Domov / Hlavná strana / Čítanie / Válka na východě

Válka na východě

Od počátku ledna zima ještě zesílila. Neustále sněžilo a teplota klesla až na minus 50 stupňů Celsia. Zásobování už nefungovalo vůbec. Muži bez přestání trpěli hladem. Na pomoc museli přijít poslední „stateční čtyřnozí kamarádi“, hrdinsky snášející všechny útrapy, jež byly už od Východního Pruska často velmi tvrdé. Jenomže jak porazit koně venku v minus padesáti stupních? Haape našel řešení: odvést koně do ruského domu, který tvořila jediná místnost s podlahou z udusané hlíny, v níž se kůň sotva postavil, a to nemluvě o dvou mužích, kteří měli tuto příšernou práci vykonat.

A přesto to Heinrich Haape a Heinrich Appelbaum ráno 17. ledna 1942 udělali, v domě vesnice Malachovo, za německou frontou, nedaleko domu, kde si Haape zřídil obvaziště, stále přeplněné raněnými a omrzlými, čekajícími jen na to, až dostanou kus masa.

Trvalo jim hodinu, než dostali ubohé zvíře dovnitř, a další hodinu, než se odebralo na věčnost. Pak ho museli rozporcovat. Nechali si dvě stehna, která, jak Haape píše ve svých Pamětech, uložili do „přírodní ledničky“. Appelbaum nestačil včas vyskočit na velkou pec, aby uhnul bolestnému kopnutí zvířete, zmítajícího se v agónii.

Rusové si už s Němci nic nedarovali, neexistovalo mezi nimi žádné slitování. Nikdo na to neměl ani čas myslet. Mezi Gridinem na severu a Malachovem, ležícím pět kilometrů jižněji na cestě do Rževa, probíhaly zuřivé boje, po nichž zůstávaly vpředu i vzadu močály krve a ledu. Vesnice měnily ve dne v noci obyvatele a na bitevním poli po nich pokaždé zůstala hekatomba. Čtyřicet Rusů namačkaných ve třech domech na konci zuřivého protiútoku Vestfálců do středu Gridina? Tím lip. Zapálíme domy i s nimi.

Jednoho dne tři muži z 6. roty minuli za úsvitu po ruském útoku u vesnice Klipokovo levou hranici svého sektoru. Kamarádi vyrazili hledat je, nemohli je přece nechat v rukou nepřátel. Tři muži odešli, dva našli mrtvé. Třetí jim šel naproti a potácel se. Kamarádi si mysleli, že je opilý, protože navíc strašně koktal. Ale tak to nebylo. Rusové mu nožem vypíchli obě oči a poslali ho zpátky k německým liniím.

„Běž a vyřiď svým kamarádům, co uděláme všem fašistickým sviním,“ řekl mu jeden z nich německy.

26. leden byl pro Haapeho strašným dnem. Měl narozeniny. Plukovník Becker ho pozval do svého velitelského stanoviště v Malachovu, aby s ním vypil láhev. Kolem šestnácté hodiny zazvonil telefon. „Assistenzartz dr. Haape ať se okamžitě vrátí do Gridina. Musí nahradit stabsartze dr. Lirowa, který padl.“

Ale nebyl to jen Lirow, Haapeho přítel ze Šitinkova, který ten den padl, ale také dr. Schlüsser, kterému šrapnel roztrhal břicho. Dva lékaři zabití v první linii v jediném dni. Obě mrtvoly shořely v zapálených domech.

Haape byl vzteky bez sebe. Slíbili mu šest dní odpočinku, což teď nepřipadalo v úvahu. Když se vracel zpátky, na velké pláni mezi oběma vesnicemi spadl minometný granát tak blízko, že mu málem utrhl nohu. Dopolední ruský útok po sobě zanechal čtyřiadvacet mrtvých, z nichž tři byli důstojníci, a spoustu raněných, namačkaných na obvazišti. Křik, sténání, chropot a morový zápach. Žádný z mužů si už tři týdny nemohl vyměnit prádlo ani sundat boty. Ve chvíli, kdy Haape spěšně opouštěl Malachovo, nemohl vědět, že lékařské brašny obou kolegů shořely spolu s nimi: chirurgické nástroje, léky, sterilizátory, obvazy. Jak má ošetřit dvě desítky raněných s několika balíčky vaty a pinzetami, které našel ve své brašně?

Rychlá prohlídka nejvážněji zraněných v něm probudila zoufalství. Byla tam dvě „břicha“, jedna „hlava“ a čtyři „plíce“, tak zasažené, že u nich prakticky neexistovala žádná naděje. Pět dalších vojáků mělo ošklivě poraněné končetiny. Aby zabránili krvácení, tři zdravotníci 37. praporu, kteří zůstali na místě, přiložili zdrhovadla, ale jakmile je uvolnili, krev zase začala stříkat. Existovalo riziko gangrény nebo omrznutí a ztráta končetiny.
Jedna noha držela už jen na pár cárech kůže, které Haape uřízl kapesním nožem, sterilizovaným ve vroucí vodě. K zašití rány na koleně použil kus nitě, kterou našel v kapse a sterilizoval ji stejným způsobem. Když zdravotník začal obracet oči v sloup, Haape mu řekl:

„Otočte hlavu, ať nezvracíte do rány.“

Raněný nevydal jediný výkřik, a přitom mu dali pouze skleničku šnapsu. Přežije válku a dá svému synovi jméno Heinrich na počest muže, který ho v tu noc, v jiném světě, operoval.

Tohle byla jiná tvář války, tvář nepříliš známá, ale stejně heroická, utajený svět zákopové medicíny, zasluhující stejnou úctu jako boj vojáků v první linii. Příklady riskantních zákroků, provedených Haapem a jemu podobnými, uskutečněných často ve chvějícím se světle kapesních svítilen a v naprosto nevyhovujícím prostředí, s prostředky, jež byly právě po ruce, a často pod nepřátelskou palbou, by dokázaly zaplnit celou knihu. Kolik životů tak vytrhli ze spárů smrti? Co si myslet například o onom neznámém vojákovi z 18. pluku, jenž během strašlivých bojů v létě roku 1942 v Rževu spatřil svého velitele Hökeho, jak se zhroutil vedle něj, vážně zraněný střepinou granátu do hlavy? Voják si sundal spodky a obvázal jimi svého nadřízeného, protože ve spěchu nenašel svůj povinný balíček s obvazy. Höke přežil následující dva roky jen díky představivosti a duchapřítomnosti tohoto vojáka. Jenom dva roky. Smrt ho dostihla v čele jeho praporu u řeky Bereziny, pohlceného kataklyzmatem armád Střed.

I peklo jednou skončí. Ale jen na chvíli. Na konci ledna byl 18. pluk stažen z fronty, aby si na několik dnů odpočinul. Když však tábořil západně od Rževa, byl opět uveden do pohotovosti. Jednotky maršála Koněva pronikly slabou obranou 256. německé divize severovýchodně od města. Pak ze severu obešly Ržev, zamířily k jihu a pokusily se město obklíčit. Nechyběly ani obávané tanky T-34. Po sněhu se díky svým širokým pásům pohybovaly snadno a mezi zásobovací jednotky 9. divize vnesly zkázu. Nový velitel 6. divize, generál Grossmann, nařídil svému veliteli zásobování, majoru Disselkampovi, shromáždit všechny, kteří uměli používat zbraň, aby se vrhli proti nepříteli. Ten měl obrovskou převahu a poprvé použil nové typy letadel, například bombardéry B-26, dodané americkými spojenci, ale také sovětské stíhací bombardéry Šturmovik, které si v ničem nezadaly se Štukami Luftwaffe.

Výsledek boje byl dlouho nejistý. Ale Němci ho s pomocí „pluků pěchoty“, které sem dopravily Junkersy 52 ze Syčevky, a novému „Sturmgeschütz“, útočnému dělu s nízkou dráhou letu, jehož granáty ráže 75 mm dokázaly na méně než tisíc metrů proniknout pancířem tanků T-34, nakonec vyhráli.

18. pluk se bitvy zúčastnil se svým 1. a 2. praporem, doplněným o malé posily z Německa, a s 3. praporem, jenž se proslavil u Šitinkova a z nedostatku mužstva se proměnil v „bojovou skupinu“. Tento prapor měl už šestého velitele během čtyř týdnů. Nic neilustruje lépe, jak tato jednotka krvácela. Rusové pronikli do západního předměstí Rževa, ale 2. SS Panzerdivision „Das Reich“, která přijela s úplně novými tanky Mark IV a obávanými děly „Flak“, se podařilo nepřítele odrazit a uzavřít zející díru, vytvořenou Koněvovým průnikem německé fronty.

