Domov / Hlavná strana / Analýza / Naša vina?

Naša vina?

Existujúci americký systém vedie belošskú pôrodnosť k pomalému vymieraniu, zatiaľ čo zaplavuje krajinu rýchlo sa množiacimi nebielymi imigrantami, legálnymi či nelegálnymi; podporuje rasovú integráciu, miešanie rás, protibelošskú diskrimináciu, multikulturalizmus a uctievanie rozmanitosti; očierňuje úspechy bielych a patologizuje bielu hrdosť a etnocentrizmus, zatiaľ čo u nebielych podnecuje hnev, nároky a bojovnosť; a to zrejme bez akýchkoľvek bŕzd.

Ak tieto podmienky pretrvajú, naša rasa zanikne. A pretože je genocída definovaná nielen ako priame zabíjanie ľudí, ale aj ako vytváranie podmienok nepriateľských k ich dlhodobému prežitiu, súčasný systém nie je iba protibelošský, ale je genocídne protibelošský.

Bežným tvrdením rasovo uvedomelých konzervatívcov a bielych nacionalistov je, že táto plazivá protibelošská genocída je „naša vina“. Aby som uviedol dva nedávne príklady, Patrick Buchanan nazval svoju poslednú knihu o úpadku bielej Ameriky „Samovražda superveľmoci“. Alex Kurtagic vo svojom prejave na konferencii American renaissance v roku 2012 údajne povedal: „Západ si privodil katastrofu. … Západ sa stal svojim najhorším nepriateľom, otvoriac svoje hranice zvyšku sveta a teda sponzoruje svoj vlastný úpadok.“ (Ďalšie príklady nájdete na Tanstaaflovej diskusii o „samovražednom meme“ vo Veku zrady.)

1. Tvrdenie, že biely úpadok je bezvýhradne naša chyba, je absurdné na prvý pohľad, pretože to popiera vplyv a zodpovednosť akejkoľvek inej skupiny za tento stav. Ospravedlňuje to záplavy nebielych v bielych krajinách, vyháňanie nás z našich domovov, ničenie našej kultúry a vytláčanie nášho potomstva.

Ale to je viac než absurdné. Je to odporné. To znamená, že biele obete nebielych násilníkov, lupičov a vrahov sú si sami zodpovední za svoju situáciu, útočníci sú v tom nevinne. To znamená, že Christopher Newsom a Channon Christian si boli sami zodpovední za vlastné mučenie a vraždu z rúk černošských gangov, nie černosi samotní.

Pre bielych sú však takéto tvrdenia neodolateľné, pretože aj keď sa sami bičujeme za všetko zlo sveta, tajne sa vyžívame v tom, že sme páni sveta, jediní ľudia, ktorí niečo znamenajú, jediní ľudia, ktorí tvoria dejiny.

Ale na konci, keď príde na vec, ľudia, ktorí veria vo vlastnú vinu za všetko zlo sveta, budú musieť ustúpiť pred silou ľudí, ktorí veria vo svoje morálne právo. Biela vina sa stáva ľahkou cestou ku vytlačeniu bielych a k bielej genocíde.

2. Kedykoľvek začujete hovoriť o tom, čo „my“ robíme „sebe“, mali by ste byť podozrievaví. Nekopú za nás. Jednotlivci a malé, rovnako zmýšľajúce elity, jednajú v ich mene. V každej spoločnosti sú tí, ktorí vládnu a tí, ktorým sa vládne. Existujú ľudia, ktorí konajú a tí, ktorí za seba nechávajú konať.

Teda „Amerika“ nepácha samovraždu. Niektorí Američania ničia našu krajinu, pretože z toho majú prospech. A ak sa pozrieme na tých, ktorí podporujú americký úpadok a ťažia z neho, Židia majú medzi nimi nadmerné zastúpenie, hoci nájdeme aj dosť bielych vinníkov.

