Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Presídli Kremeľ na Sibír?

Presídli Kremeľ na Sibír?

putinVladimír Putin naznačil medzi rečou presťahovanie ruského hlavného mesta. Minimálne čiastočne by vládne zariadenia mohli prejsť na Východ krajiny, povedal. Rusko sa už dlho snaží o užšie napojenie na ázijský svet.

Toto skôr vedľajšie vyjadrenie ruského prezidenta Vladimíra Putina sa postaralo v Rusku o zmätok. Koncom augusta sa vyslovil pred účastníkmi mládežníckeho fóra „Seliger-14“, že považuje „za možné a účelné, stanovište jednej časti federálnych a centrálnych úradov preložiť na Sibír“. „Napríklad Krasnojarsk sa podľa môjho názoru hodí pre realizáciu tohto projektu“, povedal prezident a vyslovil zároveň očakávanie, že idea sťahovania niektorých úradov by mohla presvedčiť aj niektoré štátne podniky k nasledovaniu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyslovil neskôr pre hospodárske noviny „Kommersant“, že doteraz nie sú prezidentskej správe predložené žiadne konkrétne plány na sťahovanie.

Dvaja regionálni vládni predstavitelia už však oznámili svoj súhlas k takému sťahovaniu – Viktor Tolokonský z regiónu Krasnojarsk a Vladimir Gorodecký z Novosibírskej oblasti. Komisársky dosadený guvernér Novosibírskej oblasti Gorodezký vyhlásil, že čiastočné preloženie federálnych úradov do Krasnojarska je z geografického hľadiska pre sibírske regióny výhodné. Ako zdôraznil šéf vlády ragiónu Krasnojarsk, mohol by takýto krok výrazne posilniť regionálny rozvoj. „Želám si, aby sa Krasnojarsk stal takýmto rozvojovým centrom veľkého Ruska, dopravným uzlom spojenia ku krajinám Východu, pri rozvoji, svetovej politike a svetového hospodárstva“, povedal v rozhovore pre „Kommersant“.

Odklon od Európy

Pavel Salin, riaditeľ Centra pre politické výskumy na Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie, vysvetlil, že táto nová ídea môže skutočne súvisieť so snahami časti ruskej elity silnejšie sa orientovať na Východ. „Vzhľadom na najnovší konflikt so Západom, získavajú tieto myšlieky novú presvedčivú silu a podporu“, hovorí politológ a dodáva: „vychádza sa z toho, že Moskva je orientovaná na Európu, avšak krajina, ak sa stane nejaké sibírske mesto v geografickom strede Ruska hlavným mestom, pozerá na Východ a na Západ, ako jeho erbový symbol dvojhlavý orol.“

Igor Bunin, riaditeľ Centra pre polittechnológie, je presvedčený, že preloženie centrálnych funkcií naznačuje spravidla záujem zriadiť „nový štát“, alebo sa vyhnúť z cesty predvídateľným nebezpečenstvám. „Keď sa Peter Veľký chcel priblížiť Európe, urobil Sankt Petersburg (Petrohrad) hlavným mestom. Keď sa javilo vhodné odkloniť sa od Európy a urobiť hranice bezpečnejšie, presťahoval hlavné mesto späť do Moskvy. Dnes badáme rovnaký vzor. Aby sa chránila Moskva, berú sa do úvahy takéto riešenia“, povedal politilóg pre RBTH. „V Rusku nechá takéto sťahovanie vzniknúť úplne inému štátu – ázijskému. To sú všetko znaky toho, že sa chce vzdialiť od Európy“, dopĺňa Bunin.

Alexej Skopin, profesor na Ústave pre regionálne hospodárstvo a hospodársku geografiu Moskovskej vysokej školy pre ekonomiku, spoznáva v tomto návrhu výlučne ekonomické motívy. „Štát disponuje obrovskými finančnými postriedkami, ktoré sa rozdeľujú prevažne z Moskvy. Prímajúce regióny sa preto koncentrujú okolo ruského hlavného mesta. Preložme hlavné mesto za Ural, verejné prostriedky budú plynúť tam a oblasti v blízkosti nového hlavného mesta budú rásť ako Moskva“, vysvetľuje Skopin.

Kompletné, alebo čiastočné presťahovanie?

Skopin vychádza z toho, že projekt presťahovania hlavného mesta v súčasnosti nie je realizovateľný. V Rusku neexistuje mesto porovnateľné s Moskvou. „Presťahovanie hlavného mesta znamená nielen preloženie všetkých federálnych úradov, musia byť vytvorené aj obytné priestory pre úradníkov v novom centre, bankový sektor sa bude musieť presunúť na nové stanovište. Vybudovať infraštruktúru z ničoho, je vyslovene ťažké, u niektorých druhov hospodárskej činnosti je to úplne nemožné“, upresňuje Skopin.

Čiastkové preloženie federálnych funkcií do regiónov považuje Skopin za zmysluplné. „Úrady pre rybolov by napríklad bolo dobré umiestniť na Ďalekom východe, Ministerstvo priemyslu a obchodu by mohlo čiastkovo presídliť do veľkých priemyseľných centier ako Krasnojarsk. Dôležité je, aby sa tieto úrady sťahovali uvážlivo a len do takých regiónov, ktoré sú skutočne na ich fungovanie odkázané“, hovorí národohospodár. Tento vidí mimo to nebezpečenstvo komunikačných problémov medzi úradmi v Moskve a na Sibíri. Toto môže prácu sťažiť.

Salin vychádza z toho, že rozdelenie funkcií hlavného mesta v rozpätí 20-30 rokov by bolo vykonateľné. „Niektoré krajiny majú jedno politické hlavné mesto a jedno hospodárske a jedno kultúrne centrum. Pravdepodobne sa priblížia niektoré z týchto centier východnej hranici Ruska“, doplnil.

Celkovo sú experti jednotní v tom, že Moskva by mala zostať v budúcnosti hlavným mestom Ruska. Najnovší podnet Putina nie je prvou iniciatívou ruskej vlády rozdeliť štátne funkcie medzi ruské regióny. V roku 2005 sa uznieslo, že Ústavný súd Ruska bol presídlený do Petrohradu, neskôr k tomu pribudli Najvyšší súdny dvor a Najvyšší rozhodcovský súd. Infraštruktúra pre tieto inštitúcie musí však byť ešte vystavaná.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: 7. september 2014, Marina Obraskova, RBTH

O ::prop

Jeden komentár

  1. Prelety vrtuľníkov MI 8 nad horami sú až príliš nápadné. Čo je ešte zaujímavejšie je skutočnosť, že už ich tam objavili aj slovenský hríbári, ktorých títo vojaci v amerických uniformách oslovujú Ruským jazykom a obdarúvajú ruskými cigaretami značky Minsk a špeciálnymi zapaľovačmi maďarskej výroby.http://panobcan.sk/odhalene-tajne-operacie-na-slovensku-hubar-ferko-isiel-na-hriby-nasiel-v-lese-vyzbrojenych-americanov/

Leave a Reply