Domov / Hlavná strana / Čítanie / Rasa se netýká jen barvy kůže

Rasa se netýká jen barvy kůže

Jsou lidské rasy skutečné? Liší se rasy svým chováním stejně jako tělem? Jsou takové názory důsledkem bělošského rasismu? Moderní věda předkládá trojčlenné schéma rasových rozdílů ve fyzických rysech i chování. V průměru orientálci pomaleji dospívají, jsou méně plodní, sexuálně méně aktivní, méně agresivní a mají větší mozky a vyšší IQ. Černoši se nacházejí na opačné straně spektra. Běloši spadají doprostřed, ale blíže k orientálcům než k černochům.

Běloši neumějí skákat. Ani Asijci to neumějí. Podle nové knihy Jona Entina TABOO: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It (Tabu: Proč černí atleti dominují ve sportu a proč se o tom bojíme mluvit) to ovšem černoši – a černošky – dozajista umějí. Obvykle se jako důvod úspěchů černých atletů uvádí, že mají pramalou šanci prosadit se jinde. Ale Entinova nová kniha ukazuje, že černoši mají ve sportu genetickou výhodu.

Tělesná fakta, která Entine předkládá, jsou vcelku dobře známá. Černoši mají oproti bělochům užší boky, což jim umožňuje efektivněji kráčet. Jsou nižší ve výšce sedu, což jim poskytuje vyšší těžiště a lepší rovnováhu. Mají širší ramena, méně tělesného tuku a více svaloviny. Jejich svalstvo obsahuje více rychlých svalů, které vytvářejí intenzivní sílu. Černoši mají o 3-19 % více pohlavního hormonu testosteronu než běloši či východní Asijci. Tento hormon se projevuje výbušnější silou.

Entine zdůrazňuje, že takovéto tělesné zvýhodnění dává černochům výhodu ve sportech jako box, basketbal, fotbal, a ve sprintu. Ovšem některé z těchto rasových odlišností představují problém pro černé plavce. Těžší kostry a menší hrudní dutiny v tomto případě jejich výkony omezují.
Rasové rozdíly se projevují již v časných stadiích života. Černošské děti se rodí o týden dříve než bělošské, ale i přesto jsou vyspělejší z hlediska kosterního vývoje. Ve věku pěti nebo šesti let excelují černošské děti ve sprintu, skoku dalekém i skoku vysokém, což vyžaduje rychlou výbušnou sílu. V dospívání mají černoši rychlejší reflexy, jako třeba při známé reflexivní reakci kolene.

Východní Asijci běhají dokonce ještě hůř než běloši. Užší boky, delší nohy, více svaloviny a více testosteronu poskytují bělochům nad východními Asijci výhodu, stejně jako ji poskytují černochům nad bělochy. Ovšem uznání těchto genetických rasových rozdílů ve sportu vede k tabuizovanější oblasti – k rasovým rozdílům ve velikosti mozku a v kriminalitě. Proto je tabu říkat dokonce i to, že černoši jsou lepší v mnoha sportech.

Důvod, proč mají běloši i východní Asijci širší boky, a proč jsou tedy horšími běžci, je, že rodí děti s většími mozky. V průběhu evoluce se narůstající velikost lebky projevila v nutnosti širší ženské pánve. Dále hormony, které zvýhodňují černochy při sportu, způsobují jejich neklidnost ve škole a sklony ke kriminalitě.

Názory na lidské rasy v minulosti

Již před existencí inteligenčních testů si různí filosofové, státníci, obchodníci a další mysleli, že existuje vztah mezi rasou, inteligencí a kulturními úspěchy. Aristoteles, Platón, Voltaire i David Hume, ti všichni v to věřili. Stejně tak Broca, Darwin, Galton a všichni zakladatelé evoluční teorie a antropologie. Dokonce i Freud věřil v existenci nějakých rasových rozdílů. To se však začalo měnit ve dvacátých letech 20. století s příchodem Franze Boase a Jamese B. Watsona, kteří se domnívali, že kultura se může téměř libovolně měnit. Dnes nám autoři jako Jared Diamond v knize Guns, Germs and Steel (1997) a S. J. Gould v Jak neměřit člověka (česky 1998) tvrdí, že mezi rasou, inteligencí a kulturou neexistuje žádná spojitost. Všechny rozdíly, které můžeme vidět, jsou prý zapříčiněny buď pouhou smůlou, anebo bělošským rasismem.