3. Predtým, ako zvážime zmysel, podľa ktorého sú belosi sami zodpovední za svoje vlastné ťažkosti, treba jasne uviesť, že 90 % tvrdení o „našej vine“ nie je myslené ako vážne, úprimné tvrdenie. Teda by bolo bláznovstvom analyzovať ho ako také. Po väčšinu času je tvrdenie, že biely úpadok je „naša vina“ v skutočnosti tvrdenie o jedinom: nie je to chyba organizovanej židovskej komunity. Primárnym účelom obviňovania bielych je zabrániť obviňovaniu Židov. Ak by sme dali otázku vierohodnosti stranou, rovnako by sme mohli dávať vinu Bohu, čarodejniciam, alebo mimozemšťanom, pokiaľ to odvráti pozornosť od Židov.

Buchanan napríklad vie, že mnoho z deštruktívnych postupov, ktoré zaznamenáva vo svojej knihe, boli pretlačené organizovanou židovskou komunitou s cieľom posilniť svoju moc na úkor belochov. Ale Buchanan sa rozhodol hrať podľa semitsky správnych pravidiel a tak zaobchádza so Židmi ako so súčasťou „nás“ a potom tvrdí, že „my“ si to robíme sami. Čokoľvek si skutočne Kurtagic myslí, že sa deje, dával vinu bielym a pre American Renaissance zakázal bielym nacionalistom kritizovať Židov (zatiaľ čo sponzoroval Židov kritizujúcich biely nacionalizmus).

Takže v deviatich prípadoch z desiatich – keď niekto tvrdí, že biely úpadok je „naša vina“, je to iba nečestný pokus o vyhnutie sa debate o židovskej otázke. Samozrejme motívy a tým aj vina týchto klamstiev sa líšia. Niektoré z nich hovoria úprimní bieli obhajcovia, ktorí používajú všetky možnosti, aby upútali pozornosť. Iné hovoria Židia dúfajúci, že zabránia efektívnemu odporu pred genocídou.

4. Niektorí bieli obhajcovia argumentujú, že by sme nemali všetci hovoriť o židovskom probléme. Vzdelávanie prebieha v niekoľkých fázach. Človek musí najprv študovať algebru, až potom geometriu. Predtým, ako porozumieme židovskej otázke v rasovom probléme, treba najprv pochopiť, že ide o problém rasy ako takej. Najprv sa musíme naučiť fakty. Potom môžeme dostať vysvetlenie. Navyše, ľudia majú tak vymyté hlavy rasovým rovnostárstvom, že je veľmi ťažké donútiť ich premýšľať o rase. Táto práca je ešte ťažšia, ak k tomu prihodíme židovskú otázku – s ohľadom na šesť miliónov spôsobov, ktorými sú našim ľuďom vyplachované hlavy v kostoloch, školách, masmédiách a populárnej kultúre.

Tento argument má opodstatnenie, ale to neospravedlňuje klamstvo o „samovražde“ Západu. Jedna vec je zamerať sa na vzdelávanie našich ľudí o rasovom probléme a ponechanie židovskej otázky na niekoho iného. A je celkom iná vec kryť Židov vyhláseniami, že sú belosi ako my, a že my sme príčinou svojho vlastného úpadku.

Ak sa niekto chce zamerať iba na rasovú otázku, ako odpovie ak mu bude položená židovská otázka? Úprimnou odpoveďou je jednoducho poukázať na to, že v komunite bielych zástancov sa vedie debata o židovskej úlohe na úpadku bielych. Táto odpoveď sa nestavia na nikoho stranu, ale nehovorí celú pravdu. Neznamená spoluvinu krytím židovského podvracania. Treba to uviesť kategoricky a vrátiť sa k pôvodnej téme.

5. Teraz keď sme si vysvetlili nepoctivé používanie výrazu „naša vina“, môžeme sa zaoberať skutočnou otázkou: Do akej miery je biely úpadok naša vina? Verím, že biely úpadok je do istej miery naša vlastná vina. Teda biely úpadok nie je úplne vinou Židov. Židia by nám to nemohli urobiť bez spolupráce belochov.

6. Ale musíme tu analyzovať, čo máme rozumieť pod pojmom „vina“. V minimálnom zmysle byť vinný znamená byť príčinným faktorom vlastného zlyhania. Najsilnejším zmyslom „viny“ je špecificky morálne previnenie. Morálne previnenie je relatívne ku dvom faktorom: moci a znalostiam. Čím viac moci na podporu alebo zastavenie bieleho úpadku niekto má, tým má väčšiu zodpovednosť. Čím viac znalostí o bielom úpadku niekto má, tým má väčšiu zodpovednosť.

