Domov / Hlavná strana / EU / Plán EÚ na celoeurópsku vládu pod imperiálnym právom

Plán EÚ na celoeurópsku vládu pod imperiálnym právom

cohn-bendit_1968Imperiálna frakcia v Európe sleduje už dlhší čas svoj cieľ – zriadiť európsku vládu vybavenú všetkými právami, aj s dosahom na národné rozpočty a výber daní. Veľkou prekážkou pritom je nemecký Spolkový ústavný súd. Aby sa vyradila táto prekážka, chce sa na jar 2015 zvolať Ústavný konvent, ktorý vypracuje novú Zmluvu EÚ, ako náhradu Lisabonskej zmluvy.

Skupina Spinelli a Bertelsmannova nadácia predložili k tomu návrh pre tzv. „Základný zákon“, pre ktorý existujú dobré vyhliadky na jeho prijatie. Doteraz bolo textu predloženému v októbri 2013 venované len málo pozornosti, okrem iného aj pre to, že jeho čítanie je spoplatnené. Mimo to je dostupný len v anglickej verzii. Dvaja hlavní zúčastnení, Andrew Duff a Guy Verhofstadt (kandidát európskych liberálov na post predsedu Komisie), však dali dostatočne jasne najavo, kam to má smerovať. Sťažujú sa, že vzhľadom na „nepriateľskú a euroskeptickú verejnú mienku“ sa vlády doteraz neodvážili udeliť Únii viacej práv, hoci by to bolo naliehavo nutné. „Ľudia reptajú o deficite demokracie EÚ – zatiaľ čo v skutočnosti táto trpí deficitom vládnutia.“

Tento „Základný zákon“ urobí z Komisie EÚ skutočnú vládu. Bol by to systém, „v ktorom Komisia predkladá zákony, ktoré sú potom spoločne príjmané Európskym Parlamentom, ktorý reprezentuje občanov, a Radou, reprezentujúcou štáty“. Komisii bude prenesená plná zodpovednosť pre „všeobecný politický kurz Únie“. Európsky Súdny dvor bude prakticky slúžiť ako Najvyšší Súdny dvor.

Niektoré podstatné návrhy sú:

• „Komisia sa stane vládou EÚ, ktorá bude menovaná Zákonodarcom vo forme Rady a Parlamentu a bude mu zodpovedať“;

• Komisia dáva Rade a Parlamentu len „obmedzené právo na zákonodarné iniciatívy“;

• Príjmanie zákonov bude výrazne rozšírené a uľahčené, napr. nebude už potrebný súhlas národných parlamentov;

• Určitý počet europoslancov bude volený „Pan-EU-voličstvom na nadnárodných zoznamoch“;

• Pre zmeny Zmlúv už nebude viac potrebná „prísna jednohlasnosť“, t.j., že Základný zákon môže byť zmenený, aj ak niektoré členské štáty budú proti zmene;

• EU môže „pre financovanie výdavkov EÚ“ vyberať určité dane;

• „Dodatočný rozpočet“ pre Eurozónu;

• „Viac práv pre Európsku centrálnu banku“, m.i. právo na neohraničené peňažné emisie;

• Všetky štátne dlhy budú hodené do jedného hrnca.

Skupina Spinelli založená 2010 v Európskom parlamente sa zakladá na ídeách zakladateľa Európskych federalistov, Altiero Spinelliho. Táto združuje známych zástancov európskeho superštátu, ako sú predsedovia, Guy Verhofstadt a Daniel Cohn-Bendit, zastupujúci predsedovia, Andrew Duff a Jo Leinen, členovia Joschka Fischer, Mario Monti, Romano Prodi a Elmar Brok. Verhofstadt a Brok boli medzi stálymi návštevníkmi počas protestov na kyjevskom Majdane.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: eirna

Poznámka redakcie:
Pokiaľ táto „Nová zmluva“ prejde, bude to znamenať definitívne smerovanie Európy k novej totalite pod vedením reformovaných neomarxistov Frankfurtskej školy.

O ::prop

Leave a Reply