První objevitelé ve východní Africe popsali, jak je šokovala nahota, bezbožnost, kanibalismus a chudoba místních domorodých obyvatel. Někteří z nich tvrdili, že černoši mají povahu „divokých zvířat… většina z nich chodí nahá… děti neznají své otce, a pojídají lidi“. Jiní zase tvrdili, že mají přirozený smysl pro rytmus, takže kdyby měl černoch „spadnout z nebe na zem, během pádu by si broukal do rytmu“. Někteří z nich dokonce napsali knihy a nakreslili obrázky Afričanů s nadměrně velkými pohlavními orgány.

Zní to povědomě? Je to všechno pouhý odraz rasismu? Možná, ale tyto příklady nepocházejí od evropských kolonizátorů z 19. století ani z nenávistné literatury Ku-Klux-Klanu. Jsou od arabských muslimů, kteří vstoupili na půdu subsaharské Afriky před více než 1200 lety (v 8. století), jak ve své knize Race and Slavery in the Middle East z roku 1990 uvádí Bernard Lewis.

O několik století později získávají evropští cestovatelé stejný dojem. Mluvili o tom, že se jim zdá, že Afričané mají velmi nízkou inteligenci a pouze malý počet slov pro vyjadřování komplexního myšlení. Chválili schopnost některých kmenů vyrábět jemnou keramiku, kout železo, vyřezávat dřevěné umělecké předměty a vyrábět hudební nástroje. Mnohem častěji však byli šokováni téměř úplnou nahotou těchto lidí, jejich ubohými hygienickými návyky, jednoduchými přístřešky a nevelkými vesnicemi. Nenašli žádné hrnčířské kruhy, žádné mlýnky na mletí obilí, žádná kola sloužící k dopravě, žádná hospodářská zvířata, žádné písmo, peníze ani početní soustavy.

Bílí cestovatelé v Číně byli stejně rasističtí jako ti v Africe, ovšem jejich popisy se od těch evropských a arabských z Afriky liší. V roce 1275 dorazil do Číny Benátčan Marco Polo s cílem navázat obchodní styky s Mongolskou říší. V Číně nalezl dobře vystavěné cesty, mosty, města propojená kanály, sčítání lidu, trhy, standardizované jednotky hmotnosti a míry a nejen mince, ale rovněž papírové peníze. Dokonce i poštovní systém. Když srovnával Číňany s tím, co viděl v Evropě a na Blízkém východě, všechno ho přivádělo k úžasu. Třebaže byl Benátčan, hrdý na svůj lid a dobře si vědomý velikosti starého Říma, přesto napsal: „Dozajista není na zemi inteligentnější plémě než Číňané.“

Historické bádání dojem Marca Póla jen potvrzuje. Číňané už kolem roku 360 před Kristem používali kuše a změnili tím podobu válčení. V období 200-100 před Kristem si vybírali úředníky pomocí písemných zkoušek, o dva tisíce let dříve než v Británii. Knihtisk znali pravděpodobně už kolem roku 800, o nějakých šest století dříve než v Evropě spatřila světlo světa první Gutenbergova bible. Papírové peníze se v Číně používaly od roku 1300, ale v Evropě až od 19. a 20. století. Kolem roku 1050 čínští alchymisté vyrobili střelný prach, ruční granáty, ohnivé šípy a rakety s otravným plynem. Kolem roku 1100 vyrábělo v čínských továrnách 40 000 dělníků rakety. Plamenomety, pušky a kanóny používali Číňané v průběhu 13. století, tedy o nějakých 100 let dříve než v Evropě.

