Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Prečo ľudia nenávidia židov?

Prečo ľudia nenávidia židov?

Tento článok som sa rozhodol preložiť ako prvý zo série článkov na židovskom webe SimpleToRemember.com (Judaism Online). V preklade ďalších, veľmi zaujímavých, hodlám postupne pokračovať a uverejňovať ich. Autorom článku, ako aj iných v tejto sérii na tomto webe, je rabín Lawrence Kelemen.

Jedinú zmenu v texte tohoto prekladu som urobil tam, kde autor používa termín „anti-semitism“, ktorý som nahradil termínom “anti-judaizmus” a v jednom prípade, kde som slovo „holokaust“ nahradil slovom „prenasledovanie“.

Výraz anti-semitizmus som ponechal len v prípade prejavu Lloyd George-a a prof. Michaela Curtisa (na konci článku), kvôli zachovaniu originality ich prejavov.

Dôvod týchto korektúr je samozrejmý. Slovo “anti-semitizmus” je nezmysel.

Sám židovský autor, Benjamin Freedman píše, že slovo “anti-semitizmus” by malo byť vylúčené z anglického jazyka.

A pokračuje:

“Anti-semitizmus” slúži dnes len jedinému účelu. Je užívaný ako pošpiňujúce slovo…”

Ako sa dočítame v článku, sám autor L. Kelemen píše, “židia nie sú rasou – každý sa môže stať židom…” (“Jews are no race”). Logika je teda jednoduchá – keď nie sú rasa, nemôže sa na nich vzťahovať žiadny anti-semitizmus. (Nikto nikdy netvrdil, že „semiti“ sú rasa, je to etnikum, alebo národ, môžeme to prirovnať napr. ku Slovanom. Preto je chybné vyhradenie pojmu antisemitizmus výlučne v ponímaní „proti-židovstvo“, a v tom sa dá súhlasiť s výrokom, že ide iba o účelovo špiniace slovo. Pozn. red.)

Podobne je to so slovom “holokaust”. Toto slovo, vytiahnuté z prastarých slovníkov, holokaust fantastom Elie Wieselom (autor knihy “Night” v ktorej sa ani slovom nezmieňuje o žiadnych plynových komorách v Osvienčime), znamená doslovne “obetovanie ohňom” (“burnt offerings”), teda staré pohanské zvyky obetovania bohom. Nič také sa v modernej dobe 20-ho storočia samozrejme nekonalo.

* * *

Predsudky, ako sa zdá, sú štandardným sprievodcom života. V ľudovej piesni “Týždeň Národného Bratstva” (National Brotherhood Week) Tom Lehrer spieva:

Oh, Protestanti nenávidia Katolíkov a Katolíci nenávidia Protestantov a Hinduisti nenávidia Muslimov a každý nenávidí židov.

V tejto piesni Lehrer vyjadruje truizmus (klišé), že nenávidieť židov je unikátne všeobecné.

Otázka je: Prečo? Čo leží za týmito tisícročiami nenávisti? Prečo táto skrytá tendencia anti-judaizmu bublala, varila sa a explodovala proti židom všade, opäť a opäť, počas celej histórie?

Bolo povedané, že história skoro všetkých židovských sviatkov, môze byť zhrnutá v krátkosti: “Chceli nás zabiť; my sme zvíťazili. Poďme jesť”.

Prečo bol anti-judaizmus taký prevládajúci v toľkých krajinách, v toľkých časových obdobiach a z toľkých dôvodov? (Človek sa začína diviť. Možno je niečo zlé so židmi a judaizmom? Koniec-koncov, existuje staré ‘Jiddish’ – “keď ťa niekto nazýva oslom, ignoruj ho; keď ťa dvaja nazývajú oslom, kúp si sedlo”)

Medzi rokmi 250 C.E. a 1948 C.E. – doba

1,700 rokov – židia boli vyhnaní viac ako 80-krát z rozličných krajín v Európe – priemerne skoro jedno vyhnanie každých dvadsaťjeden rokov.

Židia boli vyhnaní z Anglicka, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Litvy, Španielska, Portugalska, Bohémie (Čechy), Moravy a sedemdesiatjeden iných krajín.

Historici prišli so šiestimi vysvetleniami, prečo ľudia nenávidia židov:

1. Ekonomické – “Nenávidíme židov, lebo vlastnia príliš mnoho bohatstva a moci”.

2. Vyvolený národ – “Nenávidíme židov, lebo arogantne prehlasujú, že oni sú vyvolený národ.”

3. Scapegoat (Vždy vhodný vinník) – “Židia sú vhodná skupina, na ktorú môžeme vždy poukázať a obviniť ju z našich problémov.

4. Deicide (boho-vražda) – “Nenávidíme židov, lebo oni zabili Ježiša”.

5. Inakosť – “Nenávidíme židov, lebo oni sú inakší než my”. (Neobľúbenosť tých, ktorí sú iní).

6. Rasová teória – “Nenávidíme židov, lebo sú podradná rasa”.

Keď skúmame tieto vysvetlenia, musíme sa opýtať – sú príčinou anti-judaizmu, alebo výhovorkou za anti-judaizmus?

Rozdiel? Keď odoberieme príčinu, potom anti-judaizmus by nemal viac existovať.

Ak niekto môže kontradikovať vysvetlenie, poukazuje to, že”príčina” nie je dôvod, je to len výhovorka.

