Domov / Hlavná strana / Polemika / Prečo sú ľudia s vysokým IQ politicky korektní

Prečo sú ľudia s vysokým IQ politicky korektní

Zopár ľudí sa ma po mojom komentári, že „ľuďom s vysokým IQ možno ľahšie vymyť mozog“ pýtalo, či je to naozaj pravda. Myslím, že áno a pokúsim sa vysvetliť prečo.

Poďme sa pozrieť na feminizmus, ktorý spolu s marxizmom a rasovým egalitarizmom patrí k trom veľkým zlám, ktoré sužujú moderný svet. Ako môže byť inteligentnému človeku vymytý mozog ženskými štúdiami? Preskúmajme nejaký feministický materiál.

Univerzita v Marylande má archív študijným plánov pre obor ženské štúdiá. Tu je odsek jedného z nich určený pre študentov univerzity v San Diegu.

Vo feministickej teórii je v súčasnosti rozšírená kritika projektu liberálneho humanizmu. Tam, kde sa liberálny humanizmus sústreďuje na individuálnu nositeľku práv, ktorá sa stáva natoľko rovnou, že sa stane kýmkoľvek a predpokladá jej možnosť dosiahnuť suverenitu, sebapoznanie a sebaovládanie, (Gross, (1990).s-1) súčasná feministická teória podkopáva tento ideál subjektivity a konceptov (sic!) rovnosti z dôvodu nedostatku diferenciácie. Z rôznych kútov a s odlišným efektom prispeli rovnako postštrukturalisti, tak i feministi tretieho sveta k jeho podkopaniu. Avšak táto kritika modernistického liberálneho humanizmu má históriu, ktorá predchádza súčasným feministickým variantám. Budeme teda skúmať princípy filozofie modernizmu, aby sme pripravili pôdu pre kritikov osvietenskej filozofie spájaných s postštruktualizmom i feminizmom. Daná problematika tiež súvisí s otázkou autority a politiky reprezentácie: ktoré texty vo feministických kruhoch požívajú autoritu? Ktorý spisovateľ reprezentuje (alebo by mohol reprezentovať) feministické záujmy?

Neviem aké musí byť vaše IQ, aby ste porozumeli tomuto textu, ale povedal by som, že by to mohlo byť minimálne 110. Aby vám text dával nejaký zmysel, potrebujete vedieť, čo znamenajú termíny ako postštrukturalizmus a liberálny humanizmus, predtým než budete bojovať so štruktúrou textu a jeho významom. Je ťažké tomu porozumieť nielen preto, že ide o obyčajný bullshit, akým je i filozofia Hegela a Foucalta , ale i z dôvodu, že vyššie uvedený odsek bol napísaný a má význam len pre inteligentného čitateľa. Decká, ktoré navštevujú univerzitu v San Diegu by pravdepodobne mohli mať priemerné IQ okolo 110 -115 a tie, ktoré sa venujú ženským štúdiám sa pravdepodobne blížia k IQ 105. Nemajú ani poňatie, aký je význam vyššie uvedeného odseku. Učitelia sa nesnažia o zrozumiteľnosť, pretože neveria v inteligenciu a očakávajú od detí, že sa budú viac snažiť, aby si osvojili múdrosť generácií „feministických učencov“.

Tu je výňatok z dokumentu o kritickej teórii rasy

Kritická teória rasy spolu s príbuznými teóriami ako sú LatCrit, ázijskou kritickou teóriou, kritickou teóriou tribalizmu a kritickým rasovým feminizmom (Bernal, Villalpando, Brayboy, & Thompson, 2003) čerpá zo širokého poľa kritickej teórie (Solorzano & Bernal, 2001). Kritická teória rasy sa explicitne sústredí na spoločenské nerovnosti vyplývajúce z rasy a rasizmu. Kritická teória rasy bola pôvodne vyvinutá farebnými učencami pracujúcimi v akademických kruhoch v Spojených štátoch a vyrástla z nespokojnosti kvôli extrémne pomalej rýchlosti reálnej rasovej reformy, ktorá prebieha od vzostupu hnutia za občianske práva (Ladson-Billings, 1998). Kritická teória rasy je charakterizovaná štyrmi princípmi. Za prvé, kritická teória rasy pomenúva a diskutuje o každodennej realite rasizmu a odhaľuje, ako rasizmus pokračuje v privilegovaní bielych a znevýhodňovaní farebných ľudí. Za druhé, legitimizuje a podporuje hlasy farebných ľudí využívajúc rozprávanie, ktoré integruje skúsenostné poznanie z ich spoločnej histórie ako „tých ostatných“ do kritiky dominantných spoločenských poriadkov. Za tretie, kritická teória rasy trvá na svojej kritike liberalizmu, obzvlášť jeho názoru, že zmysluplná spoločenská zmena môže nastať bez radikálnej zmeny existujúcich spoločenských štruktúr. V súvislosti s kritikou liberalizmu, kritická teória rasy spochybňuje účinnosť väčšiny právnych predpisov vzťahujúcich sa k občianskym právam v Spojených štátoch argumentujúc, že skôr než by zredukovali dôsledky rasizmu voči farebným, majú z nich hlavný prospech bieli (Ladson-Billings, 1998; Nebeker, 1998).

Okrem špecifického žargónu je v texte niekoľko fráz, o ktorých si myslím, že by ich osoba s priemerným IQ mala problém pochopiť. Aby si človek mohol spojiť vyššie uvedené s ďalšími otázkami, je potrebný určitý stupeň inteligencie. Keď napr. inteligentný človek, potom čo absolvuje štúdium kritickej teórie rasy, číta článok o rasových odlišnostiach v prípade výsledkov štandardizovaných testov, bude si pamätať, že „sociálne nerovnosti“ sú tu kvôli „rase a rasizmu“. Na druhej strane hlupák, ktorý bude čítať rovnaký článok buď na osnovy kritickej teórie rasy zabudne, alebo ich nikdy ani nepochopí. Môže si dovoliť luxus spoliehať sa na Occamovu britvu, ktorá mu vysvetlí čo je pred ním. Jednoducho povedané, keď náš inteligentný študent číta o „extrémne pomalej rýchlosti reálnej rasovej reformy, ktorá prebieha od vzostupu hnutia za občianske práva“, tak z toho vyvodí, že je to rasizmus, ktorý drží černochov späť. To ho urobí prístupnejším k afirmatívnym akciám a podpore občianskych práv. Uvedený záver vyžaduje istý stupeň minimálneho IQ.

Je tu nedostatok v spôsobe uvažovania o rase a pohlaví. Spoločnosti, ktoré neinštitucionalizovali anti-rasizmus predpokladajú menejcennosť čiernych a rozdiely medzi pohlaviami – ak nie dokonca podradnosť žien. Vyžaduje si to istú prácu urobiť ľudí politicky korektnými a určité minimálne IQ k tomu, aby sme prijali vierohodné kultúrne zdôvodnenie prečo by sme nemali veriť vlastným očiam.

V prípade ekonomických otázok je to zase konzervatívna pozícia, ktorá vyžaduje pre pochopenie vysoké IQ. Prečo vláda jednoducho nedáva ľuďom zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a bývanie zadarmo? Nuž, je tu mnoho dôvodov prečo je tomu tak, ale žiaden z nich sa nedá zhrnúť do jednej alebo dvoch viet. Mohli by ste povedať, že „ľudia by mali možnosť vybrať si“, ale potrebujete vysvetliť prečo je „poskytovanie“ vecí ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť útokom na slobodu.

Prečo sú jednoduché teórie o rase/pohlaví pravdivé a v prípade ekonomiky zase platia komplikované teórie? Pravdepodobne je to preto, že o skôr menovanom sme premýšľali o dosť dlhšie a sme dobre nastavení riešiť túto problematiku. Máme tendenciu nemať radi homosexuálov, nedôverovať tým, ktorí sa od nás odlišujú, jednať s chlapcami a dievčatami odlišne a byť lojálni predovšetkým k našim rodinám. Pre každú z týchto predispozícií existujú dobré dôvody. Homosexuáli degradujú kultúru a šíria chorobu, tí mimo nášho kmeňa nás pravdepodobne nemajú radi, muži a ženy sú určení pre odlišné úlohy a tí, ktorí sú nám biologicky blízki sú najdôveryhodnejší. Brať ohľad na tieto predpoklady a aplikovať ich v rámci spoločenskej politiky vedie k dobrým výsledkom.

Ale nikdy sme nemuseli premýšľať o makroekonomike. Ľudia majú tendenciu vidieť zdroje ako neobmedzené a relatívne nedávny vynález peňazí ako magický nástroj, ktorý vytvára bohatstvo.

Richard Dawkins raz povedal, že veda nám môže poskytnúť nástroje na takmer neobmedzené dobro, ktoré môžu byť zároveň použité i pre nevýslovné zlo. S vysokou inteligenciou je to rovnaké. Disponovať ňou je jediný spôsob, ako pochopiť tento svet, ale môže vás tiež viesť k omylom, ak budete svoju logiku rozvíjať z falošných premís. Človek s vysokým IQ je schopný akceptovať hlúpe ideológie, ktorým by náš priemerný Dežo nikdy neporozumel.

Predtým, než Židia začali kontrolovať intelektuálny diskurz, bola väčšina inteligentných belochov klasickými liberálmi. Nikto z nich nemal vedecké poznanie potrebné k tomu, aby sa stal genetickým deterministom, avšak história bola vnímaná ako progresívna a civilizácia, ktorú vytvorila biela rasa bola považovaná za vrchol ľudského pokroku. Sťažnosti zo strany čiernych a žien boli všeobecne prijímané, ale nepredstavovali nekonečné sťažovanie a nevytvárali alternatívnu realitu. A len čo bola objavená Darwinova evolučná teória, mnohí inteligentní belosi sa logicky stali eugenikmi. Presne to by sa dalo očakávať od sveta, ktorý dáva zmysel, kde novým vedeckým objavom bolo umožnené informovať nás o verejnej politike. Do akej miery je moderný liberalizmus dielom votreleckej elity a do akej je tu kvôli našim zdedeným nedostatkom však nechám na zvážení čitateľa.

Autor: Richard Hoste
Preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

68 komentárov

 1. príliš veľa, pre obyčajných ľudí, nič nehovoriacich slov.
  a pritom sa to všetko dá vyjadriť slovenskými výrazmi.

