Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 4

Mýtus o nemeckej podlosti: Židia vyhlasujú vojnu nacistickému Nemecku 4

Nemecká vláda protestovala proti vyhláseniu Untermyera, ale v Amerike a Británii narazila na hluché uši načúvajúce radšej tomu najhoršiemu o Nemecku. To vďaka neúprosnej protinemeckej propagandistickej kampani, ktorá sa neustále prelínala židovskou tlačou od roku 1921.

Celý Untermyerov prejav je uvedený nižšie, aby čitateľ mohol sám posúdiť jeho poburujúce vyznenie.

Obr: Židovský vodca Samuel Untermyer

Znenie Untermyerovej reči v New Yorku po návrate z Amsterdamu:

Moji priatelia: aká radosť, úľava a pocit bezpečia byť opäť na americkej pôde! Po hrozných nočných morách, ktorými som prešiel po dvoch týždňoch v Európe, načúvajúc srdcervúcim príbehom obetí a utečencov, rozprávaniam ožobračených ľudí.

Hlboko oceňujem vaše nadšené privítanie pri mojom príchode, ktoré, ako chápem, nie je určené mne osobne, ale svätej vojne za ľudskosť, do ktorej sme sa pustili. Židia aj nežidia, všetci spoločne sme znepokojení, že práca stáročí bude zvrátená a civilizácia zahynie.

Je to neustála vojna proti čiernym mrakom neznášanlivosti, rasovej nenávisti a fanatizmu, ktoré zastreli to, čo bolo kedysi Nemeckom, ale dnes je stredovekým Hitlerlandom. Ak sa však zapojíme a vytrváme v našich snahách, jasné slnko civilizácie bude opäť svietiť na Nemecko a svet bude bezpečnejším miestom pre život.

Keď sa dnes loď, na ktorej som cestoval, plavila popri Soche slobody, šepkal som ďakovnú modlitbu a vzdával vďaku za to, že táto spravodlivá krajina slobody unikla prekliatiu, ktoré padlo na Nemecko. Nemecko, ktoré sa premenilo z kultúrnej krajiny na skutočné peklo krutej a divokej beštiality.

Záujem sveta

Dlhujeme to nielen našim prenasledovaným bratom, ale celému svetu. Musíme udrieť v sebaobrane a oslobodiť ľudstvo od opakovania tohto neuveriteľného násilia. Tentoraz sú obeťami Židia, nabudúce to môžu byť katolíci alebo protestanti. Ak niekedy uznáme, ako nehanebne tvrdí nemecká vláda, že takéto diabolské prenasledovanie ľudí jednej rasy alebo viery je vnútornou domácou záležitosťou a nie problémom sveta, ako môžeme vedieť, kto bude ďalší na rade?

Všetky národy sveta sa musia spojiť proti absurdnému tvrdeniu, ža zabíjanie, hlad a vyhladzovanie vlastných a nevinných občanov v krajine, ktorá sa vrátila k barbarstvu, všetko bez akéhokoľvek dôvodu či ospravedlnenia, je vnútornou záležitosťou, pri ktorej musí zvyšok sveta nečinne prizerať a nezodvihnúť ruku na obranu. Musíme sa spojiť – teraz alebo nikdy.

Stretol som sa a hovoril s mnohými z týchto terorizovaných utečencov, ktorí mali to šťastie, že unikli cez hranice, aj keď boli nútení opustiť svoj majetok. Chcem vám povedať, že nič čo preniklo prísnou cenzúrou a klamlivou propagandou, za ktorými sa skrýva skutočná situácia Židov v Nemecku, nie je ani zlomkom strašného príbehu diabolského mučenia, krutosti a prenasledovania, ktoré sa každodenne deje týmto mužom, ženám a deťom. Musia žiť pod vládou teroru horšieho než smrť.

Keď bude príbeh vyrozprávaný, ako sa jedného dňa určite stane, ak sa neschopná Liga národov prebudí zo spánku Ripa Van Winkleho a uplatní svoju moc a povinnosť a začne vyšetrovať fakty, svet bude konfrontovaný s obrazom takej barbarskej krutosti, že peklo vojny a zverstvá v Belgicku budú blednúť do bezvýznamnosti v porovnaní s touto diabolskou, zámernou, chladnokrvne plánovanou a už čiastočne prebiehajúcou kampaňou na vyhladenie hrdého, jemného, verného, zákona milujúceho ľudu. Ľudu, ktorý miloval a cedil krv za svoj Vaterland, a ktorému Nemecko do značnej miery vďačí za prosperitu, veľkých vedcov, pedagógov, právnikov, lekárov, básnikov, hudobníkov, diplomatov a filozofov, ktorí boli chrbticou minulého kultúrneho života.

