Domov / Hlavná strana / Čítanie / Rasa a národ

Rasa a národ

O nemeckej rasovej náuke z obdobia národného socializmu sa dnes vo verejnosti veľa nevie. Všeobecne prevláda názor, že nemecká rasová náuka uznávala iba „árijskú rasu“ a „slovanská rasa“ či „židovská rasa“ boli určené na likvidáciu ako menejcenné „rasy“. V nasledujúcom texte budú tieto nelogizmy vyvrátené a povieme si niečo o základoch rasovej náuky národno-socialistického Nemecka.

Antropologové považují za kritérium příslušnosti k určité rase komplex ustálených a dědičných anatomických, fyziologických a psychologických znaků. Do rasových skupin dělili lidstvo již staří Egypťané. V současné době jsou všeobecně uznávány tři hlavní rasové skupiny. Jedná se o rasu europoidní (bílou), mongoloidní (žlutou) a negroidní (černou). Koncovka -oid přitom znamená, že tímto termínem označujeme nejen čisté typy, nýbrž, i všechny možné typy, které komplexem svých vlastností mohou být zahrnuty do stejné skupiny s čistými typovými kombinacemi. V následujících charakteristikách se nebudeme zabývat mongoloidní a negroidní rasou. Ovšem ani europoidní rasa nebude popsána kompletně, nýbrž se omezíme pouze na její část, tedy na rasy evropské. Určitou výjimkou bude závěrečná část zabývající se mimoevropskými rasami, které se v Evropě vyskytují, ale ani tak nebude výčet europoidních ras kompletní. V následujících kapitolách si popíšeme rasu alpínskou, baltickou, mediteránní, nordickou (kam řadíme i rasu fálskou), dinárskou a nakonec budou stručně zmíněny některé rasy mimoevropské.

Jedna skutečnost musí být ohledně pojmu rasa vyslovena hned na začátku – je třeba důsledně odlišovat pojmy rasa a národ. Existují germánské, slovanské a románské jazyky, ale neexistuje žádná germánská, slovanská nebo románská rasa. Národnosti, jazyka nebo víry se člověk může vzdát, rasy však nikoliv. Rasa se zakládá na společném biologickém původu a kontinuitě vývoje. S rasou se člověk rodí: To je základní a nejhlubší rozdíl mezi rasovými a ostatními lidskými skupinami. Otevřeme-li kteroukoli knihu libovolného německého antropologa z období Třetí říše, nikde nenajdeme ani slovo o germánské nebo slovanské rase. Tito antropologové přitom byli ve většině případů i členy NSDAP nebo s nacionálně-socialistickým hnutím sympatizovali. Přesto se oficiální historiografie dodnes neochvějně drží tvrzení, že německá rasová nauka po roce 1933 považovala Židy a Slovany vesměs za „méněcennou rasu“. Přitom jakékoliv v publicistice běžně zveřejňované poznámky o germánské a slovanské, nebo dokonce třeba o německé a ruské rase jsou terminologický nonsens.

Každý evropský národ je z větší či menší míry tvořen pěti výše zmíněnými rasovými typy. Všechny evropské národy jsou konglomerátem těchto pěti příbuzných rasových typů. Každý, i ten nejhomogennější národ má svou rasovou strukturu a stejně tak i svou rasovou historii, která tomuto stavu předcházela. Fyzické a psychické charakteristiky určitého národa jsou tak formovány jeho rasovou strukturou, zejména rasovým typem, který v daném národě převládá. Alfred Rosenberg například uvádí: „Mediteránní typ je dominantní ve Španělsku, dinárský typ mezi Srby, nordický typ mezi Němci a Angličany.“ V prvních dvou případech se přitom jedná o absolutní většinu obyvatelstva, v případě Němců a Angličanů o většinu relativní, respektive nordická rasa je mezi těmito národy nejfrekventovanější (ale i to může být předmětem sporů).

Dvě základní rasové skupiny

Při pohledu na evropské obyvatelstvo můžeme pozorovat dva základní typy. Jsou úplně rozdílné morfologicky, funkcionálně i psychicky. Jsou to spíše prototypy, které jsou více fikcí než skutečností. Nejsou to dvě zvláštní rasy, ale spíše formy, k nimž evropské rasy směřují. Z čistě praktických důvodů je třeba je zmínit a ilustrovat tak formy, které dnes existují. Kdybychom všechny evropské rasy rozdělili podle jejich vlastností, na obou koncích škály by se nacházely tyto dva prototypy. Obličej i celý jejich vzhled je odlišný. Evropské rasy se sice nedělí do těchto dvou velkých skupin, lze však tvrdit, že se podle svých vlastností přibližují dvěma divergentním bodům.

Jeden typ je vyššího nebo středního vzrůstu, je pohyblivý, štíhlý a houževnatý. Druhý má sklony k tukovým rezervám, je nízký a podsaditý a méně pohyblivý. U prvního typu jsou údy dlouhé, u druhého jsou kratší. Dlaně a chodidla jsou absolutně i relativně širší. U prvního typu jsou všechny formy prodloužené, u druhého jsou kratší a širší. Tato různost forem ukazuje i na funkcionální rozdíly. Tvarům těla odpovídají i vlastnosti hlavy a obličeje. U prvního typu je obličej dlouhý a úzký. Obličej druhého typu je širší a zploštělejší. Toto jsou základní rozdíly mezi oběma prototypy.

Rasová psychologie

Člověk se od člověka odlišuje svalstvem a kostrou, obličejem a držením těla, morfologicky i funkcionálně, tělesně i duševně. Příslušníci jedné rasy se, vycházeje z dobové nauky, od příslušníků druhé rasy liší i mnohými psychickými vlastnostmi. Na druhou stranu je třeba připomenout okolnost, že psychické kvality se nemohou určit a měřit tak přesně jako kvality fyzické. Psychické kvality se projevují v čase, fyzické kvality v čase i prostoru. Když se hovoří o určitých vlastnostech dané rasy, nemyslí se tím každá jednotlivá osoba tohoto rasového typu, ale obecně rasa jako celek, větší část příslušníků dané rasy, nebo ještě lépe, větší část psychických vlastností příslušníků dané rasy.

Psychické vlastnosti evropských ras doprovázejí jejich morfologické i funkcionální vlastnosti, jelikož duše a tělo tvoří jeden biologický celek. Rasa je biologický celek svého druhu. Každé tělo má své duševní vlastnosti, stejně jako má svou konstituci. Paralelu mezi tělesnými a duševními vlastnostmi nacházeli při svých objevných výpravách již první cestovatelé.

Zatímco menšina rasových teoretiků samotný pojem rasové psychologie odmítala, většina předních německých antropologů, jako byli Clauß, Günther, Eickstedt, Fischer, Hildebrandt a mnozí další, s tímto konceptem souhlasila. Eugen Fischer kupříkladu zastával názor, že rasové duševní rysy jsou dědičné, stejně jako rysy tělesné. Tento svůj závěr podpořil l tím, že se v rámci jednotlivých ras dědí dispozice k určitým psychickým chorobám, a tím pádem i dispozice pro normální duševní život.

Ludwig Ferdinand Clauß (vzděláním psycholog) byl když ne přímo nejvýznamnějšim světovým, tak zcela jistě jedním z nejvýznamnějších rasových psychologů Třetí říše. Vycházel z názoru, že přírodní vědy, a stejně tak i antropologie, vycházejí z Platónových idejí, z ideálních forem a typů, které ve skutečnosti sice nikde neexistují, ale kterým se konkrétní osoby více či méně přibližují. Tělesný rasový typ je pouze výrazem duchovní ideje. Duše potřebuje určitou tělesnou formu, aby se mohla vyjádřit. Z toho důvodu jsou tělesné rasové typy pouze sekundárním výrazem. Za tělesným a duševním typem je společná formovací idea (gemeinsame Gestaltidee). Tělo je tedy třeba pochopit zevnitř jako duševně podmíněnou formu – rasová psychologie je podle něj klíčem každé fyzické antropologie.

Když dnes hovoříme o charakteristikách jednotlivých národů, kupříkladu o chladných a odměřených Švédech nebo o horkokrevných Italech, vyjadřujeme tím i psychologické rysy rasových typů, které v těchto národech převažují. Clauß dokonce dělí i obyčejný úsměv na nordickou a alpínskou variantu – jeden má těžiště v dolní a druhý v horní části tváře. Rasová psychologie se ale neodráží pouze v temperamentu, ale i v kolektivních, sociálních produktech, ve státu a kultuře. Také stupeň a forma inteligence jsou podmíněny rasově. Fritz Lenz, který se v roce 1923 stal prvním profesorem rasové hygieny (eugeniky) v Německu, shrnul význam rasové psychologie těmito slovy: „Kdyby existovaly pouze tělesné rasové rozdíly, byla by celá rasová otázka bez zvláštního významu.“

Zdroj: Lukáš Beer – Hitlerovi Češi
Ak chcete vedieť viac, knihu si môžete zakúpiť v našom kníhkupectve.

O ::prop

134 komentárov

 1. Výborný obrazok – budúcnosť ľudstva – Dostojevský s Natašou obklopený globalizovanou liberálnou rasovo aj genderovo vyrovnanou spoločnosťou 🙂

  Des a hrôza 🙂

 2. „…vycházejí z Platónových idejí, z ideálních forem a typů, které ve skutečnosti sice nikde neexistují, ale kterým se konkrétní osoby více či méně přibližují. Tělesný rasový typ je pouze výrazem duchovní ideje. Duše potřebuje určitou tělesnou formu, aby se mohla vyjádřit. “

  Toto je mimoriadne dôležité. Duša a telo sa vzájomne ovplyvňujú.
  Malí ľudia nikdy nie sú vznešení ani ušlachtilí. Tlstí sú takmer vždy bezcharakterní a duchovne prázdni.
  Charizma, hĺbka aj ušlachtilosť vždy prichádzajú s atletickou postavou. Samozrejme to neznamená, že také vlastnosti majú všetci vysokí a štíhli ľudia.
  Výbornou ukážkou aj dôkazom tvrdeného je skutočnosť, že v národoch, kde duchovno takmer nemá miesto, nastane epidémia obezity.
  Tesne pred zánikom ľudstva bude väčšina ľudí mimoriadne tlstých.

  • Většina významných historických osobností a géniů neměla atletickou postavu, ale spíš naopak.
   Taky si nějak nevzpomínám, že by starověká atletická Sparta, kde veškeré neatletické kojence a děti házeli ze skály do moře, vynikala inteligencí a genialitou. Spíš to byl národ tupých Arnoldů Schwarzeneggerů.

   „kde duchovno takmer nemá miesto, nastane epidémia obezity“ -tady se zase zaměňuje příčina a následek. Skutečná příčina je blahobyt, který pak vždy vede k tělesnému i duševnímu zaostávání. (viz. američaní)

   • Pane,

    Naučte sa čítať.
    Hovoril som o vlastnostiach ako sú charizma a ušlachtilosť.
    Mnohí zločinci a psychopati vynikali nadpriemernou inteligenciu, a mnohí géniovia boli nekultivovaní primitívi a tyrani.
    Zistite si, akí v skutočnosti obmedzení ľudia boli napríklad Einstein, Lenin, Bill Clinton alebo Picasso.

    • Einstein nebol ziaden genius. Bol uzasny produkt PR svojej komunity. Rozpravky ako studoval. Einstein skoncil ucitelsky kurz. Preto nastupil ako uradnik 3. TRIEDY NA PATENTOVOM URADE. Po zazracnom roku 1905 , sa uz nic neopakovalo. Jeho ucitel bol sam prekvapeny,ze Einstein ?? To by povedal na jeho zenu.
     A tam bude asi aj dovod, ze jej prenechal Nobelovku. O jeho charaktere sa da len tazko debatovat. Opustil zenu , predtym ju donutil zavrhnut ich dceru, bola dana k adopcii, syna nechal v blazincii kym neumrel. Svadba so sesternicou, tu takisto podvadzal. Samotna praca bol obycajny plagiat. Nuz dnesna doba masmedii urobi aj s trotla genia a z asociala celebritu.

 3. Rasové rozdiely

  Väčšina diskusií, kníh, štúdií, pamfletov a traktátov o rodieloch medzi rasami je pre mňa príliš zložitých, príliš intelektualskych pre moje chápanie a na môj vkus.
  Je to vidím celkom jednoducho.
  Keď sa klub dôchodcov v rakúskom Hartbergu na marcovej výročnej schôdzi dohodne, že v septembri usporiadajú autobusový zájazd na výstavu v Klagenfurte, a zároveň aj určia, že autobus pôjde 4. septembra o 6:45 spred miestneho obecného úradu, v určený deň, v určenú hodinu autobus so všetkými 38 účastníkmi odíde smerom do Klagenfurtu v plánovanom čase o 20:30 sú všetci v Hartbergu na námestí, a idú domov. Tak to robia v Rakúsku.

  Na Slovensku, keď sa skupina inteligentov z Banskej Bystrice dohodne, že koncom mesiaca štyridsiati z nich pôjdu autobusom do Bratislavy na predstavenie v SND, nasledujúce tri týždne sa len dohadujú kto pôjde, a kto príde s blbejšou výhovorkou o tom, čo strašné mu do toho prišlo, a nemôže ísť, hoci sa predtým prihlásil, a tak veľmi chce. Dva týždne pred zájazdom je počet prihlásených už len štrnásť, a nie je isté, či sa vôbec pôjde, či sa to oplatí. Nakoniec sa dva dni pred odchodom, po intervencii a prosbách kultúrnej referentky, počet ustáli na 36.
  Popoludní plánovaného dňa, v plánovanom čase 14:00, je na mieste stretnutia tridsať ľudí, lebo traja si to nakoniec rozmysleli a traja si pomýlili čas aj dátum.