Skutočnosť, že mnoho bielych si myslí, že je morálne podporovať záhubu vlastných ľudí, nemá žiadne ospravedlnenie. Veľmi dobre vedia, že škodia ľuďom, vyhýbajú sa realite a klamú, aj keď si myslia, že je to zdôvodniteľné ich konečným cieľom.

Je tu ale aj význam, v ktorom by morálna ignorancia nemala byť nikdy považovaná za ospravedlnenie, pre vyššie uvedené akýkoľvek morálny imperatív je morálnym imperatívom k poznaniu pravdy o dobre a zle. Mali by sme vedieť, čo by sme mali robiť. Ľudia, ktorí pracujú pod falošnými morálnymi systémami by to mali vedieť lepšie. Všetci by sme to mali vedieť lepšie, pretože by sme to všetci mali robiť dobre.

Niektorí môžu byť tiež vinní morálne nevinným spôsobom. Môžu mať tie najlepšie úmysly, ale stále prispievajú k zlu, pretože sú zapletení v systéme, ktorý transformuje dobré úmysly a činy do zlých výsledkov. Ale akonáhle sa niekto dozvie o tom, ako sú slušné skutky obrátené ku zlým koncom, má zodpovednosť za zmenu systému, ktorý z nich robí spoluvinníkov zla.

Môže byť nemožné úplne sa odpojiť od zlého systému. Alebo aj ak by to bolo možné, môže to spôsobiť, že odpojení ľudia nebudú schopní zmeniť systém. Niektorí sa môžu úplne stiahnuť zo spoločnosti a žiť pod mostom. Ale ak by každý, kto sa dozvie o zle nášho systému, jednoducho z neho vypadol a zachránil svoju dušu pred ďalšou vinou, systém by iba posilnil. Najvyšším imperatívom nie je uchovať čistotu niekoho duše. Najvyšším imperatívom je boj proti zlu systému. Ľudia by teda mali zostať zapojení v systéme bez ohľadu na osobné obete a robiť všetko pre to, aby ho zmenili. A ak niekto skutočne pracuje pre zmenu, nevzniká mu už viac zlá karma.

Najslabším zmyslom „viny“ je jednoducho zraniteľnosť, Achillova päta. Každý má slabiny. Samy o sebe nie sú nemorálne. Ale to, ako niekto zaobchádza so slabosťou iného, je morálny problém. Konkrétne – ak si je niekto vedomý slabých stránok iného a ako môžu byť využité inými osobami k zlému koncu, má zodpovednosť za zastavenie takého konania.

7. Najviac vinnými belochmi sú vplyvní politici, obchodníci a intelektuáli, ktorí odovzdali kontrolu nad našimi osudmi Židom. Trocha menej viny majú vplyvní belosi, ktorí sú produktom existujúceho systému a ktorí spolupracujú s nebielymi na podpore protibielych aktivít: afirmatívne akcie, rasová integrácia, nebiela imigrácia, multikulturalizmus, globalizácia, miešanie rás, biela vina, atď. Títo ľudia si zaslúžia trest.

8. Samozrejme, zločiny z chamtivosti sú horšie, než zločiny z neznalosti. Faktom zostáva, že belosi s mocou, ktorí jednoducho nič nerobia na zastavenie úpadku bielych, sú viac vinnými než tí, ktorí žiadnu moc nemajú.

9. Pre ľudí s mocou neznalosť toho, ako sú dlhodobými trendami ovplyvňovaní ich ľudia, nie je žiadnym ospravedlnením. Časťou ich zodpovednosti je vedieť o takýchto veciach. Mali by to vedieť lepšie.

10. Väčšina belochov je relatívne bezmocných. Iba sa vezieme. Ale väčšina z týchto bezmocných belochov stále zdieľa altruistické, univerzalistické, anti-etnocentrické hodnoty belochov, ktorí nás aktívne zapredávajú. Mnoho ďalších zdieľa sebecké, individualistické, čert-vezme-posledného postoje tých, ktorí nás aktívne zrádzajú len pre peniaze a moc.

