Domov / Hlavná strana / Čítanie / Smrt Západu

Smrt Západu

Stejně jako byl po dlouhou dobu růst počtu oby­vatel známkou zdravých národů a vzestupu civilizací, snižování počtu obyvatel bylo znamením úpadku. Je-li toto pravda, potom se západní civilizace, odhlédneme-li od její moci a bohatství, ocitá v kritickém stavu. Neboť západní lid se stejně jako kočka Šklíba v Alence v kraji divů… a za zrcadlem začíná vytrácet.

V roce 1960 byl počet západní populace včetně Ameri­čanů, Australanů a Kanaďanů 750 milionů, jedna čtvrtina ze tří miliard žijících lidí. V západních národech se rodil největší počet dětí za století. Vypadalo to tak, že po zbavení se svých impérií a vyléčení válečných zranění mají životní vitalitu. Pravdou je, že neomalthuziáni bědovali nad populační explozí a zlověstně varovali, že zdroje země a půdy se vyčerpávají. Vysmívali se jim. V roce 2000 se však nikdo nesmál.

Zatímco počet obyvatel ve světě se za čtyřicet roků zdvojnásobil na šest miliard, evropské národy se přestaly reprodukovat. Počet jejich obyvatel stagnoval a v mnoha zemích již začal klesat. Ze 47 evropských národů pouze jeden, muslimští Albánci, si v roce 2000 udržoval porod­nost natolik velikou, aby zůstal naživu nekonečně dlouho. Evropa začala vymírat.

Evropané jsou vymírající druh.

London Times

Prognóza je temná. V letech 2000 až 2050 vzroste počet obyvatel ve světě o více než tři miliardy, tj. na více než devět miliard. K tomuto nárůstu globálního počtu obyva­tel o více než 50 % však dojde výhradně v Asii, Africe a Latinské Americe, přičemž 100 milionů lidí evropského původu ze Země zmizí.

V roce 1960 tvořili lidé evropského původu jednu čtvrtinu světové populace, v roce 2000 jednu šestinu a v roce 2050 budou tvořit jednu desetinu. To jsou statistické údaje, jež se týkají mizející rasy. Nárůst uvědomování si toho, o čem tyto údaje vypovídají, vyvolal v Evropě pocit neblahého tušení, a dokonce paniky.

Evropa

V roce 2000 byl celkový počet obyvatel Evropy od Islandu po Rusko, 728 milionů. Za současné porodnosti se však bez nových přistěhovalců její populace v roce 2050 zredukuje na 600 milionů. To je úřední odhad World Population Prospects: The 2000 Revision Highlights (Perspektivy světové populace: upravená nejdůležitější fakta pro rok 2000) vydaný 28. února 2001 sekcí OSN pro populaci. Jiná studie snížila počet evropské populace v polovině století na 556 milionů. Naposledy vykázal počet obyvatel Evropy pokles tohoto rozměru za černého moru v letech 1347-1352. Profesorka ekonomiky Jacqueline Kasunová z Humboldt State University v Kalifornii, autorka knihy The War Against Population (Válka proti populaci), považuje dnešní porodní nouzi za daleko větší krizi:

„Za moru, jako byla [ve 14. století] černá smrt, vymřela asi třetina Evropy, umírali však staří i mladí ( … ) Tento klesající počet se ale týká pouze mladých lidí. Manželský pár navíc musí podporovat rodiče a prarodiče, a to buď přímo, nebo svými daněmi. Protože však mají málo sourozenců nebo žádné, zdá se, že si o to méně mohou dovolit mít děti. Jak se tedy dostat ze šlamastyky, jakou je zmenšující se počet obyvatel?“

Výborná otázka, a pokud Evropa brzy nenajde odpověď, vymře. Jak skličující je situace? Z 20 národů s nejmenší porodností na světě jich je 18 v Evropě. Průměrná plodnost na jednu ženu poklesla v Evropě na 1,4 dítěte, přičemž 2,1 dítěte je zapotřebí, aby byl nahrazen stávající počet obyvatel. Komentátor Ben Wattenberg o tom říká následující: neznamená to NRPO (nulový růst počtu obyvatel), znamená to NPO – nulový počet obyvatel.

V NATO budou brzy Američané bránit obrovský vylidněný svět.

Pokud se současná plodnost udrží, počet obyvatel Evropy se na konci 21. století sníží na 207 milionů, tedy poklesne téměř o 30 %. Kolébka západní civilizace se stane jejím hrobem.

Proč k tomu dochází? Jedním z důvodů je socialismus, po generace blažená vize evropských intelektuálů. „Jestliže má každý jistotu státního důchodu, děti již nadále nejsou životní pojišťovací politikou proti nouzi ve stáří,“ tvrdí dr. John Wallace z John Hopkins University v Bologni. „Jestliže si ženy mohou vydělat tolik, aby byly finančně nezávislé, manžel již není podstatný. Jestliže také můžete souložit, aniž byste měli děti – a to dnes platí stejně pro katolickou Itálii jako pro sekularizovanou Velkou Británii – proč vstupovat do manželství?“

Evropští socialisté osvobozením manželů, manželek a dětí od rodinných povinností odstranili potřebu rodin – v důsledku čehož začínají rodiny mizet. S jejich odchodem potom odchází i Evropa. Jak však Evropa vymírá, třetí svět dodává každých 15 měsíců 100 milionů lidí – jedno nové Mexiko. V roce 2050 bude ve třetím světě 40 nových Mexik, naproti tomu Evropa přijde o souhrnný počet obyvatel Belgie, Holandska, Dánska, Švédska, Norska – a Německa! Bez zásahu shora nebo náhlé touhy západních žen mít stejně veliké rodiny, jako měly jejich babičky, patří budoucnost třetímu světu. Jak napsal T. S. Eliot v básni Dutí lidé: „Takhle svět končí/Ne bouchnutím, ale zakňouráním.“

Clemenceauova pomsta

„Dvacet milionů Němců, to je příliš!“ zabručel Georges Clemenceau, „tygr Francie“ a státník, který nese největší odpovědnost za Versailleskou smlouvu, která obrala Německo o kolonie, desetinu území a osminu národa. Clemenceauova nenávist je pochopitelná. Ve svých dějinách pádu Třetí republiky Alistair Horne píše: „Clemenceau byl jeden z poslanců, kteří protestovali proti odstoupení Alsasko-Lotrinska v roce 1871, a jen těsně unikl lynčování v občanské válce s Komunou, jež po tom následovala.“ Byl svědkem sesazení svého císaře a viděl korunovaci německého císaře ve Versailles. Za Velké války sledoval, jak jeho milovanou Francii pustoší Hindenburgovy a Ludendorffovy armády, které za sebou zanechaly mrtvá těla 1,5 milionu Francouzů po odpochodování domů do říše.