Walter Model se ukázal silnější. Dokonce se mu podařilo západně od Rževa obklíčit šest ruských divizí, které se odvážily příliš daleko, mezi 5. a 17. únorem je jednu po druhé zničit a zajmout čtyřicet tisíc Rusů. „Muž s ocelovými nervy,“ píše se v deníku 18. pluku. „Skoro každý den se objevil na frontě. Přistál se svým malým spojovacím letadlem ,Fieseler Storch‘ nebo přijel autem, na koni či na lyžích. Jeho fyzická odolnost a energie byly naprosto jedinečné. Neexistoval jediný kritický bod, na němž by se neobjevil. Často se vrhal na zem vedle kulometčíka obaleného bahnem a vyptával se ho na jeho problémy i na problémy jeho rodiny. Jeho srdce patřilo vojákům. Požadoval od nich ty největší oběti. A osobně za ně platil.“

Poplach byl zcela na místě. Kdyby Ržev padl, zhroutila by se celá centrální uzávěra fronty. Hlavní bylo, že si všichni uchovali chladnokrevnost. Desátník Albert Unkelbach z jízdní jednotky štábu 18. pluku prožil tyto příšerné dny na konci ledna 1942 takto:

„Byli jsme asi pětadvacet kilometrů za frontou a měli jsme všechny důvody cítit se v bezpečí. Naše jednotka s koňmi se rozptýlila do tří vesniček. Právě jsme se ubytovávali, když se najednou objevili Rusové. Bez boje obsadili obě první vesnice. Mohli jsme jen varovat naše kamarády v té třetí. Podařilo se jim zachránit i s koňmi a vozy. Rusové poprvé masivně použili Stalinovy varhany. Ale jako zázrakem jsme nepřátelský útok zadrželi. Naše ztráty byly ovšem hrozné. Z padesáti kamarádů naší jednotky si jich kůži zachránilo pouze patnáct. Mnozí padli proto, že si kvůli velkému mrazu na sebe vzali uniformy mrtvých Rusů a my jsme je pak považovali za Rusy…“

Poprvé od začátku tažení hlásily jednotky ztráty na životech hladem. Špatně živená těla, neustále vystavená krutému mrazu, prostě nevydržela. Vojáci leželi ve svých dírách mrtví, aniž je zasáhla nepřátelská palba. Nebylo na tom nic překvapivého. K nejhorší krizi došlo, když předsunuté Koněvovy jednotky dosáhly železnice na trati Ržev-Syčevka-Vjazma a na tři dny tak přerušily zásobování 9. armády. V jednotkách museli na pět až osm dní výrazně omezit denní dávky chleba. Už tu nebyli žádní koně, které by bylo možné porazit. A protože veškeré civilní obyvatelstvo ze zóny bojů uprchlo, nedala se pomoc očekávat ani z této strany. Nikdy neprošla německá armáda tak těžkou zkouškou.

Walter Model svým vojákům blahopřál. V denním rozkazu ze dne 25. února 1942 vrchní velitel 9. armády napsal: „Museli jste svést boj na třech frontách: s živly, nepřítelem a nedostatkem všech prostředků. To, co německý voják během této čtyřtýdenní bitvy uprostřed zimy, s mnohokrát silnějším nepřítelem, který měl převahu jak počtem mužů, tak i materiálem, vykonal, vejde do německých dějin.“

Ale ne, nic nevejde do německých dějin. Generál se mýlil. Nikdo nebude opěvovat slávu vojáků v bitvě o Ržev, jako se opěvuje Verdun ve Francii nebo Flandry v Anglii. V žádné důstojnické škole se o tomto defenzivním vítězství nebude učit. Žádný památník nebude připomínat oběti padlých vojáků.

Hrdinství a oběti těchto mužů se nakonec rozplynou v porážce a odsouzení nacismu. Všechno se obrátí proti německému lidu.

Novým generacím se bude vyprávět, že tato armáda se skládala ze zločinců a že válka, kterou vedla, nebyla válkou za vlast nebo zemi, ale za Führera a pro jeho sadistické cíle. A jediný památník, který bude postaven, bude oslavovat dezertéry. Dnes jsou opravdovými hrdiny jen ti, kteří nechtěli bojovat a přeběhli k nepříteli.

Ale pojďme dál. Ano, ani führer neunikne odsouzení. Spojenečtí historikové připouštějí, že pokud německá fronta vydržela tuto strašlivou zimu před Moskvou, tak jen proto, že vydal rozkaz, že je nutné stůj co stůj udržet dosažené pozice a neustoupit ani o krok. Budiž. Ale která armáda by akceptovala takové oběti?

Úryvok z knihy Augusta von Kagenacka: Válka na východě

O ::prop

55 komentárov

 1. Nemcov nikto do Ruska nevolal. Ani ostatne armady eu.

  • Prosím, reagujte vlažnejšie, pán k nám možno prišiel z budúcnosti a predikuje to, čo sa ešte len stane v našej dimenzii. Netreba to brať na ľahku váhu 😀

 2. A čo tam hľadali?

  (Ržev je první město na horním toku Volhy v centrálním Rusku. Leží na jihu Tverské oblasti, necelých 200 km západně od Moskvy)

  To ako chcú povedať, že viedli obrannú vojnu za Nemecko?

  Chlapi, žarty nabok! Takú istú nakladačku dostane aj SŠA či zločinecké NATO.

  • Nehľadali tam nič. Oslobodzovali ruský národ spod jarma boľševizmu a zároveň pred ním chránili Európu. Ale sú vždy aspoň dva pohľady – jeden z nich boľševický, ktorý hovorí o tom, ako bol mierumilovný štát robotníkov a roľníkov zákerne napadnutý nacistickými vrahmi, alebo realistický, ktorý vidí, že boľševický teror hrozil v tej dobe zaplaviť Európu.

   A zaplietať do udalostí pred 75 rokmi NATO je viac než hlúpe, naviac, keď ZSSR prežilo iba vďaka neustálej podpore Roosevelta a USA. Aby som pravdu povedal, pripúšťam, že ZSSR by možno prežilo aj bez USA. Ale hranice by boli pravdepodobne niekde na Urale.

   • Zabudli ste vari na stáročia trvajúci Drang nach Osten?

    Na Napoleona?

    Na Hiltlera, ktorého na ZSSR „usmernili“ Briti?

    Na chazarský štek proti Rusku v roku 1917, ktorý nezačal „VOSR“ ale predtým Kerenským? A na Trockého?

    троцкий тайны мировой революции:
    (www.youtube.com/watch?v=owcuCfjjWGA)

    To „Oslobodzovali ruský národ spod jarma boľševizmu“ si nakoniec odsrali len bežní ľudia – milóny bežných ľudí.

    A teraz tí zmrdi z NATO na čele so SŠA. Zase idú niekoho oslobodzovať? Priniesť „freedom and democracy“ však?

    • To, že sa Rusi chystali na inváziu do Európy niekedy v 1943-44 už čvirikajú aj v súčastnom mainsteame (alokovanie viac ako polovice armády do pohraničia je považované za akt agresie, bez toho, aby padol výstrel). A ak túžite zažiť čo i len mierovú verziu bolševizmu, neprajem Vám to, aj keby ste sám bol bolševik. Avšak ak Vám to naozaj nedá, možno za 20 rokov na tom budú „frčať“ Spojené štáty, budete mať príležitosť „si užiť“.

     • Presnejšie sa chystali na inváziu už v roku 1941. Hitler ich predbehol len o pár dní, maximálne týždňov. Doporučená literatúra, napr.: Solonin: 23. červen, aneb opravdový den „M“ https://www.protiprudu.org/produkt/23-cerven-aneb-opravdovy-den-m/ Vymývaní mozků https://www.protiprudu.org/produkt/vymyvani-mozku/ Suvorov: Den M – kdy začala druhá světová válka https://www.protiprudu.org/produkt/den-m-kdy-zacala-druha-svetova-valka/ Zaujímavý článok nájdeme aj napr. na stránkach Historickej revue: http://www.historickarevue.com/clanok/planoval-stalin-napadnut-nemecko

     • Odpovedám Vám, lebo príspevok (reakcia), ktorý sa objavil pod mojím ostatným komentárom od od samotného správcu prop zmizol.
      Rusi sa možno chystali v roku 1943 na inváziu do Európy. Faktom však je, že 02.02.1943 skončila stalingradská bitka a Rusi boli naozaj od svojich západných hraníc veľmi ďaleko.
      Ak aj chystali inváziu do Európy, domnievate sa, že agresia voči ZSSR (preventívny úder) je naozaj ospravedlniteľný miliónmi civilných ruských obetí?

     • Nečítate správne. Ako som napísal vyššie, boľševická invázia sa chystala už v lete 1941. Práve kvôli tým obetiam bol vedený úder. Už ani Hitler sa nedokázal pozerať, ako boľševici nemilosrdne vraždia svojich otrokov, ehm, pardón – proletárskych súdruhov. A už vôbec nechcel pripustiť, aby sa to stalo aj Nemcom, ktorí boli prví na rade. A mimochodom – väčšinu ruských obetí v tejto vojne mal na svedomí Stalin, ktorý hnal bez milosti svojich vojakov v rojniciach proti guľometom, ktoré stáli z oboch strán, ako zo strany nemeckej, tak aj spoza chrbta z NKVD. Mnoho civilistov zahynulo, nie však vďaka tomu, že Nemci zo zábavy strieľali civilistov, ale preto, že tak často robili červenoarmejci na ústupe, neraz oblečení v nemeckých uniformách. Rovnako ako vraždili aj červenoarmejci na postupe, keď popravovali každého, kto podal Nemcovi čo i len pohár vody (mimochodom, toto sa dialo aj na Slovensku počas SNP). Ďalšie milióny civilistov zahynuli hladom a vyčerpaním v gulagoch a továrňach, kde boli nútení pracovať ako otroci za kúsok chleba. Nemci majú na svedomí iba zlomok civilných obetí z celkového počtu. Mnoho z civilistov zahynulo pri vojenských operáciách, keď červenoarmejci nedovolili evakuáciu civilistov z ohrozených miest – Leningrad, Stalingrad, to sú ukážkové prípady.

      Len pripomeniem, že na obsadenom území bola vydaná vyhláška, že za každého zabitého nemeckého vojaka v zázemí bude popravených 50 civilistov. Stalin úmyselne posielal vrahov na nemeckých vojakov, aby spustil nemecké represálie a tak splnil hneď dva ciele – pomsta zradcovským civilistom a vzbudenie nenávisti voči Nemcom. A tak sa aj stalo – tí chudáci v nemeckom zázemí vôbec netušili, že svoju nenávisť by mali obracať voči boľševikom.

      Netvrdím, že nemeckí vojaci boli nevinní anjelici. Ale Stalinovi pri vraždení civilistov nesiahali ani po päty.

