Domov / Hlavná strana / Nezaradené / Rovnosť alebo hierarchia? Čo je zlo a dobro?

Rovnosť alebo hierarchia? Čo je zlo a dobro?

Hierarchia je na školách a v médiách prezentovaná ako pozitívum, ako súčasť civilizácie, ako nevyhnutnosť k rozvoju spoločnosti. Ale komu hierarchia naozaj vyhovuje? Podporuje hierarchia rozvoj, alebo rozvoj brzdí. Ak by existovali skutočne zlí psychopati, paraziti a iný ničitelia ľudstva, aký typ spoločnosti by si vybrali? Hierarchiu, alebo kmeňovú rovnosť? Toto sú myšlienky, ktorými sa trápim, a priznám sa, že hierarchia mi prestala dávať zmysel. Je to však len môj názor, a prial by som si, aby sa nad nasledovnými riadkami kriticky zamyslel každý, sám za seba.

Najskôr sa poďme pozrieť na dobro a zlo z môjho náboženského uhla pohľadu. Boh stvoriteľ je všemocný, neslúži ľuďom, ale ľudia by mali slúžiť jemu. Napriek tomu nám dal slobodu. Avšak hlúpi ľudia si vybrali iného boha, boha Slnka, nositeľa svetla, knieža materiálneho sveta. On nie je stvoriteľ, ale padlý rebel, ktorý sa postavil proti stvoriteľovi. Tento rebel nám dal namiesto slobody hierarchiu, namiesto rovnosti nám dáva otroctvo, namiesto kmeňového spolužitia šíri konkurenciu a neznášanlivosť, namiesto dobra a prosperity nám prináša zlo a jednu katastrofu a krízu za druhou.

Keď máme dar slobody od najmocnejšej bytosti všetkých svetov, ako si nejaký ľudský červ dovoľuje uzurpovať moc a tyraniu nad ľuďmi, ako je on sám? V čom je lepší? Odkiaľ berie právo? A akými výmyslami si zdôvodňuje svoje nadradené postavenie?

 

Túžba po dobre a slobode je normálna

Ľudia sú určený na život v rovnosti a slobode. Teda na život v kmeňovom spoločenstve. To je naša ľudská prirodzenosť. Avšak zlo chce nerovnosť, otroctvo a hierarchiu. Ten kto prijíma hierarchiu, prijíma otroctvo. Nikto v hierarchickej spoločnosti nie je svojím pánom. Ten kto prijíma slepú poslušnosť voči autoritám, prijíma zlo. Ľudia páchajú zlo, a snažia sa oklamať sami seba, že za to nemôžu oni, ale ich nadriadený, ktorý im dal príkaz. Byť dobrý, neznamená poslúchať autority. Poslušnosť voči autoritám nemusí byť dobro, ale práve naopak, je to často zdroj zla a utrpenia. Ale poslúchať autority je jednoduchšie, ako myslieť kriticky a konať ako vznešená ľudská bytosť, podľa vlastnej vôle a vlastného svedomia. To je asi tá jednoduchá široká cesta do pekla, o ktorej hovoril Ježiš.

 

Zlo ako dobrý úmysel

Paradoxne, ale prirodzene, tí ktorí sú proti hierarchii a otroctvu, sú autoritami označovaní ako zlí, zatiaľčo tí, ktorí slepo poslúchajú autority, sú autoritami odmeňovaní a označovaní za dobrých. A autoritami sa myslí škola a sfalšovaná história ktorá sa vyučuje (históriu píšu víťazi, teda je to celé klamstvo), spravodajstvo, ale aj filmy a seriály, ktoré manipulujú s verejnou mienkou. Zlo musí prekrúcať realitu, musí sa tváriť ako dobro. Pretože všetci ľudia chcú dobro, minimálne sami pre seba. A tak démoni (často v ľudskej koži) ponúkajú zdanlivé dobro. Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. To sú tie dobré úmysly, ktoré idú proti kmeňovým hodnotám. Vždy je to dobrý úmysel, na základe ktorého sa pácha nespravodlivosť, zlo, masakre a zverstvá. Dobrý úmysel, alebo ako hovoria naši politickí klauni, pragmatizmus a zodpovednosť.