Späť do temných vekov

Ale načo ďalej vykresľovať obrázok spúšte, ktorú zapríčinili títo nevďačníci a beštie prebudené hnusnými myšlienkami rasovej nenávisti, bigotnosti a nenávisti. Židia sú aristokrati sveta. Od nepamäti boli prenasledovaní a neustále sledovali, ako ich perzekútori prichádzali a odchádzali.

Prežili sme to. A história sa bude opakovať. To ale nie je žiaden dôvod, aby sme dovolili kedysi veľkému národu návrat do temných čias, alebo sa nesnažili zachrániť 600 tisíc ľudských duší pred pekelnými mukami, ako to môžeme urobiť za pomoci našich kresťanských priateľov – ak nájdeme vôľu k činu.

Protesty a žiadosti zo všetkých kútov sveta, od vodcov všetkých vyznaní, sa ukázali ako márne a bezvýznamné, ako bol aj idealistický sen nášho martýrskeho prezidenta o bezpečnejšom svete pre demokraciu a menšiny. Čo potom má byť obrannou líniou kampane proti týmto zverstvám, do ktorej sme sa už pustili? Sú naše plány správne? Ak áno, aké kroky budú nasledovať, aby sme dosiahli úspech?

Naša kampaň je dvojitá – obranná a konštruktívna. Obranná časť bude znamenať ekonomický bojkot všetkého nemeckého tovaru, lodnej dopravy a služieb. Konštruktívna časť bude pozostávať z výziev pre Spoločnosť národov, aby vykladala a vynucovala ustanovenia Versailleskej zmluvy a písomných sľubov Nemecka, aby ochránila menšiny, ktorých práva boli zjavne porušené odňatím volebného práva a prenasledovaním nemeckých Židov.

Čo znamená bojkot

Je to zvláštne. Máme tu vplyvnú skupinu Židov, čo do počtu neveľkú, zato o to vplyvnejšiu, neuvažujúcu, ale nepochybne dobre zmýšľajúcu, ktorá je hysterická a vystrašená iba z vyslovenia slova „bojkot“. V ich predstavách sa vynára obrázok násilia a nelegálnosti, ktorý v minulosti charakterizoval boj medzi odbormi a zamestnávateľmi. Keďže tieto plaché duše sú kapitalistami a zamestnávateľmi, toto slovo a všetky jeho významy, zvučia v ich ušiach nenávisťou.

V skutočnosti to nič neznamená. Títo páni nevedia, o čom hovoria, alebo premýšľajú. Namiesto toho, aby sme sa poddali vágnym obavám a nedomysleným predstavám, našou prvou povinnosťou je poučiť ich, že ide o čisto obranný ekonomický bojkot. To je to, čo chceme a čo navrhujeme.

Bojkot je nepochybne naša jediná skutočne účinná zbraň. Títo gentlemani, ktorí sa prikláňajú k neopodstatneným obavám, neurobili nič a nemajú žiadne iné návrhy okrem prebudenia verejnej mienky, ktorá je a bola od začiatku na našej strane. Inak to ani nemohlo byť pri brutálnom, nezmyselnom a nevyprovokovanom útoku na civilizáciu.

Nie je nutné znižovať alebo podkopávať tieto činy, ak ich bezcieľne a neplodné úsilie v tomto smere môže byť znamením dôstojnosti a dobrých úmyslov – bez ohľadu na to akých neplodných.

Stačí, že sa ich úsilie ukázalo ako neuspokojivé, a že kampaň Schreckligheit nielenže neustále stúpa pred tvárou jednomyseľného svetového názoru; ale že neustále zvyšuje svoju intenzitu, a že masy Nemcov zavádzaných vládnou propagandou a potláčaním slobody slova a tlače, sú buď dobrovoľne, alebo zo strachu z trestu v rukách despotických vládcov a podporujú vládu v tejto pekelnej kampani.

