Domov / Hlavná strana / História / ONI neprestanú, pokiaľ sa na tom bude zarábať…

ONI neprestanú, pokiaľ sa na tom bude zarábať…

V týchto dňoch prebehol v TV (v Kanade) nový ‘skvost’ sionisticko-americkej produkcie, produkcie arogancie a nenávisti voči árijskej rase ‘in general’ a proti Nemcom/Tretej ríši ‘in particular’, menom “NAZI ULTIMATE EVIL”. Ich nenávisť a “holokaustový folklór” neprestáva ani 70 rokov po tragédii a genocíde nimi páchanej na európskych národoch.

Po cca. 30-tich sekundách, keď som sa dozvedel, aký bol Hitler ‘najväčší vrah” v dejinách ľudstva, ako on a jeho okruh (Goebbels, Göring, Himler, atď.) rozpútali svetovú vojnu a zabili 60 miliónov (donedávna to bolo 52, potom 56 a už je to 60, typická židovská matematika), tak som to samozrejme vypol.

Toto svinstvo, vyprodukované týmto ‘verminom’ a jeho gójskymi otrokmi ma však presvedčilo, že je čas vyhrabať z môjho archívu text, ktorý tam uchovávam už od roku 1989, teda 26 rokov!

Je to text napísaný mojim nemeckým priateľom, ktorého meno neuvediem, pre jeho pokoj a bezpečnosť. Vieme všetci, ako pracuje CIA a Mossad, ruka v ruke). Je totiž už 40 rokov prenasledovaný a bol aj uväznený.

Tu je jeho znenie:

Priložený materiál je vám zaslaný za účelom akosi vyrovnať nával mediálnej nenávisti a hystérie, ktorá zaplavuje Západný svet celkove, ale hlavne Severnú Ameriku. Po mnoho rokov sme si my Nemci mysleli, že nebude potrebné vynášať na povrch hrôzy vojny, spáchané Spojencami, ale vzhľadom k tomu, že členovia “pomýleného spojenectva” Druhej svetovej vojny trvajú na ostentatívnom ‘defilé’ vraj nemeckých zverstiev, sme prinútení brániť sa odhalením ‘kostlivcov’ v skriniach Spojencov.

Pretože oslovujeme americké čitateľstvo, predstavíme vám niektoré americké vojnové zločiny a zverstvá počas Druhej svetovej vojny.

My Nemci sme zhnusení americkými politikmi a médiami, chovajúcimi sa tak hypokriticky, že vám teraz nastavíme zrkadlo Pravdy, aby ste mali jasný, dobrý a presný pohľad na seba samých. Dúfam, že znesiete toto odhalenie, práve tak, ako my Nemci sme niesli náš ’imidž’ strašiakov po toľko dekád. Toto je prvý bulletin Amerických vojnových zločinov, ktorý obdržíte. Ďalšie budú nasledovať – mnoho, mnoho ďalších.

Musíte konečne porozumieť, že Druhá svetová vojna nebola ani zďaleka taká ‘spravodlivá’, taká ‘korektná’, alebo taká ‘nekomplikovaná’, ako mnoho ľudí uverilo. Druhá svetová vojna zahrňovala mnoho ľudí a mnoho problémov. A čím viac ľudí zahrňovala, tým viac sa tieto problémy stali komplikovanejšie a nejasnejšie.

Informovaní učitelia a študenti histórie sú si dobre vedomí skutočnosti, že Druhá svetová vojna nevyriešila žiadne väčšie problémy sveta. V skutočnosti vytvorila nové, tak isto ako Prvá svetová vojna. Sovietska hrozba svetovému mieru a obchodná rivalita medzi Japonskom a Spojenými štátmi sú len dva príklady predvojnových problémov, ktoré sa stali ešte akútnejšie práve príčinou tejto vojny. Americké domáce problémy, vrátane národného dlhu, nezamestnanosti a rasových nepokojov, lomcujú Amerikou viac a viac a môžeme dôvodne argumentovať, že dve Svetové vojny urobili tieto problémy len väčšími a to rýchlejšie.

