Domov / Hlavná strana / EU / Puč technokratov: ako Barroso a jeho priatelia ničia EÚ

Puč technokratov: ako Barroso a jeho priatelia ničia EÚ

barrosoRozprávka o „špičkových kandidátoch“ je hladké klamanie voličov EÚ: Podľa Zmluvy o EÚ sa musia komisári výslovne držať mimo politických diskusií. Títo majú presadzovať zákony – viac nič. Avšak Barroso a jeho priatelia sa chovajú ako samostatní politici, hoci Komisia je viazaná pokynmi šéfov vlád. Táto uzurpácia je najväčším nebezpečím pre EÚ. Najväčšie nebezpečenstvo pre EÚ leží v plazivom prebratí moci technokratmi: predseda Komisie EÚ José Manuel Barroso sa permanentne vydáva za svetového politika, hoci pre to nemá ani najmenší mandát. Pretože Zmluva o EÚ hovorí jednoznačne – Komisia sa má držať mimo politiky. Barroso je byrokrat, viazaný pokynmi.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten (Nemecké hospodárske správy): Od založenia EÚ a nasledovných zmien Zmluvy získal Parlament EÚ viac a viac vplyvu. Napriek tomu sa účasť na voľbách stále znižuje. Čo si myslíte, že je tohto dôvodom?

Pieter Cleppe: Dôvodom pre to je určite nie nedostatok politického vzdelania, ako stále znovu tvrdia prívrženci EÚ. Neexistuje žiadna korelácia medzi politickými záujmami EÚ občanov a účasťou na voľbách, ako dokumentujeme v našej novej Analýze na Open Europe. Ak sme sa napríklad občanov v Rumunsku, alebo na Slovensku pýtali na inštitúcie EÚ, menovalo 81 % Rumunov a 79 % Slovákov Parlament EÚ ako základnú inštitúciu. Napriek tomu išlo k Eurovoľbám v roku 2009 len 28 % Rumunov a 20 % Slovákov.

V zásade spočíva neschopnosť Parlamentu EÚ vstupovať do kontaktu so svojimi občanmi na nedostatku európskych „Demos”. Alebo, ak to povieme slovami nemeckého Spolkového ústavného súdu: „Európsky Parlament nie je dostatočne vyzbrojený na to, tak svojim zložením, ako aj kompetenciami, aby príjmal reprezentatívne a zodpovedné väčšinové rozhodnutia, ako jednotné politické vodítka.“

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Zavedenie nemeckého konceptu „špičkových kandidátov“ malo viesť k stúpnutiu popularity Eurovolieb. V skutočnosti nie je väčšina Európanov zvedavé na volebnú kampaň Junckera a Schulza. Prečo stroskotal aj tento nový podnet?

cleppePieter Cleppe: Zdá sa, že mnoho voličom nie je vôbec jasný tento systém. Len jednému zo štyroch voličov SPD je zjavné, že Martin Schulz je špičkovým kandidátom Európskych sociálnych demokratov. Odhadujem, že každý jednotlivý demokrat v USA vedel, že Barack Obama je jeho špičkovým kandidátom. V každom prípade musí Komisia EÚ – podľa Lisabonskej zmluvy – vziať výsledok EÚ volieb len „na vedomie”. Môže to jednoducho interpretovať, ako chce.

Je od základu nesprávne, vidieť Komisiu EÚ ako politickú inštitúciu. Tou nie je. Mala by byť výkonnou Komorou, ktorá dostáva svoje pokyny od členských štátov, ktoré podpísali Zmluvu o EÚ. Avšak ľudia, ako predseda Komisie José Manuel Barroso a komisár EU László Andor behajú dookola a chovajú sa ako ľudom zvolení politici: prednášajú prejavy, prezentujú svoju mienku k rôznym témam a ešte k tomu vyzývajú, že EÚ má získať ešte viacej moci. To nie je ich úlohou. Títo majú realizovať Zmluvu EÚ: otvárať vnútorné trhy uprednostňovaným spôsobom, prostredníctvom odstránenie potekcionistických opatrení z národných zákonodarstiev a nie cez nové centralistické zákony EÚ. Mali by sa držať mimo politických debát.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Euroskeptici kritizujú vyhlodávanie národných štátov, ktoré odovzdávajú stále viac suverenity do Bruselu. Naviac kritizujú nedostatočnú demokratickú legitimitu politiky EÚ. Posilnenie kompetencií Europarlamentu neviedlo však k „demokratickejšej Európe”. Stroskotal centralistický prvok celoeurópskej demokracie? Čo by mohla byť alternatíva k tomuto prvku?

