Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Odpovede na námietky v diskusii o islame – 2. časť

Odpovede na námietky v diskusii o islame – 2. časť

Zoznam námietok v tomto článku:
– Nie je to bigotnosť?
– Šíriš nenávisť? Neverím v propagáciu nenávisti
– Naozaj by si sa mal porozprávať s moslimom
– Ale v Koráne sú aj mierumilovné pasáže
– Ospravedlniť môžeš čokoľvek, ak to vytrhneš z kontextu
– Na Západe žijú milióny moslimov a nevyhadzujú veci do vzduchu
– Moja rodina a komunita sú moslimovia a nikto z nás nie je terorista
– Fundamentalizmus je fundamentalizmus

Nie je to bigotnosť?

Námietka

Keď hovoríte o islamskej doktríne niečo negatívne, jedna z typických reakcií, ktoré dostanete, je záver, že ste bigotný. Ak to niekedy budete počuť, vaša prvá reakcia by mala byť, aby dotyčný definoval výraz „bigotný“. Väčšina ľudí v skutočnosti nevie, čo to znamená. Vedia len, že je to zlá vec a má niečo spoločné s rasizmom.

Bigotný človek „silne nadržiava svojej skupine, náboženstvu, rase alebo politike a je intolerantný voči tým, ktorí sa odlišujú.“

Takže niekto, kto je napríklad kresťan a je intolerantný voči komukoľvek, kto nie je kresťan, je bigotný. Alebo niekto kto je Číňan a je intolerantný voči komukoľvek kto nie je Číňan, je bigotný. Pokiaľ skupina ktorej nadržiavate je vašou rasou, potom je bigotnosť to isté čo rasizmus.

Odpovede

Ak vás obvinia z rasistickej bigotnosti a nie ste rasista, dobré odpovede nájdete v reakcii na námietku „To čo hovoríš je rasistické“. Ak vás obvinia z náboženskej bigotnosti a nie je to pravda, dobré odpovede nájdete v reakcii na námietku „Si nábožensky intolerantný?“.

Určite existujú ľudia, ktorí sa pokúšajú zastaviť neúprosné prenikanie islamu a sú motivovaní bigotnosťou. Ale kritika islamskej doktríny nie je bigotnosťou.

Na námietku o bigotnosti môžete odpovedať veľmi jednoducho. Po prvé, definuj ho. A potom povedzte, „Nadržiavam skupinám, ktoré chcú podporovať pokračujúcu existenciu mojej krajiny. Takže v tomto zmysle som bigotný – nadržiavam skupine a som intolerantný voči podvratníkom. Nechcem, aby našu vládu zvrhol alebo rozvrátil niekto, kto sa chce riadiť šaríou. Som proti akémukoľvek hnutiu pokúšajúcemu sa odňať práva ženám, náboženskú slobodu a slobodu prejavu, čo je presne to, čo islamskí šovinisti robia.“

A môžete pridať i niečo takéto: „Ale ak sa to aj dá definovať ako bigotnosť, dúfam, že aj ty si takýto bigotný človek. Alebo nie?“

Skutočná námietka niekoho, kto sa obáva že ste bigotný je, že ste proti každému, kto nie je vášho náboženstva, vašej rasy alebo politického presvedčenia. A že by ste mohli byť intolerantný voči takým ľuďom len kvôli týmto veciam.

Je to pravda? Veríte, že vaša cesta je tá jediná správa? Ste intolerantný voči všetkým, ktorí nie sú ako vy? Veríte, že ostatní majú právo uctievať čo chcú? Veríte, že ľudia ostatných rás majú rovnaké ľudské práva ako vy?

Ak ste ľavičiar a máte pravicových priateľov, ak ste Žid a máte budhistického, hinduistického alebo kresťanského priateľa, ak ste Anglosas ale máte mexického priateľa, tak nie ste bigotný. A ak to tvrdí niekto, kto vás z toho obviňuje, môžete na tieto veci poukázať a potom sa vrátiť ku skutočnému problému: doktríne islamu, nášmu právu kritizovať ju a nebezpečenstvu, ktoré predstavuje pre slobodný svet.

Šíriš nenávisť? Neverím v propagáciu nenávisti

Námietka

Keď kritizujete islam, dosť ľahko váš môžu obviniť, že ste „hejter“, ako keby to, že ľuďom hovoríte o základných islamských doktrínach znamenalo, že obhajujete nenávisť voči moslimom ako riešenie. A hejtera nikto rád nemá, ani ním nikto nechce byť.

Odpovede

Na túto námietku sa dá odpovedať dosť ľahko. Tu sú tri možné spôsoby reagovania:

1. Nenávisť nie je odpoveď. Keby niečo, som proti nenávisti. To preto sa snažím odhaliť islamské učenie: právo šaría zahrňuje systém právne nariadenej nenávisti. Mohamed je ich vzorom a on vyjadroval nenávisť voči nemoslimom. Ohováral ich, okrádal ich, mučil ich, zabíjal ich, znásilňoval ich a bral si ich ako otrokov. Moslimovia sa majú riadiť jeho príkladom. Hovorí sa to v Koráne viac ako sedemdesiat krát.

2. Hovorím o učení, nie ľuďoch. Niektorí moslimovia sa riadia tým učením, a niektorí sa moslimami iba nazývajú. Ale nemoslimovia musia vedieť o tom učení, pretože mnohé veci z toho najzákladnejšieho islamského učenia sú o tom, ako jednať s nemoslimami. Podľa tohto učenia sa musíme podrobiť islamskému právu. My všetci. Dobrovoľne alebo nasilu. A desiatky miliónov alebo stovky miliónov ľudí, ktorí sa riadia islamskou doktrínou doslovne, aktívne na tomto cieli pracujú. Získali napríklad kontrolu nad tým, ako sa v amerických školách učí o islame. Oddaní stúpenci založili v USA a iných západných demokraciách organizácie s vyhláseným účelom oslabenia týchto demokracií z vnútra. Musíme o týchto veciach vedieť. Už nás to ovplyvňuje.

3. Ak poviem, že učenie komunizmu obhajuje ukončenie ekonomických nerovností, urobí to zo mňa šíriteľa nenávisti? Ak poviem, že budhisti veria v reinkarnáciu, urobí to zo mňa hejtera? Ale ak poviem, že učenie islamu obhajuje úsilie za zavedenie práva šaría na celom svete, tak to zo mňa robí hejtera? To nedáva zmysel. Kde si to nabral?

Keď odpovedáte na nieto otázky, uvažujte o otázke samotnej ako o najúprimnejšej požiadavke na poznanie, aj keď tá otázka prichádza ako obvinenie. Ľudia naozaj nevedia, ako pochopiť to čo robíte, preto používajú jediný model ktorý im zíde na um, aby si vysvetlili vaše skutky: myslia si, že musíte byť rasista alebo náboženský fanatik alebo niečo podobné.

Takže nápomocnou reakciou je dať im lepší model na vysvetľovanie. To čo robíte je omnoho bližšie ku vzdelávaniu než šíreniu nenávisti. Naliehajte na nich, aby si sami prečítali Korán, aby si o tom zistili viacej.

Naozaj by si sa mal porozprávať s moslimom

Námietka

„Naozaj by si sa mal porozprávať s nejakými moslimami. Toto všetko máš z kníh.“

Táto námietka sa zdá byť zmysluplná ak ste nemali čas sa nad ňou zamyslieť, ale je nezmyselná – pokiaľ ste, samozrejme, neurobili hrubú chybu nadmerného zovšeobecňovania (nepovedali niečo ako, „Všetci moslimovia zle zaobchádzajú so svojimi ženami“) – v takom prípade by ste sa okamžite mali opraviť tým, že budete hovoriť o islamskej doktríne než o „moslimoch“.

Odpovede

Za predpokladu, že ste neurobili také hrubé chyby, tu je možná odpoveď na túto námietku:

Rozprával som sa s moslimom. A spoznal som niekoľkých veľmi milých moslimov. Buď ignorujú niektoré veci zo základného islamského učenia hlavného prúdu, alebo využívajú takíju, čo je islamský princíp „náboženského klamania“ alebo klamania v záujme islamu.

Ale dúfajme, že to boli ozaj milí ľudia, ktorí ignorujú niektoré zo svojich základných náboženských princípov. Viete, ak je moslim mojim (nemoslimovým) skutočným priateľom, porušuje dôležitú doktrínu islamu: moslim má zakázané priateliť sa s nemoslimom. Toto som si nevymyslel. Je to v Koráne a je to vyjadrené veľmi jasne. Napríklad, vo verši 4:144 sa píše: „Vy ktorí veríte! Neberte si neveriacich za priateľov namiesto veriacich. Dali by ste Alahovi jasný dôvod potrestať vás?“

Ale tak či tak, nemení to fakt, že islamská doktrína je pre nemoslimov riskantná a mali by sme sa o nej učiť. Šesťdesiatštyri percent Koránu je o tom, ako majú moslimovia jednať s nemoslimami. Milióny moslimov na svete sú oddanými veriacimi v túto doktrínu.

Čo obhajujem sú jednoduché verejné vedomosti o týchto faktoch. Je úžasné, ako málo toho väčšina ľudí vie o islame, najmä vzhľadom k tomu, koľko z jeho učenia ovplyvňuje súčasné udalosti. Tak či onak, prestaňte prosím veriť tomu, čo vám druhí ľudia, vrátane mňa, hovoria, a proste si prečítajte Korán sami.

Ale v Koráne sú aj mierumilovné pasáže

Námietka

„A čo dobré verše? V Koráne sú aj mierumilovné pasáže!“ Táto námietka je ľahká lebo islamský svet už má dobre zavedenú odpoveď na túto otázku.
Každý čitateľ Koránu, odkedy bol napísaný, si všimol protirečiace si posolstvá. A pýtali sa, „Keď si dve pasáže z Koránu protirečia, ktorou by som sa mal riadiť?“

Odpovede

Korán samotný odpovedá na túto otázku. Hovorí, že ak si dve pasáže protirečia, pasáž odhalená neskôr je lepšia než tá čo bola odhalená skorej. Táto politika je známa ako abrogácia.

Keďže poradie, v ktorom boli kapitoly Koránu napísané, bolo starostlivo zaznamenané, každý príklad protirečiacej si pasáže sa dá ľahko vyriešiť. Zlou správou je: Mierumilovné pasáže boli jednými z prvých zapísaných, a intolerantné, násilné pasáže boli takmer všetky zapísané neskôr.

Takže krátka odpoveď je, „Áno, v Koráne sú mierumilovné pasáže. Ale všetky sú abrogované.“

Bill Warner chcel vedieť presne, koľko veršov v Koráne je pozitívnych pre nemoslimov, tak ich spočítal. Odpoveď je 245. To je celkom dobré. To dáva dovedna 4018 slov v Koráne a tvorí 2,6 percenta celkového textu Koránu.

Ale, hovorí Warner, „v každom prípade, po verši nasleduje ďalší verš, ktorý si protirečí s „dobrými“ veršami.“ Navyše, okrem siedmych veršov, je každý „dobrý verš“ abrogovaný neskôr v tej istej kapitole (známej ako „súra“). Tých sedem výnimiek je abrogovaných v neskorších kapitolách.

Inými slovami, každý jeden z veršov v Koráne s pozitívnym posolstvom pre nemoslimov je abrogovaný, čím nenecháva pre nemoslimov nič pozitívne. Ani jeden verš.

Je toho viacej. Warner hovorí, „Médiá zdôrazňujú pozitívne verše islamu o Ľude knihy, Židoch a kresťanoch. Aj toto sa ukazuje byť ilúziou. Kresťania a Židia dostávajú dobrotu islamu len ak súhlasia, že ich posvätné texty sú sfalšované, že Korán je pravdivý, a že Mohamed je prorokom kresťanského a židovského náboženstva.“ Ak to urobia, dostanú požehnania islamu. Samozrejme, ak to urobia, už viac nie sú kresťanmi alebo Židmi; sú moslimami.

Takže v Koráne nie je pre nemoslimov nič pozitívne. A v Koráne je 527 veršov, ktoré sú voči nemoslimom intolerantné, a 109 veršov vyzývajúcich moslimov viesť vojnu proti nemoslimom.