Depresie pred týmito dvoma Svetovými vojnami a nasledovné, krátke obdobie prosperity – pre niektorých – nemôžu v žiadnom prípade ospravedlniť tieto vojny. Ani tí, čo tieto boje vyhrali, nemôžu predstierať “víťazstvo”. I keď malá menšina prosperovala z týchto vojen, drvivá väčšina svetovej populácie, vrátane Američanov, Nemcov a Talianov, etc. v skutočnosti prehrali. Pozrite sa len na národný dlh Ameriky, nezamestnanosť, nestálu ekonomiku, skorumpovaných politikov. Pozrite sa na nich, Američania a povedzte nám, Nemcom, čo ste vyhrali tým, že ste bojovali v Druhej svetovej vojne.

Svojimi hysterickými obvineniami Nemcov nám dokazujete, že rany, ktoré ste utŕžili v Druhej svetovej vojne, nie sú zahojené. Hnisajú. To znamená, že musia byť prepichnuté a znovu otvorené, tentoraz skalpelom Pravdy v rukách Nemca – nie s cieľom vám ublížiť, ale s cieľom, aby ste boli vyliečení, aby vaša protinemecká hystéria mohla byť vyliečená a aby ste konečne mohli zasadnúť a vyriešiť vaše vlastné skutočné problémy. Tí, ktorí ešte aj dnes budujú mylnú víziu nemeckého ‘strašidla’, to robia preto, aby vás odvrátili od skutočného nebezpečia hroziaceho vášmu bohatstvu, vášmu zdraviu a vašej slobode.

Američania sa radi považujú za národ noblesných rytierov v blýskavom brnení, alebo ako ‘cowboy–style’ hrdinov, ktorí chránia hodnoty detského skautu, slobodu a právo. Pravda je však úplne iná, napriek skutočnosti, že mnoho Američanov k týmto ideálom mlčia vo svojich prejavoch vo volebnej kampani. Z tohoto egoistického, hypokritického stanoviska, autori protinemeckej propagandy nazerali nesmierne kriticky na každý aspekt nemeckej spoločnosti a nemeckých politických ‘lídrov’. My teda otočíme mikroskop a pozrieme sa na americkú spoločnosť a amerických politických ‘lídrov’!

Budeme skúmať a analyzovať americké vojnové zločiny, rasovú politiku, vojnovú agresiu, vojnovú propagandu, vojnové zisky, imperializmus, bláznivosť, korupciu a kriminalitu na vysokých ako aj nízkych miestach – vo vašom governmente, vaše banky, vaše kostoly, vaše školy, váš priemysel, vaše ozbrojené sily a vašu politiku.

Budeme porovnávať vaše falošné predstieranie morálky s vašou kriminálnou realitou, vaše uprednostňovanie korupcie, drogy a pornografiu s vašimi nechutnými plánmi “zachrániť humanitu”. Pozrieme sa na tých z vás, ktorí notoricky kážu jedno, ale uprednostňujú iné. Budeme psychoanalyzovať vašu klasickú schyzofréniu, v ktorej kombinujete detské utopistické sny s najcynickejšími kriminálnymi ambíciami. Budeme kruto kritickí o americkej spoločnosti a americkej histórii. Je to naše právo ako Nemcov, lebo vy ste boli neférovo kritickí o nás tak dlho, že sa to stalo vašim návykom. Ste tak protinemeckí, že si to už ani neuvedomujete.

Najnepohodlnejšou vecou pre vás, zasnený národ je, že nebude úniku od VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI. Nemôžete fňukať, že nie ste zodpovední za činy iných Američanov, alebo že ste ‘len robili svoju prácu”, alebo ‘počúvali rozkazy’. Vy ste zodpovední! Amerika uviedla v Norimbergu ako zákon, že všetci Nemci boli a sú zodpovední, individuálne a kolektívne za všetko, čo sa stalo, alebo “vraj” stalo počas Druhej svetovej vojny. To nie je vláda Nacionálne Socialistického Nemecka, čo pokračuje v platení vojenských reparácií Izraelu.