Pieter Cleppe: Áno, centralistický prvok stroskotal. Najnovší prieskum Open Europe zistil, že len 21 % Nemcov a len 8 % Britov si myslí, že len Európsky parlament má mať právo blokovať nové zákony EÚ. Namiesto toho sa vyslovilo 58 % Nemcov a 73 % Britov za to, že v jednom, alebo viacerých národných parlamentoch by malo byť možné blokovať nové zákony EÚ. To mala byť alternatíva. Prvým krokom malo byť, zavedenie systému „červenej karty“, ktorý národným parlamentom dovolí vysloviť sa proti návrhom zákonov Komisie. Lisabonská zmluva zaviedla „žltú kartu“, ale tá dovoľuje národným parlamentom len požiadať Komisiu, aby svoj návrh zákona prehodnotila. V prípade štátneho zástupcu EÚ, sa Komisia rozhodla k tomu jednoducho pokračovať, hoci jej 14 národných parlamentov ukázalo „žltú kartu“.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Aký volebný výsledok očakávate pre EÚ voľby 25. mája?

Pieter Cleppe: S Open Europe sme prieskumy vyhodnotili a prišli sme k záveru, že Anti-EÚ strany a protestné strany najrozličnejšieho druhu môžu dosiahnuť až 31 % hlasov, v porovnaní s 25 % z roku 2009. Ale je málo pravdepodobné, že to bude mať rozhodujúci vplyv na Europarlament. Strany, ktoré sa vyslovujú za vážne reformovanie EÚ, získajú len 6 % a dve tretiny voličov budú podľa všetkého voliť za status quo a tým podporia tie strany, ktoré presadzujú ďalšiu európsku integráciu. Ak bude volebná účasť tak nízka ako v roku 2009 (43 %), znamená to ale, že 74,4 % oprávnených voličov volila buď proti EÚ, alebo za radikálnu zmenu, alebo vôbec k voľbám neprišla. Potom len 25,6 % všetkých oprávnených voličov volilo aktívne za Status Quo a ďalšiu európsku integráciu. Pokračovanie integračného kurzu EÚ cestou Európskeho parlamentu napriek tejto nízkej verejnej podpore by bolo nedemokratické a podporilo by len ďalej anti-EÚ debatu.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: Deutsche Wirtschafts Nachrichten

O ::prop

2 komentáre

  1. „Je od základu nesprávne, vidieť Komisiu EÚ ako politickú inštitúciu. Tou nie je.“ – veľmi správne konštatovanie. Bohužiaľ, ešte nie úplné.
    V poslednom čase sa Komisia EÚ profiluje skôr ako nadradený orgán nad parlamentom. Výsledkom je, že čo Komisia predloží, to parlament schváli – na prvý alebo niekoľkokrát opakovaný pokus (dovtedy, kým nie je schválený zámer, samozrejme, vždy pomenovaný inak alebo je pôvodný zámer skryte zakomponovaný do iného, nového zámeru). Smutné a k zlosti.
    Naši 13 poslanci pochádzajú zo 6-tich domácich politických strán. Po nástupe do kresiel v EÚ sa rozdelili do 4-roch frakcií. Nekomunikovali spolu doma a nekomunikujú ani tam. A ich hlasovania boli veľakrát proti záujmom SR, ale v súlade s príkazom predsedu ich frakcie (zapáčili sa).

  2. Ti dva na obrázku si nejspíš myslí, že jsou ředitelé Všehomíra…

Leave a Reply