 3. To o tom „osvobození Rusů“ není tak docela pravda. Ruský pravoslavný historik a publicista Vladimir Machnač napsal, že režim v stalinském SSSR byl mnohem horší než ten Hitlerův v Německu, tedy že ruský voják pomohl ve WWII. zvítězit většímu zlu. „Proč?“ – ptá se profesor a současně si odpovídá: „Rusko by prohrálo válku s libovolným Německem: monarchistickým, demokratickým či fašistickým. Nicméně ani jedno z toho Německo nebylo. Ono bylo nacistické a prohrát s ním si Rusko dovolit nemohlo, protože by přestalo existovat jako národ. Proto zvítězilo. A nezvítězili v ní mladí komunisté, Stalinovy děti, ale staří vojáci vychovaní ještě v tradičním duchu pravoslaví či islámu!“ Tedy de facto bývalí vojáci z WWI. a jim patří všechen vděk! Pod nacismem by z Ruska zbyly jen rozličné komisariáty Velkoněmecké Říše a ruský lid by musel živořit na okraji společnosti nebo odejít za Ural. Což je pravda pro naši rasu lepší varianta než aby tyto gigantické prostory kolonizovala žlutá rasa, což se dnes jeví jako neodvratný osud Sibiře.

  • Hlášku o tom oslobodení Rusov som úmyselne prehnal. Celkom ma zaujímalo, či sa toho niekto chytí. 🙂 Napriek tomu to nie je ďaleko od pravdy, aj keď samozrejme to nebol ten úplne „top“ dôvod – aj keď k nim asi patril. Vysvetlím. Hitler sa videl ako záchranca Európy pred boľševickou skazou. K Európe samozrejme patrilo aj Rusko, alebo aspoň určitá jeho časť. Takže ak chcel naplniť svoje slová, musel zachraňovať aj Rusov. Vedľajší efekt. 🙂

   Čo sa týka slov Machnača. Je naozaj otázkou, či by Rusi prestali existovať ako národ pod nemeckou nadvládou. Môžeme o tom ale trocha špekulovať. Nech si Hitler a Nemecko o sebe mysleli čo chceli, nebolo v silách ich samotných poraziť celé ZSSR. Ani ak by západní spojenci zostali povedzme aspoň neutrálni a nedodávali vojnový materiál ani jednému rivalovi. Prinajlepšom by sa podľa mňa Nemecko muselo zastaviť pred Uralom – či by už chcelo alebo nie. Zvyšok Ruska za Uralom by existoval ďalej, vrátane Rusov už tam žijúcich a robotníkov a vojakov presunutých z východu. Teda z tohto pohľadu by pravdepodobne ruský národ existovať neprestal. Na obsadenom území Hitler nemal ani v najmenšom úmysle stavať nejaké koncentráky, kde by vyvražďoval Rusov. Práve naopak – mienil budovať nemecké mestá, ktoré by okolo seba šírili civilizáciu. Rusov plánoval nechať starať sa samých o seba – pokiaľ by nerobili problémy. Samozrejme, tieto plány boli v horizonte stáročí. Nemal dosť ľudí ani na to, aby osídlil generálny gouvernement, čo boli oblasti získané na Poľsku. Ak hrozil ruskému národu zánik, bolo to jedine zo strany boľševikov. Nemecký národní socialisti práve vzydvihovali národný princíp – na rozdiel od boľševikov, ktorí uznávali iba jediný „národ“ – proletariát, robotnícku triedu. Práve boľševici cielene potláčali akékoľvek nacionalistické sklony (spomínate na povojnové obvinenia v ČSSR z „buržoázneho nacionalizmu“?). Hitler iba napomohol tomu, že zo strany boľševikov skončil aspoň na chvíľu obrovský teror proti nacionalizmu, ktorý sa už nikdy nevrátil v takej sile, ako pred vojnou. (Čo ale neplatilo pre Ukrajinu.) Takže Hitler vlastne zachránil ruský národ pred úplným rozpustením v taviacom kotlíku národov boľševizmu.

   K tomu, kto zvíťazil vo vojne. Rozhodne to neboli nejakí „starí vojaci“ a už vôbec nie „vychovaní v pravosláví“. Boli aziatské bandy z Turkmenistanu, Kazachstanu, Mongolska a ďalších. Pre nich bol (a stále do značnej miery je) boj, lúpenie a vraždenie jediným zmyslom života. Ku koncu vojny práve táto aziatská čvarga tvorila gró červenej armády. Je len naivným, idealistickým snom, že vojnu vyhrali nejakí „staroslávni Rusi“. Ani náhodou. Títo Rusi boli zajatí a pobití hneď na začiatku vojny, pretože najmä tí slúžili v západnom vojenskom okruhu a boli pripravení vtrhnúť do Európy. Po ich zničení boli na frontu presunuté a vrhnuté brigády z východného okruhu. Čo si myslíte, čo boli tzv. Sibírania, sibírske jednotky, ktoré zachránili Moskvu a Stalingrad? Žiadni Rusi, ale Aziati.

   • prop ty si si dal dohromady pocty a ine veci fakty ktore vobec nesedia. Ako moze armada ktora ma menej vojakov na hraniciach byt povazovana za agresora. Zisti si o pomoci eu usa aj pocas vojny. To co dostali sovieti od zapadnarov predstavovalo 4% sovieckej produkcie. A aj to co dostali sa nedalo plnohodnotne pouzit. Tanky nepouzivali v prvych liniach lebo to boly vraky porovnat ich z nemeckymi a to nehovorim o Ruskych je proste blbost. Ich najlepsi tank serbel. To je co? Lietadla boli horsie ako ruske atd. Ako ocom pises o simbolickej pomoci zo zapadu ktoru teraz beries ako klucovu. Pomoc zacala prichadzat v roku 42 a to este potrebujes cas na zaskolenie na techniku a to uz fasisti dostali prvu nakladacku kde pred moskvou mali prevahu 2 ku 1. Aj v pocte tankov aj v ludoch. Vies co je zaujimave. Ze protiutok pred moskvou co viedli Rusi tak ten protiutok viedli z mensim poctom vojakov aj vyzbroje a vytlacili fasitov. Iba teraz nenapis ze bola zima lebo Rusi asi nemali prevdepodobne klimatizovane zakopi. Teda myslim. Zatoto sa hadat nebudem 🙂 . Preco Buš robim si srandu ale podoba tam je teda Hitler zachranoval eu vojnov. Ked mam lepsiu alternativu pre zivot a chcem niekomu dobre tak preco ho idem zabijat alebo ho presviecat zbranou v ruke. Su ine sposoby nato aby ukazal ludom ze toto je lepsia alternativa. Zamyslel si sa nad tym ze keby to bolo v Rusku take ako to je vo vacsine propagovane tak sa stat zruti lebo ludia by nebojovali. A nehovor prosim ta o stratach na vojakoch tie mala eu minimalne porovnatelne ako sovieti ked nie vacsie. O civiloch to je pravda tam mali sovieti vacsie straty ale aj to ti da obraz otom kto je kto. Ja niesom proti narodnemu zmyslaniu ja som plne zan lebo narod je Nas Rod a Rusi tam patria a nechci aby som isiel proti svojim. A neplet narodniarov s fasistami to nieje to iste. A 3 risa bola fasisticka. Fašizmus to v ziadnom pripade.

    • Tieto lži a manipulácie som tu už toľkokrát vyvracal, že snáď ani nemá význam robiť to opäť. Ale aspoň jedno poučenie pre ľudí. Pokiaľ začne niekto operovať percentami, pravdepodobne chce niečo zakryť. Typicky: pomoc západniarov predstavovalo 4 % „sovieckej“ produkcie. Netuším, koľko „sovieckej“ produkcie pomoc predstavovala. Ale rozhodne 431 000 dodaných nákladných áut nie je malé číslo. A neboli to len autá. Dodávky predstavovali napr. 44 000 obrábacích strojov (bez ktorých by boľševici veľa zbraní nevyrobili), 2 milióny pneumatík, 5 miliónov vojenských topánok, 1 860 lokomotív a 11 300 vagónov a mnoho, mnoho ďalšieho. Ak by táto pomoc išla Nemcom miesto boľševikom, vojna by nepochybne skončila inak.

     A ešte jedna vec. Porovnávať tisícky tankov T-34 a KV1, ktoré sovieti mali na začiatku vojny, s nemeckými koristnými tančíkmi z Francúzska, Poľska a ČSR a úbohými nemeckými tankami PzII a PzIII a iba niekoľkými stovkami PzIV (myslím, že ich bolo okolo 200), pričom označiť tanky T-34 a KV-1 za „serbel“ je osobitným druhom neznalosti.

    • Pomoc zo Západu Sovietom bola všetko len nie symbolická a T-34 + KV-1 mali ďaleko praďaleko od šerbelu v tej fázy vojny. 😀 Nemecké kvalitné – ale stále technicky nedotiahnuté – tanky prišli neskoro a v malých počtoch s nedostačujúcov logistikou. Na druhej strane sovietský mongoloid naskočil do T-34 a hneď z výrobnej linky z hnusnými zvarmi pomaly bez prevodovky hneď išiel na bojové pole. Nemci už nemali čím strielať na sovietské tanky, lebo ich bolo tak veľa a munície nebolo dosť aj napriek precíznej streľbe nemeckých tankistov. A ešte pikoška, že pôvodný koncept T-34 kúpili Sovieti od Američanov, ktorý v ňom nevideli v tom čase potenciál.

    • Čo sa týka amerických tankov, s tým sa súhlasiť dá, zaveľa nestáli, ale s lietadlami nie. Na tie Rusi nenadávali.