Čo teda dosiahli títo láskaví gentlemani a čo dúfajú alebo očakávajú, že dosiahnu – zabránia spáleniu civilizácie touto metódou jemného hladenia? Nemôžete uhasiť oheň, a obzvlášť tento druh ohňa, iba prizeraním, kým plamene rozdúchavané vetrom nenávisti nezničia všetko.

To, čo navrhujeme a čo robíme, je pokračovať v čisto obrannom bojkote, ktorý podkopáva Hitlerov režim a privedie nemecký národ k rozumu tak, že zničí ich exportný obchod, na ktorom závisí ich samotná existencia.

Naučíme ich to silou

Chvália sa tým, že pohŕdajú a vzdorujú svetovému názoru. Navrhujeme zorganizovať svetovú mienku tak, aby bola vyjadrená jediným spôsobom, ktorému dokáže Nemecko porozumieť. Hitler a jeho zberba nedovolí svojim ľuďom aby pochopili, za čo ich zvyšok sveta považuje. Donútime ich, aby to pochopili jediným spôsobom, ktorý je pre nás dostupný.

Napriek svojej odpornosti by to bola zaujímavá psychologická štúdia, ktorá by analyzovala motívy iné ako strach a zbabelosť, ktoré viedli židovských bankárov, aby dávali úvery Nemecku, ako to robia teraz. Sú to čiastočne aj ich peniaze, ktoré použil Hitlerov režim na bezohľadnú a zlú antisemitskú propagandistickú kampaň. Vďaka týmto peniazom vpadli do Británie, Spojených štátov a iných krajín, kde zakladali noviny, dotovali agentov a inak míňali neuveriteľné milióny pri šírení svojho hanebného učenia.

Na odporúčania, aby tieto peniaze použili na zaplatenie čestných dlhov, ktoré odmietli, odpovedajú iba pohŕdavé úškrny a mlčanie. Medzitým hanebná kampaň neustále silnie, rovnako ako hanebnosť židovských bankárov, ktorí ju pomáhajú financovať a slabošstvo tých, ktorí nedokážu urobiť nič efektívne, aby ich zadržali.

Hitlerov režim má na svedomí vyhubenie Židov diabolským bojkotom a označovaním židovských obchodov, ktoré vystríhali Nemcov pred nákupmi v nich, väznenie židovských obchodníkov, ktorých po stovkách hnali ulicami stráženými nacistami za jediný zločin – za to, že sú Židmi. Vyhnali Židov z učiteľských pozícií, v ktorých získali mnoho ocenení. Vylúčili ich deti zo škôl, mužov z odborov. Zatvorili pred nimi každý spôsob obživy, zatvorili ich do odporných koncentračných táborov, trápili ich mučením a hladom, bez príčiny ich bili a vraždili. Využili všetky formy mučenia, neľudského podľa akýchkoľvek kritérií, až kým sa samovražda nestala jediným spôsobom úniku. To všetko len preto, že sú – alebo ich vzdialení predkovia boli – Židia. To všetko s úmyslom vyhladiť ich.

Odvolanie sa na ľudskosť

Toto je najväčší bojkot proti hanebnosti v dejinách. Apelujeme na celé ľudstvo, aby sa pripojilo k tomuto bojkotu. Táto výzva sa zakladá na tom, že idealizmus a túžba po spravodlivosti stále žijú.

Hospodársky bojkot ako nástroj spravodlivosti nie je nič nového. Štatút Ligy národov výslovne určuje jeho využitie na to, aby dostala vzdorovité národy do správnych koľají.

Prezident Roosevelt, ktorého štátnická múdrosť a vizionárstvo udivuje civilizovaný svet, sa dovoláva podpory jeho ušľachtilej koncepcie reštrukturalizácie vzťahov medzi kapitálom a prácou v zmysle obšírneho Zákona o priemyselnej obnove až do bodu, keď pracujúci dostane spravodlivú časť z bohatstva, ktoré vytvára. Chystá sa zapojiť spotrebiteľov v krajine do celonárodnej kampane, v ktorej budú bojkotovať všetkých výrobcov, zamestnávateľov a maloobchodníkov, ktorí odmietajú zákon, a nakupovať len u tých, ktorí zákon prijali. Aký ďalší precedens potrebujú naši opatrní priatelia?

