Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Pár poznámok redakcii denníka Pravda a autorke článku „Matica vydala text, ktorý haní Rómov“ .

Pár poznámok redakcii denníka Pravda a autorke článku „Matica vydala text, ktorý haní Rómov“ .

korene_pecatPani redaktorka Krbatová,

Matica slovenská má skutočne problémy, ale ich príčina je inde. Najmä v absencii demokracie – vyše 50 % členov výboru Matice je na výplatnej páske jej predsedu, jeho autokratické metódy riadenie na úrovni „faraóna“, zavádzanie i podvádzanie na Valnom zhromaždení MS, servilnosť členov výboru MS, ale aj redakcií matičných periodík – SNN i Slovenských pohľadov, absencia osobností s prirodzenou autoritou na čele Matice, strata jej spoločenského kreditu, jej vytratenie sa z občianskeho povedomia, „privlastnenie si“ Matice obomi poslednými predsedami, neschopnosť byť národnou, zjednocujúcou a pozitívnou silou i iné a z toho plynúce ďalšie problémy. Kvalita jej prvých predstaviteľov je nedostižným ideálom.

Z interných kruhov MS plynie, že súčasný predseda Matice chce sprivatizovať Neografiu, ktorú dostala MS za symbolickú korunu a navyše v čase jej finančnej krízy, keď má problémy vyplatiť mzdy svojim zamestnancom v MS, dať riaditeľovi Neografie odstupné 200 000 eur. Nie je mi známe, že by Vás zaujímali tieto vážne deviácie v MS. V svojom článku ste si zvolili zástupný problém MS a to politicko-spoločenský a ekonomický a to s úplne falošnou formuláciou a pertraktovaním, s nepochopením problematiky.

Váš článok s názvom „Matica vydala text, ktorý haní Rómov, Pravda, 4.3.2014“ je nepochopením obsahu príspevku a neprípustnou manipuláciou. Ak by ste chceli byť objektívna a pravdivá, tak by článok mal mať nadpis „Spoločnosti slovenskej inteligencie a Politologický odbor Matice slovenskej uverejnili text, ktorý haní asociálnych a kriminálnych Cigánov“. A nielen ich, ale všetkých asociálov a kriminálne živly bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu orientáciu, farbu pokožky a podobne, ktorý rozvracajú spoločnosť morálne i kriminálne. A nielen haní, ale analyzuje, navrhuje riešenia a vyzýva driemajúce slovenské štátne orgány ako aj spiace orgány EU na efektívne riešenie tohto ťaživého problému. Je tristné, že zo slovenských štátnych orgánov sa k výzve vyjadrila len kancelária predsedu NR SR – ani prezident, ani premiér, ani oslovení 4 ministri vlády SR. Zo štyroch oslovených predstaviteľov EU odpovedal na výzvu len vedúci sekretariátu komisárky EU pani Vassiliou. Predseda Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu i jeho poslanec H. Swoboda zaujali polohu mŕtveho chrobáka a ignorancie problému, ktorý ťaží viaceré členské štáty EU. A obe vyjadrenia zodpovedných nezodpovedných boli v zmysle porekadla „ja nič, ja muzikant, ja demokrat“.

Mediálna gramotnosť je definovaná ako schopnosť hľadať, analyzovať, hodnotiť a vytvárať objektívne informácie. Váš článok svedčí to o tom, že ste nielen nepochopili zmysel tohoto článku a nadväzných , ale je svedectvom, že ste prejavili mediálnu negramotnosť.

Ohľadne Vašich jediných otázok poslaných SMS–kou dodávam, že príspevok bol zaradený, keďže bol prezentovaný na konferencii. Na Vašu druhú otázku – organizátori si ctia demokraciu, necenzurujú – každý má právo vysloviť svoj názor a obhájiť si ho vo vecnej diskusii na základe argumentov, čo nie je prípad denníka Pravda. Osobne nesúhlasím s mnohými výrokmi autora, ale zásada demokracie vyžaduje vypočuť si ich.

Zrejme je Vám neznáme dielo rakúskeho nositeľa Nobelovej ceny Lorentza „Demokratie ist Diskussion“, ani podstata demokracie.

V ďalšom ste z kontextu vytiahli dva výroky, čo je samo o sebe metóda vlastná už totalitnej judeo-boľševickej Pravde pred rokom 1989 (pozri napr. knihu M. Žiak, Jewropean, 2004) ako aj nacistickej Goebbelsovskej manipulácii. To zavdáva dôvod na myšlienku, že ešte aj cca 70 rokov po II. svetovej vojne manipulátor a nacista Joseph Goebbels je Vaším ideovým vzorom. Váš článok je dôkazom pokračovania týchto plytkých, nemorálnych a nelogických prístupov. Je asi zbytočné vyjadrovať sa k Vašim ďalším nepresnostiam, polopravdám, manipuláciám.

Pred istým časom bolo v médiách traktované, že denník Pravda kúpila rodinná spoločnosť, ktorej člen bol sympatizantom vojnového zločinca nacistu či fašistu Hitlera. Signifikantné. Nehanbíte sa?

Navyše ignorovanie vyjadrení odborníkov na problematiku Cigánov a uvedenie výrokov bývalého pracovníka Ústavu na výskum histórie socialistických krajín, ktorý podľa jeho kolegov nikdy nerobil výskum slovenských dejín, je uvedenie výrokov nekompetentnej osoby, teda opäť zjavná manipulácia a navyše s neserióznym cieľom. Rovno ste mohli otázku položiť ľubovoľnému Cigánovi z ulice. Mnohý inteligentný a kritický Cigán by sa vyjadril k problému odbornejšie. A nadto, vyjadrenia kompetentných pravých odborných elít Vás nezaujímajú, čo je svedectvom Vašej ignorancie odbornosti.

