Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Pozor! Zlý diskutér!

Pozor! Zlý diskutér!

Group-Discussion-TipsJedným z časovo najnáročnejších a najvyčerpávajúcejších duševných cvičení, aké poznám, je byť vtiahnutý do diskusie – obzvlášť v prípade, ak má protistrana medzi ušami miesto rozumu iba puding. Hádavý človek je nielen nepríjemným všetkým naokolo, ale tiež má tendenciu pohltiť veľké množstvo vášho času – času, ktorý by ste mohli využiť omnoho lepším spôsobom.

Patologický, nevyliečiteľný diskutér má potenciál zmariť a vyčerpať alarmujúce množstvo vášho času. Preto je dôležité spoznať, že ste narazili na takéhoto jedinca. Prinášam vám stručný popis desiatich špinavých trikov, ktoré takáto osoba používa a podľa ktorých ju spoznáte.

Špinavý trik číslo 1: Nesprávny predpoklad

Založiť svoju argumentáciu na nesprávnom predpoklade je jeden z najstarších trikov skúsených diskutérov. Obvykle je základom väčšiny politických debát, pretože politici zistili, že môžu podsúvať falošné predpoklady divákom, ktorí majú mozgy zničené sledovaním primitívnych seriálov. To všetko bez väčšej námahy. Aby to bolo ešte horšie, pri takejto debate všetky zúčastnené strany (normálne oponenti) ju začínajú so spoločným nesprávnym predpokladom, čím vlastne dávajú divákovi ďalší dôvod domnievať sa, že tieto predpoklady sú správne. S obľubou tento trik (možno aj nevedomky) prevzali aj mnohí diskutéri na internete.

Špinavý trik číslo 2: Použitie požadovaného záveru ako predpokladu

Toto je len mierne odlišná verzia triku číslo 1. Diskutér, ktorý využíva túto taktiku len opakuje požadovaný záver takým spôsobom, akoby to bola skutočnosť. Samotný záver však nesprávny nemusí byť, len argumentácia sama o sebe nič nedokazuje.

Špinavý trik číslo 3: Prevrátenie negatíva

Tento trik spočíva v umení šikovne a nenápadne prekrútiť pravdu – čo je dnes jedna zo základných požiadaviek profesionálnych diskutérov. Cieľom je zobrať kryštálovo jasný fakt, ktorý má negatívny dopad na vlastnú argumentáciu, a prevrátiť ho takým spôsobom, že dáva ilúziu pozitíva.

Špinavý trik číslo 4: Predstieranie rozhorčenia pri prichytení

Niektorí ľudia sú prvotriedni herci pokiaľ ide o predstieranie rozhorčenia v situácii, keď sú si vedomí, že boli prichytení pri lži, omyle, alebo zavádzaní. Tu existuje jednoduché pravidlo: čím viac dotyčný kričí a rozhorčuje sa, tým je menej dôveryhodný. Ako povedal Emerson: „Kričíte tak hlasno, že nerozumiem vašim slovám.“

Špinavý trik číslo 5: Protiútok pri predložení faktov

Agresívny, totálny útok je stratégia, ktorá je o krok ďalej za predstieraním rozhorčenia. Je často používaný vo chvíli, keď je argumentácia jednej strany podkopaná faktami predloženými druhou stranou. Čím viac faktov je postavených proti diskutérovi používajúcemu špinavé triky, tým sa stáva agresívnejším a aj efektívnejším pri donútení druhej strany k ústupu.

Špinavý trik číslo 6: Zastrašujúce obvinenia

Fabulovanie zastrašujúcich obvinení je ďalšou známkou najmä politických diskusií. Ich cieľom je dostať druhú stranu do defenzívy. Niektoré populárne obvinenia (nielen z politickej arény) sú napríklad: „správaš sa sebecky“, „teba nezaujímajú hladujúce deti“, a definitívne zastrašujúce obvinenia, pri ktorých končí každá diskusia sú napríklad „si rasista“ či „si nacista“. V túto chvíľu sa obvinený už iba bráni obvineniu a pôvodná téma je zabudnutá. Takto napadnutý diskutér odchádza vždy porazený – bez ohľadu na to, či bol označený právom alebo nie.