  Po autobuse, samozrejme ani chýru ani slychu, a referentka upokojí zájazduchtivých intelektuálov prehlásenim, že autobus určite príde, len ešte musel zaskočiť kolegu na trase do Tajova, pretože sa mu pokazil autobus. O 16:35 sú konečne na ceste, ale predstavenie zmeškajú, lebo šofér namiesto priamej cesty do Bratislavy sí musí urobiť zachádzku do Sladkovicova, kde býva jeho švagor, a on mu nesie pozornosť vo forme domácich horehronských oštiepkov.

  V Senegale je to podobné, ako na Slovensku.

  Slovensko a Senegal však majú ešte jednu vec spoločnú: ich obyvatelia nechápu, prečo by oni nemohli mať dôchodky ako Rakúšania alebo Švajčiari.

  • Ci je to pravda neviem, este nie som v dochodku. Pamatam si vsak, ze za sociku, v zime jednotlive statne podniky, ved ine neboli, organizovali lyziarske vylety do blizkych hor. Vyzeralo to nasledovne, bolo potrebne zaplatit , pokial si pamatam 100 kcs, co nebolo malo. Odchod bol rano o 7 00 spred spominanej organizacie. Moji rodicia ako netypicky Slovacikovia boli plesnivy intelektuali, to znamena nepracovali v ziadnom statnom podniku, to znamena na ziadny podnikovy zajazd nepripadal do uvahy. Nanestastie som vsak lyzoval od troch rokov a co je este horsie velmi rad. Ked som prisiel do puberty, nechcel som uz chodit s rodicmi. Tak som chodil s kamaratom , ktoreho otec nebol intelektual, vtedy sa hovorilo inteligent, ale stavbar. A ked nebol obsadeny autobus, siel som, samozrejme po zaplateni 100ky. Vstaval som rano o 5 tej, museli sme rozmrazit ich skodovku aby sme boli pri autobuse o 6 40. O siedmej bol odchod. Autobus bol vzdy presny, vzdy plny. Bolo to nadherne. Vecer o siedmej som bol vzdy doma.
   Skoda, ze ked budem v dochodku tak ziaden autobusovy zajazd nebudem moct zazit, pretoze Slovensko sa zmenilo na Senegal, akoby nestacilo byt Senilny. A to je ta rasa.

 4. Alfred Rosenberg? To je ten ruský židovský emigrant, zodpovědný za rasovou politiku NSDAP, kterí je dnes připisovaná Hitlerovi? Zajímavé, že jsem neviděl jediný dokumentární pořad o tomto židovi, zodpovědném za rasovou politiku Třetí říše.

  Mimochodem, v MK se neustále nadává na „slovanský živel“ který rozkládá germánské národy. Je tam tomu věnovaný přinejmenším stejný prostor, jako židovské otázce. Což se dodnes úzkostlivě tají. Že žid vede staletý boj proti slovanům ať pomocí bolševizmu nebo nacizmu, je víceméně veřejné tajemství.

  • Posledna veta plati na milion percent

  • Aman Againsttime

   Aha, takže NS je vlastne židovský produkt. Myslím, že je snáď každému jasné odkiaľ vietor fúka…Už som to raz písal i Filipovi: vyznie to veľmi smiešne, keď produkt židov nadáva iným do produktov židov :-). Nepôjde tu o schizofréniu?

   • Rozhodně nejde o schizofrenii, ale o promyšlenou taktiku. Protože nikdo z hloupých gojimů není schopný si představit, že nacizmus i bolševizmus, stejně jako kapitalizmus a socializmus vymysleli a řídí židé.

    Válku vyhrává zákonitě vždy ten, kdo financuje obě bojující strany. A stát ovládá ten, kdo ovládá koaliční i opoziční strany. Je to všechno jen loutkové divadlo pro hlupáky, kteří na to naletí. A těch je bohužel většina.

    • Aman Againsttime

     No jasne. Všetko mimo váš romanizovaný púštny kult je židovina, resp. modernistický blud (ak použijem slová vášho obľúbenca Pia X). Akurát chýbal ešte jeden evergreen – o tom ako bol AH financovaný židovskými bankármi. 🙂

     To, že ten váš kult je v podstate archetypom „židovského intelektuálneho hnutia“, vyznačujúci sa všetkými jeho typickými znakmi, tak ako ich popisuje napr. Dr. MacDonald, radšej nebudem ďalej rozvádzať.

     Vaša sekta poslúžila viac ako vektor pre židovský parazitizmus a umožnila im infiltrovať, manipulovať a vykorisťovať európske spoločnosti – skôr než by tvorila proti tomu pevný obranný val.

     • Kresťanstvo možno zaberalo priestor a preto sa iná levantínska forma tak neprejavovala. Ale na druhej strane upravovalo, krotilo a vychovávalo či domestikovalo obyvatelstvo, aby bolo prístupné a náchylné na tento druh parazitizmu.
      Keď potom neskôr kresťasntvo ochablo a odpadlo, do uvolneného priestoru relatívne rýchlo nastúpil iný parazit -tak bola za tie stáročia dokonale pripravená.
      Teraz kresťanstvo tvrdí, že ono je protilátkou, ale to by zas bolo len vymietanie čerta diablom (aké pekné kresťanské prirovnaie, že). Bolo by to krútenie sa v kruhu – aj keď je samozrejme lákavá verzia poštvať konkurentov na seba. Lenže … oni sú schopní sa ľahko dohodnúť, nedá sa im veriť.
      A podobné platí úplne analogicky aj na Islám.

     • Aman Againsttime

      Norman, ako zvyčajne opäť prichádzaš s platnými bodmi. Ja len dodám, že kresťanstvo je síce druhom univerzalistického náboženstva (na čo tu poukazuje svarga), avšak naštepené na kmeň židovského tribalizmu. A to je veľmi podstatná vec. Vysvetľuje to totiž prečo sú dnes bieli, tak otvorení cudzincom, ale Židia sú medzi týmito cudzincami predsa len o niečo rovnejší.

      Pokiaľ ide o spoluprácu s kresťanmi, tak spolupracovať sa dá len s tými, ktorí sú na 1.mieste napr. nacionalistami (alebo Slovákmi, národným socialistami, pravičiarmi, atď. – doplň podľa vlastnej úvahy) a až potom kresťanmi. Nie je to absolútne možné s pravými kresťanmi, ktorí berú svoju vieru smrteľne vážne. Koniec koncov, tí najpoctivejší kresťania ako napr. americkí evanjelikáli bývajú i najúprimnejšími anti-rasistami. Už len to, že nenávidia evolučnú teóriu a sociobiológiu je sám o sebe problém, pretože práve tie sú pre pochopenie rasovej otázky kľúčové.

     • MILY AA JE TO PRESNE NAOPAK AKO TO VYKLADAS.:)
      Ze mam pravdu dokazuje velmi jednoducha otazka a jednoducha odpoved. Preco je RKC aj v tejto karikaturnej forme uhlavny nepriatel judaizmu?? A preco tieto podla Teba najkrestanskejsie nominacie v €SA su tak impotentne az kontraproduktivne v obrane bielej civilizacie ?
      Cele stiepenie RKC na reformne „cirkvi“ a tie zas na cirkvicki a tie na minicirkvicky a tie dalej na mikrocirkvicky, je obycajne divide et impera. Ciu bono? No odpovedz si sam. Zaroven dochadza k posunu na uctievanie Izraela a vyvolenosti Zidov ako starsich bratov vo viere. A podobnych kravin, ktore mi Ty chces podsunut. Prepac ale tadiadlo vlak nejacha. Ako Ti to uz povedal Morawack aj iny tu katolik.
      Opakujem Ti uz naposledy. Katolici ziadnych starsich bratov vo viere nemaju. Jediny nasi bratia vo viere su Pravoslavny. Nikto iny, ziaden Kalvin, ani tzv. EVANJELIK. TO SU PRE NAS Sekty. NAVIAC PRED ZANIKOM. A americky sektari typu Natriasaci siedmeho ci ktore dna nas nezaujimaju. Kaslem na Ekumenizmus, aj Syknretizmus a samozrejme aj Judaizmus. Nezaujimali ma , my ich nepotrebujeme. Boli sme bez nich a budeme bez nich.

     • Mily Svarga. RKC nie je uhlavnym nepriatelom judaizmu, prave naopak. Vid napr.:
      http://www.sme.sk/c/6735984/papez-frantisek-napisal-zidom-ti-si-ho-pochvaluju.html
      http://hn.hnonline.sk/svet-120/zidia-za-jezisovu-smrt-nemozu-napisal-papez-432399
      http://www.sme.sk/c/1294764/vatikan-zidia-su-nasi-starsi-bratia.html

      Ten posledny odkaz, to je priamy dokaz tvojich vymyslov, citujem: „Katolici ziadnych starsich bratov vo viere nemaju.“ Vatikan vsak tvrdi nieco ine ako ty. Popieras rozhodnutia Vatikanu, teda NIE SI katolik.

      Naviac ako som spomenul, ty si heretik. Katolikom nemozes byt totiz iba tam, kde ti to vyhovuje, alebo na kolko ti to vyhovuje. Bud si katolik, alebo nim nie si. Neuznavas papeza alebo odporujes Vatikanu? Potom katolik nie si. Tak je to jednoduche.

     • Tak jednoduche to nie je. To by chceli iba nasi nepriatelia. Dosadit na petrov stolec svojho cloveka a vrtiet so psom. Dakujem. O Wojtylovi som svoj nazor povedal. Bol to Slobodomurar. Som katolik, ale nie knaz. Ziaden slub poslusnosti som nezlozil. Ani nepodlieham subordinacii. Hereza je nieco ine.Ja klacim iba pred najvyssim.

     • A este cosi. Precital som si Tvoje odkazy.Ty rad podsuvas veci inak. Ale odpovede by boli dlhe. Ja som katolik aj tam kde je to tazke, ale to neznamena, ze papez sa nemoze mylit. Kazdy sa moze mylit, je to iba clovek. Ty si precitas titul a vnucujes mi co ja si mam a mozem mysliet. Mozno Ta to prekvapi ale my katolici sme slobodny ludia, mame slobodnu volu. A mozeme ju prejavit.

     • Ako hovoríš, AA : sú tu základné hodnotové a svetonázorové rozdiely. Darmo tu Svarga čosi ponúka, keď je naozaj prakticky mimo základnú katolícku ideológiu a to, čo ponúka, sú jeho predstavy, určite nie katolicizmus, ako ho podporujú ostatní. A nakoniec si aj tak myslí, že my sme v podstate nejakí evanjelici či evanjelikáni a preto s ním nesúhlasíme – čiže zas vidno, že nakoniec aj tak všetko zoskupuje a vidí podľa církevných skupín.

      Okrem týchto principiálnych rozdielov je tu aj praktická hodnota katolíckych skupín, ktorá je otázna. To bolo pred 3 rokmi, ten veľký pochod za Rodinu v Košiciach, nie? Skutočne sa zdalo, že katolíci u svojich sympatizantov aj v širšej populácii prebudili správne tóny, na obranu univerzálnych hodnôt. Zdalo sa, že sa bude niečo diať.
      A ako to dopadlo? Nuž, ostupne sa dali rozomlieť do drobných tokov, nechali sa zviesť zo základnej témy do hlúpych odbočiek. Napríklad prehnané reagovanie na buzerantské témy, kde sa dajú vždy zlákať do zbytočných konfliktov, kde míňajú energia a sympatie ľudí. Rodina je dokonalá správna téma, ale rozbilo sa to na buzerantov, potraty, školy a podobné drobné, vytiahli sa klasické problémy církve, od celibátu a pedofílie až po geriatriu …. a tak to skončilo – zbytočným referendom, hlavou proti múru.
      Nechcem by múdry po boji, ale nedostatok výsledkov svedčí o praktickej slabosti. Viď aj „konzervatívne“ KDH (a príbuzné strany)
      Aby mal katolík dušu na mieste, s Evanjelickou církvou A.v. je to podobne, repektíve ešte horšie, a ostatné lokálne sekty ani nespomínam.

      Je to kameň na nohe, nič viac.

     • Norman v tom co si povedal o Pochode a naslednom referende suhlas!! Lenze je tu ina sila? Odpoved nie je. Bavime sa o taktike a skusenostiach. Referendum malo byt . Ale zo strany RKC nebola ziadna podpora alebo skoro ziadna. Netreba sa bat.
      A uz som Ta raz prosil, aby si nedomyslal. Vzdy skoncis omylom:) ja Vas , teda AA a Normana za evanjelikov nepovazujem ani nahodou! Tak uz za mna nemysli. A evanjelici mi nevadia, su uz tak rozlozeny SM az hroza, BOHUZIAL. Je to presne ako s krizovymi vypravami. Mali byt?
      Jasne,ze mali a mali sme musulmanov vykopat z nasho uzemia. A presne to iste aj s tymto hnojom, tak ako to povedal ten grkc knaz v Presove. Vytlacme totu spina z nasej vlasti.
      Posratostou a predposratostou sa ziadna vojna vyhrat neda ani ta ideologicka.

     • Pozri, Svarga, ja hovorím o tom, čo vidím v tvojich príspevkoch. To, že vzápäti cukneš, je prirodzené, ale neobviňuj ma, keď napíšem, ako to vidím. Možno je to omyl, možno to nie je presne napísané, ale je to z mojej strany normálny názor a nebvinil som ťa zo zločinu ani nejakej špinavosti. Tak o čo ma prosíš?

