Domov / Hlavná strana / Komentáre / (NE)Sloboda prejavu
Zdroj: www.beo.sk

(NE)Sloboda prejavu

Zdroj: www.beo.skMám dlhoročné skúsenosti z pozície poloprofesionálneho redaktora v hudobnej žurnalistike. Asi nikto by tomu nevenoval viac ako desať rokov svojho voľného času bez nároku na honorár, keby nebol presvedčený o zmysluplnosti svojho konania. S mediálnym kolotočom som sa však postupne prestal stotožňovať. Opustil ma niekdajší entuziazmus a opanovala skepsa z distribúcie tendenčných informácií, dezinformačných kampaní a iluzórna nezávislosť. Prečo teda túto kapitolu v mojom živote definitívne neuzavrieť? Pretože som našiel priestor pre pravdu a tú je možno stále užitočné šíriť medzi ľudí.

Nech to znie akokoľvek paradoxne, každá informácia má svojho autora, je teda do značnej miery jeho produktom a mala by reflektovať s jeho pohľadom a názorom. Rešpektovať iný názor podopretý racionálnou argumentáciou dokážem. Nie však dnes tak populárne podpisovanie sa pod vopred pripravený názor bankového konta, ktorý ma financuje. Málokoho prekvapí, že väčšina periodík je doslova závislých na reklame. Finančné vákuum sa takmer vždy rieši zvýšením percentuálneho zastúpenia reklamy v obsahu, alebo poľavením z mantinelov zamerania média. Nasleduje oklieštenie redakčného týmu, zníženie periodicity, alebo kvality papiera. To sú tie viditeľné riešenia, ktoré berieme ako nutné zlo. Ak však nezaberá plán A, príde na rad plán B. Nedostatok sebareflexie vydavateľa, ktorý nedokáže odhadnúť životaschopnosť svojho diela v konkurencii nadnárodnými mediálnymi kartelmi financovaných plátkov, často vedie k užším formám spolupráce. Veď poznáte porekadlo: „Topiaci sa aj slamky chytá“. V praxi to znamená vážny zásah do slobody prejavu a novinárskej etiky. Iste, boj o prežitie je aj o kompromisoch, no tu niekde začína amorálne obchodovanie s informáciami. Nič vám tak dokonale neotvorí oči, ako osobná skúsenosť.

Konkrétnych príkladov bolo viac, ale za všetky spomeniem jeden. Reklamný manažér pomerne veľkej zahraničnej hudobnej firmy prejavil záujem o reklamu v periodiku(ďalej len XY), kde som pôsobil ako redaktor, avšak sadzba za ňu sa mu zdala privysoká. Vydavateľ XY vycítil istý priestor na vyjednávanie, preto mu ponúkol celoročnú reklamnú kampaň za zvýhodnenú sadzbu. Zašiel však ďalej. Napríklad prisľúbil propagovať kapely touto firmou vydávané formou rozhovorov, na úkor vyváženosti obsahu. Alebo prisľúbil tiež recenzovať všetky nimi vydávané tituly, čo vôbec nie je bežný postup. Neskôr to vyústilo až k autocenzúre, kedy negatívne názory niektorých recenzentov zverejnené neboli, naopak zverejnená bola iná, pozitívnejšie ladená recenzia. Pokračovanie? Emailová schránka plná firemných emailov obsahujúcimi kompletné rozhovory pripravené na preklad. V momente, kedy vydavateľ XY začal protežovať výhradne kapely firiem, ktoré boli na zozname platiteľov reklamy, som redakciu opustil. Len pre skompletizovanie informácií uvediem niekoľko ďalších, nemenej zaujímavých faktov. Vydavateľ XY v záujme získania lukratívnej reklamnej kampane, ktorá do značnej miery finančne zabezpečila chod časopisu, zámerne v diskusii zniekoľkonásobil jeho náklad, aj predajné čísla. Zamlčal dlhotrvajúce problémy s distribúciou, ukončenie spolupráce s obchodnými reťazcami a absenciu redakčného systému. A to stále nie je všetko. Chcel som však poukázať a priori na (ne)slobodu médií, zámerne preto vynechávam fakty, ktoré by mohli zaujímať napríklad Daňový úrad.

Možno tu nejde o manipulovanie z počtom obetí, alebo identitou teroristov. Som však presvedčený o tom, že môj príklad je len malým zrnkom piesku v púšti špinavých novinárskych praktík obľúbených v mediálnom priestore. Jedným očkom som nahliadol do pätnástich normostrán redakčného manuálu veľmi populárneho slovenského denníka a môžem s určitosťou napísať, že nikto s úprimným vzťahom k pravde, by v takto diktátorsky vedenej redakcii fungovať nedokázal. Písmená sú veľmi nenápadní, ale efektívny bojovníci. Čím väčšiu lož šíria, tým väčšiu cenu majú…

Autor: Volchvmag, www.protiprudu.org

O ::prop

4 komentáre

  1. „Čím väčšiu lož šíria, tým väčšiu cenu majú…“ tak v tomto sa mýliš. lož prehliadne hocikto. nebezpečnejšia je polopravda, alebo pololož ….. ako komu vyhovuje ……. však Propáci?

  2. Bohu žiaľ zažil som to nedávno aj na tejto stránke. Do dnešného dňa mi neboli zverejnene príspevky k téme a nikoho som neurážal a nikomu nenadával. Takže cenzúra, ale z akého dôvodu. Prečo by sa mal diskutujúci baviť o príspevku ktorí ho nezaujal a nemôže sa slobodne baviť mimo témy príspevku pokiaľ je diskusia vecná a bez invektív. Myslím si že pre prevádzkovateľa stránky je to len prínosné ak diskutujúci ostávajú uňho na stránkach a jednotlivé témy nerozoberajú u konkurencie.

    • Ešte otázka pre prevádzkovateľa. Prečo používa slovíčko Comments na miesto slova komentár. Veď sme na Slovensku a neregistrujem tu žiadnych anglicky hovoriacich účastníkov diskusii. Možno je to malichernosť no nemyslím si že nejaký Anglan by použil Slovenské slovíčko, alebo aby som bol presnejší Francúz Anglické či nemecké slovo. Prečo by sme si od nich nemohli zobrať príklad. Ja nie som Slovak no za Ruštinu sa nehanbím a Slovenčinu poctivo drilujem spolu so Šarištinou.

  3. Klifton* – trhovú cenu, aby bolo jasné..

Leave a Reply