Domov / Hlavná strana / Analýza / Od energetickej vojny po menovú vojnu: americký útok na ruský rubeľ – časť I.

Od energetickej vojny po menovú vojnu: americký útok na ruský rubeľ – časť I.

pnacWashington vedie proti Moskve multispektrálnu vojnu. Ak sú o tom nejaké pochybnosti, mali by sme ich odložiť bokom. Do tejto multispektrálnej vojny sú zahrnuté geopolitika, veda a technológie, špekulácie, finančné trhy, toky informácií, veľké podnikové konglomeráty, inteligencia, masová komunikácia, sociálne médiá, internet, populárna kultúra, spravodajské siete, medzinárodné inštitúcie, sankcie, publiká, verejná mienka, nacionalizmus, rôzne vládne orgány a agentúry, politika identity, zástupné vojny, diplomacia, vyrovnávanie medzinárodných spojenectiev, veľké obchodné dohody, mimovládne organizácie (MVO), ľudské práva, prestíž, vojenský personál, kapitál a psychologické taktiky. Dennodenne môžeme vidieť, ako sa tento boj odohráva na rozhlasových vlnách, na vojnových divadlách na Ukrajine a Strednom Východe, prostredníctvom vyhlásení a obvinení diplomatov a v ekonomickej sfére.

Navyše, diskusie a otázky o tom, či sa objavila nová studená vojna – studená vojna po Studenej vojne – alebo či sa Studená vojna nikdy neskončila, by sme tiež mali odložiť bokom. Mentalita Studenej vojny vo vonkajšom okruhu Washingtonu nikdy nezomrela. Z pohľadu ruských funkcionárov je jasné, že USA nikdy nezložili svoj vojnový palcát a pokračovali v útoku. Rozpustenie Varšavského paktu, porazenie Sovietov a Východného bloku a rozobratie Sovietskeho zväzu na pätnásť republík nebolo pre bojovníkov Studenej vojny v USA dosť. Novo vzniknutá Ruská Federácia musela byť podľa ich názorov utlmená.

Petro-politika bola tiež hlavným rysom tejto multispektrálnej vojny. V tomto boji boli faktorom nie len ceny energií, ale sú ním aj finančné trhy a národné meny. Zmanipulovaný pokles cien energií, ktorý bol hnaný záplavou svetového trhu s ropou, sa teraz rozšíril kvôli náporu na hodnotu ruského rubľa. Toto je súčasť niečoho, čo sa javí byť zámerným dvojstranným útokom na Ruskú Federáciu, ktorého cieľom je znížiť ruské príjmy prostredníctvom manipulácie trhu cez ekonomické sankcie a poklesy cien. Je to niečo, čo by ste nazvali „dvojitou pohromou“. Hoci boli na ruskú ekonomiku uvalené sankcie zo strany USA a ich spojencov, vrátane Austrálie, Kanady, Európskej Únie a Japonska, došlo k útokom na hlavný zdroj príjmov Ruska – energiu – a jeho národnú menu.

Menová vojna a inflácia

Cena ruského rubľa začala padať v decembri 2014, ako následok ekonomického tlaku na Ruskú Federáciu, pokles globálnych cien energií a špekulácií. „Súdiac podľa situácie v krajine sa nachádzame uprostred hlbokej finančnej krízy, takej, o ktorej i zamestnanci Centrálnej banky hovoria, že ju nepredvídali vo svojich najhorších nočných morách.“ Komentoval reportér Interfaxu Vjačeslav Terechov menovú krízu, kým hovoril s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas kremeľskej tlačovej konferencie dňa 18. decembra 2014. Na tlačovej konferencii toto potvrdil tiež sám Putin. Kým Putin odpovedal Terechovovi, vysvetlil, že „situácia sa zmenila pod vplyvom určitých zahraničných ekonomických faktorov, v prvom rade ceny zdrojov energií, ropy a následne aj plynu.“

Niekto si môže pomyslieť, že pokles hodnoty ruského rubľa je výsledkom trhu správajúceho sa po svojom, kým ostatní, ktorí uznávajú, že je v tom zapletená manipulácia trhu, sa môžu otočiť a viniť z toho ruskú vládu a Vladimíra Putina. Tento proces bol však riadený americkými machináciami. Jednoducho to nie je výsledok vlastného správania sa trhu alebo výsledok politík Kremľa. Je to výsledok amerických úloh a politiky, ktorá sa úmyselne zameriava na Rusko kvôli destabilizácii a devastácii. To preto Putin odpovedal na Terechovovu otázku tak, že pokles hodnoty ruského rubľa „očividne vyprovokovali najmä vonkajšie faktory.“

Zástupkyňa štátneho tajomníka USA Victoria Nulandová – manželka spoluzakladateľa Projektu pre nové americké storočie (PNAC) a neokonzervatívneho obhajcu impéria Roberta Kagana – a zástupca amerického ministerstva financií Daniel Glaser povedali v máji 2014 Výboru zahraničných vzťahov Snemovni reprezentantov USA, že cieľmi americkej stratégie ekonomických sankcií proti Ruskej Federácii nebolo len poškodenie obchodných vzťahov a podnikania medzi Ruskom a EÚ, ale tiež spôsobenie ekonomickej nestability v Rusku a vytvorenie nestability meny a inflácie. Inými slovami, vláda USA sa zameriavala na ruský rubeľ kvôli devalvácii a na ruskú ekonomiku kvôli inflácii prinajmenšom od mája 2014.

Zdá sa, že USA sa snažia vmanipulovať Kremeľ do toho, aby míňal ruské zdroje a fiškálne rezervy na boj s infláciou ruského rubľa, ktorú zosnoval Washington. Kremeľ však neskočí na návnadu a nenechá sa vyprovokovať k vyčerpaniu približne 419 miliárd dolárových rezerv zahraničnej meny a zlatých rezerv Ruskej Federácie alebo akejkoľvek z rezerv vo výške približne 8,4 bilióna rubľov, v snahe o podporenie upadajúcej hodnoty ruského rubľa. V tomto ohľade počas tlačovej konferencie 18. decembra prezident Putin vyhlásil nasledovné: „Centrálna banka nezamýšľa ich všetky nezmyselne „vyplyvať“, čo je správne.“ Putin toto zdôraznil znova, keď na otázku Vjačeslava Terechova odpovedal, že ruská vláda a ruská Centrálna banka „by nemali rozdávať naše zlato a rezervy zahraničných mien alebo ich vyplytvať na trhu, ale poskytnúť úverové zdroje.“

Kremeľ chápe, čo sa Washington pokúša robiť. USA opakujú staré plány hry proti Rusku. Manipulácia ceny energie, devalvácia meny a dokonca americké pokusy o polapenie Ruska v konflikte so svojou sesterskou republikou Ukrajinou sú všetko reprodukcie amerických taktík, ktoré boli použité predtým počas Studenej vojny a po roku 1991. Napríklad zatiahnutie Ruska na Ukrajinu by bolo reprodukciou toho, ako USA zatiahli Sovietsky zväz do Afganistanu, kým manipulácia s cenami energií a finančnými trhmi by sa rovnala americkej stratégii použitej na oslabenie a destabilizovanie Baasistického Iraku, Iránu a Sovietskeho zväzu počas Afgansko-sovietskej vojny a Iracko-iránskej vojny.

Namiesto pokusov o zastavenie poklesu hodnoty rubľa sa zdá, že Kremeľ sa rozhodol strategicky investovať do ruského ľudského kapitálu. Ruské fondy národných rezerv sa použijú na diverzifikáciu národnej ekonomiky a posilnenie sociálnych a verejných sektorov. Toto je napriek ekonomickej vojne proti Rusku ten dôvod, prečo sa mzdy učiteľov na školách, profesorov na postsekundárnych inštitúciách vzdelávania a výcviku, zamestnancov kultúrnych inštitúcií, doktorov v nemocniciach a klinikách, zdravotníkov a zdravotných sestier – najdôležitejších sektorov pre rozvoj ruského ľudského kapitálu a kapacity – zvýšili.

Ruský medveď sa pokúša získať si tureckého sivého vlka

Kremeľ má však k dispozícii celý zoznam možností na obranu pred americkou ofenzívou proti Rusku. Jedna z nich zahrňuje získanie si Turecka. Ruské získavanie si priazne Turecka zahrňovalo ruské odstúpenie od výstavby plynovodu Južný prúd z Ruska naprieč Čiernym morom do Bulharska.

Putin 1. decembra oznámil, že Rusko zrušilo projekt Južný prúd. Namiesto toho bol projekt plynovodu Južný prúd nahradený plynovodom, ktorý vedie cez Čierne more do Turecka z južného Federálneho okrsku Ruskej Federácie. Tento alternatívny plynovod bol všeobecne predstavený ako „Turecký prúd“ a spája dohromady ruský energetický gigant Gazprom s tureckým Botasom. A čo viac, Gazprom začne dávať Turecku zľavy pri nákupe ruského zemného plynu, čo zvýši zosilnenie rusko-tureckej spolupráce.