To je vraj “demokratické” Nemecko, ktoré platí a platí a platí a Nemci teraz žijúci, ktorých väčšina nikdy ani nežila v Tretej ríši, má platiť za fiktívnu vinu svojich otcov a starých otcov – nielen v materiálnych hodnotách, ale v morálnych, z pocitu viny za veci ktorých sa oni nikdy nedopustili.

Pomenovali ste náš národ a našu spoločnosť “kriminálnou”. Označili ste niektoré nemecké organizácie ako “zločinecké organizácie”. To činí každého Nemca “kriminálnikom” vyššieho alebo nižšieho stupňa, tak ako to robí všetkých Američanov, individuálne alebo kolektívne, vinných za omnoho väčšie zločiny proti mieru a zločiny proti ľudskosti, aké si väčšina Nemcov nevie ani predstaviť. Váš pokus urobiť z Nemcov “strašiakov” histórie len hromadí vaše zločiny – vy, národ, v ktorom jeden z troch bielych ľudí je nemeckého pôvodu!

Američania, v skutočnosti ste veľmi chorí a bude treba veľké úsilie z našej strany, aby sme vás vyliečili. Dúfajme, že budete včas vyliečení, skôr ako zmiznete za závojom vlastných lží a korupcie.

“Genocída” je zlé slovo, ale vy ho máte v obľube, a tak idete uviesť tzv. “Genocide Convention or Treaty” do zákona a tak zničiť váš “First Amendment Freedom of Speech and Press”, ako sa stalo vo všetkých krajinách, kde táto “Treaty” (Dohoda) bola prijatá.

Je iróniou, že vy, Američania, ste boli jediní, ktorí ste išli do Druhej svetovej vojny skutočne s plánom a programom “genocídy” a podnikli ste všetko, podľa vašich najlepších schopností, vašim masívnym bombardovaním bezbranných nemeckých miest a vašim plánovaným vyhladovaním nemeckých civilov a vojnových zajatcov, následne po vašom “Victory in Europe”.

Ach, áno, vy ste skutočne boli rozhodnutí nás všetkých vyvraždiť a dokonca ste to aj priznali. Len si prečítajte vaše vlastné knihy pod titulom “Germany Must Perish” (Nemecko musí zhynúť), “What to do with Germany” (Čo robiť s Nemeckom), “Germany is Our Problem” (Nemecko je náš problém), atď.

Preto, že ste sa rozhodli nahradiť váš ‘Morgenthau Plan’ za ‘Marshall Plan’ neznamená, že váš vražedný pokus bol menej vražedný. To len znamená, že ste zmenili na moment plány. Vaše intencie sú tam stále, lebo ste nás opakovane varovali – Nemcov aj vrátane západných Európanov, že nás považujete za nebezpečných obchodných rivalov, že vy nebudete odstavení a my všetci budeme zničení nukleárnym holokaustom, alebo zotročení vašim ‘galantným sovietskym spojencom’. My vás dobre poznáme, o moc lepšie ako poznáte vy sami seba, vy americkí “lotus-eaters” a snílkovia!

Možno ako jedinci si neuvedomujete, alebo ani neviete o vašej zodpovednosti, ale nevedomosť vás nezbavuje vašej povinnosti použiť váš mozog, ani vám nedovolí ujsť pred istým trestom, ktorý vás neminie, za pokus vyhnúť sa svojej zodpovednosti.

Možno dáte prednosť prejsť cez križovatku so zavretými očami, ale stále budete cítiť bolesť, alebo budete usmrtení, keď vás prevalcuje nákladné auto. Môžete si myslieť, že vám bude prepáčené, ale história neprepáči nikomu a najmenej tomu, kto dobrovoľne prinesie pohromu na seba samého, alebo iných. Ste vinní, Američania, omnoho viac ako si myslíte!

