Domov / Hlavná strana / Čítanie / Revolúcia verzus reakcionárstvo – Zrada na východe

Revolúcia verzus reakcionárstvo – Zrada na východe

Hitlerova revolúcia, kapitola 6.2 – Revolúcia verzus reakcionárstvo – Zrada na východe

Nemecko vlastnilo vynikajúcu spravodajskú sieť pre vojnu na východe. Jej špecialisti prelomili zložité sovietske rádiové šifrovanie a sledovali vysielanie. Od roku 1934 prenikli lámači kódov z Hillersleben do zabezpečených telefónnych liniek spájajúcich Moskvu s ich európskymi ambasádami. V roku 1937 Nemci rozlúštili sovietsku foto-telegrafickú komunikáciu. Okrem prístupu k diplomatickej korešpondencii získali aj znalosti o sovietskej zbrojnej výrobe, umiestnení a kapacite tovární, a nedostatkoch priemyslu. [34]

Eskadra diaľkového prieskumu Theodora Rowehla, podriadená najvyššiemu veliteľstvu letectva, podnikala výškové lety nad ZSSR od začiatku roka 1935. Letecké posádky fotografovali sovietske námorné zariadenia, výzbroj a priemyselné komplexy, vojenské opevnenia a zoskupenia vojsk. Tisíce fotiek ruského vnútrozemia poskytlo dostatok obrazového materiálu na vytvorenie presných máp. V roku 1947 používalo USA Rowehlove fotografie na vytvorenie vlastných máp Sovietskeho zväzu. [35]

Počas prvých týždňov ruského ťaženia postupujúce nemecké jednotky ukoristili mnoho úradných dokumentov, ktoré sa sovietskej správe nepodarilo zničiť alebo evakuovať. Vďaka tomu Nemci získali ucelený obraz o infraštruktúre ZSSR, civilných postojoch a pod. Komunikační špecialisti Luftwaffe prelomili sovietske vojenské rádiové kódovanie, vďaka čomu mohli okamžite a neprestajne dodávať podrobnosti o sile ruských jednotiek, stave munície a pohonných hmôt, plánovaných leteckých a pozemných útokoch, a trasách, po ktorých sa presúvali nepriateľské divízie. Americká povojnová Seabournova správa dospela k záveru, že nemeckí kryptoanalytici si udržiavali 80 %-nú presnosť pri znalosti všetkých plánovaných sovietskych operácií a zbrojnej výrobe. [36]

Sledovacie stanice odovzdávali tieto obrovské množstvá spravodajských informácií Abwehru na posúdenie. Canaris, Oster a ďalší sprisahanci neodovzdali takmer žiadnu z informácií Hitlerovi. Namiesto toho ich umiestnili do skladiska dokumentov v Angeburgu vo Východnom Prusku a nikdy ich nevyhodnotili. [37] Vojenskí kartografi pripravovali mapy Východu bez znalosti Rowehlových fotografií. Niektoré z máp boli vytvorené na základe ruských máp vytlačených v roku 1865. Nemecká armáda mala k dispozícii nepresné mapy, ktoré označovali poľné cesty – po daždi úplne neschodné – ako moderné, spevnené cesty. Tieto dezinformácie často miatli taktický postup nemeckých mechanizovaných síl. Niekedy sa objavili v mestách, ktoré na mapách vôbec neboli.

Krátko pred začiatkom ruskej kampane sa účastníci nemeckej vojenskej misie v Rumunsku už poučili od miestnych a od dezertérov z Červenej armády o sile novej sovietskej výzbroje, videnej počas Stalinovej okupácie Besarábie. Svedkovia poskytli podrobnosti o ruských ťažkých tankoch KV-I a KV-II, plus nákresy tretieho modelu, ktorý bol rýchlejší, dobre obrnený, a pýšil sa rovnako dobrou palebnou silou. Letecký prieskumný dôstojník Georg Pemler skúmal letecké fotografie urobené Rowehlovou eskadrou nad oblasťami Pruthu a Dnestra. Objavil fotky zachytávajúce záhadné tanky na železničných plošinových vagónoch, smerujúcich k jednotkám Červenej armády, umiestneným v blízkosti hraníc s Ríšou. Pemler prizval k preskúmaniu fotografií rumunského plukovníka Krescu, ktorý mu povedal: „Až doteraz sme si mysleli, že tento tank je stále vo vývoji a testovaní. Výroba však pokročila tak ďaleko, že armáda ich už zaraďuje do svojich stavov. Je to objav veľkého významu. … Velenie musí byť ihneď o tom informované!“ [38]

Pemler zhromaždil fotografie a relevantné dáta, a osobne odletel do Berlína predložiť svoje pozorovania. Spravodajskí dôstojníci prijali jeho správu, ale neodovzdali ju OKW. Keď sa nový sovietsky tank T-34 objavil počas bojov v júni 1941, bolo to šokom pre nemecké frontové vojská. Inovatívne šikmé pancierovanie bolo príliš silné pre nemecké protitankové zbrane, ktoré sa razom stali zastaralými.

Kým nemecká spravodajská služba skrývala sovietske vojenské schopnosti pred plánovačmi OKW, Canaris uisťoval Hitlera, že centrum nerastných surovín na Urale je spojené s priemyselnými centrami v Moskve jedinou jednokoľajovou železničnou traťou. [39] Spojka Abwehru v Rumunsku Dr. Barth povedal svojmu spolupracovníkovi Pemlerovi: „Velenie ozbrojených síl hrubo podceňuje silu Červenej armády. Ja osobne sa neviem vyhnúť dojmu, že je to dokonca podporované niekoľkými mužmi. Napríklad sme potvrdili dôvernú informáciu, že iba v jedinej konkrétnej továrni na tanky sa vyrába denne okolo 25 ťažkých tankov. Od tej doby sme identifikovali tri takéto zariadenia. … Náčelník generálneho štábu dal k tomu otáznik a poslal správu späť na znovuvyhodnotenie bez toho, aby informoval Vodcu.“ [40]

