Domov / Hlavná strana / Z domova / Príhovor emeritného arcibiskupa Jána

Príhovor emeritného arcibiskupa Jána

arcibiskup-jan-sokolDrahí Slováci a Slovenky!

Často som vo svojom živote rozmýšľal o Slovákoch, ktorí tvorili najväčšiu národnostnú menšinu v Uhorsku a nedokázali presadiť svoju samostatnosť. Tisíc rokov žili v národnostne zmiešanom zoskupení.

Je pravda, že do začiatku 19. storočia všetky menšiny v Uhorsku žili v pokoji. V tomto období však začalo pomaďarčovanie menšín. Táto snaha sa začala podľa autora, ktorý bol poverený touto úlohou zakladaním miest, v ktorých sa dával priemysel do rúk maďarsky hovoriacich ľudí a potom sa už robili len štatistiky ako stúpa maďarsky hovoriaca menšina. Nebyť našich katolíckych a evanjelických národovcov, iste by sa podarilo Slovákov asimilovať.

Potom prišiel Apponyiho zákon, ktorým boli zrušené všetky menšinové školy a už to išlo iba k horšiemu. Rozpadom Rakúsko – Uhorska po prvej svetovej vojne, sa začalo brieždiť na lepšie časy. Ale len spočiatku. Onedlho opäť nebolo dosť tých, ktorí by bojovali za samostatnosť, azda aj preto, že zo strany Čechov bol daný prísľub, že Slováci budú mať plné práva. Vznikla Česko – Slovenská republika. Túžba Slovákov nebola splnená. Ba boli hlasy, ktoré tvrdili, že žiaden slovenský národ neexistuje, že je to len nárečie češtiny. A v tom mnohí žili skoro dvadsať rokov.

Potom prišli opäť ťažké vojnové časy. Slovenský národ sa ocitol tvárou v tvár veľkému diktátorovi, ktorý predložil dve alternatívy budúceho vývoja. Buď sa územie slovenského národa rozdelí medzi susedov a národ zanikne, alebo si národ zachová svoju identitu i územnú celistvosť ak vyhlási samostatnosť. Slováci v týchto vypätých chvíľach odmietli rozdelenie národa a jeho územia a vybrali si cestu samostatnosti.

Po tom, čo bol prezident Hácha informovaný o ultimátach diktátora, zvolal členov Slovenského snemu. A členovia snemu všetkými hlasmi, ktorých bolo 57 rozhodli vyhlásiť samostatný Slovenský štát. To sa stalo 14. marca 1939. Konečne sa splnila túžba ľudu, ktorý jasal a s nadšením prijal toto vyhlásenie. Bodaj by aj nie, veď niektoré omnoho menšie národy, čo do počtu obyvateľstva mali a majú svoju samostatnosť, prečo nie Slovensko. V predvečer Druhej svetovej vojny sa tak slovenský národ prostredníctvom svojich zástupcov legitímne rozhodol o tom, že blížiacim sa vojnovým zverstvám a tragédiám sa pokúsi čeliť jednotne pod svojou slovenskou a nie maďarskou či poľskou zástavou.

Po vojne, v roku 1945 sa opäť toto právo na samostatnosť stratilo a vznikla Československa republika. To zapríčinilo , že bratia Česi hovorili, že doplácajú na Slovensko a Slováci zase, že nás Česi okrádajú.

Práve preto v roku 1989 boli snahy, aby sa obnovila samostatnosť Slovenska. Dosiahla sa až v roku 1992. Vďaka Bohu bez prelievania krvi. A to je to krásne. Sme dva bratské národy, ale každý si orie na svojom. Každému, kto pozoruje vzájomné slovensko-české vzťahy je zrejmé, že nikdy neboli tak dobré a priateľské ako sú dnes.

Je pravda, že mnohí, zvlášť z mladej generácie za minulé obdobie internacionalizmu, stratili zdravé národné povedomie a hrdosť . Preto musí byť snaha, aby sa popri láske k všetkým národom, obnovila láska k vlastnému národu a zdravé národné sebavedomie.

U vás v zahraničí ho cítim a vidím väčšie, ako tu doma. Dôkazom tejto skutočnosti je aj to, že si každý rok pripomínate štrnásty marec ako vznik samostatného Slovenska. A v tomto roku je to už sedemdesiate piate výročie.

