Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Sfalšované pasy – Všetci chcú byť Sýrčanmi

Sfalšované pasy – Všetci chcú byť Sýrčanmi

REUTERS – Utečenec so sýrskymi papiermi: „Čierny trh s pasmi“

Kto je Sýrčan, dostane v Európe azyl. Následkom je prekvitajúci čierny trh s falošnými sýrskymi pasmi. Falšovatelia pracujú rýchlo – a vypĺňajú aj najzvláštnejšie želania.

Stále viac utečencov je na ceste do EÚ so sfalšovanými sýrskymi pasmi. Povšimnutia hodné je na tom, že väčšina z nich sú skutočne Sýrčania. Viac, ako 80 percent utečencov, u ktorých boli nájdené falošné sýrske pasy, sú podľa vyjadrenia Úradu hraničnej ochrany EÚ Frontex pre SPIEGEL ONLINE vo väčšine prípadov pôvodom sýrski štátni občania.

„Títo prichádzajú z vojnou rozpadnutej krajiny“, povedala hovorkyňa Frontexu Eva Moncure americkému rozhlasovému vysielaču NPR. „Mnohí z nich museli zrejme narýchlo opustiť svoje domovy. Niektorí zrejme ani nemali pasy.“ Taktiež je v súčasnosti extrémne ťažké, získať sýrsky pas regulárnou cestou od sýrskych úradov. Z tohto dôvodu sa snaží stále viac Sýrčanov získať falošný pas.

Pri podstatne menšej časti migrantov, ktorí sú na ceste s falošnými sýrskymi pasmi, ide o Iračanov a Palestíncov. Úrady, ako Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (Bamf) identifikuje nesýrčanov mimo iného podľa jazyka. Rozličné dialekty v Arabčine im robia ťažkosti pri vydávaní sa za Sýrčanov.

Len v prvej polovici roku 2015 bolo podľa Frontexu odhalených cca 170 falošných sýrskych pasov. Na porovnanie: za celý rok 2014 ich bolo 252. Ak to prepočítame na celý rok, bude to znamenať nárast o viacej ako jednu tretinu.

Poslané do Nemecka poštou

Dôvod pre nárast: V EÚ majú azylanti zo Sýrie so svojimi žiadosťami dobré vyhliadky na úspech. V roku 2014 ležala kvóta na uznanie pri 95 percentách. To robí sýrske pasy žiadúcimi a vedie k tomu, že čierny trh s falošnými cestovnými dokladmi prekvitá.

V Nemecku zaistila Spolková polícia v prvom polroku 2015 celkovo 133 falošných a sfalšovaných cestovných pasov, poprípade osobných dokladov – viac ako dvojnásobok ako v prvom polroku 2014. Čiastočne sú sýrske pasy do Nemecka zasielané aj poštou. Colníci nedávno zadržali balík so sýrskymi pasmi, medzi nimi pravé aj sfalšované.

Počet podvodných prípadov bude zrejme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ďalej narastať. V roku 2014 bolo podľa údajov Frontexu zahlásené ukradnutie cca 3.800 nevyplnených sýrskych pasov.

Falšované pasy nie sú jediným problémom.

„K tomu prichádzajú podvodníci, ktorí použijú doklady inej osoby a využívajú tak jej podobu s vlastníkom dokumentu“, hovorí Frontex: „Títo sú však často ťažko identifikovateľní. Štúdie ukazujú, že rozsah problému je omnoho väčší, ako by sme mohli z počtu odhalených prípadov vyvodzovať.“

Ďalej existuje stále viac migrantov, napr. z Iraku, Alžírska, Egyptu a Maroka, ktorí jednoducho tvrdia, že sú Sýrčania bez toho, aby pri tom použili sýrske dokumenty. Počty k tomu nevedeli úrady uviesť. Ani Spolková polícia takéto prípady neeviduje štatisticky. Informácie z Frontexu sa však kryjú so správami, podľa ktorých sa stále viac utečencov voči polícii vydávajú za Sýrčanov, hoci nimi zjavne nie sú.

40 hodín pre nový pas

„My vieme, že v Turecku existuje čierny trh na sýrske pasy“, tvrdí Frontex na dopyt od SPIEGEL ONLINE: „Je však ťažké rozsah tohto fenoménu odhadnúť.“ Aj Spolkovej polícii je len známe, „že falšovatelia sú organizovaní, pracujú orientovaní na zisk a sú dobre zosieťovaní.“

Podľa vyjadrenia Spolkovej polície varírujú ceny pre sfalšované dokumenty podľa druhu, kvality a úmyslu využitia. Hovorkyňa Frontexu Eva Moncure odhaduje náklady pre falošné sýrske pasy pre americké rádio NPR na „niekoľko tisíc Eur“.

Výhodnejšie dopadol Harald Doornboos: v individuálnom pokuse objednal tento holandský novinár za 750 Eur falošný sýrsky pas. Zavolal jednému falšovateľovi, vyhľadal si v telefonickom rozhovore meno a jednu fotografiu. Cestou WhatsApp-u mu poslal falšovateľ na kontrolu jeden fotografický snímok pasu. 40 hodín po zavolaní obdržal Doornboos svoju objednávku do rúk. Vymyslené meno, ktoré zvolil a ktoré bolo v arabskom písme na dokumente vidieť bolo: Malek Ramadan.

http://twitter.com/HaraldDoornbos/status/644056427716345856/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Foto: portrét holandského predsedu vlády Marka Rutteho.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Alexander Sarovic, 24. september 2015

O ::prop

Leave a Reply