Po padesáti letech se tomuto tygrovi dostane pomsty, neboť německé ženy odmítají mít děti. Po deset let připadalo v Německu 1,3 narozených dětí na jednu ženu, daleko pod hranicí 2,1 potřebnou k nahrazení současného počtu obyvatel. Zde je budoucnost, pod níž se dnes prohýbá německý národ. V roce 2050:

– Bude Němců o 23 milionů méně.

– Počet obyvatel Německa poklesne z 82 milionů na 55 milionů.

– Počet německých dětí pod 15 let se sníží na 7,3 mi­lionu.

– Třetině počtu obyvatel Německa bude nad 65 let. Tito staří budou převyšovat německé děti ve větším poměru než 2:1.

– Celkový počet obyvatel Německa bude tvořit dvě třetiny 1 % celkového počtu obyvatel na světě a jen jeden z každých 150 lidí na zemi bude Němec. Němci budou patřit k nejstarším národům na zemi.

Na autorovu žádost vypracoval Joseph Chamie, ředitel sekce OSN pro populaci, odhad počtu obyvatel několika evropských národů do roku 2100. Pokud se současná německá porodnost udrží a přistěhovalectví bude nulové, počet obyvatel Německa poklesne z 82 milionů na 38,5 milionu na konci století, sníží se tedy o 53 %.

Bavorský konzervativec a možný kancléř Edmund Stoiber považuje německou porodnost za „časovanou bombu“. Naléhá na ztrojnásobení dětských přídavků v prvních třech letech života dítěte. Dnes Německo podporuje měsíčně každé dítě z prvních dvou 140 USD, a ještě více dává na třetí. O Stoiberově myšlence se dnes tvrdí, že je radikální. Tak tomu však zítra nebude.

„Důvod, proč nechci dítě, spočívá v tom, že ráda spím. Hodně čtu a mohu spát celou noc,“ říká čtyřiatřicetiletá bankéřka z Berlína Gabriela Thanheiserová, jež právě tráví dovolenou v Římě se svým přítelem ze zaměstnání. „Jsme DPŽD,“ potvrzoval sedmatřicetiletý Andreas Gehrmann za použití zkratky populární v Německu pro páry, jež mají „dva příjmy, žádné děti“. Z dlouhodobého hlediska se může toto sebestravování se DPŽD ukázat pro německý národ osudovější než Třetí říše.

Po pádu berlínské zdi usiloval západoněmecký kancléř Helmut Kohl o znovusjednocení své země po pětačtyřiceti letech rozdělení studenou válkou. Ve Velké Británii, Rusku, Francii, a dokonce i ve Spojených státech bylo slyšet úzkostné výkřiky, že svět by neměl důvěřovat sjednocenému Německu. Zaznívaly protesty, že Německo se dvakrát pokusilo dobýt Evropu. Co nám zaručí, že sjednocené Německo znovu nevpochoduje do Evropy?

Jde o jednu obavu, jíž se Západ může přestat zabývat. Německo se stárnoucím a vymírajícím obyvatelstvem a s prognózou, že v roce 2050 bude mít o pět milionů dětí méně než v roce 2000, se asi „pozvolna vytrácí“, jak se zpívá o starém vojákovi v baladě o generálu MacArthurovi.

Itálie, ukázková rezervace

Vyhlídky Italů, kteří nám dali Řím a jeho veškerou slávu, katedrálu Svatého Petra a Sixtinskou kapli, Danteho a Michelangela, Kolumba a Galilea, jsou dokonce ještě hrozivější. Italská porodnost se drží pod úrovní populační obměny 25 let a klesla na 1,2 dítěte na ženu. Bude-li tento trend pokračovat, sníží se v roce 2050 počet obyvatel Itálie z 57 na 41 milionů. Demograf z American Enterprise Institute (AEI) Nicholas Eberstadt píše: „Sotva 2 % [italských] obyvatel bude v roce 2050 méně než pět let, avšak více než 40 % bude ve věku nad 65 let.“ Porodnost v „tomto nejkatoličtějším a nejromantičtějším národě“, dodává Greg Easterbrook z časopisu New Republic, „znamená, že se Itálie za několik generací stane ukázkovou rezervací“.

Jedinou nejdůležitější novou jistotou – byť jen proto, že pro ni v celých dějinách neexistuje precedens – je prudce klesající porodnost ve vyspělém světě.

Peter F. Drucker

Nedávný průzkum zveřejněný v populárním „skorofeministickém“ časopise Noi Donne odhalil, že 52 % italských žen v rozmezí 16 až 24 let neplánuje děti. Základní důvod, proč nemít žádné dítě, spočíval v „kariéře“. Demograf Antonio Golini z Římské univerzity tvrdí, že národ již závisí na přistěhovalcích, aby unesl zátěž těžce zadluženého důchodového systému. Nyní se však ocitá v ohrožení italská kultura. Golini je přesvědčen, že „Itálie nezůstane nadále italskou ( … ) Společnost, jak ji známe, skončí.“

Když Golini před dvaceti roky poprvé varoval před blížící se populační krizí, nazývali ho „demografickým teroristou“. Dnes však již nikoli, přestože dr. Golini zůstává ohledně své země hlubokým pesimistou: „Za neustále se zvětšujícího globálního trhu s pracovní silou musí Itálie soutěžit s Francií, Spojenými státy a Indií. Jak však můžeme obstát s tak zestárlou společností s takovým nedostatkem mladých lidí?“

Kardinál Giacomo Biffi z Bologně vyzýval Řím, aby omezil přistěhovalectví na katolíky kvůli „záchraně národní identity“, vyvolal však pohoršení poznámkou, že muslimové mají „jiné stravovací návyky, odlišné svátky a jiné rodinné mravy“. Kde však chce Jeho Eminence tyto katolíky najít?