 

Ľudskosť v kmeni?

Čo sú kmeňové hodnoty? Empatia jeden voči druhému, súcit, snaha pomáhať blížnym, snaha chrániť ľudí v kmeni, niekedy aj s využitím pomsty, pretože pomsta má preventívny charakter. Snaha byť pre ostatných v kmeni užitočný, túžba po spravodlivosti a rovnosti. Ja chránim teba, ty budeš chrániť mňa, empatia je súčasť pudu sebazáchovy.

 

(Ne)autorizované kmeňové správanie

Toto všetko v hierarchii zaniká, alebo je prekrútené a použité proti ľuďom samotným. Kmeňové správanie je autoritami podporované len v silových zložkách, policajnom bratstve a v armáde. Kde jeden vojak bude vraždiť ľudí, aby ochránil svoj kmeň, svojich spolubojovníkov. A policajt nikdy nepovie pravdu a bude chrániť kolegu, pretože bol vycvičený vnímať kolegov ako súčasť kmeňa. Pre všetkých ostatných v hierarchii platí, žiadna empatia a spolupráca, ale súťaž a bezohľadnosť. Žiadna pomsta, musíme byť všetci dobrí a poslušní. Pomsta je dovolená, len ak je odobrená autoritami. V minulosti, keď bola najväčšou autoritou cirkev, použili niektorých kňazov aby dokonca požehnávali pred bojom zbrane, aj keď Boh stvoriteľ zabíjanie zakazuje. Zabíjanie je zakázané ak to autoritám nevyhovuje. Je povolené a dobré, len ak ho odobrí autorita, teda keď nie je zamerané proti aristokracii, ale proti nižším vrstvám spoločnosti. Napríklad na vraždenie obyčajných vojakov, ktorí sú často donútený obliecť uniformu pod hrozbou popravy, a civilistom z nižších vrstiev. Čím modernejšia vojna, tým väčšie percento obetí sú civilisti, v pomere ku vojakom. Pretože o to ide, redukcia populácie, šírenie strachu, vytváranie chaosu a následné vopred pripravené „riešenia“.

 

Obrátená morálka hierarchie

V hierarchickej spoločnosti triumfujú psychopati, bezcitní, bez kmeňovej morálky, bez empatie voči druhým. Ľudia ktorí nič dobré neprodukujú, len sa na všetkých ostatných priživujú. Zbytoční žrúti a bremeno pre celú spoločnosť. A títo ľudia paradoxne, ale opäť prirodzene, označujú pracovitých užitočných ľudí ako zbytočných žrútov, ktorých treba zredukovať. Pretože sa kmeňovo založených normálnych ľudí boja.

 

Prečo sa psychopati boja normálnych ľudí?

Existujú dobrí parazitický predátori, ktorí vládnu svetu, alebo sa len jednoducho priživujú na pracujúcich ľuďoch. A potom sú tú veľmi zlí pracujúci ľudia. Naozaj, títo pracujúci užitoční ľudia sú skutočne zlí. Pretože sa z času na čas rozzúria, väčšinou keď už je ich život kvôli parazitom neznesiteľný, a parazitických predátorov odoženú, alebo rovno keď to inak nejde pobijú.

Preto sa dobrí parazitický predátori musia zlých pracujúcich užitočných ľudí zbavovať. Spriadajú vojny, spôsobujú konflikty, rozbíjajú kmene, rodiny a všetky prirodzené ľudské spoločenstvá, drtia a ničia zlých pracujúcich ľudí. Boja sa totiž, že keby bolo príliš veľa normálnych ľudí, ľudia by zistili, že vládcovia a iný paraziti nemajú opodstatnenie, a sú pre ľudstvo len na príťaž. Preto musia ľudí redukovať na počet, ktorý ešte dokážu ovládať, oblbnúť a zastrašiť.