Po tomto vysvetlení našich cieľov žiadam Americký židovský výbor, ktorej verejného ducha a dobré úmysly nespochybňujem, ale jeho úsudok nepovažujem za dobrý, aby sa prestal držať stranou a zbavil sa svojej opatrnosti a chorých predsudkov. Musí sa aktívne zapojiť do presadzovania bojkotu ako našej jedinej zbrane, s výnimkou apelu na Ligu, ku ktorému sa ešte vrátim.

Do tejto výzvy som zámerne nezahrnul Americký židovský kongres, pretože som presvedčený, že 95 % členov je na našej strane a iba dvaja alebo traja muži nás v zahraničí nesprávne zastupujú. Žiadam, aby pred stretnutím výkonného výboru tento mesiac v Prahe boli títo falošní vodcovia jasne inštruovaní. Buď sa otvorene postavia za našu vec, alebo nech opustia svoje posty. Jeden z nich, všeobecne známy ako kráľ nepochopiteľných činov, sa po celom kontinente venuje svojej obľúbenej zábave – šíreniu rozbrojov. Raz tvrdí, že podporuje bojkot, inokedy zasa, že je proti nemu. Všetko záleží od publika, s ktorým komunikuje; ale vždy – priamo alebo nepriamo – príde od neho bodnutie z temnoty.

Dosiahnutý pokrok

Teraz na to nie je dostatok času, ale dúfam a očakávam, že v najbližšej budúcnosti vás budem môcť oboznámiť s krokmi, ktoré boli prijaté a už prebiehajú. Rovnako aj s prekvapujúcim a potešujúcim pokrokom hospodárskeho bojkotu, ktorý už v mnohých krajinách dosiahol úspechy. Hoci aj vo Veľkej Británii a Spojených štátoch bol dosiahnutý značný pokrok v tomto smere, bude pre vás asi prekvapením, že tieto krajiny sú pri bojkote najmenej organizované a rozvinuté zo všetkých krajín, ktoré sa zúčastnili Svetovej ekonomickej konferencie v Amsterdame. Na konferencii bol bojkot jednomyseľne a nadšene schválený hlasovaním a formálnou rezolúciou.

Omeškanie v Amerike bolo čiastočne spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov a obrovským územím, ktoré je treba pokryť. Dúfame a očakávame, že tento stav bude čoskoro napravený. Lekcia, ktorú sme sa odhodlali udeliť, je tak neoceniteľná pre celé ľudstvo, že nemôžeme zlyhať.

Každý z vás – Židov aj nežidov – kto sa ešte nezapojil do svätej vojny, by tak mal urobiť tu a teraz. Nestačí, aby ste nenakupovali nemecký tovar. Musíte odmietnuť obchodovať s akýmkoľvek obchodníkom, ktorý predáva tovar vyrobený v Nemecku, alebo ktorý využíva nemecké lode na dopravu.

Na našu hanbu treba povedať, že je medzi nami niekoľko Židov, našťastie ich je iba málo, ktorým chýba sebaúcta a dôstojnosť, a sú ochotní cestovať na nemeckých lodiach. Stretávajú sa tam iba s pohŕdaním personálu. Mená týchto Židov by mali byť šírené čo najďalej. Sú zradcami svojej rasy.

Na záver mi dovoľte, aby som vám znova poďakoval za búrlivé prijatie a uistil vás, že s vašou podporou a s miliónmi nežidovských priateľov zatlčieme posledný klinec do rakvy bigotnosti a fanatizmu, ktoré z temnôt zdvihli svoju hlavu k hanbe civilizácie 20. storočia.

Untermyerova reč bola poburujúca podľa akýchkoľvek štandardov, plná hyperbol, preháňania a klamstiev, hoci sa ukázala byť typickým židovským komentárom voči nacistickému Nemecku od tej doby až po konečnú porážku Nemecka. Židia vedú vojnu propagandou, nie ozbrojenými vojakmi, aspoň teda nie s vlastnými vojakmi a v tejto dobe viedli celosvetovú vojnu proti nacistickému Nemecku úplne rovnako, ako ju neskôr viedli Británia, Rusko a USA ozbrojenými silami. V tej dobe koloval vtip, že židovskou národnou hymnou by mala byť „Onward, Christian Soldiers.“ (Vpred, kresťanskí vojaci – anglická hymna z 19. storočia, pozn. prekl.) Je kultúrnou charakteristikou Židov divoko preháňať svoje problémy a boliestky, protestovať nahlas a melodramaticky nech už je problém akýkoľvek drobný, skutočný alebo iba v ich predstavách. Majú dokonca na to aj slovo – kvetching. (Približný význam slova „kvetch“ je „chronická ukňučanosť“ – pozn. prekl.)