Určitě ne ve Španělsku, v němž v době caudilla generála Francisca Franca byly velké rodiny posvátné a dostávaly vyznamenání a dary od státu. Španělská porodnost je totiž nejnižší v celé Evropě, nižší než v Itálii, České republice nebo Rumunsku, v nichž poklesla na 1,2 dítěte na jednu ženu. Ve Španělsku se porodnost snížila na 1,07 dítěte na jednu ženu a odhaduje se, že počet obyvatel v průběhu padesáti let poklesne o 25 % a počet Španělů nad 65 let se zvýší o 117 %. „Za jednu generaci jsme se posunuli od společnosti, v níž rodiny s osmi, nebo dokonce i dvanácti dětmi nebyly nic neobvyklého, ke společnosti, ve které jsou zvykem bezdětné páry nebo ve které lidé dlouho a úporně přemýšlejí o tom, zda mít druhé dítě,“ říká madridský sociolog Victor Perez Diaz. V roce 2050 bude v Itálii průměrný věk 54 let a ve Španělsku 55 let, o čtrnáct roků vyšší než průměrný věk v Japonsku, nejstarším současném národě na světě.

„Blahobyt nás zardousil,“ tvrdí dr. Pierpaolo Donati, vůdčí katolický intelektuál a profesor sociologie na univerzitě v Bologni. „Pohodlí je dnes jedinou věcí, v niž každý věří. Etika obětování se pro rodinu – jedna ze základních idejí lidské společnosti – se stala historickou záležitostí. To udivuje.“

V roce 1950 mělo Španělsko třikrát více obyvatel než Maroko ležící na druhé straně Gibraltarského průlivu. V roce 2050 bude počet obyvatel Maroka o 50 % větší. Pokud dnes 100 mladých Španělů vstoupí do manželství, mohou očekávat, že budou mít 58 dětí, 33 vnuků, avšak pouze 19 pravnuků.

Rusko

Jak je na tom bývalý hlavní pilíř sovětského impéria, které 70 let otřásalo světem? S porodností 1,35 dítěte na jednu ženu poklesne v roce 2050 147 milionů ruského lidu na 114 milionů. To je větší ztráta než 30 milionů mrtvých připisovaných Stalinovi. Počet dětí v Rusku pod 15 let se sníží z 26 milionů na 16 milionů, přičemž současných 18 milionu starých lidí naroste na 28 milionů.

V prosinci 2000 však dorazily zlověstnější novinky. Ruská porodnost se již zřítila na 1,17 dítěte a dostala se pod italskou. Počet obyvatel poklesl na 145 milionů a odhaduje se, že míří ke 123 milionům v roce 2015. „Pokud věříte předpovědím vytvořeným seriózními lidmi, kteří svůj život zasvětili studiu této otázky,“ varuje prezident Putin, „bude za 15 let Rusů o 22 milionů méně. Zamyslíte-li se nad tímto číslem – je to sedmina [ruského] počtu obyvatel.“ Ztráta 22 milionů Rusů za 15 roků by byla větší než ztráty Sovětského svazu za války Hitlera se Stalinem. Putin pokračoval hrozivým dodatkem: „Bude-li současný trend pokračovat, přežití národa je ohroženo.“

Střední délka života ruských mužů je dnes 55 let a dvě ze tří těhotenství končí před narozením dítěte. Každá ruská žena má v průměru 2,5 až 4 potraty a úmrtnost je v Rusku o 70 % vyšší než porodnost. Dokonce ani návrat milionů Rusů z bývalých sovětských republik nemůže vynahradit vymírání. Pro nejrozlehlejší stát na zemi je nejhorší, že s neúprosným nárůstem počtu čínských obyvatel prudce ubývá počet ruských obyvatel obrovské a málo osídlené Sibiře.

Když zástupce mluvčího Státní dumy, fanatický nacionalista Vladimír Žirinovskij, předložil takové návrhy jako zavedení polygamie, jež by umožňovala každému Rusovi mít pět manželek, a na deset let zakázat ruským ženám potraty či cestovat do zahraničí, byly tyto návrhy zesměšněny a jeho opatření na zastavení trendu počtu obyvatel vypískána. Krize spojená s lidským životem v Rusku by však měla stát za zamyšlení, neboť její geostrategické dúsledky jsou pro Ameriku hrozivé.

Chamie odhadl, že při současné porodnosti a nulovém přistěhovalectví jako na konci století bude v roce 2100 Rusů méně než 80 milionů. Takový byl přibližně počet obyvatel Spojených států, když Theodor Roosevelt v roce 1909 opouštěl svůj úřad.

Velká Británie

Jaká budoucnost čeká naše blízké příbuzné? „Demografové spočítali, že na konci tohoto století bude anglicky mluvící národ ve své domovině menšinou. Angličané nemají dostatečný počet dětí na to, aby se reprodukovali,“ píše agenturní novinář Paul Craig Roberts. Je to poprvé v dějinách, tvrdí noviny London Observer, „kdy se hlavní původní obyvatelstvo stane menšinou spíše dobrovolně než v důsledku války, hladomoru či nějaké nemoci.“

Observer však nemá pravdu. Čest stát se prvním ná­rodem, který se z většinového původního obyvatelstva stane menšinovým, bude patřit Spojeným státům. Prezident Clinton předpověděl, že k tomu dojde v roce 2050, půl století před Velkou Británií. Britové se však zcela jasně ubírají stejným směrem. Etnické menšiny již tvoří 40 % obyvatel Londýna a Lee Jasper, poradce londýnského primátora pro vztahy mezi rasami, konstatuje: „Demografické křivky ukazují, že běloši se v Londýně stanou menšinou v roce 2010.“

K důvodům patří neustále klesající porodnost rodilých Britů. V roce 2000 bylo v Anglii a Walesu o 17 400 porodů méně než v roce 1999, což je pokles téměř o 3 %, a plodnost klesla na 1,66 porodu na jednu ženu, což je nejnižší číslo od roku 1924, kdy se statistiky začaly vést.