      Ale k veci.
      Sila by tu bola, len, tak ako píšeš aj ty, sa musí zjednotiť, skonsolidovsť. Prestať sa zaoberať nepodstatnosťami a ľudmi, ktorí síce tiež nadávajú na globálne zlo, ale sú v zajatí vlastných problémov a omylov.
      Hlavne odporúčam sa sústrediť nie na kvantitu, ale na kvalitu.
      To by sa mi páčilo, to tu chýba, to aj mne už chýba ako soľ.

      Prestať sa zaoberať minulosťou ale trocha tu urobiť poriadok.

     • Čo tu chýba – To tu chýba.
      Chcem upresniť, že som nemyslel tento portál, to nejako neposudzujem, to ťažko povedať, čo Tu chýba – ale myslel celú krajinu, Slovensko a okolie.
      Ono to vlasten chýba všade, a skôr výnimočne to niekde trocha majú.

     • Pozri Norman, Ty si klasicky neznaboh:), ja som katolik a predsa mozeme a musime spolupracovat. Ja Ta nekadrujem aspaja nas to hlavne prezitie naroda. A spaja ma to s kalvinom, gnostikom, evanjelikom skratka s kazdym bielym nacionalistom. Ja sa necukam, ja Ti narovinu hovorim ako vidim veci. Neziadam aby si bol katolik, nzaujima ma to, je mi to jedno. Ide nam o prezitie. A tento spolocny ciel nas spaja.

     • Aman Againsttime

      Svarga, referendum predsa RKC podporila. Vlastne ona ho nielen podporila, ale i zorganizovala. AZR nie je totiž ničím iným, než jej bielym koňom. A dovolím si povedať, že práve spojenie s RKC celej tejto akcii výrazne uškodilo a v konečnom dôsledku sa to obrátilo proti nej. Ja sám som referendum išiel podporiť, napriek tomu, že jeho organizátori na mňa bohvieaký dojem nespravili a priznám sa, že pri čítaní niektorých kresťanských webov a blogov v predreferendovom období, ako i názorov rádových veriacich, som mal chuť sa im na to vykašľať. Sám poznám 1 človeka, ktorý nesúhlasí s homomanželstvami, ale nezúčastnil sa ho kvôli tomu, že mal pocit, že by tak legitimizoval RKC. Ja som si nakoniec povedal, že treba kašľať na nejaké ideologické rozpory a vnímať to čisto ako protest proti systému. Čiže nie ako hlas za RKC, ale proti našej „slniečkovej“ totalite. 🙂

     • Aman Againsttime

      Svarga: „Pozri Norman, Ty si klasicky neznaboh:), ja som katolik a predsa mozeme a musime spolupracovat. Ja Ta nekadrujem aspaja nas to hlavne prezitie naroda. A spaja ma to s kalvinom, gnostikom, evanjelikom skratka s kazdym bielym nacionalistom. Ja sa necukam, ja Ti narovinu hovorim ako vidim veci. Neziadam aby si bol katolik, nzaujima ma to, je mi to jedno. Ide nam o prezitie. A tento spolocny ciel nas spaja.“

      Pod toto sa môžem podpísať. Ako som tu už písal – s katolíkmi ako si ty nemôžem mať žiaden problém. A je tomu tak preto, že ty v skutočnosti nie si pravý katolík (hoci to vehementne popieraš). 🙂

      Akurát by si nemal brať naše diskusie na túto tému až tak osobne. My naozaj nechceme od teba, aby si prestal chodiť do kostola a išiel si vybavovať anulovanie krstu. Skrátka sa snažíme o to pochopiť v čom spočívajú problémy našej spoločnosti. Musíme sa snažiť pochopiť realitu, ktorá nás obklopuje a k tomu nám pomôžu i tieto výmeny názorov. Ja som v skutočnosti rád, že tu máme i kresťanov ako si ty a môžeme konfrontovať ich postoje s našimi.

     • Dakujem AA:)))))) normalne si ma pobavil. Lebo ja to vobec neberiem osobne. Nemusis sa bat. Naopak chcem pomoct vystavat pavucinu spojenectva a spoluprace vlastencov . Beriem to ako superenie a zaroven spolupracu. Tak nebudte chlapci smutny, ze vzdy prehrate, niekto musi byt slabsi, ale ja Vas mam aj tak rad, povedane slovami mojho oblubeneho Ludvu XiV nec pluribus impar, nadradeny vsetkym, berte to ako ako cest, bratia pohania, bude Vam lahsie:)))))))))
      Slovami chrabrych bratrikov : hrrr na ne, a ked nie ustupime.

     • Aman Againsttime

      Svarga: „Jediny nasi bratia vo viere su Pravoslavny. Nikto iny, ziaden Kalvin, ani tzv. EVANJELIK.“

      No, ja by som sa na tvojom mieste na tých pravoslávnych až tak veľmi nespoliehal.

      Spomínam si na jeden rozhovor s Duginom (ktorý je pravoslávnym tradicionalistom), kde sa vyjadril, že radšej by spolupracoval s európskymi (západnými) neopohanmi, než s katolíkmi, ktorým nedôveruje, pretože sa ich (pravoslávnych) pokúšajú konvertovať. 🙂

     • Ja sa na nikoho nespolieham, vyzdvihol som zasluhy pravoslavnych z minulosti. A dugin nie je meritko, je to pako.

     • Už pred viac ako desiatimi rokmi som rozmýšlal, že napíšem taký jednoduchý generátor príspevkov do Sme. Tie témy sa tam opakovali a pointa by nebola ani tak vygenerovať nejaký taký text, vždy do patričnej miery pozmenený, ale to, že by si to samo našlo miesto, kam by sa to pripojilo a potom zotrvávalo na threade, vedúc s niekym akože dialóg.
      To by bolo zaujímavé.
      Vtedy bola taká doba, som sa hral ako každý na webe, na Sme, skúšal som taký digest, dala sa tam hackersky zvyšovať karma, dokonca sa mi podarilo mazať príspevky, takže ich akože zmazal admin, to bola najlepšia sranda, aj keď netrvala dlho, vtedy nebola žiadna captcha ba ani prihlasovať sa ešte nemuselo.
      Potom som sa k tomu predsa len nedostal, nemalo by to moc pointu.

      Hovorím to preto, že tuším tu niekto také niečo vytvoril.
      Ináč si to neviem vysvetliť 🙂

 5. Alfred Rosenberg, nebol rusky a ani zidovsky ani emigrant. Alfred Rosenberg bol Nemec z vychodneho Pruska. Wikipedia mu uvadza estonsky povod ale to je fabulacia. Faktom je ze studoval v Ruskom imperiu. Utiekol pred zidobolsevizmom do Nemecka. Mnohych pletie jeho meno. Ale to je neznalost realii. Rosenberg je stare nemecke SLACHTICKE meno. Je pravdou ze medzi Chazarmi, bolo velkou modou v dobe ked sa zavadzali obcianske mena teda za Jozefa II, davat si bombasticke mena, nakolko skromnost ich prave nebila po tvari, v svojej samovyvolenosti si volili mena napodobujuce nemecku slachtu, typu GoGoldbeGER, RosenberGER, Goldstein, Silberstein, alebo aspon meno znaciace cosi vynimocne. Demant,Rubin, Silber, pripadne zdoraznenie Weis atp. Skratka pan Freud by si posusnal na Psychoanalyze tychto ludi.
  AR skvele poznal realie vychodu a tym nemyslim len samovyvolencov ale narody Slovanske mal ich v ucte. To bol jeden z dovodov ze ho z pomsty im vlastne obesili.

  • Aman Againsttime

   Rosenberg (vo svojom denníku) dokonca robil odhady koľkí zo sudcov v Norimbergu majú židovský pôvod (mimochodom jeho odhad nebol správny). Píše sa to v Irvingovej knihe Norimberk – poslední bitva.
   Pochybujem, že bol Židom. O niečom svedčí aj to, že bol obvinený a odsúdený na trest smrti napriek tomu, že od roku 1939 nebol činný vo NS vedení, kvôli niektorých jeho protichodným názorom k Hitlerovým pohľadom. Nuž, židovská pomsta v Norimbergu bola tak očividná…

   • AR bol dost smutna postava. Verny vlastnym idealom az do konca. Oni mu nevedeli zabudnut, ze nalial rozum AH, bohuzial nie dostatocne, dal si poradit len do istej miery. Najvacsi prinos bol v tom, ze on videl a poznal realie vychodu. Vedel ze komunizmus nenavideny a ze treba vyuzit tuzbu narodov po odslobodeni od komunizmu. Tak by proti bolsevizmu nebojovali len Nemci ale doslova vsetci. V masovom meritku. Na to nebol AH pripraveny, az kym nebolo neskoro.
    Tento fakt ho stal zivot, bali sa ho. AR ich mal zrengenovanych a poznal ich dokonale. Vedel ich porazit. A to mu nevedeli zabudnut, nebolo podstatne ze nebol aktivny ale bol mudrý, tvorivy a prakticky.

    • To se mi nezdá. Podle dobových fotografií měl docela výrazné židovské rysy. Sice ne tak výrazné jako další známý košer nácek – Reinhard Heydrich, ale přesto dost výrazné. Rozhodně v sobě neměl po genetické a vzhledové stránce ani špetku germána.
     Dříve to bylo tak, že jedinou možností, jak se mohl žid dostat do vyšších společenských kruhů, byl sňatek z nějakou evropskou šlechtičnou (nebo naopak). Ti kteří to nedovedli si pak dávali jména podobná těm šlechtickým (jak jste uvedl).

     Myslím, že ty miliony zabitých rusů a jiných slovanů zrovna moc neoceňovali, že se je AH tímto způsobem snažil osvobodit od zla komunizmu. Kdo z vás by dal přednost smrti před životem v komunizmu?

     • Prosim Vas, a to su ktore rysy? Rosenberg mal klasicku dinarsko alpinsku lebku. Á ja na nom nevidim ziadne chazarske ani semitske crty. Konkretne usi, oci, nos nie su vobec askenazske. Ani stavba tvare a rovnako ani postava nevykazuje to co vravite. AH sa k vlastnej skode neriadil radami AR. Tak to aj dopadlo.

     • Čelo mírně ustupující dozadu, výrazně tmavé oči a tmavé vlasy. Ale zejména výrazný nos ukořene téměř splývající s čelem, výrazné černé obočí (skoro jako Marx).
      A především chrakteristické OČI S VIDITELNÝM PRUHEM BĚLMA POD ZORNIČKAMI, to je jednoznačně identifikující orientální rys, který je vždy prozradí i když mají blond přeliv a menší nos.

      Třeba Rowan Atkinson (Mr.Bean) má úplně stejný typ očí, najděte si jeho fotku a uvidíte, co mám na mysli.

     • Musim si zohnat lepsie fotky.

     • Tak ja vidim asi uplne nieco ine ako Vy. To co Vy popisujete naózaj nevidim a to som si pozrel aj fotky profilu z vazenia. Vobec nema splyvajuci nos s celom ako Marx. Naopak ma vyrazny tzv. stop. Nema ani tzv, dvojite viecka ani usne boltce ani sestkovy nos, rovnako nema ich dozadu pretiahnuty zatylok a mozgovnu. Ziadne belmo tam nevidim pod zornickou. Ano Rowan Atkinson ma tieto crty.

     • Aman Againsttime

      Atkinson nie je Žid. Je iba hrozne škaredý. 😀

      Ja na Rosenbergových črtách nevidím nič extra židovského. Je to pekný príklad balticko-nordického rasového typu.

      Každopádne na vzhľad nie je 100% spoľahnutie. Môže klamať. Tu máte obrázky gójov, ktorí vyzerajú typicky židovsky : http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?70488-Post-examples-of-quot-Jewish-looking-quot-Gentiles

     • To ja netvrdim ze Rowan A., je. Ale tvrdim, ze ma jasne prvky, sestkovy nos, dvojite ocne viecko , tvar lebky, usta a ine.
      Naopak u Alfreda R., ziadne prvky nevidim a pokial viem nebol ani tmavy. Jedine co by som mu vytkol je ze skoro nema pery, to svedci o velkej prisnosti. Voci sebe aj inym. Vraj aj taky bol a nie je to pekne clovek bez pier.
      A priklady uvadzane Vami AA nie su dobre, svedcia o neznalosti a povrchnosti. Stretavam sa s tym casto. Napriklad aj mna povazovali , preto ze mam orly nos, nie vyrazne ale mam. Zlomil som si ho pri sankovacke. Dva dni som nevidel. A pritom nemam iny znak okrem maleho hrbolu. Mam velmi zriedkavo ziarivo modre oci, ktore si ludia okamzite vsimnu. Skratka treba hodnotit vela znakov. Lebo niektore znaky mozu byt nadobnute ako napriklad zlomeny nos, ale ten nos musi mat aj ine znaky, celkovy tvar ,umiestnenie na tvari, usne nozdry su velmi dolezite, tzv v tvare 6ky, tvar lebky je podstatny, samotna postava, tvar oci, usi, licne kosti.
      Reynhard tieto znaky nevykazoval, jedine dozadu pretiahnuta lebka ale to bolo preto ze ju mal extremne uzku. On bol vyrazny balticko-nordicky typ. Rovnako stavbou tela.

     • U Reinharda ich moze mylit jeho vyrazny orly nos ale toto nie je zidovsky nos, takyto nos mal presne Ceasar! Zidovsky nosje lne iny v prvom rade ma extremne siroku zakladnu a byva spojeny s tzv. Vysunutym prednym frontom a casto s uvolnenymi perami,ked sa dotycny smeje vidno mu cele usta. Klasicky priklad je Woody.

     • Aman Againsttime

      Ja si myslím, že príklady na tom fóre sú celkom ok (snáď len tá Jennifer Aniston ma prekvapila – mne jej vzhľad nepríde vôbec židovský). Heydrich podľa mňa vyzerá predsa len židovskejšie ako Rosenberg. Židovsky pôsobia predovšetkým jeho ostávajúce uši a podlhovasté čelo.