 2. V pripade ekonomie, ziadne zlozite teorie neplatia. Zase LOŽ! Veci su vzdy jednoduche. To len podvody su zlozite . Zlozitost sluzi z 99,9 percenta na to aby zakrylo lož.
  Skratka škrupinky. Kde je kulice? A pravda je taka ze v škrupinkarovom vačku. Tak kde maju nasmerovane hracove peniaze. Nemam rad tieto tazke klamstva.
  Mna ucil anglictinu Rus, ktory inak ucil anglinu na madarskom gympli.:)))). Avzdy ked som robil preklad, mi vravel. Povedz to slovensky, slovencina je bohaty jazyk ma vyraz pre vsetko.
  A tam som si uvedomil, ze ked naozaj rozumieme co hovorime, vieme to povedat jasne, cisto, zrozumitelne. A nie nahradzat jedno cudzie slovo inym cudzim slovom .
  V preklade by sa nemalo nachadzat ani jedno cudzie slovo. Ved je to pravda. Naco je potom preklad??? A vobec jedna sa v takom priklade o preklad? Alebo vznikla iba smiesna mätež, ktora este viaz zmetie citatela!
  A vo to go.☺

  • „Veci su vzdy jednoduche len podvody su zlozite . Zlozitost sluzi z 99,9 percenta na to aby zakrylo lož.“

   Aby to nevyzeralo, že ťa len kritizujem, musím ti tu vyjadriť pochvalu za intelektuálnu odvaju obhajovať túto myšlienku. A za jej výstižné vyjadrenie.

   • PS. ale nesúhlasím s tým ďalším, čo si napísal o preklade, o používaní cudzých slov a o „vyjadri to po slovensky“. No ale t je menej podstatné 🙂

    • Oóoo ďakujem. Mal ten anglo-madaro-slovensky Rus pravdu. Veľkú pravdu, totiž keď si “ preložis“ tie hory cudzích slov do materinského jazyka až vtedy to naozaj ale naozaj pochopíš a zapamätať na celý život. Zvlášť to bolo vidno na univerzite. Čím bol učiteľ slabší tým viac používal cudzie výrazy. Totiž aj informatika by mala mať vlastnú slovnú zásobu v rodnom jazyku. To isté je.aj v.medicíne. Tiež prešla týmto vývojom dávno..takisto máš medicínsky slovník kde máš.vysvetlené o.Čo ide. My technici sa.Z.toho rehoceme a prepáč vysmievať. Voláme to “ NAROVNAVAK NA OHYBAK“:-)

     • Nemáš pravdu ohľadne cudzích slov. Už je to trocha od témy a zas tu nemusíme všetko rozoberať ako malí chlapci … ale keď si spomenul medicínu, tak práve tam je pekný priklad, ako cudzie, latinské výrzy dopomohli k tomu, aby si lekári rozumeli (a to nielen rôznojazykoví, ale aj v rámci jedného jazyka).
      To isté platí o inom príklade, o zavedení chemických názvov a značiek prvkov a zlúčenín.
      Zavedenie a zjednotenie terminológie je dôležitý ba základný krok v akejkoľvek oblasti vedy, a použitie latinských či gréckych slov má niektoré výhody.

      Blabotanie v sociálnych vedách nie je v tom, že sa používaju nejaké cudzie názvy, ale pre to, že žiaden skutočne objektívne definovaný POJMOVY APARAT nevznikol.

      Ešte raz: problém nie je v tom, že výrazy sú cudzie ale v tom, že sú prázdne.

      Ale ak chceš používať len domáce výrazy, tak sa natiahni na hovníku a hovej, ale nechoď ku skrini, lebo aj tá je cudzia.

     • Nie som proti latinskym a greckym slovam. Hovorim prave o odbornom pojmovom aparate.
      To si trosku prekmitol s tym hovnikom, rovnako ako so skrinou, co skri/yva.
      Zober si taky rusky jazyk. Tam je uplne bizarna☺. Ved oni kazdu somarinu volaju cudzim slovom. Nohavice штану , košeĺa jupka, ,,,,,, clovek by si myslel, ze Rusi chodili nahy a zili na stromoch. A to len preto, ze sa ich slachta opicila raz po Nemcoch, potom po Anglicanoch, potom po Frantikoch.
      U nas to prezilo v nareciach kasňa, fiók, garadiče, šteblik, štek, gánok,….

 3. A dalsia loz. Ked vznikla DET, logicky sa mudri belosi stwli eugenici. Hlupost ako Brno. Odhliadnuc od DET a od toho ze je to kravina, z nej eugenika nevyplyva. Ani logicky ani nelogicky. Eugenika je tu od nepamati, twk ako od nepamati, pastieri slachtili stada ako slachtili kone, napriklad arabske, ci psy, ci rastliny.
  A ze na to nemali vzletny nazov eugenika ale iba obycajne slachtenie. Ja mam rad jasne pojmy a nerad prenasam pojmy. Lebo to nesluzi na objasnenie ale na zahmlenie. Caj je caj, nemoze vzniknut caj z dubovej kory ani zo zazvoru. To je odvar zo zazvoru a odvar z dubevej kory. Caj moze byt iba a len z caju .
  A mozte slachtit kolko chcete aj 5000 rokov, vyslachtite psov ktory su na prvypohlad odlisny ale ziadnemu psovi este nenarastli kridla ani ziabre. Hoci su psy na lov privode a psy na lov vtakov. A tak ani eugenika , teda slachctenie nevyplyva z DET.
  Lebo sakal ani vlk nie je predkom psa. Predkom psa je pes a predkom leva je lev a predkom cloveka je clovek. Clovek neznikol slachtenim opice. Ani tym, ze sa opica ocitla mimo stromu. A mozete argumentovat podobnostou a malou rozdielnostou v genoch. Ale to je vsetko loz, loz a este raz loz. Podstatny je prave ten rozdiel.
  A v tom lezi aj odpoved na otazku, preco su ludia s vysokym IQ politicky korektny, ale inak povedane preco prave mudry ludia prijimaju „spolocensky spravne postoje“.
  A to je predsa odpoved! V tej jednoduchosti v tom malom rozdiele!!!
  LEBO IBA MUDRY CLOVEK SA VIE PRISPOSOBIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO JE URCENIE MUDROSTI CI „DEFINICIA IQ“☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺.
  Mudry Jóžo zahra DEŽA, ale Dežo, nemoze zahrat Joža, iba Deza.
  Preto sa mudry prisposobi hluposti, ked ho prinutite alebo inak navnadite.

  • Ty si generátor tém, vážne. Pošlem ti faktúru za môj čas 🙁

   Ale nedá mi:
   0. keď už brojíš proti cudzím slovám, prestaň používať tebou vytvorené iniciálové skratky typu DET a podobne. Iba človek, ktorý to tu sleduje, si môže domydlieť, že myslíš Darwina, ale aj tak je to nechutné!

   1. Eugenika je správny názov a treba ju odlíšiť od obyčajného tradičného šlachtenia zvierat, pretože sa jedná o ľudí a nie o dobytok. Nie že by to bol až taký rozdiel, ale dobytok je bohužial chovaný a šlachtený pre jeho zabíjanie a následné žranie, kdežto ľudia sú zušlachťovaní pre ich vlastné a prípadne kozmické dobro. TO je ten základný rozdiel medzi eugenikom a chovom. Nie ani tak v objekte zušlachťovania, ale v jeho cieli.

   2. Rozdiel medzi vlkom a psom je ovela menší, ako rozdiel medzi dogou a čivavou. Ergo – biologický POSUN je jasne možný.
   Len ty si myslíš, že inteligencia na to potrebná musí mať hlavu, trup, ruky, nohy, a hlavne dlhú bielu bradu. Ale nemusí, inteligencia na také formovanie je skrytá rôznym spôsobom, a tak, pretože ju dobre nepoznáme, ju opatrne a všeobecne voláme „evolúcia“.
   Si schopný to akceptovať?

   • O Máháthmá a Manitu v jednom. Vdaka Ti.

    0. DET je darwinova evolucna teoria, uznavam ze je nechutna, citoval som clanok. Pohybujem sa v jeho myslienkovom priestore.
    1. Slova slachtenie a Šlachta spolu uzko suvisia a pouzivaju sa prave u ludi od nepamati, od kedy je clovek clovekom. Je to prirodzene. Ziaden rozdiel tam nie je. Samozrejme pri vyssej bytosti sa povysuju aj ciele. Tym nedochadza k ziadnej zmene vyznamu. Naopak. Zavadzanim patvaru Eugenika, ako som pisal, dochadza k zahmlievaniu a posuvaniu a podsuvaniu. Slachta to su aj duchovne osoby, kniezata ducha, tu boli od nepamati, bohuzial z obchodnenim cirkvi sa stracaju ako na to upozornoval aj Jezis. Kniezata ducha maju komunikovat zo svetom nad nami a prinasat posoltvo odtial. Vazna vec, v kazdej civilizacii.

    2. Rozdiel medzi dogou a civovou je mensi ako medzi vlkom a psom, bez ohladu na psiu rasu. To som tvrdil a vobec s tebou nesuhlasim. Ziaden posun tam nie je. Psy su psy a vlci su vlci. Pokial narazas na kreativny design a pana Boha, musim Ta sklamat. Neverim na darwinovu evoluciu a rovnako neverim na Boha v laboratoriu☺. Neuvazujem dvojhodnotovou logikou, bud DET alebo designer. DET je hovadina, neakceptujem to, ale nie ako popretie Boha, ci ako teologicky spor, ja v nom ziaden spor ani nevidim. Ja len vidim jeho nezmyselnost. Evoluciu uznavam iba ako vyvoj v ramci druhov Ako zuslachtovanie alebo aj upadok( po tvojom eugenicky, a to z toho ani nevyplyva). ALE, co sa tyka VZNIKU DRUHOV, NEMAM ZIADNU TEORIU!! Si ochotny to akceptovat ?
    Inak povedane, kedze sucasne vedecke poznanie nedava odpoved na danu otazku vzniku druhou( rozhodne evoluciou nevznikli plazy z ryb), nebudem si vymyslat hluposti ako to robil Darwhin. Raz na to ludia pridu alle dnes to nevieme.

    • 0. Viem, čo tá skratka znamená, ale prečo preboha takp blbosť používaš? To si ako pubertiak na SMS?

     1. Tvoja motivácia spočíva v tvojom odpore voči eugenike a preto len reto ju prirovnávaš k chovaniudobytka. Neviem, načo sa hráš, si proste na nepriateľskej strane.