Keď nemoslimovia čítajú Korán a nepáči sa im, niekedy ich obvinia z prechovávania „nepriaznivého pohľadu na islam“ alebo že sú islamofóbovia. Alebo môžu byť jednoducho obvinení z „nenávisti“. Ale, skutočne, čo sa nám na ňom môže páčiť, ak ste nemoslim?

Boli ste niekedy zvedaví, ktorá je posledná kapitola? A čo hovorí? Keďže abrogácia využíva chronologické poradie, posledná kapitola by pravdepodobne nemala obsahovať nijaké abrogované verše (pokiaľ si skorší verš v poslednej kapitole neprotirečí s neskorším veršom v tej istej kapitole). Inak, keby posledná kapitola obsahovala akékoľvek informácie o nemoslimoch, boli by „posledným slovom“ na túto tému.

Ak sa pozriete na chronologické poradie Koránu, vidíte, že posledná kapitola sa volá Nasr. Každá kapitola má názov. V tradičnom poradí je Nasr 110. kapitola. Ale v skutočnosti bola 114.; posledná, ktorá bola „odhalená“ Mohamedovi. Zomrel o 80 dní.

Ale posledná kapitola toho nehovorí veľa. Sú to len tri verše, ktoré v podstate hovoria, „Až víťazná pomoc Alahova príde, až sa úspech dostaví a uvidíš ľudí vstupovať húfne v náboženstvo Alaha, potom oslavuj chválou Pána svojho a pros ho o odpustenie.“ O tom to je.

Ale ak si vyhľadáte predposlednú kapitolu, zvanú Taubah (čo znamená „Pokánie“), zistíte, že toho o nemoslimch hovorí veľa. V tradičnom poradí kapitol je toto kapitola číslo 9.

Ospravedlniť môžeš čokoľvek, ak to vytrhneš kontextu

Námietka

Jedného dňa v blízkej budúcnosti (ak sa to už nestalo) budete niekomu hovoriť, čo je v Koráne, a odpovedia vám na to asi takto: „Nuž, aj Biblia má mnoho násilných pasáží a ľudia môžu tie knihy čítať akokoľvek ich chcú čítať.“

Inými slovami, nie je to o tom, čo sa píše v tých knihách; problémom je, že niektorí ľudia sa snažia ospravedlniť násilie a vyberú si pasáže, ktoré im pomôžu s ospravedlneniami.

Osoba s ktorou hovoríte si pravdepodobne bude myslieť, že jej komentár ukončí vašu líniu zdôvodňovania, pretože niekomu kto toho nevie o islame alebo Koráne veľa, sa tento komentár bude zdať legitímnou námietkou.

Odpovede

Toto je perfektná príležitosť vysvetliť niečo o rozdieloch medzi ostatnými náboženskými doktrínami a islamskou doktrínou. Nie len, že je odlišný obsah, ale aj spôsob jeho napísania. Takže tu je jeden možný spôsob odpovedania:

Korán je od akejkoľvek inej náboženskej knihy odlišný v niekoľkých dôležitých ohľadoch. Vieš, ako bol napísaný?

Tá osoba toho pravdepodobne nevie tak veľa a myslím že je dôležité zistiť – takýmto jemným a neútočným spôsobom – ako veľa toho poslucháč nevie o islame. Pomáha to vytvoriť rámec mysle, ktorý je prospešný načúvaniu novým informáciám.

Takže keď tá osoba povie, „Nie, neviem ako bol napísaný,“ môžete pokračovať:

Celý Korán napísal jeden muž, Mohamed, v priebehu svojho života. Trvalo mu 23 rokov, kým ho napísal. V skutočnosti ho ale nenapísal, recitoval ho, pretože bol negramotný. Nie je plný metafor alebo obskúrnych príbehov. Nie je to zbierka vecí napísaných v priebehu mnohých rokov rôznymi autormi ako niektoré iné náboženské knihy. Sú to predovšetkým obrazové popisy pekla a raja, a priame inštrukcie, ako by sa mal moslim správať, ktoré Mohamedovi nadiktoval priamo Alah (prostredníctvom anjela).

Inými slovami, v skutočnosti ním nemôžeš ospravedlniť nič. To môžeš urobiť s nejakými inými náboženskými knihami, ale Korán hovorí veľmi jasne a priamo, čo moslim musí urobiť, aby sa vyhol peklu a dostal sa do raja. Mimochodom, vieš už o princípe abrogácie?

Osoba s ktorou hovoríte pravdepodobne potrasie hlavou. Takže to môžete vysvetliť:

Nuž, keďže rôzne kapitoly, alebo súry, prišli ako odhalenia periodicky počas Mohamedovho života, a keďže jeho okolnosti sa dosť zmenili, povaha odhalení sa zmenila tiež. Takže v Koráne sú protirečiace si pasáže.

Toto upúta pozornosť vášho poslucháča.

Niektoré pasáže moslimov nabádajú byť tolerantnými voči ostatným náboženstvám, a niektoré pasáže moslimov nabádajú byť intolerantnými a dokonca i násilnými voči neveriacim.

Ale, napodiv, Korán samotný má nejaké pasáže, ktoré vysvetľujú, čo robiť s protirečeniami. Tie pasáže hovoria, že keď si dve pasáže v Koráne navzájom protirečia, tá, ktorá prišla neskôr je lepšia než tá, ktorá prišla skorej. Toto je princíp abrogácie. Nanešťastie, všetky intolerantné a násilné pasáže prišli neskôr a nahrádzajú skoršie, mierumilovné a tolerantné pasáže.

A v tomto bode by som sa pravdepodobne pokúsil presvedčiť tú osobu, aby si sama prečítala Korán.

Iná verzia tejto námietky je niečo takéto, „Aj Biblia je násilná.“ Na to sa dá zareagovať takto:

Po prvé, násilné pasáže v Biblii sú irelevantné vzhľadom k otázke, či je islam násilný.

Po druhé, násilné pasáže v Biblii sa v podstate určite nerovnajú trvalému príkazu páchať násilie proti zvyšku sveta.

Na rozdiel od Koránu je Biblia obrovskou zbierkou dokumentov napísaných rôznymi ľuďmi v rôznych časoch v rôznych súvislostiach, čo umožňuje omnoho väčšiu slobodu v interpretácii.

Na druhej strane, Korán pochádza výlučne z jedného zdroja: Mohameda. Korán treba pochopiť prostredníctvom jeho života, ako to hovorí samotný Korán. Jeho vojny a vraždenia odrážajú zmysel Koránu a informujú o ňom.

Navyše, prísny doslovný výklad Koránu znamená, že niet priestoru na interpretáciu, pokiaľ ide o jeho násilné príkazy. Ako v prípade Krista, „princa mieru“, prostredníctvom ktorého kresťanstvo interpretuje svoje náboženské spisy, tak aj v prípade vojenského vodcu a despotu Mohameda moslimovia chápu Korán.

Na Západe žijú milióny moslimov a nevyhadzujú veci do vzduchu

Námietka

Táto námietka ide k jadru problému. Otázkou je, „Ak je pravda to čo hovoríš o islamskej doktríne – ak je pravda, že násilie proti nemoslimom je hlavnoprúdovým islamom a je to priamo vyjadrené a neodmysliteľné od Koránu, Hadísov a Síry – prečo sa nás nepokúšajú zabiť všetci moslimovia?“

Odpovede

Nižšie sú uvedené štyri možné spôsoby zodpovedania tejto otázky. Všetky z nich sú dobrými príležitosťami rozšíriť u vášho poslucháča pochopenie islamu.

1. Prvoradým rozkazom islamu nie je zabíjať všetkých nemoslimov. Je ním príkaz priviesť všetkých ľudí pod vládu práva šaría. Podľa hlavnoprúdovej a akceptovanej islamskej doktríny – akceptovanej vo všetkých školách islamského právnictva – keď sa nemoslimovia podrobia, má im byť daná jedna z možností: a) konvertovať na islam, b) žiť ako podrobení, druhoradí občania (dhimmí), alebo c) poprava. Ale to až po vojenskom dobytí nemoslimov.

Ale pokiaľ ide o mnohých moslimov žijúcich v západných demokratických krajinách, oni neveria, že sme už v stave otvorenej vojny. Sme v štádiu „pred dobytím“. Mohamed stanovil príklad. Keď nebol mocný – keď boli moslimovia menšinou v Mekke – Mohamed nikoho nezabil. Sústredil sa na získavanie konvertitov. Bolo to až keď mohol konať z pozície sily, keď začal používať násilie. Všetci moslimovia majú nasledovať jeho príklad, ako to tvrdí 91 veršov v Koráne. Len tento samotný fakt dokáže úplne vysvetliť neprítomnosť univerzálneho násilia medzi moslimami voči nemoslimom.

Ale samozrejme, mnohí moslimovia si nie sú vedomí tohto programu. Imámovia si ho plne uvedomujú, ale mnohí obyčajní moslimskí občania nevedia o prvoradom príkaze islamu, a v tejto chvíli ho nepotrebujú vedieť. Pre najvyšší cieľ islamu je najlepšie, keď len nevinne pokračujú vo svojich životoch, majú deti a vychovávajú ich, aby boli oddanými moslimami.

Len málo moslimov čítalo alebo chápe Korán, čiastočne preto, že je ťažké ho pochopiť, a niekedy i preto, že mnohí moslimovia sú moslimami iba po mene, alebo jednoducho sú moslimami od narodenia a nenašli si čas aby si naštudovali, čo majú robiť, a ak áno, nemajú záujem sa tým riadiť.

Nanešťastie, mnohí z týchto papučových moslimov sú nevedomými spiacimi bunkami. Mnohí moslimovia sú tajne heterodoxní. Sú akosi zraniteľní voči náboru a ich deti sú voči náboru zraniteľné ešte viacej, čo vysvetľuje, preto nová štúdia v Británii zistila, že druhá generácia britských moslimov je „radikálnejšia“ než ich imigrantskí rodičia.

Ale pre túto chvíľu sa papučoví moslimovia pokúšajú robiť jednu vec, ktorú moslim nikdy nesmie robiť: ignorovať proroka (Mohameda). Takže môžu byť dokonale milí, mierumilovní ľudia. Poznám troch moslimov a sú jednými z najmilších ľudí, akých som kedy spoznal. Žiaden z nich sa nemodlí päť krát denne a žiaden z nich si neprečítal Korán. Viem toho o islame omnoho viacej než oni.

Ale pointou je, že sú to traja z „miliónov moslimov“, ktorí nevyhadzujú veci do vzduchu. Ale všimnite si, že toto nevypovedá nič o doktríne. Môžu fungovať ako spiace bunky bez toho, aby o tom čo i len vedeli. Ako? Jednoducho tak, že vychovajú každé zo svojich detí aby verilo, že je moslimom. Nemusia praktizovať žiaden z piatich pilierov islamu, ale identifikujú sa ako moslimovia (odpadlíctvo je náročné, nepohodlné a dokonca nebezpečné). Takže postupujú v súlade s programom a hovoria veci ako, „Korán je dokonalé a konečné slovo Alaha,“ pretože to majú hovoriť.

Potom v čase dospievania ich deti možno začnú chodiť do mešity (osem percent v Amerike ich káže džihád), aby trochu preskúmali svoje korene a spoznali tam niekoho, kto si prečítal Korán, študoval ho a verí v neho, a potom im povie, „uvedomujete si, že vaši rodičia sú pokrytci?“ A ktorý mladý, rebelský pubertiak to nie je ochotný počúvať?

Takže náborár im dá výtlačok Koránu a povie im, aby si ho prečítali a povie im, čo sa v ňom skutočne hovorí (že musí nasledovať jeho učenie, inak nebude mať šancu dostať sa do raja a bude mať veľkú šancu že bude naveky horieť v plamenných mukách).

Ejha! Dieťa si prečíta Korán, niečo, o čom mu vždy hovorili, že je priamym slovom Alaha, a tak skončí ako „domáci džihádista“ ako Nidal Hasan, strelec z Fort Hood, Fajsal Šahzad, bombový atentátnik z Times Square, Umar Abdulmutallab, bombový atentátnik skrývajúci výbušninu v spodnom prádle, Mudžahid Mohamed, zabijak z Little Rock, Adam Gadahn, v Amerike narodený vyšší operatívec al-Kájdy, John Walker Lindh, Američan bojujúci na strane Afganistanu, bombový atentátnici z Londýna a tak ďalej.