Barth mal na mysli Haidera, ktorý sa stal náčelníkom štábu v septembri 1938. Povojnový „denacifikačný“ výbor ohodnotil Haiderove chovanie ako „úplnú zradu svojej krajiny.“ [41] Po dobytí Poľska v roku 1939 vytvoril tajný plánovací výbor na zvrhnutie vlády a dal ho na starosť generálovi Heinrichovi von Stuipnagel, ktorého jeden nemecký historik s obdivom opísal ako „európskeho šľachtica starej školy.“ [42]

Haider presviedčal Hitlera aby zaútočil na Rusko, pričom bagatelizoval nebezpečenstvá kampane. Dňa 3. februára 1941 Hitler nariadil Zahraničnej armáde Východ – pobočke vojenského spravodajstva – zhodnotiť schopnosti Červenej armády pri nasadení veľkých formácií v rozsiahlych Pripjaťskych močiaroch. Táto oblasť pozostávala z bahnitého terénu v juhozápadnej časti budúceho frontu. Predtým, ako sa vypracovaná správa dostala 12. februára k Hitlerovi, Haider v nej ešte urobil zmenu. Vypustil záver hodnotenia, podľa ktorého by pre Rusov bolo možné presunúť jednotky cez močariská a tým ohroziť boky a tyl postupujúcich nemeckých divízií. Na základe tohto hodnotenia OKH nevyčlenilo jednotky na stráženie južných okrajov močarísk, aby zabezpečili plánovaný výpad nemeckej 6. armády a 1. tankovej armády smerom na Kyjev.

Zanedlho potom, ako vypuklo nepriateľstvo, sovietska 5. armáda sa presunula na juh cez pripjaťskú železničnú sieť a napadla otvorené ľavé krídlo nemeckej 6. armády. To prinútilo Hitlera zastaviť 10. júla postup. „Obsadenie Kyjeva začiatkom júla 1941, necelé tri týždne od zahájenia kampane, bolo vcelku možné. Zabránili mu silné sovietske vojenské zoskupenia, operujúce z Pripjaťskych močiarov,“ usúdil vojenský historik Ewald Klapdor. [43] Bez podpory pechoty 6. armády ostala 1. tanková armáda stáť na mŕtvom bode, vedúc náročné opotrebovacie boje s frontálne útočiacimi ruskými divíziami po ďalších sedem týždňov. Po dvoch mesiacoch trvania kampane Hitler poznamenal, že celá operácia by bola naplánovaná inak, ak by poznal skutočné rozmiestnenie nepriateľa a jeho silu.

6.3.1
Obr.: Sovietsky tank BT-7 (napravo) a dva tanky T-34 opustené svojimi posádkami. Nemeckí spravodajskí dôstojníci si boli vedomí existencie lepších sovietskych tankov pred začiatkom ruskej kampane, ale neinformovali Hitlera. Červená armáda začala dostávať dodávky tankov T-34 v máji 1941.

Po začiatku invázie sovieti dostávali aktuálne správy o nemeckých vojenských operáciách z najvyššieho armádneho velenia OKH, priamo z Hitlerovho hlavného stanu. Tamojší veliteľ komunikácií generál Erich Fellgiebel nechal tajne nainštalovať telefón s priamym spojením do Švajčiarska, ktorým odovzdával utajované informácie. V Berne bol umiestnený Hans Gisevius, ďalší zo „špecialistov“ Canarisovho Abwehru. Práve on odovzdával správy ďalej do Moskvy. Zúčastňovali sa aj ďalší agenti vo Švajčiarsku, ako Rudolf Rössler, ktorý bol identifikovaný, ale tolerovaný Švajčiarskou spravodajskou službou. Sofistikovanú špionážnu sieť nazvalo SD „Červená kapela“. Schellenberg neskôr napísal, že uniknuté informácie „mohli prísť len z najvyšších nemeckých kruhov.“ [44] Keď SD konečne odhalilo v roku 1942 kruh sprisahancov, len v samotnom Berlíne zatklo 146 podozrivých agentov. Súdy odsúdili 86 z nich na trest smrti za zradu. Mali odoslať do Kremľa viac ako 500 podrobných správ. V októbri 1942 zatklo Gestapo ďalších 70 komunistických agentov na ríšskom ministerstve letectva a v Úrade pre vzdušnú výzbroj.

V Červenej armáde bolo 22. júna 1941 zaradených 25 508 tankov, 18 700 bojových lietadiel a 5 774 000 vojakov. [45] Medzi 303 divízií prvého a druhého sledu bolo rozdelených 79 100 diel. Hitlerovi boli odopreté zásadné informácie o sile nepriateľa, tajné služby vedome podhodnocovali nepriateľské zdroje a dôstojníci neustále vystríhali nepriateľa pred nemeckými útokmi. Dňa 1. augusta, päť týždňov po zahájení kampane, Červená armáda nasadila 269 divízií, 46 z nich bolo tankových, a ďalších 18 brigád proti útočiacim Nemcom. Podľa správy spravodajskej služby, ktorú dostal Hitler iba dva týždne predtým, Rusi mali k dispozícii 50 streleckých divízií a 8 tankových divízií. [46] Dňa 10. augusta obsadili nemeckí vojaci veliteľské stanovisko sovietskej 16. armády východne od Smolenska. Poľná polícia objavila dve kópie plánov OKH na nemecký útok. Zanedlho na to po obsadení Brianska objavili aj ďalší nemecký operačný plán, ktorý predložilo OKH Hitlerovi 18. augusta. [47] Gisevius sa neskôr chválil: „Mali sme špiónov po celom ministerstve vojny, na polícii, v ministerstve vnútra a obzvlášť na ministerstve zahraničia. Všetky nitky viedli k Osterovi.“ [48]