Japonsko

Z 22 národů s nejnižší porodností jen dva leží mimo Evropu – Arménie a Japonsko, první asijský národ, který vstoupil do moderní doby.

Až do roku 1868 se Japonsko nevymanilo ze své izolace. Za 30 roků se však tento dynamický národ stal soupeřem západních mocností. Japonsko porazilo Čínu, obsadilo Tchaj-wan a v roce 1900 vyslalo své vojáky společně s evropskými a americkými na pomoc diplomatickým sborům v Pekingu obléhaným čínskými povstalci známými jako „boxeři“. Rusko-japonská válka (1904-5) byla první, v níž asijský národ porazil západní velmoc. Začala překvapivým útokem na ruskou námořní posádku v přístavu Port Arthur a skončila jednou z nejvíce rozhodujících bitev v dějinách: zkázou carské Baltské flotily v Cušimském průlivu, kterou za 36 hodin způsobil admirál Togo.

Za první světové války bylo Japonsko spojeneckou mocností, která k válečnému úsilí přispěla obsazením císařských kolonií v Číně a Tichém oceánu, obranou evropských imperiálních držav v Asii a převozem australských a novozélandských jednotek do Gallipoli. Japonsko také poslalo svou námořní posádku do Středomoří. Když však na washingtonské konferenci prezident Harding a ministr zahraničí Charles Evans Hughes vyvinuli na Londýn tlak k přerušení jeho dvacetiletého spojenectví s Japonskem, Japonci se cítili zrazeni, poníženi a izolováni. Kostky byly vrženy. Po dvaceti letech přišel Pearl Harbor a naprosté zničení Japonska a říše budované více než šedesát roků za cenu nesmírného prolévání krve a peněz.

Za americké pomoci a napodobování amerických metod a idejí se z poválečného Japonska stal nejdynamičtější národ na světě. V roce 1990 byla jeho ekonomika druhá největší, měla poloviční velikost ekonomiky Spojených států, přestože Japonsko zabíralo území menší než stát Montana – mimořádný počin mimořádného národa.

Japonsku se však něco přihodilo. Začalo také vymírat. Japonská porodnost je poloviční ve srovnání s rokem 1950. Odhaduje se, že počet jeho obyvatel brzy dosáhne vrcholu 127 milionů, v roce 2050 však poklesne na 104 miliony, přičemž v něm bude žít méně než polovina japonských dětí oproti roku 1950 a osmkrát více starých lidí než v tomto roce. S jeho dynamikou bude konec a jeho role v Asii se zmenší, když připadne 15 Číňanů na 1 Japonce. Dokonce i Filipíny, které v roce 1950 měly pouhou čtvrtinu japonského počtu obyvatel, budou mít v roce 2050 o 25 milionů obyvatel více.

Jaká je příčina japonského poklesu počtu dětí? Více než polovina japonských žen zůstává dnes i ve 30 letech svobodná. Říká se jim „svobodné parazitky“, žijí doma se svými rodiči, sledují vlastní kariéry a mnohé upustily od jakékoliv myšlenky vdát se a mít děti. Jejich mottem je „žít jen pro sebe a užívat si života“. Když v roce 2000 začal do základních škol chodit nejmenší počet dětí od doby, kdy se o tom vedou záznamy, Tokio na šest roků zvýšilo přídavky na dítě na 2400 USD za rok. Někteří konzervativci chtějí, aby se tato částka zdesateronásobila.

Jedna šedesátiletá průkopnická japonská novinářka Micuko Šimomurová řekla Peggy Orensteinové z novin New York Times, že Japonsko má, co si zaslouží, protože ženám nezaručuje úplnou rovnoprávnost:

„Pokles porodnosti mne netrápí. ( … ) Myslím, že jde o dobrou věc. Parazitky neúmyslně vytvořily zajímavé hnutí. Politici dnes musejí ženy prosit, aby měly děti. Pokud nevytvoří společnost, v níž se ženy budou cítit zajištěné, aby mohly mít děti i práci, konec Japonska je záležitostí 50 až 100 roků. Příspěvky na děti tomu nezabrání. Pouze rovnoprávnost.“

Tyto ženy rozhodují o osudu a budoucnosti japonského národa.

Japonská asijská říše byla zničena v roce 1945, od té doby se však přihodilo něco, co podlomilo její vitalitu a vůli k životu, růstu a expanzi a dobývání v průmyslu, technologii, obchodování a finančnictví. Pozorovatelé to nazývají ztrátou toho, co slavný ekonom J. M. Keynes popsal jako „životní elán“.

Možná však existuje jiné, jednodušší vysvětlení: stárnutí. Japonsko je nejstarší ze 190 národu na Zemi, s průměrným středním věkem 41 roků – Japonsko totiž bylo prvním moderním národem, který legalizoval interrupci (1948), a jeho zvyšování počtu dětí skončilo brzy poté, dlouho předtím, než skončilo zvyšování počtu dětí na Západě.

Existuje paralela mezi zanikáním křesťanství na Západě a zánikem japonské předválečné a válečné víry? Umírají národy tehdy, ztrácejí-li svůj smysl pro misi, své božské poslání, víru, která je přivedla do tohoto světa jako jedinečné země a kultury? Zanikají civilizace právě tehdy? Zdá se, že tomu tak je.

Podívejme se opět na odhad počtu obyvatel v roce 2050 a pokusme se představit si, jak náš svět bude vypadat.

V Africe bude žít 1,5 miliardy lidí. Od Maroka po Perský záliv bude arabsko-turkotatarsko-islámské moře skládající se z 500 milionů lidí. V jižní Asii bude žít 700 milionů Íránců, Afghánců, Pákistánců a Bangladéšanu a 1,5 miliardy Indů. Jako hrozba se bude vznášet nad Asií 300 milionů Indonésanů a Čína s 1,5 miliardou lidí.