 

Nech sa ľudia nenudia!

Postaviť továreň, zbombardovať továreň, skonštruovať raketu, odpáliť raketu, dať dokopy loď, potopiť loď, postaviť múr, zbúrať múr, vykopať jamu, zasypať jamu, tvoriť a v zápätí ničiť, stavať pyramídy, cesty ktoré nikam nevedú (cesta kostí v Rusku), atď. Vyrábať tovar, ktorý sa kazí, aby sa mohlo stále viac a viac vyrábať. To aby obyčajný pracujúci ľudia museli stále viac a viac pracovať, a nemali čas rozmýšľať nad svojim nelogickým zotročením.

 

Nebude to navždy, ale pekne pomaly!

Lenže parazitický predátori majú plán, na konci ktorého bude pracujúca masa ovládaná s čipmi v hlavách, a už nebude zlo. Musia to ale spraviť pomaly, vytrénovať pracujúce opice jemne, postupne. Opica vidí, opica spraví. Staré známe príslovie, ktoré poznajú autori Hollywoodskych filmov, ale aj autori knižných publikácií a autori takzvaného spravodajstva.

Keby hneď po komunizme zaviedli súčasnú ekonomiku, ľudia by sa vzbúrili. Ale stačilo pár ročné prechodné obdobie, a ľuďom dnešný stav nevadí. Stále máme komunistický fašizmus (fašizmus je vláda ktorá slúži elite a na obyčajných ľudí kašle) a totalitu, ale tvári sa to ako vláda ľudu, aj keď ľud o ničom nerozhoduje. Akurát že za tých pár rokov vysťahovali priemysel do zahraničia a znemožnili ľuďom živiť rodiny. Rodiny sa prestali podporovať, prestalo sa stavať pre mladé rodiny zo strednej triedy, bojuje sa proti deťom, rodičia sú väznení v školách a v práci dlhé nadčasy, bojuje sa proti rodine a kmeňovým hodnotám. Komunizmus museli akože zrušiť, pretože bol pre psychopatov neudržateľný, rodilo sa v ňom príliš veľa detí. Komunizmus však naďalej prekvitá v novom Európskom Sovietskom Zväze. Akože sa decentralizuje moc parlamentu, ale v skutočnosti sa moc stále viac koncentruje v novom Babylone, európskom parlamente.

 

No problem

Nám to však absolútne nevadí, pretože ináč by sme s tým už dávno niečo urobili. Iste šomreme, ale to šomreme vždy. Šomraním sa ešte nič nevyriešilo. Preto máme šomrať dovolené. Ako keď krava zdvihne hlavu od trávy, niečo znechutene zabučí na komára ktorý ju cicia, a potom sa znovu pustí do spásania, a komár cicia ďalej, a ešte si zavolá kamarátov. A zatiaľ čo krava šomre, komáre ju spokojne cicajú a množia sa. Aj my zašomreme, zanadávame, a ideme znovu do práce, znovu nakúpime čínsky tovar v imperiálnych obchodných reťazcoch, znovu kúpime zahraničné potraviny, aj keď slovenské potraviny hnijú na poliach a skladoch, a znovu zaplatíme dane, aby ich mohol náš fašistický štát použiť proti nám. Štát ktorý slúži len najvyššej aristokracii sa volá fašizmus. Čiže bučanie, pardón, šomranie, autority neznepokojuje.