     2. Dobre, neakceptuješ evolúciu, si zaseknutý, dogmy nadovšetko. Tak sa ale nehraj, že nad vecami rozmýšlaš alebo že máš argumenty. Máš len dogmy a tabu, koniec.

     • 0. Skratka je pohodlna.
      1. Blbost. Pravy opak je pravdou. Sam sa tym riadim.
      2. Ja evoluciu uznavam, ale iba v ramci druhu, teda to co nazyvas Eugenikou. Neverim na vyvoj jedneho druhu z druheho. To popiera vedu. Mimochodom to by nebola evolucia ale revolucia☺. Ci genova revolucna mutacia. Inak si to dnes genetika nevie vysvetlit . Jedneho dna nemas geny pre vznik a vyvoj pluc a na druhy den ich odvzdas svojim potomkom?!
      To je skutocne zazrak.☺☺☺ tak ja neviem kto z nas dvoch je zabrzdeny,zaseknuty, dogmatik drziaci sa tabu, ci coho vlastne sa to mam drzat. Ja sa snazim rozmyslat vedecky a preto Ti vravim, ze dnes naozaj nevieme vysvetli ani tie najdenoduchsie modely, tie najjdnoduchsie procesy. A uz vobec nie zlozite veci. Tak co Ti mam povedat?? Mam dristat aby som sa Ti zdal dostatocne pokrokovy ci vlastne aky? Vieme popisat atom vodika, ale co tie zvysne prvky? A to su len zakladne prvky☺☺☺ Norman co tu robis zo mna zadubeneho fanatika. Maj rozum.

     • Pozri, to, že je v bio evolúcii je ešte vela veci nejasného a nepresného a súčasná formálna téza, má, prirodzene problémy, je jedna vec – ale nie je to naša téma.
      Problémy bunkovej evolúcie a podobne nie sú pre eugeniku až tak podstatné.
      Ciele eugeniky nie sú vytvoriť ľudí so žiabrami, napríklad, ale niečo ovela bezproblémovejšie.

      Toto celé nie je o hraniciach vedy, ale o hraniciach v mysliach ľudí.

   • A vobec teologiu by som netahal do vedy a naopak. Skutocne velmi primitivny pristup. Ale nie v zmysle jednoduchy ale sprosty. Naozaj neviem, preco dnes v roku 2015, sa ludia dopustaju takej sprostoty. Co snad niekto naozaj caka, ze v atome alebo na vzorci vcelieho jedu najdu ciarovy kod vyrobcu ??? Uz cloveku rozum stojinad tolkou demagogiou. A v prvom rade tupostou. Poslanim cloveka je vyvyjat sa, nakoniec boli sme stvoreny na obraz bozi. My musime robit vedu, skumat ako veci funguju a tvorit nove. To je nasa uloha. Len nechapem predstavu, ze v kozme uvidime anjela ako sedi na komete. To musi byt skutocny tupec, bez ohladu na vzdelanie. Nevieme ani ako sme sa tu ocitli, nevieme dohromady nic. A z toho chceme robit veeeeddlke uzavery o niecom co naozaj nepozname. Komicke.

 4. Článok azda pôvodne ani nie je mienený celkom vážne, a jeho téza „ľuďom s vysokým IQ možno ľahšie vymyť mozog“ je hlúposť.

  Každý systém potrebuje riadiacu vrstvu kolaborantov a ideológov, ktorých nadpriemerne odmeňuje. Tých má dav poslúchať a tak sa o riadiacich kádroch šíri a nafukuje mýtus, že sú inteligentní, a v podstate možno aj sú nadpriemer, pretože o tie miesta je selekčná ruvačka.

  Títo ideológovia samozrejme aktívne kolaborujú so systémom a vzývajú ho. To ale neznamená, že im niekto vymyl mozog – sami často dobre vedia, ak nie sú naozah tupí, že systém je svinstvo.
  Naopak, tupejšia spodina síce neprekypuje nadšením – veď cítia, že sa im nevedie dobre, že sú v podradnom postavení – ale napriek tomu si nechajú nahovoriť, že tak to má byť.

  Mozog sa oveľa lahšie vymyje tupcovi, ako inteligentovi. Ale inteligenti nadšene kolaborujú. Ale to tupci tiež a s radosťou, ak dostanú šancu.

  • Pozri. Pozname to velmi dobre. Samotni komunisti v 70 a 80 tych rokoch, robili presne to iste. A hufne tak vstupoval kto? No karieristi. Ano aj mudry a najmudrejsi, ale bez chrbtovej kosti. Tak ako aj dnes.
   Tak by mal zniet clanok. Vidis ako to je jednoduche a nie na zakrytie somariny, teorie jedna zlozitejsia ako druha. Ale su to len škrupinky. Kde je kulice, tu je kulice☺
   Ziadna kulice pod skrupinkou nie je, ide len o odputanie jednoduchej myslienky, ze system potrebuje mudrych ludi bez chrbtovej kosti, tak ich musi uplatit, aby viedli masu priemernych.
   Takto to treba povedat a aj chapat.

   • Som rád, že si ako tak pochopil časť môjho príspevku o tom, že ľudia sú kúpiteľní.

    Ale myslím, že si nepochpil najdôležitejšie. Skúsim ešte raz, krok za krokom:
    Článok tvrdí, že
    „inteligentným ľuďom ľahko možno vymyť mozog “

    To je ale len preoblečený starý známy klam :
    „inteligenti sú vlastne aj tak sprostí“.

    A to je zas staré známe zvodidlo:
    „nebudte inteligentní, nerozmýšlajte, nič dobré z toho nebudete mať, naopak, každý vás o to ľahšie ojebe“.

    Toto je skrytá a veľmi negatívna myšlienka tohto článku. Myšlienka, že riešenie je treba hladať u tupcov a metódami tupcov. To je zvádzanie ku spodine, zvádzanie do pekla.

    Môj postoj ale nie je kritika zverejnenia samotného článku, téma je v podstate dobrá, len to, čo článok hovorí, je zámerná nebezpečná lož. Inteligenti nemajú vymytý mozog, len mnohí kolaborujú zo zbabelosti a strachu o svoje pofakované spoločenské postavenie (ktoré je aj tak ale úbohé, ale to už je iná téma).

    • To ze ľudia sú kupitelny som skonštatoval pred Tebou. Aj to ze systém mieri v prvom pláne na nich.

     Skutočne som však nepostrehol ten kabalisticky trik že zo štúdia sa hlúpne. Prečo kabalisticky. Pretože tam je rozpracovaný súbor vtipných tvrdení ako napríklad.že z učenia človek sprostie. Je to reťaz jednoduchých výrokov, nepamätám si ich. Prepáč, ale naozaj si nemôžem pamätať každu židovskú kravinu. V závere sa poprie čo sa tvrdí na začiatku. A teda učenie vlastne škodí a inteligent je hlupák. Samozrejme,že keď sa na.To pozrieš matematický je to klasický švindel a lož. Ale posun, nastáva tak aby si to poslucháč neuvedomil. A iba obdivoval toľkú rabinsku múdrosť. Tak Ti ďakujem,že si mi to objasnil,lebo naozaj tak ďaleko som čo sa týka.článku nešiel. Skôr tam vidím propagandu amanipulaciu čitateľa.môže byť aj toto.

     • No, ja myslím, že na článok máš podobný názor, ako ja -vrátane jeho skrytej obhajoby tuposti – a pri tejto kritickej zhode výnimočne môžeme zostať.

    • Aman Againsttime

     Z článku vôbec nevyplýva to, čo si napísal. Sám autor nespochybňuje, ale zdôrazňuje význam inteligencie. Nie je ani pravdou, že by pretláčal myšlienku „že riešenie je treba hladať u tupcov a metódami tupcov“, keďže pri ekonomike tvrdí pravý opak.
     Neviem ako ostatní, ale ja som za svoj život som stretol dosť inteligentných ľudí, ktorí boli zároveň „úprimnými liberálmi“ (nuž, pohybujem sa v „tých správnych“ kruhoch, takže si dovolím povedať, že mám trošičku prehľad) , čiže si naozaj nemyslím, že je to len otázka kolaborácie. To je prílišné zjednodušovanie. Stačí sa pozrieť na niekoho ako je Pietruchová. U nej mám jednoznačný dojem, že ona naozaj úprimne verí v to, čo obhajuje (skrátka Adornov „úprimný liberál) a zároveň ťažko môžeš povedať, že by bola hlúpa v tom zmysle, že by mala nízke IQ (má 2 vysoké školy). Presne o takýchto ľuďoch bol tento článok.

     • Prave spominana pani je uplny vzorovy priklad toho co popisuje clanok. Iste nie hlupa. Ale postrada akykolvek aj ten zakladny naznak charakteru. A to je zabezpecuje sladky zivot, na ktory by ani len v svojich najuzasnejsich snoch nemohla pomysliet. A to ze pomaha presadzovat ideologie, ktore nicia zivoty tisicom ludom ma u prdele tri. Ona je predsa na spravnej strane a presadzuje spravne veci.
      Ako podnikatelka bola totalna nula, ale ako devastatorka, politruk, cerveny komisar sa ma ako prasa v zite aj s celou rodiNou. Deto jej manzel.
      poviem to inak, vid Mikulas M., Ivan M. a im podbny si nakradli na 30 generacii a co im zalezi na to, ze znicili narod a stat. Hlavne ze oni maju nazraty bachor. Ano „uprimne“ veria v to co hlasaju. Keby tu boli Tatari tak su prvi v ich cele.
      Tolko k uprimnosti a mudrasti predajnych kuriev.

     • Aman Againsttime

      Áno, Pietruchová je vzorový príklad, pričom vidím rozdiel medzi ňou a niekým ako sú spomínaní Ivan M. a Miky M. Druhí menovaní sú naozaj len kariéristi a kolaboranti starajúci sa o vlastný válov, ktorých systém dobre odmenil, a preto zaň kopú.
      U ľudí ako Pietruchová je to však o úprimnom presvedčení. Tak ako je niekto úprimným kresťanom alebo moslimom, je i ona úprimným križiakom „sociálnej spravodlivosti“. Poznám tieto typy, pretože som s nimi celkom často stretával. Napr. v rámci jedného môjho predmetu na vysokej, sme raz mali pripraviť prezentáciu a debatu na rôzne témy. Jednou z nich boli i homomanželstvá. Spomínam si na veľkú skupinu mojich spolužiačok (z ktorých nejedna bola „áčkarka“), ktoré sa vášnivo bili za právo homosexuálov na manželstvo a adopcie. Mal by si vidieť ich reakcie, keď som spomenul nejaké argumenty proti tomu. 🙂 Skrátka typické Adornove „úprimné liberálky“ (neprekvapivo ide väčšinou o ženy, hoci som stretol i zopár podobne naladených chalanov).