Pri tejto príležitosti vás všetkých pozdravujem , spomínam si na vás a v modlitbách nezabúdam.

Emeritný arcibiskup Ján.

O ::prop

22 komentárov

 1. Tvoje ekumenické modlitby si strč aj s ostatnými njuejdžákmi.Na náboženstve sa dnes deti učia že je jedno v čo veríte a preto je toľko rôznych náboženstiev,lebo Boh chce aby ste si mohli vybrať,či budete moslim,budhista,alebo kresťan…
  Ty sa modlíš ku komu,ty starý zapredanec?
  PS: Onedlho vám sionisti za hlasného trúbenia mediálnych prostitútok vyhlásia bývalého náčelníka za svätého:)

 2. Tak je to tak filip: Tvoj hrtan je ako otvorený hrob. Svojim jazykom hovoríš ľstivo a zákerne.Za perami máš jed vreteníc a tvoje ústa sú plne kliatby a horkosti .Čítaš priveľa talmud a kabalu . Jarmulka ti zatienila aj to málo čo si mal nadelené.

 3. A to som sa nerozpisoval o tom,že všetci vrátane tohoto sú zástancami a spolutvorcami tejto lžidokracie už vyše 20 rokov zdierajúcej tento národ.Vždy to robili lstivo,v spolupráci s KDH založenej a riadenej židmi a slobodomurármi.Nikdy stádu pred voľbami nezabudli dať inštrukcie,ktorá je tá správna strana,pomáhali ovce držať v poslušnosti a teraz tu ide tento starý ekumenický lišiak poukazovať gojom na zásluhy RKC pri zavádzaní tohto korporatívneho fašizmu.
  Jarmulkári a talmudisti im z vďaky za túto usilovnosť robia vo svojich médiách reklamu, Bezáka s Halíkom- dvoch najväčších heretikov už pomaly bearifikovali a vodcu týchto odpadlíkov im dokonca vyhlásili za muža roka ako druhú princeznú Dianu.
  Čo sa týka prevracania Kristovho učenia urobili maximum:

  Pápež Ján Pavol II a František
  Ján Pavol II pobozkal pred celým svetom Korán a v roku 1986 v Asissi nechal pri spoločných modloslužbách s pohanmi na oltár jediného Svätého Boha postaviť sochu Budhy a potom sa s príslušníkmi pohanských náboženstiev, ako budhisti, moslimovia, hinduisti, modlil za mier! František blahoželal moslimom k ich sviatku Íd al-Fitr. Tým verejne schválil ich učenie, ktoré je protikresťanské a vedome tak podporil i hrozivú islamizáciu v celej Európe! Islam v Koráne popiera: 1. Najsvätejšiu Trojicu – „nehovorte: Trojica! Prestaňte, a bude to tak pre vás lepšie. Boh naozaj je jediným Bohom, on povznesený je nad to, aby mal dieťa.“ (4:171). 2. Božieho Syna – „Takýto je Ježiš, syn Márie … Nie je dôstojné Boha, aby si zobral syna nejakého.“ (19:34-35). Božie slovo hovorí: „Kto má Syna(Božieho), má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“(1 Jn 5,12). 3. Vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži – „Avšak nie tak, oni ho nezabili ani neukrižovali, iba sa im to tak zdalo…! (4:157). Za Františkom ako ani za islamom nie je Duch Boží, ale démon antikrista. Ak túži byť moslim spasený, musí robiť úprimné pokánie a uveriť v Božieho Syna, Ježiša Krista, v Jediného Spasiteľa a Pána, ktorý jediný odpúšťa hriechy a dáva večný život v nebi. Preto je každý katolík, ak si chce spasiť svoju dušu, povinný sa od Františka oddeliť, lebo jeho učenie nie je učením katolíckej viery, ani učením Apoštolskej Tradície.
  Pápež je nástupcom Krista na zemi a preto má konať tak, ako prikázal Kristus!
  Ten kázal zvestovať pohanom evanjelium, aby sa odvrátili od modiel a mali život večný!
  Pobozkal by náš jediný Spasiteľ Ježíš Kristus knihu, v ktorej sa píše, že nie je Syn Boží a že nebol ukrižovaný, len preto, aby sa zapáčil pohanom?
  Slúžil by Kristus spoločnú modloslužbu s pohanmi, pri ktorej by bola na oltári socha Budhu, alebo iná modla?
  Blahoželal by Kristus k ich pohanským sviatkom?
  Nie? Tak prečo ste sa dali oklamať?
  Že sa máme navzájom rešpektovať a mať úctu k iným náboženstvám, aby si spolu nažívali v pokoji, tak to je len slobodomurársky, humanistický trik, na kresťanov uvalený na 2 Vatikánskom Koncile v roku 1965!