Včasné znalosti nemeckých plánov pomohlo Červenej armáde počas júla a augusta zatiahnuť útočníkov do ťažkých bojov v okolí Smolenska. Nemci získali iniciatívu, keď sa 21. augusta Hitler rozhodol presunúť svoje tankové divízie južne od Kyjeva. „Nezmyselná operácia rozhodla,“ soptil Haider vo svojom denníku, „rozptýli naše sily o oddiali postup na Moskvu.“ [49] Nemci v skutočnosti pri Kyjeve zničili štyri sovietske armády a piatu ťažko poškodili v obrovskej obkľučovacej bitke, pričom obsadili veľkú časť Ukrajiny. Hitler povedal svojmu architektovi Gieslerovi: „Vo výpadoch po krídlach a v obchvatoch som videl jedinú šancu, ako poraziť obrovské ruské zoskupenia. … Musel som doslovne vytrhnúť vedenie operácií z rúk mojich generálov. … No ani tento úspech ich nepresvedčil o jedinej možnej stratégii v Rusku.“ [50]

Vodca nakoniec po únavnom dohadovaní schválil Haiderov nápad: čelný útok proti Moskve. Operácia Tajfún začala 1. októbra, ale podvody a sabotáže stanovili výsledok. Zásobovací generál Wagner hlásil stav zásobovania pre útok ako „uspokojivý.“ Minimálne požiadavky boli 24 zásobovacích vlakov denne pre Armádnu skupinu Stred. Avšak na frontu dorazilo denne 8 až 15 vlakov počas augusta, 12 počas septembra. Dokonca aj za pekného počasia stáli stovky plne naložených zásobovacích vlakov nečinne na vedľajších koľajach medzi Berlínom a Krakovom.

6.3.2
Obr.: Halder a Hitler počas vojenských cvičení v roku 1937. Začiatkom roka 1941 popisoval Halder Červenú armádu ako „príliš zaostalú“ k útočným operáciám. V septembri 1942 ho Vodca uvoľnil z funkcie armádneho náčelníka štábu

Veľkú časť zodpovednosti za meškajúce dodávky niesli riaditeľ Hlavnej železničnej dopravy Juh Erwin Landenberger v Kyjeve a riaditeľ Hlavnej železničnej dopravy Stred Karl Hahn v Minsku. Hitler nariadil zatknúť oboch mužov za sabotáž. Po prepustení z koncentračného tábora Sachsenhausen o niekoľko mesiacov neskôr, Hahn sa sám opísal inému dôstojníkovi ako „smrteľný nepriateľ nacistov.“ Hitler osobne vybral ich náhradníkov. Erhard Milch a Albert Speer prevzali zodpovednosť za obnovenie dodávok na front. Situácia sa zlepšila v priebehu niekoľkých týždňov. Speer uprednostnil výrobu lokomotív, zatiaľ čo Milch reorganizoval železničnú a plavebnú dopravu na front. Milch varoval podriadených: „Mám oprávnenie obesiť akéhokoľvek zamestnanca železníc na ktorýkoľvek strom – vrátane vedúcich pracovníkov. A ja to urobím!“ [51]

6.3.3
Obr.: Albert Speer (napravo) sa stal ministrom pre výzbroj vo februári 1942. Ukončil vplyv generálneho štábu na výrobu zbraní a zásobovanie, a nechal súkromný priemysel reorganizovať a uprednostniť výrobu zbraní. Toto výrazne zvýšilo výrobu. Na obrázku ďakuje poddôstojníkovi (podľa dištinkcií zrejme stabsfeldwebel – pozn. prekl.) za predloženie odporúčaní, založených na osobných skúsenostiach v boji, ktoré viedli k modifikácii zbraňových systémov. Zhromažďovanie názorov skúsených veteránov bolo ďalším revolučným krokom namiesto starých poriadkov

OKH postupne znižovalo údernú silu skupiny armád Stred počas operácie Tajfún. Dňa 11. októbra odvelilo 8. armádny zbor s troma divíziami, a 1. jazdeckú divíziu. Čoskoro nasledovali 5., 8. a 15. pechotná divízia. 9. armádny zbor bol presunutý do „zálohy“. Dňa 3. novembra OKH oznámilo zámer stiahnuť sedem tankových divízií z východného frontu na doplnenie. [52] V tej istej chvíli Luftwaffe pustilo na dovolenku takmer štvrtinu svojho personálu v Rusku. Vrchné veliteľstvo stiahlo 13 stíhacích skupín a zanechalo iba tri skupiny 51. stíhacej perute na podporu ofenzívy zo vzduchu. [53]

Operácia Tajfún napriek tomu pokračovala. Severozápadne od Moskvy dobyla 1. tanková divízia Kalinin. Namiesto toho, aby zamierila juhovýchodne a využila svoj potenciál, vojská postupovali na sever. Očitý svedok Carl Wagener si spomína: „Obsadenie Kalinina nám poskytlo veľkú taktickú príležitosť. Držali sme jeden zo základných pilierov obrany Moskvy a mohli sme zatlačiť na na slabo zabezpečené severné krídlo mesta. Mesto nám bolo otvorené, po dobrých cestách a iba za menej, ako jeden deň cesty. Namiesto toho naše tanky a podporná 9. pechotná armáda dostali rozkaz zamieriť na úplne nevýznamné mesto Toržok viac ako 100 míľ severne od Kalinina. Cítili sme, že nové rozkazy OKH nedávajú žiaden zmysel.“ [54]

Najväčšou prekážkou, pred ktorou stáli nemeckí vojaci, bol nedostatok zimného vybavenia. Nemecký priemysel vyrobil množstvo prešívaných zimných uniforiem, ktoré postačovali na vybavenie minimálne 56 divízií. Spolu s prefabrikovanými prístreškami a ohrievačmi boli naložené na 255 nákladných vlakov, ktoré čakali na pokyn k ceste na východ. Dňa 1. novembra Hitler skontroloval zimné vybavenie určené pre východný front a veliteľ zásobovania Wagner ho uistil, že vlaky sú už na ceste ku poľným armádam v dostatočnom počte. [55] O deväť dní neskôr sa Wagner zveril Haiderovi, že väčšina zásob prešívaných uniforiem sa neodošle skôr, ako koncom januára. Stáli naložené vo vlakoch vo Varšave celé mesiace. [56] Hitler sa o nedostatku zimného vybavenia dozvedel až 20. decembra, keď generál Heinz Guderian priletel z centrálneho frontu a povedal mu o ňom. Všetok personál Luftwaffe bol vybavený zimným oblečením len vďaka osobnému dohľadu Milcha.