      Inak súhlasím, že veľký frňák nám ešte nič nepovie. Napr. severoamerickí Indiáni a Taliani zvyknú mať tiež výrazné nosy. Ja sám mám výrazný nos (označil by som sa za dinársko-nordický typ). Treba si predovšetkým všímať tvar.

 6. Zrovna na obrazku v anglické wikipedii je bělmo pod zorničkami, které jsou částečně překryté horními víčky, výrazně viditelné. Netvrdím, že je typický žid, ale židovský prvek je tam velmi zřetelný. Tyhle orientální oči jsou typické pro střední východ, ale rozhodně ne pro evropu. Nos na tomto obrázku má rovněž výrazně velký na středoevropana (ať už germána nebo slovana) a přechod do čela dost nevýrazný. To je druhý významný orientální rys.

  V diskuzní sekci této stránky wikipedie je jeho židovský původ rovněž zmiňovaný.

  • Ja tam vidim svetlo zhora a ziadne belmo. A toto nie su zidovske oci pokial sa jedna o tvar. A nos urcite nie , v nicom. Jeho nos ma vyrazny stop medzi korenom a celom. Vidno to na vazenskej fotke z norimberku.
   Ale aj ked sa nezhodneme , nevidim v tom tragediu, to sa stava, ze ludia vidia veci inak. Mne by nevadilo keby mal v sebe aj zidovsku krv. Nakoniec najvacsi antisemita je slavny Karol Marx, aspon podla ich vlastnych kníh. Nebudem tu opakovat citaty Karola Marxa kde popisuje podstatu Zidovstva. Kazdy si to najde za sekundu cez google. Ako potomok rabinov by mal poznat svojich. Jeho charakteristika tne do ziveho. A to je asi ten problem.

  • Ale suhlasim s Vami, ze nase cesty sa rozisli pred 2000 rokmi. A ze krestanstvo a zidovstvo je absolutne nekompatibilne.

   • Aman Againsttime

    Pozrel som si tú diskusiu na anglickej Wikipédii, ktorú nám tu odporučil Moraváček a väčšina diskutujúcich sa zhoduje v tom, že neexistujú žiadne relevantné a seriózne zdroje, ktoré by potvrdzovali jeho židovský pôvod. Celé je to postavené len na jeho mene, ktoré však nie je exluzívne židovské.

    • Tak především neexistují žádné relevantní zdroje, které by jeho židovský původ vyvrátily.

     Už to, že byl etnicky zařazený do nesmyslné kategorie „baltic german“ mluví samo za sebe. Většina německy mluvících emigrantů do východní evropy jsou židé. Na košer wikipedii dokonce řadí Karla Marxe do germánského etnika 😀
     K tomu není co dodat.

 7. “krestanstvo a zidovstvo je absolutne nekompatibilne.”
  Toto musí byť vtip…to môže napísať len katolík…a vtipálek…
  Myslím že Wojtyla hovoril niečo o “našich starších bratoch” a spomínal akúsi “judeo-christianity”…

  “Celé je to postavené len na jeho mene, ktoré však nie je exluzívne židovské.”
  To sú zdôvodnenia takých idiotov, ktorí nemajú poňatia, čo bl a čím sa riadil Národný Socializmus…..
  ….výplody takých fenoménov, ktorí prišli s tým, že AH je potomok Rotschilda, že jeho meno je vlastne Schiklgruber, nevediac samozrejme, ktorého žida sú to výmysly….a pod akým pekným, čisto nemeckým menom ten žid písal…
  Mená, ktoré si židia dávali nie sú absolútne žiadne ‘šľachtické mená’, teda mená nemeckej šľachty. Sú to jednoducho zloženiny, podľa tohoi, do ktorej krajinyprivandrovali:
  Stern = na Slovensku si dali meno Hviezda, možno za Rakúsko-Uhorska bol ‘Čillag’ (foneticky, maďarsky hviezda), ale za ČSR už bol Hvězda…
  Rosenfeld = ružové pole, ale na Slovensku si dal pán Rosenfeld meno Rosický…
  Rosenzweig = bol naráz , keď sa ‘zotmelo’ Ruža…
  Weiss = biely, na Slovensku bol zrazu Vladár….
  Goldberg = zlatý vrch…
  Goldstein = zlatý kameň …
  Stein = v Kanade Rockstein (čítaj Rokstín)…
  Reich = na Slovensku bol Rájek…
  Weichertz = na Slovensku Kučera..

  Áno, Rosenberg (ružový vrch), je tiež zloženina, nemecká zloženina, ktoré židia napodobňovali, aby sa za tieto mená skryli; ale to ho ešte nerobí židom, tak ako tie mená nerobia židov gentilmi.
  Tak isto je zloženinou meno Battenberg (toto však je nemecké šľachtické meno) a v Anglii sa stal Mountbatten!!!
  Podobne celá rodina “Windsor”, nie je nikdo iný, ako nemeckí Hohenzolleri.

 8. Ale no tak. Ohanat sa Wojtylom, je bud neznalost alebo podpasovka. Autor musi dobre vediet, ze sa jedna o slobodomurara a znameho druheho pokoncilneho rozkladaca. Opakujem zidovstvo a katolicizmus su v jasnom antagonizme. Inak by nedochadzlo k stratam pocnuc Jezisom cez Jakuba az cez stredovek az do 19 storocia, dobre zadokumentovane pripady. Samozrejme, ze sa popiera, ze to nieje pravda. Lenze nik nemoze popriet nalezy odborne odkrvenych tiel. To je jednoducho holy fakt. S tym sa neda vobec nic robit. Mozeme okolo toho mlatit slamu ale s tymto faktom sa neda pohnut. Kazdy nech si dosadi to co mu svedomie dovoli.
  Je zbytocne rozpisovat tvorbu mien, kazdy trosku inteligentnejsi citatel, postrehne snahu zakryt zjavne. To su stare vtipy, „nevideli ste čechoslovaka“? Samozrejme kazde nemecke meno neznamena zida a kazdy zid nema nemecke meno. Skor by sme mali hovorit o Jidis ako o nemeckom jazyku. Clovek zbehly v nemeckej gramatike, lahko postrehne rozdiely, malicke nuansi, odhalujuce rozdiely.

  • To je dobrý vtip, že pri posudzovaní katolicizmu treba ignorovať činy a výroky pápeža:)
   To je nejaké nóvum, nie? Veď ty si vlastne reformovaný, človeče.

   Zopakujem:
   Židovstvo a kresťanstvo vznikli časovo takmer súbežne. Potom sa kresťanstvo natlačilo do Európy a trvalo tisíc rokov, kým Európanie kresťanstvo ako tak poludštili.
   A teraz, keď to bolo ako tak zvládnuté, prichádza nová vlna abrahámovského náboženstva – islám. Spolu s rasovým hardvérom – arabmi a afričanmi. Opakuje sa to, čo Európa zažila pred circa dvetisíc rokmi.

   Mmochodom, ja nemám rád tie porovnania, že islám je o 600 rokov mladší, takže je v nedospelom stave a preto je radikálny. V tom to nie je. Vôbec nezáleží na nejakých storočiach. Islám je typické abrahámovské náboženstvo a ešte k tomu v semitskej rasovej polievke – táto kombinácia dá vždy nepriaznivý výsledok, to sa nikam nevyvýja. Jediný vývoj bol v prípad kersťanstva, ktoré ani pôvodne nebolo čiste abrahámvské-semitské, bolo k nemu len pripojené podvodom a dogmatizmom nového zákona. Ale hlavne bolo kresťanstvo spracovávané raciom a charakterom bielych severanov. Trvalo to dlho, ale nordické pozitívum nakoniec prevážilo. Ale teraz, opakujem, sa ho snažia znova infikovať iracionálnou besnotou.
   Ak Európa nechce upadnúť znova do storočí skutočného temna, musí sa brániť. Mala by byť už poučená. Ale bývalá invázia, aj ke´d teraz už skrotená a ľudská, nie je spoľahlivý spolubojovník – viem si ľahko predstaviť, ako sa židovstvo spojí s moslimami a aj s kresťanmi. veď sú to bratia v opozícii voči neveriacim, ktorých treba vyhubiť.
   Niet horších zločincov, ako náboženskí fanatici. Ceľkom im chýba svedomie.

   • Norman, ked na stolec dosadime nepriatela, ktory ide protinam, tak tazko, moze byt meradlom katolicizmu. Skor iba meradlom rozkladu a uspechu nepriatela.

    A v tom, ze s prichodom islamu sa opakuje situacia , sa skarado mylis. V com ? Islam je diametricky odlisny a zaroven je tu este horsi fakt. Prichod farebnej zaplavy. Pri krestanstve to nebolo. A to si akosi prehliadol ,krestanstvo sirili Rimania a Greci. A to boli ako sam vravis Normani.
    Krestania urobili jednu strasnu chybu. Ze tolko napadane kriziacke vypravy nedoviedli do konca! Do vitazneho konca. Podcenili Islam v 11 az 12 storoci. Keby ho zahnali tam odkial prisiel do puste, dnes by sme neriesili problemy ako dnes, cele stredozemne more by bolo biele a kultivovane, naviac narody ako Spanieli, Portugalci, juzny Taliani, Greci by neboli take pricmudle, ich IQ by bolo o min. 20 bodov vyssie. Ako vravi klasik, jedna kvapka je viac ako dost.
    Tu nejde o nabozenske infikovanie, tu ide o rasovy kolaps a zanik bielej civilizacie.
    A prosim obrancov multikulty, nech neargumentuju Dubajom, Quatarom, Kuvajtom. To co vidia su plody bielej civilizacie kupene za ropu. Arab to nevymyslel, nenaprojektoval, nepostavil. Arab to zaplatil, ropou ktoru nasli,vytazili, spracovali, dopravili, odkupili biely ludia v bielych krajinach.

    • Ako, dosadiš? Proti vôli Boha? To je nemožné .)

     Islam nie je diametricky odlišný, islam je to isté, v dobrom i zlom zmysle slova – ale uznám, že hardverový substrát je teraz horší.

     Kresťanstvo nešírili zo začiatku Rimania a Greci, ale Levantinci, Semti. Ale neskôr, samozrejme, aj Európania, v tom je princíp memetickej infiekcie.

     Načo rozoberáš, že niekto niekoho neporazil, že križiaci „spravili chybu“? To sa u teba opakuje aj v úvahách o 2. sv. vojne. Ono takí „múdri“ križiaci boli, že by islám vyhladili, to sa neboj – proste to nešlo.

     Ale podstatnejšie je to spojenie – že rasový kolaps ide ruka v ruke s memetickým infektom. Oboje sú problémy, prelínajú sa a súvisia. Okrem toho – nieto, že sa na kresťannstvo nedá teraz spolahnúť, ale negatíva rúznych kresťanskch církví sa môžu práve pod tlakom islámu ešte len prejaviť, opäť zosíliť.
     Aby si nebol aj ty ešte nepríjemne prekvapený.

     • Ludia maju slobodnu volu, tak naco ironia, ci radost s potiazi nepriatela nevies spracovat?
      Rovnako loz ze islam je to iste. NIE JE. V NZ Nenajdes ani naznak k nabadaniu k vrazdam a zlym cinom. Koran je na tom zalozeny.
      V NZ mas popis kto siril krestanstvo a ako. Tak naco tato tvorivost?
      A kriziaci mohli zahnat nepriatela tam odkial prisiel do puste do ich vlasti na Arabsky poloostrov. Mali na to, lenze biele narodyriesili somariny, PRESNE TAK AKO DNES.

     • Nuž, zostanme pri jedinom, čo má aký taký konštruktívny zmysel – že križiaci predsa len mohli zahnať Arabov, len sa roztrieštili. Tak videné to môže byť povedzme tak – ale to už riešil Svatopluk so svojimi prútmi a nič to nepomohlo.

      Okrem toho – potom sa aj tak prihnali Mongoli a aj Turci, takže vlastne Arabov zničili (hej, nerobím si ilúzie o tej spoločnosti ani predtým, ale to práve mongolské a turkické vpády prakticky zabili islámsku civilizáciu, zničili v nej vývoj).
      Teda som chcel povedať – zničili by zrejme aj kresťanstvo v tej oblasti, európsku nadvládu. Takže je asi výsledok krížových výprav nepodstatný.

   • Ale suhlasim s Tebou, ze islam je nereformovatelny kult, postaveny od zaciatku do konca na zabijani. Kto tvrdi opak je bud neznaly alebo vedome klame. Kto je lenivy si precitat si koran, nech si pozrie videa na youtube, kde hovoria konvertiti , kde priamo svedcia proti islamu a otvorene vravia o zabijani a pretvarke kym su slaby a to ze ich zivime, je nasa povinnost lebo peniaze su Alahove a im dane z bozej milosti.

    • Reformovatelné je všetko, ale nie na danom hardveri. nepísal som to tu, že ak by bol islám zavedený v Škandinácii, so súčansými nordikmi, bolo by to pokojné, slušné, čisté, abstraktné náboženstvo? Aj v tom Iráne vidno posun, preto aj explicitná odlišná forma, shiítizmus.

     Ovšem tie memetické svinstvá, zárodky zabíjania a džihádu tam bezpochyby sú. Podobne ako v starom zákone. Je to výsledok či zvyšok skolabovanej mezopotámskej civilizácie a rás, ktoré v tom kolapse sa vyliahli. Ako keď necháš mrtve mäso na vzduchu a teple – vieme, čo vznikne.

     • Ked si muslim, mas povinost zabit podla zakona(kanun) kafra, ked to neurobis tak ides sam. Porobenie a platenie dzizmi je len docasne. Ako to chces reformovat? Na akom hardware?

