Domov / Hlavná strana / Analýza / Transgenderizmus: Ľavicová zbraň proti rodine

Transgenderizmus: Ľavicová zbraň proti rodine

Los Angeles Times nedávno zverejnili pochvalný článok o tom, ako školy zavádzajú do škôlok rodovú dysfóriu (inak známu ako transgenderizmus). O tejto téme sa nedávno dosť hovorilo, najmä potom, ako Kalifornská charterová škola – bez upovedomenia rodičov – zorganizovala „ceremóniu na odhalenie rodu“ pre zmäteného chlapčeka. Učiteľ potom ostatným deťom, ktoré boli zmätené taktiež, no z iných dôvodov, čítal z knihy napísanej dysforickým tínedžerom. Portál Times si myslí, že to všetko je v poriadku, lebo „odborníci“ z radikálnej Vzdelávacej siete pre gejov, lezby a heterosexuálov (GLSEN) hovoria, že je to v poriadku.

Ľavičiari trvajú na tom, že takáto činnosť v školách je nevyhnutná, aby sa dysforické deti cítili prijímané a b bezpečí. Možno. Ale realizuje sa tu aj temnejšia agenda, taká, ktorá sa realizuje už aspoň jedno storočie.

Ak ste sa vzdelali pred zavedením súčasného vzdelávacieho systému, pravdepodobne ste čítali britskú novelu Prekrásny nový svet z roku 1932. Jedným aspektom „utópie“ opisovanej Aldousom Huxleym bola nútená sexualizácia detí. Malé deti boli posielané do záhrad nahé a pobádali ich, aby sa zapojili do „obyčajnej erotickej hry“. Ktorékoľvek dieťa, ktoré vzdorovalo, bolo odvedené k pomocnému superintendentovi psychológie, aby určil, či je duševne choré.

Prečo by totalitná vláda toto robila? Nebol by pravdepodobnejší ostrý zákrok proti sexuálnym vzťahom kvôli lepšej kontrole každého aspektu ľudského správania?

Odpoveď dobre objasnil J. Douglas Johnson vo svojej nedávnej eseji. Johnson vysvetľuje, že pojem „sexuálna revolúcia“ vymyslel v 20-tych rokoch 20. storočia Dr. Wilhelm Reich, ateistický psychiater na klinike Sigmunda Freuda, ktorý sa pridal ku Komunistickej strane a nazýval sa „freudo-marxistom“. Reich oddane veril v marxistickú myšlienku utópie, ale uvedomil si problém s Marxovým tvrdením, že také ľudské šťastie sa dá dosiahnuť len zrušením náboženstva. Ak sú židovsko-kresťanské náboženské presvedčenia tak hlboko zakorenené do západných krajín, ako by sa dal vykoreniť ich vplyv?

Reich chápal, že hrubou silou na sovietsky spôsob by sa tento cieľ nedosiahol – ale západné spoločnosti by mohli byť vykorenené zvnútra. A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, tvrdil, je zažať „sexuálnu revolúciu“, ktorá zničí prirodzenú rodinu.

Rodina bola kľúčom. Náboženská viera je predávaná prostredníctvom rodiny, v ktorej rodičia nielen učia deti viere, ale berú ich aj do kostola. Ale rodiny bez otca majú tendenciu nechodievať do kostola. Takže cieľom bolo odstrániť otcov a akým lepším spôsobom sa to dá dosiahnuť, než prostredníctvom široko akceptovanej sexuálnej zhovievavosti?

„Reich sa správne domnieval,“ píše Johnson, „že spôsob, ako zničiť sebadôveru americkej rodiny, je ovplyvniť západného muža, aby považoval antikoncepciu, smilstvo, pornografiu, sodomiu atď. za absolútne normálne a nie nezdravé veci.“ Reich tiež naliehal na zavedenie sexuálneho vzdelávania do škôl ako najlepšieho spôsobu na „zbavenie rodičov ich morálnej autority.“

Výsledkom tejto oficiálne podporovanej zhovievavosti – a absolútnej intolerancie voči akýmkoľvek iným názorom, dokonca voči odmietavým námietkam rodičov k tomu, čo školy robia ich deťom – je rýchlo rastúci počet nemanželských detí (od 3 % v roku 1929 na asi 40 % v súčasnosti). Rodiny bez otca oslabujú väzby na náboženskú vieru, čím zasa vytvárajú plodné prostredie potrebné pre vládu na zasiatie svojich totalitných koreňov.

Najprv vláda zničí rodinu, potom „nemá na výber“ a musí zakročiť, aby zaujala miesto rodiny vo výslednom zmätku. Je to diabolské, no dômyselné.

Keď sa na to pozeráme v tomto svetle, súčasný oficiálny entuziazmus v tlačení transgenderizmu do malých detí dáva väčší zmysel. Pokiaľ ide o sex a rod, neexistujú pravidlá, trvajú školy, a ktokoľvek, kto naznačí niečo iné – i vaša mama a otec – je náboženský fanatik. Môžete robiť, čokoľvek len chcete, dokonca môžete byť kýmkoľvek alebo čímkoľvek chcete byť. A benevolentná vláda bude nablízku, aby vrátila veci do normálu.

Toto nemá nič do činenia s pomocou zmäteným deťom. Ako píše Joy Pullmann na portáli The Federalist, tie decká sú pešiaci, prijateľnou vedľajšou stratou v kultúrnej vojne. A cieľom tej vojny je zničenie rodiny, ľudskej povahy a našej spoločnosti ako ju poznáme.

Vždy provokujúca Camille Paglia poukazuje, že prijatie androgýnie spoločnosťou po celú dobu histórie prechádza kolapsu civilizácie (zoberme do úvahy staroveké Grécko a Weimarské Nemecko). Možno by sme sa mali začať učiť históriu odznova. Alebo by sme mohli proste venovať viacej školského času ceremóniám na odhaľovanie rodu. Rozhodnutie je na nás.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Emmett McGroarty a Jane Robbins

O ::prop

Jeden komentár

  1. Dobrý článok na v súčasnosti veľmi spopularizovanú tému. Veru, transgenderizmus išiel naozaj do popredia, pričom za jeden z najproblematickejších aspektov (po snahe indokrinovať deti a pchať do nich hormóny) tejto de facto ideológie považujem jej podkopávenie vedeckého, resp. medicínskeho výskumu. V 90-tych rokoch tu boli nejaké experimenty s istou chemikáliou (nespomeniem si na názov a nechce sa mi to gúgliť), ktoré ukázali, že pri jej pravidelnom užívaní sa výrazne zredukovala genderová dysfória a jedinec sa začal stotožňovať so svojim biologickým pohlavím. Samozrejme 1 štúdia ešte nemusí nič znamenať, ale pointa je jasná: z ideologických dôvod neprebieha adekvátny výskum. Skrátka sa povedalo, že jedinou možnosťou je tu hormonálna terapia a tzv. „zmena pohlavia“, pričom sa nesmieme pokúšať o žiadne iné alternatívy, lebo by to bola „genocída trans-ľudí“ (naozaj nežartujem, ľavičiarski psychopaty sa naozaj takto vyjadrujú). Lenže šokujúco vysoká miera sebevražednosti medzi transgendermi – a to práve potom, čo podstúpia „zmenu pohlavia“ a zistia, že výsledok nie je taký, aký očakávali – nám práveže hovorí, aby sme sa pokúsili hľadať lepšie riešenie pre takto postihnutých jedincov. Súčasný prístup (t.j. hormonálna terapia a chirurgické a nezvratné zásahy do tela) je jednoducho nedostatočný, pretože u značnej časti transgenderov nezaberá.

Leave a Reply