Dohoda o zemnom plyne medzi Ankarou a Moskvou vytvára obojstranne výhodnú situáciu pre tureckú aj ruskú stranu. Ankara dostane nie len zľavu na dodávky energie, ale Turecký prúd dáva tureckej vláde to, čo chcela a po čom túžila roky. Plynovod Turecký prúd urobí z Turecka dôležitý energetický koridor a tranzitný bod, uchádzajúci sa o príjmy z tranzitu. V tomto prípade sa Turecko stane koridorom medzi energetickým dodávateľom Ruskom a energetickými zákazníkmi v EÚ i mimo nej, v juhovýchodnej Európe. Ankara získa určitý vplyv nad Európskou Úniou a bude mať tiež mimoriadnu kartu na rokovaniach s EÚ, pretože EÚ s ňou bude musieť nakladať ako so sprostredkovateľom energie.

Rusko za svoju časť znížilo riziká, ktorým čelilo pri výstavbe Južného prúdu tým, že zrušilo projekt. Moskva by plytvala zdrojmi a časom na vybudovanie Južného prúdu, len aby boli na projekt uvalené sankcie alebo aby mu na Balkáne robili Washington a Brusel obštrukcie. Ak Európska Únia naozaj chce ruský zemný plyn, potom môže byť plynovod Turecký prúd rozšírený z Turecka do Grécka, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Srbska, Maďarska, Slovinska, Talianska, Rakúska a ostatných európskych krajín, ktoré chcú byť integrované do energetického projektu.

Zrušenie Južného prúdu tiež znamená, že na určitú dobu tu bude pre Európsku Úniu o jeden alternatívny energetický koridor z Ruska menej. Toto má pozitívne následky pre urovnanie na Ukrajine, ktorá je dôležitou tranzitnou trasou pre ruský zemný plyn do Európskej Únie. Ako spôsob zabezpečenia toku zemného plynu naprieč územím Ukrajiny z Ruska bude Európska Únia viac naklonená vyvíjaniu nátlaku na autority v Kyjeve, aby ukončili konflikt na Východnej Ukrajine.

Na plynovod Turecký prúd sa dá viacerými spôsobmi nazerať ako na prerobený neúspešný plynovod Nabucco. Turecký prúd nielen priláka Turecko a dá Moskve páku proti Európskej Únii, no namiesto zníženia ruského vplyvu, čo mal Nabucco pôvodne urobiť, tiež nový plynovod do Turecka prehovorí Ankaru, aby zosúladila svoje ekonomické a strategické záujmy s tými ruskými. To preto pri posudzovaní Nabucca a súperenia o založenie alternatívnych energetických koridorov tento autor v roku 2007 poukázal na to, že „vytvorenie týchto energetických koridorov a sietí je ako dvojsečný meč. Tieto geostrategické oporné body alebo energetické pivoty tiež môžu prepnúť smery svojich pákových efektov. Integrácia infraštruktúry tiež vedie k ekonomickej integrácii.“

Vytvorenie Tureckého prúdu a posilňovanie rusko-tureckých väzieb môže dokonca pomôcť upokojiť krvavý konflikt v Sýrii. Ak bude iránsky zemný plyn integrovaný do hlavného terminálu Tureckého prúdu prostredníctvom ďalšieho energetického koridoru vstupujúceho do Anatólie z iránskeho územia, potom budú turecké záujmy ešte tesnejšie zosúladené s Moskvou a Teheránom. Turecko sa zachráni pred porážkou svojich neo-osmanských politík a bude schopné stiahnuť sa zo sýrskej krízy. Toto Ankare dovolí znovu sa zosúladiť so svojimi dvomi najdôležitejšími obchodnými partnermi, Iránom a Ruskom.

To kvôli dôležitosti iránsko-tureckých a rusko-tureckých obchodných a energetických väzieb má Ankara s Ruskom a Iránom porozumenie, že politika a jej rozdiely kvôli sýrskej kríze sa nepostavia do cesty ich ekonomickým a obchodným vzťahom, hoci Washington sa pokúsil narušiť iránsko-turecké a rusko-turecké obchodné a energetické väzby tak, ako narušil obchodné väzby medzi Ruskom a EÚ. Ankara si však uvedomuje, že ak dovolí politike narušiť jej ekonomické väzby s Iránom a Ruskom, tak Turecko samotné sa oslabí a stratí akúkoľvek nezávislosť, akú si užíva.

Majstrovsky oznamujúc ruský krok, Putin počas svojej návštevy Ankary tiež využil príležitosť, aby uistil, že vo vnútri EÚ dôjde k prudkej konverzácii. Niekto by to nazval sypaním soli do rán. S vedomím, že zisk a náklady obetovanej príležitosti vytvoria vnútornú diskusiu v Bulharsku a EÚ, sa Putin rečnícky opýtal, či sa Bulharsku dostane ekonomickej kompenzácie od Európskej Komisie kvôli strate.

Pokračovanie…

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Strategic Culture

O ::prop

51 komentárov

 1. Bez toho aby som akokoľvek komentoval počínanie Ruska, priložím naprosto fantasticky rozanimované a veľmi trefné Jolkinove karikatúry na tému pád Rubľa a tému Putinovho posledného prejavu k ekonom. situácii v Rusku 🙂
  Ak tam niekomu budú unikať súvislosti, môžem prípadne dovysvetliť 🙂

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2WI8eCxxdu4

 2. Kto nerozumie vysvetlim ako Jozef :-). Zapnite si titulky su tam aj ceske.

  • No, tak to teda bola riadna sila. Najmä tá časť, kde tvrdí že sa tie banánové republiky Luganda a Dombabwe vlastne bijú za život 40 miliónov Ukrajincov, ktorí to vo svojej prostote zatiaľ ešte nechápu. Jeden by sa z toho povracal. Všakovako vypatlané bandy nepredstaviteľného ľudského odpadu z Ruska a Čečenska sa preháňajú po časti Lugaňska a Donecka , lúpia si to krížom-krážom, terorizujú obyvateľstvo, oberajú ho o majetok, unášajú a vraždia, vraždia sa z hamižnosti ešte aj medzi sebou, ostreľujú obytné kvartály a školy, obrali o ilúzie povstalcov, ktorý sa naivne nechali oklamať žvástami z Ruska, komančami a od megazlodejov zo Strany regiónov a henten odkundes ich ešte povýši na spasiteľov Ukrajincov a pomaly vydáva ten svoj hnoj za filozofiu.

   Ľudia, preboha, naučte sa po Ukrajinsky alebo aspoň po rusky a študujte históriu priamo u zdrojov, snorte po internete po veciach, ktoré vám žiadny „ochotný chlapák“ z mašinérie ruskej propagandy nikdy nepreloží. A hlavne myslite. Máte tu Ukrajinu v ktorej Rusko skoro nejakých 200 až 300 rokov systematicky potláčalo históriu, jazyk, kultúru a vôbec všetko Ukrajinské. Máte tu Rusko, ktoré chrlí nezmysly o tom, že východné územia Ukrajiny prináležali Rusku, zároveň že Ukrajina vlastne pred Leninom neexistovala, máte tu Rusko čo už vedie šiestu vojnu za dvadsať rokov a čo si veselo porušilo Budapeštianske memorandum a úplne nepopierateľne zabralo Krym. Máte tu minimálne USA a UK, ktoré by mali na základe toho istého memoranda automaticky zakročiť, čo ale nespravili. Aká je tam zo strany západu geopolitika? Však sú všetci zo správania sa Ruska na mŕtvicu a jediné čo ich od začiatku zaujíma je to, ako z toho vyliezť a nevyzerať ako… no, však viete čo..

   Ukrajinci boli od svojich politikov dvadsať rokov kŕmení sľubmi a tak im pretiekol pohár trpezlivosti a jednoducho si ustrojili Majdan. Sami. Nebola za ním žiadna geopolitika, bolo to ich vlastné rozhodnutie a každá kto ho reálne videl veľmi dobre vie, že to nebol len nejaký puč ako sa to snaží svetu nahovoriť ruská propaganda. Bola to revolúcia so všetkým čo k tomu patrí a od istej chvíle z toho bolo dokonca povstanie.

   • Kde si kúpil taký dobrý fet? Aj ja chcem.

   • Cely tento tvoj prispevok dokonale naplna definiciu trollingu. Vsade same ad hominem, ad absurdum, pejorativa od A po Z => pseudoargumenty. Stale spominas nejaku rusku propagandu; to ci je nejaka propaganda ruska, americka, zidovska atd. vobec nie je podstatne. Podstatne je ci je lziva alebo nie je.