 

Priveľa otrokov

Po roku 2050 majú už byť len dobrí ľudia. A ľudí bude máličko, 6 miliard bude vyvraždená jemnými zbraňami, ako sú rakovinové vírusy, sterilizácia, nervové toxíny, a iné jedy a elektromagnetické zbrane, ktoré zabíjajú pomaly a nenápadne. A ak by ľudstvo umieralo príliš pomaly, majú ešte k dispozícii geofyzikálne zbrane, prípadne nukleárne a neutrínové bomby, veď teroristov si môžu vymyslieť koľko chcú, a obviniť hoc aj Marťanov ak bude treba. Ľudia uveria bez otázok a rozmýšľania čomukoľvek, ak to bude prezentované všetkými médiami súčasne.

 

Pre niekoho utópia, pre niekoho peklo

Predátorskí paraziti budú naďalej, a pracujúci ľudia už nebudú zlí, ale absolútne zotročení. Budú uväznený vo vlastných hlavách, v čom im pomôže čip, ktorý bude kontrolovať ich myšlienky a vkladať nové, otrocky korektné názory. Bude to akási nadstavba televízie. Nejaké kmeňové hodnoty, alebo nejaká vzbura proti tyranii, alebo nároky na právo a spravodlivosť, v upravených zmrzačených mozgoch nebudú mať žiadnu šancu. My sme posledná generácia, ktorá ešte môže slobodne myslieť. Len keby sme boli ochotní si dať pauzu od televízie. Obávam sa však, že dnešnej televízii sa darí tak dobre, že už aj teraz je šanca na záchranu ľudstva len minimálna. Televízia je technotronická zbraň proti ľudstvu. Máme ju, pretože páni chcú aby sme ju mali. V Číne nedávno vydali zákon, že každá rodina musí mať televíziu. Zákon, to znamená, že ak televíziu nemajú, štát ich potrestá. Celý obchod s pôžičkami peňazí pre strednú vrstvu začal televíziou. Pôžičky zaviedli kvôli tomu, aby si každý robotník mohol kúpiť televíziu. Stačí si dať pauzu od televízie na mesiac, a potom keď človek začne znovu pozerať, nestíha sa diviť. Ľudia si neuvedomujú, čo do nich televízia tlačí. Pretože sú v polo-hypnotickom stave, jaksi zotrvačnosťou sa nechajú deň čo deň hypnotizovať. A život žijú ako keby v polospánku, skutočne nežijú. Treba si dať na mesiac pauzu, zmení vám to život. Začnete znovu žiť. Niektorí, ktorí pozerajú televízor od malička, začnú žiť po prvý krát v živote.

Takže plán tu je, čipy kontrolujúce mozog už existujú, teraz len potrebujú postupne ľudí vytrénovať, aby tieto čipy cheli. Keby ľuďom vnucovali televízor násilím, nemala by televízia taký úspech. Je lepšie, keď si ľudia myslia že televíziu chcú. Tak isto to má byť s čiom v hlave. To bude utopia dobrých parazitných skurv*synov, ktorí sa budú mať ako v raji, a všetci tí zlí pracujúci úbožiaci budú mať peklo už tu, na Zemi.

Je to v podstate koniec ľudstva. Ostatnú len psychopati, ktorí sa skôr či neskôr navzájom vyvraždia, a potom masa zombie / Borg otrokov, ktorí sa už nebudú dať považovať za skutočných ľudí.

 

A koho je to chyba?

Myslím že je to chyba osprostenej pracujúcej masy, ktorá za tisícročia nebola schopná pochopiť, že peniaze, ani tyraniu a parazitov nepotrebuje. A najnovšie sa dokonca nechali presvedčiť, že médiá nekontrolujú masu, ale pánov! 😀

A dnes sú už natoľko osprostený, že:

 • hierarchiu považujú za slobodu,
 • poslušnosť voči pánom za dobro,
 • ľudstvo za nepriateľa prírody,
 • deti za príťaž,
 • rodičov za prekážku,
 • prácu za zmysel bytia,
 • úspešných zlodejov a vykorisťovateľov za hrdinov,
 • mediálne tvrdenia za nevyvrátiteľnú pravdu,
 • kritické myslenie za terorizmus,
 • doktrináciu a vymývanie mozgov za vzdelanie,
 • slabosť, večnú únavu a choroby za prirodzený stav,
 • neustále zdražovanie a prehlbovanie chudoby za nevyhnutnosť,
 • záručnú dobu za dobu použiteľnosti (ako keby sa tovar nedal vyrobiť tak, aby vydržal na celý život),
 • vedu za nové náboženstvo,
 • egoizmus a klamanie za sociálne zručnosti,
 • spoluprácu za hlúposť,
 • devastujúcu súťaživosť za pokrok,
 • očkovanie za všemocný liek ktorý nefunguje,
 • starších skúsených ľudí za idiotov,
 • mysliacich ľudí za bláznov,
 • rodinu za bremeno,
 • a štát za dojné vemeno …

Ľudstvo ešte takto osprostené nebolo. Stačí krátke obdobie prosperity, a ľudia stratia ostražitosť a múdrosť. A preto je dosť možné, že za pár storočí už ľudstvo vôbec nebude.

 

Záver z pohľadu viery (môj pohľad)

Z náboženského hľadiska je Zem ako škôlka pre duše. Každý jednotlivec sa zodpovedá priamo Bohu stvoriteľovi. Každý z nás si pripravuje budúcnosť vo večnosti. Či budeme schopný vstúpiť do veľkého kmeňa duší v nebi, alebo či uprednostníme súťaženie a egoizmus v pekle, to už je na každom osobitne. Myslím že posmrtný život začína stratou tela, ale pokračuje podľa toho ako človek žil vo fyzickom svete. Tiež je otázne, či majú duše v nebi o súťaživých egoistov záujem. Široká cesta odobrená autoritami a kniežaťom tohto sveta vedie do osamelosti a do pekla. A aj keby posmrtný život nebol, to čo máme teraz nás dovedie do pekla už tu na Zemi. Snaha našich predkov bola nanič, dnešná generácia už na budúce generácie kašle a vždy uprednostní vlastné pohodlie. Príroda nemá záujem o druhy ktoré sa nemnožia. Také druhy vyhynú. Lenže ľudia boli vytrénovaný tak, že deti vidia ako príťaž. Načo vlastne žijeme?

 

Zhrnutie:

Dobro je normálne, a sú to skutky, ktoré vytvárajú prirodzené kmeňové spoločenstvo, kde ľudia spolupracujú, pomáhajú si, delia sa o materiálne dobrá a v mieri spolunažívajú.

Zlo je abnormálne, a sú to skutky, ktoré vnucujú neprirodzenú hierarchiu, kde ľudia súťažia o materiálne dobrá, bojujú medzi sebou, a ničia sa navzájom.

 

O oliolijanko

3 komentáre

 1. Sorry, ale je to slovný guláš bez rešpektovania významu pojmov. Nedá sa reagovať na nič konkrétne.

 2. Tento článok na Spoločnom bloku je naozaj dobrý, núti premýšľať. Toto zamyslenie nutne nakoniec vyústilo do otázky, čo je človek? v tom zmysle, že sme len tvory a existuje aj náš Tvorca. Ten nám dal aj pravidlá pre život, tie sú však málo rešpektované, tiež sú silno pokrútené a deformované. Napríklad ak autor tvrdí, že „Každý jednotlivec sa zodpovedá priamo Bohu stvoriteľovi“ , z hľadiska Vatikánskej cirkvi je to rúhanie, pretože táto cirkev, resp. jej šéf sa sama považuje za „most“ (pontifex) medzi zemou a nebom, medzi tvorom a jeho Tvorcom. „Masy“ potrebujú spoznať, že aj v tomto sú klamané. Až tým sa majú možnosť stať slobodnými osobnosťami.