OKH sa taktiež stavalo ľahostajne k informovaniu Hitlera o správach rozviedky, predpovedajúcich plánovanú sovietsku protiofenzívu. V priebehu novembra Rusi presunuli mnoho sibírskych streleckých divízií z Ďalekého východu do sektora Moskvy. Nemecký letecký prieskum spozoroval rastúcu koncentráciu nepriateľských záloh. Diaľkové pozorovacie lietadlá hlásili alarmujúci nárast počtu sovietskych transportných vlakov dopravujúcich čerstvé jednotky do sektora Kalinin – Moskva. OKH si tieto informácie nevšímalo. Švédsko dodalo Nemcom presné údaje o plánoch a rozsahu blížiacej sa červenej ofenzívy, ale Abwehr, ktorý tieto informácie dostal, ich nepredložil v Berlíne. [57]

6.3.4
Obr.: Nemeckí delostrelci sa tešia na horúce jedlo počas prestávky v bojoch v Rusku. Majú na sebe štandardné poľné uniformy, ktoré neposkytovali dostatočnú izoláciu pred chladom počas zimy 1941/42

V strede novembra usúdili Zahraničné armády Východ, že sovietske divízie sú iba na 50 %-ách plánovaných stavov a viac ako polovica dôstojníkov a mužstva nemá dostatočný výcvik. V skutočnosti však mnoho z 88 streleckých divízií, 15 jazdeckých divízií a 24 tankových brigád pripravených k útoku na nemecké línie, bolo dobre vybavených a v plnom stave. [58] Večer 4. decembra 1941 – len niekoľko hodín predtým, ako začal útok – dospeli Zahraničné armády Východ k záveru, že bojová účinnosť Červenej armády je nedostatočná „pre vedenie veľkého útoku v tejto dobe, iba ak by zapojili významné posily.“ [59]

Na konci svojich síl, prekvapená a slabo odetá nemecká armáda dostala tvrdý úder. Hitler bol podráždený zo zlyhania pri realizácii svojich strategických konceptov tvárou v tvár voči opozícii z generálneho štábu. Ako príčinu prvej veľkej porážky nemeckej armády uvádzal „totálne podcenenie nepriateľa, falošné správy o nepriateľských zálohách a o sile ich výzbroje … a nepochopiteľnú zradu.“ [60]

Napriek ústupu spred Moskvy si Nemci udržali dobrú pozíciu pred letnou kampaňou v roku 1942. Hitler nasmeroval hlavný úder cez Kaukaz k ropným poliam a rafinériám, ktoré dodávali ZSSR 80 % ropy. Nariadil zodpovedajúcim spôsobom posilniť armádnu skupinu Juh. Po obsadení mesta Voronež 8. júla 1942 boli nemecké tankové divízie pripravené prekročiť rieku Don, ale Vodca prechod zakázal. Nechcel oslabiť útok rozdelením síl, namiesto toho rozkázal 4. tankovej armáde obrátiť sa na juh a pripojiť sa k postupu hlavným smerom k ropným poliam. [61] Sovietske jednotky na juhu sa dali na ústup a boli značne demoralizované.

Nemeckí rádioví špecialisti odhalili dvoch bývalých dôstojníkov poľskej armády na predmestí Varšavy, ktorí odosielali podrobné informácie do Moskvy o ofenzíve na Kaukaze. Radoví príslušníci Abwehru, ktorí nezdieľali protištátne cítenie Canarisa a Ostera, to ohlásili vodcovmu štábu. Ich správa odhaľovala, že Stalin vedel o nemeckých vojenských prípravách. Po prijatí správy generál Fellgiebel rozhodol, že je „príliš alarmujúca“ a len by Vodcu rozrušila. Správu pochoval na dno svojej zásuvky. [62]

Po strate momentu prekvapenia začala 28. júla Armádna skupina Juh operáciu Modrá. Armádna skupina A tlačila na Kaukaz. Na severovýchode postupovala Armádna skupina B smerom na Stalingrad a kryla krídlo. Stalingrad bol priemyselným komplexom roztiahnutým po brehu rieky Volga, a bol známy najmä primitívnym bývaním robotníkov. Hitlerov operačný plán vyžadoval zničenie zbrojnej výroby v Stalingrade bombardovaním alebo obliehaním. Obsadenie mesta nebolo výslovným cieľom; tým bolo obsadenie Kaukazu. [63]

Vrchné velenie zanedlho rozriedilo ofenzívu. Haider si zapísal 30. júna do denníka, že náčelník štábu OKW Alfred Jodl povedal počas situačnej správy: „Zdôrazňujem, že o osude Kaukazu sa rozhodne pri Stalingrade. Preto je potrebné presunúť časti Armádnej skupiny A ku B. … V novom obale predložil Vodcovi myšlienku, ktorú som mu predostrel pred šiestimi dňami.“ [64]

Halder presunul 30. júla 4. tankovú brigádu z južného frontu, aby poslúžila ako „hrot útoku na Stalingrad.“ Napriek protestom poľných veliteľov Armádnej skupiny A Halder tiež odvelil odvelil elitnú motorizovanú pechotnú divíziu Grossdeutschland. Jeden z historikov to zhrnul: „Teraz dve rovnako silné armádne skupiny s takmer rovnakým počtom tankov a motorizovaných jednotiek operovali v dvoch rôznych smeroch. Severná skupina útočila so štyrmi tankovými a tromi motorizovanými divíziami; južná s tromi tankovými a tromi motorizovanými divíziami. Jednotky určené na dosiahnutie hlavného cieľa kampane boli slabšie ako tie, ktoré kryli krídlo.“ [65] Armádna skupina Juh nedokázala dobyť oblasť Kaukazu a tak ochromiť schopnosť Červenej armády k útočným operáciám. Sily na severe sa zasa utápali v nákladnom a zbytočnom úsilí o obsadenie Stalingradu.