Takže áno, sú milióny moslimov, ktorí v tejto chvíli nič nevyhadzujú do vzduchu. Ale to neznamená, že nemáme problém a že všetci na to môžeme zabudnúť a pokračovať v našom spôsobe života.

2. Väčšina ľudí má prirodzenú empatiu voči ostatným ľuďom. Druhým najpravdepodobnejším dôvodom, prečo ani oddaní moslimovia nevyhadzujú veci do vzduchu je, že veľká väčšina (pravdepodobne skoro 98 percent) ľudí vcelku nerada ubližuje ostatným ľuďom alebo čo i len zvieratám. Je to prostá ľudskosť.

Takže sa zdá, že i niektorí moslimovia, ktorí vedia o tejto agende, si vyberú, že ju budú ignorovať a dúfajú, že sa jej môžu vyhnúť.

Ale hoci má 98 percent ľudí prirodzenú ľudskú empatiu, omnoho viac než 2 percentá moslimov veria v politické ciele islamu a aktívne pracujú na ich dosiahnutí, aj to aj prostredníctvom násilia. Jednou z vecí, ktoré násilné kultúry vždy robili, aby prevážili túto prirodzenú ľudskú empatiu je, že presvedčili svojich veriacich, že nepriateľ nie je človek. Mohamed nazval Židov, napríklad, „opicami a prasatami“. Naprieč Koránom sú nemoslimovia vykresľovaní hrozne. Táto indoktrinácia, samozrejme, môže prevážiť prirodzenú ľudskú empatiu.

Ale u ľudí, ktorí neboli vychovávaní v madrasách, alebo ktorí mali za rodičov papučových moslimov a nemali prístup do mešity, a ktorí nečítali Korán, nič z takej indoktrinácie nenastalo a ich prirodzená ľudská empatia je dominantná.

3. Džihád znamená „bojovať na ceste Alaha“ a ten boj sa dá robiť mnohými spôsobmi. Vyhadzovanie vecí do vzduchu je len jedným z mnohých spôsobov dosiahnutia primárneho cieľa islamu.

Mnohé moslimské organizácie hlavného prúdu v západných demokraciách sa rozhodli, že takticky – v niektorých krajinách a za určitých podmienok – sa džihád najlepšie bude viesť nenásilne, aspoň dovtedy, kým percentuálny podiel moslimov v populácii nebude vyšší. Je to taktické rozhodnutie, nie morálne. Džihád a základná, šovinistická povaha islamského učenia pritom nie je zamietnutá; násilie len bolo odložené zo strategických dôvodov. Stratégiou je vybudovať počty, politickú moc, usilovať sa o ústupky a vyhovenia islamu, a čo je najdôležitejšie, vyradiť slobodu prejavu (aby bolo zločinom vzdelávať nemoslimov o islame).

Toto nie je dohad. Ich ciele a stratégie boli odhalené počas razií FBI a podpovrchovej infiltrácie kľúčovej islamskej organizácie (CAIR).

4. Použite štandardné vyhlásenie Roberta Spencera. Ďalším možným spôsobom reagovania na túto námietku je použiť rovnaké vyhlásenie, aké Spencer používa v takmer každom svojom prejave: „V islame, tak ako vo všetkých ostatných náboženstvách, jestvuje spektrum viery, znalostí a zápalu.“ To čo sa hovorí v doktríne nemusí nevyhnutne korelovať s tým, čo ktorýkoľvek konkrétny jednotlivec bude robiť. Doktrínu nasleduje dostatok moslimov, takže ju nemôžeme ignorovať, ale to neznamená, že každá jedna osoba ktorá si hovorí moslim robí to, čo Alah nariadil.

Dobre, teraz máte štyri možné spôsoby reagovania na túto námietku. Pri odpovedaní majte na mysli, že väčšina ľudí je za krivkou džihádu. Stále si myslia, že musíme „zastaviť teroristov“. To je len časť omnoho väčšej a omnoho zákernejšej hrozby: konečného vyhladenia civilizácií, ako sa to udialo veľmi úspešne v prvých dvoch džihádoch.

Ale nepredpokladám, že poviete ľuďom o vyhladení civilizácií kým im neposkytnete nejaké základné informácie o islame. Ak vo vzdelávacom procese zájdete priďaleko a prirýchlo, mentálne vás zaradia do kategórie „úplný blázon“ a prestanú počúvať. Najskôr hovorte o základoch. Nech úplné následky prídu neskôr.

Moja rodina a komunita sú moslimovia a nikto z nás nie je terorista

Námietka

Niekedy budete kritizovať islam a moslim vám povie niečo takéto, „Moja rodina a komunita sú moslimovia a nikto z nás nie je terorista.“ Skôr než vyskočíte a zvoláte „takíja!“ je najlepším prístupom brať jeho vyjadrenie ako úprimnú a i nevinnú a legitímnu námietku, ako vec politiky.

Raz som túto námietku dostal od mladej ženy, o ktorej som vedel, že je promiskuitná a často flámuje (vrátanie pitia alkoholu, o čom islamská doktrína hovorí, že je tabu). Moja reakcia bola, „Ja kritizujem islamské učenie. Vy toto učenie nenasledujete, tak proti čomu namietate?“ Efektívne ju to zastavilo v jej trikoch. Myslím, že sa obávala, že by to zistil niekto z jej rodiny a nechcela mi nič viac povedať.

Ale vo všeobecnosti sa vyhýbam tomu, aby som moslimom povedal o doktríne islamu. Ak nevedia, bol by som radšej, keby zostali v nevedomosti, až kým nebudem mať pocit, že by som z nich mohol urobiť odpadlíkov. A ak už poznajú doktrínu, je nepravdepodobné, že by som vytlačil ich presvedčenie, takže je to mrhanie času.

Ale príležitostne sa budete musieť zapliesť s moslimami. Poväčšine môžete povedať jednoducho, „Som rád, že vy a vaša rodina a komunita nie sú teroristi.“ Ale ak máte publikum – ak je to verejný rozhovor, alebo ak je to komentár na Facebooku, na blogu alebo na YouTube, a ostatní čakajú aby uvideli, ako zareagujete, musíte dať adekvátnu odpoveď na to, čo ten druhý naznačuje.

Odpovede:

Takto môžete odpovedať na námietku:

Terorizmus je taktika. Cieľom je priniesť „svetlo islamu“ svetu. To je jednou z primárnych náboženských povinností moslimov. Je to známe ako džihád. Účelom džihádu nie je vyhadzovať veci do vzduchu. Účelom je priniesť svetu islamské právo; vytvoriť nakoniec podmienky, v ktorých všetci ľudia na zemi budú pod právnou vládou práva šaría.

Jedným spôsobom splnenia tohto cieľa je zastrašovanie. Ak môžete vystrašiť ľudí s vašou ochotou robiť násilie pokiaľ sa nepodriadia, ak máte dostatočnú moc spôsobovať násilie, tak táto taktika môže byť efektívna. Na miestach ako India, kde je veľká menšina moslimov, je tá taktika účinná.

Ale na miestach ako Spojené štáty, kde je moslimská populácia len jednopercentná, je omnoho menej efektívna. Tak sa tam používajú iné taktiky. Moslimské bratstvo – najväčšia moslimská organizácia na svete – založila mnoho zdanlivo hlavnoprúdových a umiernených organizácií, fungujúcich legálne v Spojených štátoch a ostatných západných demokraciách, aby dosiahli cieľ a donútili nemoslimov riadiť sa právnymi pravidlami islamského práva. Napríklad, je proti právu šaría kritizovať islam alebo Mohameda, a tieto organizácie tvrdo pracujú na tom, aby sa Američania riadili týmto pravidlom. Takže organizácie ako CAIR budú žalovať ľudí, alebo zapoja médiá do konfliktov, takže niekoho vyhodia, a využijú mnoho iných zákonných prostriedkov, ktoré môžu použiť na potlačenie slobody vyjadrenia, garantovanou našou ústavou, no nelegálnej podľa šaríe, a často sú úspešní. Jedným príkladom ich úspechu boli nepokoje kvôli karikatúram Mohameda. Len jedny noviny v Spojených štátoch tie karikatúry znovu vydali. Všetky ostatné noviny, v podstate, sa riadili právom šaría.

Skupiny ako CAIR a ISNA sú čiastočne financované z príspevkov od moslimov. A mnohé iné politicky orientované moslimské projekty sú financované mešitami po celej krajine. Takže ak moslim, ktorý má rodinu a komunitu, ktorú netvoria teroristi, platí svoj zakát, dosť ľahko môžu financovať tento prebiehajúci nenásilný džihád bez toho, aby o tom vedeli. Ak sú členmi akejkoľvek náboženskej organizácie, ako Asociácia moslimských študentov, ISNA, alebo akejkoľvek inej, môžu podporovať agendu bez toho, aby robili čokoľvek považované za „terorizmus“.

Mojím všeobecným cieľom pri odpovedaní na námietku je využiť námietku ako príležitosť na to, aby som druhému človeku poskytol viacej dobrých informácií. Nie aby som sa hádal, ale aby som vzdelával.

V tomto prípade odpovedáte moslimovi, ale účelom nie je vzdelať moslima. Pokúste sa vzdelať kohokoľvek, kto počúva. Neodporúčam aby ste sa kedykoľvek hádali s moslimami. Máte na starosti omnoho dôležitejšie veci. Zamerajte svoju pozornosť na vzdelávanie ostatných nemoslimov. Ale ak nadíde situácia a v publiku sa ocitne moslim, tak využite svoj rozhovor s moslimom, aby ste pomohli vzdelať ostatných nemoslimov. Poskytnite im nejaké dôležité základné fakty.

Fundamentalizmus je fundamentalizmus

Námietka

Počul som túto námietku ako narážku, ale aj vyslovenú nahlas: Fundamentalizmus je fundamentalizmus. Inými slovami, nebezpečnou vecou je fundamentalizmus samotný, a nie je vhodné vyčleniť akékoľvek náboženstvo, pretože všetky majú svojich extrémistov.

Odpovede

Odpoveďou na toto, ako vždy, je základné vzdelanie o islame. Základom pre toto vyhlásenie je jeden veľký predpoklad, ktorý je nesprávny – že ústredné učenia všetkých náboženstiev sú rovnaké. Keď objasníte toto nedorozumenie, argument, že „fundamentalizmus je fundamentalizmus“ stratí svoj základ.

Pravdou je, že nie všetky náboženstvá sú rovnaké. Islam má vo svojom ústrednom učení niekoľko pravidiel napísaných vo svojej najsvätejšej knihe, Koráne (ktorý ste si už snáď prečítali stranu za stranou), ktoré sú odlišné od všetkých ostatných náboženstiev.

Napríklad, v Koráne sa hovorí, že je povinnosťou moslima odmietnuť priateliť sa s nemoslimom, podviesť ho, ak to pomôže veci islamu, bojovať za podrobenie nemoslimov politicky, a ak vzdorujú, viesť vojnu proti neveriacim a masakrovať ich. Korán toto nenaznačuje. Nevyžaduje si to nijaký výklad alebo čítanie medzi riadkami. Hovorí sa to tam dosť jasne. Takže „fundamentalista“ ktorý nasleduje islam bude (a ako vidíte vo svete, JE) o trochu ochotnejší zabíjať ľudí len preto, že sú nemoslimovia, než, povedzme, fundamentalistický budhista alebo hinduista.

Ďalšou vecou, ktorou sa islam veľmi odlišuje, je, že ho napísal ako dosť priamočiaru prózu jeden muž. Väčšina nemoslimov nevie o islame ani toto. Korán nie je zbierka spisov z mnohých rôznych zdrojov. Nie je metaforický. Nie sú v ňom porozhadzované alegórie otvorené výkladu.