     • Aman,myslím, že článok je povrchný a nejde naozaj k problematike. Budem sa opakovať, ako sugestívna otázka typu „Prečo bijete svoju ženu“ podsúva niečo, čo nie je pravda.

      Čo sa týka Pietruchovej a vlastne všetkých jej podobných: oni postupne presvedčia sami seba. Majú na to dosť času. Nie sú dôkazom, že sú inteligenti ľahko ovplyvniteľní – oni sú výsledkom DLHODOBEHO VYMYVANIA MOZGU. Pietruchová konkrétne je veľmi zlý príklad – ona je za to PLATENA a to dlhodobo a dobre.

      Čo sa týka vysokškolákov: to je téma, ktorá nebola v článku ani nadhodená, takže o tom nebola reč, Ale keď už som reagoval na Svargu, samozrejme že aj tebe rád podám vysvetlenie:
      1. Vysokoškoláci sú osoby s predlženou školou a teda aj detstvom. Zväčša nie sú dospelí, nestretli sa s realitou života (zvlášť slobodné dievčatá, že väčšina aktivistiek bola spomedzi nich) – ergo, nie že inteligentom sa ľahko premyjú mozgy, ale DETOM SA LAHKO PREMYJU MOZGY. To myslím úplne vážne.
      2. Vysokoškoláci sú nastavení na karieru, na úspech, a preto už v škole sú konfromní a aktívni v tom „správnom“ smere (aj keď niekedy vyzerá ako disidentský – ale vždy je „ľudský“, „dobručký“
      3. Vysokoškoláci sú úspešné deti, majú dobré známky, a tak žijú v predstavách, že všetko sa dá, len treba chcieť, trocha „pracovať“, snažiť sa. Preto sú z nich aktivisti.

      Všetky tieto javy teda nesúvisia ani tak s tým, že vysokoškoláci sú inteligentní – často ani nie sú – ale s ich už pevne naformátovaným sociálnym postavením a očakávaním.

     • Aman Againsttime

      Nemyslím si, že je Pietruchová zlý príklad len preto, že je za to platená. Farári sú tiež platení za svoju činnosť- znamená to potom, že neveria? Niektorí z nich možno neveria (resp. časom stratia vieru), ale väčšina z nich určite verí. Pietruchová je obdobný príklad „duchovného“ politickej korektnosti (pripúšťam, že sa môžem mýliť, ale môj dojem je, že je naozaj zanietená veriaca. Počul si ju, keď bola na SV? Lichtner mal z nej obdobný dojem. I mne silne pripomenula moje zanietené kolegyne z vš agresívne reagujúce na oponentúru). To ako dlho jej bol vymývaný mozog až tak podstatné nie je. Jednoducho istá časť z nich to robí naozaj z úprimného presvedčenia. Sú infikovaní memetickým vírusom obdobne ako napr. fanatickí moslimovia.

      Vysokoškoláci sa v článku spomínali – konkrétne študenti špecifických ideologických odborov (genderové štúdia, kritická teória rasy…).
      Článok bol v prvom rade o tom, ako je možné, že inteligentný človek môže akceptovať ideológie, ktoré sú nezmyslom (a veľa z nich naozaj tomu úprimne verí, rovnako ako nájdeš inteligentných ľudí, ktorí veria v kresťanstvo, islam a neviem ešte v aké nezmysly – akurát v prípade náboženstiev nenájdeš až takú koncentráciu ľudí s nadpriemerným IQ, ako v prípade týchto modernistických ideológií). Jednoducho povedané, nájdeš v priemere viac úprimne veriacich vo feminizmus či anti-rasizmus medzi ľudia s vyšším IQ než podpriemerným. https://brainsize.wordpress.com/2014/09/04/why-are-high-iq-people-more-liberal/

     • Ako dlho jej bol vymývaný mozog považuem za podstatné, a hlavne to, kedy v jej mladosti sa to stalo.
      Odstav ju od peňazí, od spoločenského postavenia a koneksií a uvidíš, čo si o celom myslí. Samozrejme, v jej prípade, po 50 rokoch kvákania ako žaba, už iné ako kvákať ako žaba nevie.

      Článok nebol o tom, ako je možné, že inteligenti akceptujú ideológie, ale o tom, že, citujem znova:
      „ľuďom s vysokým IQ možno ľahšie vymyť mozog“
      Čiže že inteligentom možno LAHKO, ba je až použitý komparatív, LAHSIE možno vymyť mozog (zrejme ľahšie ako tupcom).
      O tomto nezmysle bol článok.
      Vôbec nemáš pravdu, že v prípade náboženstiev nenájdeš toľko inteligentných ľudí, resp. naopak – v moderných ideológiach, ktoré sú náboženstvá v pravom slova zmysle, nájdeš rovnaké typy, ako v každom náboženstve. Nezabudni, že dnešné náboženstvá nemajú toľko moci a neponúkajú tolko benefitov, ako spoločenské ideológie – preto je ich kádrový profil slabší. Ak by boli v lnej sile pri moci a peniazoch, kúpili by si čokoľvek, aj najbriliantnejšie mozgy by odvolali, že zem je gulatá.

      Vieš, od tohto obviňovania inteligentných, že kolaborujú, je naozaj len krôčik k tomu, že na vine je inteligencia ako taká a že nám stačí Biblia alebo podobné svinstvo.

     • Ešte chcem dodať, že tu obhajujem inteligentných ľudí, aj keď mnohí sú naozaj kolaboranti bez akejkoľvek cti. Ale keď to porovnám s tým, ako tupci VSETCI slepo poslúchajú a nechajú sa pasívne zotročiť, tak je mi z toho až zle a radšej verím tomu, že aspoň inteligencia niekoho zachráni. Je tam väčšia šanca.

     • Aman Againsttime

      Čas v tomto prípade nepovažujem za až tak podstatný (čím netvrdím, že nezohráva istú rolu), pretože ak je niečo nezmyslom, tak by to (veľmi) inteligentný človek mal prekuknúť – ak nie na začiatku, tak aspoň po nejakom čase (ako napr. v prípade niektorých pravicových mysliteľov, ktorí začínali ako marxisti). Ale vidíme, že často tomu tak nie je – ako v prípade Pietruchovej, ktorá je očividne veľmi inteligentná (o čom svedčia nielen jej 2 vysoké školy, ale predovšetkým jej darwinizmus, racionálny postoj k náboženstvu, ako i celková – na prvý dojem – presvedčivá argumentácia, kedy človek musí pozorne sledovať a počúvať jej slová, aby vychytal jej falošné premisy). A nemyslím si, že by niekto ako ona zmenil názor, ak by sa jej finančné či spoločenské postavenie zmenilo, pokiaľ platí, že je „úprimným liberálom“ (čo je môj osobný dojem).

      Článok bol o tom, že inteligentným ľuďom možno ľahšie vymyť mozog (neomarxistickými) IDEOLOGIAMI spomínanými v článku, ktoré by hlúpy človek ťažko mohol akceptovať, pretože by im jednoducho neporozumel. O tomto bol článok. Ty však vytrhneš jednu vetu z kontextu (ktorú mohol autor naformulovať i lepšie – to priznávam) a dookola ňou šermuješ. Áno, vo všeobecnosti naozaj platí, že tupca ľahšie zmanipuluješ a presvedčíš jednoduchými a populistickými heslami či gestami o svojej pravde alebo ho privedieš k pasivite a akceptácii jeho podradného postavenia. To čo píšeš je v skutočnosti úplne jasné a ja tomu dobre rozumiem. My tu ale diskutujeme o špecifických ideológiách (feminizmus, post-štruktualizmus, kritické teórie…), ktoré majú dopad prakticky len na inteligentnejších. Kto skôr uverí téze, že rasa neexistuje a ide iba o sociálny konštrukt (a porozumie argumentom prečo má ísť o sociálny konštrukt): jednoduchý robotník alebo študent s nadpriemerným IQ? Ľudia, ktorí ma niekedy presviedčali o tom, že rasa je iba sociálny konštrukt (vrátane jednej vyštudovanej antropologičky a študenta filozofie) nepatrili k tých, ktorých by si označil za hlupákov – a nie, neverím, že je to len otázka peňazí, moci a následnej kolaborácie. Mám za to, že aby sa nejaký memetický vírus dokázal presadiť, musí mať isté signifikantné množstvo oddaných stúpencov, ktorí sú ochotní zaň niečo obetovať:http://deliandiver.org/2010/07/ucit-se-od-levice-o-knize-douglase-hydea-dedication-and-leadership.html Treba mať na pamäti jednu vec: tieto „pietruchovské“ ideológie nemajú podporu širšej verejnosti. Väčšina ľudí na Slovensku (vďaka bohu) odmieta radikálny feminizmus, multi-kulti či agresívny homosexualizmus, a preto inteligentný, prezieravý politik (ako napr. Fico) nebude nič také presadzovať a namiesto toho bude hrať na strunu širokých más. Ľudia, ktorí presadzujú tieto ideológie musia často strpieť veľa výsmechu a online ponižovania (napr. Pietruchovej chodili výhražné listy) a majú znížené šance uspieť vo voľbách (viď neúspechy takých strán ako Zelení, SOP, SDľ a pod.), takže to naozaj nie je len o „výhodách“, ale často i „obeti“ (a v tom je napr. rozdiel oproti náboženstvu, napr. takému katolicizmu, ktorý na Slovensku po istú dobu disponoval i širokou podporou más. Dokonca i komunizmus bol akceptovanejší u ľudových más, než súčasné neomarxistické ideológie, ktoré sú prakticky doménou len istej časti intelektuálov a profesionálnych aktivistov).

      Ak by som mal dojem, že článok diskredituje inteligenciu ako takú, tak by som ho určite nepreložil, pretože ako iste vieš, patrím k zanieteným obhajcom významu a nevyhnutnosti inteligencie pre spoločnosť, a rovnako obhajujem i metódy, ktoré smerujú k jej zvýšeniu v spoločnosti. Pre mňa bola ústrednou myšlienkou článku téza, o ktorej sme sa bavili i na Nadhľade, t.j. že len samotná inteligencia nepostačuje a potrebné je i správne ideové usmernenie, ako i charakter či celkové osobnostné nastavenie.

