Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Portugalsko dekriminalizovalo drogy pred 14 rokmi – a len málokto teraz zomiera na predávkovanie

Portugalsko dekriminalizovalo drogy pred 14 rokmi – a len málokto teraz zomiera na predávkovanie

Portugalsko dekriminalizovalo požívanie všetkých drog v roku 2001. Marihuana, kokaín, heroín, na čo si len spomeniete – Portugalsko sa rozhodlo, že bude držbu a požívanie malých množstiev týchto drog považovať za problém verejného zdravia, nie kriminálny problém. Drogy boli stále nelegálne, samozrejme. Keď vás s nimi chytia po novom, znamená to malú pokutu a možno odporučenie na liečebný program – nie pobyt vo väzení a kriminálny záznam.

Medzi portugalskými dospelými sú len 3 úmrtia na predávkovanie drogami na každých 1 000 000 obyvateľov. Porovnateľné čísla v ostatných krajinách majú rozsah od 10,2 na milión v Holandsku cez 44,6 na milión v Spojenom kráľovstve až po 126,8 na milión v Estónsku. Priemer EÚ je 17,3 na milión.

Čo je možno podstatnejšie, správa poukazuje na to, že požívanie „legálnych drog“ – ako je takzvaná „syntetická“ marihuana, „soľ do kúpeľa“ a podobne – je v Portugalsku nižšie než v ktorejkoľvek inej krajine, pre ktorú existujú spoľahlivé údaje. Toto dáva dosť intuitívny zmysel: prečo sa trápiť s falošnou marihuanou alebo nebezpečnými falošnými drogami, keď môžete dostať skutočné drogy? Toto je zrejme pozitívny vývoj pre verejné zdravie v tom zmysle, že mnohé falošné drogy, ktoré ľudia vyrábajú aby obišli existujúce drogové zákony, majú strašné a často smrtiace vedľajšie účinky.

Požívanie drog a úmrtia nimi zapríčinené sú komplikovaným javom. Majú mnoho základných príčin. Nízka miera úmrtí v Portugalsku sa nedá prisúdiť výlučne dekriminalizácii. Ako povedal Dr. Joao Goulao, architekt dekriminalizačnej politiky v krajine, „je veľmi ťažké identifikovať príčinnú súvislosť medzi dekriminalizáciou samotnou a pozitívnymi tendenciami, ktoré sme videli.“

Stále je však veľmi jasné, že dekriminalizácia nemala vážne následky, ktoré jej oponenti predpovedali. Ako tvrdí Transform Drug Policy Institute vo svojej analýze portugalských drogových zákonov, „skutočnosťou je, že drogová situácia v Portugalsku sa v niekoľkých kľúčových oblastiach významne zlepšila. Čo je najpozoruhodnejšie, nákazy HIV a úmrtia súvisiace s drogami sa znížili, kým k dramatickému nárastu v požívaní, ktorého sa niektorí ľudia obávali, nedošlo.“

Zatiaľ čo americké štátne zákonodarné zbory diskutujú o záležitostiach, ako je legalizácia a dekriminalizácia marihuany v nasledujúcich rokoch, portugalské 15-ročné skúsenosti môžu byť informatívne.

Poznámka redakcie:
Možno sa zdá divné, prečo zverejňujeme článok v podstate propagujúci konzumáciu drog. Všetko však súvisí so všetkým. Práve včera som si prečítal článok OSN chce skončiť s trestami za drogy. Vyzve aj našu vládu. A tu už treba spozornieť. Zdá sa, že sa niečo chystá. Je to iba náhoda, že sa začínajú objavovať články obhajujúce drogy? Očakávam nárast takýchto textov s tým, že drogová závislosť až taká škodlivá vlastne nie je, každý človek má právo na vlastné rozhodnutie a akým obrovským prínosom to bude pre štátnu kasu (podľa mňa – aj ak by sa zvýšil štátny príjem dvojnásobne, politik ho stihne rozkradnúť skôr, ako si to vôbec občan stihne všimnúť). A za niekoľko rokov si budete môcť kúpiť kokaín v trafike na rohu. Zrejme naša kultúra nedegeneruje dostatočne rýchlo.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: The Independent

O ::prop

Jeden komentár

  1. Niekto zjavne chce americkému ópiu dopestovanému pod dozorom US Army v Afganistane zlepšiť odbyt, asi sa niekomu zdá, že sú nízke tržby. A samozrejme, platí aj posledná poznámky redakcie.

Leave a Reply