  Tiež niektoré myšlienky o spoločenskom usporiadaní pripomínajú prvotné idei komunistov. Aj tam to však bez určitej hierarchie nejde, ak keď táto nenadobúda dnešné obludné rozmery. Dochádzame k tomu, že veľmi dôležité je to, osoba akého charakteru vedie kmeň, spoločnosť. Ak je dobrá, môže to ísť dobre a prirodzene. Ak je zlá, trpia ľudia i príroda. Preto sa staré národy modlili za to, aby mali dobrých vedúcich. Ale pôsobí to aj spätne: nie dobrí ľudia v spoločnosti nevygenerujú do svojho čela svetlejšieho a lepšieho. A na kultiváciu dobra v ľudských dušiach by mala slúžiť napríklad škola, kultúra. V akom stave sú dnes…? Je to ako začarovaný kruh. Jeho rozpletenie je na jednotlivých ľuďoch samotných.

  Ešte jedna myšlienka. Pokus utvoriť v tomto svete akýsi „ostrov rovnosti“ tu už bol. Zatiaľ to skončilo prehrou a nezdarom. Prečo? Jednou z odpovedí môže byť to, čo je písané na tejto stránke http://leva-net.webnode.cz/ , kde sú preložené 4 časti knihy J. Muchina Pomluvený Stalin. Z tej prvej časti citujem slová komunistu Krasina: „Zdrojom všetkých problémov a nepríjemností, ktoré prežívame v súčasnosti je to, že komunistická strana sa skladá z 10% presvedčených idealistov pripravených za ideu zomrieť a z 90% prispôsobivcov bez svedomia, ktorí do nej vstúpili, aby získali funkciu“. Takže – aj tu – všetko závisí od ľudí… Skúsme si v tejto súvislosti tipnúť: Koľko percent presvedčených demokratov je vo všetkých politických stranách na Slovensku?

 3. nie slovak lez samuraj

  pozdravujem,
  moj zivotny pribeh sa vyvinul tak, ze viacmenej nemam inu moznost ako reagovat cez internet, za slobodu svoju aj blizkych som isiel uz davno nie preto ze som odvazny alebo svaty ale veci vyvijali sa takmer od zaciatku (zhoda nahod a danosti od prirody ako aj prostredie) tak, ze som nemal inu moznost a v tejto dobe sa toto vsetko neda zahodit uz nie je cesta spat. Mam sice oslabene zdravie a nemam kontakt s vela ludmi lebo ako vsetci musim chodit do prace a tym ze sa popri tom snazim zit bez lekarov a napravat poskodene zdravie v prostredi kde vacsina si ho nici a vyzaduje to aj o dludi vo vlastnom okoli, neostava mi skoro ziadny cas do toho este sa snazim prebudit rodinu ktora jedina mi moze pomoct v tomto systeme, ktory narastol do tak obludnych rozmerov (specializacia v kazdom odbore spozobila ze uz nic nespolupracuje pre dobro ludstva ale vysava energiu). Na vlastnom pribehu a poznani neschopnosti spolocnosti riesit aj na mensich urovniach ako statu uz zakladne otazky zivota (vyplyva to zo systemu hierarchie a toho ze doposial ludia bez nej nemali odvahu zit) som pochopil, ze kto raz toto vsetko uvidi a prezije osobne, uz nikdy nebude suhlasit s tym kam toto smeruje preto je cas prestat sa bat

  Teraz sa dostavam pomaly z dalsej tazkej infekcie vsetko to zacalo ked som nastupil do prace (10 rokov neupratana miestnost s vtacim trusom a navstevou maciek kde som pravdepodone chytil toxoplazmozu) musel som ju prijat tu pracu sedela mi a navyse som nemal inu moznost. Zazil som viac zamestnani, kde uz pred rokmi bolo citit strach v konani ludi uz vtedy sa obavali o buducnost. stretaval som ludi starsich odo mna o 20 rokov co nechcu prist o pracu a vyplakavlali mi sa doslova na plece. pritom som vedel ze ja budem prvy kto ju strati. jeden clovek plakal lebo jeden den nemali pojazdne PC a uz sa bali ze nesplni ulohy a pride o zivot ja nemyslim ze to bola realna hrozba ale videl som ze tento system nema buducnost ze toto su signaly nemocnej spolocnosti preerastenej uz okolo roku 2005 ale aj skor paranojou a nenromalnym strachom