     • No vidiíš Aman, „mali by prekuknúť“, ale neurobia to, pretože mysel človeka nefunguje racionálne.
      V podstate má mysel človeka zabudovaný zhora takú nádobu, v podstate riadiaci pult a na ňom je nápis:
      „MOJE DOGMY“.
      Niekto tam má možno nápis „spoločenské dogmy“ a niekto dokonca nápis „metafyzické dogmy“ – ale funguje to u každého rovnako. To, čo je v tejto nádobe, nemôže daný človek ani nejako vidieť, a teda ani dobre zmeniť.

      A tieto „dogmy“ alebo ak chceš krajšie, „hodnoty“, zvrchu dirigujú a upravujú čkoľvek, čo sa dole ukuchtí. Darmo systém dospeje k riešenieu, že 1 +1 – ak má hore napísané, že je to 3, tak je to tri.
      Prirodzene, takýto systém by sa nemal nazývať „inteligentný“. Ale používa sa to, i keď by to malo slúžiť len na rozlišovanie medzi ľudmi rýchlejšími a pomalšími.

      Tolko k tomu, prečo aj „inteligentní“ ľudia podliehajú napríklad korektnosti. Ale tupci jej podliehajú úplne tak isto.

      ( ja beriem, že mniektorí inteligenti sú korektní, ale už prosím ťa neopakuj stále, že Pietruchová bezpochyby je inteligentná 🙂 Podľa mňa je ona len priemerný odpad, ľudí s dvoma školami, úplnýcg hlúpakov, poznám aj osobne nejakých – dve školy, to je skôr indícia nyvyrovnanosti :).
      A o to, že by zmenila názor, ak by jej to zas dostalo do spoločenskej funkcie,, o tom nepochybuj. Sleduj teraz, v tejto dobe, ako budú zrazu a úplne samozrejme MNOHE SVINE tvrdiť zrazu veci, ktoré budú úplne iné, ako tie zo včera. Ani sa nezačervenajú. A Pietruchová možno medzi nimi. Mimochodom, teraz nadáva na mysogýnnych moslimov, alebo už vlastne zmenila názor a už neobhajuje ženskú rovnoprávnosťa liberálnosť ohroženú islamom? Aké má presvedčenie, keď len a len opakuje presne to, čo príde zvrchu, čo jej nadiktujú masmédia? Ake je jej resvedčenie? Žiadne, len poslušnosť.

     • Ja s tým článkom nesúhlasím v mnohých smeroch. Nie je pravda, že napr. feminizmus je tak zložitý, že je iba pre inteligentných. Ale v textoch pre intelektuálov sa prirodzene aj feminizmus tvári intelektuálsky, čiže pihovára sa im rádoby ich rečou.

      Ja myslím že toto je seriózny argument na vyvrátenie teda tej základnej myšlienky článku. Ale nebudem sa hádať donekonečna, samozrejme 🙂

      Samozrejme, keď sa povie „sociálny konštrukt“, nemôžu s tým ísť za robotníkmi. Pojem „sociálny konštrukt“ je termín pre (rádoby) intelektuálov, tí na také niečo reagujú. Ale pre robotníkov majú jednoducho iné slová, čo ste ich nikdy nepočuli? napríklad „Rasa je iba farba pokožky, nič hlbšie“, „všetci máme rovnakú dušu“, a mnoho, mnoho iných.

      Čo sa týka toho, že na Slovensku politická korektnosť nemá širokú podporu – nie je to tým, že by ovládala iba intelektuálov, ale prichádza zo Západu a je tu relatívne nová. Nalieva sa do systému ako krv do ciev – najjprv zhora do centier a až potom dotečie dole, do malých cievok. Áno, TOTO môže spôsobovať tú ilúziu, že jej intelektúali prvi podleihajú. Ale na Západe už dosiahla hlboko, aj medzi bežných ľudí, ako vidno. To ale zas nie je o inteligencii, ale o spoločenskom postavení, že sa všetko ovláda zhora a tak tí hore sú prví a najviac vystavení útoku a kolaborácii.

      Pozri, ja som napísal, že zaujímavá téma. Ale keď niečo prekladáš, to neznamená, že si všetky aspekty nejako uvedomíš, nie? Veď to sú také skryté aspekty, ktoré nie sú jasné hneď, nikomu. Nič nie je na 100%, ja nehovorím, že posolstvo článku je jednoznačné, ale to, čo som tu popísal, mi nesedí. Článok chápem ako dobrú otázku, ale jeho odpoveď mi pripadá povrchná.

     • Feminizmus (resp. jeho radikálne formy) sa snaží zmazať biologické rozdiely medzi pohlaviami a prevrátiť tradične uznávaný poriadok. Z toho dôvodu musí prísť s rozumne znejúcimi argumentmi, ktoré poprú realitu, ktorú vidíme. Samozrejme, že nie je až taký zložitý, avšak je komplikovanejší ako tradičné vysvetlenia (ktoré ľudstvo dlhodobo uznáva), a preto má v sebe potenciál priťahovať skôr intelektuálne typy než jednoduchých ľudí – to bola pointa článku.

      Áno, pre robotníkov majú pripravené jednoduchšie slová. Otázkou je koľkí sa na ne chytia. Ide tu o pomer politicky korektne zmýšľajúcich medzi intelektuálmi a medzi nižšími, robotníckymi vrstvami. I z osobnej skúsenosti viem, že robotnícke triedy majú v priemere „zdravšie názory“ (pokiaľ ide o otázku rasy, pohlavia, multi-kulti, a pod.) než intelektuáli a skôr sa budú riadiť jednoduchým sedliackym rozumom.

      To, že ideológie prichádzajú zhora a až postupne sa dostanú k nižším masám je jasné. Na Západe je to samozrejme s politickou korektnosťou horšie a súhlasím, že sú ňou zasiahnuté väčšie počty, ale i tam existuje dichotómia medzi intelektuálmi a pracujúcimi. Pekný príklad sú USA. Tam máš tiež masy konzervatívne založených belochov – zväčša kresťanov, vidiečanov z juhu, bielych mužov – robotníkov a pod. – ktorí rozhodne neprijímajú feminizmus a obdobné ideológie, a preto sú opovrhovanou a stigmatizovanou skupinou zo strany tzv. intelektuálov.

     • Pokiaľ ide o Pietruchu, tak označiť ju za priemerný odpad mi príde dosť prehnané, ale možno mám len veľmi nízke štandardy. 🙂

      Ale vážne, ona je podobne ako ja darwnista (hoci na rozdiel od mňa chce ignorovať fakt, že evolúcia sa vzťahovala i na ľudský mozog) a racionalista (btw, 2 vysoké školy tiež nepovažujem za až tak silné hodnotiace kritérium – čo však neznamená, že nám nič neindikujú. Nemyslím si, že by niekto s priemerným IQ vyštudoval chemické inžinierstvo s červeným indexom ako OP), ale ako si správne napísal – rozdiel je v našich hodnotách. Kým ja som odvrhol židokresťanské hodnoty (na základe môjho empirického poznania, že vedú k úpadku/degenerácii) a prijal filozofiu „života a prírody“, ona sa rozhodla bojovať za „večný pokrok“: https://www.youtube.com/watch?v=yH4f0HXbdlg Čiže súhlasím, že je to v prvom rade o „dogmách“ či „hodnotách“, pričom človek už následne len racionalizuje svoj výber (ona si zvolila liberálny humanizmus, lebo ho vníma ako činiteľ, ktorý povznesie ľudstvo – a argumentovala by rozsahom dnešných slobôd a možností. Ono do určitej miery je v tom istá pravdivosť – a preto sa človek môže ľahko preň nadchnúť. Ja tiež neodmietam osvietenstvo a modernitu kompletne a dokážem uznať niektoré ich prínosy. Problém je v tom, že ľudia ako je ona chcú byť za každú cenu „tí dobrí“, a preto sa rozhodli ignorovať negatívne dôsledky ich ideológie. Tebou spomenuté odmeny za strany obdobne orientovaného systému sú potom už len posilňujúcim faktorom.)

     • Mily Aman, skratka si si vybral na zaklade podobnosti, ze Ti je sympaticka. Ale aby si nepovedal, volakedy sa mi tiez pacili dievcata s cistymi jednotkami, ale musim Ta sklamat, ako som sa sklamal aj ja sam. To mi mozes verit, clovek/zena s priemernym IQ moze byt absolvent s cervenym diplomom. Staci ked zvladne a usilovne praktikuje technologiu ucenia sa efektivne a dosledne. Nemusi byt tvorivy ani mudry. Naopak tvorivy ludia nemavaju ciste jednotky, prave tvorivost im prekaza pri zbieranie znamok a plneni vymyslenych kriterii, kde je tvorivost na obtiaz a prekazku.

     • A este k tym cervenym diplomom. Cerveny diplom ani cena rektora ci ministra nie je nicho zarukou. Z mojich zivotnych skusenosti, mi to indikuje pravy opak. Drviva vacsina drzitelov ČD, sa v profesnom zivote vobec neuplatnila a dokonca trapne prepadla, skutocne cest vynimkam, vacsina robi cosi uplne ine. Naopak studenti potiažisti, sa uplatnili skvele. Podobnu skusenost mi hovorilo viacero manazerov vyznamnych firiem. Proste vacsina cervenych v zivote zhori. Nechcem hovorit preco je to tak. Dolezite ze je to tak. Aj dotycna sa nezivy tym co studovala ale robi cosi uplne ale uplne ine. Jednu surovu, bezcitnu cervenu komisarku a musim povedat, ze je naozaj sprosta. Tolko demagogie a surovej sprostoty co ona dokaze vychrlit na kazdeho naokolo sa len tak nevidi. Keby som ju mal charakterizovat . GADŽOVKA.

     • Som rád, Aman, že sme sa zhodli, že je to, ako si to vyjadril, o „dogmách a racionalizácii“.
      Ergo, ak by názov článku bol
      „Prečo AJ ľudia s vysokým iq sú OBČAS politicky korektní“
      tak by to bolo lepšia téma, stojaca za vysvetlenie.