    „There is truth, and there is untruth.“

    • Nesledujem americkú propagandu, nemám na to čas. No ruskú sledujem veľmi poztorne a je kompletne lživá. Čo je trolling podľa teba? Že po tebe chcem, aby si sa naučil po rusky a ukrajinsky alebo aspoň po rusky?? Na rozdiel od premúdrených hlupákov ktorí šíria každú sprostosť sú moje komentáre k téme Ruska a Ukrajiny vykúpené tisícami hodín môjho času. Všetko čo som napísal je pravda a ak sa ti nepáčia moje pejoratíva, skús sa najprv prehrabávať stovky hodín v tonách ľudských sr.čiek a nejaké mierne pejoratíva budú to najmenej, čím sa budeš musieť ventilovať, aby si si zachoval vieru v človeka a zdravý rozum.

     • Takže si vlastne úbohá a poľutovaniahodná obeť ukrajinskej propagandy.

     • Aká obeť Ukrajinskej propagandy pomätenče, však ja predsa sledujem a odpočúvam aj ruskú a proruskú stranu a nie len médiá,. ale najmä priame zdroje informácií. Čo si myslíte, že si nechám dobrovoľne vymieľať mozog jednosmerným informačným tokom? Takýto spôsob prístupu k informáciám je blízky vám, nie mne. Okrem toho, Ukrajina žiadnu oficiálnu propagandu neorganizuje, tam sa v médiách neraz trepe piate cez deviate a jediný dôveryhodný oficiálny zdroj informácií je tam iba Hromadske TV, aspoň teda ja dôveryhodnejší nepoznám. Ukrajina síce teraz vytvorila „ministerstvo informácií“, to však zatiaľ nefunguje.

      Keď už neviete odolať a z nejakej nespokojnosti z dnešným svetom alebo z odporu k západnej politike cítite potrebu šprtať do týchto vecí, dajte si tú námahu aby ste sa k informáciám naučili pristupovať správnym spôsobom.

     • „Na rozdiel od premúdrených hlupákov ktorí šíria každú sprostosť sú moje komentáre k téme Ruska a Ukrajiny vykúpené tisícami hodín môjho času. Všetko čo som napísal je pravda“
      Cele na smiech(plac). Ja narozdiel od teba nikomu svoje nazory nevnucujem (mienkotvorne tendencie). Vlastne mi ta je trocha aj luto, lebo posobis dojmom typickej obete dlhodobej propagandy absentujucej nejaky vlastny nazor. Na margo osmozy: vrana k vrane…

     • Prepáč mi, že som ťa podozrieval z podliehania ukrajinskej propagande. Môj omyl, Ukrajina žiadnu svoju propagandu nemá. Tam funguje len tvrdá protiruská US-propaganda šírená v ukrajinskom jazyku. A s takými priateľmi, ako sú USA, Ukrajina žiadnych nepriateľov nepotrebuje.
      Inak z toho, čo som videl z ukrajinskojazyčnej propagandy, som pochopil jedno. Ukrajinci vlastne ani nie sú národ, je to skôr sekta náboženských fanatikov. Až na pár umlčaných výnimiek.

    • Je mi ľúto, ale znaky trolovania spĺňa do bodky tvoj príspevok. Keď už niekoho obviňuješ zo všeličoho, ale neuvedieš jediný príklad, kde sa tak deje, tak je to iba plané tliachanie. Jozef má svoje tvrdenia aspoň podložené – možno svojim spôsobom zaujaté, ale podložené. Ja sám nechápem, ako si súdny človek môže myslieť, že niečo je iba čierne a niečo iba biele. Rusko nie je žiadna výnimka. Vidieť v Rusku nejakého záchrancu Európy, ktorý cvála na bielom koni, je rovnaká sprostosť, ako vidieť Ukrajincov výhradne ako šialencov, ktorí chcú vyvraždiť všetkých Rusov. Mali sme možnosť poznať ruské čižmy na našich krkoch. Asi to nestačilo, nová generácia sa nepoučila a opäť robí tie isté chyby. Už len chýba pozývací dopis Ruskej federácii na vstup jej vojsk na Slovensko a ochranu pred imperializmom. Vasiľ Biľak sa musí poriadne smiať.

     • Vďaka za podporu kamarát, prišla presne vo chvíli keď som ju potreboval.

     • Myslím, že nikto tu nepísal, že Rusko je záchranca Európy o to tu vôbec nejde.Rusko sa snaží zachrániť pred Amerikou, aby nedopadli ako nesvojprávna Európa.Európa, ktorá skáče ako Amerika píska aj keď ju to finančne poškodzuje.Sledovať propagandu iba z Ruskej strany a ignorovať Americkú o niečom svedčí.Zrejme tá Americká propaganda je podľa teba automaticky pravdivá.Vasil Biľak bol taký istý zradca ako tí ktorí pozývajú Američanov aby si tu stavali svoje základne=len v ružovom.Ľudia sa poučili z histórie a vidia ako im mrzká lúza spoza mláky vtĺka kliny do hlavy.Takých spasiteľov sme tu už mali veľa.Či už boli z východu, alebo zo západu vždy sledovali iba svoje ciele na úkor Slovenska.

     • Tak pozývať Američanov je zrada. Čo je potom podľa teba pozývať Rusov?

      Ak by si sa aspoň na chvíľu zamyslel nad mojim predošlým príspevkom, alebo pozrel mnohé moje komenty, zistil by si, že mne je rovnako protivná ako propaganda americká, tak ruská. A obe pracujú s polopravdami a lžami. To je asi ale nad tvoje chápanie, očividne z ruskej papuľky sa sype samé zlato, ale z americkej výhradne sračky. Presne o takých ľuďoch som písal. Nepoučiteľný rusofil, ktorý za zlatý rublík predá vlasť. Rovnaký ako Dzurindovci, Ficovci a spol, ktorí Slovensko predávajú za zlatý dolárik… Ty nehovor nič o Biľakovi, si rovnaký ako on.

     • osmoza 6. január 2015 at 16:09

      AHA ! Nacista karhá (údajneho) rusofila za nepoučenie sa z histórie ?

      Čo je milí Propáci horšie ? Nacista alebo rusofil ?

     • Zdá sa mi, že si mýliš pojmy nacizmus a nacionalizmus. Ale u vašej fajty normálny jav.

     • „osmoza “ Ak si si nevšimol tak ja dávam do jedného vreca tých, ktorí tu pozývajú cudzie vojská.Nerob zo mňa rusofila ty americká mánička.

 3. osmoza 6. január 2015 at 16:09

  AHA ! Nacista karhá (údajneho) rusofila za nepoučenie sa z histórie ?

  Čo je milí Propáci horšie ? Nacista alebo rusofil ?

 4. Propaganda je oplzlý nástrj demonického systému, zvaný demokracia.
  Demos bol vždy démonický. V celej doterajšej histórii ľudstva poznáme len jedno obdobie pravdivej propagandy a to bolo obdobie rokov 1939-1945, propaganda Dr.Goebbelsa v Nemecku. Je už dávno uznávané, že každý jeho verejný prejav, každé slovo čo povedal, boli pravdou.
  Samozrejme je právom každého veriť, čomu chce a to právo má aj Jozef, aj Osmoza. Keď mu chcem oponovať, musím tak urobiť evidenciou, dôkazmi, kde nemá pravdu, kde sa mýli. Verim, že ukrajinsko-ruskú situáciu sleduje veľmi blízko, ako píše, (ja moc nie, je to veľmi ďaleko od môjho záujmu, ale hlavne je mi od začiatku jasné o čo ide, nota bene TV a media už skoro Ukrajinu ani nespomenú), nemám dôvod mu neveriť a v žiadnom jeho príspevku nevidím, kde tvrdí, že Americká propaganda má pravdu. Podobne, netvrdí to ani p.Osmoza.
  Osobne, nikdy som nemal v láske Rusko a Rusov, pokiaľ mi história nepovedala o nešťastí tohoto národa. Hitler nešiel proti ruskému ľudu, ale išiel do Moskvy vyhnať tú kliku, ktorá prišla z Ameriky ujarmiť týchto 250 miliónov nešťastníkov, ohlúpených pár judeánmi, aby raz prevždy zničil bolševizmus (to si prísahal ako svoj životný cieľ), ktorému už skoro prepadlo aj Nemcko, ovlivnené takými ‘politrukmi’ ako Roza Luxemburg a Karl Liebknecht, samozrejme židia.
  Jedno ale musíme pripustiť a to musí aj Jozef či Osmoza, že Rusko si nemôže dovoliť, aby NATO, samozrejme pod direktívou USA si zariadili na Ukrajine dokonca na Kryme svoje raketové základne, proti Rusku. Takí sebevrahovia v Moskve predsa len nesedia.
  Koniec koncom, je to obdobná situácia, keď Kennedy vyhnal Chruščova z Kuby.

 5. Dal som si tú námahu a spravil som malý výber z toho, čo mi prišlo pod ruku – špeciálne pre trolla BESa a iných nabudených trubadúrov, ktorí tak radi spievajú ruské balady o sladkých rajoch DNR a LNR.

  Nič z toho čo teraz zverejňujem nie je od ukrajinskej strany, nie je to Ukrajinská propaganda a všetko je to jasne a dokázateľne priamo od separatistov.. Kto nevie po rusky, nech si dá preložiť aspoň odkaz kozákov Putinovi a Plotnickemu.