  Stretaval som v zamestanni starych komunistov (na vyosklych a strednych skolach obycajne ti co to riadili) co si chceli cezo mna vyhoviet (rozne sluzby kedy ta ani nepoprosia ze cez vikend mu prides domov nieco porobit a chrapounsky ti to bez opytania da ako prikaz a tyka ti) a ked som slusne odmietol ze nespajam pracu a sukromie, jednali so mnou ako s imbecilom a vypocuvali ma ci si nepamatam co som vcera spravil co sa stalo, slizko zo mna tahali veci co tusili ze nedostanu (ja som nebojoval proti nim ani ma nezujimalo co medzi senbou maju len som branil sam seba) a to im rucalo ich pochybny svet , popritom tito komunisti vyciciavali kolegu vozickara lebo vedeli ze ten naozaj nema moznost sa branit a ten zase neavisdel mna lebo videl ze este vladzem bojovat, dalsi signal ze spolocnost je nemocna ze vyciciava najslabsich

  stare struktury co na vysokej skole brali za normalne ze studentov namiesto na studijne posielaju s indexami uplne inde, a ked im to clovek odmientne urobit a etse navrhuje reisenie. lebo sa citi enkompetentny riesit vci ktore mu neprinalezia, tak ho z hodiny na hodiny vyhodia, ten nekompetentny som bol ja a stojim si za tym, pozdravujem tety bosorky zo studijneho snazim sa nepriat nic zle ale ak budu zit este tak aspon 10 rokov je velka pravdepodobnost ze nepochopia na co ziju ked u zpojde do tuheho ze to bude aj vo vsetkych TV viditelne aj vecer po tazkwej veceri a s[panku pri TV

  moja rodina nechapala co sa deje stale som pocuval ze som nic nedosiahol v zivote ale za tento stav mozu aj oni, za to ze pchali hlavu do piesku a nutili to robit aj mna ked som sa snazil branit vyvolavali pocit viny ze nemam bojvat za seba ale ja som bojoval aj za nich a robim to napriek tazkym nemociam dalej kym zijem, sami boli vystraseni zo straty prace a ked sa to skombinuje s nedostatkom informacii ja uz roky zijem ako osmaely vlk ale nenecham to tak kym mozem pisat aj v nemoci budem konat co sa da

  nemam nic zijem na intraku lebo v bratislave je to lacne a navyse zdravotne by som nestiohal rano chodit do prace z vacsej dialky, kde je taka spina/prach stojate teplo aj v noci ze po prekonanych nemociach a skusenostiach so sytemom teraz ked som sa dostal v 35C teplotach vonku a prechodil to tyzden kedy mi hrozila asi aj smrt a od zaciatku mi lekarka vravela ze som sa udrel ked nevidela nic na rtg ale ja som plul hnis a hoci som nemal chytene pluca boleli ma rebra ako polamane a jeden den ked bolo opat voinku vyse 35C som uz myslel ze umieram, uz mesdiac mam paralyzu hornej casti tela stale ked zakaslem mi zviera pazerak a zastavuyej sa mi dych az grciam tak druha lekarka ked nevidi zapal v krvi tak ma posiela za psychiatrom