Ak ste čítali Korán, môžete o tomto hovoriť s autoritou. Osoba, ktorá hovorí že „fundamentalizmus je fundamentalizmus“ je buď moslim praktizujúci takíju, alebo (pravdepodobne dobre mieniaci) nemoslim, ktorý nikdy nečítal Korán. Váš najlepší prístup je pravdepodobne presvedčiť ich, že nemôžu vedieť, čo je pravdy na islame, až kým si tiež sami neprečítajú Korán.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: wikiislam.net

O ::prop

34 komentárov

 1. Takíja, tavríja, kitman, muruna, sú výkonné taktiky vhodné pre infiltráciu, silu majú zrejme ako rozhrešenie udelené kňazom a zbavujú ľudskú bytosť väzieb na jej aktuálne sociálne prostredie za účelom tvorby iného sveta bez neveriacich.
  https://www.protiprudu.org/pochopenie-styroch-arabskych-slov-moze-zachranit-nasu-civilizaciu-pred-islamskou-nadvladou/
  Doteraz som nevidel nejakú štúdiu o súlade islamu s našim právom, hlavne ústavou, preto mám silné pochybnosti o tom, či islam je v našich končinách vôbec legálny a nejaký ústavný právnik čo stojí za to typu Čarnogurský (ak stojí za niečo) by mohol vypracovať podanie na ústavný súd. Historicky sa však dá povedať, že kresťanská kultúra uplatňuje kresťanský typ vzťahov a tie sú iné ako v moslimskej kultúre s moslimskými vzťahmi. Medzi toto, nech sa mimovládky aj Žitňaská snaží akokoľvek, už len logicky sa nedá dať znamienko rovná sa.
  Určite nechcem byť zlý na poslankyňu Pietruchovú, jej vzťahy sú jej súkromná vec, ale manželstvo je inštitúcia, ktorá sa dotýka aj štátu. Doteraz som nevidel na to čo a ako to spravila žiaden komentár, asi ľudia sú z toho dosť mimo a doteraz nenabrali dych, však chuderka nech má radosť, ale čo je to za vzťah uzatvorený pomaly po Skype? Akože zanedlho deti budeme plodiť cez modem? A štát na to nič?

 2. “…moslim má zakázané priateliť sa s nemoslimom….. Je to v Koráne ….“

  Koran, Chapter 4 Vers 144:
  “O you who have believed, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. Do you wish to give Allah against yourselves a clear case?”
  Váš preklad:
  „Vy ktorí veríte! Neberte si neveriacich za priateľov namiesto veriacich. Dali by ste Alahovi jasný dôvod potrestať vás?“
  …kde ste vzal, že “allies” znamená “priatelia”? Kde je tu reč o ‘nejakom potrestaní?”
  Keď takto prekladáte Korán, tak sa ani iet čo diviť a zbytok článku ani nie je vhodné komentovať, obzvlášť keď si niekdo dá záležať a zistí si vaše zdroje. To je výsmech! Nehambíte sa čerpať zo zdrojov ako “wikiislam.net”, autora “Citizen Warrior?” To je kdo?
  Vášho Warrena, Spencera a Botrosa som vám už vyhodnotil. Nezosmiešňujte sa. Ale tentokrát váš výber je ešte horší. To je urážka zdravého rozumu a slušnosti.
  Dám vám pár ďalších vyhlásení autorov, ktorí niečo znamenajú vo svetovom merítku a vysvetlite mi, prečo si myslíte, že taký “Citizen Warrior” má podľa vás pravdu a napr. Sir John Bagot Glubb ju nemá.
  Vy ste tak zaslepený nenávisťou, že už ani ‘nevidíte rovno’.

  Sir John Bagot Glubb
  “Obdobie vlády Kalifa (Caliph) Al-Ma’mun-a (813 – 833 C.E.) môže byť považované za “zlatý vek” vedy a učenia. Vždy bol oddaný knihám a aktivitám učenia. Jeho vynikajúca myseľ sa zaujímala o každú formu intelektuálnej aktivity. Nielen poézia, ale aj filozófia, theológia, astronómia, medicína a právo, všetkému venoval svoij čas”.
  “V dobe Manuna školy medicíny v Bagdade boli extrémne aktívne.
  Prvá verejná nemocnica bola v Bagdade otvorená počas Kalifátu Haroon-ar-Rashida. Ako sa systém vyvíjal, boli menovaní lekári a chirurgovia ktorí prednášali študentom medicíny a vydávali diplomy tým, ktorí boli považovaní za kvalifikovaných praktizovať. Prvá nemocnica v Egypte bola otvorená v roku 872 C.E. a potom verejné nemocnice sa rozrastali po celom Impériu, od Španielska a
  Maghrib-u do Perzie”.
  O holokauste Baghdadu (1258 C.E.) páchanom Hulagu-Khanom (vnuk Gengis- Khana):
  “Mesto bolo systematicky rabované, ničené a vypálené. Hovorí sa, že osemsto-tisíc osôb bolo zabitých. Khalif Mustasim bol zašitý do vreca a udupaný k smrti kopytami Monglolských koní”.
  “Po dobu päťsto rokov, Bagdad bolo mesto palácov, mešít, knižníc a kolégií.
  Jeho university a nemocnice boli najviac “up-to-date” na svete.
  Teraz nič neostalo, len kopy zrúcanín a zápach hnijúceho ľudského mäsa”.

  A.S. Tritton v “Islam”, 1951:
  “Obrázok muslimského vojaka napredujúceho s mečom v jednej ruke a Koránom v druhej, je úplne falošný”

  De Lacy O’Leary v “Islam at the Crossroads”, London, 1923:
  “História hovorí jasne, že legenda o fanatických moslimoch prenikajúcich svetom
  a vnucujúcich Islám špičkou meča ovládaným rasám, je jedným z najväčších fantasticky absurdných mýtov, aké kedy historici rozširovali”.
  .

  Edward Gibbon v “The Decline and Fall of the Roman Empire”, 1823:
  “Muhammadov dobrý zmysel pohŕdal kráľovskou pompou. Boží Apoštol sa podriadil rodinným povinnostiam; zapálil oheň; pozametal podlahu; podojl ovce; a zaplátal si vlastnými rukami svoju obuv a odev. Dodržiaval bez námahy jednoduchú diétu Araba”.

  • “…moslim má zakázané priateliť sa s nemoslimom….. Je to v Koráne ….“ Tak toto ma celkom zaujalo a skúsil som si to narýchlo overiť.

   V pôvodnom texte. z ktorého bol robený preklad, je uvedené:
   „Do not take unbelievers as friends over fellow believers.“
   Takže naozaj je tam uvedené „priateľov“

   Pre istotu som pozrel aj do slovenského prekladu koránu s výkladom:
   „Vy, ktorí ste uverili, neberte si za dôverníkov tých, ktorí odmietli veriť, vynechávajúc veriacich (nečiňte si z tých, ktorí vieru odmietli, dôverných priateľov, pričom by ste sa veriacich stránili).“
   Čo potvrdzuje preklad, ako je poskytnutý v článku.

   Aj to vaše allies sa dá prekladať rôzne podľa kontextu. V prípade, ak by išlo o politiku a pod., jasne by som to použil ako „spojenci“. Pokiaľ by išlo o vzťahy medzi dvoma ľuďmi, asi by som použil preklad „priatelia“. Ako hovorím, záleží na kontexte. A mimochodom, prečo by mal môj sused moslim si robiť zo mňa spojenca? Nedáva to zmysel – iba ak v boji a pod. Mal by si robiť zo mňa priateľa.

   Takže asi sa jednoznačne prikloním ku výkladu „priateľ“.

   • Pasaz znamena asi tolko, ze ako moslim mozes viac doverovat a spolahnut sa moslimovi, ako nemoslimovi, pretoze moslim(ak sa riadi islamom) ma urcte moralne kvality, hranice ,ktore neprekroci, kdezto inoverec ich nema.preto ta skor zradi, podvedie, zvlast ak je pod tlakom alebo vidinou zisku.koran pre ineligentneho moslima ma volne vysvetlenie, samo sa tam pise ze cisty koran(navigacia BOhom ma kazdy v srdci)pracoval som pre moslimov a nikdy si nedovolili na mna v praci tlacit.naopak ak videli,ze som unaveny sami ma poslali na kavu dat si prestavku). Biely krestan
    pokojne z teba v robote stiahne kozu, odrbe ta na vyplate, v nedelu sa vyspoveda k jezisovi a ide dalej.radikalizaciu islamu ma na svedomi dlhorocna politika zapadu a ruska.je jasne, ze ked vidis umierat pristelov a rodinu priamo alebo koli sankciam, tak sa stanes radikalnejsim. Volne aplikovany islam je pohoda fylozofia, sufizmus ani nehovoriac.ti ludia su k sebe ludski.a k dani, ktoru platia naverci – je to 4 %.kolko platime statu teraz?moslim ma platit 2,5% +ale je povinny bojovat ak ho povolaju, co neberec nie.ono ludia by mohli na svete v pohode zit, ak by neboli medzi nimi kokoti ,co si myslia ze su viac ako ini.

    • Roland Edvardsen

     Keď sa ti tak páči u moslimov, viac ako u tých strašných bielych kresťanov, tak prečo sa neodsťahuješ do ummy? Prečo sa vlastne všetci títo super tradiční a super morálni ľudia, tak veľmi cpú do tzv. dekadentnej a liberálnej Gayrópy? 🙂

    • Ó, ďakujem, veľký. Konečne som pochopil, akí sú moslimovia voči sebe charakterní a morálni, ako nezneužívajú spoluvercov a dokonca ani bezvercov. Ako im neodrezávajú hlavy, nenútia všetkých riadiť sa Koránom, nebijú ženy, nekradnú, nepodvádzajú. A ak už, tak sú to iba výnimky potvrdzujúce pravidlo. 🙂 Na druhú stranu podľa vás kresťanstvo spomalilo vývoj o 500 rokov. Vážený pane, problém je však tom, že aj ak by ste mal pravdu, islám je dnes tam, kde bolo kresťanstvo minimálne pred 500 rokmi (skôr 800). 🙂

  • Vášho Warrena, Spencera a Botrosa som vám už vyhodnotil. Nezosmiešňujte sa. Ale tentokrát váš výber je ešte horší. To je urážka zdravého rozumu a slušnosti. //// Opäť som sa raz dobre pobavil, najmä na slovíčku „vyhodnotil“ 🙂 Opakujem to znova – títo ľudia skúmajú islam na základe jeho zdrojových textov, nie na základe citácií iných ľudí ako vy. V jednej knižke som čítal vyjadrenie katarského duchovného, že kvôli argumentom Zakariu Botrosa každoročne opustí islam 6 miliónov ľudí. To je celkom dobré na koptského kresťana. Ale som si istý že vďaka vašim „argumentom“ sa tých 6 miliónov ľudí vráti späť k islamu. Mali by ste sa presťahovať do Kataru a nadviazať spoluprácu s tamojšími duchovnými. Vaše citácie druhých ľudí iste ocenia.

   Dám vám pár ďalších vyhlásení autorov, ktorí niečo znamenajú vo svetovom merítku a vysvetlite mi, prečo si myslíte, že taký “Citizen Warrior” má podľa vás pravdu a napr. Sir John Bagot Glubb ju nemá. //// Mám to chápať ako argument z autority? K tomu Citizen Warriorovi – ten človek, vystupujúci v anonymite z pochopiteľných dôvodov (kritika islamu sa v islame považuje za rúhanie a trestá smrťou a po tom zrejme netúži), si preštudoval zdrojové islamské texty, čo napr. Sir John Bagot Glubb neurobil. Preto.