  „Ľudový súd“ a tresty smrti za znásilnenie::

  https://www.youtube.com/watch?v=G5L9ExCb6KA
  …………………………………………….

  Rovnaký „ľudový súd“ – väzenie pre ženy ktoré prichytia v kaviarniach, reštauráciách alebo kluboch. Ruské ženy majú skrátka sedieť doma. (nariadenie bolo našťastie na druhý deň na nejaký príkaz „zhora“ zrušené):

  https://www.youtube.com/watch?v=WEl2f0WMOuM

  ………………………………………………………..

  Znechutení kozáci Jevgenij Iščenko a ataman (veliteľ) Pavel Drjomov z 1.kozáckeho pluku LNR – pár slov o „humanitárnej pomoci“ a o reálnom stave v LNR

  https://www.youtube.com/watch?v=XUiAjj8WNzU
  …………………………………………………………..

  Rozhnevaní kozáci a kozácky ataman Pavel Drjomov z 1.kozáckeho pluku LNR – pár slov Putinovi a Plotnickemu alebo pár rozhnevaných slov o rabovaní, mafiánčení a sfalšovaných voľbách v LNR:

  http://www.youtube.com/watch?v=mRV7ShdS5Z8
  …………………………………………………………..

  Zavraždený Betmen (Alexandr Bednov) – šéf teroristického bataliónu LNR „Betmen“ spolu s jeho ochrankou. Zavraždení boli bandou Plotnickeho ev. ruským Specnazom na príkaz Plotnickeho :

  https://www.youtube.com/watch?v=YUjgWk8DEw8
  ………………………………………………………..

  Malý zostrih z výpovedí týraných občanov LNR a DNR a malý zostrih z vypočúvania dvoch sadistov „Fobusa“ a „Maniaka“ patriacich k Betmenovému teroristickému batalionu. Vyšetrovateľ patrí ku bande Plotnickeho v LNR:

  https://www.youtube.com/watch?v=sFzvfo1HehY&index=2&list=PLo-7j08tadJxjuHUdOUMQvwQkNjJIymlq
  …………………………………………………………………

  Dôkaz z oficiálnej YT stránky TV Luganskej Národnej Republiky, že Plotnickeho ľudia skutočne zabili Betmena a že predchádzajúce vypočúvania sú skutočne prevedené vyšetrovateľom z LNR a neide teda o nejakú scénku zohratú ukrajinskou službou:
  https://www.youtube.com/watch?v=M4lnp4DxNUg
  https://www.youtube.com/watch?v=gVSWFBxPy-Q
  ………………………………………………………………

  Tento videozáznam ma neprestane nikdy fascinovať. Úplne absurdná devastačná bitka medzi dvoma či presnejšie troma bandami teroristov v Donecku medzi sebou a z pohľadu viacerých bezpečnostných kamier. Toto video názorne vysvetľuje, prečo týchto „separatistov“ (prevažne z Ruska a nie z Ukrajiny) nazýva ruský vojnový fotoreportér Sergej Lojko „opice s granátmi“:

  https://www.youtube.com/watch?v=d9nW6XfbAAU
  …………………………………………………………….

  Zatiaľ čo v „DNR“ sa sporia o pole pôsobnosti iba dve bandy, ktoré zdá sa v poslednej dobe spolu aj vychádzajú, v LNR sa mi počet bánd ktoré majú rozdelené územie nepodarilo spočítať. Vždy niekto ubudol, alebo niekto pribudol.
  ======================================

  Pokiaľ sa chce niekto hrabať v dokumentoch skopčených z počítača nemenovaného občana ruskej federácie a hľadať v nich zaujímavé dokumenty ohľadom ruskej politiky v Ukrajine, môže si to skúsiť, tu sú:

  https://drive.google.com/folderview?id=0BxsQ108is142Q1dMcVNUc3J2U28

  Rovno ale hovorím, že všetky dokumenty sú uložené inde a toto je iba filtrovaná časť, pričom už nie sú „sterilné“ a skrátka môžu byť upravené alebo podhodené.

 6. Diskusia, hotový Archipelag Hlupák, pozývací list, hlúposť, pozrite si znenie Varšavskej zmluvy a odpoveď L.Johnstona na list Brežneva, potláčanie ukrajinského jazyka 200-300 rokov, to je ďalšia hlúposť, historické diletantizmy tu fičia jedna radosť, je to jasné, Slováci sú aspoň takí hlupáci ako Američania podľa ktorých Ivan s medveďom v Rusku pijú vodku a na každej dedine montujú atomovu bombu. Je jednoducho koniec , zapamätajte s dobre marec 2016, Inak ste si asi nevšimli, že Poprade ruských turistov vítali chlebom a soľou a s muzikou, Slováci na Krym/Tavrida- taký je pôvodný názov poloostrova z grečtiny/ a Rusi do Tatier. Už sme tam boli s Rýchlou divíziou ale tú teraz nemáme, A tak Kiska riťou stíska…

 7. ad Jozef:
  Nedá mi nereagovať na vaše príspevky a váš postoj ku konfliktu na Ukrajine, keďže tieto vaše poznámky sú veľmi tendenčne, jednostranné a povrchné a zapadli tak do jednofarebného kontextu rétoriky USA a NATO, čakal som od vás trocha viacej vyváženosti a samostatného myslenia. Mrazí ma z toľkej ľahostajnosti a nepochopenia tohoto konfliktu.
  Od začiatku ukrajinskej krízy sme svedkami rozdúchavania vášní a zadržovania pravdivých a vyvážených informácií o príprave a priebehu ukrajinského puču a jednostrannej propagandy namierenej výhradne proti Ruskej federácii.
  Pýtam sa vás viete vôbec, koľko ľudí bolo nútených utiecť zo svojich domovov z týchto vojnou postihnutých oblastí?
  Viete koľko mladých proruských aktivistov vo veku 18 -25 rokov zaživa zhorelo v odesskom dome odborov, ktorý zapálili ukrajinskí neofašistickí radikáli? Bolo ich cez 60, možno viac, Kyjev samozrejme všetko zľahčuje. Zapálenie budovy, kam sa zabarikádovali desiatky ľudí, nie je tragickou udalosťou, je to zverstvo. To používali, a ako je vidieť, aj naďalej používajú nacisti. Toto sa nedotýka vášho srdca?
  Viete, vôbec o tom, že ukrajinská vláda vypla všetky možnosti informovania, vrátane internetového pripojenia v uvedených bojom zmietaných regiónoch?
  Bol by som rád, keby ste si našli čas a skúsili si odpovedať na zopár poznámok k chronologickému priebehu udalostí na Ukrajine. Prevrat proti demokraticky zvolenému ukrajinskému prezidentovi Janukovičovi, parlamentu a ostatným zložkám štátnej moci bol a je ospravedlňovaný akýmsi bojom za slobodu a za vstup do EU. Chcete povedať, že na Ukrajine dovtedy nebola sloboda a demokracia? Znamená to, že demokratické zriadenie v ktorejkoľvek európskej krajine môžeme „legitímne“ zvrhnúť ozbrojenými skupinkami, ktoré neuspeli vo voľbách a svoje záujmy presadzujú za použitia zbraní násilím v uliciach.
  O tom, že na prevrate sa zúčastnili dobre vyzbrojené skupiny svedčí aj vyhlásenie novej ukrajinskej vlády o amnestii pre tých, ktorí vrátia nelegálne nadobudnuté zbrane z Majdana. Ak máte čas a záujem o pohľad z druhej strany barikád, pozrite si toto video nemeckej televízie, aké sa stali terče z policajných jednotiek, ako ľahko sa stávajú horiacimi fakľami, ako buldozer tlačí na ich šíky… http://www.youtube.com/watch?v=Z08RjBpK6Vo
  Zrazu nikoho nezaujíma, kto povraždil viac ako stovku ľudí na Majdane. Pritom by to bolo pre súčasnú vládu veľmi jednoduché a ľahké, lenže to nevyhovuje komusi. Okrajovo sa síce pripúšťa existencia ukrajinských nacistov a fašistov v ukrajinskej vláde z hnutia Pravý sektor , Strany slobody a hnutia Naša vec, ale inak sa tvária , že je táto vláda úplne legitímne a že žiadne riziko nepredstavuje.
  Nasledovali udalosti na juhovýchode Ukrajiny v regiónoch obývaných prevažne ruskojazyčným obyvateľstvom sa po „vzore Majdanu“ začala formovať občianska nespokojnosť s vládnucím režimom v Kyjeve. Nespokojní občania s novou vládou začali zaberať vládne budovy, stavať barikády, preberať moc a vyhlasovať nezávislosť na kyjevskom centre. Žiadali pre seba autonómiu a samostatnosť, odpoveď z Kyjeva zo začiatku bola váhavá, ale po schválení a za veľkej podpory USA a NATO, vládny režim neváhal poslať na neozbrojených civilistov armádu, aby vyčistila priestor od separatistov.
  Takto začala občianska vojna na juhovýchode Ukrajiny, ak sa mýlim v niečom, opravte ma. Prišli prvé civilné obete, doteraz sú dôkazy o mŕtvych na uliciach týchto miest. Separatisti spočiatku nevyzbrojení, nevedeli ako reagovať, avšak postupne dezertovalo veľké množstvo ukrajinských vojakov, ktorí odmietali zabíjať vlastných ľudí, postupne sa vyformovala povstalecká armáda z ľudí, ktorým zbombardovali domy, zabili najbližších, z ukoristenými zbraňami začali otvorený boj voči vládnym vojakom.
  Chcem poukázať ako USA manipulujú s verejnou mienkou, na jednej strane verejná podpora ukrajinskému režimu zo strany USA a na druhej strane, ak ruská strana činí podobne, podporuje povstalcov, tak je to už takmer zločin a uvaľujú sa sankcie za sankciami, celý rozdiel je zrejme v uplatňovaní USA, z pozície svetovej mocnosti na rozhodovanie, čo je dobré a čo je zlé, čo im vyhovuje a čo nie.
  Mimochodom viete o tom, že v nedávnej minulosti Novorosijsko, teda približne hranice súčasných bojov, bolo do roku 1924 súčasťou Ruska?

