Domov / Hlavná strana / Sionizmus / Totalitná svetovláda, časť 3

Totalitná svetovláda, časť 3

Totalitná svetovláda, časť 1
Totalitná svetovláda, časť 2

„Až sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že bol zaplavený krutosťou, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“ Martin Luther King.

Zavedení I.D. karet podporuje dále i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchisonová předložila Senátu návrh zákona č. 999 o povinném zavedení I.D. karet. O rok dříve, v roce 1995, dělala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlášení pro tisk, kde přiznala, kam až plány sahají. Řekla: ,,Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým čárovým kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií…“ Promiňte mi to přirovnání, ale Hitlerovi stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa.

Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové identifikace čipovými kartami, proč byly tyto karty vyprojektovány v americké Národní bezpečnostní agentuře /NSA/, která je známá nekalými a drastickými aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se člověk musí zděsit při slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA pro národní bezpečnost, který řekl: ,,Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech.

V roce 1996 byl podán návrh prezidentu USA, Billu Clintonovi, aby vyhlásil tak zvané výkonné nařízení pro přímé vydání identifikačních karet všem občanům. Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval demokraticky lidmi zvolený Kongres.

Skutečností je, žže I.D. karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů spáchaných na lidech, který zachvacuje svět. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných. A věřte, žže I.D. karty přinṚí ty nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se zde před našišmi zraky odehrávají prostě smrdí. Pojďme se podívat na některé z případů týkajících se identifikačních praktik na nás lidech.

Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, žže vláda Austrálie nelegálně shromažžďuje a zneužžívá data na identifikacních kartách vššech 18. milionu svých občanů, přestožže léta tvrdila, žže nic takového není nikdy možžné.

V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností NAFTA, vydali nové identifikační karty, které Američané otestovali na mexických občanech při volbách v Mexiku. Každžý ze 46. milionu voličů měl dostat svoji voličskou identifikační kartu, za což mexická vláda utratila 730 milionu dolarů. Vláda tím slibovala kvalitnějšší a poctivějšší volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prstu, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá frašška s cílem dostat pod trvalou kontrolu do databází občany Mexika. V těchto volbách navíc vláda nedoručila tyto identifikační karty přibližně 5. milionum Mexičanům, kteří patrně nevyhovovali politickým názorům CIA a nebyli tak vůbec připušštěni k volbám. Jaké pak spravedlivé volby ? Ale takové věci nejsou ničím vyjmečným.

Na jaře 1982 falššovala vládní CIA volby v Salvadoru. Přiznal to samotný ředitel CIA Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dodala v červenci 1981 do Salvadoru identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připušštěni pouze vládě vyhovující, předem označení lidé. Celkem 438 voličů, kteří se neprokázali identifikačním prvkem, bylo zavražžděno. Můžžeme vubec věřit temto identifikačním vládním snahám ?

A k čemu mužou také být vládě dobré identifikační karty ? Vzpomínáte si ještě na Rwandu v Africe ? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastřeleno na milion mužžů, žžen a dětí při masovém vraždžění vojenských sil a jejich rivalů, kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletlo OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, žže pro vššechny Huty a vššechny Tutsie vydá identifikační karty, aby se prý zamezilo údajné praxi, která vedla k tolika obětem. A jak tyto identifikační karty pomohly ? Během genocidního řádění hutských milicí byly vyžadovány karty o totožžnosti na náhodně zastavených civilistech. Pokud na kartě měli uvedeno, žže jsou příslušníky tutsijské menššiny, byli ukopáni k smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řeššení. Vzpomeňme, jak faššisté přinutili Žžidy za války nosit na oděvu žžidovské hvězdy, aby na ně vššichni plivali a diskriminovali je a poté snáze shromažždovali k likvidaci v koncentračních táborech. Tyto zločiny nejsou překonány. Identifikační znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie.