 3. Milý pane Sitra Ahra, rád citujete ale to predsa nie je samo osebe vôbec žiaden argument. Že bola v Bagdade po jeho dobytí verejná nemocnica je známa vec, rovnako ako to , že tam bola už predtým. V Bagdade bola predsa vyspelá civilizácia pred islamským vpádom. Islam ju nevytvoril ale ukončil. Islam sa pochválil cudzím perím a tam kde vkročil pokorok skončil. Taká je neodškriepiteľná realita. Zosmiešňujete sa sám, keď chcete presvedčiť široké obecenstvo o opaku. Utekajú snáď kresťania do Islamských štátov ako Pakistan, Saudská arábia, Egypt či nebodaj Afganistan ? Nie, je to presne naopak. Moslimovia utekajú k nám a natŕčajú paprče. Aj ten Váš pán doktor z Pakistanu, študoval na západnej univerzite , lieči Vás západnou(kresťanskou) medicínou, západnými(kresťanskými) liekmi, na západe(kresťanskom). Necítite sa ani trošku hlúpo? Opäť ste sa strelili do nohy. Rovnako ako keď ste vyťahovali Súčasnú alexandrijskú knižnicu, rovnako ste zabudli, že ju vyprojektovali kresťania, realizovali kresťania. Trošku trápne z Vašej strany. Skúste namiesto citátov viac premýšľať. A zapamätajte si kresťania sa zaobídu bez moslimov hravo ale opačne to neplatí. Preto sa k nám tlačia ako v roku 822, v roku 1562 a aj v roku 2016.
  A mimochodom toho kalífa, nezašili do vreca ale zrolovali do perzského koberca. Je to starý tradičný mongolský spôsob popravy. Veľmi logický, lebo perzský koberec vydrží dupot konských kopýt ale vrece nie!☺ z vreca by popravený raz dva ušiel. Rovnako perzský koberec nie je žiaden islamský vynález , jedná sa ešte o staropohanský výrobok.

 4. “Do not take unbelievers as friends over fellow believers.”
  …ten muslim, ktorý povedal, že Korán treba čítať v origináe (teda v arabšine) má zrejme pravdu, lebo ako vidieť každý má iný preklad.
  Chapter 4 Vers 144, ako som ho uviedol ja, je na Internete a je tam aj v originále, v arabštine.

  Citátmi ktoré uvádzam, nechcem nič tvrdiť. Uvádzam ich len preto, lebo existujú, aby sa vedeli aj názory iných. Z mojej strany tu nejde o žiadne dokazovanie, či Islám má pravdu, alebo nie a ako som už napísal, mne je to úplne jedno, či sú vieryhodné alebo nie.

  Každý už predsa vie, že zrejme súhlasím s R.Dawkinsom a tvrdím “do pekla s každým náboženstvom” i keď ja osobne Islám nepovažujem za náboženstvo ale niečo úplne iné.
  A mimo iné, Európa sa mu aj tak neubráni a ani Zet, ani Svarga, alebo kdokoľvek
  iný proti tomu nič nezmôžu.
  Vietor fúka z úplne inej strany.

  * * *

  Edward Gibbon and Simon Oakley v “History of the Saracen Empire”, London, 1870:

  “Najväčší úspech Muhammadovho života bol dosiahnutý morálnou silou”.
  “Toto nie je propagácia ale trvanlivosť jeho náboženstva, ktorá zasluhuje náš obdiv, ten istý čistý a dokonalý dojem, ktorý vyril a je zachovaný v Mekke a Medine, po revolúciách (dvanástich storočí) indických, afrických a tureckých
  nových vstúpencov Koránu….
  Mohamedáni spoločne vydržali pokušenie zredukovať ich vieru a oddanosť na úroveň smyslov a predstavivosť človeka.
  “Verím v Jedného Boha a Muhammad, boží Apoštol je jednoduchá a nemeniteľná profesia Islámu. Intelektuálny obraz Deity nebol nikdy degradovaný žiadnym viditeľným idolom; moralita proroka nikdy neporušila ľudskú integritu a jeho životné pravidlá udržovali oddanosť jeho žiakov v hraniciach rozumu a náboženstva”.

  Lane-Poole v “Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad”:
  “Bol najvernejší ochránca tých, ktorých ochraňoval, najsladší, oochotný vždy sa dohodnúť v konverzácii. Tí ktorí ho videli, boli zrazu plní rešpektu; tí ktorí prišli do jeho blízkosti, milivali ho; tí ktorí ho opísali, povedali “Nikdy som nevidel nikoho ako on, nikdy predtým alebo potom”. Bol veľmi mlnlivý, ale keď hovoril, bolo to s rozvahou apresvedčením a nikdo nemohol zabudnúť, čo povedal….”

  • „ten muslim, ktorý povedal, že Korán treba čítať v origináe (teda v arabšine) má zrejme pravdu“ Nie, nemá pravdu. Je to nezmysel. Musím čítať Bibliu v origináli, aby som ju pochopil? Nie, nemusím. Prekladov Biblie je ako maku a všetky sa navzájom odlišujú. Ani sekundu nepochybujem, že ich je omnoho viac, než prekladov Koránu. Čo to znamená? Nič, absolútne ničové nič. Viera nie je matematika, či jadrová fyzika. Nie je to exaktná veda. A teda čokoľvek sa vo „svätých“ knihách píše, sa dá vyložiť na milión spôsobov. To, ako sa my tu naťahujeme na „správnom“ preklade jediného slovíčka nezmení ani malú časť jediného moslima v tom, ako si to vykladá on. Dôležité totiž je, ako si to vykladajú moslimovia, nie vy, ja, alebo iní „neveriaci.“ A ak si to moslim vyloží tak, že má klamať, bude klamať, ak tak, že má robiť čokoľvek, aby presadil právo šaríja, tak ho presadzovať bude. A je mu úplne fuk, či to ten jeho prorok, vy, ja alebo Clintonová mysleli inak…

  • Citátmi ktoré uvádzam, nechcem nič tvrdiť. Uvádzam ich len preto, lebo existujú, aby sa vedeli aj názory iných //// a čo takto dať prednosť faktom pred názormi?

   • Mne nejde o to, čo si muslim myslí alebo nemyslí a či sa riadi tak, alebo onak.
    Ide tu o preklady, ktoré majú byť správne. Samozrejme na preklade biblie absolútne nezáleží, lebo tá bola editovaná, menená, falšovaná, doplňovaná a z nej vynechane čo sa nehodilo viac ako 5,337-krát a milióny kresťanov stále verí, že sa jedná o “fakty”. A tak to môže byť samozrejme aj s Islámom, až na to, že Korán nepísalo 40 autorov, ako bibliu. Plagiarizmus je spoločný rys viac-menej 40-tich anonymných autorov kníh biblie. Kresťania vyzdvihujú predpokladaný spoločný názor medzi autormi 66-tich protestantských knižočiek a 73 rímsko-katolíckych knižočiek, nazvamých “Svätá Biblia”.
    Pokiaľ sa týka (úmyselne) špatných prekladov, nemusíme ísť ďaleko za príkladom:
    Nový Testament pozostáva z Evanjelií (vraj “dobré zprávy”, čo je však ďalší kresťanský klam, lebo v skutočnosti EVANGELION – znamená “Good news of military victory”), Akty Apoštolov, Epištoly (Listy) a Knihy Zjavení.

    * * *
    “…a čo takto dať prednosť faktom pred názormi?”
    …samozrejme ste si vybral “fakty” versus “názory”, aby ste nejako vykličkoval. Dobre, zameňte si “aby sa vedeli aj názory iných”, za “aby sa vedelo aj to, čo povedali iní” a nešpekulujte, či to boli ich ‘názory’, alebo to bolo ich ‘presvedčenie’; a mne je to v každom prípade úplne jedno.
    Ako ale viete, čo sú fakty? To čo napíše ‘Citizen Warrior’ a ani sa pod to nepodpíše?
    Milióny kresťanov a asi aj vy, ako kresťan, verí, že nejaký Kristus “vstal z mŕtvych” a dokonca “vystupil na nebesia” a že anjeli existujú. A sú to pre nich “fakty”. Ja som ale presvedčený, že to nie je pravda – žiadne fakty a som to ja, kto má pravdu – “me against the world”.
    Myslíte že by som mal veriť v existenciu nejakých démonov Incubus a Saccubus len preto, lebo pápež Silvester (999-1023) sa na smrteľnej postteli vraj ‘priznal’, že bol s nimi v spojení?
    Pre vás a milióny iných, sú to možno “fakty”, pre mňa nie.

    * * *
    Annie Besant v “The Life and Teachings of Mohammad, Madras”, 1932:
    “Je nemožné pre kohokoľvek, kdo študuje život a character veľkého Proroka Arabie, ktorý vedel ako učil a ako žil, cítiť len obdiv (rešpekt) pre tohoto veľkého Proroka, jedného z veľkých poslov Najvyššieho (Supreme).
    A napriek tomu, čo vám píšem, poviem mnoho vecí, ktoré môžu byť mnohým známe, ale ja cítim, kedykoľvek ich znovu čítam, novú vlnu obdivu, nový pocit rešpektu k tomu úžasnému arabskému učiteľovi”.

    W.C. Taylor v “The History of Muhammadanism and its Sects”:
    “Tak veľká bola jeho liberálnosť ku chodobným, že často nechal svoj dom otvorený, ami sa nevyhol uspokojiťich potreby, začal s nimi rozhovor a vyjadril teplú sympatiu k ich utrpeniu. Bol oddaný priateľ a verný spojenec”.

    • ::::::::::::::::::::::::::::::))))))))))))))))))))))))) Prepáčte, ale to čo ste práve predviedli je priam vzorový príklad demagógie a lži. Najprv ste sa nonšalatne prvou vetou naštýlovali , že Vy ste tažký pohoďák nad vecou a spravodlivý pokiaľ sa jedná o muslimov .A hneď druhou ste začali ťať do Biblie, kresťanov a kresťanstva, tým najdemagogickejším spôsobom aký sa len tak nevidí. V jednom bloku ste vložili svojim nepriateľom do úst to, čo si o nich myslíte a vzápätí ste sa ich za to aj odsúdili aj popravili. Bravo ! V tom Vašom svätom pracovitom zápale ,Vám akosi uniklo, že sa bavíme o Islame a nie o Kresťanstve. Áno najlepšia obrana je útok na nezainteresovaných a nezúčastnených.
     Aby ste vzápätí opäť skončili pri obdivných citátoch o Islame a Mohamedovi.
     Skrátim to. Opakujete sa dookola ale už je to nudné aj ako školský prípad, manipulácie a demagógie. Hmmm, treba vedieť odísť.

     • Mohammed and Mohammedanism: lectures delivered at the Royal institution of Great Britain in February and March, 1874 …

      Reverend Bosworth Smith v “Muhammad and Muhammadanism”, London, 1874:
      “Hlava Štátu, ako aj hlava Viery, bol Cézarom a Pápežom v jednej osobe; ale on bol Pápež bez pápežskej namyslenosti a Cézarom bez cézarských légií, bez armády, bez telesnej ochrany, bez polície, bez stáleho príjmu.
      Ak kedykoľvek nejaký muž vládol spravodlivou zbožnosťou, bol to Muhammad, lebo mal všetku moc, bez ich podpory. Nestaral sa o pozlátku moci. Jednoduchosť jeho súkromného života udržoval v súlade s jeho verejným životom”.
      “V Mohamedanizme každá vec je rozdielna. Namiesto zatieneného a záhadného, máme históriu…
      Vieme o Muhammadovej ‘externej’ histórii…zatiaľ čo jeho ‘internal’ história, po jeho poslaní bola zverejnená, máme knihu, absolútne jedinečnú vo svojej originalite, v jej zachovaní…podstatnej autority, ktorú nikdo nikdy nebol schopný seriózne spochybniť “.

      Dúfam, že vám neušiel “fakt”, že tento autor je “reverend”.

     • Vám sa darí, čím ďalej tým viac. Bez irónie vravím, mám obavy o Vaše zdravie. Nebudem polemizovať zo slovami biskupa sekty z neskorého 19. Storočia ktorá má celosvetovo až 13 000 členov. To je irónia .Myslím, že každý kto pozná aspoň trošičku život Muhamada, slová pána „biskupa“ rozosmiali a pobavili. Keby to dotyčný nemyslel vážne, jeden by si myslel, že paroduje Mohameda a jeho slová sú esenciou irónie,sarkazmu a iného nízkeho humoru a výsmechu.
      Skoro totožné slová sa vraveli o Leninovi či Stalinovi. Všetci zúcastnení však vedeli o motíve rečníka. Už mi tam chýba iba pasáž, ako Muhamad, pardón Stalin, v noci bdie nad našim spánkom a šťastným detstvom.?

    • Ako ale viete, čo sú fakty? To čo napíše ‘Citizen Warrior’ a ani sa pod to nepodpíše? //// fakt je niečo čo sa dá overiť, čo v prípade názorov neplatí. To či sa niekto pod nejaký fakt podpíše je nepodstatné, podstatný je len ten fakt.