Rusko se sníženým počtem obyvatel na pouhých 117 milionů do značné míry z Asie zmizí. Téměř většina Rusů bude žít západně od Uralu, ocitne se zpátky v Evropě.

Západní člověk, který v první polovině 20. století ovládal Afriku a Asii, v polovině 21. století z Afriky a Asie zmizí, možná s výjimkou malých enkláv v Jižní Africe a Izraeli. V Austrálii, národě s pouhými 19 miliony obyvatel, kde porodnost bělochů je dnes pod úrovní populační výměny, začne evropská populace mizet.

Národy prvního světa budou čelit strašlivému dilematu:

Za současné porodnosti musí Evropa do roku 2050 vpustit 169 milionů přistěhovalců, pokud si chce svou populaci ve věku od 15 do 64 let udržet na dnešní úrovni. Chce-li si však Evropa udržet svůj současný poměr 4,8 pracujícího (od 15 do 64 let) na každého starého člověka, musí vpustit 1,4 miliardy emigrantů z Afriky a Blízkého východu. Řečeno jinak: buď Evropa zvýší daně a radikálně omezí důchody a zdravotní výhody pro staré lidi, nebo se stane kontinentem třetího světa. Třetí cesta neexistuje.

Pokud se plodnost v Evropě nezvýší, sníží se v roce 2050 počet evropských dětí pod 15 let o 40 %, na 87 milionů, přičemž počet starých lidí vzroste o 50 %, tedy na 169 milionů. Průměrný střední věk Evropana bude 50 roků, což je nejvyšší věk v historii a o devět roků větší než současný průměrný střední věk v Japonsku. Francouzský demograf Alfred Sauvy píše, že Evropa se asi stane kontinentem „starých lidí v domovech důchodců se zastaralými idejemi“.

Autor: Patrick Buchanan – Smrt Západu

O ::prop

32 komentárov

 1. maršal Žukov

  Otázka je, či je to akýsi prirodzený vývoj, alebo niečí zámer. Vlastne to uz nie je otázka. Je to jasné, ale bohužiaľ nie 95% – ám gójov

 2. Niektoré údaje (hlavne ohľadom Ruska) sú staršie ako 10 rokov. Zlepšením životnej úrovne a sociálneho zabezpečenia sa pôrodnosť v RF podstatne zlepšila. Takisto sa zvýšila miera dožitia Rusov asi o 10 rokov, z katastrofálnych 55 r. (muži) na 64-66 r., celkovo asi 72 r.
  Pokiaľ ide o krajiny západu, miera egoizmu a pohodlnosti je tak vysoká, že prepad nezastaví ani sociálna pomoc mladým rodinám, Tam je prepad populačného vývoja asi nezastaviteľný.

  • Áno, správne. Pôrodnosť v Rusku sa zlepšila, to je fakt. Ale ako spomenul autor článku, na udržanie treba pôrodnosť 2,1. Aj po tom zlepšení v Rusku je miera plodnosti 1,59 (2012). Teda to znamená iba to, že Rusko vymiera pomalšie ako pred 10 rokmi. Rusko dokonca zaznamenalo prirodzený prírastok obyvateľstva v posledných rokoch (pominiem, ktoré etniká majú na tom hlavnú zásluhu) – tomu ale môžu vďačiť iba tomu, že sa podstatne predĺžil priemerný vek, nie preto, že by sa rodilo toľko detí. Je to presne ten istý obrázok v Rusku, ako v celej Európe. Bieli vymierajú, imigranti sa množia a aj tak to nestačí na udržanie populácie (a teda masy lacnej pracovnej sily a konzumentov).

   • Ono je to o pohodli o našom pohodli zabudli sme na to ako sa naši rodičia starali o nás. Myslím si že ja si môže pre sne toto povedať mam 5 deti ak by ich bolo 6,alebo sedem žiaden problém. Viem čo je to obracať sa a naučiť ich aj napriek tlakom v škole u spolužiakov čo je k životu zbytočne. Sedemnásť ročný syn tužil po IPhone samozrejme za 600 EUR dalo to veľa námahy presvedčiť ho že telefón za 120EUR urobí presne to iste dnes ma Acer za 1 EURo a je spokojný. To že Europe vymiera vrátané Ruska je a bude problémom Európanov a ich návyku na pohodlný zhýčkaný život. V Rusku držia laďku pôrodnosti chvála bohu kozáci. Skoro jedna kozácka rodina ma minimálne 3 deti. Sú rodiny so 7mimi deťmi. Veď jedine čo po nás ostane na zemi sú naše dobre vychovane deti. Aj keď človek nikdy nevie.

    • Mate moju uctu pane.
     Moj otec mi hovoril na pubertacke vybuchy typu: kazdy to ma! No vidis a ty to mat nebudes, ty budes iny.:))))
     Nasiel som v tom masochisticke potesenie byt lepsi, predbehnut inych ako ten co ma lepsie haraburdy. Musim sa priznat ze som si tie vyhry aj uzil, vyrehotal som sa im do ksichtu. Ale povedzme si, nezasluzia si to malomestiaci?
     Urcite.

    • A este je tu jedna malickost, pokial sa tyka materializmu. Ludia uz nemaju zmysel pre kvalitu. Nevedia posudit co je kvalitne a co nie. Je to dosledok, zaplavy smejdom. Rozlucil som sa s televizorom pred 10 rokmi. A ked vidime televizne vysielanie raz za niekolko rokov, hovorime si ich repliky doteraz. Iba clovek ktory nie je ukotveny v tejto primitivnej zumpe, si uvedomuje ten zapach vanuci sa z debilizatora. Aby som ja platil jedneho Čandala, ktory nevie citat ani pisat, za to ze mi sproste nadava, to mi pripada zvratene. Oznacit za celebritu prostitutku, zlodeja, nezdelanca, dakujem pekne.