Bielych zradcov by bolo oveľa menej, ak by ich činy boli vnímané ako zlo väčšinou bielej komunity. Preto všetci belosi, ktorí zdieľajú hodnoty podporujúce bielu genocídu, zdieľajú tiež určitú mieru spoluviny.

11. Čo ale belosi, ktorí odmietajú bielu genocídu a hodnoty, ktoré ju podporujú? Človek sa nemôže vykúpiť jednoduchým odmietnutím vražedných myšlienok, pretože ak niekto stojí a nerobí nič k ich zastaveniu, má tiež trocha viny na sebe.

12. Ešte horší sú tí, ktorí dobre vedia, akým nástrahám čelí biela rasa a rozhodnú sa „niečo urobiť“, ale potom urobia niečo kontraproduktívne. Samozrejme seriózni muži sa nedohodnú na tom, čo je produktívne. Ale existujú lepšie aj horšie spôsoby, ako viesť spory. A skutočným problémom je, že nám na začiatok chýbajú skutoční muži. Ak však niekto pochopí plný rozsah nebezpečenstva, ktoré nám hrozí, nezostane už žiaden priestor na klauniády.

13. Vzhľadom na to, že všetci belosi v tej či onej dobe, spadajú do vyššie uvedených kategórií, sme všetci – na rôznych úrovniach – vinní za náš rasový úpadok. Všetci belosi nesú svoj diel viny, aj keď belosi ako celok nenesú celú vinu.

Ale keď niekto pochopí svoje chyby a poučí sa, ako sa im vyhnúť v budúcnosti, nie je žiaden dôvod na pozeranie do minulosti. Naším cieľom ako bielych nacionalistov by malo byť neniesť žiadnu ďalšiu vinu za našu genocídu. Spôsoby, ako to urobiť, sú: 1. porozumieť koreňom problému, 2. odmietnuť všetky príčiny našich ťažkostí, a 3. aktívne pracovať na záchrane našej rasy. Dokiaľ to neurobíte, zostávate súčasťou problému.

Sú rôzne spôsoby, ako pracovať na záchrane našej rasy. Rozhodnite sa pre svoju vlastnú úroveň otvorenosti a angažovanosti a zvyšok z nás vás bude akceptovať. Ale nech robíte čokoľvek, uistite sa, že sa to počíta a robte to najlepšie ako viete. Musíte robiť to, čo je vašou povinnosťou. A vašou prvou povinnosťou je určiť, čo je vašou povinnosťou.

14. Ale nielen jednotliví belosi nesú viac či menej vinu za našu vlastnú genocídu. Genocída nie je len záležitosťou jednotlivcov. Je to tiež otázka systému. Liberálny, demokratický, kapitalistický systém samotný nás vedie k bielej genocíde, a to aj bez židovskej angažovanosti.

Židovská moc a vplyv majú dlhú históriu. Ale dnešná židovská hegemónia je relatívne nový fenomén. Veľký pokrok dosiahla, keď židovská kabala okolo Woodrowa Wilsona zatiahla Spojené štáty do Prvej svetovej vojny. Napriek tomu bola židovská lobby v roku 1924 porazená imigračnými reštrikciami. Ale s nástupom Franklina Delano Roosevelta do funkcie prezidenta bola židovská hegemónia pevne ukotvená a Židia šli od víťazstva k víťazstvu.

Je spravodlivé, keď povieme, že Židia sú primárnymi architektmi, organizátormi, obrancami a požívateľmi výhod tohto protibelošského genocídneho systému. Ale keď Židia postavili nadstavbu, belosi položili základy dlho pred vzostupom židovskej hegemónie.

Bieli kapitalisti podporovali jednu vlnu imigrácie za druhou bez ohľadu na rasu imigrantov. Ich cieľom bolo získať výhodu nad domorodou robotníckou triedou. (Drvivá väčšina amerických Židov prišla ako prisťahovalci, pritiahnutí protinárodnou a antirasovou logikou kapitalizmu.)

Bieli podnikatelia si radšej kupovali čiernych otrokov a najímali čínskych kuliov, ako by mali platiť mzdy bielym robotníkom. (Fakt, že Židia patrili medzi najväčších obchodníkov s otrokmi, je nevýznamný. Ak by nikto nekupoval, nič by nepredali.)