     Ja kresťan nie som. Som odpadlík. A čo sa týka tých periel ducha o Mohamedovi, radšej si pozrite tieto rozhovory s Billom Warnerom:
     https://www.youtube.com/watch?v=b5RQHtebNOA
     https://video.aktualne.cz/dvtv/warner-je-tu-pliziva-saria-muslimove-maji-specialni-vyjimky/r~d8951e4c9c3911e6a222002590604f2e/
     Ak by vám to druhé video nešlo, skúste iný prehliadač, taký čo nemá nainštalované rôzne doplnky.

     • Sampozrejme nie sú dobrí ani kapacity ako Shaw, Wells, filozofi Russel, Carlyle, historici, osobnosti ako Ganhi, Napoleon, dokonca ani kresťamský reverend….a donedávna ste sa k Stalinovi a Leninovi modlili…
      …ale radil by som, aby ste o môj zdravotný stav nemali obavy a aby ste sa radšej ohlásili len vtedy, keď budete vedieť rozdiel medzi Islámom náboženským a Islámom politickým….
      …ani ja sa netlačím do Allahovho neba a ani sa nebojím jeho pekla….

      Edward Montet, v “La Propagande Chretienne et ses Adversaries Musulmans”, Paris 1890. (Tiež T.W. Arnold v “The Preaching of Islam”, London 1913.):
      “Islám je náboženstvo, ktoré je v podstate realistické v najšršom smysle tohoto slova, uvážené etymologicky a historicky…učenie Proroka, Korán, si v každom prípade udržal svoje miesto ako základný počiatočný bod a dogma o jedinosti boha bola vždy hlásaná s grandióznou majestátnosťou, nepochybnej čistoty a s istým presvedčením, čo je ťažko prekonateľné mimo Islámu….
      Krédo tak presné, tak zbavené teologických záhad a následne tak prístupné jednoduchému porozumeniu, môže sa očakávať že môže vlastniť a ono skutočne vlastní zázračnú moc víťaziť na svojej ceste do vedomia ľudstva”.

      Dr. Gustav Weil v “History of the Islamic Peoples”:
      “Muhammad bol žiarivý príklad jeho ľuďom. Jeho charakter bol čistý a bez škvŕn. Jeho dom, jeho odev, jeho potrava – boli charakterizované zriedkavou jednoduchosťou.
      Bol tak úprimný a čestný, že neprijal od svojich spoločníkov žiadny extra obdiv, ani by neprijal žiadnu službu od svojho otroka, ktorú si mohol urobiť sám. Bol prístupný všetkým, v každom čase. Navštevoval nemocných a mal plno sympatie ku každému. Jeho benevolencia a štedrosť bola neohraničená, ako aj jeho vášnivá starosť o dobro komunity

      Pán Svarga, ak môžem vedieť, aký mate vy doktorát?

     • A zase citáty. To sú iba názory. To nie sú fakty. Fakty sú napríklad, koľkých ľudí a kde dal Mohamed povraždiť. To sú fakty. Že sa oženil so starou ženou pre peniaze je fakt. Atď. Ale dávať prehlásenie,že jeho chrakter bol čistý a bez škŕn. Nuž keď masový vrah a pedofil má čistý chrakter a bez škvŕn. Ták dobre. A ešte si ujasnime, keď starý pako sa ožení so 6 ročnou a obrába (ospravedlňujem sa ,ale slová ako konzumuje alebo sa milujú, mi pripadajú v tomto prípade ešte sprostejšie svojou nemiestnosťou) ju od jej deviatich, je čo vlastne ? Podľa mňa je to zvrhlosť. Možno je to tým, že som informatik a mám iné kritéria na morálku ako páni historici a filozofovia. Zrejme k takému záveru ste chceli dôjsť otázkou o mojom doktoráte. Môj pohľad je však iný. Moju alma mater neskončilo ani 20 % prijatých, podotýkam,všetko veĺmi dobrí stredoškolský študenti so záujmom o štúdium. Nepočul som o podobnej náročnosti práva či filozofie či historie. Informatik sa môže hravo stať historikom ale opak hraničí so zázrakom.

 5. Myslím, že som vás prichytil v rozpakoch, ale mlčanie je tiež reakcia.
  Na reverenda B. Smitha, ste reagoval pokusom ho zosmiešniť, ako zakladateľa “sekty”, ktorá mala ‘len’ 13 tisíc členov, teda zanedbateľné a podľa vás sniešne.
  Ale čo Muhammad, ktorý založil tiež “sektu” – čo je ale otázne, či on vôbec založil nejaký Islám – a to “sektu” ktorá má 1,5 miliardy vstúpencov?
  Je to, podľa vašej logiky – počet vstúpencov – dôkaz správnosti Islámu?

  Ale jedná sa tu o né. Podhodil som vám (a zdá sa mi, že ste túto ‘pascu’ ani nezbadal), autora o ktorom ste si nezistil kdo on je, alebo zistil a nechcete sa vyjadriť.
  Je to Dr.Gustav Weil a bol žid. Jeho starý otec bol rabín a on sám bol určený pre rabinát. Toto štúdium ho ale moc nezaujímalo a dal sa na štúdium orientalistiky. Uviedol som teda citát, akým sa vyjadruje o Muhammadovi a Isláme žid, Dr.Weil.
  Nemáte na neho žiadnu ponižujúcu kritiku, pretože sa alebo obávate kritizovať žida, alebo sa cítite trápne a ste ohromený, že žid takto hodnotí Muhammada?

  Nikde som nenapísal, že výroky, ktoré uvádzam, sú fakty. Napísal som, že existujú, uvádzam mená autorov, ako aj ich diela, je to dokumentácia, čo vy nikdy nerobíte, ale tvrdíte, že všetko, čo napíšete sú “fakty”. Ako ste k tomu došiel?
  Nemám ja právo pochybovať o vašom zdravotnom stave a napísať vám, že “treba vedieť odísť?
  Pozastavujete sa nad Muhammadom, že si vzal “starú” ženu. Khadija mala 40 (bola už 2x vdova), keď sa s ňou Muhammad oženil. Mal by ste odvahu povedať svojej žene, keď má, alebo keď mala 40, že je stará? To by ste si určite roznyslel! Že si vzal A’ishu, keď vraj mala 6 rokov, je veľmi sporné a či s ňou súložil keď mala 9, je ešte spornejšie. Prečo považujete, možno zlomyselnú propagandu za fakty? Nie ste si vedomý, že sa jedná o záležitosti/klebety, staré 1400 rokov? Zrejme nie je vám známe, že existujú možno aj iné “fakty”.

  “Na arabskom poloostrove (Saudská Arabia) v Mekke, existovalo otroctvo a taktiež viera, že narodené dievčatá boli považované za bezcenné a pochované, ale to bolo v časoch, keď Korán ešte neexistovval!
  Taktiež klebety tvrdia, že muži sa ženili so 9-10 ročnými dievčatkami, ale pravdivosť tohoto, nebola nidy seriózne dokázaná. Podobne, legenda zaznamenáva, že Muhammad sa oženil vo veku 53 rokov s A’ishou, keď mala 6 rokov! Toto je taktiež veľmi sporné tvrdenie a stačí si preštudovať diela niektorých serióznych orientalistov , ako scholar W. Montgomery Watt.
  Logika však hovoí, že je veľmi zlomyselné tvrdiť, že 6 ročné dievčatko, ktoré sa vonku hrá so svojimi kamarátkami-deťmi, môže vzrušiť 53 ročného muža, ktorý okrem toho má aj iné ženy (12), väčšinou vraj krásavice”.

  Máte zrejme dvojaký meter, alebo to asi ani neviete, alebo nechcete vedieť a ani to nestojí za vašu námahu sa s tým kriticky zaoberať:
  …. “päťsto rokov po tom, čo sa Muhammad oženil s A’ishou, 33-ročný kráľ John of England sa oženil s 12-ročnou Isabellou of Angoulême”.
  Alebo to je v poriadku, lebo to bol kresťan?

  * * *
  Alphonse de LaMartaine v “Historie de la Turquie”, Paris, 1854:
  “Človek si nikdy nevybral pre seba, dobrovoľne, alebo nedobrovoľne,
  veľkolepejší úkol, pretože tento úkol bol nadľudský; odstrániť povery ktoré boli zaužívané , medzi človekom a Tvorcom, dať boha človeku a človeka bohu; obnoviť racionálnu a posvätnú ideu božskosti uprostred chaosu materiálnych a znetvorených bohov modloslužobníctva v tom čase existujúceho.
  Nikdy sa človek nepodujal na prácu tak vzdialenú od ľudskej moci, s tak malými možnosťami, ktoré on (Muhammad) mal v počiatkoch, uskutočniť tak veľký úkol, žiadnu pomoc, len on sám a nikoho, okrem pár ľudí, žijúcich niekde v rohu púšte.
  A nakoniec, nikdy človek nedosiahol vo svete takú obrovskú a trvalú revolúciu, pretože za menej, ako dve storočia po jeho zjavení, Islám vo viere a v zbrani vládol v celej Arabii a zdolal, v božom mene, Perziu, Khorasan, Transoxaniu, západnú Indiu, Syriu, Egypt, Abyssiniu, všetky známe kontinenty Severnej Afriky, niekoľko ostrovov v Stredozemnom mori, Španielsko a časť Gaulu.
  Keď veľkosť dôvodu, malosť možností a úžasné výsledky sú tri kritéria ľudského génia, kdo sa odváži porovnať ktoréhokoľvek muža v histórii, k Muhammadovi?
  Najslávnejší muži vytvorili len zbrane, zákony, a Impéria. Založili, ak vôbec niečo, nič viac ako materiálne sily, ktoré sa často rozpadli pred ich očami. Tento muž hýbal nielen armádami, legislatívou, Impériami, národmi, dynastiami, ale miliónami ľudí v jednej tretine vtedy obývaného sveta; a viac než to, pohol oltármi, bohmi, náboženstvami, ideami, vieroukami a dušami.
  Na podklade Knihy, každé slovo, ktoré sa stalo zákonom, vytvoril duševnú národnosť, ktorá zmieša splu ľudí každého jazyka a rasy. Zanechal neodstrániteľnú charakteristiku muslimskej národnosti, nenávisť falošných bohov a nadšenie pre Jediného Nehmotného Boha.
  Tento odplácajúci patriotizmus, proti profanácii Neba, sformoval morálne kvality nasledovníkov Muhammada; podriadenie sa jednej tretiny zeme dogme, bolo jeho zázrakom; alebo radšej, to nebol zázrak človeka, ale dôvodu.
  Idea jedinečnosti boha, prehlásená uprostred vyčerpania rozprávkových theogónov, bol sám o sebe taký zázrak, že len slová z jeho úst zničili všetky starodávne chrámy s modlami a zapálili jednu tretinu sveta.
  Jeho život, jeho meditácie, jeho hrdinské odhalenia predsudkov jeho krajiny, a jeho nebojácnosť potláčať divoký hnev modloslužobníctva, odolnosť vzdorovať im pätnásť rokov v Mekke, prijatie úlohy verejne opovrhovaného a byť skoro obeťou jeho spoluobčanov: toto všetko a konečne jeho útek, jeho neprestajné kázania, jeho boj proti neočakávaným náhodám, viera vo svoj úspech a jeho nadľudská obozretnosť v nešťastí, jeho trpezlivosť vo víťazstve, jeho ambícia, ktorá bola úplne oddaná jednému ideálu a žiadnym spôsobom sa tvrdo snažiť o nejaké Impérium; jeho nekonečné modlitby, jeho mystické konverzácie s bohom, jeho smrť a jeho triunf po smrti, všetko toto svedčí predstieranie, ale k silnému presvedčeniu, ktoré mu dalo silu obnoviť dogma. Toto dogma bolo dvojstranné – jedinečnosť boha a nehmotnosť boha: to prvé hovoriac čo boh je to druhé čo boh nie je; jedno zhadzujúce falošných bohov mečom, to druhé začínajúce ideu slovami.
  Filozof, Rečník, Apoštol, Zákonodarca, Dobyvateľ Ideí, Obnovovateľ Racionálnych vyznaní….
  Zakladateľ dvadsiatich pozemských Impérií a jedného duchovného Impéria, to je Muhammad.
  V ohľadoch a štandardoch, podľa ktorých môže byť ľudská veľkosť meraná, môžeme sa právom opýtať- je väčší muž, než on”?