  Nejde o tento život!
  My im máme zvestovať Pravdu z lásky k blížnemu, aby neumierali v bludoch a nešli do zatratenia a nie sa snažiť prežiť tento život v pokoji a robiť kompromisy. My ho máme aj obetovať za túto jedinú zjavenú pravdu! My svoj život a oni, mohamedáni, majú prikázané život tých druhých! Im hlásajte toleranciu!
  „Kto neuverí vo mňa, nebude mať život večný“! „Preto choďte do celého sveta a kážte evanjelium vhod, nevhod…“
  „Kde vás neprijmú, ešte aj prach im straste z nôh a Sodome a Gomore bude v deň súdu lepšie“! Teda nie nasilu, len zvestovať a aj život pri tom riskovať!
  Toto je úloha kresťana! Preto je hlúposť oháňať sa toleranciou!
  „Kresťania“ dnes robia opak a tým inovercov udržujeme v bludoch a tak im prispievame k tomu, aby minuli cieľ a boli večne zatratení. Nejde o to prežiť tento život v pohode, veď Kristus preto hovorí:
  „Nemyslite si, že som priniesol na zem pokoj! Nie pokoj, ale meč! Odteraz…“
  To, že to obrátili naruby a väčšina slepo prijala, nemôže byť argument. Ano, je to také pekné, tolerantné, ale je to opak toho, čo prikázal kresťanom Kristus!
  Presne takto dnes RKC ovládaná ložami zneužíva pozitívne pojmy! Pápež František alibisticky vyhlásil:
  „Kto som ja, aby som súdil homosexuálov“?
  Nemáme ich súdiť, ale varovať, že toto je pred Bohom ohavnosť a privedie ich do zatratenia!
  Toto je slobodomurársky humanizmus a nie kresťanstvo. Sú to dve odlišné veci.
  Kresťan nemôže ostatným želať, aby si pokojne zostali pri tom svojom náboženstve, lebo ich náboženstvo je tmou od diabla. Písmo jasne hovorí : „Omnes dii gentium daemonia“
  „Všetci bohovia pohanov sú démoni“! A teda aj ich „proroci“, ako napr. Mohamed!
  Humanista môže, ale nemôže pri tom vykrikovať „ja som kresťan, toto je kresťanské!“
  Kto chce byť kresťanom, musí vedieť rozoznať rozdiel medzi slobodomurárskym humanizmom a kresťanstvom. Jedno je od zlého, druhé od Boha.
  Slobodomurári vám to zamenili a „kresťania“ dnes ani netušia, že ich deti sa už na náboženstve učia, že je jedno v čo veríte a preto je toľko rôznych náboženstiev, lebo Boh chce, aby si každý mohol vybrať, či bude budhista, moslim, kresťan…
  To je proti prvému Božiemu prikázaniu! Ale 98 percent kresťanov nečítalo Bibliu, tak to nemajú s čím porovnať! A keby sa aj dnes išli opýtať kňazov, tak tí im už povedia, že Písmo netreba brať doslova! Tak ich už učia v seminároch! Je to ovocie takzvanej HKT, ktorá sa dnes v kňažských seminároch vyučuje!
  HKT- Historicko-kritická teologia popiera Kristovo Božstvo, Kristovo zmrtvych vstanie a inšpiráciu Písma Duchom Svätým!
  Je to cesta do jedného spoločného, satanistického náboženstva NEW AGE!
  Presne podľa tohto citátu zo satanistického letáku, rozdávaného v New Orleans, v roku 1988:
  „Aby kresťania boli so sebou prehnane spokojní, aby im nadovšetko záležalo na pokoji, aby hľadali zbory, kde sa nekáže plné evanjelium a kde sa kňazi budú snažiť zachovať pokoj so všetkými, bez ohľadu na hriech.“
  Tak pohodlnú a pokojnú cestu!