Číňané znali magnetický kompas již v 1. století. V Evropě se o něm můžeme dočíst teprve kolem roku 1190. Roku 1422, sedm desetiletí před tím, než tři malé Kolumbovy lodě přepluly Atlantik, dosáhli Číňané východního pobřeží Afriky. Přistáli tam s obrovskou flotilou 65 zaoceánských lodí naložených 27 000 vojáky s koňmi a roční zásobou obilí, masa a vína. Se svými palnými zbraněmi, navigací, přesnými mapami a magnetickými kompasy by mohli Číňané snadno obeplout cíp Afriky a „objevit“ Evropu!

V posledních 500 letech Čínu ve vědě a technologiích předčily evropské národy. Nicméně od roku 1950 je Západ ve výrobě mnoha high-tech produktů porážen Japonskem. Ostatní země při Tichomoří (Čína, Tchaj-wan, Singapur a Jižní Korea) nyní jdou japonskou cestou. Na druhé straně Afrika zůstává hluboce pozadu. Ubohé podmínky v afrických státech a černé Americe jsou cílem zájmu mnoha lidí. Velká část optimismu amerického hnutí za občanská práva ze šedesátých let je ta tam a spolu s ní i naděje na nezávislé africké národy. Do Afriky se pumpují miliardy dolarů zahraniční pomoci, přesto jsou africké ekonomiky od odchodu Evropanů v úpadku.

Všude v Africe a ve velké části Karibiku lze vidět lhostejnost a úpadek. Mezinárodní společnosti si tu často musejí samy zaopatřovat elektrický proud, vodu a telefonní spojení. V době počítačů, faxů a celosvětové sítě internet je v mnoha afrických městech obtížné dostat se k fungujícímu telefonu.

Zdroj: J. Philippe Rushton: Lidské rasy – Evoluce a chování z pohledu životní strategie

Knihu si môžete zakúpiť v našom kníhkupectve

O ::prop

19 komentárov

 1. Predposledný odstavec vidím problematicky, procesory Intel vyvíja v Spojených štátoch, fabričku na litografiu majú v Írsku, avšak procesory sa finalizujú v Malajzii. Nvidia, tak isto dizajnuje svoje čipy v Spojených štátoch, fabrička na ich výrobu je na Tchajwane. Prevaha Spojených štátov nie je založená na lietadlových lodiach, F18-tkach a jadrových bombách, ich prevaha je zdrvujúca v technologických, biotechnologických spoločnostiach a zbrojný priemysel týmto luďom v zásade tuneluje peniaze a posiela ich niekam nazad, napriek tomu, že sú ich významným zákazníkom. Jediná oblasť kde preukázali slabinu je jadrový výskum, inak kontrolujú celý pokrok a podstatné technológie. Problémy zrejme budú aj so súčiastkami do vojenských výrobkov, tie sa vďaka globalizácii a tlaku na mzdy vyrábajú aj u nepriateľov, čo vyvoláva zaujímavý pohľad na logiku závislosti – nielen nesvojprávny bezmozgový závislák je závislý od financovania svojej drogy, ale v zásade aj jeho terapeut. Ak terapeut zlikviduje drogy, alebo si odstrelí neplatiaceho závisláka, koná nezmyselne, skôr by sa mal snažiť šíriť drogy a teda aj závislákov. V ľudskom tele to pokročilo tak, že mozog, ak sa chce najesť, nemôže si dovoliť odstreliť žalúdok, alebo črevo, ak sa však o to pokúša, väčšinou taký človek skončí, alebo prebýva u psychiatra.

 2. Jednu vec nechápem – a isto si ju všimli aj iní: ak sú východní Ázijčania takí inteligentní, prečo nedosiahli na poli kultúry také úspechy ako belosi?

  • Len pre istotu sa pýtam – máš na mysli Mongolov a všeobecne turkických Aziatov, alebo Číňanov a Japoncov? Pretože minimálne tá druhá skupina na poli kultúry dosiahla úspechov viac než dosť.

