Domov / Spoločný blok Iné / Povedzme ACTA áno

Povedzme ACTA áno

Dnes som si vlastne uvedomil, že dohoda zvaná ACTA má svoj význam aj pre najširšie masy obyvateľov. Dokonca má vážny antitrustový charakter.
Prečo?


No pozrime sa na to z môjho pohľadu. Kúpim si chlieb. Kým ho nespotrebujem, budem za neho platiť licenčné poplatky, lebo ho užívam.
A teraz príde tá druhá stránka veci. Chlieb prebehne mojim tráviacim ústrojenstvom a vyústi do keramickej nádoby. Zatiaľ sa nič nedeje.

Dohoda zvaná ACTA sa v náš prospech aktivuje spláchnutím obsahu keramickej nádoby. Nastáva zaujímavá situácia. Od správcu kanalizácie mám nárok vyžadovať licenčné poplatky za moju produkciu, môj majetok, ktorý spláchnutím prechádza do jeho aktív.

A ešte zaujímavejšie by to bolo v prípade, že svoju produkciu umiestnim v keramickej nádobe napríklad v republike Bananas. Tam samozrejme ACTA nemusí platiť, ale tým sa môj nárok na licenčné poplatky voči bananas správcovi kanalizácie predsa nenuluje. Veď bananas správca kanalizácie má môj majetok a využíva ho ďalej. Tu by mal nastúpiť slovenský goverment a požadovať od republiky Bananas zaplatenie poplatkov svojmu občanovi pod hrozbou odvlečenia zodpovednej osoby na Slovensko a následného odsúdenia podľa našich platných zákonov. To, že obdobný zákon v republike Bananas neexistuje je irelevantné. Slovensko má predsa svoj zákon, ktorý musí platiť na celom svete.

Myslím, že týmto ACT – om by bolo možné zrovnať skóre licenčných poplatkov voči trustom.

O oliolijanko

3 komentáre

  1. 🙂 , a potom že „Z hovna ružu neurobíš“ 🙂

  2. Pre banksterské elity a bilderbergovcov rôzneho typu sú tzv.občania-ovčania len náplň pre odfotenú keramickú nádobu a mnohí, žiaľ z nevedomosti či pohodlnosti, tam dobrovoľne aj vpochodujú s plnými bruchami a s Hn(J)ojkárskou či M(a)r(ki)záčkovou TV masážou. Našťastie pribúda tých, ktorí pochopili, že také ACT(y)A ich tam chcú vmánevrovať, takže pozor na ne…lebo všetci budeme v republike Bananas, či už dobrovoľne alebo nasilu.

Leave a Reply to luhu Cancel reply