  • Vy ste „úžasný“,ale demagóg a manipulátor. Ale to som už skonštatoval. Za prvé som nemlčal, odpovedal som Vám. Je však možné, že sa strácate v diskusii pre svoj handicap, skôr sa mi však zdá, že je to prejav Vašej manipulácie a demagógie. Za ďaľšie som reagoval nie zosmiešnujúce na reverenda ale Vaše vyzdvihnutie, že to vraví reverend, tam som zosmiešnil Váš argument. Áno reverend dokonca biskup, sic!, lenže aký a čoho!☺ Pri Dr.Wiellovi som sa do žiadnej pasce nechytil, naopak argumentačne som rozdrvil na prach Váš (jeho)citát, že ako môže byť vrah,lupič, násilník čistým charakterom bez poškvrny. A Mohamed ním bez akejhoľvek diskusie bol a naviac aj zvráteným pedofilom. To je ten rozdiel zásadný medzi Kristom a Mohamedom. O Kristovi nie je jediný záznam, že pozabíjal tých, čo v neho odmietli veriť, že ich dal umučiť, a už vôbec, že by sa on sám dopustil vraždy, znásilnenia, zotročovania detí a žien, žeby si rozdelil lup medzi seba a učeníkov ako to robil Mohamed v pomere 20% :80%. Atď,atď,…. To Vy sám máte dvojaký meter, či dokonca meter ad hoc.☺ je smiešne sa baviť o Ajši. Sú jasné historickézáznamy o nej a bez akýchkoĺvek pochybností si ju vzal v jej veku 6 tich rokov. A žil s ňou od jej deviatich. Prepáčte, nebudem skúmať hnutie zvrátenej mysli pedofila. Nakoniec takéto „svadby“ sú dodnes súčasťou moslimskej „kultúry“ a véľa z nich končí smrťou nevesty. Zaiste si domyslíte ako , nemusíme to rozoberať.
   Chabý pokus o manipuláciu z Vašej strany,že schvalujem detské svadby kresťanských panovníkov, je skutočne trápny. Za prvé to boli politické svadby. Kde sa naozaj zosobášili a tým spojili moc rodov, krajín a tak podobne. Nevesta však žila naďalej detským životom bez manžela. Tie svadby mali rýdzo politický účel. Pokiaľ nedospela. Konkrétne Isabela z Angoulému , táto svadba bola odsudzovaná už v svojej dobe a Ján Bezzemok bol známy sexualny zvrhlík a za to kritizovaný uz v svojej dobe.
   Čo sa týka Chadžídže, Mohamedovej prvej ženy, napísal som, že sa oženil so starou ženou pre peniaze a že to je fakt. Áno je, lebo milý pán Mohamed mal v dvadsiatich piatich rokoch holý zadoček a to bol celý jeho majetok, tak si zobral bohatú ženu po štyridsiatke. To ho postavilo na nohy. Z tohto pohľadu si vzal starú babu. Nie preto, že žena po 40 ke je stará ale pre dvadsaťrocneho starou je. Zase demagógia z Vasej strany.
   Ach jaj.

   • Stále neviem, prečo som ja ‘demagog’ a ‘manipulátor”. Však ja len uvádzam to, čo napísali druhí, aby sa vedelo aj o tom.
    Považujete všetkých tých, ktorí vás učili a čítali vám z ‘biblie’ to vaše ‘náboženstvo’, o ktorom ani nevedeli (a dodnes nevedia), kdo ten ‘garbage’ vymyslel, za ‘demagógov’ a ‘manipulátorov’?

    “Áno reverend dokonca biskup, sic!, lenže aký a čoho….”

    ….nevidím žiadny rozdiel medzi akoukoľvek sektou a sektou “židovských kresťanov”…

    “To je ten rozdiel zásadný medzi Kristom a Mohamedom….”

    ….ale však o Kristovi neviete nič iné, len to čo vám naliali do hlavy homosexuáli a pedofíli v tých čiernych sukniach, ktorých oslovujete “dôstojný pán”….a dodnes sa toho neviete zbaviť, napriek tomu, že dnes už vieme, ako vznikajú Vesmíre (Universe) a Galaxie…..že existuje niečo čo nazvali “God particles”…že existujú DNA dané nám mimozemskými civilizáciami….a v y tu stále drístate o tom vašom židovi….

    ….vaše vysvetlenie svatby Johna of England s 12 ročným dievčatkom je fantastické…
    ”Tie svadby mali rýdzo politický účel. Pokiaľ nedospela….”

    ….ako viete? Ako viete, že Muhammad tiež nečakal pokiaľ nedospela? Však on mal 11 iných žien!…”politický účel” je ospravedlnenie?…. typické vašej logike….vašej demagogie….

    Vaša starostlivosť o môj zdravotný stav a môj handicap je dojímavá a možno je to dôvod, že sa “strácam v diskuzii” (čokoľvek to znamená), a je to možno príčinou toho, že neviem pochhopiť, ako Muhammad, tento vrah, lupič a násilník, môže mať 1,5 miliardy vstúpencov a uctievačov a množstvo stale vzrasrá!!!
    A vy mi to neviete vysvetliť….

    A ten rozdiel, to Kristovo učenie?…. tu mate jeho dodržiavanie a výsledky:
    “Spomeňme si napríklad na mnohé populárne hnutia za uvolnenie, ktoré boli znovu a znovu udusené v krvi, bez najmenšej, elementárnej snahy o nápravu, alebo spravodlivosť. Spomeňme si na mnoho pokusov o nábozenskú slobodu a reformu – Albigéni a iné sekty Katarov, Waldensov, Lollardov, Husitov, Anabaptistov, Quakerov, Moravanov, mnoho hnutí vnútri ortodoxnej cirkvi a nakoniec neprestajne sa objavujúcich “heretikov”, ktorí utrpeli strašné telesné trýznenie z rúk svojich kresťanských bratov!
    Spomeňme terorizovanie, prenasledovanie a kruté zaobchádzanie mnohých z najväčších Europanov:
    Pomyslime, na Inkvizíciu, na neľútostné trestné postihy, hnanie ľudí na hranicu na upálenie, trýznenie ako každodenný prostriedok vládnucich, na zaobchádzanie s Juhoamerickými Indiánmi Španielmi, na masakrovanie barevných a zaostalejších rás všade na tejto planéte v mene “kresťanského pokroku”.

    Čo sa týka krutosti, cirkev drží svetový rekord. KRESŤANSTVO JE POMSTA VANDRUJÚCEHO ŽIDA.
    A je toho viac, omnoho viac…

    * * *
    Michael Hart v “The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History”, New York, 1978:
    “Môj výber uvádzať Muhammada, ako prvého na zozname najvplyvnejších osôb na svete, môže niektorých ľudí prekvapiť a môže byť spochybnený inými, ale on bol jediný muž v histórii, ktorý bol nadovšetko úspešný v obidvoch – na úrovni sekulárnej ako aj na náboženskej…
    Je pravdepodobné, že Muhammadov relatívny vplyv na Islám bol väčší ako kombinovaný vplyv Ježiša Krista a ‘sv.’ Pavla na kresťanstvo….
    Je to nesúbežná kombinácia sekulárneho a náboženského vplyvu, ktorý ako ja cítim oprávňuje Muhammada byť považovaným za jedinú najvplyvnejšiu osobnosť ľudskej histórie”.
    * * *
    Dr. William Draper v “History of Intellectual Development of Europe”
    “Štyri roky po smrti Justiniána, A.D.569, sa narodil v Mekke v Arabii muž ktorý, zo všetkých mužov, mal najväčší vplyv na ľudskú rasu….
    Byť náboženským vodcom mnohých Impérií, usmerňovať denný život jednej tretiny ľudskej rasy, môže asi oprávniť titul “Boží posol”. Počas obdobia Kalifov, kresťanskí učenci a židia, boli nielen vo veľkej úcte, ale boli menovaní do vysoko zodpovedných pozícií a boli povyšovaní do vysokých funkcií vo vláde….
    Kalif Haroon Rasheed, nikdy nebral ohľad, z ktorej krajiny učená osoba pochádza, alebo akej je viery či vyznania, ale len jeho výnimočnosť na poli učenia”.

    • Vy neviete prečo ste demagóg a manipulátor? Veď si prečítajte svoju odpoveď , dovtedy pokiaľ nepochopíte čo píšete Vy sám. Pokiaľ Vám dôjdu argumenty, neváhate zameniť poradie a význam slov, otočíte zmysel tvrdenia Vášho oponenta a vložíte tento svoj produkt oponentovi do úst. Alebo snáď máte problém pochopiť zmysel čítaného textu?
     V prvom rade som hovoril o politických svadbách panovníckych domov všeobecne. O Jánovi Bezzemkovi som tvrdil niečo iné. Že to z jeho strany bol zločin a takto sa na to dívala aj súdobá spoločnosť. V jeho prípade sa nejednalo o politickú svadbu ale o zločin z vášne a navyše o zneužitie kráľovskej moci. V prípade Mohameda to bolo rovnaké. Ako viem, že Mohamed nečakal? No veď to je zaznamenané v Koráne. A predsa 9 ročná a 12 ročná je rozdiel. A podstatný. Mali by ste to vedieť. Rovnako detské svadby v Islame sú dodnes bežné. Aj v Európe je s tým problém. Moslimovia ich chcú presadiť aj v zákonoch EU. Jedná sa o legalizáciu pedofílie pre moslimov. A vysvetlenie úspechu Islamu. Veĺmi jednoduché a navyše uz som Vám to niekoĺko krát povedal.Rovnako Vám uniklo, že ja nie som vôbec proti Islamu. Tak Vám to poviem natvrdo. Islam je primitívne náboženstvo pre primitívne kmene. Veľmi užitočné a potrebné pre primitíva. Vytvorené im priamo na mieru. Robené priamo na Araba. Z malou zmenou platí výrok D. Drapera dokonale: Zo všetkých ARABSKÝCH mužov mal najväčší vplyv na ARABSĶÚ rasu. Pre tieto tmavé farebné rasy je to ideálny kult a skutočne užitočný. Zavádza medzi nich poriadok a pokoj. Rozhodne to však nie je kult vhodný pre Európu. Pre nás to znamená úpadok a zánik.

     • Vy skutočne nie ste ten, ktorý mi môže vysvetľovať, čo je Islam a kdo sú Arabi.
      Váš postreh:
      “Pre nás to znamená úpadok a zánik”.
      …je pozoruhodný; kresťanstvo a vaša “civilizácia” už, ako sa zdá, nemôže hlbšie upadnúť…vidieť to jasne v Amerike….nie (zatiaľ) žiadne detské manželstvá….otec súloží s dcérou, matka so synom, brat so sestrou, muž so sestrou svojej ženy (teda švagrinou)…..a dievča s otcom svojho “boyfrienda”….otec sexuálne obťažuje svoju 2-ročnú dcérku, atď..
      Gratulujem k vašej “civilizácii”….Islám je len pre barevných a tmavých, len pre Arabov, “len kresťanstvo je civilizácia”…
      Ale Svarga, dobre, dohodnime sa;
      …vy neverte tomu všetkému, čo popísali kadejakí pisálkovia o Isláme a o Muhammadovi a ja nebudem veriť, čo píše Talmud, že Kristus obcoval (súložil) s jeho mulicou…
      “Jesus fornicated with his jackass” (Sanhedrin 105ab).

      * * *

      J.W.H. Stab v “Islam and its Founder”:
      “Posudzujúc podľa najmenších možností k jeho dispozícii a rozsah a trvanlivosť práce, ktorú vykonal, jeho meno vo svetovej histórii žiari väčšou žiarou, ako len Proroka z Makkah” (Mekky).
      Nespočetné dynastie dlhujú za svoju existenciu impulzu ktorý im dal,
      za mestá, palace a chrámy ktoré vznikli a provincie ktoré uctievali Vieru.
      A za týmto všetkým, jeho slová riadili vyznanie generácií, boli prijaté ako pravidlo ich života, ako istý sprievodca do sveta, ktorý príde.
      V tisícoch modlitebniach hlasy verných
      prosili o požehnanie pre neho, ktorého považovali za skutočného božieho Proroka, symbol Apoštolov….
      Posudzujúc podľa štandardov o ľudskej sláve, sláva ktorého smrteľníka sa môže porovnať s jeho slávou?”