     • Ja neuznavam stary zakon, katolici maju NZ, zbytocne mi ho spominas. Mna sa nijako netyka.

     • Ja to nechcem reformovať. Trvalo by to storočia – i keď čiastočne už reformovaní sú (viď aj spomenutá shia).

      Ja len hovorím, že všetko je interpretovatelné rôzne – aj tamtie pindy o zabíjaní. Realita islámu je daná hlavne biologickými danosťami – vznetlivosťou, agresivitou, zákernosťou – nehovorím, že absolútne a u každého, ale je to rozšírené v tých etnikách, že áno. A takíto ľudia sa prví stávaju vykladačmi náboženstva.

     • Na tom by sme sa zhodli. Ja milujem kazdy narod sveta a nemam dovod cokolvek s nim riesit. Len nech zostanu kde su. Podla hesla dakujeme, ze k nam nechodite, majte sa krasne tam kde ste.
      A co sa tyka genetiky Arabov a cernochov, ano, oni potrebuju islaam, a nam nech s tym daju pokoj.

  • Aman Againsttime

   Svarga, k tomu antagonizmu katolíckej cirkvi a židovstva : Apoštoli boli Židia/židia, Ježiš (pokiaľ existoval) bol Žid/žid a bol časťou židov považovaný za mesiáša. Ďalší Žid/žid Šavol (po otcovi tiež rímsky občan) pôvodne odpadlícku židovskú sektu Galilejských prenasledoval. Neskôr však dostal nápad, že by pomocou nej mohol infiltrovať Rímsku ríšu. Čo sa žiaľbohu kresťanom i neskôr podarilo (a za čo sa dúfam smaží v tom svojom pekle 🙂 ). Viacerí múdri rímski imperátori veľmi správne považovali v ďalších storočiach kresťanstvo za židovskú sektu (napr. Claudius, Vespasianus, Titus, Dioklecián, Julián Odpadlík,…). Prakticky nerobili veľké rozdiely medzi nimi a ostatnými židmi. Splývalo im to. 🙂

   Áno, postupom času sa začali odpadlícki židia (kresťania) a Židia/židia neznášať a i navzájom likvidovať, avšak stačí si vždy porovnať ako sa kresťania chovali k nim v porovnaní s pohanmi. Navyše Židia neustále prebiehali ku kresťanom – masovo napr. po tej Konštantínovej idiotine, kedy vycítili konjuktúru. 🙂 Keď cisár Teodózius vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo RR, tak zakázal (pod trestom smrti) všetky pohanské kulty, všetky náboženstvá. S výnimkou jedného. Skús hádať ktorého. 🙂 Tvoja cirkev má bezpochyby židovské korene a v súčasnosti sa i veľmi hrdo k nim hlási.

   A pokiaľ ide o neskorší katolícky anti-semitizmus, tak nešlo o nič iné, než zametanie stôp. Áno, niektorí kresťania majú čas od času potrebu tvrdiť, že ich náboženstvo nemá židovské korene a nevytunelovalo judaizmus. A potom sa objavujú vychcaní zmrdi typu inkvizítora Torquemadu, ktorý všade hľadal heretikov a falošne pokrstených Židov, pretože mal sám maslo na hlave (vieme aký mal v skutočnosti pôvod). Je to rovnaké, ako keď zlodej kričí: „chytťe zlodeja!“.

   • Ja tvrdim, ze JK nebol zid ani Zid. Keby bol, nemohol by byt bozim synom. Ale nechcem ist do teologickych debat, fakt je ze krestanstvo vzislo s zidovskeho prostredia. Ano to je pravda, ale zaroven treba povedat podstatu. A v tom je nezmieritelny antagonizmus ako Ti to povedal MORAVACK CI INY. Zidovstvo je rasove nabozenstvo, hlasajuce rasovu vyvolenost a nadradenost celemu svetu. Spasenie podla nich spociva v svetovlade, v prichode Krala sveta, kde im budu vsetci sluzit. To je ich nabozenstvo.
    Krestanstvo ma uplne iny pohlad, antagonisticky k tomuto ich pohladu.
    To co Ty pises su nezmysly, prepac. Nebudem reagovat na Torquemadu to je ich vnutorny boj a ten ma nezaujima. A slobodomurarske satanske somariny II. vatik koncilu ma nezaujimaju. Tu nejde ani tak o ekumenizmus ako o syntetizmus ci synkretizmus a to ja odmietam a odvrhujem.

   • A k tomu klamstvu, ze sa zacali „postupom casu neznasat“, neviem co Ti na to povedat. To postupom casu je co? Od prveho pociatku je spravny termin!! Od ukrizovania JK a postupnej smrti vsetkych apostolov. Nepachali samovrazdy, boli zavrazdeni jeden po druhom. A kym ? Na to je lahka odpoved .
    Mily AA, Ty nie si hlupak a dobre ako to bolo, tak bojuj fer. Nevidim v Tebe nepriatela, naco tieto tahy.

    • Svarga, duchovnosť nie je viazaná ani na jazyk, ani na církev, ani na rasu. A boh, nech už ho chápe ktokoľvek akokoľvek, sa v žiadnom neznižuje ku kategóriam ako syn, obeť, kmeň a podobne – proste nič také prízemné na neho naplatí.
     Nikto nekritizuje tvojú duchovnosť – naopak, tvojej neduchovnosť.

     Nie je to hneď prvé prikázanie aj v tej vašej židovskej … pardon, vašej kresťanskej biblii – nebudeš brať meno božie nadarmo? Nebudeš brať meno božie do politických diskusií 🙂

     • Norman , drz si stranu a uroven zaroven. Neberiem meno bozie do politickych diskusii, iba ze by si videl, cosi ine. O obeti, kmeni hovoris sam.
      Vsimol som si to od zaciatku, rad „domyslas“ veci za druhych a posuvas ich inde. Vtedy aj dnes Ta prosim nerob to. Naco?
      Bavime sa o rase a narode. O probleme ktory je dnes a ktory tu bol v 11 storoci, rovnako ako dnes.

     • To je reakcia na tvoju vetu vyššie:
      „Ja tvrdim, ze JK nebol zid ani Zid. Keby bol, nemohol by byt bozim synom“

      S argumentom, že niekto je božím sysnom – to sa nedá debatiť. To je zaťahovanie náboženstva do dabaty o sociálno kultúrnych fenoménoch.

      Takže som ťa vyzval na to isté, čo ty mňa.

     • Nie ja som odpovedal, na to ,naco som bol vyzvany. Bud je JK one, tamto a potom nie som katolik(spravne povedane ze sa jedna o zakld viery:) ) alebo je tamto a nemoze byt izeee. Chapes ma, vsak:))))
      Zaroven je to odpoved ci krestanstvo vychadza z judaizmu. Spravna odpoved je nevychadza ale ho popiera. Keby ho nepopierala neskoncil by JK na krizi. Keby bolo keby, lenze JK skoncil na krizi prave z dovodu popretia judaizmu, a to bola otazka spolocensko politicka. Ja som hovoril presne v tomto zmysle. Keby JK potvrdil judaizmus bol by iba jeden z milionov rabbi, ktorych v historii mali a budu mat.

    • Aman Againsttime

     Svarga, toto apoštol Pavol písal o židoch/Židoch: „Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba“ ( list Rimanom 11: 17-18).

     Myslím, že nie je k tomu, čo viac dodávať.

     Ten antagonizmus medzi kresťanstvom a judaizmom v skutočnosti poriadne začal až niekedy v 4.- 5. stor. Áno, nejaké trenice tam boli už predtým, ale väčšinou to bolo v rovine teologických dišpút.

     Práve v tomto spomenutom období kresťanstvo nabralo na sile (získalo politickú moc), ale rovnako si cirkevní otcovia začali osvojovať viac a viac proti-židovské prístupy. Súviseli to i s tým, že mnohí kresťania v tomto období často navštevovali židovské synagógy. Priťahovali ich židovské pôsty a slávnosti. Rovnako mnohí kresťania považovali prísahu danú v synagóge za záväznejšiu ako v kostole. Raná cirkev preto začala vnímať židovstvo ako konkurenciu a osvojila si radikálnejší prístup.

     Dávam do pozornosti tento text (nechce sa mi to prekladať a myslím, že ty svarga angličtinu ovládaš): The tendency of professing Christians to frequent synagogues is not peculiar to Chrysostom’s time and place. M. Isidore Loeb in his illuminating essay on La Controverse religieuse entre les Juifs au moyen age en France et en Espagne tells us that in the Middle Ages the semi-Christianised peoples found it difficult to distinguish between Judaism and Christianity, or, at least, to see where one left off and the other began. They knew that Christianity had its roots in Judaism, and that the weekly day of rest, Easter, and Pentecost, were taken from the Jews, and the mother religion had fascination for them. At Lyon they used to go to the synagogue, pretending that the sermons were better than those of the Christian priests.

     zdroj: http://www.roger-pearse.com/weblog/2010/03/31/some-remarks-about-john-chrysostoms-homilies-against-the-jews/

     • To je vyzva na katolicky uviverzalizmus, nic viac. A ten francuzsky blabol, skoda komentovat.

   • K tomu katolickemu antisemitizmu. Nevsimol som si zeby katolici chodili k zidom, vzdy to bolo naopak. A ked sa niekto stazuje a nepaci sa mu. Nikomu neublizujem, nech sa paci moze odist. Slobodne a sam. Toto je moja vlast. Vola sa Slovensko. Kazdy narod ma svoju vlast. Nech si spytuje svedomie ten kto prisiel k namako cudzinec a pachal zlociny na mojom narode. Zvlast ked ho nik nevolal, nevital, nepozyval.

 9. Tvorba mien inak podliehala iným pravidlam v iných krajinách. Ale jeden motív bol spoločný mimikry. A tak ako sa menili spoločenské podmienky, menili si aj mená. Z nemeckých na maďarské a z maďarských na české alebo slovenské a ďalej na aramejske a znova na anglické.to je u nich úplne bežné. Niekedy zostane význam rovnaký a niekedy je to len zvuková podobnosť.

 10. Dávali si aj mená podobným šľachtickým. To je u nich posadnutosť. Práve tento rys hovorí o kastovnom systéme. Nakoniec to vyústilo do nákupu šľachtických titulov. Obzvlášť R-U tým bolo známe. Tam bol ustanovený štátny cenník pre Židov ktorý zatúžili byť rytieri,,baróna,grófi. Nebol to lacny špás.

 11. NORMAN!! Pisem Ti to tu, aby aj ostatni videli aky si pako! :Prepac.)To nie je utok ad hominem, myslim na nazorovu konzistenciu. Turci ani Mongoli ziaden Arabski ani Islamsky vyvoj nezastavili. ARABI DODNES ZIJU V KMENOVOM SYSTEME!!!!!
  Ja som myslel, ze taketo veci vies. Bavime sa sa o narode a rase. Prave minuly tyzden som sa bavil s panom ktory zil a obchodoval v Arabskom svete. Velmi, velmi uspesne, vdaka tomu ze to pochopil. ARABI NIE SU ANI NAROD, TO JE SUMAR KMENOV.
  Turci aj Mongoli su uz davno narodom a boli aj v casu invazie do Europy.islam sa nikde nevyvyja, to je contradictio in adjecto. Cim skor to pochopis tym lepsie. Inde si sam napisal ze nemas rad kecy o 600 rocnom meskani. Tak sa toho drz.
  My mame jedinu sancu na prezitie, vyhnat toto obohatenie po dobrom ci pozlom inak je z nami amen. V tom sa zhodneme ja Ta kludne pojdem branit leby si Sloven, Slovan, EUROPAN, BELOCH. NAZDAR CHLAPE.

 12. A pre Teba mily AA, v Europe je jedina sila, ktora moze zachranit tento nas svet. Vsimol si si to slovko NAS. Tak to sme my katoliki:). Ako sa to stalo uz niekolko krat spolu s pravoslavym. A ked sa treba bat tak sa boj protestantov. Ti z oblubou kolaboruju s hocikym. Vid Uhorsko v 16 az 18 storoci. Nepoznam Sultana ktoremu by z riti netrcal evanjelik alebo kalvin. Nevyhadzujem im to na oci z jedneho dovodu, budeme potrebovat kazdeho. Howgh.

  • Aman Againsttime

   Jediná sila, ktorá môže zachrániť tento svet? Ale choď! Vy katolíci ste už toľkokrát v dejinách zlyhali a zlyháte opäť – jednoducho nie je na vás spoľah. V tomto si môžete podať ruku s protestantmi:-)

   A katolicizmus naozaj nemá až takú veľkú zásluhu na tom, že sa ľudia v stredoveku bránili proti Osmanom. Áno, cirkev to interpretovala tak, že bránia Krista, ale to čo v skutočnosti bránili boli ich životy, ich domovy – bránili svoju krv a pôdu. A to isté by robil i pohan a ateista. Dávať kresťanstvu za to akékoľvek zásluhy je rovnako naivné, ako napr. tvrdenie, že obyčajní Rusi počas vojny bránili komunizmus a nie matičku Rus.

   Osmani boli zastavení až u Viedne, pár rokov pred koncom 17.stor., kedy ich porazil E. Savojský a to predovšetkým vďaka tomu, že v tom čase prebiehal už rozklad tohto polofeudálneho štátu, ako i absencii akéjkoľvek vojenskej stratégie.

   Skús mi odpovedať na jednoduché otázky. Prečo sa musulmani dostali až tak ďaleko, t.j. k nám? Prečo na Západe, ktorý mal byť oficiálne prelezený kresťanskou láskou a solidaritou s bratmi vo viere, nebol po dlhú dobu nikto ochotný pomôcť balkánskym národom? Gréci vykrvácali pri Konštantínopole, Srbi zase na Kosovom poli, Bulhari si tiež užili svoje…

   Kde bola kresťanská solidarita? Kde trčali kresťanské zbrane na obranu viery? Prečo nebola zvolaná žiadna krížová výprava?