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

13 komentárov

 1. kapitán pravda

  Fuj. Vzdy boli a aj teraz sú schopní všetkého, hajzli nafúkaní

 2. Tento židovský tlčhuba a jeho židovská drzosť ; on má odvahu napísať – “bol aj idealistický sen nášho martýrskeho prezidenta” – meno neuvedie, ale zrejme to má byť Lincoln, ale že jeho vrahom bol žid John Wilkes Booth [člen “The Knights of the Golden Circle (KGC), tajná spoločnosť ‘za otroctvo’] nám samozrejme nepovie….

  “Nemecko do značnej miery vďačí za prosperitu, veľkých vedcov, pedagógov, právnikov, lekárov, básnikov, hudobníkov, diplomatov a filozofov….”

  …samozrejme to všetko asi mali byť židia…nikdy nič nepriniesli do svetovej civilzácie ani kultúry, ale zato sa zaslúžili o atomovú, hydrogénovú, plutonium a molybdénovú bombu….

  …..” aby dostala vzdorovité národy do správnych koľají”.
  …samozrejme, kupovať len od židovských dovozcov tovary vyrobené kresťanmi a na nákup týchto si požičiavať peniaze od židovských bánk….

  Ale v jednom má pravdu – “A história sa bude opakovať…”
  …ale potom im už nič nepomôže….a budú závidieť mŕtvym

  • Z textu vyplýva, že ide zrejme o vtedajšieho „aktívneho“ prezidenta, teda Roosevelta.

  • Sitra dovolím si jemne protestovať, taký Kafka alebo hlavne Sartre, aj keď posledne menovaný nebol žid, majú svoj prínos a predstavujú novodobých, síce politicky korektných prorokov reflektujúcich nihilistické, dekadentné, existencialistické a oportunistické nálady v spoločnosti. Aj keď nevedia pomenovať problém boja v triednej spoločnosti medzi riadiacou špičkou a základňou, vždy sa jedná len o boj medzi pro-triednymi elementami prehlbujúcimi triedne rozdiely a pro-rodovými, ktoré ich majú tendenciu stierať. Stav a dynamika spoločenskej hierarchie vo forme pyramídy je niečo čím sa zaoberajú sociológovia.
   Dnešný západ razí model, pri ktorom egoistické horné vrsvy pyramídy drvia spodok, pričom pyramída nekompatibilne zo spodu rastie. Spodok pyramídy už násilne začína odpovedať, avšak zatiaľ až na jednu výnimku, velmi neadresne. U nás je spoločenský problém obdobný, avšak naša pyramída sa pomaly zmešuje. Problém je totožný, len u nás sa prázdne miesta nedoplnia luďmi od inakiaľ. Stabilnému riešeniu sa usilovne vyhýbajú všetci a maskujú to propagandou, dekadentnými ideológiami a kultami.
   Najzaujímavejšia je terminológia, ktorú používame na popis súčastných spoločenských problémov. Zlaté teľa je kult, ktorý je judaizmom definovaný ako zakázaný. Sionizmus, propagátor kultu bol vďaka rezolúcii OSN 3379 rozpoznávaný ako zlo, alebo presnejšie ako apartheid páchaný na odporcoch monetárneho kultu, avšak v západnom priestore bol tolerovaný. Tento systém rozpoznávania dobra a zla bol ukončený v roku 1991 rezolúciou OSN 46/86, ktorá zrušila rezolúciu 3379 a už dnes sa sionizmus neuznáva mocenskými autoritami ako forma rasizmu. Podotýkam, do 89-teho roku bola aj homo, aj bi-sexualita vedená v učebniciach ako deviácia, alebo odchýlka od normálu, dnes sa na označenie tohto spoločenského javu tento termín v oficiálnom jazyku nepoužíva.
   Obchod s luďmi bol, je a vždy bude jeným z najvýnosnejších obchodov, ale historická skúsenosť je taká, že zotročení ludia pozbavení akýchkoľvek práv získavajú motiváciu obnoviť svoj ľudský status. V tom momente, keď sa z pána stane otrokár a zo sluhu otrok, otrok má dve možnosti – žiť ako pracovný nástroj, alebo bojovať a zomrieť ako človek. Toto je aj slabina otrokársky režimov, majú tendenciu množiť ľudské nástroje a nie slobodných ľudí. Biológia a psychológia populácie už potom dokoná to, čo z histórie poznáme ako etnickú čistku alebo holokaust. Variabilné sú miery vnútorných treníc, miera vyžierania producentov, miera imigrácie, prítomnosť vonkajšieho nepriateľa a jeho organizovanosť. Výsledok je podľa parametrov vždy vojna, či už cezhraničná alebo občianska.
   Chcelo by to dodať ešte nejaký záver, ale ten napíše asi až budúcnosť. Asi len to, že sme, boli a budeme biologickými tvormi, ktoré sa bijú o zdroje a aj ak niekto z nás nájde určitú rovnováhu s okolím, iné skupinky pretože chcú viac ju určite porušia.