  slubjem ze umriem cestne a ak sa z tohoto dostanem uz som zasiel tak daleko ze uvazujem o zruseni zdravotneho poistenia (ale nemozem to spravit lebo by ma mali opoat za idiota) nikdy som nehladal v lekaroch pomoc ako nejaku prvu instanciu a uz snad 20 rokov neberem ziadne lieky ani pri tazkych infekciach vzdy som sa z toho dostal, ale ze ked sa dostanem z ohrozneia zivota a pocas toho 3 tyzden vysvetlujem ze mi nie je dobre ma posiela za psychiatrom len asby si mohla urobit ciarku za uzvaretym pripadom tak toto clekom napadne pripomina cele toto kasino ako ked sa leju peniaze do dlahov

  ludia zobudme sa tu ide o holy zivot a prezitie ak budem moct stretnem sa mzono s niekym z vas ale moje zdravie a praca v tych podmienkach (viem ze ta organizacia za tu doslova fyzicku spinu nemoze stat ju terorizuje podvyzivenim financii ako vsetko ostatne) ale tento system mi aktivne usliuje oi dravie prekonal zom uz toxoplazmozu a to slubujem som mal len 2 dni PN, keby som nemal naozaj silu tak umriem uz davno a za to ma tersta rodina be zinformacii a cely styatny aparat a teraz ked po snad 15 rokoch si beriem viac PN ako dva 2 dni tak som na hlavu a etse vlastn arodina ma hlavne trapenie s tym ze ked som upopzornoval ze ta lekarka je nekompetentna uz v zaciatokoch tak ich trapilo ze ak zmenim lekara a oni maju toho isteho co si o nich pomysli, tatop dovera v autority je uz zivotu nebezpecna do takych rozmerov ze ja uz som rozhodnuty na zivot a na smrt

  prosim este raz ludia, musime zabudnut na toto vsetko prestat v tom zit aj keby to stalo zivot lebo tento system robi uz vsetko proti zivotu, denne nevyziadna telfeony nezname telemarketingove na druhom konci zmbie co stale opakuju ako stroje lebo potrebuju vyplatu za takuto odpornu pracu pre svoje rodiny, v mhd vylepene ponuky prace“ pre mlade slovenky aby sa „zdokonalili v komunikacii a jazykoch“ pri chatovani pred webkamewrou, nazoja sme uz vsetci kurvy a to doslova zijeme tak

  ja nie som svaty a chapem toto vsetko aka je ludska povaha ale takto neprezijeme nemozeme na tom budovat udrzatelny zivot, ja nemozem osobne zit vlastny zivot chodim takmer po kanaloch lebo kym nestretnem ludi ktori ho chu naozaj zit, nechem uz preberat problemy a strachy inych ale nieco budovbat s tymi co uz vedia kolka bije, o nieco sa snazim sam a trdohlavo aj ked sa nik neprida a priamo v praci sa to neda ako ked pracu na 95% davaju spolocnosti ktore pracuju proti ludom a ludia si sami nevedia pracu vytovrit a tak budu mliet v niecom co nefunguje az do smrti a nutiti to aj ostatnych, takto to nejde

  na zaver, nereagujem priamo na prispevok ale snad ked pisem o sebe tak to postaci a clanok je ok, akurat nemyslim ze ludia stratia slobodu nejakym jedinym cipom (staci brat do uvahy internet ako taky ktory inak by mohol sluzit aj na pravy opak ale toto nebudu tak ako lekari riesit ani IT specialisti oni nemaju suvis napriek dobrym technickym znalostiam), nedeje sa to tak rukolapne a ani netreba priamo hladat podoby na to uz nie je cas, nemusime hladat dokazy ako lekari specialisti alebo ITckari specialisti. vysvetlujme ludom v okoli na nasich vlastnych zivotoch to sa da aj bez slov

  majte sa, ak pisem chaoticky tak je to preto, lebo pisem ako zijem a v akej spolocnosti zijem, nie som specialista co sa citi mimo a nad vecou ale clovek co chce zit v suvislostiach a netrpiet chorobnym optimizmom na potapajucom sa titaniku

Leave a Reply