   Keď išlo o to zabrať územie polabských Slovanov a rozšíriť nemecké dŕžavy, tak sa križiakov našlo habadej, tak prečo sa o 200 rokov neskôr nenašli žiadni, ktorí by nás išli zachrániť pred Osmanmi?

   Odpoveď je samozrejme veľmi jednoduchá: nič by z toho nemali. Žiaden materiálny zisk. O to tu vždy v prvom rade išlo.

   Nie, kresťanstvo – a to ani v jeho spohanštenej (čiže katolíckej) verzii – nemá potenciál vytiahnúť tento kontinent z bahna.

   To, čo nás môže zachrániť je jedine plné (nie iba povrchné) národné a rasové uvedomenie, ku ktorému sa ľudia dostanú predovšetkým cez návrat k prapôvodným, predkresťanským (v podstate biologickým) koreňom a ich následnou aplikáciou na reálie 21.storočia. Toto je podľa mňa cesta, ktorou sa treba vydať. A ak ani toto nevyjde, tak potom už NIČ. 🙂

   • Moj drahy brat ,ano, ano, ano, a este raz ano. A predsa nakoniec nie. Mali sme tych musulmanov hnat do tej puste uz v 11. Storoci. Velku zasluhu na porazke pri Viedni mal nas milovany papez Inocent IX, celkom isto najvacsiu. Padni na kolena a vzdavaj mu uctu za to ze si tu. Keby jeho nebolo Vieden by padla.
    Zabudas ze Srbi a Bulhari su pravoslavny ale mas pravdu ze sme mali byt este viac solidarny. Ale Turci boli vtedy svetova velmoc. Nebola to sranda.
    A co vycitas, vzdy a vsade su ludia lakomy. A sebecky.

   • Este k tomu referendu, to nebola ziadna podpora. To nebolo nic. A ten pochod za zivot , neorganizovala rkc, iba sa zviezla.
    A bola to bomba cez 100 000 ludi.
    Tvoj znamy je idiot a nizky, uzkoprsy clovek. Pozri ja som tu obhajoval Alfreda Rosenberga a co on mal s katolikmi??? Keby som bol obmedzeny, kydal by som na neho ale vazim si joho prinos a tak mi proste svedomie nedovoli. Vies kolko ludi katolikov je NS?….? By si cumel. Ja Ti vazne vravim bez nas ste nic. Prd. A len vdaka nasej velkorysosti, mozte ratat s realnou silou. To my sme povzneseny nad taketo „hratky“. Vieme ze sme nadradeny, tak mame s Vami trpezlivost.
    Nas ucitel nam hovori, kto chce vladnut, nech sluzi Vam.☺

    • Aman Againsttime

     Svarga: „Vies kolko ludi katolikov je NS?….? By si cumel.

     Však jasne, že sú aj NS katolíci, ale dovolím si povedať, že nekatolíci predsa len prevažujú. Na Slovensku to môže byť 50:50, ale mám dojem, že globálne prevažujú nekresťania. NS je jednoznačne nekresťanská záležitosť (rovnako ako fašizmus), hoci NS kresťania sa snažia túto skutočnosť neustále fabulovať napr. poukazovaním na Hitlerove pro-kresťanské výroky (čo je v skutočnosti iba ukážka jeho pragmatického prístupu).

     Svarga: Ja Ti vazne vravim bez nas ste nic. Prd. A len vdaka nasej velkorysosti, mozte ratat s realnou silou.

     Dá sa argumentovať aj inak. Na to, že je vás až toľko a máte i slušné finančné zdroje, sú vaše výsledky úplné chabé. Počet vašich ovečiek konštantne klesá (v SR i v Európe) a prehrávate jednu bitku za druhou- nedávno napr. v Írsku. Máte úplne nezvládnuté PR. Navyše s výnimkou vašej patologickej obsesie s buzerantmi a sexuálnou výchovou už neviete ponúknuť žiadne iné témy.

     Svarga: To my sme povzneseny nad taketo “hratky”. Vieme ze sme nadradeny, tak mame s Vami trpezlivost.“

     A sme doma. Presne tento arogantný prístup spôsobuje, že všetci od vás dávajú ruky preč: protestanti, pravoslávni, pohania, ateisti/agnostici.

     Ja pochádzam z tradične luteránskej oblasti (ale nie som samozrejme luterán) a môžem ti povedať, že poznám veľa úprimne veriacich luteránov, s ktorými nemám absolútne žiaden problém. Prečo? Lebo sú to úplne normálni ľudia. Bohužiaľ, to isté nemôžem povedať o viacerých úprimne veriacich katolíkoch, ktorých som mal možnosť spoznať (predovšetkých tých, ktorí pochádzajú z Oravy).

     Mal som tiež možnosť spoznať v BA na intráku jedného veriaceho pravoslávneho z východu. Úplne v pohode týpek. A raz sme hodili reč i o RKC.

     Možno by si sa divil, čo si nielen mnohí luteráni, ale i pravoslávni v skutočnosti myslia o tej vašej sekte. A o tých vašich podarených rádoch! Najmä jezuitskom. Čiže bolo by naozaj na čase trochu ubrať z tejto pýchy a naučiť sa väčšej skromnosti a tolerancii, lebo inak vám garantujem, že i naďalej budete končiť na strane porazených.

     • Prave sledujem ,“Kralovstvo nebeske“ je to rozpravka a naviac trosku klamliva. Musim sa Ti vsak zverit, mojim snom od mala je padnut ako smely rytier , bez bazne a hany. Stale s tym bojujem, s tym snom.
      K veci, od luteranov nevzislo nic co by stalo za cosi. Od smrti MRŠ. To bol rytier.
      Odvtedy samy zradca a zbabelec. Su len dopoctu. Ani to nie.

     • Keby som bol sionista, zákerný a podlý, a všetkým masťami mazaný talmudista – a niektoí sú vraj takí – teda keby som bol taký, tak sem neprídem obhajovať nejaké židovstvo alebo holokaust, ale pošlem sem zopár (virtuálnych) kresťanov.
      Najlepšie katolíkov.

      Nič tak faktickú diskusiu nezvedie na falošné nezmyselné trepanie, ako toto. Namiesto návrhu, že treba mať explicitnú organizáciu, z ktorej bude len niekoľko ľudí verejne známych, a zvyšok skrytý, aby nebolo vedieť, kto, kde a koľko, a namiesto mnohých podobne konkrétnych ale pritom jednoducjých návrhov – by sa donekonečna preberalo:
      -bol Ježiš Kristus žid, aj keď bol len zle obrezaný a prišiel pritom o pol žaluďa?
      -bol Kristus boh aj fyzicky, alebo len metafyzicky, pneumaticky alebo astrologicky?
      -je pápež neomylný, alebo je to špinavý slobodomurársky žid?
      -má svet 4000, alebo 6000 rokov?
      A to znova a znova.

      Toto by som spravil, keby som bol skutočne rafinovaný talmudistický hajzlík.

      Ak by som bol menej rafinovaný, poslal by som 4 ročné dieťa, ktoré by sa stále pýtalo:
      -preč je stromček zelený?
      -prečo zajačik skáče?
      -prečo nosí ježiško darčeky?
      A tak dokola.
      To by bolo ale menej efektívne.

      Ja nehovorím, že príčina tohto procesu tu je naozaj taká konšpiračná. Žiaden sionista nie je taký rafinovaný, aby to tu takto kazil – to dokáže len nepravdpodobná pravdepodobnosť.
      Nie za všetkým je nejaká vyššia inteligencia 🙂

     • z::::::::)))))))) Povedala sova vrabcovi ze ma velku hlavu

     • Aman Againsttime

      Norman, opäť trefný príspevok. Schválne, čo vlastne tí nacionalistickí katolíci presne robia? Aký majú scenár či plán? Očividne nemajú žiadnu agendu. Sionizmus prakticky dobyl všetky cirkvi vrátane RKC a my – „pohania“ argumentujeme, že to nie je žiadna náhoda. Ale vážne, kde sú pro-belošskí katolíci?

      Oh, počkaj! Veď oni sú práve tu a pokúšajú sa umlčať kritický diskurz o kresťanstve na prope, v ktorom sa otvorene hovorí, že kresťanstvo je rovnostárske, globalistické, univerzalistické a židovské náboženstvo – ktorým i naozaj je. Čo je niečo s čím sama neomarxistická ľavica s nami súhlasí.

      Schválne, čo ste vy – svarga, Moraváček a spol. – urobili pre porážku anti-belošských síl a mémov vo vašej cirkvi? Ukážte mi nejaký dôkaz, že aktívne bojujete proti anti-nacionalizmu/anti-belošstvu vo vašej cirkvi, a potom vás budeme brať vážne. Žiaľ, zatiaľ tu predvádzate len štandardný katolícky apologetický bullshit. A to je žalostne málo.

   • „návrat k prapôvodným, predkresťanským (v podstate biologickým) koreňom a ich následnou aplikáciou na reálie 21.storočia“

    To by mě vážně zajímalo jak budeme aplikovat dobu kamennou na 21. století. To jako že budeme vykonávat hromadné rituální lidské oběti poléváním benzínem místo použití suchých hořlavých větví? 🙂
    Na druhou stranu, návrat zpět k otroctví bude s novými technologiemi mnohem snadnější, to uznávám. :-)))

    • Aman, je to proste marné. Pred kristom bola pre nich „doba kamenná“.

     Niektorí ľudia sú takí krutí, že mrzačia deti, aby potom pre nich zarábali žobraním. Mrazačia ich cielene a zámerne – také sú niektoré kultúry. Už sa to v dospelosti nedá napraviť.

     • Ty mudrc, a ze kto je generator nahodnych cisel☺ rehoces sa z nas a necitas a dokonca nepremyslas. Ved Morawack presne , dokonca uplne presne reagoval na AA. Navrat k prapovodnym predkrestanskym „biologickym“ korenom, ved to je minimalne NEOLIT.

      Nabuduce porozmyslaj prv ako sa zacnes vysmievat.

      Ostatne bez komentara. Stale Ti vravim drz pozicie. Nehovorim Ti drz hubu ani nic skarede. Dobre brat moj? Diskutujeme.

     • Aman Againsttime

      Svarga, prečo zo seba robíš blbca, tak ako to urobil Moraváček? Myslel som, že si snáď pochopil, ako som to myslel.

     • AA snazte sa trosku ajVy. Na spolupracu treba dvoch. Jedna ruka netlieska.

     • Keby si dal Svarga z katolicizmu dole pohanstvo tak ti ostane len nejaký židovský mutant. Takto povrchne nazývať niekoho bratom a potom sa povyšovať tak to hej 😀
      A ako bránil presne katolicizmus Európu? Veď Vám išlo a vždy aj ide len o ovečky a peniaze. Keby sa sem nahrnuli arabi a boli by kresťania tak to každému katolíkovi v minulosti je jedno(a asi aj dnes väčšine)

     • A ešte aj máš pohanské meno.

     • Vy ste zacali, nikdy neustupujem, vzdy som sa bil s chlapcami aspon o dva roky starsimi☺ mozno je to tyma ze rovesnici uz nechceli. Vy si utierate papule o katolikov. V jednom kuse.

     • Jsou z časového hlediska v podstatě dva druhy užitečných idiotů. Ti první bourají současnou fungující společnost proto, aby „vytvořili něco úplně nového a moderního“. Ti druzí bourají současnou společnost proto aby se „vrátili zpět ke kořenům“.

      Obě skupiny si tím jen prakticky serou do vlastního hnízda. To ale kvůli vlastní namyšlenosti a nedostatku sebereflexe pochopí až se v těch vlastních sračkách začnou topit. To už ale bude pozdě cokoliv změnit.

     • Mily Morawack, dakujem. Presne to si myslim. Chlapci chcu burat, ale nic tvorive, nic kladne nevedia stvorit. Impotencia v priamom prenose.A tento p..y, sk….y svet uz drzia iba katolici a nikto viac. A keby neslo o prezitie bielej rasy, povedal by som nech sa paci ukazte co dokazete. Humoristi.

 13. “Ze tolko napadane kriziacke vypravy nedoviedli do konca! Do vitazneho konca. Podcenili Islam v 11 az 12 storoci.”
  Absolútna neznalosť.
  Oni nič nepodcenili, oni jednoducho v krusáde roku 1187 boli Saladinom na hlavu porazení……a ten strašný muslim Saladin im dal všetkým milosť (na radu svojich poradcov), aby im ukázal superioritu islamu nad kresťanstvom…

  “Ja tvrdim, ze JK nebol zid ani Zid. Keby bol, nemohol by byt bozim synom.”

  Na takomto tvrdení absolútne nezáleží, je to tvrdenie diletanta (nepoužívam slovo ‘idiota’, čo je Vašim zvykom).
  Každý katolík môže za to, že je katolík, ale je neuveriteľné, aby jeden nevedel ani to, čo majú napísané v tých šalátoch, ktorým hovoria “sväté písmo” alebo Nový Zákon, dokonca “Biblia”.

  Nový Zákon bol taktiež napísaný židmi – zaoberá sa postavou Ježiša Krista, ktorý je identifikovaný hneď v prvej kapitole (Matúš 1) ako priamy potomok Abraháma, Izáka a Jakuba, cez Dávida, Jozefa a Máriu, s veľkým prízvukom na to, že je čistokrvný žid.

