Domov / Archív tagov: kresťanstvo (stránka 2)

Archív tagov: kresťanstvo

Guillaume Faye: Sex a perverzia

Nedávne udalosti nám opäť pripomenuli, že islam je nebezpečne nezlučiteľný s tým, čo sa zvykne označovať ako západné hodnoty. Vražda niekoľkých zamestnancov francúzskeho magazínu Charlie Hebdo je násilnou pripomienkou tejto skutočnosti. Ale je zaujímavé, že niektorí komentátori (vrátane mňa) si začínajú všímať, že „západné hodnoty“ reprezentované Charlie Hebdo sú v …

Čítať viac »

Skutočný pôvod kresťanstva

Rímska katolícka cirkev nás chce presvedčiť, že jej pôvod/originalita, je smrť, vzkriesenie a nanebovystúpenie Ježiša Krista, približne v roku 30 n.l. Katolícka cirkev sa vydáva za cirkev, pre ktorú vraj Ježiš Kristus zomrel, cirkev ktorá bola založená a vybudovaná apoštolmi. Je to skutočne pravdivý pôvod Katolíckej cirkvi? Práve naopak. Dokonca …

Čítať viac »

Potrebujeme kresťanskú identitu?

Je silná kresťanská identita nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie budúceho kultúrneho a politického života európskych národov? Pre účely tejto diskusie sa budem vo všeobecnosti zameriavať na spoločenské benefity kresťanstva v našich spoločnostiach. Špecificky sa tiež budem zameriavať na nacionalistický odpor. Nemožno to však chápať tak, že mám výlučne funkcionalistický prístup k …

Čítať viac »

Kresťanstvo a európska identita

Aký je vzťah kresťanstva a európskej identity? Nemám na mysli „západnú civilizáciu“, pretože hovorím o celej Európe, východnej i západnej, ako aj o celej európskej histórii a prehistórii, nie iba o civilizačných úsekoch. K dispozícií máme dve perspektívy, ktorými môžeme odpovedať na túto otázku. Jedna nás vracia späť do minulosti. …

Čítať viac »

Môžeme byť múdri a vymýšľať zložité mená, nepomôže to, ak nedoceníme, čo znamená žena

Veľa sa teraz hovorí o probléme tolerancie v demokracii a nedostatok ochoty k dialógu sa osobitne vyčíta rôznym konzervatívcom a ozajstným i takzvaným extrémistom a radikálom. Moje skúsenosti sú mierne iné, pretože vždy boli ochotnejší debatovať so mnou takzvaní fanatici a skalopevne presvedčení ľudia. Možno je to tým, že v …

Čítať viac »

Protestantizmus, kapitalizmus a amerikanizmus

Mnohí autori rozlišujú medzi, na jednej strane katolicizmom ako negatívnym kresťanstvom stelesneným Rímom a anti-germánskym nástrojom, a na druhej strane protestantizmom, ktorý má byť pozitívnym kresťanstvom emancipovaným od rímskeho pápežstva a akceptujúcim tradičné nemecké hodnoty. Z tohto uhľa pohľadu je Martin Luther osloboditeľom nemeckej duše spod despotického a mediteránneho područia …

Čítať viac »

Vynález zvaný židovstvo: Abrahám – prvý žid

Keď sa Abrahám rozhodol opustiť Ur hľadať nový domov, kde by mohol žiť v mieri so svojim bohom, samozrejmým smerom bol smer severný, v smere dvoch riek. Starý Testament nám hovorí, že než sa Abrahám ‘objavil na scéne’, predkovia Izraela ‘slúžili iným bohom’ (Joshua 24:2), čo nie je vôbec prekvapujúce, …

Čítať viac »