 3. Pekne , smutne a idiotske zaroven. Vysvetlim idiotske.
  Plati axioma, civilizacia a kultura je funkcia rasy.
  Cize ked nahradime Francuzov, Nemcov, Rusov….. adt skratka bielych europanov Africanmi lebo o akej inej nahrade sa tu hovori, tak Europa sa stane Afrikou.
  Cize riesenie je jedine, podporovat rodinu, rodinu a este raz rodinu. Europsku rodinu samozrejme.
  Zastavit imigraciu a nielen totrvat na navrate imigrantov a rovnako ich deti do vlasti bez ohladu na to ci sa narodili v Europe alebo v Afrike. Pod imigrantom rozumiem samozrejme Africana potazmo Aziata.
  Pokial sa toto nedocieli, Europa zanikne, ostane len geograficky pojem.
  O prinose imigrantov diskutovat je rovnake ako diskutovat o prinose parazitov.
  Pokial ma niekto pochybnosti o tejto axiome, nech sa pozrie na tzv. „ROMOV“, to su imigranti z Azie, konkretne z Pandžábu. Pocet Romov , vtedy este Cigaňov v roku 1922, ked bolo prve scitanie ludu v1.CSR bol 28 000, v roku 2013 ich bolo iba v SR uz do 600 000. Populacna explozia skoro 2 300% za necelych 100 rokov.
  A my za tie roky pozname odpovede na otazky polozene v clanku.
  Aky sposobom prispela tato imigracia k vyrieseniu dochodkoveho, socialneho, kulturneho vobec akehokolvek problemu?
  Vieme o jedinom pozitive? O jedinom ????????????
  Takze riesenie bude imigracia.

 4. A spravne meno tych co volame Romovia je Čandál. Tak ich volaju vo ich vlasti.

 5. Mimochodom v Izraeli ako v nasom vysnivanom vzore je 9, slovom devat stupnov obcianstva. Mozete hadat na com zavisia. Presne by som skopiroval ustavu a zakonik Izraelskeho statu, na Slovensku , s jedinym rozdielom, kazde slovo s kmenom Izrael a jeho odvodeniny nahradit slovom s kmenom Slovensko a jeho odvodeninami.
  Reciprocita do posledneho paragrafu a posledneho pismenka. Presne tak ako je to u nich. Nemozu namietat ani popol. Iba toto je spravodlivost. Iba toto je cestne. A vobec toto by mohlo byt riesenie pre cely svet

 6. Výborný souhrn, třeba tento pohled na civilizaci mohl být tím převážně určujícím, co nás „nutí jednat“ tak jak vypadají statistiky: http://pravyprostor.cz/mysi-raj-a-upadek-spolecnosti/

 7. Prvy kroķ k slobode, chytit debilizator a vyhodit ho z balkona. Uzasny pocit a ked to urobite pre celou familiou, :))) bodujete.
  Verte mi. Viem co hovorim.
  Vase deti nebudu vediet kto je Rytmus, za chvilu stratia prehlad, kolko deti ma Kolar a s kym. Nebudu drzat krok s kamaratmi ale to nevadi, zacnu viac citat a zacnete sa viac rozpravat .

 8. Od včera nefunguje stránka iné správy.sk. Nevie niekto čo sa deje?

  • Dlhšiu dobu mali na stránke oznam približne v tomto znení: „Z dôvodu narastajúcej nechuti pokračovať končíme s týmto projektom“. Pravdepodobne pohár pretiekol. Nedivím sa. Je to škoda.

   • Hovorim o pokuse, nie o knihe P. B.

   • Ale ty si od nich očividne prevzal technológiu, nie?

    • To bude určite nejaký omyl. Technológia RSS je hodne stará, používali sme ju od vzniku propu a nie je majetkom jedného servera..

     • To malo byť akože vtipne? Ha ha.
      Veď ja som ťa neobvinil, že si im uradol design, len som sa spýtal, či si to vlastne od nich prebral, alebo to len tak vyzerá.
      To kua neviete aspoň na ničeo niekedy reagovať fakticky a normálne?

     • Pardón. O dizajne nebola reč, ale o technológii – bola to presná odpoveď na konkrétnu otázku. Ono je to ale fakt, že s RSS kanálmi sa až tak veľa nového vymyslieť nedá.

      Ale k veci. Sám som chodil na inespravy dost casto a chýbajú mi. To bol aj dôvod, prečo som skúsil dať narýchlo dokopy akúsi, nazvime to, náhradu. S pôvodným serverom nemám nič spoločné. Zatiaľ je to provizórium, v blízkej dobe chystám doplnenie o ďalšie zdroje správ.

      Na tomto mieste by som aj poprosil o ďalšie návrhy na alternatívne zdroje správ. Pokiaľ vám niečo chýba, môžete mi napísať, ja to zaradím. Určite tam však nebude chýbať nadhlad.com. 🙂

     • Ja som zas, priznám, na inésprávy moc nechodil, ale uznávam, že tu chýba dobrý digest.
      Len nechápem, čo ich na tom tak unavovalo, veď to raz zabehané musí fungovať samé.

      Ináč sa „spravodajstvo“ robiť ani nedá, iba automaticky, ak človek nemá k dispozícii aspoň 20 presstitútov, alebo ich výkonnostnú -nie morálnu- ekvivalenciu, dvoch troch Afinabulov 🙂