Je nielen tristné, ale priam spoločensky trestuhodné, že k navrhnutej problematike riešenia veľmi ťaživého problému asociálnych a kriminálnych Cigánov, čo bola jedna z ťažiskových tém konferencie, ste sa nevyjadrili. Nezaujíma Vás tento problém, a namiesto prispenia do vecnej diskusie primitívne útočíte na autora jedného z predkladaných riešení, ergo implicitne beriete týchto asociálov a kriminálnikov pod svoju ochranu, čo je prejav evidentnej mravnej i logickej trestuhodnej deviácie.

Berúc do úvahy všetky konferenčné príspevky na túto tému Vaša ignorancia a nezáujem o objektivizujúce poznámky, ktoré som Vám ponúkol, dáva podnet k myšlienke, že nie ste žurnalistka, ale slepá a fanatická bojovníčka a pomocou metód pravicového boľševizmu usilujete o mravný rozklad spoločnosti.

Pani Krbatová, Vaša reakcia svedčí o tom, že pochopenie obsahu článku, kde vyjadrovacím prostriedkom nie je precízna matematika, ale stačí elementárna formálna logika, je pre Vás ťažkým orieškom. Prieskumy PISA úrovne vedomostí našich štvrtákov a deviatakov ukázali, že majú problémy s pochopením jednoduchého textu. Váš článok navrhuje odôvodnene myšlienku, že je to aj Váš problém, že ste na ich úrovni.

Zrejme ste absolventkou niektorej z humanitných disciplín, ktoré v porovnaní s pokrokom prírodných a technických vied permanentne zaostávajú v poznávaní svojich predmetov bádania. A najpresnejší jazyk – matematika (filozof Kant), ktorý učí presnosti vyjadrovania, zodpovednosti a pracovitosti, Vás počas štúdia obišiel a je Vám neznámy.

Dokazujete týmto opodstatnenosť tvrdenia na zadnej strane obálky zborníka o zrade troch princípov žurnalistiky ako verejnej služby – informovať, vzdelávať a zabávať a o ich démone povrchnosti, pologramotnosti, slaboduchosti a ohlupovania. A tvorenie vyprázdnených informácii – kastrátov, čo je prípad aj Vášho článku. Už Vášmu kolegovi Javůrkovi som napísal, že jeho mnohé výtvory sú na úrovni pacienta psychiatrickej kliniky.

Pravicový boľševizmus nie je spravodajstvom, je stokou. Podľa predsedu Slovenského syndikátu novinárov „žurnalizmus zdevalvoval do slova zberba“ (Sme, 8.11.2010).

V súlade s týmto tristným konštatovaním je hodnotenie kritického vzdelanca, že žurnalisti sú najhlúpejšia socio – profesná skupina. Analýza ich činnosti, uverejnená napr. v kapitole “Deformné a deformujúce médiá“ v knihe „Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku, 2011“, potvrdzuje pravdivosť týchto výrokov.

Možno by Vás ako ne-Rómku – v doslovnom preklade ne-človeka – zobudil z Vašich úchylných vyjadrení a postojov pobyt na Luníku IX. v Košiciach, či v Kecerovciach alebo Letanovciach na východe Slovenska. A ešte nebodaj fyzické napadnutie od Cigánov napríklad sekerou, ako sa stalo od nich a to nie ojedinele, by Vám iste pomohlo narovnať Vašu krivú a falošnú optiku.

Nepredpokladám, že by tento denník, ktorý podľa viacerých kritických osobností bol a zostal politickým bulvárom, bol schopný viesť serióznu diskusiu, nehovoriac už o polemike. To je pre Vás a Váš denník stále terra incognita. Je otázkou, či denník Pravda niekedy vôbec postúpi z infantilného štádia na úroveň serióznej, pravdivej a objektívnej publicistiky.

Navyše plynie logická otázka – kto dal právo súkromnej firme – vydavateľstvu a jej zamestnancom, ktorú a ktorých nikto nevolil, teda nemá a nemajú mandát od obyvateľstva, aby svoje ovplyvňovanie verejného priestoru zaštiťovali ako “hovorcovia obyvateľstva“ a tzv. pitbulovia – strážcovia demokracie? To je perfídne pokrytectvo. Navyše, keď ich produkty sú vyprázdnené kastráty a mätú obyvateľstvo? A mnohí v reakcii sa správajú nesvojprávne, ako tom svedčí aj prihlúpla reakcia predsedu MS v Pravde v nasledujúci deň, ktorý sa ako poslušný vojak Švejk postavil do „haptáku“ súc ochotne podriadený kastrátu na úrovni feldvébla a jeho deviantným ohováraniam. Tento deviantný a dementný stav v mediálnej sfére a je evidentným prejavom nielen nedemokratického stavu v spoločnosti, ale aj zlyhania politiky, demokracie a teoreticko – ideologických humanitných disciplín ako sú filozofia a sociológia, nehovoriac o novodobých „veštcoch z Delf“, čo sú tzv. politológovia.

S pozdravom
Ján Dudáš
5.3.2014

Čítajte tiež:
Videozáznam z konferencie
Matica vydala text, ktorý haní Rómov
Otvorený list predsedovi Matice: prestaňte poklonkovať klamárom

O ::prop

Leave a Reply