Vašimi bombardérmi ste zničili naše mestá, naše kultúrne strediská, zabijúc pritom mnohých z nás. Vy ste vedeli, že naše katedrály, naše mestské haly, naše kostoly, naše knižnice, naše múzeá a naše domy neboli výrobcami vojnového materiálu, a neboli nimi ani naše nemocnice! A to je hlavne to, čo ste bombardovali dúfajúc, že nás zabijete ešte viac, aby ste zlomili nášho ducha. Zabíjali ste nás, ale my sme bojovali ďalej. Potom, keď už sme nemohli ďalej bojovať, chceli ste nás zničiť vašim okupačným vojskom. Vy ste nás vyhladovali, orabovali, zabíjali, znásilňovali naše ženy a uspeli ste v zabití ďalších miliónov Nemcov. Dopustili ste sa ‘genocídy’ znovu a znovu. Snažili ste sa prisúdiť nám ďalšiu ‘vojnovú vinu’, presne ako ste urobili vo Versailles po Prvej svetovej vojne, tentoraz ‘inscenovanými súdmi’ našich vodcov v sovietskom štýle. Snažili ste sa otráviť naše mysle vašim vlastným, charakteristicky americkým štýlom korupcie. S pomocou vašich okupantských panákov, ktorí nám vládnu podnes, pripravili ste nás o všetku slobodu.

Snažíte sa nahovoriť svetu, že ste bránili vo vašej ‘vojne za skončenie vojen’ a vaše vojny mali “urobiť svet bezpečným pre demokraciu”. A nakoniec, po vašich zločinoch proti nemeckému ľudu, čo ste dosiahli?

Zabili a vyvraždili ste nás na milióny. Urobili ste nás skoro tak chorých, slabých a skorumpovaných, ako ste vy sami. Odopreli ste nám naše základné práva ako ľudským bytostiam, našu slobodu a naše sebaurčenie. Ale stále nie ste spokojní. Nie ste spokojní a nikdy nebudete, lebo my, Nemci, nie sme váš problém. My nie sme vaši nepriatelia. Nikdy sme neboli! Vy ste svojim vlastným problémom a vlastným nepriateľom. Preto, ako národ, umierate. Nikdy nebolo nemeckej hrozby vašej existencii, ale čím viac ohrozujete existenciu Nemecka, tým viac času premárnite, kým sa obrátite tvárou vašim skutočným problémom doma. Preto konfrontujeme vašu nenávistnú kampaň Pravdou – pre naše vlastné dobro a pre vaše. Uvedomte si pravdu, skôr ako bude neskoro.

Preklad a zdroj: SITRA AHRA, www.protiprudu.org

O ::prop

29 komentárov

 1. Dobrý dopis. Autentický. Neustále aktuálny.

 2. Dakujem. Pekny pohlad. Ci nadhlad .

 3. Po tomto vola moja dusa 🙂 pokracujte pane, prislo mi to vhod, nebudem robit krik.

 4. Tu v článku ale chýba identifikovať toho, kto skutočne vládne a tvorí zahraničnú ( a pochopiteľne aj domácu ) politiku USA. Autor tohoto článku sa odvoláva len na všeobecné konštatovanie v oslovení „vy Američania“, alebo „vy americký národ“, pričom konštatuje, že jeden z troch bielych Američanov je nemeckého pôvodu.

  A nedá mi zabŕdnuť do reparácií, ktoré platí Nemecko Izraelu. Prečo teda už dávno títo statoční Nemci neprotestujú masovo v uliciach obnovených miest proti tomuto hanebnému vyciciavaniu nemeckej ekonomiky? Prečo sa Nemci zúčastňujú zmanipulovaného volebného cirkusu a podporujú frašku zvolených lokajov vlády USA?

  Odpoveďou je skutočnosť, že po 89-tom robia to isté nemeckí priemyselníci ľudom a národom strednej a východnej Európy, kde zo zisku z otrockej práce ľudí týchto národov za žobrácke mzdy v Nemcami vlastnených automobilkách a iných nimi vlastnených výrobných podnikoch a obchodných korporáciách platia reparácie Izraelu. Teda túto nehanebnú záťaž len preniesli Nemci na tieto zotročené národy.

  • Odpoveď je to, že Nemci boli v 1945 porazení vojensky. A ty ich obviňuješ z toho, že sa do toho nehrnú zas?
   nemecku vyhlásili v roku 1945 ojnu 53 štátov. Majú sa oni brojiť aj za nich?
   Tvo dedo možno nadšene zabíjal nemcov a ty neprotestuješ, keď sa oslavuje hanba slovenského národa, krvavé a zbytočné a úbohe tzv. Povstanie.
   Nemci za váa stíle bojovať nebudú. Serú na vás.