6.3.5
Obr.: Granátnici na tanku Panzer IV operujúci východne od rieky Don. Nemecké vrchné velenie rozdelilo silné mechanizované zbory Armádnej skupiny Juh počas kampane v roku 1942

Počas postupu na Kaukaz OKH ukradlo Armádnej skupine A ďalší tromf: 60 000 mužov talianskeho alpského zboru. Tento pozostával z troch dobre vycvičených horských divízií, každá z nich bola vybavená piatimi tisíckami nákladných mulíc. Miesto nasadenia elitného zboru v horách, OKH im prikázalo pochodovať na sever posilniť jednotky pri Stalingrade. Tak vojaci oblečení vo vlnených uniformách určených pre chladnejšiu, vysokohorskú klímu, začali trestný pochod v horúcom počasí ázijskou stepou. Horské divízie neboli vybavené protitankovými delami a ťažkým delostrelectvom, čo ich činilo prakticky bezbrannými pred sovietskymi tankami.

Generál Rinaldo Dallarmi písal 27. augusta Mussolinimu o rozkazoch pre zbor: „Prišli sme do Ruska s cieľom ísť na Kaukaz, čo sa skvele hodí pre náš výcvik, zbrane a vybavenie, a kde sme sa mohli pripojiť k najlepším nemeckým a rumunským horským divíziám v takmer športovej súťaži o to, kto dosiahne viac. Potom nás presmerovali k Donu, na ploché stepi bez adekvátnej výzbroje. Dostali sme pušky z roku 1891 a štyri smiešne malé delá, úplne neužitočné proti 34 tonovým ruským tankom. Nie je mnoho Alpincov. To nie je ľudský zdroj, s ktorým by sa malo zaobchádzať ľahkovážne.“ [66]

Južná ofenzíva stroskotala po sovietskom protiútoku na Armádnu skupinu B v novembri. To prinútilo Armádnu skupinu B stiahnuť sa z Kaukazu a predísť obchvatu. Rusi obkľúčili a zničili pri Stalingrade nemeckú 6. armádu. Historici vinia za katastrofu Hitlera, ale ich verdikt neberie do úvahy zjavné nedodržiavanie jeho rozkazov, chybné informácie, ktoré dostával, alebo vojensky nezmyselné presuny jednotiek uskutočňované OKH bez jeho vedomia.

Napríklad ľavé krídlo Armádnej skupiny B sa tiahlo na juhovýchod pozdĺž rieky Don od Voroneže do Stalingradu. Pozície bránila maďarská 2. armáda, talianska 8. armáda, rumunská 3. armáda a nemecká 6. armáda. Pravé krídlo kryla 4. tanková armáda. Hitler vedel, že slabo vybavené cudzie kontingenty nemôžu odraziť potencionálnu sovietsku ofenzívu. V auguste nariadil dvom pechotným divíziám a 22. tankovej divízii podporiť taliansku 8. armádu. Maďari mali tiež dostať posily, vrátane ťažkého delostrelectva a nových nemeckých 75 mm protitankových kanónov. Halder prakticky ignoroval rozkaz, pridelil ich iba na krátku dobu a o niekoľko týždňov neskôr jednotky odvelil preč. [67]

Koncom októbra Vodca nariadil, aby sa rozbitá 6. tanková divízia a ďalšie dve pechotné divízie presunuli z Francúzska a podporili Rumunov a Talianov. OKH pozdržalo presun jednotiek až do decembra. Rovnako spozdili rozmiestnenie poľných divízií Luftwaffe za spojeneckými armádami, ako požadoval Hitler. 22. tanková divízia, o ktorej si myslel, že je v plnom stave, zúfalo potrebovala doplniť. Zo 104 tankov bolo bojaschopných iba 32. OKH skrývalo tieto skutočnosti pred hlavným veliteľom. [68]

V denníku štábu OKW boli 9. a 16. septembra zaznamenané Hitlerove príkazy na posilnenie talianskej 8. armády. Denník 6. októbra zaznamenáva: „Vodca opakuje svoje znepokojenie pred veľkým ruským útokom, možno dokonca nad zimnou ofenzívou v sektore armád našich spojencov, hroziacou prekročením Donu smerom na Rostov. Dôvodom týchto obáv sú veľké pohyby nepriateľa a výstavba mostov cez Don na mnohých miestach.“ V denníku OKW sa opakuje 5. novembra: „Opäť sa preberajú obavy z ruského útoku cez Don. Počet budovaných mostov neustále rastie. Luftwaffe chce ukázať obrázky. Vodca dáva príkaz na silné letecké údery proti mostom a miestam podozrivým zo sústreďovania nepriateľských síl v lesoch pozdĺž brehov rieky.“ [69]

Prieskum potvrdil Hitlerove obavy. Juzápadne od mesta Sirotinskaja boli na pomerne vysokom území rozmiestnení muži 44. pechotnej divízie Hoch und Deutschmeister. Sledovali sústreďovanie sovietskych vojsk a materiálu pozdĺž Donu na pozíciách oproti rumunskej 3. armáde. V susednom sektore ruskí prebehlíci informovali talianskych vyšetrovateľov, že mali príkazy ostať počas dňa v úkrytoch. Spojka Abwehru, ktorej Taliani odovzdali túto informáciu, odpovedala, že nemecký letecký prieskum je dôveryhodnejší a ten nehlásil nič, aj keď opak bol pravdou. Max Ladoga bol radistom v prieskumnej eskadre s dlhým doletom. Napísal: „Rusi neustále dopravovali mohutné posily. Počas denných letov sme všetko zachytili, nafilmovali a hlásili.“ Pozorovateľ Pemler si spomína, že letecké posádky posielali veleniu včasné varovania, ktoré ale nikto nebral vážne. [70]