  Žiaľbohu na Ukrajine tak skoro mier nebude, pričom by stačilo vyjsť v ústrety povstalcom a nájsť formu federácie alebo autonómie, za cenu mieru a pokoja by to určite stálo. Na druhej strane kyjevská vláda, sotva sa zmieri s tým, že bude mať nablízku nejaký región, ktorý má odlišné názory na svet ako Kyjev či Ľvov.

  • Povrchné tvrdenia prevzaté z proruskej propagandy. Jozef to tu už niekoľkokrát vyvracal – o Odese, o Majdanskom vraždení, solídne podložené. Pre mňa to bolo omnoho presvedčivejšie, ako toto prázdne papagájovanie ruskej propagandy. Ešte si zabudol dať odkaz na fotku mŕtvej tehotnej ženy v Odese, aby to bolo úplné.

  • Váš príspevok je plný manipulácií skutočnosti a aj úplných nezmyslov. Skôr než budem míňať svoj čas nejakou dlhšou odpoveďou vám chcem najprv niečo ukázať a tiež sa vás chcem niečo opýtať.

   Rád by som vám ukázal úplne iný Majdan, ako ste ho videli v ruských propagandistických materiáloch, alebo hoci aj hocikde inde v našich, či skrátka iných ako Ukrajinských správach:

   http://www.youtube.com/watch?v=OFwqjXS64Nw

   Vidíte tam niekde puč, fašistický prevrat alebo ozbrojenú skupinku, ktorá sa snaží násilím prevziať moc v štáte? Máte zo správania sa týchto ľudí pocit, že títo ľudia boli uplatení zahraničnými službami, aby ustrojili Majdan? Máte z výrazov týchto ľudí pocit, že nevedia čo chcú, alebo že sa niekym nechali zmanipulovať?

 8. Ad Jozef, Osmoza:
  -Hádam to nemyslíte vážne, podľa vás je tragédia v Odesse vymyslená? Skúste ste to povedať rodičom, ktorým tam uhoreli deti !!!???
  – K majdanskemu puču-poslal som link na video z nemeckej televízie, kde je vidieť ako „mierumilovní demonštranti pokojne hádžu zápalné fľaše“, chcete hádam niekomu nahovoriť, že sú to zmanipulované zábery, a čo 14 zabitých policajtov aj to je výmysel ?
  – Nevyjadrili ste sa k 100-ke zastrelených demonštrantov, skúste odpovedať, kto kontroloval budovu Opery odkiaľ sa strieľalo ?
  -Okrem toho, hneď po prevrate nová vláda vyhlásila amnestiu pre tých, ktorí vrátia zbrane, pre koho to asi vyhlasovala? Pre mierumilovných demonštrantov ?
  Podľa vás sú opolčenci banditi z Ruska a Čečenska, ktorí bombardujú a ostreľujú obytné štvrte Donecka a Luhanska, pretože sa nevedia „strafiť“ na pozície ukrajinskej armády ?! Podľa vás sa zrejme civilisti skrývajú a utekajú pred opolčencami?!
  Je ťažko uveriť, že aj takto môže niekto uvažovať, to už nemáte ani štipku zdravého rozumu? Ak by ste mali záujem o info z prvej ruky, môžem vám dať kontakt na ľudí zo Slovenska, ktorí tam viezli humanitárnu pomoc a videli na vlastné oči, čo sa tam deje, ale zrejme niekomu nepomôže ani svätená voda.
  Je veľmi jednoduché napísať, že sú to nezmysly a ignorovať dôkazy, to isté by som mohol napísať aj ja o vašich nezmysloch a tendenčných hodnoteniach histórie Ukrajiny a súčasného vývoja občianskej vojny, – ináč v analogicky podobnej situácii v Srbsku, keď vládna armáda zasahovala v Kosove voči povstalcom z UCK , USA spustila obrovský krik o genocíde civilného obyvateľstva a neváhala použiť silu v krajine na míle vzdialenej od brehov Ameriky, neváhala porušiť všetky bezpečnostné dohovory, zrejme len pre svoju “ mierumilovnosť „.

  Pozrite si dôkazy o pozadí prevratu a skúste hľadať pravdu aj inde, čo tak napr. Roberta Parryho: https://consortiumnews.com/2015/01/03/rebuilding-the-obama-putin-trust/

  • Vážený pane, máte snáď nejaký mentálny alebo iný problém odpovedať na dve moje jednoduché otázky???
   Ja nie som váš otrok, ja jednoducho nestrávim hodiny svojho času písaním odpovede na more vašich otázok bez toho, aby som vedel aký spôsob odpovede zvoliť alebo či vôbec bude mať zmysel na vaše otázky odpovedať.

  • Jozef tu dával už toľko odkazov na videá a toľko príspevkov a argumentov, že je márnením času to dookola opakovať. Skús trocha pohľadať. Môžeš začať napríklad v komentároch k tomuto článku: http://www.protiprudu.org/protiteroristicke-nasadenie-pokracuje-specialisti-cia-radia-kyjevu/

   Naozaj mi nedá ešte neopýtať sa jednu vec. Dodnes sa nevie, kto bola tá údajná mŕtva tehotná žena v Odese – alebo aspoň som sa to ja nikde nedozvedel. Nikto nevie, kde je pochovaná, ako zomrela, ako sa volá. Proste ticho. Tak kto to vlastne bol?

   A ešte jeden postreh na záver. Myslieť si, že z ruskej papuľky nikdy nevyjde jedna, jediná lož je buď poriadna naivita (ak nie priamo slaboduchosť), alebo cielená manipulácia. Ešte pred tým, ako ma nazveš agentom CIA a židákom, dávam ti na vedomie, že to isté si myslím o amíkoch. Rusko a USA sú len dve strany tej istej (falošnej) mince.

   • Jej totožnosť je dlho známa, stačilo sa opýtať. Volala sa Anna Anatolievna Varenikina, nebola tehotná, bola 59-ročná a zomrela ako väčšina z obetí v dome odborov na otravu neznámym plynom. Jej telo bolo vmanipulované do polohy zavraždenej budúcej mamičky a využité na kampaň proti Ukrajine. Účel svätí prostriedky…

 9. Musím sa priznať, že nerozumiem tomuto vášmu zaslepeniu v otázke príčin vzniku ukrajinskej krízy a nerozumiem ani tomu cynizmu ohľadom Odesskej tragédii. Jediné vysvetlenie, že ste nahĺtaní videami z dielne ukrajinských nacionalistov, aj ten odkaz na video z ulíc Odessy z pouličných potýčok, pod videom je príznačný komentár „odeskí zrejme mierumilovní“ a proruskí teroristi, mimochodom výstrely sa ozývali predsa z každej strany, predsa nemôžete ospravedlňovať to šialené barbarstvo, nejakým začiatkom streľby. Zaživa pálili ľudí len fašisti a to isté urobili teraz ich pohrobkovia, akokoľvek sa budete snažiť to zľahčovať, pravdou zostane, aj oficiálne bolo potvrdené 48 zhorených či udusených od spalín, neviem čo je horšie, ďalších cca 50 je doteraz nezvestných. Ak by sa to stalo v opačnom garde, celý svet by sa roztrhol od rozhorčenia, hanba také pokrytectvo!!! Už vám stačí spolu s nimi zakričať „Sláva Ukrajine !“

  • Vážený pán IDIOT,

   bublinky si ráčte vyprdkávať len vo svojej fľaši od kompóta, v ktorej žijete. Je veľkou škodou, že si vás nemám ako uložiť do zbierky, pretože takýto výnimočný exemplár Hovnivála ešte nebol odbornému svetu predstavený!