      Washington Irving v “Life of Muhammad”, New York, 1920:
      “Jeho vojenské úspechy nevzbudili pýchu ani slávu, ako keby boli dosiahnuté zo sebeckých dôvodov.
      V časoch jeho najväčšej moci, udržoval tú istú jednoduchosť v spôsoboch a prejavoch, ako v dňoch, keď bol v ťažkých situáciách. Bol znepokojený, keď mu bol, pri vstupe do miestnosti preukazovaný nezvyklý rešpekt”.

 6. Svarga: Skutočne Vás obdivujem za umiernenú komunikáciu. Normálne by človek ukončil komunikáciu po napísaní SITRA AHRA:
  __________________
  A mimo iné, Európa sa mu aj tak neubráni a ani Zet, ani Svarga, alebo kdokoľvek
  iný proti tomu nič nezmôžu.
  Vietor fúka z úplne inej strany.
  —————————–
  Vcelku som si čítanie užil. Na jednej strane vzdelaný rozumný človek a na druhej viditelne človek, ktorý má do hlavy natlačenú ideológiu a nieje schopný ani správne reagovať na príspevky s tým že neustále doplňuje rôzne nepodstatné citáty (ktoré som už v nižších príspevkoch ani nečítal).
  Toto by si mali európania prečítať aby pochopily aká čvarkga sa sem tlačí a ako zmýšla. Citizens sú tu pre nich iba otroci, ktorý sú určený na likvidáciu. Pohostinnosť berú ako samozrejmosť od otrokov na ktorú tu majú nárok.

  Viacmenej sa stotožňujem so svargom a za najpodstatnejšiu považujem informáciu, že araby sa tlačia sem a nie naopak. Keď sú doma utláčaný a chudáci nešťastný prenásledovaný a terorizovaný, prečo sa tlačia sem a presadzujú tu to, predčím utiekli??? Nepochopitelné. Kam sa budú tlačiť potom, keď tu paraziticky zlikvidujú všetky zdroje a zničia svojho hostiteľa?

  Islam je náboženstvo na nastolenie a vynucovanie diktatúry v krajinách s jednoduchými ľuďmi (nechcem vyslovene napísať hlúpimi/sprostými). A to je samozrejme jediný režim, ktorý týmto krajinám môže vládnuť. To už je predsa dávno známe a uznáva to mnoho vzdelaných a inteligentných ľudí (nebudem citovať a vkladať sem nepodstatné hlúposti ako demagóg SITRA AHRA). Ako už uviedol svarga islam je na mieru robený pre tupé masy, tak iby ich uriadil a udržal na uzde. Pre Európu to znamená krok spat cca o 400 rokov. Pre ženy to má priamo zničujúci efekt. Nedokážem pochopiť ani ja, ani ľudia okolo mňa, ako môže vôbec existovať žena, ktorá by chcela žiť v islame (ak už zažila normálny život). Ja budem za práva našich žien a dcér bojovať všetkými prostriedkami (ako je napríklad aj šírenie tohto článku).

  To Svarga: som rád, že ľudia okolo chápu nebezpečenstvo fanatikov a demagógov a dokážu v takejto diskusii trefne napísať svoj názor. Vaše rozvinutie konverzácie so SITRA AHRA je najdôležitejšou časťou tejto stránky s článkom. Vďaka Vám sa prejavil jeho postoj neprijať žiadnu skutočnosť ani fakt priznať nedostatky mohamedovho učenia. Ak by som Vás stretol osobne, tak by som Vám potriasol rukou.

  To ZET: Váš článok som samozrejme zdielal a myslím, že by to mali robiť všetci normálni ľudia. Najväčším klenotom je ale práve diskusia pod ním a názory SITRA AHRA (respective nie jeho názory, ale to čo má natlačené do hlavy)

  Len pre informáciu aby som sa vyhol otázkam aký mám doktorát, tak mám doktorát (PhD) z Informatiky a automatizácie, nie z humanitných vied.

  • Ďakujem, vždy mi ako prekladateľovi dobre padne keď viem (alebo vidím na internete), že niekto zdieľal môj preklad.

   Dovolil by som si zareagovať na pár poznámok z Vášho príspevku. Po prvé, cieľom islamu je, aby sa celý svet podriadil vôli Alláha. Moslimom nejde o šírenie islamu do krajín s blbým obyvateľstvom, ale o šírenie islamu do celého sveta. Takže odpoveď na Vašu otázku, prečo sa sem tlačia a presadzujú to, pred čím utiekli, je, že tu chcú nastoliť šaríu, islamské právo založené na Koráne a Mohamedovej sunne. Vtedy by podľa nich mal nastať svetový mier. Ale ako vidíme, ani podriadenosť islamu nevedie k ukončeniu násilia, takže keby moslimovia teoreticky dosiahli svoje a celý svet sa podriadil islamu, moslimovia by sa postupne vyvraždili medzi sebou a na zemi by zostali len nemoslimovia. Ale kým by sa tak stalo, tak by narobili obrovské škody na kultúrnom dedičstve (tipujem, že by zničili aj obraz Mony Lisy, Eiffelovu vežu a všetky známe umelecké skvosty, a to len preto, že ich vytvorili nemoslimovia a tým pádom sú pre nich „nečisté“).

   Po druhé, správne ste poukázali, že pohostinnosť berú ako samozrejmosť od otrokov, na ktorú majú nárok. Podľa Koránu sú moslimovia najlepšou „obcou“, najlepšími z ľudí, a zároveň považujú nemoslimov za menejcenných ľudí, pre ktorých majú len pohŕdanie, preto je pochopiteľné že sa nechcú integrovať (veď kto by sa už len chcel integrovať do spoločnosti ľudí, ktorými jeho ideológia pohŕda?) a že pohostinnosť považujú za samozrejmosť. ALE aby ste úplne pochopili uvažovanie moslimov, odporúčam Vám knihu Jak porozumět Mohamedovi a muslimům od Alího Sínú a Sex, drogy a islám od Martina Konvičku. Treba si uvedomiť, že Araby pochádzajú z celkom iného civilizačného okruhu než my a aj uvažujú celkom inak než my. Nehostinná arabská klíma a nedostatok zdrojov z nich vychovali to, čím sú a svoju stopu zanechal aj Mohamed.

   Po tretie, ak ste technicky vzdelaný človek, tak Vás zrejme zaujímajú fakty a nie názory. Preto by Vás mohli zaujímať aj fakty o islame a jeho doktríne a ich dobrým zdrojom na internete je Centrum pre štúdium politického islamu (alebo Centre for the study of political islam). Ich videá a knihy stoja za to. Dozviete sa z nich napr., že 64% textu Koránu je o nemoslimoch. A nájdite si na internete tiež článok s názvom Ovocie islamu. Je tam rozoberaná zaostalosť moslimských krajín.

 7. Ad ujo Svarga, SITRA AHRA si kráti dlhú chvíľu a celkom príjemne si Vás doberá. Nemajte mu to za zlé, ale on je taký potmehút. Za druhé, čo sa týka mladých dievčat dnes v staroveku a stredoveku, porovnávate jablká s hruškami. Pri nedostatku potravy sa organizmus vyvíja rýchlešie, takže antická dievčiná vo veku 10/12 rokov je ekvivalentom 13/15 ročnej našej socialistickej (čo sa týka zrelosti). Dnes, to už vďaka hormónom prítomným v potrave ide zase naspäť do antiky, dievčatá dozrievajú skôr.

  • Tak to by vysvetlovalo tie detske sobáše v islame. Kiezby si ma doberal, ale Vy ste nevhodne zažartovali hoci v dobrej viere .

  • To Jánosz: Osobne si myslím, že sa o doťahovanie nejedná (čo ma potom vedie k otázke z akého motivu to takto obhajujete). Je vidno, že komentáre SITRA AHRA sú rovnaké s akými som sa už stretol – opakované papagájovanie niečoho čo počul a sám sa nad tým neskúsil nestranne zamyslieť.
   Ohľadne veku dievčiny sa nemá význam ani baviť. Osobne si myslím, že to je zrovna tá menej podstatná skutočnosť, ktorá tu bola popísaná a týkala sa jediného človeka – Mohameda. Horšie je, že si moslimovia asimilujú jeho konanie do aktuálnej doby a berú ho ako precedens – vzor chovania – a to už v poriadku nie je.
   Ohľadne jeho osobnosti je zrejmé, že zohral pri zjednocovaní arabských zemí cca v roku 600 nejakú úlohu, ktorú mu nemožno odoprieť. Problém je, že sa objavuje nebezpečný pokus aplikovať jeho princípy z pred 1400 rokov na modernú kultúru, čo je definitívne pre Európu mimoriadne nebezpečné.

   To zet: Ďakujem za Vaše poznámky k môjmu príspevku a ďalšie zdroje informácií. Ohľadne cieľov islamu iba to, že ja som písal príspevok o jeho historickom vzniku a zámere. Vtery boli na blízkom východe nejednotné krajiny súperiace o zdroje. Je mi jasné, že teraz už moslimom nejde o šírenie islamu iba do krajín s jednoduchým obyvateľstvom, ale o šírenie islamu do celého sveta
   Podstatným faktom, ktorý ste napísal je, že ani samotný moslimovia niesú v ich konaní jednotný a nemajú problem na seba útočiť a zabíjať sa. Horšie ale je, že spoločný nepriateľ je silný motív spojenectva – a ich spoločný nepriateľ sú všetci okrem moslimov. To čo bude ďalej a že sa budú sami vyvražďovať ste už opísali.

 8. Je obdivuhodné, koľko máme dnes polyhistorov. Vyznajú sa v Biblii, Koráne, židobolševizme, histórii Tretej ríše a kto vie v čom ešte. Ja s nimi nechcem polemizovať. Zabúdajú však, že podľa A. H. propaganda musí byť stručná, inak sa začne trieštiť. To isté platí aj o komentároch, lebo z veľkej záplavy informácií má človek miš-maš a prestane ich čítať. Ja som, čo sa islamu týka, ovplyvnený Orianou Fallaci, ktorej knihu „Sila rozumu“ asi niekto tak skoro neprekoná. Škoda, že už nie je medzi nami.

  • Môžem vedieť čo sa Vám na tej knihe tak veľmi páči?

   • Škoda, že ste neuviedli, či ste tú knihu čítali, alebo nie. Skôr ste mi mali položiť otázku, čo sa mi na tej knihe nepáči, aby som mohol byť stručný. Takže iba toľko: Páči sa mi, ako autorka vysvetľuje snahu islamského sveta pretransformovať západnú spoločnosť, a to vrátane jej zákonov. Páči sa mi, že poukazuje na to, že napadnutá civilizácia sa stále viditelnejšie podvoľuje, mamiesto aby vzkriesila svoje ideály, na ktorých bola postavená. A že to píše s nadhľadom, ktorý mnohým chýba …

    • Pýtal som sa preto, lebo som si o islame prečítal už viacej ako 10 kníh a Sila rozumu bola jedna z najslabších. Tá kniha vlastne ani nie je o islame ako skôr o islamizácii a politike. Ak chcete islam aj pochopiť a nie len čítať o jeho snahách o nadvládu (nielen) nad západnou spoločnosťou tak Vám odporúčam knihy Proč nejsem muslim (Ibn Warraq), Jak porozumět Mohamedovi a muslimům (Alí Síná), Islám bez závoje (Robert Spencer) a Samostudijní kurz politického islámu (Bill Warner). Prvé dve menované knihy sú pomerne rozsiahle, zvyšné majú o niekoľko sto strán menej. Vyberte si.

     • Ďakujem pán zet. Ak sa mi podarí k tým knihám dostať, tak si ich určite preštudujem. Avšak aj v tej „jednej z najslabších“ kníh je napísané všetko, čo ste uviedol v svojom príspevku 27. januára 2017. Nemám voči Vášmu komentáru žiadne výhrady.

Leave a Reply