Aj z ďalších zdrojov prichádzali podrobnosti o príprave Červenej armády. Abwehr začal v júli 1942 operáciu Zeppelin, počas ktorej boli za sovietskymi líniami vysadené stovky antikomunistických Rusov a podávali informácie Nemcom. Počas niekoľkých najbližších mesiacov napočítali 3 269 vlakov vezúcich sovietske jednotky ku Stalingradskej bojovej zóne plus ďalších 1 056 vlakov s vojnovým materiálom. Nemecký letecký prieskum objavil 10. novembra, že Rusi tamtiež presunuli 5. tankovú armádu. [71] Veliteľ Nachrichtenaufklärung 1 (Vyhodnocovanie komunikácií 1) predložil 11. novembra OKH komplexnú analýzu zachytenej sovietskej rádiovej komunikácie. Identifikovala nepriateľské zálohy presúvané do priestoru Stalingradskej operácie. Správa presne predpovedala, že Rusi sa chystajú k útoku s úmyslom obkľúčiť nemeckú 6. armádu: „V podstate už mohlo dôjsť k rozmiestneniu.“ [72]

Za posudzovanie týchto správ zodpovedali Zahraničné armády Východ. Na jar 1942 Halder zariadil, aby sa ich veliteľom stal jeho bývalý pobočník Reinhard Gehlen. Rovnako ako Hindenburg veril, že „Nemecko by nemalo byť riadené českým kaprálom.“ Gehlen sa neskôr priznal k aktívnej podpore hnutia odporu. [73] V auguste 1942 s vážnou tvárou oznámil, že od predošlého februára nebola Červená armáda kvôli nedostatku dôstojníkov vytvoriť ani jedinú novú bojovú divíziu. [74]

Gehlen neprezradil Hitlerovi ani výsledky operácie Zeppelin, ani blízkosť 5. tankovej armády, o ktorej vyhlasoval, že je umiestnená ďaleko na severe. Aj keď Červená armáda zhromaždila dve tretiny svojich tankov oproti Armádnej skupine B, Gehlen varoval, že Rusi namiesto toho plánujú útok ďalej na sever, v blízkosti Smolenska. Znova uisťoval Vodcove hlavné velenie 11. novembra: „Neexistuje ani náznak blížiaceho sa útoku. … Dostupné (sovietske) sily sú príliš slabé na veľké operácie.“ [75]

Ruský útok začal 19. novembra 1942. Tanky prevalcovali rumunské pozície tak, ako sa Hitler obával. Pri hlavnej obkľučovacej operácii sa vydali na juh uzavrieť Stalingradský kotol. Sovietska 57. armáda sa bezhlavo pustila do 29. motorizovanej pechotnej divízie generála Hansa-Georg Leyser, ktorá bola v plnej sile. Divízia sa bez povolenia generálneho štábu vrhla do protiútoku. Jej 55 tankov 129. tankového práporu zúrivo zaútočilo pozdĺž železničnej trate na masy prekvapených ruských pešiakov a ich zásob. Po uzavretí nepriateľského prieniku sa 29. divízia obrátila na juhozápad so snahou zaútočiť na krídlo sovietskeho 4. zboru. Predtým, ako operácia začala, dostala podozrivý rozkaz prerušiť kontakt a ustúpiť od Stalingradského perimetra. [76] To umožnilo Rusom pokračovať v obkľučovaní 6. armády.

6.3.6
Obr.: Samohybné útočné delo Sturmgeschütz III, pozostávajúce zo 75 mm dela posadeného na podvozku Panzer III, odprevádza sovietskych zajatcov od Stalingradu počas bojov na konci leta 1942 (Bundesarchiv)

Vo viere, že Luftwaffe dokáže dopraviť dostatok zásob do Stalingradu, ale aj na základe Gehlenovej správy, že sovieti nemajú žiadne zálohy, sa Hitler rozhodol zásobovať obkľúčenú armádu vzduchom, kým by bola pripravená oslobodzovacia operácia. Dopravné lietadlá Junkers a bombardéry Heinkel doručovali zásoby na letiská 6. armády a na spiatočnej ceste evakuovali ranených. Zásobovacie misie organizoval zásobovací plukovník Eberhard Finckh. Ako aktívny sprisahanec zariadil, aby mnoho z doručovaných zásob bol neužitočný náklad. Okrem potravín, zdravotníckeho materiálu a munície dostali obkľúčené jednotky pri Stalingrade tisíce starých novín, sladkostí, falošných golierov, ostnatého drôtu, strešnej krytiny, štyri tony margarínu a papriky, 200 000 vreckových kníh, šnúrok do topánok, korenia a tak ďalej. [77]

Nemecká armáda spustila záchrannú operáciu 13. decembra. Na jej čele stála 6. tanková divízia generála Erharda Rausa. Divízia mala 10 % nad stanovené počty a vlastnila 160 tankov vrátane tankov Panzer IV s novým vysokorýchlostným kanónom, 4 200 nákladných automobilov, 20 ťažkých obrnených vozidiel a 42 samohybných útočných diel. Operácie sa zúčastnili aj 17. a 23. tanková divízia (ktoré boli oslabené jesennými neustálymi bojmi). Útok postúpil na 30 míľ ku Stalingradu. Asi 50 míľ západne prešli sovietske tanky do protiútoku a obsadili letisko Moskovskaja, čím ohrozili nemecké krídlo na spodnom toku rieky Čir. Namiesto toho, aby boli vyčlenené slabšie krycie jednotky na vyplnenie medzery, najvyššie velenie presunulo 6. tankovú divíziu do pozície na Čire. To bolo podľa názoru historika a bývalého poručíka Waffen SS Heinza Schmolkeho čisté preháňanie: „Dva týždne neskôr som bol veliteľom oporného bodu na rieke Donec, ktorá bola úplne zamrznutá a mala dva mosty. Držal som pozíciu desať dní a nocí proti omnoho väčším ruským silám. Nikto mi nemôže povedať, že línia na rieke Čir sa nedala udržať ešte jeden deň, do doby kontaktu s obkľúčenou 6. armádou.“ [78]

Keď 23. decembra dostala 6. tanková divízia nepochopiteľný rozkaz ku stiahnutiu sa z oslobodzovacej operácie, jej dôstojníci sprvu predpokladali, že sa jedná o omyl. Bez jej oceľového klinu sa zostávajúce jednotky ukázali ako príliš slabé na prerazenie koridoru ku Stalingradu. Krátko pred svojou smrťou v roku 1950 Raus prehovoril o svojom trpiacom svedomí za to, že uposlúchol rozkaz a nepokračoval v postupe. V obkľúčení zostalo 220 000 vojakov Nemecka a jeho spojencov podľa zoznamov 6. armády z polovice januára 1943 – dva týždne predtým, ako sa vzdala. [79] Iba 6 000 z nich prežilo sovietske zajatie.

