Rovnosť

Multikulturalizmus, rovnosť pohlaví, gender ideológie. Kam až môžu viesť tieto výmysly neomarxistov franfurtskej školy môžete vidieť v nasledujúcom videu.

O Artur

Leave a Reply