      K Pietruche toľko: nebudem sa tu realizovať jej osobným zhadzovaním, veď ja ju nesledujem, nezaujíma ma jej presná osobnosť ani jej kvákanie nepovažujem za dôležité – ale naozaj, vyštudovanie vysokej školy nie je zárukou ničoho, ničoho, žiadneho etalónu. Ani prírodovednej či technickej školy, o humanitných ani nehovoriac.
      Chápem ale, že ako píšeš zrejme si súhlasil s jej nejakými evolučnými či protiklerikálnymi názormi – a chápal si pozitívne, že ich prezentuje verejne. Lenže tu si treba uvedomiť, že u tých ľudí je to len nástroj, brojí proti kresťanstvu alen nebrojí proti islamu a o židovstve ani nehovoriac. Možno sa ti pozdávalo, čo niekedy niečo povedala v masmédiach, že to vôbec zaznelo – ale uvedom si, že naprííkad Ty by si tie veci povedal ovela lepšie, dôraznejšie a nezostal by si pri kompromisoch. Chápeš – títo ľudia ešte aj keď majú pozitívne názory plnia úlohu „žaby na prameni“ – zaberajú mesto, tématiku a nikoho iného tam nepustia. Ona tam je preto, aby brzdila, aby robila „malú zmenu v rámci systému“, teda aby sa nerobilo nič. Veď sa ani nič nerobí. Tak ako všetky „občianske iniciatívy“, aj tá od Pietruchy končí … v mičom. jediný výsledok je štvanie a delenei spoločnosti, vytváranie náhradnych druhoradých problémov (potraty, homosexuáli, žensjé kvóty v zamestnaniach a podobné kraviny).
      A pripomenul by som aj Pietruchu Mesíka, ktorý ju osobne tiež charakterizuje, doplňa jej profil. O tom posadnutom extrémistickom sychopatovi nemusím naozaj nič písať – ajhla, jej manžel 🙂

     • Aman Againsttime

      Máš pravdu, že jej pro-darwinistické postoje, ako i poukázanie na idiotizmus kresťanských fanatikov (viď napr. jej debaty s Tutkovou) mi imponovali, ale to nič nemení na tom, že jej celkový obraz vnímam negatívne (čiže súhlasím s tvojimi výhradami).
      Áno, to útočenie na kresťanstvo a zároveň vyhýbanie sa kritiky islamu a judaizmu (ba častokrát aj ich obhajoba) je peknou ukážkou doublethinku týchto ľudí. Ak by feministkám ako je Pietruchová naozaj záležalo na záujmoch žien, tak by nemohli predsa podporovať imigráciu z mohamedánskych krajín (a určite by nepísali články o zlej islamofobii: https://pietruchova.wordpress.com/2011/04/16/zakaz-burky-ako-vyraz-islamofobie/). Ich problém spočíva v tom, že oni nie sú ani tak orientované ZA niečo (za práva a prospech žien), ako skôr PROTI (proti bielemu heterosexuálnemu mužovi a európskej, t.j. sexistickej a patriarchálnej spoločnosti).

     • Pietrucha a jej agenda naozaj nie je môj záujem či obor, ako som už povedal.
      Ale pri tej príležitosti, celkom mimo tému, chcem povedať, že ani nemienim pátrať po dobrých vlastnostiach, práci, vysvetleniach motívu či ich obhajoba – ľudia ako Pietruchová sú vojaci, ktorých dielo je jasné a ich spolupáchatelstvo tiež.
      V tomto teda nemám ani najmenej postoj vedca, mieniaceho sa zaoberať švábmi každým osobitne, ale taký praktický postoj.

      Hm, myslím, že nemôžeme ich extrémizmus tolerovať, nie?. Ako dalo by sa s nimi debatiť a preberať ich argumenty – ak by neboli extrémisti. To ma tak mrzí – ale nedá sa nič robiť, tu -ich- sloboda slova končí.

  • Článok je mieneny úplne.vážne. A ja ti poviem v čom je hlúpy. Namiesto toho aby vyzliekol lož, tak ako sme to urobili my dvaja. Naťahuje sa.s hlupou a lzivou myšlienkou.
   Že múdry sú predsa politický korektný a iba hlupáci sú nekorektny.
   To je podobná lož ako že Mečiara volili iba hlupáci! A dnes to isté je.s.Kotlebom. Lebo Kotlebu volia iba fasizoidny dementi, rasisti, nacisti.
   No ako vlastenec a rasista budem voliť Kotlebu. Ale ako fasizoidny dement nemôžem slúžiť Vášnosto 🙂
   Toto chce.článok nebadane podsunut a preto ho radím.Medzi jemnú propagandu.

 5. Trochu odbocim od temy. Ked sa rucal system v 89, jedna babka povedala, ze robotnik sa uz nikdy nebude mat tak dobre ako sa mal. Vtedy ju vsetci vysmiali.
  No, a mala pravdu. ☺ babka je davno mrtva a nastala realita. A ako to suvisi s temou? Nuz tak, ze bez tych chytrych, ktori presadzuju tento amoralny system, v ktorom z cloveka deru kozu zaziva a kde kvalita zivota obycajneho cloveka stoji za zlomeny cent, by sa system neudrzal. Par ludi je uplatenych a okrada zvysne milioni. Smerom dole sa zvysuje tlak a enormne keťasenie.
  Vcera ma viezol trojkorunovy taxik. A tento jednoduchy clovek, to mal v hlave krasne upratane. Sice kazdu vetu zacinal rovnako. Ale obsah, ten mal hlavu a patu. Vyplakaval, ze mu vypli plyn a este mu dali pokutu 360 euro. Hovori, odpojili ma a este mi dali poza usi 360€, tu mas, aby si si rozmyslel neplatit nacas. Este ma do vacsej biedy hodili, co ich zaujima ze mam styri deti.
  Nuz veru tak to je. A o tom je clanok. Kolaborovat, udavat, donasat, zradzat. To su dnes hodnoty politicky korektneho hajzla. Toho co vyznava jedne spravne spolocensky uznane svinstva.
  Zaujimave ze v NZ je vyberac dani opovrhnutia hodna osoba.

 6. Pravda je však taká, že na tomto svete je neúrekom žvástania o ničom: o náboženstve, o histórii, o evolúcii, o všetkom.
  Čím viac žvástajú, tým sa cítia inteligentnejšimi, a chcú, aby som im ja za tú ich inteligentnosť aj platil. O tom je štát a systém, preto inteligenti sú oporou štátu.
  Ináč povedané, „inteligenti“ majú mozog nato, aby zabezpečoval vytváranie ideálnych podmienok pre ich žalúdok a penis pre absobciu maximálneho množstva pôžitkov, bez ohľadu na morálku a vyšší príncip, a ešte z takej veci robia aj cnosť.Inteligent nikdy nebol, ani nemohol byť ušlachtilý a vznešený človek- len bezcharakterný hajzel v podobe kresťana, mohamedana, komunistu alebo liberala.

  Človek môže v realite nadobudnúť len dve roviny vedomia:
  – židizmus,
  – taoizmus.

  Židizmus, podobne, ako každá mýtická ohava, ma milión hláv (judaizmus, kresťanstvo, islam, marxizmus, liberalizmus, nacizmus, feminizmus …), a je určený pre masy.

  Taoizmus je len jeden.

  • Ceľkom výnimočne a len troška by som si dovolil s tebou nesúhlasiť.
   Nejestvujú len dva druhy id-izmov, tebou uvedených, ale je ich mnoho, ako hviezd na nebi.

   • Nemám ani potuchy, čo si chcel povedať.
    Skoro sa za to aj hanbím, že ja vačšinou neviem, čo ľudia hovoria.

    • Nejestvujú len dva druhy toho, čo si nazval „rovíny vedomia“ – takých idiotizmov je strašne veľa.

     • Klifton má pravdu, mnoho ničoho o ničom. Článok nič nehovorí, nič neobjasňuje, ničomu neoponuje a nič, nič, nič…
      Preto aj komentáre (vlastne len dvoch komentátorov), síce zaujímavé, ale dosť ‘od článku vzdialene’), ma neprekvapujú. Komentátori si jednoducho zvolili ‘tému’ na komentovanie. Ale sú dobré, až na niektoré postrehy, ku ktorým sa chcem vyjadriť.
      Najsprávnejší však, bezpochyby, je komentár Grigoriyov. Ono, je dosť veľký rozdiel, podľa môjho názoru, medzi čovekom inteligentným a ‘vzdelaným’.
      Poznal som mnoho ľudí vzdelaných ale nie inteligentných. Poznal som ‘vzdelancov’, s doktorskými titulmi, ktorých ženy mali aj občas na tvári modriny – od samej “lásky”.
      Poznal soma j ‘inteligentov’, takých ako ich opisuje Grigoriy. Podliaci, udavači, Št-báci, zlodeji a podvodníci.
      Vzdelávať sa môže každý. Inteligencia musí byť nielen získaná výchovou, životom, ale aj vrodená.

      K veci:
      “…nakoniec boli sme stvoreny na obraz bozi…” predpokladám že na obraz Yahweho…ako vypadá tento boh?
      Prikladám jeho obraz a som presvedčený, že ja nie som stvorený na jeho obraz.


      “Nevieme ani ako sme sa tu ocitli….”
      ….ale vieme skro s istotou, že biologicky by sme na tejto planéte nemali byť….ale nepotrvá dlho a dozvieme sa to z našej DNA, odkiaľ sme prišli. Pravdepodobnosť je, že sme sem boli doneesení z Vesmíru. Teda žiaden Yahweh.

      “Inteligenti nemajú vymytý mozog, len mnohí kolaborujú zo zbabelosti…”
      ….nie, nemajú, je to ich bezcharakterná zbabelosť, ktorá ich vedie k tomu, aby robili to, čo riobia…oni vlastne majú zo života nesmierny starch….

      “ako je možné, že inteligenti akceptujú ideológie….”
      ….oni ich neakceptijú, oni to len predstierajú, pokiaľ im to ‘nesie’…..

     • Ten obrazok je nadherny:))))))

     • Ako som povedal skôr, a niekde inde, celé ľudské dejiny nie sú v zásade ničím iným, ako dejinami parazitovania. Človek je jediným biologickým druhom, ktorý je ENDOPARIZITOM v tom zmysle, že ako jediný parazituje na svojom vlastnom druhu, jeho „blížny“ je pre neho najľahšie dostupný zdroj životnej energie, pretože tá na rozdiel od iných zdrojov (zvieratá, pôda, suroviny) už nevyžaduje dodatočné úsilie na jej priame zužitkovanie. Takýto druh parazitizmu sa nevyskytuje ani u tých zvierat, ku ktorým si človek vytvoril najvyššie pohŕdanie a strach, menovite krysy a vlci.