   Pokiaľ nerozumiete reči normálnych ľudí, pokúsim sa to vysvetliť jazykom, ktorému váš druh ľahšie porozumie. Berte to prosím tak, že pán Tomáš Mátonoha číta z mojej duše slová, ktoré chcem adresovať vám a všetkým podobným ručným brzdám ako je vaša nekonečná velebnosť!

   http://www.youtube.com/watch?v=ARHeBxZUf6U

   :

 10. Ešte dopĺňam, aby som odpovedal aj na vaše dve otázky, zrejme týkajúce sa demonštrantov v metre – ak by boli demonštrácie len so spievaním hymny, tak to beriem. Ja so vám však ponúkol video, na ktorom demonštranti už vôbec nevyzerajú tak mierumilovne a kľudne, ako boli v metre, je to video z dielne nemeckej televízie KlagemauerTV., kde vzduchom lietajú zo strany demonštrantov molotove koktaily, buldozery tlačia na policajtov, ozbrojení strelci ostreľujú milíciu…Je jasné, že svet nechcel vidieť túto tvár ozbrojeného prevratu, je to hanba svetových medií, že vyznávajú slobodu slova, len keď sa im to hodí. Nikdy som si nemyslel, že v demokracii je možné až tak manipulovať s informáciami, zamlčovať, deformovať verejnú mienku.
  Jedno je isté, Ukrajina nie je jeden stmelený národ, už aj vzhľadom na historické väzby, je tu západná časť územia, ktorá vidí spásu v EÚ a východná časť obyvateľstva hľadajúca oporu v Ruskej federácii.
  Na začiatku tu bolo riešenie tohoto konfliktu federalizáciou Ukrajiny. Cena, ktorú platí teraz vláda za odmietnutie tejto cesty, je privysoká pre každú zúčastnenú stranu, rozbitý východ krajiny, zmarené ľudské životy, krajina pred bankrotom, nakoniec aj tak sa budú musieť dohodnúť na nejakom riešení, bojovať sa nedá donekonečna, každopádne mier vyhovuje Donecku a Luhansku.

 11. Mano,
  “Zaživa pálili ľudí len fašisti…”
  Na toto ste kde prišiel?

  Zaujíma vý je Váš ďalší postreh:
  “Nikdy som si nemyslel, že v demokracii je možné až tak manipulovať s informáciami, zamlčovať, deformovať verejnú mienku”,
  ktorým si očividne protirečíte, vzhľadom k tomu fašizmu.
  Študujte trochu históriu, ale nie tú, ktorú napísali ‘víťazi’ ale tú, ktorú napísali porazení a seriózni historici, aby ste vedel niečo o fašizme, ako aj o narodnom socializme a nepísal tu pornografiu apoštolov holokaustu.

  e

 12. Jaro,
  hlavne že vieme obidvaja prečo nesúhlasíme jeden s druhým.
  Bude to asi tým, predpokladám, že Vy ste mladík a myslíte si, že všetko viete – ja som omnoho starší a neviem nič.

 13. AD Jozef- ale, ale, truhlíku, došli vám argumenty? Váš príspevok je podobne vtipný ako „vložka“ od pána Mátovtáka z priloženého videa. “ kľudne sa spolu môžete prihlásiť do súťaže Vtipnejší nadáva. Ak vám nabudúce neodpoviem na vaše prihlúple infantilnosti, ešte neznamená, že s nimi súhlasím.

 14. Jozef Jozef ty si mi ale riadny kus dementa rozmyslam ze vecsie hluposti som este asi ani necital ty tatoro blaznivy:-)

  • OK, tak keď už nemáš čo konštruktívne povedať, tak len smelo pokračuj v otváraní svojej mysle a pozdravuj vesmírnych ľudí.

 15. Ad Jozef- dúfam, že tým nezabrzdím váš osobnostný rozvoj, keď vám poviem, že ste zrejme zdravý ale truľo.

  • Vážený pane,

   na tejto stránke ma neraz nazývajú aj ďaleko hrubšími výrazmi, takže o môj osobný rozvoj nemusíte mať najmenšie obavy. To, že ste ma označili za truľa beriem plne na vedomie, neoplatím vám to žiadnym hanlivým výrazom na vašu osobu a preto pevne verím, že teraz by ste už nemali mať žiadne neodolateľné nutkanie Ďalej pokračovať v diskusii s mojou osobou.

   Pokiaľ ale máte silou mocou stále potrebu viesť so mnou diskusiu, tak berte do úvahy to, že:

   1.- Vy chcete celý čas diskutovať so mnou a nie ja s vami, preto bude prípadná diskusia medzi nami prebiehať striktne a výlučne podľa mojich pravidiel a nie podľa toho, ako sa to zachce vám. Moje pravidlá sú jednoduché:

   a – Budeme sa venovať vždy len jednej téme postupne od minulosti po súčasnosť, teda nie že napríklad pri téme Majdan otvoríte témy Odesy alebo tisíc ďalších tém, ktoré sa týkajú udalostí, ktoré sa stali až po majdane… Témy budú zoradené postupne v časovej osi História Ukrajiny, Majdan, situácia po majdane, tragédia v Odese, vojna. Jednotlivé témy samozrejme opustíme až po vzájomnej dohode. V prípade že budete diskusiu k aktuálnej téme rozširovať o témy k udalostiam, ktoré ešte len mali prísť, alebo sa témy zjavne netýkajú, diskusiu s vami okamžite ukončím.

   b – Odpustíte si akékoľvek narážky na moju osobu, v opačnom prípade diskusiu s vami okamžite ukončím.

   2. – Pokiaľ sa moje terajšie podozrenie, že ste agent Moskvy zmení na presvedčenie že ním naozaj ste, bez milosti rozšírim po všetkých možných weboch v Čechách aj na Slovensku všetky moje zistenia ohľadom sfalšovanej histórie Ruska, hoci sa tejto téme vyhýbam. A zverejním nielen všetky zistenia, ale aj hypotézy a to bez ohľadu na to, že si ľudia hypotézy stotožňujú so skutočnosťou. Aj ja už viem, ako rozpútať informačné vlny, odpozeral som sa to od Moskvy… Druhú zimu diskutujem na tejto stránke a ozaj so všakovakými osobami, no vy ste jediný, u ktorého som toto podozrenie pojal. Kto ste, to samozrejme viete len vy, ja nie som jasnovidec.

 16. Ad Jozef- ospravedlňujem sa za hanlivé slová, používal ste ich prvý, pozrite si svoje príspevky vyššie , ale radšej mám vecnú diskusiu. Dúfam, že to s tou paranojou nejakého agenta nemyslíte vážne, bolo by to choré.

  • V mojom prípade na tom nie je nič choré ani paranoidné, provokatérov platených Moskvou stretávam na stránkach v Rusku a na Ukrajine po stovkách a niektorí „vyššej kategórie“ majú špecifický spôsob správania sa, ktorý som k vašej veľkej smole pobadal aj u vás. Netvrdím že ním naozaj ste, na Slovensku som sa s tým doteraz skutočne ešte nikdy nestretol a preto som aj dodatočne zhodnotil svoju prudkú reakciu ako predčasnú a dávam rozhovoru s vami druhú šancu. Za daných podmienok. Buď ich dodržíte, alebo to nechajte tak.

 17. Ad Jozef: Vo svojich podmienkach týkajúcich sa diskusie, ste navrhli začať s históriou, myslím si, že by bolo dobré založiť novú tému/článok s názvom napr.Ukrajina-od histórie po súčasný vývoj, alebo nejako podobne a nezahlcovať túto tému „Od energetickej vojny po menovú vojnu…Ak sa tak rozhodnete, tak isto by bolo dobré, ak by ste najprv uviedli/napísali vašu verziu, pretože niekde predtým ste sa zmienili o falšovaní histórie Ukrajiny.

  Dúfam, že tento exkurz do súčasnej situácie nepochopíte propagandisticky, nechcem rozoberať konflikt na Ukrajine, ani kto je “dobrý” a kto “zlý”. Každý z nás má svoje dôvody, prečo sa pridal na tú či na onú stranu, ja tak isto.
  Čo sa ma najviac dotýka a na čo chcem najviac poukázať, je ľahostajnosť médii k utrpeniu civilného obyvateľstva vo vojne postihnutých regiónoch na juhovýchode Ukrajiny, ako sa chová prevažná časť mienkotvorných médií a svetových organizácií (OSCE,HWR…) k týmto udalostiam. Zdá sa, že zostrujúce sa boje pozdĺž celej frontovej línie na východnej Ukrajine, nechávajú ľahostajnými veľkú časť z nich, a to aj napriek tomu, že pri tom zomierajú aj deti, posledný prípad http://tv-novosti.ru/.

  • Za utrpenie civilného obyvateľstva v Ukrajine je zodpovedné predovšetkým Rusko. Ono to všetko spustilo a ostatné je už len sled príčin a následkov. Ukrajina nemá na výber, musí bojovať a musí si hájiť svoje územia, presne ako by to robil na jej mieste každý iný štát na svete. Štát ktorý si neháji sám seba jednoducho neprežije., realita je úplne jednoznačná a neúprosná.

