našom tele“, krátko predtým, ako dav začalal rozbíjať okná počas mini-pogromu proti Afričanom v susedstve.

– kariéra a postavenie legendárneho basketbalového trénera Piniho Gershona vôbec neutrpela po tom, ako vysvetlil svoju rasovú teóriu o černochoch triede pobavených armádnych úradníkov v roku 2000. „Tmaví chlapi sú šikovnejší, ale tmavší sú chlapi z ulice,“ povedal Gershon. „Sú sprostí ako otroci, urobia čokoľvek, čo im poviete.“

– žiadny neželaný efekt nenastal ani potom, ako sa Bibi Netanyahu v roku 2007 chválil, že škrty, ktoré urobil pre príspevky na deti, priniesli „pozitívny“ výsledok, ktorý identifikoval ako „demografický efekt na nežidovskú verejnosť, kde nastal dramatický nárast v miere pôrodnosti.“ Predstavte si ten škandál, keby sa americký politický líder verejne chválil, že jeho škrty v prídavkoch na deti znížili „nekresťanskú“ mieru pôrodnosti. Predstavte si reakciu ADL. Ale v Izraeli v roku 2007 z úst budúceho premiéra – nič.

Vie si čitateľ predstaviť tú reakciu medzi židovskými supremacistami, keby sa ktorýkoľvek európsky pohanský líder chválil s tým, ako riadi zníženie neeurópskej miery pôrodnosti?

Hoci je článok odhaľujúci a, ako už bolo povedané, nezvyčajne úprimný, je tiež príkladom pomätenia. Zameriava sa na komentáre jednotlivcov a tak sa pokúša rozoznať, že sú to len jednorazové nešťastné poznámky, ktoré by mohol utrúsiť ktokoľvek.

Realita sionistického štátu je samozrejme celkom iná – jeho rasizmus nie je obmedzený na jednotlivé hanobiace komentáre tu a tam, ale namiesto toho sa zakladá na inštitucionalizovanej a legálne vynútenej židovskej supremacistickej rasistickej ideológii.

Článok z The Jewish Daily Forward vo svojom posudku zámerne ignoroval tieto príklady:

– Vo výlučne židovskom štáte je imigrácia prísne kontrolovaná a sionisti využívajú testy DNA na potenciálnych imigrantov, aby zaistili, že ich štát zostane rasovo čistý. Samozrejme, v Amerike a iných krajinách sú títo istí židovskí supremacisti v popredí pri požiadavkách o „otvorené hranice“ pre každého.

– V Izraeli židovský štát financuje verejné aj súkromné organizácie, ktoré na plný úväzok pracujú na tom, aby zabránili židom miešať sa s nežidmi. Tie isté židovské organizácie, ktoré podporujú medzirasové manželstvá pre každú inú krajinu, podporujú Izrael, kde si žid nemôže zákonne vziať nežida. V Amerike a iných krajinách sú židovské skupiny v popredí podporovania miešania pohanov so všetkými etnikami.

– V Amerike a iných Západných krajinách sú židovskí supremacisti za legalizáciou manželstiev ľudí s rovnakým pohlavím; ale oddane podporujú, aby boli takéto manželstvá v Izraeli nezákonné.

– V Izraeli je žiadanie o azyl doslova nemožné. V roku 2011, napríklad, udelil židovský štát presne jeden (1) azyl. V Amerike a iných krajinách sú židovské skupiny v popredí pri požadovaní, aby bol žiadateľom udelený azyl, i keď prekročili tucty bezpečných krajín, aby dosiahli svoje zamýšľané destinácie.

– V Izraeli je formálne vyhlásená štátna politika taká, že Izrael je „židovský štát“ a nič iné. V ktorejkoľvek inej krajine odporuje organizovaná židovská loby akémukoľvek pokusu domácich ľudí o zachovanie svojej identity.