  • Dá sa predpokladať, že Číňania aj Japonci dosiahli veľmi slušné úspechy aj v oblasti kultúry, ale my o nich vo svojom europocentrizme jednoducho nevieme a nemali sme príležitosť zoznámiť sa s nimi. Ďalšia vec je to, že naša súčasná európska civilizácia je vo svojej podstate elektrická a metalurgická civilizácia, elektrinu a jej využitie objavili Európania. Aziati si jej využitie veľmi rýchlo osvojili.
   Rozdiel je ale v mentalite.
   Napríklad zatiaľ čo v európskych umeleckých školách sa kladie dôraz na originalitu a tvorivosť, v japonských umeleckých školách sa kladie dôraz na dokonalé kopírovanie bez vlastného umeleckého vkladu a odchýlky boli a možno aj stále sú trestané. To je vo všeobecnosti veľká brzda pokroku.
   Ďalšia vec je tá, že turkické národy a Mongoli, ktoré zmienil admin, sú kočovné pastierske stepné národy a od toho sa odvíjala a odvíja ich kultúra. Ale o ich vysokej prirodzenej inteligencii nie je dôvod pochybovať. Turkov z Turecka nepočítam, to sú miešanci a pôvodných tureckých génov je u nich málo a navyše ich sprznil islam. Dokonca Eskimáci celé tisícročia žijúci v arktickej ľadovej púšti sú údajne schopní bezchybne rozobrať a zložiť mechanické hodiny, aj keď to nikdy predtým nerobili. To sa nedá bez vysokého IQ.

   Kým sa hovorí o rasách a telesných rozdieloch, tak sa viac-menej nič nedeje. Ale len čo sa začne hovoriť o rozdieloch v IQ a veciach s tým súvisiacich (kriminalita atď.) v súvislosti s čiernymi etnikami, tak je „oheň na streche“. A o to ide – aby sa dali problémy riešiť, je nevyhnutné môcť o nich absolútne otvorene hovoriť. Dobre vieme, komu vyhovuje neriešenie a ututlávanie problémov a kto na tom ryžuje.

   • Napísal by som niečo podobné, ďakujem za váš príspevok. 🙂 Naozaj ázijská kultúra sa vyvíjala inak, napríklad ich hudba je pre nás uši trhajúce drnkanie a kvílenie. Pre nich to však je možno naozaj ľubozvučné. Proti tomu však hovorí ich veľká obľuba európskej hudby. Nepochybne je to dané aj mentalitou a vyšľachtenými kultúrnymi mémami. A taktiež zdôrazňujem (ako ste spomenul), že to, že o ich úspechoch v kultúre nevieme ešte neznamená, že neexistujú. To len my sme nevzdelaní a strašne sebestrední. 🙂

    • Moja obľúbená čínska:

     • Mo li hua – to je rozšírená ľudová pieseň, (podľa mňa) niečo ako naše „Preší prší“, no … tak nejako, to nevystihuje veľa 🙂

      Súhlasím s vami, že Ďaleký východ nepoznáme. Len chcem pripomenúť, že kým ich populácia je realtívne homogénna, to, čo sa berie ako „kaukazoid“, či „európan“ tu na západe, to už je riadne domiešaný a rôznorodý mix – toto dostatočne vysvetluje tie určité rozdiely IQ v ich prospech. Čistejšiu bielu rasu už nik štatisticky nemeria, vychádzali by mu iné, nadpriemerné výsledky.

      Hudba odráža rozdiely v mentalite, pre ukážku z ďalekovýchodného umenia

 3. Základným a kľúčovým atribútom identity človeka je práve jeho RASA.

  Keď hovoril Vaský o svojom dlhoročnom živote v USA, tak spomenul základnú vec, a síce, že ľudia sa navzájom bavili, spolupracovali jeden s druhým práve na základe rasy. Nie na základe etnika, alebo krajiny z ktorej pochádzali, ale na základe rasy.