  Nový Teastament a Žalmy:
  Ježiš je pomenovaný (Lukáš 2: 21):

  “O týždeň neskoršie, keď prisšiel čas aby novonarodený bol obrezaný, bol pomenovaný Ježiš, menom, ktoré mu dal anjel predtým, ako bol počatý”.
  Ako teda vidíme, bol obrezaný, jednoducho preto, že bol žid.

  Ježiš a Nikodémus (Ján 3: 2, 3, 4, 5, 6):
  “Bol muž menom Nikodémus, vodca židov, ktorý patril ku skupine Farizejov. Jednej noci išiel za Ježišom a povedal mu: Vieme, rabín, že Ty si učiteľ poslaný bohom. Nikdo nemôže robiť takú prácu ako robíš Ty, beztoho aby nebol s ním Boh”.
  Bol teda nielen žid, ale dokonca židovský rabín!

  Ján (4: 22)
  Kristus hovorí k žene zo Samarie: “Vy Samaritáni v skutočnosti neviete koho uctievate; my židia vieme koho uctievame, pretože spasenie príde od židov”.
  Ďakujem pekne za tento druh”spasenia”. Zrejme to vyhovuje len príslušníkom tejto židovskej sekty, ktorú považujú za svoje náboženstvo a nazývajú ho “kresťanstvom”.

  Matúš (10: 5)
  Týchto dvanásť hlupákov-spoločníkov, ktorí evidentne neboli veľmi ‘bystrí’, aby vôbec rozumeli o čom vlastne hovoril, Ježš ich potom poslal a nariadil im nasledovné:
  “Nechoďte do žiadneho teritória Gentilov (teda gójov či nežidov), ani do žiadnych miest Samaritánov. Choďte ku strateným ovciam ľudu Izraela”.
  Teda pre kresťanov zrejme nemal žiadny odkaz, jeho “učenie” bolo len pre židov! Nie je vôbec zrejmé, prečo si kresťania myslia, že celé jeho “učenie” bolo a je určené pre nich.

  Marek (1: 39)
  “A tak, cestoval po celej Galileji kážúc v synagogách a vyháňajúc diablov.

  Marek (6: 2)
  V deň Sabathu (Šabesu) začal učiť v synagoge.

  Marek (15: 2)
  Pilát sa ho pýtal: “Si ty král židov?”
  Ježiš odpovedal: “Tak hovoríte vy”.

  Marek (15: 12)
  Pilát potom prehovoril k davu: “Čo teda chcete aby som urobil s ním, ktorého nazývate kráľom židov?”

  Mark (15: 15-20)
  Taktiež Matúš (27: 27-31) a Ján (19: 2-3)
  Obliekli ho do purpurového rúcha, urobili korunu z tŕnia a dali ju na jeho hlavu. Potom ho začali pozdravovať: “Nech dlho žije kráľ židov”.

  Matúš (2: 1, 2)
  „Ježiš sa narodil (vraj) v Betleheme, v zemi zvanej Judea, počas doby, keď Herod bol kráľom (čo je jeden z najnehoráznejších klamstiev cirkvi, nakoľko dnes už vieme, že keď sa Kristus narodil (ak sa vôbec niekdo takýto narodil), Herod bol už štyri roky mŕtvy).
  Krátko nato, nejakí muži ktorí študovali hviezdy prišli od východu do Jeruzalemu a pýtali sa :
  “Kde je to nemluvňa, narodené aby bol kráľ židov? Videli sme jeho hviezdu keď vyšla na východe a prišli sme aby sme ho uctievali”.

  A keď sa podívam na ktorýkoľvek obraz “ukrižovania”, na tŕňovú korunu na hlave, na dokrvavenú tvár, prepichnutý bok (zdá sa že ten nesprávny), priklincované ruky a nohy, je mi ťažko uveriť, že to je “syn booží”, alebo dokonca sám “boh”.
  To je skutočne len pre katolíkov.

  “Nie je to hneď prvé prikázanie aj v tej vašej židovskej … pardon, vašej kresťanskej biblii…”

  Ono s tými ich “Desatoro”, je to tiež trochu ináč. Dnes už vieme, že “Desať Prikázaní” je číročistý výmysel. A okrem toho, “Desať Prikázaní”, ktoré sú základným elementom hebrejskej viery znejú úplne ináč, čo však cirkev nie je ochotná prezradiť svojim ovečkám a baranom, lebo ovce boli stvorené na to, aby boli strihané.

  Prvé tri Prikázania ustanovili jednobožstvo, prehlásili Jahweho ako jediného Elohima Izraela a zakázali vytváranie idolov a ich uctievanie:

  1. Ja som Jahwe, tvoj Elohim, ktorý ťa vyviedol zo zeme Egypta, von z domu poddanstva…

  2. Nebudeš mať iného Elohima, okrem mňa; nevytvoríš žiadne sochy a nič čo by sa podobalo čomukoľvek, čo je hore na nebesiach, dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať.

  3. Nevyslovíš meno Jahweho, tvojho Elohim bezdôvodne.

  Potom prichádzajú Prikázania, ktorého účeol je vyjadriť posvätnosť ľudí Izraela a ich zaviazanosť ku vysokému štandardu denného života, vymedzenia jedného dňa v týždni pre Sabbath – deň venovaný rozjímaniu a odpočinku, vzťahujúci sa na všetkých, ako ľudí tak aj ich dobytku:

  4. Pamätaj dodržiavať deň Sabbathu a uctievaj ho. Šesť dní budeš pracovať a robť svoju prácu, ale siedmy deň je Sabath Jahweho, tvojho Elohima: v ten deň nebudeš robiť žiadnu prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra; ani tvoj sluha, ani tvoja služobná, ani tvoj dobytok; ako aj cudzinec, ktorý sa u teba zdržiava.

  Piate Prikázanie stanoví rodinu ako celok, na čele s otcom a matkou:

  5. Cti otca svojho a svoju matku, aby tvoje dni, ktoré ti dal Jahwe tvoj Elohim, mohli byť predĺžené v zemi, ktorú ti dal Jahwe, tvoj Elohim

  A potom nasleduje päť ‘Nie-Nie’, ktoré ustanovujú morálne a sociálne kódy medzi Človekom a Človekom, podobne ako na začiatku, medzi Človekom a Bohom.

  6. Nezabiješ

  7. Nespáchaš neveru

  8. Nebudeš kradnúť

  9. Nepoužiješ falošného svedka proti tvojmu susedovi.

  10. Nepožiadaš dom tvojho suseda, ani jeho sluhu ani slúžku, jeho vola, jeho osla, ani ničoho čo je jeho.

  Biblické “Desatoro”, ako vidíme nie je nič ine, ako plagiarizovanie textov starších o tisíce rokov, čo nie je v kresťanstve nič ojedinelé.

  Freud mal skutočne pravdu keď povedal: “Náboženstvo zapríčiňuje mentálne poruchy”.

  “ja Ta kludne pojdem branit lebo si Sloven,…”
  To je urážka. Doporučujem podívať sa do anglického slovníka, čo v angličtine “sloven” znamená …

 14. Myslím, že toto ostane pohanský portál, tak.si tu žite v pokoji.

  • Človek nemá voči Bohu* (Existencii) väčšej povinnosti a záväzku, ako zveľaďovať svoju dušu, hľadať pravdu a v procese takého neustále zvyšovať úroveň svojho vedomia a následne bytia. Niet preto väčšieho hriechu, ako byť dogmatikom, žiť v tmárstve a fanatizme, zenedbávať svoju dušu.
   Ľudia žijú v pomýlenej predstave, že môžu prežiť život hlupáka, dúfajúc, že v hodine smrti predstúpia pred Boha, ktorý ich osvieti, že dostanú osvietenie ako dar od Boha.
   Aký zomrieš, taký predstúpiš pred Boha.
   Kto ešte dnes používa slovo „pohan“, ten očividne premárnil svoju priležtosť, zanedbal svoju dušu, dopustil sa najväčšieho hriechu.

   * Keď používam slovo Boh, určite nemám na mysli niečo, čo by sa len podobalo Židmi vymyslenej postave z ich posvätných kníh, blúzneniu, ktorým ohlúpili najskôr seba, potom aj kresťanov a moslimov.

 15. Cela krusada mohla dopadnud inak. Viac ako 100 rokov sme panovali v svatej zemi. Bohuzial bitka pri Hattíne dopadla vinou slabocha Guy de Luisignac, katastrofou. Ale ani vtedy nebolo vsetko stratene. Nanestastie nesvornost bratov vo viere pravoslavnych a katolikov sme stratili postupne vsetko. Mimoriadny jedinci ako Richard Levie srdce to nemohli zmenit. Najprv padol Jeruzalem a o 300 rokov aj Konstantinopol. Kriziaci zanechali po sebe stopy , nielen hrady bez porovnania, ale kulturu dodnes viditelnu na blizkom vychode. Boli to hrdinovia, legendy. Porazali musulmanov hravo v pomere 1: 10 a viac. Velke vzopatie titanov ake sa stane raz za 2000 rokov. Cele to mohlo dopadnut inak, stacilo malo. Svet by bol dnes iny. Skoda.

  • To mě taky trochu mrzí, že podstatná část antické kolébky evropské civilizace, včetně Konstantinopolu, leží dnes v muslimském Turecku.

   Ale muslimové na tom jsou úplně stejně, když jejich Mekka leží v Saudské arábii v současnosti ovládané sionisty.

   A Jeruzalem leží přímo v sionistickém státu. :-p

   • Ano, a to by sa nestalo. Pozrite na nich chcu sa vratit do rise mrtvych. A nevedia ani to co v nej chcu najst. Prvy ich bude vytat knieza temnot. Mozu ho prosit aby bol mierny. Keby to nebolo strasne smial by som sa.

    • To „vítanie“ sa ešte dá odpustiť.
     Ale ten „strážca temnôt“, ten nie.
     Túto úroveň naozaj nie.

     • Pardón, oprava, nie strážca, ale „knieža temnôt“.
      Ja sa v katolickom svete moc nepohybujem. Aby nebol niekto náhodou urazený.

     • Ono vítať, je niekedy vyťať. Knieža temnôt ma mnoho mien, roznych mien v roznych nabozenstvach. A predsa je to jeden a ten isty, takto sa nepomylis. Snad si nemyslis ze klopes na nebesku branu?

 16. “Richard Levie srdce to nemohli zmenit.”
  Samozrejme že nie, dôvod je známy.
  Napriek tomu, že bol veľmi pobožný – ale pobožný bol a j Saladin – nebol chorobne-kresťansky posadnutý vraždením. A tak, keď videl aj on, aj
  Saldin, že by sa stretli na slnkom vyprahnutej púštnej rovine, 15km od Jeruzalema, kde nebolo možné ani jednému ani druhému podniknúť nejaké “taktické” manévre, dohodi sa, ako dvaja rozumní ľudia na prímerí.

  Mimo iné, križiacke výpravy neboli žiadne ‘krusády’ za oslobodením Jeruzalema od Arabov.
  Boli to lúpežné výpravy európskych kresťanských hrdlorezov, vylúpiť bohatstvá tohoto obyvateľstva, a nielen arabského. Oni totiž, keď vtrhli do Jeruzalema (prvá výprava v rokoch 1096-1099 a to sa ich z Európy vybralo 50 tisíc sedliakpv a 7 tisíc ryitierov/lupičov , áno 10:1, ale v prospech hrdlorezov), vraždili hlava-nehlava, arabov, ako aj kresťanov aj židov.
  Kresťanstvo má byť skutočne na čo pyšné. A teraz sa to opakuje znova – Afganistan, Irak, Sýria, Lýbia…

  A napísanie historickej pravdy sa nemôže považovať za pohanstvo, obzvlášť keď je čerpaná z tzv. Biblie.

  • Izrael.
   Izrael nie je nič iné, len nová krížová výprava.

  • Teraz reagujem priamo a chcem aby sme zostali vo vecnej rovine. Suhlasim, ze krusady mali aj ten ton, ktory ste spomenuli. LUPEZNY A KORISTNY. TEN JE V KAZDEJ VOJNE. Ale nebol hlavny! Krusady boli opravnene, nakolko reagovali na expanziu Islamu a vytlacanie z ich vlastnych uzemi. Svata zem bolo len to povestne zrnko piesku. Ved uz 600 rokov to boli krestanske krajiny. Krusada preniesla vojnu tam odkial sa tlacil nepriatel, toho casu Islam. V tomto Vase porovnanie s dnesnymi casmi Afganistan, Irak, atd, neobstoji. Nakolko je demografia skoro 1000 rokov zmenena, prave nasledkom prehranej vojny. Teda Krusady v 12. Storoci. A ci sa dala vyhrat? ISTE, ZE DALA A HLAVNE MUSELA! Za jedneho jedineho predpokladu, ze by pochopili dotycni, ze ide o prima plana ulohu. Dotycni su vsetci europsky panovnici. Bohuzial, nepochopili a nasledkom toho sa nevratne zmenila demografia , ale chcete li genetika okolia stredozemneho mora. Dosledky zazivame dodnes. Vysledok je Turecke v Europe, Arabsky polmesiac od Turecka po Gibraltar, a samozrejme Izrael. A prave Vy ako NS , by ste to mali chapat. A odosobnit sa od vlastneho protikrestanskeho postoja. Nakolko v 10 storoci ina sila nemohla zapasit s Islamom a ARABSKOU INVAZIOU. Nasledne sa ich podarilo zastavit az Karolovi Martelovi a vytlacit Izabele Kastilskej v 15. STOROCI a dosledok? Staci sa pozriet na sucasnych sicilianov a spanielov a portugalcov. Nemuselo to byt.

   • Vždy sú minimálne DVA dôvody, prečo ľudia robia to čo robia (a to platí aj na vojny, križiacke výpravy a pod.). Jeden dôvod je ten, ktorý dobre vyzerá pred verejnosťou, druhý je ten ozajstný, o ktorom sa nehovorí. Netreba si ich mýliť.