      Kedže človek je okrem parazita ešte aj najsamolubivejší druh, dokonca niekedy dokáže pociťovať aj hanbu, potrebuje si svoje porazitovanie nejako ospravedlniť, pred sebou aj pred inými, a k takej veci dokáže veľmi rafinovane používať dokonca aj „náboženstvo“, aby sám sebe udelil boźský mandát k svojmu parazitovaniu.

      Inokedy však svoje parazitovanie ospravedlňuje nevyhnutnosťou „deľby práce“ k tomu, aby bolo nožné budovať civilizáciu. Keď však hovorí o civilizácii, ma vačšinou na mysli budovanie mocenských štruktúr a ich symbolov: pyramídy, Koloseum, chrám Notre Dame alebo Chase Manhattan Bank mrakodrap v New Yorku.
      Málokto si kedykoľvek uvedomil a pripustil, koľko ľudskej mizérie, utrpenia, násilia, podvodov, vojen a ľudských tragédií takéto budovanie civilizácie spôsobilo.
      Už preto by som si ja osobne vedel veľmi dobre predstaviť dejiny človečenstva bez požehnania takouto civilizáciou, bez jej „pokroku“.

      V procese budovania civilizácie sa ako výborný motivátor a zároveň nástroj ukázal umelo vytvorený a umelo živený KULT učenosti a intnelektuálstva, čo z pohladu vyššieho vedomia, nie je mnohokrát nič inšie, ako svätý bullshit.
      Tí, potom, ktorí mali najvyššiu inteligenciu a zároveň najmenší charakter, sa svätý bullshit vo forme Biblie, Koránu alebo Das Kapitálu (preto som to nazval židizmom) dokázali naučiť naspamäť, donekonečna o svätom bullshite žvástať, písať nezmyselné traktáty a honorovať sa doktoràtmi a následne štedrou apanážou, tí potom skurvili človečenstvo, umenie aj celú civilizáciu.
      Nech to skrývali akokoľvek, nech sa chválili akýmikoľvek ušľachtilými cieľmi, v skutočnosti len použili svoj mozog k parazitovaniu, k tomu, aby svojmu penisu a žalúdku zabezpečili maximálnu dávku a intenzitu pôžitkov.
      To som však už spomenul vo svojom predchádzajúcim príspevku.

      P.S. Niekedy sa intelekt definuje aj ako miera schopnosti prispôsobiť sa novým
      Preto to bol práve inteligent, ktorý v roku 1948 nemal žiadny problém stať sa z večera na ráno z katolíka komunistom a ateistom, a v roku 1989 znovu katolíkom a ešte k tomu zároveň aj slobodomurárom.
      K tomu, niečo, čo síce nie je z mojej hlavy, ale o to viac sa mi to páči:
      „It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Krishnamurti)

     • Zamieňať inteligenciu s krysou prispôsobivosťou je ťažký omyl-

     • Samozrejme, že by ma ani nenapadlo oponovať niekomu tvojej kapacity.
      Ani by som si nikdy nedovolil tvrdiť, že Stephen Hawking ti siaha po kolená.

      Ale:
      „Intelligence is the ability to adapt to change.“ – Stephen Hawking quotes from BrainyQuote.com.

     • Nevidím tam slovo „rat“. „Krysia prispôsobivosť“, ako si ju opísal ty a ja pomenoval, je zrejme niečo úplne iné, ako „adapt to change“.

 7. Pri vsetkych izmoch, ide vzdy o jedine ako povedal klasik o peniaze ide v prvom rade☺
  A pre nezucastnenych tu teda ide presne o jednoduchu ulohu, ako dany izmus sleduje peniaze.
  Tak aj vo feminizme ide o peniaze. Celkom isto nejde o zeny a zenske prava. Naopak feminizmus ublizuje zenam. Ako to rozoberal akysi americky reziser, myslim ze sa volal Rossi ale tak nejak, tesne pred svojou smrtou, ze mu so smiechom objasnil David Rockeffeler, ide len o to ako zdanit a vytrieskat peniaze zo zien!! Ci su slobodne matky, stare dievky, vsetko jedno musia byt podojene. A to co vytrieskaju zeny od muzov, to im zoberu takisto.
  A tento system potrebuje oddanych presadzovatelov. Ako je aj pani P.
  Preto ludia s vysokym IQ presadzuju politicku korektnost a izmy. Pre peniaze.
  Preco ine? Snad pre boj za prava tyranych zien?☺☺☺☺ naopak, este tie zeny okradnu. Jedna pani doktorka, ktora pracovala 30 rokov na misii v Juznej Amerike, mi vravela, ze tam feministky spokupracuju s mafiou a zo zien, ktorym rozbiju rodiny, urobia prostitutky, este pred tym ich o vsetko oberu. Deti im zotrocia.Samozrejme legalne.
  Nazaciatku to vyzera pekne, ze im pomozu ale konce su skarede. Velmi skarede.

 8. Nedopatrením vypadol titul pod obrázok, odkiaľ tento pochádza, je to:
  “YHVH in Shin Megami Tensei”

 9. vysoke IQ sposobuje u ich nositelov urcite obmedzenia inych dolezitych casti, ako je usudok, odhad, alebo take usporiadanie si veci, atd.

  co sa tyka femenizmu, zacali s tym masovo svojho casu muzi, ktory sa citili, ako zeny, davali sa preoperovat a inac upravit a dalej sirili svoju degeneraciu, ako vyhodu a dokonca sa tymto degeneratom usli miesta na tzv. „prestiznych univerzitach“ zapadu.

  dodnes tento deviantny smer strasi po europe, a to sa pise 21. storocie, len a len vdaka parazitom z mimovladok a zaostalosti zapadnych krajin.

  • Zacali s tym Zidovky, posahane perverzne Zidule. Treba to povedat na plnu hubu aka je pravda.

   • Možno mate čiastočne pravdu i keď ako vždy, svoje tvrdenia nikdy ničím nepodkladáte. To je odjakživa Váš problém a preto ste z väčšj časti nedôveryhodný.

    Dr. Henry Makow na svojom webe, v článku “Feminist at the End of Her Rope”, z 13-ho februára 2008 spomína meno Lori Gottlieb, ktorá, usudzujúc podľa mena, môe byť židovka.
    Ale za hlavnú zakladateľku tohoto hnutia
    sa považuje Gloria Steinem (otec bol syn nemcko-poľských židovských imigrantov, matka nemecký p resbyterian), bývalá “bunny” Hugh Hefnera.
    Spolu s Jane Fonda a Robin Morgan, ktoré nie sú židovky, založili “Women’s Media Center”, za účelom ‘zviditeľniť’ ženy.

    • Pane Vy ste KOMIK !☺ Vy nevynechate ani jednu prilezitost do mna pichnut, to by ste snad ani neboli Vy aby ste nerobili zo mna nedoverychodneho clena.
     Vzapati pripustite ze mam „ciastocne “ pravdu.
     Aj ked tam napisete taku hovadinu, ze sa ani mi nechce ani len uverit, ze by ste to mysleli vazne.
     O feminizme je tolko zdrojov, ze dokazovat co som povedal je ako nosit kvapku vody do mora. Skutocne to je ako dokazovat kto vymyslel marxizmus.
     Feminizmus predsa vznikol priamo z komunizmu, specialne ho sformovali v frankfurtskej skole v rokoch 1920 a preniesli introdukovat do USA odkial sa rozsiril po 1945 do sveta. Kto ho stvoril, kto ho propagoval nebudem tu papagajovat. Myslim, ze je to jasne.
     Vrchol dosiahol v 60 tych rokoch, ked sa naspievala femi hymna Lesley Gore You dont own me( Ty ma nevlastnis) ani o povode autorov a spevacky nemusite patrat.

     • Aman Againsttime

      Pozor, história feminizmu siaha až do čias osvietenstva a organizovaným hnutím sa stal už v 19.storočí. Rozlišujú sa tam 3 vlny (niekedy i 4), pričom zrovna 1.vlnu by som za úplne židovskú neoznačil (prišla i s určitými legitímnymi požiadavkami, navyše viaceré prvé feministky vôbec neboli proti rodine a niektoré z nich napr. bojovali i proti potratom). Feminizmus sa totálne skazil po 2.sv. vojne, kedy kontrolu nad hnutím definitívne uchopili marxistické Židovky (napr. kreatúry ako Betty Friedan alebo Susan Sontag).

     • Suhlasim kamarat ale to by som myslim osvietenecky smer ako u nas prepracovali Anna Jurkovicova ci Timrava rozhodne nenazval feminizmom. Nakoniec oni boli jasne ukotvene v krestanstve. KINDER, Kirche, Küche, neslo o rozbitie rodin len o emancipaciu, teda lepsie zhodnotenie moznosti zeny v modernom svete.

      Bavime sa vsak o inom o feminizme a tam je to jasne ako ste povedali Vy. Marxizmus zadefinoval feminizmus. V tom suhlasim.
      A ze v historii emancipacia zien existovala vzdy, to je zjavne ale nebol to tento feminizmus. Tak by som to nespajal. Lebo dojdeme k babylonskej Ester a cisarovnej Theodosii a to bych opravdu nerad kolego☺

  • Aman Againsttime

   Robert, zamieňate si feminizmus s transgenderizmom. Feminizmus je tu od 19.storočia, kým transgenderizmus je (relatívne) celkom nová záležitosť, ktorá začala ísť rapídne do popredia len v nedávnej dobe (viď ohromný mediálny boom okolo Brucea/Caitlyn Jenner v USA, ktorý rozprúdil debaty o transexualite). V USA (a v mnohých iných štátoch) už LGB komunita dosiahla svoje a teraz prichádza rad na T komunitu, ktorá predstavuje ešte kontroverznejšiu skupinu (dokonca i niektorí homosexuáli majú problém akceptovať transsexuálov). Objavujú sa napr. debaty o tom vylúčiť gender identitu zo zoznamu chorôb.