 4. sú málo tvoriví. Vidno to hlavne na poli vynálezov. Vedia kopírovať, aj zlepšovať, ale nie vytvárať úplne nové veci. čo vynašli číňania za posledných 500 rokov? Len wok, nič iné nenájdete. S Japoncami je to lepšie. Tí vedia prebrať a aspoň vylepšiť

  • Ja by som tiež dodal, že sú introvertnejší, majú menej testosterónu (belosi sú na spektre introverzie a agresivity ideálny stred) a predovšetkým ich zvonovitá krivka IQ bude odlišná (viac ľudí v strede, menej na jej extrémoch). Čiže u belochov sa bude vyskytovať viac géniov. Avšak bohužiaľ i viac idiotov. 🙂

  • Je teda v záujme Číny, aby európska civilizácia zanikla? Od koho budú kopírovať?

   • Zánik európskej civilizácie nie je v nikoho (reálnom) záujme. Pochybujem však, že by nám zrovna Číňania mali nejako pomôcť. Tí sa budú starať len o svoje záujmy. My sami si musíme pomôcť, nikto iný to za nás robiť nebude.

  • S Japoncami je to lepšie? Ilúzia aklam pochádzajúci z toho, ž epo vojne boli japonci „tí dobrí“ aČiňania !ti zlí“.
   V skutočnosti je to fikcia.
   Podstatný rozdiel je v tom, že japonci mali na ostrovoch trocha viac pokoja a menej, repsketíve žiadnu unváziu, čo by ich zničila. A tak mali dosť času a zachovali si tradíciu. Ale ich povesť je daná hlavne touto povojnovou prozápadnosťou a s tým spojeným rozvojom.
   Čína bola zničená už ópiovými vojnami, ďalším národným rozpadom a samozrejme aj komunizmom. Ale potenciál celej oblasti, ten nielen pochádza z číny ale stále je tam stále rovnako pôsobiaci a keď budú mať podmienky a pokoj, ako povedzme teraz, zas sa tam prejaví
   (čo nemusí byť pre nás vôbec pozitívne, len hovorím, že je tam viac ako v Japonsku, na ktoré by sa dalo viac aplikovať to klišé, že len kopíruje – je to len nejakých tisíc rokov, čo sa Japonci naučili písať a kopírovať Čínu, takmer celú civilizáciu prevzali, potom skopírovali Západ – ale že by niečo vylepšili, no neviem …. tiež som to kedysi sledoval a páčilo sa mi japonsko, ale teraz som viac skeptický, je to bublina, je tam napríklad určitá chvályhodná chladnokrvnosť ….ale nie je tam nejaká tvorivosť . To skôr naozaj v tej Číne, tam toho majú v latentnej forme viac, oveľa viac, ako Západniari tušíme).

   • Osobne tiež preferujem Japoncov. Vždy mi prišli akosi ušľachtilejší a ich kultúra viac „hyperbojerská“, bližšia k tej našej. Napriek tomu, že oba národy patria k východnej mongoloidnej rase, sú medzi nimi dosť výrazné filozoficko – mentálne odlišnosti. No a pozorné oko si všimne i fyzické (antropologický typ ázijského človeka, ktorý sa vyskytuje v Japonsku: fenotyp Coshu – je všeobecne považovaný za najkrajší a najsúmernejší vo východnej Ázii čo do svojich proporcií; napr. relatívne vysoký vzrast, štíhlosť, súmerné a jemné črty tváre, snehobiela farba kože, atď.).

    Je pravdou, že Japonci veľa prebrali z klasickej čínskej kultúry staroveku, ale treba si všimnúť, že si vždy vyberali múdro a selektívne. Nikdy nekopírovali ich nechutné zvyky ako bola napr. kastrácia (mužskí eunuchovia), zväzovanie nôh u žien v extrémne malých topánkach, požieranie ľudských plodov, atď. a udržali si mnohé zo svojej pôvodnej tradície. Japonské hodnoty, vieroučný systém, filozofia a duch sú dosť odlišné.