     • Hlavny soviecky tank na zaciatku vojny bol T26. To je nieco take ako ten tank z Polska scim to nemam porovnavat alebo T35 ci T38 z Ceska ci francuzke tanky. Na zaciatku vojny mali Sovieti 600 KV a asi 1000 T34 roznych tipov. KV 1 bolo celkovo postavenych 3400 tankov a vyrabal sa o 2 roky dlhsie ako tiger 1. T34 si mylis z BT. Tam bolo pouzite skoro vsetko z Christiho konceptu aj ked zdokonalene. T34 prevysoval stym suhlasim v kvalite nemecke aj akekolvek tanky inak by to mali sovieti tazsie. Na narazanie ze bol T34 lahko ovladatelny to nieje chyba ale kvalita konstrukcie. Nemci sa ho snazili okopirovat v podobe pantera a Guderian povedal ze citujem „T34 by mal by proste okopirovany“. Dalsi jeho vyrok bol “ Keby som mal T34 vyhram vojnu“ Tiez doporucam precitat si knihu o T34 „Soviecky stredny tank T-34/76“ autori Milan Kopecky a Petr Stepanek. Perfektne spracovana kniha tam je aj sprava zo 43 co dala skodovka na T34 ohladne spracovania budes prekvapeny. Je tam spomenuty iba typ T34/76 co sa vyrabal v roznych verziach od 40 do 43 roku. KV1 stym tiez suhlasim bol v roku 41 najsilnejsi tank seriovo vyrabany. Tiger 1 bol postaveny primarne proti nemu tam vidite zufalost nemeckych konstrukterov ze uz predpotopnu konstrukciu narychlo polepili. Tazke a nepohyblive mostrum kazove ale malo dobru propagandu ktore prestali vyrabat po 2 rokoch. Uz som to tu mozno spomenul ze eu tazila zo vzdusnej prevahy. Prve co napadli boli letiska sovieti stratili na letiskach 70% letectva. V prvych dnoch vojny. Letectvo nebolo iba to co utocilo na nepriatela ale boly to oci a ten kdo vidi ma obrovsku prevahu nad nepriatelom. Hral si slepu babu. Navadzanie delostrelectva atd. Co sa tyka lietadiel tak typ Jak boly velmi kvalitne lietadla neviem co chcete snimi zrovnavat a ake parametre. Je potvrdene aj letkov Normadia Nemen to boli frantici co lietali na Jak3 na vychodnom fronte. O dodavkach to mas pravdu to sa nemusime dotahovat to fakt nema zmysel.

     • Tank T-26 bol minimálne vyrovnaným súperom väčšine nemeckých tankov. Ani nehovorím o trojnásobnej početnej prevahe sovietskych tankov. T-34 a KV-1 súpera na nemeckej strane nemali, pričom ich dokopy bolo okolo 2000 (22. júna, +- pár kusov) a nie ako nesprávne uvádzate 1600. V lietadlách mali sovieti taktiež niekoľkonásobnú prevahu (často aj kvalitatívnu), a to hovorím iba o hraniciach s Nemeckom. Prečo na západnom fronte neuspeli napriek prevahe, to je iné. Len rýchlo uvediem hlavné dôvody: zlá taktika, výcvik na útočnú vojnu (nie obrannú) a neschopnosť veliteľov. A len taká poznámka opäť na margo „percentuálneho skresľovania“. Sovieti mali na západnej hranici viac ako 7 tisíc lietadiel. To znamená, že aj ak im zničili Nemci na zemi 70 %, stále im zostalo minimálne 2 tisíc lietadiel, čo je stále takmer toľko, ako bolo lietadiel nemeckých. Opäť zdôrazňujem – ak niekto operuje s percentami bez uvádzania konkrétnych čísel, pravdepodobne chce niečo prekrútiť.

    • Hitler přeci na tuto otázku odpovídá sám! Cituju:
     „Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši. On sám není žádným organizačním prvkem, ale pouze rozkladným fermentem. … A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového. „- Adolf Hitler, Mein Kampf

     A v podstatě měl pravdu. Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachránil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. A byl to Němec Pjotr Christianovič Wittgenstein, kdo přivedl ruské armády až do Paříže v roce 1814. Když pak napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem (tento stav vyvrcholil v době tzv. Krymské války), tak si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka (jednáním s Bismarckem až po uzavření Alianční smlouvy Německa s Ruskem 1881 byl pověřen kníže Petr Saburov, který bohužel do své knihy vložil i obsah tajných apendixů o rozdělení vlivu v Evropě, proto její distribuci Alexandr III. zakázal) vytvořil v sjednoceném Německu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili … Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR – stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo – Rapallo, USA – fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se „pouští osídlenou bílými negry“, jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

    • Však také v Ruském Impériu žádní „Ukrajinci“ ani „Bělorusové“ nežili! Zde je grafické znázornění etnického složení obyvatel říše z dobové statistiky – http://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/848828/wx1080.jpg

   • To tvrzení o zániku ruského národa vychází z rozdílné koncepce národa u Prof. Machnače a např. Alexeje Širopajeva. Machnač je pravoslavný ideolog a z jeho pohledu zánik ruského národa = zánik Ruského impéria, za které imperiální nacionalisté částečně považují i stalinské SSSR. Ale odmítají za jeho pokračování naopak považovat současnou tzv. Ruskou federaci! Cituju:

    Ale ukázalo se… že Donbas – to je Rusko. A žádné jiné Rusko prostě neexistuje.

    Rusko – to je Donbas, Podněstří, Abcházie, Jižní Osetie a ještě k tomu jakási část lidí žijících na území Ruské federace, která si ještě pamatuje, co to vlastně Rusko je.

    A jiné Rusko teď není. Rusko zůstalo v naší duši, v naší paměti, v našich dějinách. A na Donbasu.

    Ale Ruská federace – to není Rusko. Je to oligarchické státní zřízení na těle naší vlasti – přibližně takové, jaké má i Ukrajina. Takové, které sice nežebrá na rusofobních schodech, ale hrdě obchoduje se svými surovinami. Samozřejmě ve prospěch oligarchů, tloustnoucích na úkor lidu.

    Ruská federace – to je stát, který patří buržoazní kleptokracii, jež zničila Sovětský svět, který byl současně i Ruskem, i když silně transformovaným.

    Ruská federace – to je komerční projekt na prodej surovin do zahraničí a vyvádění kapitálu získaného prodejem těchto surovin za hranice, tedy komerční projekt stejného typu jako Ukrajina, pouze mnohem silnější, větší, dražší, ziskovější, lépe organizovaný a lépe kontrolovaný.

    Proto se také ukázalo, že Donbas se nemá kam vracet.

    Rusko, do kterého se chtěl vrátit – to je on sám.

    A nebude to Ruská federace, která bude pomáhat Donbasu, aby se vrátil, ale Donbas bude pomáhat Rusku, aby se vrátilo k těm kořenům, na nichž vždy stálo.

    Tak takhle to dopadlo. K tomu, aby se Donbas mohl vrátit do Ruska, musí nejprve vzkřísit Rusko.

    Zdroj: http://www.novarepublika.cz/2016/10/donbas-to-je-rusko.html

  • Montisan neviem ci ta spravne chapem ale podla prispevku mi nieje jasne preco potom statice Ukraincov alebo statisice Bielorusov bojovalo ako partizani za soviecky zvaz. To boly tak silne zvazky ze snimi pocitalo aj soviecke velenie pri operaciach. A keby nenavideli rezim ich predstavitelov tak nemoze predsa skoro milon ludi ktory sa dobrovolne rozhodli bojovat proti fasistom a „tam ich nemal kto prinutit jedine nemci alebo iny prislusnici eu Stalin to byt nemohol ani Beria teda neviem ake ma kto info“ pocuvat nenavideny system ktory ich vrazdil atd a plnit jeho rozkazi a viest koordinovane utoky tak aby pomahali v boji sovieckej armade proti okupantom. To este nemam nejak vysvetlene.

   • Bojovali za Ruské impérium, za Svatou Rus! Viz odpověď Propovi výše …

    • Krom toho též milion občanů SSSR bojovalo na straně Osy! Asi taky dobře věděli proč. Další miliony pr Osu pracovaly – a zdaleka ne všichni z donucení.To byli ti kteří odmítli SSSR považovat za „transformované Rusko“. Dobře o tom hovoří ataman Pjotr Nikolajevič Krasnov, který se před odchodem do emigrace obrátil ke svým kozákům se slovy: „Jednou opět naše vlast najde svého Cara a opět se stane Ruskem, nikoliv federativním, ale unitárním a nedělitelným, nikoliv republikou, ale monarchií, nikoliv ovládanou židy, ale židuprostou!“

    • Montisan
     Historiu mas nastudovanu este treba pozret na dejiny. Neskutocne pobavenie 🙂 jako fakt. Aj pismo nam priniesol ciril a metod to si este zabudol a krestania z nas spravili ludi to je sice pravda nemozem stym nesuhlasit Clovek je na vyzsom stupni ako ludina. V Rustine sa to deli u nas mame paradnych jazykovedcov tu uz sa to nedeli. V Rustine su Celaviek a Celavieky u nas uz nieje rozdiel lebo vraj clovek je jednotne a ludia mnozne cislo. Sranda ze. Tu degradaciu odkial ide si uz dotiahnes sam. Ci? Aky je vyznam slova Clovek. Clovek celo a vek najvzysia cakra celo a vek je cas – Mysliaci v case. Ale Slovanska rec je primitivna a vlasne aj tu nam poslakladal nejaky pologramotny metod s cirilom. Aj kalendar nam poskladal to bude nejaky nemec najlepsie anglan. To by si zabil ako natotalku. Aj teraz su taky tvorivy nemci je to vidiet ale zato mozu Rusi. Oni zaplavili vychodne nemecko robim si srandu zapadne turkami a inymi. A ked padol soviecky zvas pokracuju do celeho kto chce znicit Nemecko Rusi? Kto chcel aby sa nemecko nedelilo po vojne zly Rusi. Neviem ci to bol Bismark a presne jeho vyrok ze by Nemci a Rusi nemali bojovat medzi sebou ale mali by drzat spolu lebo Nemecka disciplina a Ruska vynaliezavost ked sa spoja budu neporazitelny. Myslim ze oto ide aby Nemecko netiahlo spolu z Ruskom alebo naopak ako chces Rusko z Nemeckom.

   • Že státisice „Ukraincov“ dobrovoľne bojovalo ako partizáni za „soviecky“ zväz. To máte z ktorej rozprávkovej knižky? Ja naopak viem, že sto tisíc Ukrajincov bojovalo v lesoch ako partizáni PROTI „sovieckemu“ zväzu ešte niekoľko rokov po vojne.

 4. “Ako moze armada ktora ma menej vojakov na hraniciach byt povazovana za agresora”
  …tento Fero je skutočný znalec….nemá poňatia, koľko sovietskych zajatcov mali Nemci už v prvých mesiacoch…..hrôza pomyslieť, uniká mi, ako ich vôbec mohli chovať….