 5. Vsak o tom je ten list.

 6. Aman Againsttime

  Sitra, ďakujem za zverejnenie listu. Už som vám písal, že vaše príspevky si vždy rád prečítam. Určite nie som jediný, kto by v budúcnosti uvítal na prope viac z vašich spomienok. 🙂

 7. veľmi pekný, triezvy pohľad na veci …akurát je otázne, či môžme Američanov naozaj považovať za národ

 8. Nemci sú z pohľadu národov strednej a východnej Európy rovnakí, ak nie väčší vykorisťovatelia ako Američania. Oni rýchlo zabudli na pravidlo, nerob iným to, čo nechceš aby iní robili tebe. To sa im ale môže veľmi vypomstiť.
  Ich dobrovoľné reparácie Izraelu sú ich vlastnou vecou, ale oni túto podlosť internacionalizujú tým, že svoje dobrovoľné bremeno reparácií prenášajú na iných.

  • Dobrovoľné bremeno reparácií?

   To je ako keď ťa niekto znásilní, rozmláti ti ksicht a doláme ruky … a niekto by nonšalantne povedal, že si si na seba to bremeno zobrala dobrovolne.

   Takisto som si nevšimol, že by nemecké vojenské základne boli v Amerike, u nás alebo okolo Ruska – je to práve naopak. sú tam Americké. Toľko k tomu, kto „vykorisťuje“ viac.
   Hm, „vykorisťujú“ … marxistický slovník … zas nejaký židoprovokatér.

  • Drahá Majka,

   Ty si v piatich riadkoch napísala viac, ako autor článku. Ty si asi študovala politológiu na univerzite v Lučenci. By som sa stavil, že Ty buď pracuješ v štátnej správe, alebo v nejakej mimovládke.
   Hovoríš, že „Nemci sú z pohladu národov východnej a strednej Európy rovnakí, ak nie väčší vykoristovatelia…“ Dokonca “ sa ím to môže veľmi vypomstiť.“
   Ako si Ty, duša premilá, na takúto vec prišla? Kde už Ty len na takéto múdrosti chodíš? Kedy si sa Ty mala možnosť rozprávať s národmi východnej Európy, aby si vedela, aký oni majú „pohľad“?

   Nuž, ako už len Teba tí Nemci vykorisťujú? Nie si Ty náhodou rodina od tých Shutzových, čo majú Petra v denníku SME? Aj ten hodí akúkoľvek sprostosť do platzu, a zamkne sa do piána pred čitatelmi, aby mu to nemohli zrátať.

   Ale teraz vážne, bavme sa o veciach, ktorým obaja rozumieme. Len som chcel vedieť, či Ty dávaš do hruškových palaciniek mletú škoricu alebo vanilkový cukor.

  • Asi áno.
   Kto sa snažil o elimináciu Sv. Cyrila a Metoda? Kto sa snažil o nadvládu nad Slovanmi a ich útlak? Boli to nemci a tak sa správajú aj teraz. Oni to totiž majú v génoch.
   Za pomoci podvodu a zneužívania svojej moci zneužívajú ostatné národy. Anglosasi a germánske a anglické národy sú národy, ktoré sa vždy snažili o to, aby si podriaďovali a ovládali ostatné národy. Nevedia svoju túžbu po dominancii nad ostatnými národmi ovládať a ovplyvnený aj židovskou mentalitou a ich záujmami sa správajú tak, ako sa správajú.

   • ale no, nevyplakavat uz tolko. Tuzba po moci a nadvlade je vlastna takmer kazdemu cloveku a narodu.
    Aky podvod a zneuzivanie zo strany Nemcov? U Anglosasov ako takych, dajme tomu, ti boli istou etnickou skupinou ovplyvnovani velmi dlho a je to na nich vidiet.
    Ale ohladom Nemcov…staci sa pozriet na poriadok, ktori dokazu zaviest oni a trebars Slovaci.
    Zrejme nie nahodne sme boli nazyvani „Slaves“…nuz, asi to mame v genoch.