Pozrime sa na niektoré kontradikcie:

1. Ekonomická – Židia 17-20-ho storočia v Poľsku boli špinaví a chudobní, nemali žiadny vplyv a predsa boli nenávidení.

2. Vyvolený národ

a) Koncom 19-ho storočia, židia v Nemecku odopreli “Vyvolenosť”. A potom pracovali na asimilácii. A predsa prenasledovanie židov začalo tam.

b) Kresťania aj moslimovi sa prehlasujú za “Vyvolených ľudí” a predsa svet a anti-judaisti ich tolerujú.

3. Scapegoat – ktorákoľvek skupina už musí byť nenávidená, aby bol efektívny “scapegoat”. Teória scapegoat teda nezapríčiňuje anti-judaizmus. Anti-judaizmus je skôr, čo robí židov vhodným scapegoat terčom.

Hitlerove hromženie by nebolo brané seriózne, ak by povedal, “to sú bicyklisti a trpaslíci, ktorí ničia našu spoločnosť”.

4. Deicide

a) Kresťanská biblia hovorí, že Rimania zabili Ježiša, avšak židia sú spomenutí ako spoluvinníci (tvrdenia, že židia zabili Ježiša prišli niekoľko storočí neskoršie). Prečo sú spoluvinníci prenasledovaní a v celej histórii nie je anti-rímske hnutie?

b) Sám Ježiš povedal, “Odpustite im (i.e. židom), lebo nevedia čo robia”.

Druhý Vatikánsky koncil v roku 1963 oficiálne pardonoval židov ako vrahov Ježiša. Ale žiadne prehlásenie kresťanstva nezmiernilo anti-judaizmus.

5. Inakosť (Cudzí) – s Osvietenosťou v neskoršom 18-tom storočí, mnohí židia sa ponáhľali asimilovať. Anti-judaizmus by sa teda bol mal zastaviť. Namiesto toho, napríklad, s nacistami prišiel pokrik v duchu: “My vás nenávidíme, nie preto, že ste iní, ale preto, že sa pokúšate byť ako my! My vám nemôžeme dovoliť infikovať (nakaziť) Árijskú rasu vašimi podradnými (inferior) génmi!”

6. Rasová Teória – Prevládajúci problém s touto teóriou je, že si sama protirečí: Židia nie sú rasou. Každý sa môže stať židom – a príslušníci každej rasy, viery a farby po celom svete tak robili v každej dobe.

Každá iná nenávidená skupina je nenávidená z relatívne rozdielneho dôvodu. My židia však, sme nenávidení v paradoxoch: židia sú nenávidení, že sú leniví a podradnej rasy – ale aj preto, že dominujú ekonómii a preberajú moc nad svetom. Sme nenávidení, že tvrdohlavo udržujeme našu oddelenosť – a keď sa asimilujeme – tak predstavujeme hrozbu rasovej čistote zmiešanými manželstvami. Sme videní ako pacifisti a ako vojnoví štváči (warmongers); ako kapitalistickí vydierači a ako revolucionárski komunisti; posadnutí mentalitou “Vyvoleného národa”, ako aj z komplexu podradenosti (inferiority);

Zdá sa, že jednoducho nemôžeme vyhrať.

Teraz vieme, čo NIE sú dôvody pre anti-judaizmus.

VÝŇATKY:

“Zo všetkého extrémneho fanatizmu, ktorý je príčinou zmätkov v ľudskej povahe, nie je žiaden tak iracionálny, ako anti-judaizmus… Keď sú židia bohatí (títo fanatici) sú obeťou okrádania. Keď sú chudobní, sú obeťami výsmechu. Keď sa priklonia vo vojne na jednu stranu, je to preto, lebo chcú mať výhodu z prelievania ne-židovskej krvi. Keď sú pre mier, je to preto, lebo sú strašení ich vlastnými, alebo zradcami. Keď žid žije v cudzej zemi, je prenasledovaný a vyhnaný. Keď sa chce vrátiť do svojej vlastnej zeme, je mu v tom bránené”.

Lloyd George povedal v roku 1923:

“Zvláštnosť anti-semitizmu spočíva v skutočnosti, že žiaden iný národ na svete nebol nikdy obvinený z oddeľovania sa od spoločnosti a zároveň z kozmopolitizmu, byť kapitalistickými vydieračmi a taktiež prívržencami revolučného komunizmu. Židia boli obžalovaní, že majú diktátorskú mentalitu (mentalitu vládcov) a zároveň sú ľudia knihy. Sú obvinení, že sú výbojní agresori, a v tom istom čase zbabelí pacifisti. Byvši Vyvoleným národom, majú podradnú (inferior) ľudskú povahu. Z obidvoch, arogancie a zbabelosti. Z extrémneho individualizmu a patričnosť ku komunite. Vinní za ukrižovanie Ježiša a v tom istom čase byť zodpovedným za vymyslenie kresťanstva”.

(Prednáška o iracionálnosti anti-semitizmu, profesor Michael Curtis, Rutgers University, 1987).

* * *

Čitateľovi určite neujde vidieť snahu autora, rabína L. Kelemana, vysvetliť príčiny nenávisti voči židom. V mnohom má pravdu, avšak je pochybné, či jeho zdôvodnenia sú odpoveďou na jeho otázku – Prečo?

Správna otázka by bola “Je to pravda, z čoho sú obviňovaní?” A on to aj správne vystihol, z čoho sú obviňovaní.

Ale správna odpoveď na otázku Prečo?, je jednoduchá.

Pretože prevážna väčšina uvedených obvinení sa zakladá na pravde.

Autor: SITRA AHRA, www.protiprudu.org

O ::prop

Jeden komentár

  1. Ježiša zabili Rimania? Tento kučeravý hovorí niečo iné.

Leave a Reply