Biely univerzalizmus, rovnostárstvo a rasový altruizmus, ktoré udržujú systém, sú judaizmu úplne cudzie. Ich korene ležia v prírodných zákonoch gréckej filozofie, kresťanstve a osvietenskom liberalizme. Tieto hodnoty priviedli Američanov ku krvavej a zničujúcej občianskej vojne, vo veľkej miere vďaka čiernemu otroctvu dlho pred vzostupom židovskej hegemónie.

Ako Patrick Buchanan poukazuje vo svojej knihe „Samovražda superveľmoci“, materialistické hodnoty liberálnej demokracie viedli ku klesajúcej pôrodnosti v každej krajine prvého sveta, vrátane Izraela a ázijských krajín, ktoré nemajú nepriateľské židovské elity. Ak spojíte tento systém s rasovým egalitarizmom, altruizmom a nebielym prisťahovalectvom, ktoré existovali v Amerike pred nástupom židovskej hegemónie, dostaneme takmer rovnaký systém, aký nás zabíja aj dnes. Inými slovami, súčasný americký systém by sa možno vyvinul úplne rovnako, aj ak by žiaden Žid nevstúpil na naše územie.

To znamená, že ak by sa Židia zajtra náhle stratili, ale kapitalistický systém a univerzalistické, rovnostárske hodnoty zostali, naša rasa by stále bola na ceste k zániku. Preto musíme urobiť viac, ako sa len odčleniť od iných rás. Musíme sa tiež dostať k najhlbším koreňom problému: morálnym, politickým a ekonomickým slabinám, ktoré Židia tak účinne využívajú.

15. Nemôžeme však ignorovať realitu len preto, že by to mohlo vyzerať inak. A realita, voči ktorej stojíme, je vláda nepriateľskej židovskej elity propagujúcej genocídu proti bielym. Židia nie sú jediní členovia vládnucej koalície, ale sú starší partneri, ktorí určujú celkové smerovanie systému a podriaďujú ho svojim etnickým záujmom. Všetky ostatné skupiny vo vládnucej koalícii – ekológovia, odborári, feministky, homosexuáli – si musia presadnúť na zadné sedadlo, keď sa ich záujmy dostanú do rozporu so židovskou agendou bielej genocídy.

16. Židia sú hlavnými strážcami súčasného systému. Dokonca aj keď niekto chce kritizovať a meniť súčasný systém bez toho, aby menoval Židov, akonáhle človek predstavuje dôveryhodnú výzvu, nájde proti sebe stáť Židov jednajúcich ako Židia zabezpečujúci si svoje kolektívne záujmy. Občas si nevyberáme nepriateľa, pretože nepriateľ si vyberie nás. Nakoniec nie je žiadna možnosť pre bielych, ako získať moc nad našim osudom bez toho, aby sme výslovne menovali a bojovali proti židovskej moci. Ako povedal Alex Linder, neexistuje priama cesta von, ale iba cez Židov.

17. To, že priznáme vinu aj belochom, nijako neznižuje mieru židovského zavinenia. Ak by som naivne šiel do černošskej štvrti a bol zavraždený, moja pochabosť nijako nezníži vinu útočníka. Oddelenie vrážd to nezmení na samovraždu a neoslobodí vraha. Rovnako, vzhľadom na slabosti belochov, ich pochabosti a neresti, organizovaná židovská komunita pácha genocídu našej rasy. Nemení to fakty: belosi nepáchajú samovraždu, sú terčami genocídy.

18. Obviňovanie bielych za našu súčasnú situáciu je analógiou k liečbe rakoviny pľúc prednáškou o škodlivosti fajčenia. Áno, fajčiari sú si sami zodpovední za svoju rakovinu. Ale obviňovanie nie je to isté ako liečenie. Keď už človek má rakovinu, je pozde na zmenu životného štýlu, ktorý by zabránil jej vzniku. Najprv musíme vyrezať nádor, a ak pacient prežije, potom môže začať meniť svoj životný štýl tak, aby si bol istý, že sa rakovina nevráti.