   Čo sa týka obetí, ktoré prináša vojna medzi obyčajnými ľuďmi a nielen civilistami, k tomu som sa tu už raz vyjadril, ale môžem to zopakovať. Vo vojne zomierajú vždy aj ľudia, ktorí si umrieť absolútne , ale naozaj nezaslúžia. Inú tvár vojny však ešte nikto nevymyslel a zrejme ani nikdy nevymyslí. Áno, vo vojnách zomierajú aj deti. ALe nechápem, prečo spomínate iba nevšímavosť svetových organizácií, veď napr. také Rusko vedie na Ukrajine aktuálne šiestu vojnu za niečo cez dvadsať rokov a každý trochu odrastenejší človek by si mal veľmi dobre pamätať, čo spravilo Rusko napríklad s Groznym a jeho obyvateľmi. Ľahostajnosť je organizáciám úplne prirodzená, riešia vždy predovšetkým to, čo ich najviac páli. Košeľa je vždy bližšia kabátu, bohužiaľ nežijeme v ideálnom svete.

   NA RU Novosti nie je posledný prípad, ktorý sa stal je to len posledný prípad zobrazený na Ru Novosti, pričom rozlíšiť medzi tým, či ide o skutočnosť alebo dezinformáciu vyžaduje ďalšie skúmanie prípadu, pričom sa skutočnosť nemusí podariť zistiť. Takto to chodí. Ruské média o dianí na Ukrajine očividne klamú od začiatku, nie je žiadny dôvod im dôverovať. To tu môžem aj ja podhodiť záznam rozhovoru, z ktorého vyplýva, že separatisti ostreľujú civilistov na vlastnom území, avšak ako neodškriepiteľný dôkaz je to nepoužiteľné, lebo mohlo ísť o manipuláciu audiozáznamu.

   http://www.youtube.com/watch?v=aTmntp0ketc

   Keď tu ale pridám fotografiu z Donecka priamo zo zdroja separatistov, kde zabili raketami ľudí v škole a na autobusovej zástavke, no a z asfaltu trčí nevybuchnutá raketa podľa ktorej sklonu je evidentné, že bola vypálená z územia ktoré nemá pod kontrolou Ukrajinská armáda ale separatisti, tak to je už dôkaz a nie iba nejaký dohad. Separatisti opakovane ostreľujú vlastné obytné komplexy, strieľajú z pomedzi obytných komplexov, strieľajú dokonca priamo z okien obytných komplexov a je na to dosť dôkazov. Hodnotných dôkazov, nie nejakých vykonštruovaných podvrhov z ruskej televízie. O tom ale neskôr
   .===========================================================

   Teraz by som už rád k veci, netreba diskusiu prehadzovať niekde inde, tu sa aj tak všade trepe piate cez deviate.

   Celú históriu Ukrajiny tu písať rozhodne nemienim, to by sme teda mohli odbiť pomerne rýchlo. Zmienim len to, že nie je pravda , že Ukrajina vznikla až v 20. storočí ako tvrdia rôzne ruské propagandistické mýty.
   Prvá zmienka o Ukrajine je z roku 1187 v Ipatievskom letopise. Pokiaľ je to málo, tak
   autorom nastarších dochovaných máp Ukrajiny je francúzsky kartograf Guillaume le Vasseur de Beauplan, jedna z jeho máp Ukrajiny z roku 1648 je napríklad tu na jeho stránke wikipedie:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Vasseur_de_Beauplan#mediaviewer/File:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.jpg

   Ďalším častým výmyslom ruskej propagandy je napríklad to, že východné územia dnešnej Ukrajiny boli vždy ruskojazyčné, čo je hrubá a sprostá lož, ktorá sa dá tiež ľahko vyvrátiť starými mapami ruského jazyka, napríklad touto z roku 1914, ktorá bola vytlačená v Petrohrade:

   http://www.imageupload.co.uk/images/2015/01/12/86604original.jpg

   Ukrajina má tisíc rokov starý historický základ, nedá sa len tak zničiť nejakými nezmyslami o tom, že Ukrajina vznikla na popud Lenia, alebo na popud Rakúsko- Uhorska a podobne. Myslím si, že som dôvodnosť existencie Ukrajiny objavil dostatočne a môžeme teda prejsť na tému Majdanu. Alebo ešte máte nejaké námietky?

 18. Ad jozef: Škoda, že nesúhlasite s návrhom na založenie novej témy, určite by bolo viac priestoru na diskusiu v novej téme.
  Ale k vašim argumentom, nebudem odpovedať chronologicky, ale začnem tým posledným, podľa mňa veľmi dôležitým, lebo jazyk je vlastne tým, čo určuje národ a jeho vyhranenosť voči iným národom.

  Pridali ste jazykovú mapu, s tým, že ruská propaganda sa snaží dokázať, že východné územia dnešnej Ukrajiny boli vždy ruskojazyčné, čo je vlastne pravda. Neviem, či ste v rýchlosti prehliadli niektoré údaje alebo ste jednoducho nedokázali správne interpretovať mapu, ale práve táto mapa poukazuje na rozloženie ruského jazyka aj v oblastiach dnešnej Ukrajiny, nebudem to pripisovať vášmu jazykovému diletantizmu, pretože nie každý je vo všetkom vzdelaný,(dúfam, že vás to neurazí).
  Ale k mape- v objasneniach/vysvetlivkách je zaznačené oranžovou mapou územie velikoruské a zelenkastou farbou územie dnešnej Ukrajiny ako maloruské, na ktorom sú oblasti CM-t.j. severomaloruskaja, YUM- južnomaloruskaja a KM- karpatskomaloruskaja, čo jednoznačne hovorí o jazyku ruskom, ked chcete maloruskom, ako iste viete Malorusko bola západná časť s centrom v Kyjeve, existovalo ešte Novorusko – išlo o územie dnešnej Ukrajiny od ruských hraníc po líniu približne Charkov – Odesa, v Galícii okolo Ľvova sa miešalo poľské a ukrajinské/ruskojazyčné obyvateľstvo, celkové množstvo polonizmov v dnešnej ukrajinčine zahŕňa okolo 17 000 výrazov, čiže 14% celej slovnej zásoby, niet sa čomu diviť, keďže bolo súčasťou poľsko-litevského kniežatstva od roku 1569 -1795, neskôr jeho západná časť galícia bola súčasťou Rakúska Uhorska až po rozpad v roku 1918, takmer 400 rokov. Hovoríme tomu jazykové responzie- zámeny. Jazykovo sa konštituovala ukrajinčina do dnešnej podoby kodifikáciou v r. 1920. Ak by ste chceli podrobnejšie info ako sa všeobecne vyvíjal jazyk na tomto území môžem doplniť.

  Čo sa týka mapy „Ukrajiny“ pre zaujímavosť uvádzam, čo znamenal tento názov v preklade, „Celkový obraz pustej zemi (v ľudovej reči – Ukrajina/po rusky Okrajina), spolu so susednými regiónmi“, na začiatok iba toľko. Všeobecne termín okrajina sa v tom čase používal na vyznačenie územia na okraji nejakej mocnosti. Mapu zostavil pre Poľskolitevské kniežatstvo.

  s pozdravom

  • Vážený pán Mano,

   To si fakt myslíte, že by som sa na jednej strane vyhrážal zverejnením skutočných dejín Ruska a bol by som taký debil, aby som tu argumentoval nejakou mapou, o ktorej obsahu by som nemal ani šajn??

   Ja tu nebudem kvôli vaším modrým očiam rozoberať celú históriu Ukrajiny, chápete vôbec rozsah tejto témy?? Podložil som tu dve podstatné historické informácie vzťahujúce sa ku dnešnému konfliktu v Ukrajine:

   1.- Ukrajina je svojbytný štát, ktorý má historické opodstatnenie a jeho história sa ťahá tisíc rokov dozadu. Nie je teda pravda to, čo tvrdí ruská propaganda, že Ukrajina nemá historické väzby a vznikla len v 20. storočí.

   2.- Východné územia Ukrajiny boli v minulosti obývané prakticky výlučne Ukrajincami a nie Rusmi!!!

   Je mi u prdele, že nejaká Katarína II nazvala vo svojom imperiálnom záchvate Ukrajinu Malorosiou, Velikorosiou zasa nazvala bývalú Moskoviu, ktorá mala po tisíc rokov so skutočnou historickou Rusou takmer prd spoločné – a teraz čo? Ukrajina má tisíckrát väčšie historické právo používať termín Rus, než dnešné Rusko. A teraz čo? To tu teraz máme riešiť historické pomenovania a pre otázku východnej Ukrajiny nie až tak podstatné veci?