  • Ale v tomto mal pravdu. Nemci mali 22. Júna na hraniciach o pár stotisíc vojakov viac ako sovieti. Ale to je tak všetko, čoho mali Nemci viac. V tankoch, lietadlách, delostrelectve mali sovieti niekoľkonásobnú prevahu.

 5. “…Nemcov nikto do Ruska nevolal.…”

  neviem či vám toto niečo prezradí….do Ruska boli Nemci pozvaní kvôli záchtane nie Nemecka, ale celej Európy….neúspešný výsledok je vám asi známy….
  Pre túto pravdu nemáme inú autoritu, ako samého Stalina. Hovorí nasledujúcimi slovami v jeho knihe “Problémy Leninizmu”, prijatej jeho “Súdruhmi” a ich “spolucestujúcimi”, ako ich bibliu:
  “Musíme pokračovať….s vývojom katastrofálnych protirečení vedúcich k nevyhnuteľným vojnám, s rastom revolučných (i.e. Socialisticko Komunistických) hnutí vo všetkých krajinách sveta…..Môžu ruskí komunisti obmedziť svoju prácu do úzkych národných hraníc Ruskej Revolúcie?
  Samozrejme že nie. Naopak, celá situácia ich nútila preniesť boj do medzinárodnej arény”.

  Na konci tohoto všetkého (Hitler) povedal: “Nevzal som toto rozhodnutie zaútočiť na Moskvu na ľahkú váhu, ale pretože som vedel z určitých informácií, že sa pripravuje aliancia medzi Britániou a Ruskom. Veľkou otázkou bolo, mali by sme udrieť prví, alebo čakať, až budeme ‘preválcovaní’ niekedy v budúcnosti?” Podľa jeho pobočníka, Hitlerove rozhodnutie bolo posilnené zprávami výzvedných služieb, o ruskom horúčkovitom zásobovaní letíšť a vojenských zariadení po dobu celého jara; boli to taktiež hlásenia poľských agentov o pohyboch ruských oddielov, až z takej vzdialenosti, ako z Ďalekého Východu a o rozmiestnení nových armád, čo môže byť jedine útočným dôvodom. Rusi taktiež inštruovali svojich komisárov, napríklad v Leningrade, aby sa pripravil na dlhú a vyčerpávajúcu vojnu s Nemeckom.
  Nemecká výzvedná služba nashromaždila silnú evidenciu o sovietskych plánoch.
  Námorný atašé z Moskvy hlásil, že sovietsky námorný výrobný program, bol v procese budovania troch bojových lodí, jedenásť ‘kruzerov’, šesťdesiat jeden ‘destroyerov’ a nejakýh tristo (!) ponoriek; väčšina tejto flotily bude sústredená v
  Baltiku.
  A na západnej hranici Ruska stálo pripravených 160 divízií!

  Stalin povedal absolventom vojenskej akadémie dňa 5 mája 1941:
  “A teraz, keď sme sa stali silnými….musíme prejsť z obrany do útoku”
  Mal 9 miliónov mužov, 38.000 tankov a 22.200 lietadiel a predpokladal mať kontrolu nad Berlínom a väčšou časťou Európy v roku 1942.

  Hitler si rýchlo uvedomil, že Stalin mal v úmysle mu vraziť dýku do chrbta zatiaľ čo bol zamestnaný Západom (prípadne Angliou). Slobodomurári Churchill a Stalin mali po celú dobu tajnú dohodu. Stačí si prečítať “Memoirs” (Pamäti) Ivana Majského (sovietsky vyslanec v Londne), aby sme videli akí boli priatelia napriek tomu, že Sovieti mali s Hitlerom dohodu (o neútočení).

  • SITRA AHRA ako chces zachranovat ked zabijas. To ako keby teraz napadlo nato Rusko lebo Rusko rozmiestnuje na zapade svoje zbrane. Zase to nazveme ako preventivnu vojnu. Kto stym zacal? Kto sa posuval k Rusku kto tu ma rozmiestnene zbrane. A pritom je tisice kilometrov za morom. Preco Rusi robili vsetko preto aby nemcov neprovokovali. Este dokonca nechal lietat nemecke vyzvedne lietadla na Ruskom. Ako mohlo Rusko utocit ked tu vsetci tvrdite ze bolo zaostale vojenske myslenie technika vsetko naci si clovek spomenie.Oni boli tak zaostali ze si to ani neuvedomovali. To asi nie. Ci?

 6. Chápem, že sú diskutéri, ktorí chcú tiež prispieť svojou trošk0u do mlyna, nechápem však, kde berú istotu, že len to, čo oni vedia je pravda a napíšu to s presvedčením, že oni skutočnr vedia najlepšie….namiesto, aby napísali -taktto som to počul, takto som to čítal tam a tam, alebo, “takto nás to učili v škole”, čo je jediiná uveeriteľná “pravda”…
  A ešte majú odvahu spochybňovať (podľa nich dokázať omyly, alebo nevedomosť) tých, ktorých komentáre dokazujú, že skutočne niečo o veci vedia….poukazujem na komentár Fera na adresu propu…..

  Podľa Fera;
  “Ako moze armada ktora ma menej vojakov na hraniciach byt povazovana za agresora”….(ale myslím, že tu sa mýli aj Prop, keď píše, že Nemci mali pri útoku viac vojakov).

  Podívajme sa teda na prvé dni vojny, ktoré sa zrejme odohrali v pohraničnom priestore SSSR kde, ako tvrdí Fero, Sovieti mali menej vojska:

  30-ho júna bolo obkľúčenie Minsku kompletné. Armádna skupina Stred tu zničila 20 sovietskych divízií zajatím 290,000 zajatcov, 25,000 tankov a 1,400. kanónov

  Generál von Waldau, Jeschonnekov zástupca poznamenal, že 30-ho júla Nemci vzali:
  Armádna skupina Juh 162,680 zajatcov, 4,574 tankov, 2,894 kanónov
  Armádna skupina Stred: 580,910 zajatcov, 5,571 tankov, 4,300 kanónov
  Armádna skupina Sever: 56,320 zajatcov, 1,880 tankov, 1,200 kanónov

  Ale keď ho Hitler navštívil (poľného maršala von Bocka), štvrtého, ako sa chýlila bitva o Smolensk ku koncu a ďlaších 300,000 ruských zajatcov pochodovalo na západ…
  Teda za 38 dní (22 jún – 30 júl) zjali nemecké jednotky 1,389.910 zajatcov.

  Samotný Generál Halder unavene poznamenal, že každý podhodnotil ‘Sovietsky Kolos’.
  “Keď sme zaútočili, predpokladali sme, že bolo 200 nepriateľských divízií. Do dneného dňa sme už napočítali 360….a keď ich zničíme tucet, Rusi prídu s ďalším tuctom”.

  Kiev padol Reichenau-ovej Šiestej armáde 19-ho septembra. O týždeň neskotšie bolo dokončené obrovské obkľúčenie na východ od Kieva, zničením štyroch sovietsktch armád (!) a zajatých 665,000 zajatcov;

  Armády generála von Bocka hromadili v ich záťahoch pri Vyazme a Bryansku.
  Ďaľších 675,000 zajatcov bolo vnútri. Na Azovskom mori Rundstedt zničil Osemnástu sovietsku armádu a vzal do zajatia ďalších 100,000 zajatcov.

  7-ho októbra obkľúčenie Bryanska bolo zpečatene a a pancierové divízie boli blízko uzavretia ďalšíieho obrovského obkľúčenia okolo Vyazmy. Generál Jodl oznmil, že Červená armada ide stratiť 72 divízií v týchto dvoch obkľúčeniach.

  Ak ma neklame moja kalkulačka, od 22 júna 1941 (začiatok Barbarossy) do 7-ho októbra), čo je cca. 107 dní, padlo do nemeckého zajatia 2,829.910 + 72 ďalších divízií (gen. Jodl – ďalšie sta-tisíce) sovietskych vojakov, čo sa dá veľmi ťažko považovať za málo vojska pre agresiu – a preválcovanie Európy, ako predpokladal A.Hitler – okrem tých ktorým sa podarilo vyhnúť zajatiu.

  * * *
  Pre Montisan: viem že vás to asi veľmi prekvapí, ale žiadny Babi Yar neexistuje…. ďalší klam sionistickej fantázie….

  • No Babi Jar existuje, dokonca by sa tam aj dalo nájsť mnoho tiel, ak by došlo k výskumu. Ale z vôle sovietskej vlády k tomu z nejakých mne neznámych dôvodov nedošlo. Kto vie, prečo to tak je. Dokonca aj sovietski básnici boli umlčaní, keď písali básne o Babom Jare.

   Čo sa týka čísel, tak práve vám dosť utekajú čísla. Ku 22. júlu mala Červená armáda okolo 24 tisíc tankov, vrátane cvičných a tankov v oprave, veľká časť z nich bola na východe. Takže tvrdenie o zničení 25 tisíc tankov len týždeň na to a len v Minsku považujem za – mierne povedané – značne prehnané.