 9. Čo by sa stalo, ak by boli dôchodky zrušené? Terajší dôchodcovia by žili iba z úspor (ak nejaké majú) alebo dočasne zo základného starobného príspevku a čiastky, ktorou by im mohli prispievať ich deti zo svojho terajšieho zárobku, namiesto toho, aby odvádzali na „solidárne“ dôchodkové sporenie. To znamená: viac vzdelaných pracujúcich detí, väčšia „odmena“ rodičom za ich výchovu a snahu. Takto by pracujúci ľudia adresne odvádzali časť svojich príjmov na zabezpečenie dôstojnej staroby svojich rodičov a motivovalo by ich to preto mať aj viac detí pre zabezpečenie vlastnej staroby. Rozprávka o Troch grošoch. Prečo by mali rodičia, ktorí pre spoločnosť vychovali viac produktívnych členov v starobe živoriť, len preto, že na výchovu spotrebovali prostriedky, ktoré si nemohli odložiť na staré kolená a ich deti teraz musia „solidárnym“ systémom platiť dôchodky tým, ktorí sa na starobu nepripravovali? Kto nemorálne vyžaduje, aby všetci karieristi a pohodlní nemať detí, mali starobu zabezpečenú z práce detí, ktoré nevychovali a naviac si mohli ešte veľa nasporiť? „Čandales“ sa zámerne množia a pripravujú na život bez práce. Veď všetko od kolísky až po hrob dôchodok im musí dať štát. Ich heslo, že Cigán bez práce sa musí mať lepšie ako pracujúci Gádžo im zatiaľ ešte vynáša. Nechcú si uvedomiť, že takto postupne Gádžov vyžerú. Ale čo potom? Pracujúci nebudú dostávať žiadne dôchodky, ale do systému bude musieť aj tak cez rôzne dane odvádzať, len aby sa neprspôsobili nebúrili. Maj si deti koľko vládzeš, ale vychovaj si ich tak, aby ti zabezpečili starobu. Inak budeš lízať labu. Aj z nie vlastnej viny bezdetné páry si môžu adoptovať deti. „Homopáry“ nie!!! Počas prechodného obdobia, cca jednej generácie, by sa legislatívne pripravili podmienky na to aby sa aj základný dôchodok zrušil. Imigrácia by už nebola nutná a nedošlo by, podľa starých ľudí by k tzv. „zaškamraveniu fajty“ – t.j. znečisteniu rodu, rasy tak ako sa tomu brania Židia, no nám to úmyselne „dopriavajú“, ba priam nás k tomu nútia.

 10. Jeden orel nebo šest zajíců?

  To není jednoznačné, továrníci potřebují co nejvíce otroku, nevolníci kteří jsou ochotni zadlužit se celoživotně u lichvářů, makat na dvě směny a místo sebevzdělání se množit . Je prokázáno, že každý kdo nevlastní kousek své půdy se zblázní. Tak kuVa nedoporučujte nacionalistům se nezodpovědně množit, vyrábíte z nich otroky, fakt rady jak od žida!

  • Jasne ze sa nepotrebujeme množiť. Vyspelé technológie umožňujú v pohode fungovať v pomere 1 pracujúci ku 2 dôchodcom. Ale keď sa k dvom dôchodcom este pridá 0,95 cigáňa, 1,16 negra a 1,64 araba, tak to je uz veľa

  • Presne tak, plne súhlasím.
   Sú to rady podľa predpotopnej biblie, keď sa zdal svet „nekonečný“ a na všetko bolo jedno riešenie : naprcať čo najviac sluhov.

 11. Ľudia si vo všeobecnosti namýšlajú, a systém ich v tom utvrdzuje, že myšlienky, ktore vyslovujú, že idey, ktoré vyznavajú, nadobudli svojim vlastným pozorovaním, uvazovaním a logickou dedukciou, že majú svoje vlastné názory.
  Nikde inde to nie je zretelnejšie, ako v krajinách Západu, kde patri aj dnešné Slovensko.

  Prijali sme za svoje, pokladáme za nemenné, dokonca vedecky dokázané tvrdenia, ktoré sú v skutočnosti len mýty, alebo v tom horšom prípade účelové klamstvá. Na mýtoch a klamstvach je potom založené to, čo hrdo nazývame civilizáciou. Vychadza z nich teória štátu, právo, výklad dejín, dokonca naše chapanie dobra a zla.

  V prvom rade, napriek proklamáciám ináč, nič nevieme o skutočnom pôvode človeka.
  Kedže nepoznáme svoj pôvod, nemôžeme definovať skutočný stav terajška, ani naše smerovanie.
  Problém je v tom, že aj keď náboženské vyklady o pôvode človeka sú dnes už neprijateľné, teória evolúcie je, paradoxne, len ich obmenou.
  Dnešná veda, tak ako aj náboženstvá tvrdia, že človek, či už stvorený, alebo ako výsledok evolúcie tvorí jediný druh, že ľudstvo je jednotné v úrovni svojich schopnosti, urovne vedomia, tvorivosti svojho celkového potenciálu.
  Túto nespravnu myšlienku sa podarilo vnútiť nám do tej miery, že dnes je základom pre naše nazeranie na všetky dejinne procesy, má byť východiskom pre riešenie všetkých spoločenských, sociálnych, hospodárskych aj kultúrnych problémov, ktorým čelíme.
  Tento nesprávny predpoklad a sebaklam je dôvodom, že tak náboženstvo, ako aj sekularne ideológie slubujúce nové riešenia, zasadne a zákonite vždy zlyhávajú; nanajvýš vyriešia jeden aspekt, pričom spôsobia niekoľko nových, predtým nepoznanych problémov.
  Ludstvo, upustiac od základných mechanizmov evolúcie, ktorými sú prirodzeny vyber a prirodzená hierarchia, vlastne zastavilo svoju ďalšiu evoluciu k vyššiemu, čoho následkom určite bude celkový upadok, postupná degenerácie a nakoniec nevyhnutný zánik.

  Árijskemu človeku bol tento stav vnútený zvonka (kresťanstvo, marxizmus aj liberalizmus sú židovské výtvory), určuje jeho postoje k sebe a vlastným, uberá ho o motiváciu, tvorivosť, nivočí jeho vitálne sily.Znicený Árijec odovzdáva tento svet nižšiemu.
  V tom je príčina úpadku aj následného konca.