Áno, belosi sú si z veľkej miery sami zodpovední za svoju situáciu. Trpíme zlým vedením, zlými hodnotami a etnocídou politického a ekonomického systému, ktorý nás urobil zraniteľnými voči rasovému nahradeniu a prevzatiu nepriateľskou židovskou elitou. Budeme pracovať na týchto problémoch. Ale najprv musíme vyrezať rakovinu, ktorá nás zabíja. Musíme znova získať kontrolu nad svojim osudom a oddeliť sa od iných rás. Potom, keď prežijeme, môžeme pracovať na vytvorení nového systému, ktorý zabezpečí, že sa to už nikdy nezopakuje.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Greg Johnson

O ::prop

3 komentáre

 1. To comu hovori autor genocide bielej rasy ako sa to prejavuje?
  1.Nedostatocny prirastok obyvatelov bielej rasy v krajinach ktore boli od pradavna ich domovom, alebo aj od stredoveku (Severna Amerika).
  Ak k tomu doslo?
  1.Pod vplyvom Holywoodu a inych modernych mass medii.
  Boli predtym podobne trendy aj inde?- Ano v Nemecku pocas Weimarskej republiky. Zatial co chudobni Nemci trpeli bohata smotanka sa zabavala a pozivala rozne sexualne rozkose.
  Avsak od rokov 1960 tich tento trend ked sa sex pretlaca ako cosi najdolezitejsie v zivote cloveka ale najma zeny, ma za nasledok otrasne skutocnosti. Rodina je zanedbavana ako aj zmysel pre rodinu nahradeny individualizmom a narcizmom.
  Nasledky takehot posunu v mysleni a spravania celkovej orientacii ludi na zapade je vidno s narastu velkeho mnozstva nechcenych otehnoteni, a potratov. Pritom media pretlacaju nazor, ze zivy plod v tele zeny je jej osobne vlastnictvo a moze s nim nalozit ako chce, asi tak ako z vyoperovanim slepeho creva. Cize zensko telo sa nestava ochranov schrankov pre novovznikajuci zivot, ale predmetom s ktorym zena nech uz akokolvek mentalne orientovana moze urobit co chce.
  Potom dalsim posunom bolo vyhlasenie sebestacnosti zeny a jej zrovnopravnenia na vsetkych frontoch. Pravda z vynimkou takych tazkych a nezazivnych prac ako asfalter pri vyrobe novych ciest, pouzivajuci zbijacku na rozbijanie betonu. Tam sa ani jedna feministka nehrnie.
  Takato moderna zena ma napred vsetky ine zaujmy, dosiahnut vysoku a dobre situovanu karieru, vystriedat co najviac atraktivnych milencov, precestovat cely svet, stat sa clenkou na ochranu zvierat a prirody. Az potom ked je blizsko 40 ky zisti ze by sa mohla konecne vidat a mat deti. Pre mnohe je taketo rozhodnutie neskoro. Pre dalsi je to riziko, nakolko zenske vajicka starnu zo zenou A tak pri 40 ke je dost mozne ze aj ked jej vajicko sa oplodni, porodi nezdrave dieta, dost vysoky vyskyt „down syndrome““ Aj preto existuju rozne charitativne organziacie na pomoc privelkeho mnozstva zdravotne narusenych na zapade.
  Dasli problem, tabletky na prerusovanie tehotenstva, zavinuju dost vysoky vyskyt rakoviny, u typov zien u ktorych sexualna nasytenost je jej prvoradym cielom.
  Nasledkom takejto dlhotrvajucej ideologie ktora uprednostnuje neviazany radovankovy sex pred rodicovstvom zacal pokles bielej populacie. Kym v 1950 tich rokoch Cina mala 560 million obyvatelov Tolko mala aj cela Europa. Kym v 1970 rokoch mala India 580 million obyvatelov na uzemi zhruba 1/3 Europy a Europa mala v tom obdobi 650 million obyvatelov, dnes ma Cina 1,4 miliardy obyvatelov, India 1,3 miliardy obyvatelov a Europa 740 million obyvatelov, s toho velke percento imigrantov z 3 sveta a ich potomkov narodenych v Europe. Vo Francuzsku to cini az 12% a u ich deti az 25%.
  Cize za vsetko je zodpovedna Holywoodska filmova civilizacia ako hlavna tovaren na vymyvanie mozgov. K tomu este treba pripomenut takych idiotov ako Elvis Presley z jeho muzikov a filmami ako aj The Beatles z ich hudbou ale najma z ich vyjadrovaniami a vyhlaseniami pre media- ktore im nadiktovali ti ktori boli v pozadi ich uspechu. Dneska tie 20 rocne hlupe dievcata ktore si trhali vlasy na koncertoch The Beatles a vrestali ako pomatene kravy, su uz 70-80 rocne stareny, tlacacie pred sebou podporny vozik aby sa vobec mohli dostat do supermarket ale vysledok pomatenia ich zmyslov a citov je badat, neni toho kto by sa o ne staral, kto by pracoval a zadaval dane aby stat mohol posktovat podporu prestarlym. Lebo vdaka horeuvedenemu vznikla v statoch bieleho obyvatelstva obratena demograficka pyramida. Cim viac prestarllych a cim menej deti, vdak Holywoodu za tento cin! Platit by mali socialke rozne holywoodske celebrity, rockove a sporove celebrity- lebo vdaka ich ideologii doslo k takemu upadku