  • Možná byli ti teroristé popraveni o kus dál nebo blíž spáchání svého posledního ohavného zločinu (vyhodili do povětří centrum Kyjeva, toho Kyjeva kde zamordovali ruského premiéra a kde opět mordovali za bolševické hrůzovlády) ale dostali co zasloužili – o to go …

   • To ze nemci mali viac vojakov ako sovieti je fakt a to nehovorim ked das dohromady celu eu Rumuni Cesi Francuzi Nori Slovaci Dani Rakusaci Polaci atd. A teraz pridaj Japonsko ktore drzalo tu „najsilnejsiu“ armadu ssa 4 roky aj to ho museli doklepnut atomovkou co bolo tiez chore ked uz sa nanho valili aj sovieti. Ale za dobru reklamu „opakovany klam“ daju zapadnary vsetko. Ktym poctom tam sa vyjadrovat nebudem to uz aj prop uznal ako blbost lepsie povedane naznacil to. Pravda je ze prvy rok bol pre sovietov velmi tazky a aj rok kedy potrebovali najviac pomoct ale pomoc neprisla. Zastavili eu sami pred Moskvou a Leningradom. Nim ine ako ustupovat a unavit nepratela ktory disponoval vacsimi vyrobnymi kapacitami poctom ludi atd nezostavalo a zaplatili velku cenu a to hlavne ked armada eu ked sa to da nazvat armadou a nie iba spinavcami ktory plienili a nicili bez rozdielu stary, mali ,zeny , to dufam nebudes vyvracat to uz by bolo prehnane. To ze ich nezadrzia na hraniciach vedeli to bolo velmi pravdepodobne ze taku silu udrzat na hranociach sa im proste v tej dobe a z vybavou aku sovieti mali udrzat nepodari. Sovieti prezbrojovali a prestavba armady mala byt dovrsena optimisticky na 42 rok. Vykupili svoju neschopnost vyzbrojit sa vcas vela zivotmi to je fakt to nepopieram a ani nebudem. Ale technicku zaostalost nenabudli bolsevici ale to bolo dedictvo po carskom rusku ktore postavili nemci 🙂 a dokoncila to revolucia kde sa carskeho systemu zbavovali. A to ze vyhrali bolsevici je fajn keby to vyhrali mensevici to by bolo zle na cele s trockim ten nemal problem obetovat Rusko v ohni revolucii. Ten prestavoval tych co tak nenavidis Montisan. Bolsevik je nieco ako demokrat teda demokrat tak ako nam to prednasaju nie ako to v skutocnosti je. Bolsevik predstavuje vladu vacsiny. Bolse je viac. Tak to mam aspon vysvetlene mozno mas ktomu ine ifo.

    • Omg. Ďalšie kolo mýtov a rozprávok.

     1. Nemci mali viac vojakov ako sovieti, to je fakt. Ale pozor! Hovorím o armádach, ktoré stáli proti sebe. Nehovorím o nemeckých vojakoch, ktorí boli vo Francúzsku, ani o červenoarmejcoch, ktorí stáli na východe. To už sa pomery poriadne zmenia v neprospech Nemcov. Naviac 24. augusta 1941, v dobe, keď na západe dostávala červená armáda poriadne na frak, Stalin mal stále ešte toľko vojakov, že si mohol dovoliť zaútočiť na Irán – bez akejkoľvek provokácie.

     2. Japonsko bolo iba zámienkou, ako dostať oficiálne USA do vojny proti Nemecku. Roosevelt jasne povedal – prioritou je vojna proti Nemecku, Japoncom sa budeme venovať potom.

     3. Nie je pravdou, že prvý rok žiadna pomoc neprišla. Prišla. Len nie z USA, ktoré ešte nebolo vo vojne a Británia mala dosť svojich problémov. Napriek tomu pomoc z Británie chodila, aj keď skôr symbolická. (Mimochodom – práve doprava tejto podpory z Británie bola dôvodom útoku na Irak)

     4. Žiadnu eu pred Moskvou nikto nezastavil, žiadna eu vtedy neexistovala. A ak by Hitler videl súčasnú EU, celé vedenie by skončilo pri múre tak rýchlo, žeby ani nestihlo zamávať na rozlúčku. Tak si tie táraniny o eu nechajte pre svojich kamarátov.

     5. Nemecko nedisponovalo ani väčším počtom ľudí (tobôž vojakov), ani väčšími výrobnými zbrojárskymi kapacitami – to sú ďalšie boľševické báchorky, vrátane tej o tom, ako „celá Európa vyzbrojovala Nemecko“. V Nemecku pokračoval život tak, ako pred vojnou. Vyrábali sa hrnce, autá, nábytok, látky, stavalo sa, nikto by nevedel, že je vojna, nebyť britského bombardovania. To bol rozdiel oproti Británii a ZSSR, ktoré roztočili vojenský priemysel na plné obrátky od začiatku. Až v roku 1943 bola vyhlásená v Nemecku totálna vojna, keď prednosť dostala zbrojná výroba. Už bolo však pozde. Náskok dvoch rokov sa nedal nijako dobehnúť.

     6. Ak niekto plienil, boli to boľševici. Ako pri ústupe, tak aj pri postupe. Alebo chcete popierať Stalinov rozkaz, ktorý prikazoval, že Nemcom nesmie zostať ani jediný dom, jediná továreň, jediný klas? Čo si myslíte, že ich všetky odniesli? Ďalšie boľševické bludy o zákernom vraždení bábušiek a rebjonkov nemeckými vrahmi (ktorých obyčajní ľudia vítali s kyticami). V žiadnom prípade Nemci ani nepriväzovali ženy za nohy ku autám, aby ich následne roztrhli, ani neznásilnili 2 milióny žien, ani nevraždili civilov kvôli hodinkám.

     7. Prezbrojenie. Prezradím vám tajomstvo. Všetky armády prezbrojujú. Neustále. To je nekonečný proces. Odkedy boľševici prevzali moc, za tých 20 rokov kompletne prezbrojili niekoľkokrát. Mali najmodernejšie a najlepšie tanky na svete (nehovoriac o tom, že ich mali toľko, ako všetky ostatné krajiny sveta). Najväčšie a najmodernejšie delostrelectvo. Najväčšie a nadpriemerné letectvo. Najväčšiu armádu. Čo do prdele ešte mali prezbrojovať? Iba ďalšia boľševická báchorka, ktorou zapchávali hubu svojim poddaným. Je neuveriteľné, že ešte toľko rokov po vojne sa nájde toľko ľudí, čo tomu veria.

     8. No a oslavovať židoboľševickú revolúciu, to už ani komentovať netreba. Pane, vy ste jasný. Pozerám aj stránky vašich spolupartajníkov, a tie bludy, čo tu šírite je presne ich kapusta. Ale na rozdiel od vás im netlačím do hlavy kaleráby, ako sa to vy snažíte robiť tu. Prečítajte si radšej Kapitál, alebo Leninove spisy (aspoň do nich občas nakuknite, ako to robím ja – najmä keď sem píše nejaký červený trol)

     Berte to ako poslednú výstrahu. Buď budete slušne diskutovať a keď budete niečo tvrdiť, budete to mať aj spoľahlivo ozdrojované, alebo sem radšej nepíšte, bude to zbytočná námaha.

     • Mňa by zaujímalo, koľko má približne Fero rokov – či je to ešte stará škola boľševická, alebo či už je to nový výplach.
      Tu druhú hypotézu, že je mladší nedouk, indikuje aj to, že označil Trockého za „menševika“ alebo ta detinská etymológia, že definije „boľševikov“ za demokratov, lebo „boľšij“ znamená veľký (väčšina) (spojenie boľševik a demokrat sa nikdy ani zo žartu nerobilo, nerobili to ani samí boľševici).

      .

    • Technická zaostalost nebyla žádný „dědictví“, to je komoušská báchorka. Mendělejev v roce 1906 spočítal že Rusko bude na konci 20. století mít 594 milionů obyvatel! A že je nemá, je dílem jejich boje s židáctvem, které ho uvrhlo do dvou zničujících válek s Německem a vyvolalo občanskou válku a vražedný jelcinismus-putinismus! Čili židočekismus. V roce 1913 v důsledku Stolypinským reforem se Rusko stalo 4. zemí světa v absolutních číslech HDP, první ve vývozu obilí, a HDP na osobu mělo mezi Španělskem a Itálií! A nvzdory přetrvávající nerovnosti mezi bohatými a chudými spělo mílovými kroky k tomu stát se „novou Amerikou“, jak ho v tom roce pojmenoval Alexandr Blok! – http://www.mk.ru/politics/2017/11/06/velikaya-oktyabrskaya-tragediya-desyatki-millionov-stali-zhertvami-chudovishhnogo-eksperimenta.html

     Nikdy během éry kagalu SSSR ovšem nedosáhla životní úroveň průměrného obyvatele země úrovně dosažené právě v roce 1913!!

    • A co se týká toho „zastavení eu“ jakýmisi „sověty“, tak civilizaci před branami Moskvy zastavili generál Bláto v říjnu a generál Mráz v listopadu! Jinak nic a nikdo! Za celé tři válečné roky 1914-1916 ztratila armáda Impéria 1,8 milionu padlých a přitom nedovolila vojskům svých německých a rakouských pobratimců dosáhnout ani Dněpru! Natož pak Volhy nebo předměstí Moskvy a Petrohradu! Celou dobu je držela na stejné linii mezi Rigou, kterou by nikdy nevydali a Jasy v Rumunsku! Ani k moři Němce nepustili! Bolševici kteří museli vyhánět Němce až z Kavkazu zavalili nepřítele miliony mrtvol svých vojáků! – http://iks2010.info/?p=80543

     Za první války měli letku 60 dálkových bombardérů které překvapily protivníka (lítal na nich i ruský černoch!), sestrojené geniálním Sikorskim, kterého vyhnali bolševici (proto jim za té druh chyběly jak dálkové bombardéry, tak vrtulníky). Když narazili na opevnění ve Východním Prusku, museli přitáhnout ze skladů kanony carské armády, protože podobná vyrobit nedokázali! Bez dodávek obilí z USA by ženy a děti chcípli hladem ve fabrikách! Za té první děti ve fabrikách ani pracovat nemusely a ženský si dokonce vybíraly chleba!!! On totiž navzdory rudým bajkám byl! Jenže bnílej. Dražší, kdežto baby v Pitěru požadovaly levnější žitnej, na kteej si navykly! Proto vznikla ta „chlebová vzpoura“ v únoru 1917! Žádný příděly jako za bolševika! Tak tu přestaňte rudoši lhát.

 7. “Čo sa týka čísel, tak práve vám dosť utekajú čísla”.

  ….keď mi utekajú čísla, tak potom utekajú D.Irvingovi, lebo všetko čo som uviedol je z jeho knihy “Hitler’s War 1939-1942”, stranky 281, 286, 297, 307, 320, 321.
  Myslím, že to sú vierohodné informácie, alebo ako vieme, Irving pracoval čiste z autentických dokumentov, ako dokumentácia nemecká, Norimberské procesy, dokonca mal prístup do ruských archívov a ak sa nemýlim aj v Izraeli.

