Domov / Výsledok hľadania pre: faye (stránka 2)

Výsledok hľadania pre: faye

Ideológia ľudských práv

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“ Definícia: hlavný nástroj v arzenáli modernej ideológie „pokroku“ a individualistického, rovnostárskeho myslenia, zároveň prostriedok k zničeniu práv národov a k zavedeniu ideovej polície do spoločnosti. Ako syntéza (často nesprávne pochopenej) politickej filozofie 18.storočia sú ľudské práva nevyhnutnou alfou a omegou dominantnej ideológie. Súčasne …

Čítať viac »

Grandiózny nacionalizmus

Rasoví nacionalisti sú si dobre vedomí nebezpečenstiev „malicherného“ nacionalizmu. Zdá sa pochabým, keď sa geneticky a kultúrne veľmi podobné národy ako Škóti a Angličania usilujú o politickú separáciu, zatiaľ čo sú obe krajiny kolonizované Afričanmi a Aziatmi. Je hanebné, keď sa bieli spájajú s nebielymi preto, aby získali výhody oproti …

Čítať viac »

Moslimský problém

V Spojených štátoch je množstvo bielych Američanov, ktorí majú strach zo zaplavenia krajiny nebielymi imigrantmi. Ale nie sú ochotní to pripustiť, pretože sa boja obvinenia z rasizmu. Preto namiesto toho oponujú ilegálnej imigrácii. Ale vyriešenie ilegálnej imigrácie nevyrieši skutočný problém, keďže ilegálni imigranti môžu byť jednoducho legalizovaní vládou. Dokonca ak …

Čítať viac »

Kultúra | Civilizácia

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“ „Kultúra“ celkovo vzaté znamená sumár psychických dispozíc, tradícií, morálky, obyčajov a hodnotových predstáv národov. Civilizácia je viditeľný prejav kultúry, ktorej skutočnú realizáciu predstavuje a symbolizuje. Národ ako etnicko-kultúrny celok si môže prisvojiť civilizáciu inej etnickej skupiny, napriek tomu sa nikdy nemôže zžiť s …

Čítať viac »

Demokracia

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“ Politický systém, v ktorom má národ moc a vládne prostredníctvom zvolených zástupcov. Demokracia (zrodená v Aténách) znamená v gréčtine etymologicky „vládu ľudu (démos)“. Démos je správna jednotka, do ktorej mohli byť volení a vyberaní iba príslušníci „dému“, zboru slobodných občanov, s výnimkou „metokoiov“ …

Čítať viac »

Pohanstvo

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“. Filozofický alebo religiózny postoj, resp. duševné rozpoloženie, spravidla polyteistickej alebo panteistickej povahy, tvoriace protiklad k mesianistickým a apokalyptickým náboženstvám a monoteistickým vieročlánkom religiózneho a sekulárneho rázu či k západnému materializmu.

Čítať viac »

Hrdina

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“. Hrdina – Symbolická postava mýtického alebo reálne existujúceho človeka, ktorý stelesňuje najvyššie hodnoty etnika, národa alebo kultúry, pretože sa za ne obetoval. Európska kultúra bola pôvodne založená na hrdinskom epose, na zasväcovacích textoch Iliady a Odyssey. Každá spoločnosť sa zrovnáva so svojimi hrdinami …

Čítať viac »

Západ, západná civilizácia, okcident

Globálna civilizácia, hermafroditný potomok Európy. Dnes „Západ“ nesie punc amerického vzoru, ktorý celej zemeguli skúša vtlačiť absolútny primát komerčnej spoločnosti a egalitárskeho individualizmu. To spôsobilo, že Európania pustili zo zreteľa svoj osud a nakoniec jednoducho zabudli.

Čítať viac »

Rozhovor s Craighom Bodekerom

Slová prekladateľa: Craigh Bodeker je nezávislý filmár z Denveru, štát Colorado, ktorého prvý film s názvom „Rozhovor o rase“ rozhodne do bodky spĺňa označenie „kontroverzný snímok.“ V nasledujúcom rozhovore padne reč o.i. na Bodekerove cestovateľské zážitky. Západniara určite zaujmú jeho postrehy pokiaľ ide o Ďaleký východ, kde politická korektnosť ešte …

Čítať viac »

Obrana „malicherného“ nacionalizmu

Slová prekladateľa: Výsledok škótskeho referenda je nám síce už známy, napriek tomu nasledujúci článok tým nijako nestráca na svojej aktuálnosti. Greg Johnson opätovne ponúka argumenty v prospech etnonacionalizmu, ktoré majú všeobecnú platnosť. Prajem príjemné čítanie. Ako píšem, tak škótske referendum o nezávislosti zostáva stále nerozhodné, ale tábor, ktorý hlasoval za …

Čítať viac »