– V Izraeli buduje židovský štát celé osady v krajine, ktorú ukradol Palestínčanom a kde majú Palestínčania zakázané žiť. Izrael má tisíce segregovaných vzdelávacích inštitúcií, bytoviek a susedstiev, ktoré sú vyhradené len pre židov. V Amerike – alebo ktorejkoľvek inej krajne na svete – sú židovské supremacistické skupiny – ako ADL alebo SPLC – v popredí zákonných akcií proti akýmkoľvek miestnym autoritám alebo verejnej organizácii, ktorá je segregovaná z akéhokoľvek dôvodu – a hlavne akejkoľvek organizácii, ktorá by mohla chcieť vylúčiť židov.

Toto je len zopár z veľmi reálnych príkladov židovského rasizmu, ktoré mal Daily Jewish Forward pridať na zoznam – ale taká úroveň úprimnosti by asi bolo priveľa.

Avšak pointa je stále platná: V Izraeli je židovská nadradenosť divoko rasistická, kým v Amerike a kdekoľvek inde pôsobiace židovské lobistické skupiny, podporujúce Izrael, sa prezentujú ako „antirasistické“.

Židovský rasizmus je najsilnejší, keď je namierený proti Európanom

Sú dve ďalšie pravdy, ktoré článok z Jewish Daily Forward pokryl:

1. Židovský supremacizmus, hoci je uplatnený proti všetkým neveriacim, je najhanlivejší a najsilnejší vo svojej nenávisti, keď je namierený proti Európanom a konkrétne Američanom európskeho pôvodu

2. Tento zlý protieurópsky rasizmus je nie obmedzený na Izrael, ale prevláda medzi židovskými supremacistami, ktorí žijú aj v Amerike.

Napríklad, Dr. Richard Steinlight, bývalý riaditeľ národných záležitostí (domáca politika) v Americkom židovskom výbore, v článku s názvom „Židovský záujem v meniacej sa demografii Ameriky: prehodnotenie zavádzajúcej imigračnej politiky“, zverejnenom Centrom pre imigračné štúdie v roku 2001, napísal veľmi jasne, že:

„Priznám, že prinajmenšom som bol, ako aj tisíce iných typických detí z mojej generácie, odchovaný ako židovský nacionalista, prípadne kvázi-separatista. Každé leto po dva mesiace počas desiatich formujúcich rokov… Navštevoval som židovský letný tábor. Tu som každé ráno salutoval cudzej vlajke, oblečený v uniforme odrážajúcej jej farby, spieval som cudziu národnú hymnu, naučil som sa cudzí jazyk… a naučil som sa nadradenosti mojich ľudí nad ‚neveriacimi‘, ktorí nás utláčali. Učili sme sa vidieť nežidov ako… ľudí menej citlivých, inteligentných a morálnych, než sme my.“

yhitzhak-ginsburghRabín amerického pôvodu Yitzchak Ginzburg a jeho učenie je vysvetľované Mottim Inbarim v „Židovský fundamentalizmus a Chrámová hora: Kto postaví Tretí chrám?“ (State University of New York Press, 23. apríla 2009) nasledovne:

„Vo svojich spisoch dáva Ginzburg výnimočnosť Halachickým a kabalistickým prístupom, ktoré zdôrazňujú rozdiel medzi židom a nežidom (pohanom) a v tejto súvislosti uvaľuje jasné oddelenie a hierarchiu.“

„Tvrdí, že kým židia sú vyvoleným národom a boli stvorení na obraz boží, pohania tento status nemajú a účinne sa považujú za podľudí.“

„V súlade s tým sa, napríklad, prikázanie „nezabiješ“ nevzťahuje na zabitie pohana, pretože „nezabiješ“ odkazuje na vraždu človeka, kým pre neho pohania nepredstavujú ľudí.“

„Podobne Ginzburg vyhlásil, že, na teoretickej úrovni, ak žid potrebuje na prežitie transplantáciu pečene, je povolené uniesť pohana a vziať si jeho pečeň násilím.“ („Židovský fundamentalizmus a Chrámová hora: kto postaví Tretí chrám?“ Strana 134.)

ov-bib

Rasista rabín Ovadia Josef so svojim priateľom Benjaminom Netanjahu

Nedávno zosnulý rasistický rabín Ovadia Josef, hlava sefardskej židovskej komunity v Izraeli, bol známy pre svoju otvorenú nenávisť voči pohanom.