  * * *
  Čo sa týka Babi Yar, moje tvrdenie, že nikdy neexistoval sa zakladá na pojednaní Fact vs. Myth autora Michael Nikiforuka, ktoré sa dá nájsť a prečítať na Googli.
  Uvádzam pár odstavcov:
  Spomienka na “masaker” židov v Babi Yar je bolestná pre všetkých politikov. Ale evidencia prezrádza, že to sa nikdy nestalo.
  Čo teraz vychádza najavo, je nezvratný dôkaz, že žiadny masaker sa v Babi Yar nestal počas nemeckej okupácie Kijeva; že ravína nebola použitá ako masový hrob pre židov, zabitých Nemcami.
  Ale bolo to phrebište medzi rokmi 1922-1935 obetí Čeky/NKVD.

  Sovietske archívne záznamy prezrádzajú že atrocity propaganda o Katyni a Babi Yar boli vyfabrikované židmi Iljom Ehrenburgom a Vasilij Grossmanom, ktorí tiež vymysleli a hlásali teraz už zdiskreditované počty obetí koncentračných táborov;
  4 milióny v Oswieitime, 1,5 milióna Majdanek a 3,5 milióna Treblinka.
  Bájka o ‘Ravíne Starej Ženy’ (Babi Yar) dosiahla vieryhodnosť až o 12 rokov neskoršie. Žido-ukrajinsko-americký návštevniík Joseph Schechtman presvedčil mladého sovietskeho dizidenta Yevgeni Yevtushenka napísať emocionálnu a široko čítanú báseň “Babi Yar”.
  Atď, atď, atď…..

  • Irving vychádzal z vtedy dostupných zdrojov, dnes sú k dispozícii aj presnejšie. V tomto smere o stavoch sovietskej armády ku 22. júnu 1941 považujem za veľmi presnú a podrobnú knihu Marka Solonina 23. červen. https://www.protiprudu.org/produkt/23-cerven-aneb-opravdovy-den-m/ Irving rozhodne ani zďaleka nepodáva tak presné a podrobné informácie. Môžem iba odporučiť každému, koho zaujíma skutočná situácia ku dňu vypuknutia vojny. A keďže aj podľa tejto knihy mali sovieti niečo viac než 20 tisíc tankov (pre presné číslo by som musel nazrieť do knihy) ku 23.6, veľmi pochybujem, že by mohlo byť 30.6. zničených 25 tisíc.

   ***
   No a Jevtušenko následne dostal po prstoch v zmysle, že nemá pchať nos tam, kde nepatrí… 🙂 Aj preto hovorím, Babi Jar existuje, ležia tam možno státisíce mŕtvol. Otázkou len je, v koľkých z nich by bola guľka zo schmeisera a v koľkých z tokareva. Keďže tento problém dôkladne neotvorila, neotvára a nevyšetruje žiadna „sovietska“ vláda, niečo to naznačuje…

   • Tak som pozrel presné čísla:
    Stav na hranici Nemecko – ZSSR ku dňu 22.6.1941
    Nemecko:
    1081 tančíkov
    1039 ľahkých tankov
    1146 stredných tankov
    Spolu: 3266 tankov

    ZSSR: 12379 tankov, z toho 1528 T-34 a KV

    V tom sú zahrnuté iba tie zbory ČA, ktoré sa dostali do bojov na nemeckom fronte do 10. júla. Teda sú tu ešte značné rezervy.

 8. Ďakujem Propu, že si predsa našiel čas podívať sa na tie sporné čísla i keď mne ani tak nešlo o počte tankov a iných zbraní, ako o množstvo mužov, na jednej a na druhej strane, na čo poukazoval diskutér Fero.
  Čísla uvedené Propom sú skutočne vieryhodné z dôvodov, že sa vedelo už počas priebehu vojny, že vysoké vedenie Wehrmachtu je plné zrádcov, ktorí o sile SSSR. nehanebne klamali Hitlerovi do tváre. Napríklad Stalinove tanky a lietdlá boli modernejšie a bolo ich omnoho viac, ako mu bolo povedané; v červenom viazaná príručka nemeckého generálneho štábu o sovietskej sile sa stala veľmi rýchlo známa ako “Červená Opica” (Red Donkey).
  Hitler priznal, že keby vedel pravdu, nikdy by nebol dal rozkaz na Barbarossu.
  Vedel už dávno, že bol klamaný a zrádzaný zradcami, generálmi vo vedení Wehrmachtu a potvrdil mu to aj najväčší hrdina Luftwaffe, Hans Ulrich Rudel, keďktorého Hitler v roku 1944 navštívil v nemocnici (stratil nohu) a ktorý mu opísal správny obraz z válečného sektoru, kde on bojoval, na čo Hitler povedal: “Vidíte, ako mi klamali a ako dlho už!”
  Ale nevedel – až neskoro, veľmi neskoro – do akych rozmerov ho zrádzali (spomenul to v jeho poslednom prejave).

  Dovera, ktorú vlozil do každého Nemca, ktorý sa zdal úplne oddany ideálu Narodneho Socializmu, bola úpln.
  A ZRADCOVIA TOHO VYUŽILI.

  • Predsa to skusim este raz pani. Ale fakt uz naposledy a dam Vam pokoj.

   Mytus o silnej ruskej armade k 22.6. 1941

   Pocet vojakov na strane fasistickeho bloku jun 1941:
   Celkovy pocet v tisicoch

   Nemecko – 7254, pozemne vojsko – 5170, letectvo – 1680, namornictvo – 404
   Taliansko – 1757, pozemne vojsko – 1340, letectvo – 250, namornictvo – 167
   Finsko – 470, pozemne vojsko – 414, letectvo – 16,5 , namornictvo – 39,5
   Rumunsko – 703 , pozemne vojsko – 635 , letectvo – 54 , namornictvo – 14
   Madarsko – 216 , pozemne vosko – 191 , letectvo – 15 , namornictvo – 10

   Pocet vojakov na strane SSSR jun 1941:
   Celkovy pocet v tisicoch

   SSSR – 5700 , rozlozenie sa mi bohuzial nepodarilo najst skoda.

   Vojaci SSSR na dalekom vychode k 22.6.1941
   Vojaci – 703714 , dela a minomety – 10080 , Tanky – 3188 , bojove lietadla – 4140 , lode 94
   Vojaci na dalekom vychode k 1.12.1941
   Vojaci – 1343307 , dela a minomety – 8777 , tanky – 2124 , bojovr lietadla – 3193 , lode 96

   Pomer sil a prostriedkov na vychodnej fronte 22.1.1941
   SSSR
   Divizie 174 – Pocetny stav – 2780000
   Dela a minomety – 43872
   Tanky a utocne dela – 10 394
   Lietadla – 9576

   Fasiticky blok
   Divizie – 164 – pocetny stav – 4733990
   Dela a minomety – 41293
   Tanky a utocne dela – 3899
   Lietadla – 4841

   Stoho hlavny spojenci fasitickeho bloku. A mimochodom
   aj Napoleon ked napadol Rusko tak v jeho armade bolo okolo 30% vojakov inych statov.
   To percento je pohyblive kto ako sa vyspi ale kazdy priznava ze neboli to iba frantici.

   Finsko – 302 600 , tanky 86 , dela a minomety 2047 , lietadla 307
   Rumunsko – 358 140 , tanky 60 , dela a minomety 3255 , letadla 423
   Madarsko – 44000 , tanky 116 , dela a minomety 200 , lietadla 100
   Taliansko – 61900 , tanky 61 , dela aminomety 925 , lietadla 83

   Tanková výzbroj Červenej armády k 1.6.1941
   (bojaschopné aj v oprave)
   Štandardné ľahké tanky – 4 214 kusov celny pancier T37 a 38 -9mm BT2 -13mm a T40 -14mm
   (T-37, T-38, BT-2 250ks, T-40, plameňometné verzie) mensi paniec ako porovnatelne nemecke tanky v priemere 15%
   Pokročilé ľahké tanky – 10 057 kusov celny pancier 15mm
   (T-26, plameňometné verzie) mensi paniec ako porovnatelne nemecke tanky o 40%
   Štandardné stredné tanky – 7 437 kusov celny pancier BT5 – 15mm , BT7 – 20mm , T28 – 30mm, T28 bolo vyrobenych 500ks a mal zrovnatelny pancier ako nemecke tanky
   (BT-5, BT-7, T-28)
   Stoho 6937ks tankov malo mensi paniec o 50 az 33% ako porovnatelne nemecke tanky
   Pokročilé stredné tanky – 892 kusov celny pancir 45mm veza 70mm zaradeny do vyzbroje r.41 prevysovali pancier nemeckych tankov o 50 az 133%
   (T-34)
   Štandardné ťažké tanky – 59 kusov celny pancier 30 az 50mm
   (T-35) prevysovali pancier nemeckych tankov o 50%
   Pokročilé ťažké tanky – 504 kusov celny pancier 75mm zaradeni do vyzbroje r.41
   (KV-1, KV-2) prevysovali pancier nemeckych tankov 150%

   Z tabulky sa da usudit ze SSSR mal 1955ks tankov ktore sa mohli zrovnavat z nemeckymi alebo ich previsovali.

   Všetkých tankov vrátane veliteľských – 23 163 kusov

   Tanková výzbroj Wehrmachtu k 1.6.1941
   (bojaschopné aj v oprave)
   Štandardné ľahké tanky – 2 326 kusov celny pancier Pz1 -13mm, Pz2 -15mm
   (Pz-I, Pz-II, plameňometné verzie)
   Pokročilé ľahké tanky – 198 kusov celny mancier 25mm
   (Pz-35(t))
   Štandardné stredné tanky – 2 208 kusov celny pancir lt38 -25mm stoho 2000ks Pz3 -30mm
   (Pz-III, Pz-38(t))
   Pokročilé stredné tanky – 613 kusov celny pancier 30mm
   (Pz IV)
   Ťažké tanky – 0 kusov preto bol narychlo vyrobeny T6
   Všetkých tankov vrátane veliteľských – 5 675 kusov

   Zaver: O tankoch sa da povedat ze prevaha na strane sovietov je mytus. Neviem co viac Vam treba vysvetlit nie iba pocet ale aj technicke parameter si treba vsimat.