 9. Eleonora Lotrinska

  Maja ma pravdu, Norman je plateny trol a Grigoriy rovnako.

  Maja – presne si to povedala, a pre pokrocilych je to zrozumitelne.
  Norman a Grigoriy tomu tiez rozumia – a preto reagovali tak ako reagovali.
  Toto forum je na to, aby si kazdy (aj Maja) povedali nazor.
  Nemcom sa to uz vypomstilo a znovu riskuju zandara a prisluhovaca mysliac, ze oni z toho vyjdu vitazi. Stale nepochopili, ze su len nastroj – tak ako v 2.sv.vojne aj dnes.
  Ponorky darovali nedavno Izraelu – naco asi je tomuto „mierumilovnemu“ narodu tolko zbrani a atomova bomba pricom sa tak brani aby ju mali aj ini v regione (napr. Iran)?…atd atd

  • Príchod týchto – ako sa vyjadruje Havran – týchto židáčikov, je vždy dobrým znamením.
   Treba pritvrdiť.

  • Drahá Eleonorka,

   hovoria, že pod slnkom nikdy nie je nič nové. Ja som však objavil niečo, čo je naozaj nové, čo tu ešte nikdy nebolo. Nie je to staršie, ako dva roky, teda naozaj nové. Zhodou okolností asi tak mladé, ako euromajdan v Kyjeve.

   Konkrétne, ako si to presne povedala, platení trollovia. To sa predtým nenosilo.
   Predpokladám však, že jedného dňa, pred nie viac, ako dvomi rokmi prišiel niekde do centrály v Bratislave befel približne takéhoto znenia:
   „Počúvajte, Vy neschopná, darebná, povalačská, parazitická chamraď, čo si Vy myslite, začo my Vas platíme, začo beriete peniaze!!?? Ako je možné, že napriek všetkým nehoraznym peniazom a prostriedkom, ktore sme za mnohé roky do Vas nakladli, ešte stále na Slovensku existujú ľudia s vlastnými názormi? Ak sa situácia do roka nezmení, odstrihneme Vás od našich peňazí.

   Prevelice sa naplašili v Bratislave: – Zle je kamaráti od peňazí nás vyhrážajú oddeliť !!

   Zasadol štáb: Bútora, Mesežnikov, Shutz, Havran, Hríb, Šebej, Prochazková, Dostál, Samson, Zálešák…

   – Nuž, vyhovoriť sa musíme, povedal najmúdrejsí, najskúsenejší.
   – Ale ako sa tu vyhovoríš, keď nás takto prekukli, peniaze hrozia zobrať?
   – Ty trkvas, na Putina. Povieme, že my robíme, čo môžeme, ale Putin viac a lepšie platí. Takto ím to pekne povieme, a możno sa nám aj zvýšenia dostane: valorizácia, kompenzácia, na Putinovu úroveň vyrovnanie platby požadovať budeme. Čo sa nám ako hrozba a tragédia na prve pocutie zdalo, nakoniec na pozehnanie premeníme.

   Odvtedy sú v slovenských médiách, hneď po hokeji, ruskí trollovia najhorúcejšou témou.

 10. Eleonora Lotrinska

  Cau trol, nemal si este dost? musis si este privyrobit? este za zasluhy… nejaky ten grajciar pre judasa! Dajte mu, nech si ich zoberie do hrobu, nenazranec a stary somar.
  Pleties hlavy slusnym ludom, ale nepopleties. Mozes tocit, prekrucat, fintit – si priehladny.
  Mor ho !

  • Židovská mentalita sa naozaj nezaprie.

   • Eleonora Lotrinska

    cau troll Norman, trafena hus vzdy zagaga. a gagas, a gagas a gagas……….

    A co to citam? Ze ty by si chcel pritvrdit? Ty uz pritvrdit nemozes… bejvavalo.
    Ale mozno by si predsa mohol, keby si sa s tym zaoberal aspon napoly tolko ako s trollovanim ale to by si musel trollovanie vypustit, to ti prave skodi.
    Urcite si si to vsimol a predsa nie a nie sa poucit. Obidve nejde – to vies dobre. Obetoval si seba – za peniaze. It’s very sad.