Špinavý trik číslo 7: Odvedenie pozornosti na irelevantné body

Odvedenie pozornosti od podstaty diskusie je vhodným spôsobom, ako uniknúť prichádzajúcej porážke v diskusii. Odchýlenie sa od témy diskusie a jej zmena prezrádza, že diskutér je tlačený k stene a cíti prehru. V tomto umení sú zbehlí najmä trestní obhajcovia, keď odvádzajú pozornosť od usvedčujúcich dôkazov na vedľajšie a nepodstatné témy. Opäť nešvár hojne rozšírený po internetových diskusiách.

Špinavý trik číslo 8: Použitie neplatnej analógie

Zjednodušená, neplatná analógia je ekvivalentom porovnávania hrušiek s jabĺčkami. Keď diskutér používa analógiu, musíte veľmi pozorne sledovať jeho slová, aby ste si boli istí, že A sedí s B a C sedí s D, inak sa sami dostanete do úzkych. Ak si neustrážite neplatné analógie, bude nasledovať nevyhnutný dôsledok – chybný záver.

Špinavý trik číslo 9: Požadovanie dôkazov pre zrejmé fakty

Existuje celý filozofický smer zaoberajúci sa myšlienkou, že všetko je relatívne a preto sa nič nedá dokázať. Filozofia relativizmu predpokladá jedinečnosť a neopakovateľnosť poznávaného javu, z ktorých vyplýva nemožnosť dosiahnuť pre všetkých prijateľnú pravdu. Avšak, axióm je evidentná pravda, ktorá nevyžaduje žiadne dôkazy a racionálni, čestní ľudia nepožadujú dokazovať samozrejmé pravdy. Netreba preukazovať, že každé ráno vyjde slnko, ale bola doba, keď bolo potrebné dokázať, že sa Zem točí okolo Slnka. Tak ako v prípade neplatnej analógie, ak dovolíte niekomu založiť svoju argumentáciu na tvrdení, že „všetko je relatívne“ a teda evidentná pravda nemôže byť preukázaná, výsledkom bude opäť chybný záver.

Špinavý trik číslo 10: Používanie intelektuánych alebo nezvyklých slov

Aj keď používanie nezvyklých slov môže prispieť k dobrej zábave, nemali by ste nikomu dovoliť, aby ich používal v diskusii proti vám. Som zástancom princípu Occamovej britvy (nazývaného tiež princípom nevyhnutného minima), ktorý uvádza, že najjednoduchšie a najpriamejšie vysvetlenie je všeobecne najlepšie vysvetlenie. Vytváranie zložitejších vysvetlení často nie je nič iné, ako vytváranie dymovej clony, ktorá má spochybniť skutočnosť. A teda používanie zložitých a neznámych slov má za cieľ vás zneistiť a odviesť pozornosť od podstaty.

Nie je dôležité, ktorý z predošlých špinavých trikov sa používa. Pointou je, že si nemôžeme dovoliť strácať čas s ľuďmi, ktorí každý rozhovor zvrátia na neplodnú diskusiu. Ak si ceníte svoj čas a duševné zdravie, musíte sa naučiť povzniesť sa nad tieto neplodné slovné šarvátky. A najlepším spôsobom, aký poznám, je položiť si otázku: Je vyjasnenie toho či onoho sporného bodu naozaj tak dôležité v celkovom obraze?

Až na niekoľko málo výnimiek je odpoveď NIE. Zapamätajte si, že otravný a podvádzajúci diskutér sa stáva bezzubým, keď nemá s kým diskutovať. Nepodliehajte pokušeniu odpovedať na celkom jasné nepravdy a výmysly, ktoré takto ignorovaný diskutér bude písať. Jeho cieľ je jediný – vyvolať odozvu na svoj príspevok. Neurobte mu radosť.

Autor: Andrij Stryj, www.protiprudu.org

O Andrij Stryj

andrij.stryj@protiprudu.org

5 komentárov

  1. Redakcia propu by mohla príspevky pridelencov označovať červeným.
    Príspevky týchto platených diskutérov nestačí ignorovať,ale treba upozorňovať na to,že ide o platených agentov.

  2. Chcel by som pogratulovať autorovi tohoto textu. Práve zabil diskusiu! Od tohoto momentu sa diskutéri budú už len navzájom osočovať, používajúc túto 10.bodovú mantru, čo je ešte väčšou stratou času než prehodiť pár komentov z nekompetentými…

Leave a Reply