Proč má mít dnes kažždý člověk u sebe identifikační kartu a s takovým množžstvím osobních údajů – přes otisky prstů, vzorky lidské tkáně DNA, tedy i rasové, zdravotní i psychické vzorce, digitálně zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, nábožženskou, politickou příslušnost a společenskou přizpůsobivost…? Cožpak nevidíte, žže je to ta nejohavnější totalita vššech dob určená k likvidaci nepohodlných ? A dneššní super technika a přenos dat dokᾞí své. ŽŽádný vládní argument /boj proti kriminalitě či praní peněz/ nemůžže tuto zrůdnost ospravedlnit. Vlády to moc dobře ví, ale neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou dosud tak výsměšně anonymní, ale tak zrůdně viditelnou.

Je zcela jasné, žže informace, které vlády světa získávají o svých občanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický počítač pro celý svět, který je ve služžbách světovlády. Existence tohoto počítače byla dlouho popírána. Vžždyt jde o centrální mozek planety, tento počítač je nyní možžná mocnějšší nežž celá OSN. Vššechny tajné databáze ústí právě sem a našše žživoty jsou zde zcela podchycené.

Pokud vím, poprvé existence tohoto počítače vyššla najevo v roce 1970, kdy ž již ž jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiálně sdělila, žže v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obřím vládním počítači. Tatáž ž banka přiznala, žže tento počítač nás má neustále sledovat. ŠŠokem pro svět bylo, kdyžž v červenci 1982 sám prezident USA Ronald Reagan v Bílém domě přiznal, žže tento světovládný počítač skutečně existuje a má brzy převzít vládu i kontrolu nad světem. Možžná si tehdy neuvědomoval, žže tím veřejně doznal celý zrůdný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády veřejnosti a proti ní. Také se brzy rozběhly vyššetřování, které přinesly dalšší informace o tomto počítači.

Jedná se skutecne o centrum vššeho chtene i nechtene existujícího. Sbíhá se sem veškerý světový děj, od agenturních zpráv, přes zprávy tajných služžeb, odposlechy telefonu, ažž po kažždou vašši položku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje „PLATFORM“.

V souvislosti se světovým ústředním počítačem byly odhaleny dalšší tajná počítačová centra po celém světě. Vyššlo najevo, žže každá lokalita planety má podchycenu danou oblast a informace z těchto tajných počítačových center putují do centrálního počítače. Tyto počítače byly zatím odhaleny například v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Waršavě, dále ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku.

Veliká aféra vznikla kolem počítače v belgickém Bruselu, vžždyť  jde také o sídlo EU a NATO. Vyššlo najevo, žže počítač je zde umístěn v administrativní budově EHS /Evropské hospodářské společenství/ a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Už ž v roce 1975 dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, žže tento počítač skutečně existuje, žže je v budově EHS v Bruselu a zabírá celá tři patra této ohromné budovy. Co vššak překvapilo nejvíce, tento počítač se podle Eldemana úředně nazývá v překladu Bestie. Opravdu výstžižný název, nemyslíte ?  Eldeman vššak o dva roky později, v roce 1977, oznámil, žže počítač Bestie bude zpracovávat data o vššech lidech planety, tedy ne jen o 2. miliardách,  jak tomu bylo v roce 1975. Na základě toho se odborníci domnívají, žže onen centrální počítač mužže být právě tato belgická Bestie. Ale ve světě existuje neustále více indicií, žže centrum bude v USA, dneššní světovládné a osvětové bašště, v ústředí NSA. Ti střízlivější se ohlힾejí směrem, kam směřovaly kroky světovlády. Do Austrálie, kde již stojí ústřední budova světové vlády i parlamentu. Zjistilo se totižž, žže zde stojí i něco mnohem závažžnejššího.

Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otřesena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu /na předměstí Canbery/. V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní ústředna. Co vššak nikdo netuššil bylo to, žže v obrovském suterénu sídlilo ššpionᾞní zařízení spravované NASA, které provádělo ploššné sledování občanů a shromažžďování dat. V roce 1975 byla započata vedle této malé telefonní ústředny stavba, která byla oficiálně prohlaššována za rozššírení této ústředny telecomu. Jenžže tehdy přiššel zlom. V tomtéž ž roce totižž senátní výbor JPACzačal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústředny v Deakinu. Tehdy ještě nebylo nikomu podezřelé, žže tato budova stojí jen kousek od sídla světového parlamentu. Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, žže existující budova telefonní ústředny má skutečně tajně postavený gigantický suterén pro počítačové shromažžďování dat o občanech obrovského pokrytí, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také přiznal, žže nová budova není ve skutečnosti rozššířením telefonní ústředny telecomu,  jak bylo Senátu předkládáno, ale rozššírením tajných podzemních databází a registru. Telefonní ústředna byla jen vládní kamuflើí. Potvrdil to později i samotný telecom, kdyžž přiznal, žže ze stavebních nákladů 250.000 dolarů nezaplatil telecom ani cent. Tuto tajnou ústřednu měla pronajata australská vláda a to užž 6 měsíců před dokončením budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala. Oháněla se výmluvnými argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažžilo obalamutit veřejnost. Marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 zlomil jako první ministr sociálního zabezpečení Brian Howe, když přiznal, žže počítačové ústředí jeho ministerstva má skutečně sídlo v dané budově v Deakinu. Jenžže protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Howe přiznal, žže vlastně vššechna ministerstva, celá australská vláda využžívala tajné počítačové ústředí v Deakinu. Přiznal dále, žže zařízení těchto budov zaplněné počítači nemá nic společného s telecomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zřídit inspekční tým, jehožž výsledky byly dány veřejnosti. Inspekce vlády plně prokázala, žže vláda léta do očí lhala svým občanům. Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být Národním počítačovým ústředím a centrem celé řady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde počítačové disky obsahující celé knihovny záznamu s důvěrnými daty o občanech. Vššechna data byla mezi ministerstvy propojena a kažždý občan byl tak ve svévoli vlády. Občané byli léta ujišťováni o ochraně svých osobních dat, nyní se ukázalo, žže data byly zneužžívány, nelegálně zřízeny a doššlo k poruššení zákona o identifikačních kartách.

Vidíte, přátelé, žže nikdy nelze nikomu věřit. Nebo stále ješště věříte tomu, žže identifikační karty nám mají prospívat a žžádné nelegální vládní databáze neexistují ?

Aféra kolem vládního zneužžívání identifikačních karet a nelegálních databází o vššech 18. milionech občanů Austrálie vedla k dalššímu vyššetřování. Podařilo se objevit přímé souvislosti s touto aférou a světovou vládou, jejížž sídlo je jen kousek od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úredník australské vlády odhalil verejnosti dalšší fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské základny patřící USA. V Nurrangeru poblížž Woomery, v Novém Jižním Walesu a třetí, nejvetšší, stojí západně od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometrů dlouhou vrtanou díru, která sloužží jako gigantická anténa. Pine Gap je jedno z nejvýznamnějších center pro ššpionážní satelity kroužžící kolem Země. Pine Gap má obrovské počítače propojené s celým světem pro sběr informací o kažždém člověku této planety. Počítače Pine Gap jsou zároveň propojené s ostatními světovými sběrnými počítači. Sawyer vššak také odhalil, žže vládní aféra kolem zneužžívání dat občanů se netýkala pouze 18. milionu australských občanů, protožže zařízení v Deakinu bylo t龞 napojené na podstatné datové centra po celém světě, kde jsou shromažďovány informace o vššech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkční a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii.