   Hlavne lietadla SSSR

   I15b zavedenie do vyzbroje 1935
   I-16 zavedenie do vyzbroje 1934
   I153 zavedenie do vyzbroje 1938
   Jak1 zavedenie do vyzbroje 1941 k 22.6.1941 355ks ,celko vyrobenych vsetkych typov 38000
   Lagg 3 zavedenie do vyzbroje 1941 22.6.1941 322ks , celkovo vsetkych typov 22000ks
   Mig3 zavedenie do vyzbroje 1940 22.6.1941 1289ks, celkovo vyrobenych 3322 vyroba zastavena 1943
   IL2 zavedenie do vyzbroje 1941 22.6.1941 249ks do koca vojny sa vyroboli viac ako 30000ks
   TB3 zavedenie do vyzbroje 1931
   DB3 zavedenie do vyzbroje 1940
   SB zavedenie do vyzbroje1935
   Pe-2 zavedenie do vyzbroje1941 22.6.1941 485ks celkovo vyrobenych 11400ks
   R-5 zavedenie do vyzbroje1931
   U-2 zavedenie do vyzbroje 1929

   Celkovo 9576 Konkurencie schopne stihacie lietadla 1966ks kde musite brat aj do uvahy
   cas zaskolenia ludi obsluhujucich dany typ lietadla ale tu to do uvahy neberiem ale iba kuse
   Osobne si myslim ze personal lietadla este dobre nezvladal ale to uz by bolo asi moc ?
   Nove typy ktore boli konkurecie schopne nemeckym lietadla som spocital a ostatne si mozete
   dohladat a usudite ze sa to z nemeckym meserom nemohlo zrovnavat. Preto sa stale hovori
   o prezbrojeni a ze soviecka armada mala zastarale zbrane a nove sa iba zavadzali do vyzbroje

   Hlavne lietadla nemecka

   Bf 109 zavedenie do vyzbroje 1937 – celko sa vyrobilo 35000ks Tento typ lietadla nemci nasadzovali uz za spanielskej vojny a sluzil v nemeckej armade az do konca 2Sv. To znamena ze nan bola armada zaskolena jak obsluha na zemi tak piloti.
   Focke-Wulf Fw 190 zavedenie do vyzbroje 1941 neskor prevzalo ulohu Ju 87 – celkovo vyrobenych 20000ks
   FI 156 – zavedene do vyzroje 1938 prieskumne lietadlo
   Ju88 – zavedenie do vyzbroje 1936 – celkovo vyrobenych 15000ks
   Junkers Ju 87 zavedenie do vyzbroje 1936 pohanane motorom Rolls-Royce Kestrel neskor junkers ju 210A – vyrobenych 6000ks
   Heinkel He 111 zavedenie do vyzbroje 1936

   Celkovo 4841

   Kazdy pozna meseri a vie ze ich nemci vyrabali az do konca vojny a ze snimi na zaciatku vojny ziskali
   nepopieratelnu prevahu vo vzduchu da sa povedat ze ovladali vzdusny priestor do konca roka 1942 nad sovieckym zvazom.
   Nim mohli kokurovat lietadla Jak, Lagg ci MiG ale nie I15 ci I16 ktore boli vo vyzbroji sovietov
   v drtivej vacsine vid hore pocty.
   Ked vase stihacky kontroluju vzdusny priestor tak mozete lietat aj na vetrunoch a nebudete ohrozeny. Preto letectvo fasistickeho bloku plnilo aj ulohy navigatorov pozorovatelov v priamom prenose a nemecka armada mala oci vsade a vedela ovela viac o pohybe nepriatela ako o nich nepriatel. Obrovska vyhoda pri boji. Ci nie?
   Prezbrojenie znamena zavadzanie novych zbrani do vyzbroje armady.
   Ako vydite nove lietadla SSSR zavadzalo do vyzbroje od roku 1940 o 3 roky neskor ako najuspesnesie stihacie lietadlo fasistickeho bloku.
   Nemecko malo moderne stihacie lietadlo ktore zavadzalo do vyzbroje od 1936 ktore pouzivalo az do konca vojny ako hlavne stihacie lietadlo spolu z FW190 ktore bolo zavadzane do vyzbroje od roku 1941
   Vyrobenie bojoveho lietadla alebo akeho kolvek typu zbrane neznamena ze je armada vyzbrojena.
   Armadu na novu vyzbroj treba aj zaskolit. A na zbran ako je bojove lietadlo potrebujete vela casu
   nato aby ste sa nan preskolili a naucili sa ho zvladnut a to nehovorim o udrzbe.
   Ked pozorujete dnesnu modern vojnu tak teraz nieje velky rozdiel medzy 2sv. Tiez potrebuje
   prv dosiahnut vzdusnu prevahu a potom sa uz postupuje ovela veselsie.

   • Síce som vám napísal, že bez ozdrojovania vám už nič nezverejním, v tomto prípade som však urobil výnimku, aby mohol každý vidieť, ako NEMÁ vyzerať argumentácia.

    Nahádzal ste tu kopy čísiel, nikto však netuší, skade ich máte a aké sú spoľahlivé zdroje. Takže vás poprosím, aby ste uviedli k tým číslam aj zdroj, inak je to iba strata času diskutovať s vami.

    Nebudem vám vyvracať po jednom všetky uvedené čísla (aj keď by som mohol). Na všetky tie čísla a informácie (o ktorých sa môžeme dohadovať donekonečna, pretože každý bude uznávať iné zdroje) vám položím iba jedinú logickú otázku. Píšete, že letecký personál „nebol zaškolený“. Preto sa pýtam: Tvrdíte, že na západnej hranici ZSSR, len pár kilometrov od Nemecka, stáli pripravené k útoku „nezaškolené“ posádky lietadiel, „nezaškolený“ personál a lietadlá, ktoré nemohli konkurovať nemeckým? No, ako vtip a ukážka tendenčného prekrúcania sú vaše tvrdenia dobré. Iste, teraz môžete začať tvrdiť, že ZSSR žiadnu vojnu nechystalo, aj keď všetky vyjadrenia a správanie tomu svedčilo. To vám však dnes uverí možno iba malé decko, alebo dôchodca – komunista.

    Ja vám poviem, ako to bolo. ZSSR chystalo presne taký istý útok, ako Nemecko. Piloti boli z toho dôvodu vycvičení (a dobre vycvičení) na ničenie pozemných cieľov, skladov, bombardovanie miest, letísk, vojenských zoskupení. K tomu cieľu boli aj technicky dobre vybavení. Iste chápete, že na pozemný boj vám treba iný typ lietadiel, než na vzdušný boj. Stíhačov na vzdušný boj mali tiež dosť, aj keď očakávali, že rovnako, ako sa Nemcom podarilo zničiť značnú časť leteckých síl na zemi, tak sa to podarí práve im. Situácia sa však vyvinula presne naopak. Ak by to išlo podľa plánov červenoarmejcov, dnes by sme sa možno dohadovali, aké zlé lietadlá a výcvik mala nemecká armáda.

  • Toto môžem len potvrdiť a nehovoril o tom len Rudel aj aj iní. AH na operačných mapách manévroval s neexistujúcimi divíziami a dostával nepresné informácie z frontu (náhoda?). Okrem Rudela bol ďalší prominentný človek, ktorý toto potvrdil, aj Otto Skorzeny.

 9. Prečo sa na Slovensku zvrhne debata o historických hodnotách a motívoch na vymenovávanie neoveriteľných čísiell?

  Čo sú to za ľudia, čo ešte aj dnes označujú „židoboľševický“ režim za „ruský“?
  A čo sú to za ľudia, čo označujú dnešný anglosionisticky atlantický režim za akosi totožný s režimom nemeckým, ktorý práve proti tomuto monštru bojoval z celej sily a plne sa tomu boju obetoval?

  Nuž, bohužial, nie sú to len výsledky výplachu mozgov v školách. Tento problém nevyjasnených hodnôt je výsledkom ťažkého rozpoltenia, ktoré prežívajú režimy v Rusku, Ukraine, Polsku, Bielorusu a celej tej lokalite. Čiastočne už zavrhli revolúciu z roku 1917, ale stále sa chcú držať vojenských realít 1939-1945 (a pritom nemajú byť na čo hrdí, ani jeden z tých národov – okrem too, že boli agresívne a pripravovali vojnu s Európou, utrpeli porážku a aj keď sa ich súper nakoniec vyčerpaním zrútil, bolo to všetko iné len nie skvelé a pekné víťazstvo boľševikov, ale jeden nechutný krvavý masový zločin).

  Nuž a tak sa teraz zas Poľsko, Ukraina a Rusko svária a nenávidia – čo je dôkaz, že NEVEDIA, ako prekonať vlastnú minulosť. Je pravda, že usácki anglosionisti to s nimi nemyslia dobre a tlačia na nich, štvú ich – ale každý si je sám na vine, ak sa nechá rozoštvať.

 10. Najlepší argument je tento:
  SSSR
  Divizie 174 – Pocetny stav – 2780000

  Fasiticky blok
  Divizie – 164 – pocetny stav – 4733990

  Početný stav nám teda hovorí, že tie sovietske divízie boli nejaké miniatúrne a mali dokonca o 10 divízií viac ako Nemci!
  Tento zdroj použítý Ferom je skutočne zostavený nejakým odborníkom, lebo keď som tento link, ktorý udáva, chcel otvorit, dostal som upozornrnie, že
  “môže obsahovať virusy, alebo inak poškodiť môj počítač. Je preto dôležité si byť istý, že tento súbor (file) je z dôveryhodného zdroja”.
  Teda ako sa povie v angličtine “nice try” Fero!

  Neviem prečo SSSR nie je menovaný ako “bolševický blok”, keď na druhej strane nestál “blok Osi”, ale “fašistický blok”.

Leave a Reply