Bitka pri Stalingrade pre Nemecko neznamenala iba drvivú porážku, ale pre civilné obyvateľstvo sa stala psychologickým bodom obratu vo vojne. Bývalý šéf gestapa Heinrich Müller v roku 1948 (Áno, rok je správny – viď aj knihu Gregory Douglas: Gestapo Chief : The 1948 Interrogation of Heinrich Muller – pozn. prekl.) popísal nezhody vo Vodcovom hlavnom stane: „Mnoho starších dôstojníkov vo vysokých hodnostiach sabotovalo Hitlerove plány. … Aj keď nie som vojenský expert, Hitler mal vo vojenských záležitostiach pravdu častejšie, ako títo ľudia. Hitler vydal rozkaz a pretože niektorí generáli nenávideli Hitlera, tak nepriamo neuposlúchli jeho rozkaz. Keď došlo ku katastrofe, tí istí muži a ich priatelia hádzali vinu na Hitlera. Často mu klamali rovno do tváre.“ [80]

Vo viere, že Armádna skupina Juh je značne oslabená, sovieti využili svoje víťazstvo na okamžitú ofenzívu. Nemci sa skonsolidovali a spôsobili Červenej armáde vážnu a prekvapujúcu porážku pri Charkove v marci 1943, čím stabilizovali frontu. Koncom jari začalo OKW sústreďovať svoje najlepšie divízie pre novú ofenzívu s obmedzenými cieľmi. Dve mechanizované armádne skupiny boli rozmiestnené v oblastiach Belgorodu a Orla, a mali začať obkľučovaciu operáciu na zničenie sovietskeho sústredenia pri Kursku. Hitler sa zveril generálovi Guderianovi, že z navrhovanej operácie Citadela mu je „zle od žalúdka,“ hoci niektorí z jeho najlepších stratégov podporili tento plán bez fantázie. [81] OKW dúfalo, že veľkým víťazstvom obnoví v očiach spojencov svoju prestíž a zároveň zodvihne morálku v ozbrojených silách. Predpokladom bolo aj zapojenie niekoľkých stoviek tisíc väzňov medzi pracovné sily v nemeckom priemysle. Citadela začala 5. júla 1943. Pasáže citované z pamätí nemeckých pešiakov prvej vlny naznačujú, že podvratné živly v OKH zradili aj túto operáciu. Granátnik z Leibstandarde Kurt Pfötsch napísal toto: „V prvý deň útoku s obrovskými tankovými zväzmi, delostrelectvom a elitnými divíziami, útokmi strmhlavých bombardérov a raketometov v množstve, aké som nikdy v boji nevidel, sme ležali na bruchu, zatiaľ čo nás Ivan sekal na kúsky. So záchvevom som si uvedomil, nemáme prvok prekvapenia! … Namiesto toho to vyzerá tak, akoby Ivan vedel, kde a kedy má nemecký útok začať.“ [82]

6.3.7
Obr.: Posádka Panzer IV čaká na rozkazy k postupu proti ruským pozíciám počas operácie Citadela. Sovietske zdroje obrovsky prehnali počty nemeckých tankov stratených v boji

Herbert Brunnegger, slúžiaci v divízii SS Totenkopf, si spomína na deň pred ofenzívou: „Z Pirolských lesov k nám prišli dvaja dezertéri mávajúci bielou vlajkou. … Povedali nám to, čo sme ešte nevedeli; rozsah a presný časový harmonogram nášho útoku!“ Brunnegger pokračuje o priebehu bojov: „Od jedného z našich delostreleckých dôstojníkov som sa dozvedel, že táto operácia už bola dvakrát odložená, pretože plán útoku bol vyzradený.“ [83] Hitler po dvoch týždňoch odvolal pomalý postup s veľkými stratami.

Boje pri mestách Orel a Belgorod sa zhodovali s anglo-americkým vylodením v Taliansku. To donútilo OKW presunúť vojakov na scénu Stredomoria, takže Červená armáda mohla prejsť do útoku. Po zvyšok vojny sa už nevzdala strategickej iniciatívy. Zradcovia v generálnom štábe pokračovali v práci na porážke svojej krajiny. Generál Rudolf Schmundt povedal o sprisahancoch: „Držali pri sebe v dobrom aj zlom, sabotovali Vodcove rozkazy kedykoľvek k tomu mali príležitosť. Prirodzene takým spôsobom, aby neboli proti nim dôkazy. Vždy sypali piesok medzi kolesá našich ozbrojených síl. Každý z nich chráni chrbát druhého. Dôstojníkov, ktorí nepatria k ich klike, sa snažia vyhnať na bezvýznamné pozície.“ [84]

V lete 1944 bezpečnostné zložky rozbili hnutie odporu a začali stíhať jeho vodcov za zradu. Jedným z obžalovaných bol bývalý sociálny demokrat Wilhelm Leuschner. Vypovedal o rozhovore, ktorý mal s Ludwigom Beckom. Dôstojník generálneho štábu počas Prvej svetovej vojny Beck sa stal náčelníkom štábu v roku 1935. Z aktívnej služby odišiel do dôchodku ešte pred začiatkom Druhej svetovej vojny, ale bývalý generál stále intrigoval proti Hitlerovi. Spolusprisahanci ho považovali za hlavu vojenského protivládneho hnutia. Leuschner si spomína na Beckove slová, ktoré poskytujú znepokojujúci vhľad do názorov týchto takzvaných Nemcov: „Beck vysvetlil, že v súčasnosti máme dosť spoľahlivých ľudí na veliacich pozíciách na východnej fronte, aby mali vojnu pod kontrolou, kým sa nezrúti režim. Zaisťujú napríklad ústup svojich jednotiek bez toho, aby informovali susedné formácie, takže sovieti môžu preniknúť vzniknutou medzerou a prevalcovať jednotky po oboch stranách. Tieto jednotky sú potom donútené ustúpiť, alebo sa vzdať.“ [85]

Povedzme si, čo znamená byť zajatý Červenou armádou, ako Leuschner tak ľahostajne opisuje. V júni 1944 začali sovieti veľký útok proti Armádnej skupine Stred. Nemci presunuli posily príliš ďaleko na juh do miest, ktoré Gehlen falošne označil ako miesta, kde sa bude operácia nepriateľa konať. Zahraničné armády Východ si zrejme nevšimli 138 sovietskych divízií a 5 200 tankov (a celkom asi 2,5 milióna ruských vojakov), ktoré boli nahromadené oproti Armádnej skupine Stred. [86] Prvý dôstojník generálneho štábu Armádnej skupiny, aristokrat Henning von Tresckow, postupne menoval do štábu dôstojníkov s protihitlerovskými postojmi.