Napríklad, je na nahrávke v Jewish Telegraphic Agency, na ktorej hovorí, že „gojímovia sa narodili len preto, aby nám slúžili. Okrem toho nemajú miesto vo svete; len aby slúžili ľudu Izraela,“ povedal čas verejnej diskusie o tom, aký druh práce sú nežidia oprávnení robiť počas Šabatu.

„Prečo potrebujeme pohanov? Budú pracovať, budú orať, budú žať. My budeme sedieť ako páni a jesť.“
ysef-racist-jew-gentiles-donkey

Vie si čitateľ predstaviť, aká reakcia by bola medzi židovskými supremacistami, keby ktorýkoľvek európsky pohanský líder utrúsil také poznámky?

Židovské organizácie v Amerike a inde míňajú miliardy dolárov na protiasimilačné politiky navrhnuté na to, aby zabránili židom brať sa s nežidmi.

Vie si čitateľ predstaviť, aká reakcia by bola medzi židovskými supremacistami, keby ktorákoľvek európska obhajovacia skupina minula miliardy na programy, ktoré by Európanom zabránili brať sa so židmi?

Najdôležitejšie zo všetkého je, že dôvod, prečo sú židovskí supremacisti schopní prevziať kontrolu nad toľkými inštitúciami vytvorenými Európanmi (ako Hollywood, médiá, vzdelávacie inštitúcie a tak ďalej) je presne ten, že je to kvôli ich rasistickému sektárstvu, ktoré aktívne diskriminuje Európanov pre ich vlastný prospech.

Všetky tieto faktory Jewish Daily Forward zámerne ignoruje, pričom sa namiesto toho sústreďuje na jednotlivé skutky protiafrického rasizmu, ktorý sa v Izraeli vyskytuje. Koniec koncov, všetko je lepšie než priznanie ku skutočnému ohnisku ich vlastného rasizmu: pokračujúcej a neustále živenej nenávisti voči Európanom a konkrétne Američanom európskeho pôvodu.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: David Duke

O ::prop

2 komentáre

 1. “ – V Izraeli židovský štát financuje verejné aj súkromné organizácie, ktoré na plný úväzok pracujú na tom, aby zabránili židom miešať sa s nežidmi. “
  ————————————————————————————————-

  No, milí židkovia, už je neskoro, už ste sa v 8. stor. geneticky pomiešali s tatarsko-turecko-mongolskými kmeňmi
  tzv. Chazarmi.

  Dovolili ste im, ako bezbožným pohanom prijať vašu vieru.

  A teraz ste, genetickí -semitskí židia sami ovládaní týmito divými primitívmi,
  ktorí pod firemnou tabuľou „židia“ otravujú svet.

  P.S.
  Chazarov, ktorí otravovali svet svojimi agresívnymi nájazdmi v stredoveku,
  porazilo na hlavu
  !!! KIJEVSKÉ !!! knieža Svjatoslav v 10.stor. a síce tak dôkladne , že ich ríša zanikla.

  Rovnako dopadli aj tatarsko-turecké kmene Osmanskej ríše, ktoré 300 rokov otravovali svojimi
  zverskými rabovacími nájazdmi štáty kresťanskej Europy.
  V
  bitke pri Viedni v r. 1683 vyhrali poľsko-rakúsko-nemecké sily (Svätá liga) na čele s poľským kráľom Jánom III. Sobieskim proti armáde Osmanskej ríše.
  V
  konečných dôsledkoch znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej Európe .

  Ako z histórie vidíme, divé, psychopatické kmene Nenadertálcov,
  zjavne
  potrebujú dostať dobrú po držke, inej reči nerozumejú !!!
  Tak
  vtedy, ako aj dnes !

  Lenže od koho , keď udatné kniežatá dnes už neexistujú ?!

Leave a Reply