Domov / Hlavná strana / Juri Lina: V znamení Škorpióna / V znamení Škorpióna – Úvod

V znamení Škorpióna – Úvod

lina-under_sign_scorpion„Nikto nevie, že sionizmus sa objavil ako marxistické hnutie, hnutie socialistické… Sionizmus je skutočne revolúciou.“

Sergej Lezov, vedecký pracovník Sovietskej akadémie vied, Inštitút vedeckých informácií, v časopise Strana i Mir (Mníchov), číslo 3, 1988, strana 94.

„Ideály boľševizmu sa v mnohých bodoch zhodujú s najlepšími ideálmi judaizmu.“

Jewish Chronicle, 4. apríla 1919 (Londýn).

ÚVOD

Sovietske impérium bolo založené 4 minúty po 2 hodine, 8. novembra 1917, v ruskom hlavnom meste, Petrohrade. V astrologickom ponímaní sa v tom momente Slnko nachádzalo uprostred znamenia Škorpión. Škorpión sa teda dá považovať za symbol a strážcu sovietskej moci.

Následne planéta Pluto priamo ovplyvňuje tých, ktorí sa nachádzajú pod vplyvom Škorpióna. V minulosti sa za vládnucu planétu znamenia Škorpión považoval Mars, no od objavenia Pluta v roku 1930 a jeho následnej integrácie do astrologického systému, zabrala táto planéta svoje právoplatné miesto v znamení Škorpióna. Účinky Pluta, dávno pred jeho objavením, boli vždy rovnaké, či už boli pripisované inej planéte, alebo nie.

Fakt, že sa ríša Sovietov zrodila pod „zlou“ planétou, demonštruje nevyspytateľnú povahu Pluta, neodhaľujúceho svoju pravú tvár až do času zrelého na reštrukturalizáciu moci pre získanie výhody. Nedávno bolo objavené, že boľševici sa v astrológii veľmi dobre vyznali.

Pole vplyvu Škorpióna zahŕňa moc a finančný rozvoj na úkor iných. Z tohto dôvodu sa musia mocibažní Škorpióna držať pohromade – inými slovami, založiť politickú mafiu. Pluto v Škorpiónovi taktiež zahŕňa isté skryté skutočnosti, odhalené len postupom času. Astrológ E. Troinsky už v roku 1956 tvrdil, že sovietska ríša sa rozpadne na počiatku 90. rokoch 20. storočia.

Kvôli svojej pomstychtivosti, prefíkanosti, brutalite a umeniu pretvárky sú zverenci Škorpióna charakterizovaní ako extrémne nebezpeční protivníci. Tí, ktorí sa nachádzajú v moci Škorpióna, sú hlboko materialistickými extrémistami, ktorí radi iných využívajú, nezabúdajú a neodpúšťajú. Ak sa skrížia ich plány, sú posadnutí hnevom. Pri dosahovaní svojich cieľov sa nezastavia pred ničím. Ich pravá povaha zostáva zahalená tajomstvom. Farbou Škorpióna je červená, jeho symbolmi mrchožrút, had a mŕtva púšť.

V ríši zvierat je škorpión známy ako jedovatý tvor, preferujúci pláštik tmy. Je známe, že neváha zaútočiť ani na svoj vlastný druh, ak sa mu dostane do cesty.

Čitateľ sa presvedčí, že tento popis sovietskemu systému, jeho ideológii a vodcom sedel ako uliaty. Brutalita sovietskej moci je dobre zdokumentovaná. Jej ideológia má zreteľnú podobu púštnej fatamorgány, pretože ani jedno z týchto dvoch nemá nič spoločné s realitou.

Napriek osobnej skúsenosti s komunizmom priemerný občan sovietskej ríše nepoznal nič zo základov marxizmu-leninizmu, či o jeho pravých koreňoch a dejinách. Všetko dôležité, či aspoň minimálne kompromitujúce, bolo v západných i sovietskych historických prácach utajené.

Ronald Reagan, bývalý prezident USA, uviedol, že utajenie je formou klamstva. Autor knihy by preto chcel odhaliť pár faktov, ktoré skorumpovaní historici zvyčajne prechádzajú mlčaním.

Táto kniha sa zaoberá Adamom Weishauptom, ktorý 1. mája 1775 založil v bavorskom meste Ingolstadt socialistické hnutie Illuminati, a Mosesom Hessom, učiteľom a vodcom Karla Marxa, dvoma menami, ktoré tým, ktorí marxistickými vzdelávacími inštitúciami prešli, nie sú bežne známe.

Hovorí sa, že komunizmus je najkrvavejšou, najobtiažnejšou a najstrašnejšou cestou prechodu od kapitalizmu ku kapitalizmu. Pravda tohto tvrdenia sa dnes ukazuje byť potvrdzovaná realitou.

Predstavitelia kriminálnych mocností, ktoré zahatali vývoj Ruska a uvrhli krajinu do chaosu dnes sami priznávajú, že život v cárskom Rusku bol lepší než život v Sovietskom Zväze. Ako príklad, sovietsky vedúci úradník v roku 1968 žil štandardom, ktorý predstavovali iba 18 percent štandardu úradníka v roku 1914. Taktiež sa vypočítalo, že ruský robotník v roku 1968 žil štandardom, ktorý bol len polovicou štandardu robotníka v roku 1914, a to aj pri započítaní inflácie 8 percent ročne. A aj tak nebol život v Rusku roku 1968 tak ťažký ako v roku 1991, poslednom roku sovietskej moci. Robotníci počas cárskeho režimu zarábali 30 rubľov mesačne, učitelia a lekári 200. Peceň chleba (410g) stál 3 kopejky, 410g mäsa 15 kopejok, 410g masla 45 kopejok, 410g kaviáru 3 ruble a 45 kopejok.

Ak porovnáme podmienky v ZSSR s podmienkami na Západe, nachádzame ešte výraznejšie rozdiely. V roku 1968, bol priemerný životný štandard vo Veľkej Británii 4,6-krát vyšší než v Sovietskom Zväze. Tieto informácie pochádzajú z knihy Anatolija Fedosejeva „About the New Russia“ (Londýn, 1980).

Posledný diktátor Sovietskeho Zväzu, Michail Gorbačov (člen Trilateral Commission), sa snažil opravovať zatekajúcu strechu svojho obrovského impéria, zatiaľ čo jeho socialistické základy boli úplne prehnité. Na Západe a dokonca aj na Východe sa hovorilo o symptómoch socialistickej nemoci, nepreberali sa však jej ideologické, politické a ekonomické príčiny.

Z tohto dôvodu by som rád využil túto príležitosť k informovaniu čitateľa o ideologických základoch sovietskej moci a o skutočných dôvodoch rozhodnutia šíriť socializmus-komunizmus celosvetovo, využívajúc prefíkanosť a násilie, rozhodnutie, ktoré vyústilo v najväčšiu duchovnú, spoločenskú a ekologickú katastrofu ľudstva.
V súčasnom Rusku sa neustále publikujú dôležité, doteraz neznáme fakty o sovietskom komunizme. Inteligentní Rusi sú si preto vedomí toho, o čom sa na Západe vie len málo. V tomto druhom vydaní knihy „V znamení Škorpióna“ som zahrnul mnoho takýchto nových faktov, a môžem čitateľovi toto rozšírené vydanie prezentovať.

Juri Lina
Stockholm, január 2002.

Úvod ku knihe „V znamení Škorpióna“

Pokračovanie…

Obsah

Preklad pre ::prop christianfreeman

O ::prop

Leave a Reply