 11. “Toto forum je na to, aby si kazdy (aj Maja) povedali nazor”.

  Súhlasím. Je tu však niečo, o čom vy, dievčatá, ste nikdy asi ani nepočuli, nieto ešte prežili a ddokonca si neviete ani predstaviť.
  Vy nemáte predstavu, čo bombardovanie (napr. DresdenDražďany ) fosforovými bombami, ktoré vytvárajú na uliciach tisíce stupňovú teplotu a vytvárajú víchrice, dokonca hurikány! Vy ste nikdy z toho dôvodu nemuseli skákať do mestskej kanalizácie, sa “ochladiť”, lebo tam tiekla “voda”, ale hneď ste muesli vyskočiť vom, lebo bola vriaca. Pol milióna mŕtvych. Podívajte sa do knihy “Lightning and the Sun” (Savitri Devi), na zadných stránkach sú obrázky, kompletne zruinovanou ulicu kráča malý chlapčeek, držiac za ruku svoju sestričku, s taškami na chrbátoch, kráčajúc do školy. To boli Churchilloví a Rooseveltoví “nepriatelia”. Neviem ako vy, dievčatá, ale ja pôjdem s ým obrázkom pred očami, do hrobu.

  Vy ste neboi v Hamburgu, keď 24 júla 1943, začalo týždenné bombardovanie tými istými bombami; táto tragédia celej ľudskej epochy bola vyčíslená až v roku 1951- 40.000 mŕtvych, včetne 5.000 detí, 250.000 zničených domov (skoro polovica mesta), viac ako 1,000.000 ľudí bez pristrešia. Ak mare možnosť, podívajte sa do knihy “Tragedy and Hope”, autor Dr.Caroll Quigley, str. 802-3, tam to mate podrobnejšie opísané).

  Vy ste zrejme nikdy nesedeli vo vlaku, ktorý bol ostreľovaný americkými “vzdušnými pirátmi” (tieffliegeri) a nevideli ste mŕtvych, medzi nimi 16 ročné direvča, nimi zabité na železničnej stanici. Ja ano.

  Vy ste nikdy nepočuli výstrely, zavčasu ráno, zpoza vysokého múru, kde strieľali české RG (tzv.Revolučné gardy, ale slušní Češi ich nazývali Rabovací ardy), v Sudetách, maldých nemeckých chlapcov, úplne bezdôvodne, pre nejaké vymyslené previnenia. Ja ano.

  Vy ste nevideli plávať mŕtve telá, dolu riekou Labe, dokonca do nej, z mostu, hodili nemeckú ženu aj s kočárom s nemluvňaťom. Ja ano.

  Vy ste nikdy neboli znásilnené “osloboditeľmi”, ja som také nešťastnice poznal.

  Vy ste neboli na lodi Wilhelm Gustloff, v zálive Frischene Huff (Baltik), keď ju 30 januára 1945, večer o 21,00hod., torpédovala (3 torpéda) sovietska ponorka S-13, kapitán Aleksander Ivanovič Marinescu (rumunskej národnosti), označenú črveným krížom a utoopila 9.300 – včetne 5.000 detí – utečencov pred bolšvikmi, teda len civilisti, väčšinou ženy, deti a starci z východného Pruska.
  Zachránených bolo 1.252 civilistov.
  “Kapitán” (pirát a zločinec) Marinecu bol posthums vyznamenaný v roku 1990 vyznamenaním HRDINA SOVIETSKÉHO SVÄZU.
  V Königsbergu, ešte aj tomuto vrahovi, na brehu zámockého rybníka postavili pamätník.

  9 februára 1945 tá istá ponorka, S-13, torpédovala a potopila loď STEUBEN, so 4.000 civilistami.

  16 apríla 1945 ponorka L-3 torpédovala loď GOYA so 7.000 civilistami na palube.
  Všimnite si dobre dátumy, pár dní pred koncom! A na toto sa anglickí, americkí a ruskí ‘kresťania’ dali nahovorit nemeckým židom, vraj prof. Lindemanom, ušlým z Nemecka, kde sa mu neskrivil ani vlas na hlave, do Londýna.
  V takom svete dnes, dievčatá, zijeme.