Podľa správy Armádnej skupiny Stred z prvého dňa bol ruský útok „úplným prekvapením, pretože podľa aktuálneho vyhodnotenia nepriateľa nikto nepredpokladal také nahromadenie nepriateľských síl.“ [88] V ceste sovietskemu kolosu stála plne funkčná nemecká 4. armáda. Podľa Beckovho receptu na porážku nedostala žiadne rozkazy, ani nebola informovaná o situácii susedných formácií. Slovami historika Rolfa Hinze trpela „nevysvetliteľným nedostatkom riadenia“ z vrchného velenia Armádnej skupiny Stred. Tresckow sa nepokúsil obnoviť spojenie alebo dopraviť zásoby. Jeho štáb nevyslal jediné prieskumné lietadlo, ktoré by sledovalo postup nepriateľských mechanizovaných síl a pomohlo by určiť únikovú cestu pre 4. armádu. [89] Nemci stratili počas sovietskeho útoku 350 000 mužov, z ktorých bolo 150 000 zajatých. Takmer polovica týchto zajatcov čoskoro zahynula počas cesty do zberných táborov na následky streľby do zajatcov, hladom, alebo nedbanlivosťou pri prevoze železnicou. Sovieti nechali pochodovať 57 600 preživších zajatcov Moskvou. Dav lemujúci ulice bezmocných väzňov preklínal, nadával im a pľul na nich. To bol osud, ktorý im prisúdil Tresckow, Gehlen, Beck a ďalší krajania, ktorí nosili rovnakú uniformu.

6.3.8
Obr.: Dôstojníci Waffen SS viedli príkladom, tu bojujú na frontovej línii počas bojových operácií v sektore Belgorodu

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Richard Tedor: Hitlerova revolúcia – Obsah

Tento preklad bol možný iba vďaka podpore čitateľov webu www.protiprudu.org.

Referencie:
[34] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, PP. 66-67
[35] Ibid, pp. 108-112
[36] Ibid, p. 69
[37] Ibid, p. 223
[38] Pemler, Georg, Der Flug zum Don, p. 79
[39] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p.67
[40] Pemler, Georg, Der Flug zum Don, p. 84
[41] Meiser, Hans, Verratene Verräter, p. 79
[42] Schramm, Wilhelm von, Aufstand der Generale, pp. 38, 209
[43] Klapdor, Ewald, Der Ostfeldzug 1941, pp. 83, 116, 117
[44] Schellenberg, Walter, Hitlers letzter Geheimdienstchef, p. 253
[45] Musial, Bognan, Kampfplatz Deutschland, p. 459
[46] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 158
[47] Meiser, Hans, Verratene Verräter, p. 162
[48] Ibid, p. 204
[49] Haupt, Werner, Kiew, p. 21
[50] Giesler, Hermann, Ein anderer Hitler, pp. 427, 429
[51] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, pp. 165, 170, 172
[52] Ibid, p. 179
[53] Ibid, pp. 186-187
[54] Ibid, p. 180
[55] Below, Nicolaus von, Als Hitlers Adjutant, p. 295
[56] Meiser, Hans, Verratene Verräter, pp. 223, 224
[57] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 186
[58] Haupt, Werner, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, p. 125
[59] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 186
[60] Giesler, Hermann, Ein anderer Hitler, p. 426
[61] Sudholt, Gerhard, So war derZweite Weltkrieg 1942, p. 113
[62] Meiser, Hans, Verratene Verräter, p 230
[63] Magenheimer, Heinz, Hitler’s War, p.140
[64] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 279
[65] Zürner, Bernhard, Hitler Feldherr wider Willen, p. 154
[66] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 288
[67] Meiser, Hans, So wurde Stalingrad verraten, p. 158
[68] Remer, Otto Ernst, Verschwörung und Verrat uni Hitler, p. 180
[69] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, pp. 306-307, 311
[70] Pemler, Georg, Der Flug zum Don, p. 169
[71] Meiser, Hans, So wurde Stalingrad verraten, p.215
[72] Uhle-Wetter, Franz, Höhe und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, p. 362
[73] Meiser, Hans, So wurde Stalingrad verraten, p.207
[74] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 260
[75] Uhle-Wetter, Franz, Höhe und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, p.362
[76] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 323
[77] Meiser, Hans, So wurde Stalingrad verraten, pp.219-220
[78] Schmolke, Heinz, Die Entscheidungsschlacht, p. 9
[79] Uhle-Wetter, Franz, Höhe und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, p. 382
[80] Georg, Friedrich, Verrat an der Ostfront, p. 406
[81] Zürner, Bernhard, Hitler Feldherr wider Willen, p.173
[82] Pfötsch, Kurt, Die Hölle von Kursk, p. 97
[83] Brunnegger, Herbert, Saat in den Sturm, pp. 228, 230
[84] Meiser, Hans, Verratene Verräter, pp. 233-234
[85] Meiser, Hans, So wurde Stalingrad verraten, p. 246
[86] Buchner, Alex, Ostfront 1944, p. 147
[87] Meiser, Hans, Verratene Verräter, p. 233
[88] Haupt, Werner, Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte, p. 272
[89] inze, Rolf, Ostfront 1944, p. 37

O ::prop

Leave a Reply