Jižž byla řeč o tom, žže americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA /Národní bezpečnostní agentura/. NSA vznikla po roce 1945 z podnětu ministerstva obrany USA. Je to unikátní světová tajná služba, protožže nejsou zákonem definovány limity její moci. Můžže si delat co chce a to pod ochrannými křídly vlády USA. NSA je nejmocnejšší tajnou agenturou ve světě. V porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou „policejní rukou“ globální NSA. Není omezena žžádným zákonem, je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze záhadnou organizaci Comsec. Byla to právě NSA, která jako první na světě vlastnila počítač pro zpracování dat o občanech celé planety. Tento počítač byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepší superpočítače na světě , na nichž jsou vyhodnocovány vššechny, ale opravdu vššechny aspekty lidského žživota jednotlivců po celém světě. Ano, všše se sbíhá sem do ústředí NSA ve Fort Made ve Washingtonu. Tato světová chobotnice je součástí „PROJECT PLATFORM“, který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzeššla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní „UKUSA PACT“. Jednalo se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto informací a jejich posílání do ústředí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo například 9.brezna 1977 v parlamentu při interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán „UKUSA PACT“ je platný dodnes a jeho zrůdnost je stále většší. Je to snad vůbec první světová dohoda o oklešštění světa a jeho občanů do totalitního světového výzvědného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády světa oficiálně vykaššlaly ješště před tím, nežž byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN schváleny. Cílem světovlády je totižž jeden totalitní a totálně kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát s posluššně oddanými a zlomenými občany.

Pokud si ale myslíte, žže identifikačními kartami končí plány světovlády, mýlíte se. Plán je mnohem morbidnější. Čipové karty jsou zde pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a našše neustálé sledování. Ažž se tak stane a užž to není daleko, světovláda přijde s tím, žže karty se dají ztratit a zneužžít, žže je jich mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat, ale zároven tvrdě zavádět nový systém. Totižž spojení platební a identifikační karty s našším tělem. O co jde ?

Vššem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo čelo čárový kód o 18. číslicích. Kažždému člověku na světě přidělí jedno číslo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý VṚ bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamu o Vašší osobě k Vaší identifikaci. Chtějí nás označit  jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v koncentračních táborech. Nᚹ čárový kód se nám má snímat infračervenými snímači z naššeho těla v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, při identifikaci, prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikačními kartami, hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a přičítá přímo z konta. Nosíte s sebou zároveň až stovky kilogramu dokumentu a záznamu o Vás, které jsou v kódu uložženy. Užž nebude úniku. Půjdete klidně po ulici, vláda si usmyslí, a anižž byste to tuššili, náhle jste na ulici identifikováni a celý VṚ žživot odhalen. Čárové kódy z naššich těl budou snímatelné i na dálku a bez naššeho vědomí. Budeme otroky spoutaní v dokonalém totalitním systému. Identifikační karty musely přijít, kdyby nás vlády chtěli označit přímo kódem na těle, vznikalo by příliš mnoho otázek a protestů. Dnes jsme schopni zcela klidně přijít opět blížže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé důsledky to přinese pro jejich žživoty ? Bohužžel, větššinou ne, ale vlády naopak dobře vědí, proč potřebují označit, identifikovat a totálně kontrolovat pohyb svých občanů. Ale nejen občanů.

Čárový kód, který vznikl v 70. letech, se začal brzy objevovat na některých výrobcích a potravinách. Dnes už ž je toto označení v podstatě povinné. Ne přímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a omezují natolik,  žže si každý rozmyslí neoznačit svuj výrobek čárovým kódem. Vlády tak mají vžždy přehled o zboží na území státu, kdy a kdo je koupil, atd…. Určitě jste již slyššeli o světové normě ISO 9000. Tato norma vyžžaduje, aby vššechno vyrobené zbožží bylo označeno čárovým kódem. Vlády se dokonce užž dohodly, žže kdo nebude mít osvědčení ISO 9000, nebude moci na celé planetě vyrábět ani prodávat své zbožží. Užž v roce 1996 přijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí světa, dnes už takřka žžádná významnější země nezbývá. Dříve to bylo nepovinné, ale doba se změnila. Proč ? Světovláda tak bude mít totální přehled o vššem zbožží v libovolné lokalitě i v celosvětovém měřítku. Ale důvod je ještě jeden, nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni, norma je příliš přísná na to, aby proššli a udržželi se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat vybrané nebo přímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevině na ISO 9000. Propaganda kolem ISO 9000 je skutečně velká, také v České republice se tímto mnoho firem chlubí přímo na svých prospektech. Bohužžel, stalo se to reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků.

