Domov / Spoločný blok / Pomôcka na určenie PCL – psychopatickej poruchy osobnosti

Pomôcka na určenie PCL – psychopatickej poruchy osobnosti

V dnešnej dobe temna sa okolo nás a našich detí pohybujú rôzne existencie. Je takmer nemožné pre bežného človeka určiť na základe vonkajšieho prejavu mieru ohrozenia. Pomôcku som vypracoval na základe zhliadnutia prednášky Vzbura deprivantov od MUDr. Koukolíka(v závere článku). Vzhľadom k súvislostiam s prednáškou, doporučujem pozrieť. Nad každou otázkou je nutné sa zamyslieť, porovnať prejavy, znaky a zodpovedať bez emotívneho podtónu (…ja chcem aby bol…).
Budeme radi, ak sa s nami podelíte o „% presnosťi“ tejto diagnostiky. Proste stačí ak nám napíšete či výsledok súhlasí s vami vybranou osobou a na koľko %. Za spätné informácie vopred ďakujeme.

Návod nie je diagnostická pomôcka!
Na základe tohto návodu nie je možné nikoho oficiálne označiť ako osobu s PCL!
Pomôcka je určená výhradne pre súkromné použitie!
Na základe tohto testu je neprípustné dotknutú ani inú osobu verejne označiť!
Pripravte si pero, papier (môžete použiť pripravený formulár v pdf alebo kompletný test v pdf), pohodlne sa usaďte a môžete začať …

Krok 1. Určenie nositeľa antisociálnej poruchy(ASP)
Myslite na 4 osoby a napíšte si ich mená.
Sledujte nasledujúce znaky chovania a keď znak odpovedá osobe, prideľte jej bod.

 1. Priťahuje ho vzrušenie, adrenalínová zábava, tvár zračí výraz sex – drogy – rock and roll
 2. Je to rebel bez príčiny
 3. Povie Vám že je milenec/milenka, na ktorých nezabudnete
 4. Zbožňujú ilúziu, že sú mocní
 5. Klamú, podvádzajú, kradnú
 6. Nerešpektuje morálne pravidlá, normy ani zvyky. Myslií si, že pravidlá sú iba na to, aby ich niekto prelomil
 7. K bezpečiu svojmu a ostatných ľudí, je bezohľadný
 8. Sľubuje, ale nemá v úmysle slovo dodržať
 9. Zistí sa u neho kriminálne chovanie, ale to sa mu opakovane prepieklo
 10. Ak niečo chce, vie byť z tohto dôvodu veľmi milý a oslnivý
 11. Ak chce niečo dosiahnuť, z ľahkosťou majstra  klame
 12. Zle hospodári s peniazmi
 13. Často pije hodne alkoholu alebo užíva drogy
 14. Má početné sexuálne partnerky/partnerov
 15. Často býva povznesený, nad vecou. Takmer nič mu nerobí starosti
 16. Ak niekomu niečo zlé urobí, zdôvodní to tým, že ten niekto by urobil to isté ak by mal príležitosť
 17. Nemá výčitky svedomia
 18. Často je prepúšťaný z práce alebo impulzívne dáva výpoveď
 19. Ste si vedomý jeho chýb, ale napriek tomu Vás priťahuje
 20. Hovorí, že ho veľa ľudí nemá v láske. Ak sa ho však opýtate prečo, nedokáže to korektne vysvetliť
 21. Skvele a s pôvabom prehovára, vysvetľuje, manipuluje a je nezodpovedný
 22. Dokáže Vám pri prvom stretnutí po pár minútach povedať: „myslíme/cítime podobným spôsobom“ alebo „je neuveriteľné, ako sa jeden druhému podobáme“…
 23. Presvedčivo hovorí o sociálnom útlaku a nespravodlivosti. Vzápätí však povie alebo urobí niečo, čo je v rozpore s týmto tvrdením
 24. Vyzerá príliš skvelo na to, aby to bola pravda. Má charizmu
 25. Tvrdí, že je neuznaný génius
 26. Rád súťaží, ale nedokáže prehrať
 27. Ak má splniť svoje povinnosti, vyhovára sa
 28. S ľahkosťou fyzicky útočí a provokuje bitky

Čím väčší je počet dosiahnutých bodov s vedomým že sa daná osoba takto chová viac menej trvalo, tým je pravdepodobnejšie že ste sa stretli s nositeľom antisociálnej poruchy (ASP). Ak ste pri svojich osobách zistili viac ako 50% možnosť ASP, je čas zistiť, či ide o psychopatickú poruchu osobnosti(PCL).

Krok 2. Určenie či má nositeľ ASP aj psychopatickú poruchu osobnosti (PCL)
Sledujte nasledujúce znaky vášho údajného nositeľa ASP a ku každej otázke pripíšte číslo. Znaky nemusia byť všetky. Môžu byť v rôznej intenzite. Dôležitý je súčet bodov (skóre).
 0 – znak je neprítomný
1 – znak je čiastočne vyvinutý
2 – znak je plne vyvinutý

I. Afektívny rozmer (poruchy citového života)
1. Neprítomnosť výčitiek svedomia, pocitu viny
2. Sploštená (nízka) emotivita
3. Bezcitnosť, otrlosť, neprítomnosť empatie
4. Neschopnosť prevziať zodpovednosť za svoje činy
5. Veľa krátkodobých manželských vzťahov

II. Interpersonálny rozmer (vzťah k druhým ľuďom)
1. Nápadná „okázalosť“, povrchný pôvab
2. Velikášstvo alebo sebapreceňovanie
3. Patologické klamanie
4. Manipulácia s okolím
5. Nezodpovednosť
6. Promiskuitné sexuálne správanie

III. Životný štýl
1. Musia byť trvale stimulovaní z vonkajška
2. Majú parazitný životný štýl, nudia sa
3. Nemajú dlhodobé realistické ciele
4. Bývajú, ale nemusia byť impulzívni

IV. Antisociálny rozmer
1. Zle kontrolujú vlastné chovanie
2. Problémy správania v detstve, puberte
3. Delikvencia v detstve, puberte
4. Bolo im zrušené podmienečné prepustenie
5. Kriminálna univerzálnosť – nie sú špecializovaní, napr. vreckári, autičkári…
6. Druhotne získané zručnosti sociopatického/sociologického podmieňovania*
* tento bod znamená, že daná osoba sa spolieha na sociologické triky a zručnosti za účelom klamstva. Inak povedané: zneužíva vedu a terapiu.

Skóre nad 25 bodov (hodnotenie vo Veľkej Británii) má vysoký predpoklad PCL.
Skóre nad 30 bodov (hodnotenie v USA a Kanade) má vysoký predpoklad PCL.

MUDr. Koukolík – Vzbura deprivantov

Súvisí z článkom:
MUDr. Koukolík – Mocenská posadnutosť

O oliolijanko

2 komentáre

 1. Já som psychopat celý život

 2. Mozem potvrdit, ze takito ludia existuju a je to velmi neprijemne zistenie ak sa ten clovek tvaril ako kamarat. velmi zle.

Leave a Reply