   • Od 19. Storocia su tu sufrazetky, boj za volebne pravo, atp.
    Nieco zenam mozme priznat.☺

   • V prvom rade hovadiny píšete Vy.
    Ešte nikdy ste nepodložil svoje tvrdenia nejakou prijateľnpu evidenciou.
    To čo Vy tu predkladáte, sú Vaše názory, nie faktá. A tie ja neprijímam

    • Ale pisete, pane, jasne Vam tam odpovedal takpovediac AA za mna. A co napisal sa zhoduje s mojim nazorom. Ze tento skazeny zvrateny feminizmus ktory dobil svet po 2. WW, riadili bolsevicke Zidovky ale nebudem sa opakovat.

     • Nie pane, neberte to v zlom, tu nejde o žiadne pichanie do Vás, ale aj ja sa chcem sem-tam niečo seriózne dozvedieť a od Vás je to nemožné.
      Príklad, Váš komentár:
      “Zacali s tym Zidovky, posahane perverzne Zidule. Treba to povedat na plnu hubu aka je Pravda”.
      …čo ste nám týmto povedal? Nič!
      Aká je to informácia? Žiadna!
      A nemáte vôbec pravdu.
      Ano ja sa priznávam ku chybe, že som napísal že Gloria Steinem je zakladateľkou feninizmu. Špatné slovo – ona je ‘líderkou’ hnutia v Amerike v 60 a 70 rokoch (tzv. Druhá vlna).
      Ano AA má pravdu (ako vždy), ale mne nič nové nepovedal. Áno, začiatky hnutia spadajú do 19-20-ho storočia. A toto hnutie prebiehalo aj v AustráliI (1902), Novom Zelande (1893 a 1895 v Južnej Austrálii), Číne, Arabských krajinách, Egypte, Iráne , a snaď mi nechcete povedať, že to bolo hbutie nejakých židoviek.
      Toto hnutie malo niekoľko vÍn, Prvá vlna, Druhá vlna, Tretia vlna…ale tie snahy boli včšinou snahy tzv. “sufražetiek” (Británia v 1918-tom mali povolené voliť ženy vo veku nad 30! a až v roku 1928 to upravili na vek 21), boj za právo voliť a pár nejakých vedľajších výdobytkov…V Amerike až v roku 1919 mali ženy právo voliť vo vštkých štátoch.
      V Amerike to boli väčšinou ženy ovlivnené teológiiou Quakerov a tí , pokiaľ viem, neboli židia….
      Celkove však, všetko bolo dosť neúspešné a akao vieme, právo voliť získali ženy horko-ťažko , niekde , dokonca v európskych krajinách až v 20-tom a dosť neskorom storočí.
      Tu to mate:
      • Vo Francúzsku, ženy dostali právo voliť 21 apríla 1944.
      • Vo Švajčiarsku ženy získali právo voliť vo fedetálnych voľbách v roku 1971, ale napr. v kantone Appenzell Innerrhoden až v roku 1991!
      • V Lichtensteine ženy získali právo voliť v roku 1984, v predošlých referendách v roku 1968, 1971 a 1973 neusapeli….
      • Vo Francúzsku, ženy nemohli pracovať bez povolenia mužov až do roku 1965..
      • Prezident Gamal Abdel Nasser v Egypte už v roku 1956 postavil mimo zákon akúkoľvek diskrimináciu založenú na pohlaví…(”ten strašný Islám….”), ale blokoval ‘líderkám’ hnutia politickú činnosť…
      • atď., atď., atď.,…..

      Tretia vlna v Amerike začala v roku 1990, ako ozvena na zlyhanie Druhej vlny.

      Rád by som sa však dozvedel od AA, odkiaľ má informáciu, že táto “rádo-by’ židovská poetka a literátka, Susan Sontag, patrí medzi nejaké zakladateľky (líderky?) (amerického?) feminizmu.
      Mne je táto židovka dávno známa, ale jej výrokom, uverejnenom v “Partisan Review”, Zima, 1967 :
      „the white race is the cancer of human history.” (Biela rasa je rakovinou ľudskej histórie).

     • Nevedel by som si spomenúť na nejakú inú spoločensko-politickú tému, ktorá by v dnešnom svete bola natoľko zle chápaná a zároveň zneužitá, ako je chápanie postavenia ženy v modernej spoločnosti.
      Skôr však, ako poviem svoj detailnejší názor na vec, poviem hneď teraz na začiatku to, čo má byť až záver: Nikdy by sme neboli dospeli k dnešnému stavu napätia, disharmónie, straty rovnováhy muž-žena, keby v historických procesoch nebolo došlo k oslabeniu mužského elementu, keby muži neboli mentálne vykastrovaní, keby boli zostali reprezentantmi toho, čo ich mužstvo od nich vyžaduje: ušlachtilosť, sila, zodpovednosť, tvrdosť, disciplína, spoľahlivosť, zdravie, vitalita, charizma, vízia, tvorivosť a nezávislosť.
      Ináč povedané, skutočnú vinu za nedobrý stav vecí majú muži, a ženy sú len obeťou.

      V skutočne zdravej ľudskej spoločnosti by celkom určite nikdy ani nevyvstala otázka účasti žien vo voľbách: nikto by takú vec ani nezakazoval, ani neprikazoval, dokonca by o tom nikdy ani nevznikla debata, nieto ešte konflikt a kontroverzia.
      Alebo, vidiac, že z ľudí, ktorí vysedávajú na brehoch riek a jazier, snažiac sa chytiť nejakú rybu, netvoria ženy ani dve percentá, počuli ste už niekedy niekoho nad takou vecou vyplakávať?
      Určite nie.
      Taká vec je úplne prirodzená, a netreba na tom administratívnymi nariadeniami nič meniť. Rybačka bude pôžitkom len dovtedy, kým nejakému pomylencovi neskrsne v hlave myšlienka „vylepšiť“ to zavedením kvót na počet žien medzi rybármi.

      Už takmer dvadsať rokov je súčasťou nášho života internet a s ním spojená možnosť zapájať sa do verejnej diskusie o veciach medzinárodného politického diania, histórie, náboženstva a filozofie. Každý nezaujatý si všimol, a nemá žiadny problém to aj pripustiť, že podobne ako u rybárčenia, aj v takýchto veciach majú ženy podiel asi dvoch percent. Jednoducho apolitickosť je jedným z prejavov zdravej ženskosti.
      Nikto ešte takú vec racionálnym argumentom nespochybnil, hoci prázdnych žvástov a nezdravých emócií je okolo toho viac ako neúrekom.
      Ak je takáto ženskosť z nejakého dôvodu narušená, stávajú sa reprezentantkami žien také typy, ako je Flašíková, Laššáková, Tomanová, Dubovcová, Clintonová, Merkelová alebo dokonca Pietruchová.

      Uznávam, že by sme mali byť džentlmeni, že by sme im niektoré veci zo slušnosti a taktu nemali pripomínať, ale potom je tu nebezpečenstvo, že veci môžu ísť naozaj veľmi zlým smerom, a to asi nechce ani väčšina žien.

     • Ale jasne, ze je to informacia. Len neviem co Vam na to povedat? Ako Vy vlastne myslite?
      Ja som povedal jasne, feminizmus zrodili marxisticke zidovky. AA Vam tam dosadil mena Friedan, Sontag a Vy sa na konci sa pytate, co s tym ma zidobolsevicka, co vyhlasuje bielu rasu za rakovinu ??☺

      To si z nas robite srandu alebo to myslite vazne? Ved som Vam jasne napisal, ze feminizmus sformovala frankfurstka skola. Iste viete kto to bol. Marxisticky teoretici, samozrejme Zidia, ktori chceli rozvratit bielu rasu. Biele rodiny. Feminizmus bol len jeden z krokov. A clanok Sontagovej to jasne ukazuje. Ona sa priamo vyznava sama z nenavisti voci bielej rase ked nas oznacila za rakovinu. A feminizmus je urceny pre bielych, nie pre zidov. Ma znicit nase rodiny, nie ich.
      VY RAD UVADZATE FAKTY, ALE POKIAL NEVIETE LOGICKY SPAJAT CO Z COHO PLYNIE, JE TO LEN ZBYTOCNE ZAHLCOVANIE CITATELA.

     • Grisa, teraz si napisal velku pravdu. Ide o to ako to cele napravit. Lebo naozaj tie sliepky kotkodakaju, lebo ich nevieme zvladnut. Lebo si nerobime svoju chlapsku robotu.

     • Aman Againsttime

      Sitra A., bisexuálka Susan Sontag bola len príklad, ktorý ma v tej chvíli napadol. Každopádne býva bežne označovaná za predstaviteľku feminizmu či feministický vzor, hoci určite by sa dali spomenúť i iné, pre 2.vlnu feminizmu zásadnejšie, mená.

      Tu je jej odpoveď na otázku, či sa považuje za feministku:
      „That’s one of the few labels I’m content with“.

      Zdroj: http://www.theparisreview.org/interviews/1505/the-art-of-fiction-no-143-susan-sontag

   • Aman Againsttime –

    asi som to trochu poplietol.

    ten gender mi vypadol…

 10. Aman, ďakujem za zdroj, ale nemyslím si, že jej odpoveď na otázku feminizmu je dôkazom, že patrí mdzi zakladateky feminizmu.
  Určite Vám nemôže ujsť, že ako židovka nevynechá žiadnu príležitosť “vyskočiť na vagón”, ktorý ju môže nieakam doviezť. Oni sú vždy vade, kde sa jedná pre nich o nejakú popularitu.
  Vy veríte tomu, že troj-ročné decko môže už čítať a šesť ročné už čítať knihy?
  To je skutočne len pre tých sprostých gójov, akým bol, ak bol gój, ten interviewer.
  To som nemohol ani ja, napriek tomu, že mi otec hovorieval, že ja som bol zázračné decko, lebo že “ty si mal už vtedy, toľko rozumu, ako máš teraz …”(to užs om bol dospelý).

  • Vy ste typicky priklad toho, ze muzi nikdy nestarnu, casom sa stanu malymi chlapcami. Ked som nasiel svojho syna na zjedenou bonbonierou s cokoladovou pusou a cokoladovymi rucickami, na otazku, kde je cokolada. Odpovedal pravdivo. Neni☺. Na dalsiu otazku ci ju nezjedol, odpovedal : „Nie, nezjedol“ a zaroven sa oblizoval. Neskor som za dverami objavil nadherny otlacok cokoladovej rucicky. Nechal som ho tam, kym nedospel. Nadherne vykreslene papilari.

   Bolo mi luto, ked som to likvidoval, nie pre dokaz ze klamal, ale krasu detskej dlane v xokolade☺. Nuz, musime Vas brat aky ste. Co uz s Vami nezmenite sa.

Leave a Reply