Ale zpět k označení vššech lidí světa tímto čárovým kódem. Užž jsme si řekli, žže to bude proto, abychom byli jako dobytek očíslováni a identifikováni obrovským množžstvím nelegálne získaných intimních záznamu o naššem soukromí a celém žživotě, abychom byli neustále počítači sledováni v chování, ale i naššem pohybu. Vššechny čipové karty se prostě spojí v jeden čárový kód pod jedním světově registrovaným číslem a ten kód půjde ažž do našší smrti vytetovaný na naššich tělech.

Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném člověku, skupině, národu nebo vššech lidech okamžitě vědět všše. Gigantický a utajovaný počítač, který se jmenuje Bestie a je umístnen v budově EHS v Bruselu, je připraven pracovat práve na bázi zpracování čísla daného každé lidské bytosti. Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 přiznal a uvedl, žže tento superpočítač Bestie /Šelma/ je schopen označit čísly a čárovými kódy vššechny obyvatele země. Tento čárový kód bude mít kažždý odliššný, jeho základ vššak u kažždého tvoří číslo 666.

Kdo se vládě znelíbí, jednodušše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vůbec. Bez něj vššak bude odsouzen k věčnému žživoření i smrti, protožže bez čísla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci přijít na úřad ani k lékaři, bude odsouzen. Člověk se tak stává totálně posluššnou a závislou bytostí na vládě. Kažždý jeho sebemenší prestupek nebo odlišný názor, mužže znamenat pokutu ve formě dočasně zablokovaného kódu. Takto mužže být beztrestně odsouzen až k smrti.

ŽŽe je to sci-fi ? Ne, je to tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkuššebně označeno 10. 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikačních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. K hrůze světa se tímto testem zjistilo, žže celý systém je plně funkční a připravený k uchvácení větššiny světa. To ale bylo v roce 1988, dnes žuž realita dostává masový charakter. Po celém světě je dnes už ž takto trvale světovládou označeno mnoho miliónu lidí. Uvědomme si přátelé, žže akce užž začala. Už v roce 1984 bylo jen v USA označeno 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na telo tento čárový kód. A stejně jako dříve u kreditních karet i dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to občané prostě bez protestu a sami přijali.

Tak například v USA začali užž dávno některá letiště odbavovat přednostně cestující, kteří mají svuj identifikační kód vyznačený laserem na ruce. Některé americké pojišštovny dokonce odmítají pojišštovat občany, kteří se neprokᾞí svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Některé úřady v USA, Japonsku, ale i některé obchody v západní Evropě odmítají vpustit dovnitř člověka, který není označen čárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál a tak slepí a hlušší občané dojdou k požaždovanému závěru, žže je to pro ně vlastně výhodné. Je to nechutná strategie.

Čárové kódy se vššak dávají lidem užž i povinně. V USA jsou takto například označováni vššichni vězni /napr. v Tusconu v Arizoně/.

V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základne Guantanamo označila 50.000 haitských a kubánských uprchlíků. Dospělé na rukou, děti na kotnících.