  • sokol bol v RKC jedným z mála, čo zostalo nedotknuté židomurárstvom

   • Karel -Ekumenizmus je židomurásky výmysel a presadili ho slobodomurári po ovládnutí Vatikánu na 2 vat. koncile v roku 1965 a Sokol,ako všetci v RKC je zástanca ekumenizmu.
    Poniektorí ani neviete čo píšete.

    • Len jedna otázka. Ak by slová tohto príhovoru povedal Jozef Tiso a nie Sokol, ako by si to komentoval?

     • Tiso nebol ekumenista a slobodomurársky kolaborant.

     • Mňa nezaujíma, čo Tiso bol a čo nie. To viem veľmi dobre aj bez tvojho našepkávania. Otázka znela: „Ak by slová tohto príhovoru povedal Jozef Tiso a nie Sokol, ako by si to komentoval?“

     • „Je pravda, že mnohí, zvlášť z mladej generácie za minulé obdobie internacionalizmu, stratili zdravé národné povedomie a hrdosť “
      Už len táto veta by mohla otvoriť oči aspoň niektorým a vidieť za koho Sokol kope!!!! .Obdobie internacionalizmu už bolo…
      To,čo teraz zúri naokolo,keď sa štáty vzdávajú svojich kompetencií,vyznáva multikulti a všetci pracujú na vytvorení jednej meny,jednej vlády,jedného pohlavia a jedného náboženstva je podľa „jediného nedotknutého slobodomurárstvom“ asi vlastenectvo…

     • Otázka znela: “Ak by slová tohto príhovoru povedal Jozef Tiso a nie Sokol, ako by si to komentoval?”

     • Pýtajte sa ma na čo chcete,ja vám odpoviem na čo já chcem.
      Zvlášť pokiaľ ide o vás,pridelencov:)

 4. Sokol, Sokol, eštébákov kráľ, agent s krycím menom Spirituál !!!

 5. Náboženstvo nespája, ale rozdeľuje. Už dávno som prišiel na to, že najväčším nepriateľom kresťana nie je satanista, pohan, ateista, či iný „ideológ“, ale druhý kresťan s inou inerpretáciou toho istého náboženstva.

  • Rovnako ako politika…

  • Láskavo nehádž pohanstvo do jedného vreca s náboženstvami z Judeje.

   • Ja ho tam nehádžem, sám sa za pohana považujem. Hádžu ho tam Naši bratia v Kristu, pre ktorých je viera Našich praotcov (citujem) „satanizmus“ a „vyznávanie démonov“….

    • Mesiáš bol poslaný najprv k vám a urobili ste s ním tak,ako vaši otcovia s prorokmi.Pretože ste chceli panovať nad národmi tu na zemi,museli ste vytvoriť Talmud a chystáte vládu svojmu mesiášovi.Dosiahnete to,ale bude vám dovolené vyčíňať len tri a pol roka.Stojí vám to za to?
     http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-jak-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-mnozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

    • Napísal si : „Náboženstvo nespája, ale rozdeľuje.“, teda náboženstvo všeobecne, hociktoré. Potom si mal napísať : „Monoteistické náboženstvo nespája, ale rozdeľuje.“

     • Nie, čo som povedal platí.
      Problém je v tom, že pohanstvo nepovažujem za náboženstvo (v pravom slova zmysle), ale skôr kultúrnu filozofiu a folklór. Jednoducho pri ňom (teda ak sa bavíme o tom Európskom) nešlo o tú ideologickú stránku, ako napr. v prípade kresťanstva, preskriptívne veriť v dogmu X + dogmu Y, ale hlavne o zvyky a tradície. Na tejto skutočnosti sa už zhodlo viacero odborníkov aj neopohanov.
      Monoteistické náboženstvá prirodzene excelujú v rozdeľovaní ľudí, len kresťanstvo má 3 „hlavné interpretácie“ pozostávajúce z približne 40 000 siekt – pardón denominácií – ktoré sú vzájomne nekompatibilné, lebo sa ideologicky v niečom rozchádzajú. To isté sa o pohanstve proste nedá povedať. Stačí sa len pozrieť na tuná oligofrenického filipka. Chlapec ani nevie rozlíšiť židov od slovanských pohanov, ale hlavne tuší že inoverec je niekto „zlý“ proti komu by mal určite bojovať.

 6. Je hanbou, že sa ešte ozýva k Slovákom po tom čo za svojej ,,bohosloveckej“ púti a z lásky k človeku urobil. Skôr by sa mal vyspovedať za svoje skutky.

Leave a Reply