Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Opýtajte sa eugenika

Opýtajte sa eugenika

1. Nie je v Deklarácii nezávislosti uvedené, že všetci ľudia sú si rovní?

Ide o často uvádzanú námietku. V Deklarácii nezávislosti sa píše: „Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými nescudziteľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a usilovanie o osobné šťastie“. To znamená, že sú si rovní pred zákonom a vláda ich nemôže (alebo by nemala) týchto základných práv pozbaviť. Historické záznamy hovoria jasnou rečou, že otcovia zakladatelia mali na mysli rovnosť pred zákonom, nie že sú si všetci rovní v inteligencii, talente alebo atletických schopnostiach. Ich ďalšie spisy dostatočne svedčia o skutočnosti, že neverili v biologickú rovnosť – medzi jednotlivcami alebo medzi rasami. Niektorí z nich boli otrokármi. V liste adresovanom Johnovi Adamsovi, Thomas Jefferson odmietol aristokraciu založenú na pôvode ako umelú a vyslovil sa v prospech „prirodzenej aristokracie“ talentu a cnosti, ktorú považoval za najcennejší dar pre svoju krajinu. (A nie je to zároveň krásny slovný obrat, v ktorom vyjadril, čo si najviac cení?) Mimochodom, napriek veľkému obdivu, ktorí Američania oprávnene cítia k otcom zakladateľom, tak i v prípade, ak by sa vyslovili, že všetci ľudia sú biologicky rovnakí (čo samozrejme neurobili!),možno ľahko poukázať na vedu, ktorá neskôr preukázala, že ide o falošné tvrdenie.

2. Ovplyvní zákon o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act) eugeniku v Spojených štátoch?

Zdá sa, že ACA, ľudovo nazývaný Obamacare, bude mať signifikantný eugenický efekt, hoci by mohol byť ešte väčší. Napríklad hradí antikoncepciu (s výnimkou prípadov, kedy nábožensky založení zamestnanci požiadajú o výnimku) a vzťahuje sa i na potraty, s výnimkou štátov, kde sú potraty zakázané. Problematika štátnych obmedzení potratov je mimoriadne komplikovaná, ale faktom je, že pro-lifisti sú zapojení do masívnej snahy za každú cenu zakázať potraty (a často i antikoncepciu) a to na celoštátnej úrovni. Avšak výsledok ich úsilia je mimoriadne dysgenický.

Antikoncepcia a interrupcie sú zásadne dôležité pre eugeniku. V prípade prekážok – či už kognitívnych, finančných alebo iných – väčšina žien, ktorým nechýba inteligencia, vzdelanie, peniaze a iniciatíva si nájde k nim cestu, zatiaľ čo mnohé ženy alebo i väčšina bez týchto kvalít, nie. Tým dôjde k zníženiu počtu ľudí s týmito pozitívnymi vlastnosťami v budúcich generáciách. Zlyhanie kontroly pôrodnosti v prípade žien s nízkym IQ je hlavnou príčinou dysgenickej fertility a v prípade, ak by všetky ženy mali ľahký prístup k potratom, išlo by o cestu smerom k neutralizácii dysgenického účinku v dôsledku zlyhania kontroly pôrodnosti.

V súčasnosti je „Pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi“ (AFDC) najväčšou zložkou blahobytu v Amerike, pričom poskytuje celý rad výhod plus mesačné štipendium nevydatým dievčatám a ženám, ktoré otehotneli a pomáha im finančne až kým dieťa nevyrastie. Tento program je príšerne dysgenický a stojí daňových poplatníkov majetok. Výskumy ukázali, že dievčatá s najhoršími výsledkami na strednej škole s najväčšou pravdepodobnosťou otehotnejú v tínedžerskom veku a následne sa spoliehajú iba na sociálne dávky – často po celý svoj život. V akom rozsahu môže ACA napraviť túto situáciu nie je v súčasnosti presne známe, ale vyzerá to minimálne sľubne.

Ako už väčšina z nás zistila, pokus ponoriť sa do myslí hlúpych alebo šialených ľudí či ľudí (v najhoršom prípade) hlúpych i šialených zároveň, nie je práve povznášajúca skúsenosť. Pro-lifisti nemajú absolútne žiadne tušenie o biede a utrpení, ktoré ich fanatizmus a poverčivosť spôsobujú. Ak budete mať smolu a stretnete nejakého pro-lifistu – a nie je tu žiadna šanca pred nimi uniknúť – tak potom viete, že hovoriť s nimi je úplne beznádejné.

Opýtajte sa ich, čo si myslia o skutočnosti, že Boh vraždí „nenarodené deti“? Áno, presne tak. Mnoho počatí sa spontánne preruší (často si to ženy nevšimnú, pretože k tomu dôjde, keď ich perióda príde neskoro). Štúdie ukazujú, že väčšina z týchto „nenarodených detí“ má genetické defekty. Keďže k tomu dochádza prirodzene, neznamená to, že Boh je zodpovedný? Kto iný by už mohol byť, ak nie Boh? A pokiaľ Boh potratí defektné plody, nemali by sme zobrať na vedomie Božiu vôľu a zaistiť, aby všetky narodené deti boli zdravé? Hej, vráťte sa a odpovedzte mi na moju otázku!

3. Je niečo nevyhnutne zlé na tom mať nízke IQ?

Áno! Šance pre šťastný a úspešný život sú značne znížené, pretože ľudia s nízkym IQ sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú kriminálnikmi alebo budú chronicky závislí od sociálnych dávok, nezamestnaní či negramotní – v skutočnosti sú nad-reprezentovaní v každej kategórii spoločenských problémov.

Je to zlé i z hľadiska celej našej spoločnosti, pretože tieto spoločenské problémy stoja daňových poplatníkov každoročne miliardy dolárov.

Kniha The Bell Curve od Herrnsteina a Murraya je vynikajúca. Je veľmi dobre napísaná a ľahko sa číta. Vysvetľuje úlohu IQ v našej spoločnosti oveľa lepšie, než by som mohla ja sama. Každopádne jej autori zistili, že keď pohli s priemerným IQ v ich vzorke štatisticky len o 3 body, zo 100 na 97, všetky sociálne problémy sa zhoršili: počet žien chronicky závislých na sociálnych dávkach sa zvýšil o 7 %, kriminalita sa zvýšila o 8 %, počet mužov vo väzení sa zvýšil o 12 % a permanentné ukončenie stredoškolskej dochádzky sa zvýšilo o 15 %.

S každým treba zaobchádzať s rešpektom – i s mentálne postihnutými ľuďmi. Avšak súcit od nás vyžaduje, aby sme sa postavili tvárou tvár k faktu, že takýto ľudia často trpia rôznymi problémami a sú veľkou záťažou pre našu ekonomiku.

autorka: Marian van Court
preklad: Aman, protiprudu.org

O Roland Edvardsen

Leave a Reply