    • Ja s tym nemam problem. Myslim, ze si ich nemylim. Tu mal byt hlavny dovod nie nabozensky ale rasovy. V prvom rade to bola rasova vojna. Farebny vyhanali Normanov. To bola podstata. A Normani v Europe sa vykaslali na Normanovq v malej Azii a severnej Afrike. Dosledok je ten ze uz tam neziju, len kde tu ostrov a ze sme sa s nimi museli byt, Na Kosovom poli, Poitu,KONSTANTINOPOLI, ATD, ATD. A hlavne ich mame dnes vsade. Ked nevykazes cigana z dediny, mas ho v obyvacke.

 17. Kaslime na zidov/Zidov. Poucme sa od nich. Prezili medzi nepriatelmi v prosperite viac ako2000 rokov. Ako? 1. Nemiesali sa. 2.Nemiesali sa …1000. Nemiesali sa. Niekto moze namietnut, ale ved sam, tvrdis, ze sa pysia cudzim perim. Ano. To robme aj my. Primiesat lepsie je povolene. natvrdo povedane ROBME PRESNE TO CO ONI!
  Pretvarujme sa, klamme, Podvadzajme nasich nepriatelov. A v duchu si myslime co si myslime. Dvojkolajnost. ANO.ANO a este raz ano. Cintorini su plne hrdinov. Enem pro nas a nase deti. A hlavne drzme spolu. Sloveni a Slovenky. Nikto iny sa o nas nepostara a nikto iny nam nepomoze. Ziadne pseudokrestanske kydy. Ako nastavit druhe lice a podobne.

  • ANO! Urobme zo seba rovnaké svine! To je riešenie. Že to nikoho nenapadlo skôr. Alebo áno? Keď sa pozriem do parlamentu, mám pocit, že predsa len to niekoho napadlo – a preto Slovensko vyzerá tak ako vyzerá. Na čele s „katolíkmi“.

   • Tak naskoc do tanku a chod. Maju vsetky paky v rukach. Zlikviduju Ta 1.2.3 Ty hrdina,chlap, dub,stroj.
    Nepisem budme svine. To si si vybajil sam. Hovorim o spravani voci nasim nepriatelom.Budme presibany a nie tupy.

    • Svoje bajky o tankoch si nechaj pre seba. Klamanie, podvadzanie, to su vsetko prima vlastnosti, ktore urcite nie su svinske. Istotne neporusuju ani desatoro. Ale u katolikov to nevadi, vyspovedas sa, vezmes odpustok a uz zasa nie si svina. Aspon najblizsich tridsat sekund.

     • V zaujme prezitia naroda je dovolene aj klamat a podvadzat. Sme vo vojne a sucastou vojny je aj to. Sucastou kazdej vojny bez vynimky. Nasi nepriatelia nas klamu a podvadzaju v jednom kuse. Uz nas pripravili o obrovsky majetok a cim ? Suvislou lzou od rana do vecera 365/24. Dobre rano stara mama, uz sme dosli. Vies co mi vrta v hlave ? to si taky tutko naozaj alebo len huckas inych aby tu hlavu na klat dali ako hrdinovia ?

     • A to desatoro plati ale pre clenov komunity!! Takto je to myslene vzdy. Pokial sa jedna o inych tam su vynimky. Pokial sa jedna o nepriatelov , tak sa postupuje ad hoc.

      Klasicky priklad. Ked sme boli deti a stretol nas Cigan. Cigan: Daj/Pozic korunu ! Biele dieta: Nemam. Cigan: Mozem, Ta prehladat a ked mas, zbijem Ta!

      Klasicka bezna situacia. Zivot. ma pravo biele dieta klamat ? Ano ma. A co sa ma Cigan co pytat, pozical mi nieco?

      Mimochodom, prvy krat nas ako biele dieta dokopali cigani ked sme mali 6 rokov, nikdy sme im nic nespravili, nic neurobili, nic nechceli. A potom este x krat.
      Moju dceru prepadli ako 4 rocnu, dobre pocujes ako stvorocnu. Syna olupili ako 6 rocneho o bycikel. A mozem Ti hovorit rozne skusenosti s roznymi etnikami. Ked nechces but okradnuty, prepadnuty, podvedeny, musis klamat, musis, podvadzat aj preventivne ludi ktori Ta chcu znicit.

      Otazka, chcu nas znicit. BEZPOCHYBY.

   • Apropo, Parlament. Takto drzia Sloveni spolu? Nie su prave toto nasi nepriatelia, co nas okradaju ?

 18. Alebo iny priklad. Malolety Cigansky gang, prepadol staru pani, ukradol jej doklady a nevratne poskodil zdravie. Ramenne puzdro a klb! Policajti vypatrali clonov gangu. Nutili ich vzajomne sa fackat , vyzliekat a bozkavat. Bolo to moralne ? Ano bolo. Preco to policajti robili? Aby zasiali medzi clenmi gangu nenavist a tym ho rozlozili.
  Bohuzial, niekto na policii ich zradil. A tito dobri policajti boli potrestany. Nespravodlivo. Budu iny policajti takto spravne postupovat? Nie, nebudu.
  A budu chranit nas? Nebudu. Na dokreslenie, presne tito mali cigani znasilnili inu 9 rocnu ciganku a vyzlecenu ju nechali v zime pohodenu na mraze, zachranili ju v poslednej chvili. Takze uz tu mame nielen znasilnenie maloletej ale aj pokus o vrazdu.

  Ja sa pytam, postupovali policajti moralne ? Ano postupovali moralne a v sulade so slusnostou. Zjavne to tymto gangstrom neublizilo. Ano su to gangstri a vsetci skoncili ako gangstri. A kto postupoval nemoralne? Zradca, ktory ich zradil. Policajti boli sprosti ze si to natacali. A co mali policajti spravit ? Uniest tu svinu, dobre ho zmastit a ostrakizovat, tak aby taketo zradcovske hovado, si uz ani neskrtlo ani v polici ani inde v statnej sprave. To je moralne a slusne.

  • Oprava ukradli dáme kabelku a ako ju vlacili po chodniku, vyklbili jej rameno a nevratne poskodili rameny klb a cele rameno. Vo veku 60+ sa taketo veci uz nedaju napravit, ani operacne. takze pani je kalika.

   System chrani gangstrov, podporuje ich produkciu , terorizuje obete gangstrov a prenasleduje cestnych policajtov ktori chcu potierat ganstrov. To je zaver. A kto chce s tymto bojovat cestne je lunatik a hlupak HOWGH

   • Ty chceš bojovať za dobro, právo a spravodlivosť lžou, podvodom a klamstvom. A očividne v tom nevidíš žiaden morálny problém. Ďakujem, neprosím.

    Mám na záver jedinú otázku – len aby si sa zamyslel: keď budeš jednať ako židia, v čom sa budeš od nich líšiť?

    • Uz som Ti odpovedal. A vies co, zakony povedzme „karmy“ su nasledovne. Budes vystaveny situacii ktoru Ty sudis a odsudzujes. Ja Ti to neprajem ale tak to byva. Potom si spomen. A ked budes skusany, uvidis, co je v danej situacii “ spravne“.
     A com sa od nich lisim_? odpoviem1 V tom ze sa nepletiem cudzim opakujem cudzim narodom do zivota, nehovorim ako maju zit, nestaram sa cudzim ludom do zivota. Neublizujem cudzim. A o svojom narode nehovorim, to je samozrejme. V tom sa lisim.

    • agent NWO, vedome alebo nevedome , aky je v tom rozdiel?

  • A este na dokreslenie hyenizmu tychto gangstrov. Jednalo sa o skupinove znasilnenie maloletej. vsetci sa na nej vystriedalo rad radom. a na dokreslenie hyenizmu systemu. Gangstri neboli nijak zvlast potrestani ani ich rodicia, kedze sa jedna o ich etniku specificke spravanie ako bolo konkretne povedane.
   Ale zato bolo dosledne sledovane, ci dotycny policajti su dostatocne terorizovany za svoju dobre a poctivo vykonavanu pracu. A kedze neboli uplne zniceny a ich rodiny. Mimovladne organizacie , romske strany a ombudsmanka protestovali. lebo to je rasismuš . ale nikto z nich sa nezaujimal o osud maleho ciganskeho dievcatka, ktora uz nikdy nebude moct zit normalny zivot, celkom iste je nakazena minimalne chlamydiami a ktoru nahu zachranili pohodenu v zivom plote zachranili po prebdenej noci rano, biely ludia iduci do prace. bolo pod nulou.
   Koniec pribehu.

 19. Petr Bakalář – Tabu v Sociálních vědách

  Rasa/etnická skupina Lokace Klimatické podmínky IQ

  Mongoloidé . SV Asie Chladno 105
  Europoidé (v Evropě) Evropa Mírné pásmo 100
  Europoidé (v jižní Asii) Indie Mírné – tropické 91
  Američtí indiáni Amerika Mírné – tropické 90
  Australané Austrálie Mírné – tropické 90
  Euro-negroidní hybridi USA, GB Mírné – tropické 84
  Negroidé Afrika Tropické – subtropické 75

  • Pekna tabulka ale nie je pravdiva. Jednoznacne najvyssie IQ maju europania az potom mongoloidi( strasne slovo) aj to len v percentualne malej miere, nechcite merat IQ Mongolom :((( a pravda je ze najhorsie su na tom negroidi a ty si o 75 bodoch mozu iba snivat. Neviem ci su Japonci Mongoloidi a takisto Cinania maju strasny rozptyl. Naviac IQ nevie vystihnut tvorivost. Strucne povedane mozeme povedat od bielej tmavsie to ma klesajucu uroven. Nazvat Indov Europoidi je naozaj komicke. To by sme hovorili aj o nasich Ciganoch. Tam je rozptyl od 40 po 70. Cize sa bavime o mentalnom postihnuti. Od velmi tazkeho 40 ( iq simpanza) po lahke 70. V Čechach bol pripad ked chlapca sirotu znasilnili dvaja Cigani a nasledne sa ho pokusili zabit. Prezil. Velmi mily citlivy chlapec. Starsi Cigan mal myslim 17 rokov a namerali mu IQ 40 bodov. Da sa to dohladat cez google.

 20. Dokonca by sa dalo konstatovat a to myslim obecne. Aj v ramci roznych ras plati, cim je dotycny „belsi“ s velmi vysokou mierou pravdepodobnosti bude aj inteligentnejsi. Tento jav je spolahlivo zadokumentovany v Indii, kde nasiel vyjadrenie v kastovom systeme. Rovnako v Japonsku, rovnako v Perzii a rovnako aj v Cine, skratka vsade. A rovnako nepriamoumerne je to s tmavou pokozkou. Kedze tento jav je vseobecne znamy, vsetky narody sveta si to ziarlivo strazia. V Brazilli maju viac ako 40 popisov farby pokozky. By ste sa divili aky rasisti su medzi sebou rozne tmave narody. Pre nas stredoeuropanov nieco nezname a oni su sialene rogorozni v tomto. A mimochodom plati bez vinimky vsade aj medzi Ciganmi. Europania ani netusia co to rasizmus vobec je. Nemame o tom ani ponatia.
  A vobec je udivujuce, ze Europania si nevsimli taku zrejmu a do oci bijucu skutocnost, ze totiz aj nebiele narody maju jediny kanon krasy a to biely. Rovnako vsade na svete. Krasne Cinanky, Japonky, Indky, dokonca cernosky sa v ramci svojej rasy blizia krasnym Europankam. Najkrasia Cinanka nie je ta ktora ma plochu tvar, ta je naopak najskaredcia. Najkrajsia cernoska je ta nejbelsia a s cim mensim poctom negrodinych crt v tvari. Pozrite si filmove hviezdy Bolywoodu.

 21. V přírodě se setkáváme u organismů v podstatě se dvěma odlišnými životními strategiemi a to se strategií K- a se strategií r-.
  • K- stratégové jsou organismy přizpůsobené víceméně stabilnímu prostředí, v němž mohou jejich populace růst až do doby, kdy si jedinci začnou vzájemně konkurovat v získávání zdrojů.
  • r- stratégové jsou organismy přizpůsobené proměnlivému prostředí, v němž populace nedosahují nosné kapacity prostředí. Jedinci zde proto netrpí následkem konkurence a nedostatkem zdrojů, ale umírají právě vlivem proměnlivosti prostředí. Jsou tak zvýhodněni ti, kteří se rychle rozmnožují a produkují hodně relativně méně kvalitního potomstva.

  K-strategie
  Tato strategie se uplatňuje v relativně stabilním, předvídatelném prostředí s dostatkem prostředků pro život.
  Organismy žijící v těchto podmínkách:
  1. mají méně potomků (sází na kvalitu),
  2. věnují se výchově potomků,
  3. mají pevnější párové a vůbec společenské vazby,
  4. nemají potřebu podstupovat velká rizika,
  5. mají delší průměrnou délku života,
  6. mívají větší tělesné rozměry.

  r-strategie
  Tato strategie se uplatňuje v nejistém, rychle se měnícím prostředí s nedostatečnými prostředky pro život.
  Organismy žijící v těchto podmínkách:
  1. mají více potomků (sází na kvantitu – vyšší maximální rychlost množení, rozmnožují se dříve, potomci nejsou příliš životaschopní, velikost populace silně kolísá v čase),
  2. méně se věnují jejich výchově,
  3. mají slabší sociální vazby,
  4. praktikují riskantní způsoby chování (u lidí např. zvýšená kriminalita),
  5. vyšší míra agresivity a soutěživosti,
  6. kratší průměrná délka života,
  7. mívají menší tělesné rozměry.

Leave a Reply