   A nechajte si svoje jazykovedné okienko, je to pomýlený názor, rovnako ako označovanie toho, čo znamená slovo Ukrajina, ale nemám chuť to rozoberať. Tu je len jediná dôležitá vec – Ukrajinský národ sa od ruského národa celkom jasne diferencuje a bodka. Nie je vôbec podstatné, aký ma na to názor Rusko alebo ktokoľvek iný. Čo je ale pre dnešnú situáciu podstatné je to, že sa dnešní rusi na územiach Ukrajiny prakticky nevyskytovali, a to ani na východných teritóriách a teda nemajú žiadne historické väzby na tieto územia.

 19. Ad jozef-
  Ak ste písali predtým, že Rusko falšuje históriu, nie je to pravda, nič z toho ste nedokázali.

  Tá prvá mapa s nápisom “Celkový obraz pustej zemi (v ľudovej reči – Ukrajina/po rusky Okrajina), znamená iba toľko, že dané územie bolo pusté, a ukrajina je iba názov pustého okraja poľskolitevského kniežactva. V celej časti Kyjevskej Rusi, pred Poľsko-litovským kráľovstvom a v dnešnej východnej Ukrajine žili etnickí Rusi a punktum, dôkazy sú ako jazykové, tak aj historické a nikto ich nemusí falšovať iba ak Ukrajinci. Suma sumárum, etnickí Rusi žili neustále v priestore súčasnej východnej Ukrajiny a tak isto aj na predlitavsko poľskom území.
  Pravdou je, že nikde ani náznak štátu s názvom Ukrajina ani obyvateľstvo s pomenovaním ukrajinci !?

  Aj ďalšia mapa, ktorou ste sa snažili dokázať falšovanie histórie ukrajinského jazyka je v podstate argumentom proti vám cit:
  „Ďalším častým výmyslom ruskej propagandy je napríklad to, že východné územia dnešnej Ukrajiny boli vždy ruskojazyčné, čo je hrubá a sprostá lož, ktorá sa dá tiež ľahko vyvrátiť starými mapami ruského jazyka“,-koniec vašej poznámky.
  Nakoniec tie staré mapy sa obrátili voči vám a vyvrátili vašu lož o falšovaní histórie ukrajinčiny. Zopakujem ešte raz, zaznačené oranžovou je územie velikoruské a zelenkastou farbou územie dnešnej Ukrajiny ako maloruské, na ktorom sú oblasti CM-t.j. severomaloruskaja, YUM- južnomaloruskaja a KM- karpatskomaloruskaja, čo jednoznačne hovorí o jazyku ruskom !!!!
  Zatiaľ by si stačilo uznať, že ste strelili capa !!!

  Ešte mám jednu dôležitú poznámku týkajúcu sa dnešných rozdielov na Ukrajine. V poľskolitovskom štáte od r. 1569 -1795, boli tri pravoslávne regióny: Všetci obyvatelia týchto provincií považovali seba za ruských obyvateľov. Vystavení šikanovaniu však neboli kvôli národnej príslušnosti ale boli obťažovaní kvôli náboženstvu. To znamená, že každý občan z ruských provincií, ak by prijal katolicizmus, získal by úplnú rovnosť s ostatnými občanmi Poľska, a tak niektorí prestúpili pod úniu Ríma, to je história uniatov. Okrem toho historicky sa pod vplyvom poľského okolia menil aj ich jazyk, naberal stavbu aj lexiku z poľštiny, takto nejako sa postupne vyvíjala ukrajinčina, okrem toho rozdiely sa prejavovali aj v kultúrnej a sociálnej oblasti, preto je dnes také nepriateľstvo medzi východnými oblasťami a západnými oblasťami Ukrajiny, najmä okolo Ľvova.
  Ukrajina je takto rozdelená po stáročia a sú to predovšetkým vplyvy historické, náboženské, národnostné, jazykové, ktoré vytvárajú zmätok v hlavách ukrajinských občanov. Je tu predovšetkým stáročná nevraživosť náboženská medzi východom Ukrajiny, v ktorom je zakorenená ortodoxné pravoslávie, podliehajúce moskovskému patriarchátu, a západnými grécko-katolíckymi oblasťami.

  • Ja tu predsa vôbec nedokazujem, ako Rusko sfalšovalo dejiny, ja som len chcel účinne odplašiť ruského provokatéra, ktorých celkom zjavne nie ste, len máte problém udržať diskusiu v jednej línii.

   Opakujem, nebudem tu s vami rozoberať čo znamená názov Ukrajina, je to strata času a kľudne si verte, že to znamená hoci aj Bandurkovo, je to úplne nepodstatné. Názov Ukrajina je dostatočne historicky podložený, rovnako ako aj to, že nešlo len o nejaký bezvýznamný lokálny názov či prezývku. Taktiež nebudem reagovať na ďalšie témy o náboženstve, nie som blázon. Mám ja vás zavaliť nepodstatným vecami? Nebudete mi stíhať odpovedať ani do Vianoc. Nerozširujte tému o viac, než je nutné.

   Nestrelil som žiadneho capa, len vy nechápete o čom píšem. Napísal som že Ukrajina má tisíckrát väčšie právo používať termín Rus? Myslel som tým predsa aj jazyk. Nikde nepíšem že obyvatelia Ukrajiny nepovažovali svoj jazyk za ruský a nemám najmenší problém to potvrdiť. Problém je však to, že vy nechápete, že oni nepovažovali a ani nepovažujú „Veľkorusov“ -za Rusov, aspoň teda rozhodne nie plnohodnotných. Nepovažujú teda ani „veľkoruský“ jazyk za ruský. Ešte vám to nedochádza??? Pre nich to boli Moskoviti – Moskali a nie etnickí historickí Rusi, za ktorých potomkov považovali. naopak seba Potom ako sa z Moskovitov stali „súhrou historických udalostí“ Rusi, vznikol Ukrajincom problém a tak sa diferencovali tým, že nazvali svoj jazyk ukrajinský. – podľa historického názvu zeme, Ukrajina. Nikdy sa samozrejme neprestali hlásiť k historickej Rusi a svojej histórii, však majú predsa ešte aj dnes napr. štátny znak trojzubec, pokiaľ viete odkiaľ pochádza. Tu sa ale musíte naučiť rozlišovať historickú rus a dnešné Rusko, pretože k dnešnému Rusku sa nehlásia, majú s dnešným Ruskom príliš rozličné korene a nepovažujú ich za skutočných rusov. Už je to jasné? Ja fakt neviem, ako inak to vysvetliť.

   Nech sú už dnešná Ruština aj Ukrajinčina nazvané akékoľvek, boli to a sú to dva odlišné jazyky dvoch odlišných národov. Nie sú to isté. Pokiaľ vám robí problém to pochopiť, tak aspoň rešpektujte to, že sa od dnešných rusov Ukrajinci celkom otvorene diferencujú , majú svoj štát, majú svoj jazyk a snažte sa postúpiť v diskusii troška ďalej.

 20. Ad Jozef- malá poznámka k vášmu príspevku cit:
  „Nikde nepíšem že obyvatelia Ukrajiny nepovažovali svoj jazyk za ruský a nemám najmenší problém to potvrdiť.“
  „Nech sú už dnešná Ruština aj Ukrajinčina nazvané akékoľvek, boli to a sú to dva odlišné jazyky dvoch odlišných národov.“
  V jednej vete niečo potvrdzujete a v druhej si to vyvraciate, ale každý má právo na omyl, iba vás poopravím, už skôr som písal, až do 17.storočia to bol jeden jazyk, pod vplyvom poľského prostredia sa vyvinul na ukrajinské nárečie, to som tak isto písal, najprv ako ľudové nárečie, neskôr v 19.stor. ho začali používať literárne až nakoniec ho v roku 1920 kodifikovali. Je jasné, že tie storočia poľskej nadvlády museli sa nejako prejaviť a zmeniť povahu, jazyk a kultúru obyvateľov toho územia, či už násilím alebo aj dobrovoľne, takto nejak sa diferencovalo územie západnej a východnej časti Ukrajiny, ale to všetko dobre viete aj sám.
  Len zopakujem, pre mňa sú podstatné rozdiely medzi východom Ukrajiny a jej západnou časťou. Ukrajina je takto rozdelená od 16.- storočia, od zabrania územia Poľsko-litovským kniežactvom. Je tu predovšetkým stáročná nevraživosť náboženská medzi východom Ukrajiny, v ktorom je zakorenená ortodoxné pravoslávie, podliehajúce moskovskému patriarchátu, a západnými grécko-katolíckymi oblasťami. Ale nielen preto tak nenávidia ľvovskí nacionalisti moskaľov ako hovoria etnickým Rusom a sú plní predsudkov a nenávisti voči všetkému ruskému. Jedno je isté, Ukrajina nie je jeden stmelený národ, už aj vzhľadom na historické väzby, je tu západná časť územia, ktorá vidí spásu v EÚ a východná časť obyvateľstva hľadajúca oporu v Ruskej federácii.
  To by aj stačilo k histórii, aby sme sa posunuli ďalej k Majdanu a AntiMajdanu.

Leave a Reply