  • Vy, pán Kozák, máte samozrejme pravdu v mnohom, čo ste vo Vašom príspevku napísali.
   Biela rasa, ako najvýkonnejší a najefektívnejší prírodný zdroj na Zemi, sa celkom prirodzene dostal do mimoriadnej pozornosti vesmírneho parazita.
   Okrem najväčšej výkonnosti a efektívnosti však, biely človek MAL v sebe aj najvyšší potenciál, najvyššiu mentálnu kapacitu k slobodnému mysleniu, k tvorivosti, s najväčším potenciálom k evolúcii k vyššiemu človeku, a ako taký bol pre parazita vždy hrozbou.
   Pretože vyšší človek zákonite nemôže byť otrokom, parazit po stáročia, okrem parazitovania a v súčinnosti s parazitovaním, upriamil svoju pozornosť na jeho skrotenie, „zdomácnenie“.
   Okrem úžery a centrálneho bankovníctva, stal sa preto vesmírny parazit aj majstrom nástrojov antievolúcie.
   V takom procese, použijúc svoje nástroje, dal bielemu človeku náboženstvo, ktoré nie je náboženstvom, lebo postráda prvky najvyššieho duchovna; zároveň nasmeroval jeho nesmierny tvorivý potenciál k „umeniu“, ktoré nie je umením, lebo namiesto zušlachtovania cloveka, čo je pôvodným a jediným účelom skutočného umenia, vyhlásil za umenie to, čo človeka degraduje, čo dáva voľný priebeh najnižším pudom, vyvoláva skrytých démonov ľudskej duše.
   Všetko v záujme zotročenia.

   To, ako sa vesmírnemu parazitovi darí, môžu všetci z nás vidieť pozorovanim súčasného diania v celom svete. Pravda, ak nám k takému pozorovaniu ešte zostali schopnosti.
   Rozmýšlali ste niekedy nad tým, že napriek tomu, že dnešné univerzity na celom svete produkujú možno milióny vzdelaných ekonómov, že mnohí z nich dostávajú Nobelove ceny, ani jeden z nich Vám nechce a nevie vysvetliť, prečo k tomu, aby sme sa dnes v záujme zvýšenia hospodárskeho výkonu o jeden dolár, museli zadľžiť o tri doláre?
   Vedia Vám ekonómovia vysvetliť, ako sa veriteľ, ktorému štáty, korporácie, mestá aj jednotlivci dlhujú trilióny, k takému množstvu peňazí dostal? Vedeli by ste povedať, kto tým veriteľov je?

 2. Vedeli by ste povedať, kto tým veriteľom je”?
  Dovolím si odpovedať za p. Kazoka (aj za mnohých iných):
  “vedel, ale bojím sa to napísať.”
  Árijská biela rasa už dávno stratila chrbtovú kosť.
  Problém je v tom, že ako funguje celý tzv. “Money Trick”, o ktorom som už pár-krát písal (aj na Beo), sa zdá mnohým ľuďom príliš komplikovaný, napriek tomu, že je to záležitosť dosť jednoduchá.
  Ale kdo nevie pochopiť ten známy trik “ten for eleven”, je ťažko niečo vysvetľovať.

Leave a Reply