V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948, se již ž mnoho let odehrává scénář, který jednou zachvátí celý svět. Neviní lidé jsou totižž v těchto městech jako ve vězení. ŽŽijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpečení až v materiálním blahu, ale jsou úředně zbaveni vlastní svobody. Lidé, kteří žžijí v těchto městech jsou zbaveni finanční hotovosti. Mají pouze přidelené čísla /bezhotovostní systém čárového kódu/, se kterými chodí nakupovat a vydělaná, stejne jako utracená částka se vyplácí přímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, neboť mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zbožží. Nemohou ani utéci z takového systému, neboť  nikde jinde by jim nikdo bez peněz nic neprodal a oni by poššli v bídě. Ale nemohou se ani vzepřít uvnitř takového systému, ani jakkoliv protestovat proti čemukoliv, neboť by riskovali, žže jim bude jejich konto zablokováno. Lidé nemohou opoušštět tyto města, anižž by s tím zvláštní rada nesouhlasila. Lidé se zde musí pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy ažž nesmyslnými uzákoneními. ZvlṚtní státní výbor – rada města, zde totálně kontroluje a ššikanuje žživot i soukromí kažždé rodiny a sebemenšší rozhodnutí musí být neprodleně konzultováno s oním orgánem, který můžže všše zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnějšší informace a nemůžžete zde mít žžádný osobní názor či problém, anižž by o něm nevěděl i tento výbor. Děti se zde smí rodit pouze na zvlṚtní povolení orgánu, kteří i tomuto mohou zabránit. Už od dětství jsou tu děti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úřady. Takto funguje v demokratické zemi ve městech kibucech totalitní systém, byť plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si občanů výměnou za jejich svobodu. Myslím si, žže izraelské kibuci jsou dostatečně velkým trnem v oku těm, co chtějí věřit tomu, žže žžádná totalitní světovláda není prakticky možžná.

Ale zpět k označení lidí čárovým kódem. Prozatím, nežž dojde ke globálnímu označení na tělech, snažží se nám vlády čárový kód vnutit na našše občanské průkazy nebo kartičky zdravotních pojiššťoven. Člověk absolutně neví, co všše o něm vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé čáry a číslo. To je záměr. Nejnovejšší generace čárových kódu, tzv. čárový kód PDF 417, je užž  kódem dvojrozměrným a interaktivním, který umožžňuje zakládat do sebe neuvěřitelné množžství informací, ale jde do nej zakládat i přímé kopie dokumentu, fotografie, záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvenčním přenosem Spectrum 24 schopny reagovat i na vzdálenost pres 100 metrů, lze je tedy snímat i na dálku a i za překážkou. Tyto nové čárové kódy se začaly plně užížvat po celém světě od konce 80. let. PDF 417 je tedy zřejmě jasným favoritem v označení lidských těl čárovým kódem, znamením doby.

V roce 1981 probíhalo v Bílém dome jednání za účasti prezidenta USA Ronalda Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikačního systému občanů. Marty Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi vytetovat identifikaci na ruce kažždého občana. Na to okažmžitě zareagoval J.Wat, sekretář pro vnitřní záležžitosti : „To je hrozné, zní to jako znamení ššelmy“. Celý kabinet ztichl. Poté prohlásil prezident Reagan větu, která obletěla svět : „Snad bychom měli vypalovat znamení užž vššem nemluvňatům“.

Veřejnost byla tehdy zdeššena. Dnes přichází prezident Clinton s daleko horššími zákony a nikoho to jižž nepřekvapuje. Svět mlčí. V celém světě se užž začínají lidé /zpravidla potají/ v porodnicích označovat neviditelným laserovým tetováním. Jak jsme si jižž řekli, na západe, zejména v USA, se tím užž nikdo netají a úřady to přímo vyžžadují a podmiňují to vššemžožnými výhružžkami a omezeními práv a pohybu. Občané sami tak dávají svá těla k potetování, aby mohli žžít „v klidu“.  Ale zároven se vyskytla i nová technologie, která se začala doslova masově užžívat k identifikaci lidí této planety pro potřeby světovlády a která doplňuje technologii čárového kódu na naššich tělech. O co se jedná ?

Jedná se o mikročipy, které chce světovláda vššem lidem na světě voperovat do jejich těla. Tyto mikročipy jsou miniaturní elektronické přístroje schopné, stejně jako čárový kód, přes detektor identifikovat danou bytost. Nejznámější mikročipy mají délku 10 mm a ššírku 2 mm. Ale dávno jsou užžívány i mikročipy tenké jako vlas. Tyto digitální mikročipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem záznamu kažždou lidskou bytost. Stejně tak ale človeka jako sonda sledují v pohybu po celé planetě a je možžno ho lokalizovat během deseti vteřin na prostoru 8 metrů čtverečních z celého povrchu Země. Všše díky 24 satelitům GPS. Tyto mikročipy se zprvu na přání vlád umisťovaly v podobě plochého čipu v občanských průkazech, pasech a identifikačních kartách. Jižž tehdy byla známá i technologie čipu v lidském těle, ale veřejnost se tímto systémem měla nejdříve seznámit. Poté vlády přejdou k povinnému implantování mikročipu do těla každého z nás. Mikročip společně s tetováním čárového kódu nás mají totálně kontrolovat, sledovat nṚ pohyb, ale i mnohem víc. O tom ale až za chvíli.