  To nebol “boj za slobodu”, ako by nás títo hromadní vrahovia chceli presvedčiť.
  To bol ústup do temna, ústup do barbarizmu.

  Vy píšete o nejakej dobrovolnosti? Skúste ísť do Nemecka a otvorte ústa o ‘holokauste’, skúste povedať niečo pozitívnre o Národnom socialzme, či Hitlerovi a dostanete najmenej 5 rokov.

  Vy, ‘východoeurópske’ ženy, tam nemusíte chodiť, vytierať zadky nemeckým, alebo rakúskym starcom a cítiť sa “vykorisťované”; oni vás tam nevolajú. Je to bieda vo vašej krajine, ktorá vás tam nutí ísť, za skyvou chleba.
  Zazlievate Nemcom, že sa nepostavia proti, prečo sa nepostavíte vy za nápravu vo vašej ktrajine?

  • Eleonora Lotrinska

   a kolko ze to mas rockov? A ako si vyviazol z toho vsetkeho?
   Vsetko co citas prezivas akoby si tam bol. Kuriatko citlive.
   aaa kto boli ti bolsevici?

   Tu (na tomto fore) to bolo o tom, ze Nemci su prilis usluzni tamtym za velkou mlakou s cielom ovladnut nas tu vsetkych (Europsky trh sluzi predovsetkym Nemcku, to vie kazdy financnik) … myslia si, ze teraz sa im to podari ekonomicky a diplomaticky, bez vojny s realnymi zbranami, tie predavaju inym, medzi inym aj Gecku – preto sa tak Gracko zadlzilo, do Izraela N. darovali vojenske ponorky… zbrane vyrabaju na beziacom pase, nie pre seba, na predaj alebo ich daju aj zadarmo ak je to v ich zaujme …
   mysliac, ze takymto sposobom dosiahnu teraz svoje (ovladnut Europu a Rusko).
   To mam priamo od Nemcov. A staci sa pozriet okolo seba, dokazy su viditelne.

  • Sitra, to co ste napisali ,pre mna nie je v nicom nove. Ale treba povedat, ze aj Nemci sa dopustali zverstiev. Obzvlast v Rusku. Vojna je uz taka. Na Anglicanov mam svoj nazor, uz som Vam ho vyjadril.
   V zasade s Vami suhlasim, viem co ste chceli povedat. My Slovaci mame byt zaco Nemcom vdacny. Bola velka chyba ze boli odsunuty zo Slovenska. Nase spoluzitie bolo vynikajuce a ich prinos nesporny. Chybaju a velmi.
   Tato primitivna propaganda proti Nemcom je smiesna. Vitazi pisu dejiny, ale vsetko je docasu aj to vitazstvo nie je naveky.

 12. SITRA výborne, Maja bude asi indoktrinovanovanou obeťou demokracie.

  • Ale prečo tá zmierlivosť? Prečo by to bola „obeť“? To nesedí ani ako žart.
   S podobným naivným dobráckym prístupom tí psychpati počítajú:)

   Ale mýlia sa.

   • Hovorí sa že ženu ani kvetinou neudrieš, no vidím že „niektoré“ tu reagujú s typicky chazarskou jedovatosťou, povieš pravdu a je po tebe. V Kanade už pripravujú zákonom strestniť kritiku Izraela, alebo bojkot jeho výrobkov „určite sú najlepšie na svete“, ak ich odmietneš, spáchaš trestný čin.

 13. Nórika (znie to dosťžidovsky)m, ako ste si mohla v prvom rade všimníť vo Vašej neokrôchanosti – pre Vás, ako čítam, je každý troll – ja Vám vykám.
  Vy mne jednoducho tykáte – ‘koľkože máš rôčkov’ – asi 4x viac ako Vy.
  To čo som napísal som prežil, nie čítal. Pochybujem však, že Vy s vašim 5dkg. modzečkom to viete pochopiť, keď si neviete ani “to figure out” môj vek, podľa mojich skúseností.
  “Život učí všetkému. Slepý nevidí ani cez mikroskop”.

Leave a Reply