    A skutočne mám celkom problém s nejakým prílišným vychvaľovaním Číňanov (v tomto zmysle, že sú to nejakí naši priatelia či spojenci). Veď sú to tiež novodobí kolonizátori Západu, veľmi drzí a bezohľadní ľudia, ktorí vykorisťujú neznesiteľne slepú, hlúpu a sebevražednú politiku západných liberálnych vlád. Koniec koncov čínskej vláde len a len vyhovuje zakladanie čínskych enkláv, je to jeden zo spôsobov rozširovania čínskeho vplyvu v západnom svete (a pochopiteľne nielen v tam – v juhovýchodnej Ázií a v Afrike ich tiež neznášajú). Treba totiž napísať, že drvivá väčšina Číňanov na Západe si stále udržiava svoje osobné, finančné, kultúrne a lingvistické zväzky s Čínou, pričom mnohí z nich nie sú ani len občanmi krajín, ktoré obsadili (a samostatnou kapitolou je čínska špionáž a následné kradnutie priemyselných a vojenských tajomstiev Západu špiónmi maskujúcimi sa za študentov, akademikov, biznismenov či diplomatov) Táto parazitická symbióza mi veľmi pripomína správanie Židov (s ktorými majú tiež spoločnú orientáciu na obchod. Naozaj Číňan =novodobý Žid :-)). U mňa je to teda jasné: Japonsko > Čína.

    Btw, asi ani netreba písať ako nechutné a nehygienické sú čínske stravovacie podniky. Veľmi zaujímavý rozhovor: https://dennikn.sk/972047/pol-roka-pracoval-v-cine-sokovala-ho-absencia-hygieny-ale-aj-veci-ktore-my-nikdy-nedokazeme/ Veru,aj takéto detaily sú podstatné. Takže žiadna prehnaná idealizácia. Sú to špinaví humusáci. 🙂

    • No to mi pripomenulo jeden vtip, ktorý koluje v Maďarsku. Sedliak, ktorý bol naposledy na trhu v Budapešti počas vojny, sa konečne po 50tich rokoch odhodlal opäť trh navštíviť. Príde na trh a kam pozrie – samý šikmooký. Rozmýšľa, rozmýšľa a nakoniec neodbytnému číňankovi hovorí: „Darmo žmúriš, aj tak viem, že si Žid!“ 🙂

    • Nebudem hodnotiť tvoj postoj k ďalekému východu – konieckoncov, po tom presýtení slniečkarskou otvorenou debilizáciou má každý právo na odmietanie čohokoľvek cudzieho.
     Len zopakujem, čo som napísal vlastne aj v predošlom: japonci sú v podstate to isté, ako Číňania, len sa viac štylizujú na prozápadný ksicht. Ak zostaneme v tvojej negatívnej terminológii: Japonci len lepšiek lamú.
     Samozrejme, kým Japaonsko je jedna kultúra, je „Čína“ nie jeden národ, ale celý kontinent, celá rasa či viac rás, so všettkými možnými extrémami. Hodnotiť ich podľa toho je ako hodnotiť Európu podľa cigáňov, židov alebo iných cudzích elementov.

     A keď už sme pri tých analógiach, aj mňa napadla jedna, a myslím bez irónie, že je veľmi presná:
     Ak porovnáme ďalekovýchodnú azijskú rasu/kultúru so semitskou, tak je tu táto podobnosť: Čínania sú analóg mnohopočetných Arabov, s rôznymi (nekvalitnými) prísadami a slabosťami, a na druhej strane Japonci sú analóg Židov – napoly miešancov, napoly falošných napodobňobatelv belochov a zlodejov ich knowhow, čo možno nenápadnych prisatých na ich spoločnosť.
     Toto sú dva póly, dve možné stratégie, jedna sa dá nazvať kvantitatívna, druhá sa dá nazvať kvalitatívna (aj keď skutočnej kvality je v nej málo, je myslená kvalita klamania). Takže bacha – aj keď Japoncov je tu menej, ako semitov a problém s nimi nie je tak horúci, nedaj sa oklamať ako nejaký naivný židofil.

    • Ešte detail k tomu linku, Aman, o pomeroch v čínskych reštauráciách, na ktorý som až teraz klikol….
     Takže ty sa odvolávaš na informácie a názory Denníka N a tých prasiat tam? To mi ponúkaš? To myslíš ***** vážne?

Leave a Reply