Všimněte si prosím, žže technologie implantace mikročipu pro identifikaci a sledování žživé bytosti není žžádné sci-fi. Užž od konce 70. let jsou po celém světě takto čipovány zvlṚtě domácí zvířata, psi a kočky. V České republice se to rozběhlo naplno po roce 1993. Dnes existuje mnoho let užž i u nás Národní centrální registr pro identifikaci vššech mikročipem označených zvířat a zvíře Vám očipují v kažždé druhé veterinární ambulanci. Všše v masové reklamě, žže VṚ pes se tak neztratí a když ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli. Faktem ale je, žže celé toto divadlo má ten hlavní účel, žže lidé zcela labilně přivyknou této technologii. Kdyžž mají mikročip jejich domácí mazlíčkové, kteří jsou mnohdy rovnoprávnými členy rodiny, pak je užž jenom krůček k tomu, aby mikročipy pod podobnými záminkami přijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a můžžeme vidět, že Ministerstvo zemědělství ČR, jakož i vláda jako taková, tvrdě podporuje tuto technologii. Ale myslíte si přátelé, žže jde jen o výhodu ? Je-li to výhoda, pak to má být dobrovolné. Jenžže tak tomu není, po celém světě začali být občané úřady doslova vydíráni, žže pokud neoznačí svého psa mikročipem, bude odebrán nebo utracen. Vymlouvají se přitom na vzteklinu, potulování psů i přeplněné útulky /jak by to bylo asi s lidmi/. V Brně vznikla bouřlivá diskuse, kdyžž chtěl v roce 1995 jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. ploššné /povinné/ očkování vššech psů a koček. Ministerstvo zemedelství zase prosazuje povinné označení vššech hospodářských zvířat v ČR a okamžžitě využžilo aféry kolem nemoci „ššílených krav“ pro argumentaci a podporu svých ššílených plánů.

Vězte, přátelé, žže našše zvířátka jsou jen počátek, takový test našší přizpůsobivosti, ostatně vžždy přeci testujeme všše nejdříve na zvířatech. Brzy budeme označeni jako dobytek mikročipem i my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a sledování pohybu. Říkám budeme, ale ono to jižž začalo a to v plné tajnosti a zrůdnosti. Ale lze zrůdnost utajit ?

Vláda USA vyvíjela užž v 80. letech identifikační programy s mikročipy na lidech. Bez informování k tomu zneužžívala děti v dětských domovech, pacienty nemocnic a léčeben, ale také vězně. O tom si ješšte řekneme. Ve Š Švédsku melo užž na počátku 90. let, podle oficiálních informací, implantováno mikročipy 7000 lidí. Bylo to právě ŠŠvédsko, které se postaralo o světovou aféru, kdyžž ššvédský výzkumník Robert Naeslund veřejnosti odhalil stovky rentgenových snímku pacientu, které ukazují různé typy mikročipů odhalených při náhodných rentgenových vyššetřeních občanů. Odhalil ale také i mikročipy, které byly z vyd칚ených a překvapených lidí vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let bylo vládou tajně takto označeno, identifikováno a sledováno bezpočetně lidí. Mikročipy se implantovali zejména do staršých občanů pomocí injekcí do žžil. Občané o tom nebyli informováni, bylo jim řečeno, žže jsou pouze b잾ně očkováni. Pravda vyššla najevo, až ž když ž náhle začali takto označení lidé umírat v důsledku amnézie a oslabení imunitního systému. Vláda udělala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu obrácena proti nám. Vlády tedy dobře vědí, proč to utajují. Ale to není všše.