 12. Jedinim riesenim je vytvorit umelu maternicu. Dneska pokrok v umelom oplodnovani dosiahol velke vysledky vajicko je mozne vybrat zo zenskeho tela zamrazit v specialnom kontajneri, podobne muzske spermie. A potom vajicko oplodnit mimo zenskeho tela takto oplodnene vajicko ulozit do zenskeho tela kde sa vynosi po dobu 9 mesiacov ked sa narodi zivy a zdravy jedinec.
  Druhym je zachrana predcasne narodenych deti v Inkubatore, dneska deti ktore sa narodili aj 5 mesiacov predcasne je mozne zachranit a donosit v inkubatore, odkial vyjdu po 9 mesiacoch zdrave deti! Tento vyskum je v rukach bielych, keby sa v nom pokrocilo a venovalo sa dostatok financnych prostriedkov, bolo by mozne vytvorit umelu maternicu kde by sa umelo oplodnene vajciko vlozilo miesto do zenskeho tela. Takouto technologiou by si kazdy stat, kde hrozi populacna katastrofa mohol zabespecit dostatocny rast geneticky svojej populacie. Kedze aj dneska sa o deti ktorym zomru predcasne rodicia staria stat, mohol by sa oj o horeuvedenych jedincov starat stat. respective mohli by byt adoptovane rodicmi ktore nemozu mat deti. Na zaver ak vyhynie biela rasa, bude to mat katastrofalny dopad pre cele ludstvo. Lebo kto pomaha pri roznych katastrofach? Bieli ludia? Pritom ak sa preludni farebne obyvatelstvo do takej miery a takym postupom ako teraz nebude ich kto mat zivit roznymi charitativnymi spolkami.

 13. https://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
  tato prognoza najma tabuly na strane 46-50 ukazuju ako bude vyzerat svet v roku 2100, teda za necelych 85 rokov

 14. Samotná nízka pôrodnosť bielych nie je problém. Každý druh, ak sa mu zachce, a má podmienky, , sa za pár genererácií zmnohonásobí.

  Nemalo by zmysel súťažiť s počernými austronézkymi rasami v súťaži „Vrhni viac ako potkan!“ To by bolo ustúpenie ich primitívnemu svetu a nikam by to neviedlo, práve naopak, iba čo by rýchlo nastala tragédia, ktorá by postihla aj bielych a spôsobila aj ich genetický kolaps.

  Riešenie nie je zvyšovať početnosť bielych populácii, ako to chccú riešiť americkí „konzervativci“ . podľa primitivizmu biblie. Jediné riešenie je samozrejme hlavne zastaviť nekontrolované bujenie počerných austronézskych rás.. A kým sa to nedosiahne, tak minimálne ich radikálna izolácia (nech zomierajú u seba doma)

  Toto už nie sú veci pre radikálov, to je na programe dňa a každý, kto o tom len mlčí, je ZLOČINEC. Aj ten, čo len mlčí, nehovoriac o tých, čo to popierajú či zámerne zatajujú.

  • Aman Againsttime

   Norman, pamätáš si na náš rozhovor s istým katolíkom-nacionalistom na FB? Argumentoval v prospech kresťanstva nadpriemernou pôrodnosťou oravských katolíkov (ktorá však zase až taká výnimočná v porovnaní s inými kresťanskými skupinami nie je), načo som ja poukázal na tieto skutočnosti:
   1. Ako chce zabezpečiť, aby signifikantná časť slovenskej populácie brala kresťanstvo natoľko vážne, že bude kvôli nemu odmietať anti-koncepciu? Kresťanstvo je príliš hendikepované svojou iracionalitou a v dnešných časoch, kedy majú ľudia prístup k rozmanitým informáciám ho bude brať fanaticky vážne len malá časť populácie.
   2. Ako chce kresťanstvo riešiť tzv. rómsky problém bez použitia kontroly pôrodnosti vrátane antikoncepcie a sterilizácie, ktorú RKC a spol. odmietajú? Ono totiž väčšia plodivosť nebielych je ešte väčším problémom ako nižšia plodivosť bielych.
   3. Nechápem prečo sa „konzervy“ stále tvária, že kresťanstvo je jediná pro-rodinná ideológia. Napr. skúsenosť „pohanského“ Nemecka pekne ukazuje, že by to išlo i bez neho. K tomu som mu ešte napísal toto: Najvyššia sobášnosť a pôrodnosť a najnižšia rozvodovosť bola u nás v časoch socializmu – čiže v období kedy mala RKC najmenší vplyv na politiku a kedy prebiehala ateizácia. V 70. rokoch normalizácie bola pôrodnosť na hranici 2,4 dieťaťa na ženu vo fertilnom veku, počet sobášov na 1000 obyvateľov okolo 8 a počet rozvodov na sto uzavretých sobášov 9,5, dnes dosahujú hodnoty plodnosti 1,45, počet sobášov klesol takmer na polovicu a rozvodovosť stúpla na viac ako 40 rozvodov na 100 sobášov, pričom najhoršie hodnoty týchto parametrov boli v roku 2001, keď sa prihlásil ku katolíckej cirkvi historicky najvyšší podiel obyvateľstva. Takže trochu paradox? Ukazuje nám to, že ak sa začne robiť dobrá sociálna a rodinná politika, tak deti budú mať i neveriaci.

   • To vieš, je to ťažké s ľudmi, ktorí nedokážu ovládnuť vlastné myšlienky a tak sa musia držať nejakého -izmu. Jedného z tých nemnohých -izmov, čo sú k dispozícií, teda jedného z tých, ktoré už boli VSETKY tisíckrat vyskúšané ako nefungujúce – ale oni zrejme zo zúfalstva veria, že keď sa tisíci krát rozbehnú rovnakou cestou proti rovnakému železobetónovému múru – že to tentoraz dopadne ináč, že tentoraz si papulu nerozbijú.
    Ale dopadne to zas rovnako, ako predtým..

    Potom je to ťažko s ľuďmi, ktorí prakticky nechápu a tak podvedome naozaj nechápu ani to, čo sú zlomky. Že je to POMER dvoch čísiel, a presne tak je hodnota či kvalita postavenie belochov dané nie ich počtom, ale je závislé na pomere ich počtu k počtu čiernych asociálov. Vyzerá to, že žartujem, ale oni naozaj takúto jednoduchú vec nechápu, dokážu mať v hlave iba jednu hodnotu a to im dáva iba jednu odpoveď – kvantitatívny rast vlastného etnika.

    V poslednom týždni sa utopilo 1000 černochov, v rovnakom čase sa ich 10000 vylodilo v Taliansku. Čo čaká kresťanov – dokážu sa rovnako rýchlo plodiť, ako černošské škatule?

    Ale veď dobre, bude to tu ako v indii, zbedačení primitívi a zbedačení primitívi, ich Ecce homo-.

Leave a Reply