Vlády mají tu drzost opouštět brány podsvětí těchto praktik a chtějí tuto zrůdnost uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubného vládního výboru pro zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v roce 1994 navrhla, aby vláda povinně implantovala mikročipy vššem lidem do jejich těla pro jejich identifikaci.

Ale zatímco prezidentovi mužži přemýšlí, jak ššikovně zalhat veřejnosti, aby ze zákona přijala mikročipovou identifikaci, z vládního podsvětí USA se začaly tyto ideály nebezpečně ššířit do světa. Užž v březnu 1997 bylo oficiálně prohlṚeno, žže vlády Dánska, Filipín a Trinidy plánují po vzoru USA voperovat mikročipy do těl svých občanů nebo jejich občanských průkazů. K této iniciativě se připojily po roce 1997 prakticky vššechny vlády světa jako k cílovému řeššení. Jak by také ne, počítače světovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou připraveny okamžžitého napojení na tyto mikročipy ve vššech lidech na celém světě /od 70. let tyto počítače fungují již na bázi zpracování čárového kódu dané kažždé lidské bytosti/.

Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdělil celému národu jižž mnoho varování před touto technologií. V The Washington Times například napsal : „Tento nepatrný mikročip je jako technologické tetování a je mnohem efektivnejší nežž čísla, kterými nacisté nesmazatelně označovali na ruce své oběti v koncentračních táborech„. A toto přirovnání je naprosto výstižžné. Nyní se totižž postupně dostáváme k tomu, proč chce světová vláda označit vššechny lidi mikročipy. Jen identifikace ? Jen kontrola ? Jen sledování pohybu ? Jakoby to nestačilo, ješště tu něco je a tím něčím teprve končí cíle tohoto vražžedného divadla. Ale dejme slovo tomu nejkompetentnejšímu….

Doktor Carl W. Sanders z USA je elektronický inžženýr, vynálezce a vládní konzultant. Je také vítěz prezidentské a vládní ceny za nejlepšší designovou činnost. 32 let svého žživota strávil ve strojním a elektronickém návrhářství mikročipů vztahujících se k člověku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k projektu ve městě Phoenix v Arizoně. Současně se na tomto projektu pracovalo i v Bostonu a také Hunfordu. Celý projekt byl zaměřen na jednu mladou žženu, která měla zlomenou páteř. Oni zjistili, žže by snad mohli zapojit nervy umělé. Do tohoto projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revoluční, první svého druhu a nikdo nevěděl, jaké přinese výsledky. Podnětem k tomuto projektu se stala právě ona nemocná žžena. Celý projekt nakonec vyvrcholil v mikročip. Po implantacích několika těchto mikročipů této žženě do míchy, se její svaly na rukou a nohou skutečne začaly napínat a končetiny pohybovat. Dr. Carl W. Sanders dostal v tomto projektu vyšššší pověření a ručil za sestrojení tohoto mikročipu. Kdyžž se pak ale rozbíhal dalšší nadějný výzkum tohoto mikročipu, nečekaně přiššlo vládní nařízení, žže financování mikročipu na onu zlomenou páteř není výnosné, a žže se mají zabývat jinou oblastí výzkumu tohoto mikročipu. /Pokračování v další kapitole/.

autor: Martin Herzán
Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000, ISBN: 80-238-6339-8

 

O oliolijanko

2 komentáre

  1. jednoznacne je to znamenie selmy…a preto je treba sa rozhodnut ci chceme zit „v klude“ s cipom v ruke alebo slobodne vo vyhnanstve….ja som sa uz rozhodol…a dakujem bohu ze som mohol toto zistit dost skoro 🙁

    • Nemať strach zo systému je fantastický pocit. V jednom momente zistíš pravdu a rozjasní sa ti. Osobne ešte musím popracovať 🙂 na povahe, ale už sa dýcha lepšie.

Leave a Reply