   • Váš komentár, pán Janosz, som si pozorne prečítal a samozrejme sa dá s vami len súhlasiť, ako obyčajne.
    Ale musím vás trochu znepokojiť (ak vás to vôbec znepokojí, v čo moc neverím), že J.P. Sartre je žid. Je žid po matke a to sa u židov ráta. Jeho matka je priama setrenica známeho švajčiarskeho židovského lekára, Allberta Schweitzera, ktorý sa preslávil svojou humanitárnou činnosťou ako lekár v Afrike. To však samozrejme neuberá nič na tvorbe J.P.Sartra.
    Tu je jeden známy výrok J.P. Sartra:
    “Realita je ako vedro ľadovej vody. Vyrazí vám dych, neschopný hovoriť”.

    Druhá posrava, ktorú spomínate je Franz Kafka. Nebudem sa o ňom extra zmťeňovať, lebo dohromady ani nie je čo. Kafka bol vyštudovaný právnik (Karlova Univerzita v Prahe), zamestnaním bol úradník v poisťovni a písal vo svojom voľnom čase novely. Jeho najznámejšia je “Metamorfózy”. Vieme že Kafka tvrdil, že sa môže “teleportovať” (neviem či tentio termín už bol známy v jeho dobe) a tvrdiilo sa (o to sa zrejme postaral on sám), že bol videný v jednu a tú istú dobu v Európe aj v Amerike (myslím). To by malo stačiť o “kvalitách” Kafku.

    Problém je ale v tom, že tí “sociolôgovia” aj tak nepovedia pravdu (aj keby ju vedeli, ako sa ale zdá, ju nevedia), alebo sa ju boja povedať. A od politikov ju už vôbec nikdy neočakávajte.
    Tá vaša teória o “Pyramíde” je presná a skutočne ste ma prekvapil, že to tak vidíte. Mám podozrenie, že ste študoval článok “Illuminati blodline” (ja som ho preložil do slovenčiny a poslal Propu, Prop neuverejnil).
    Ako píšete pyramida, ale nielen pyramída, sú to pyramídy v pyramídach, a táto realita siaha do pradávnych čias, do čias Ramsesa II-ho (1295-1228 B.C.E). Ale dnes tomu nikdo nechce veriť, lebo propaganda urobila “svoje dielo”.
    V skutočnosti, mne už ani nejde o tú pyramídu. Ide tu o inú pyramidu.
    Ide tu o pyramídu na americkej jednodolárovej bankovke. Všimnite si, na spodnoom rade tej pyramídy to “rímske číslo” MDCCLXXVI, viete aké to je číslo?
    To je rok 1776, vyhlásenie americkej “Declaration of Independence”, ale v prvom rade je to 1 máj, 1776, obnovenie rádu Illuminati v Bavorsku, Adamom Weishauptom. Málokdio vie, na Slovensku asi nikdo, prečo má tá pyramída 13 radov kamenných blokov. Prečo je nad tou orlicou 13 hviezdičiek. Prečo je v tom sväzku 13 šípov a 13 lístkov. Prečo má americká zástava 13 červených a bielych pásov? Pretože číslo 13 je jedno zo symbolických čísiel Illumináti!
    To je realita, nad ktorou sa človeku zastaví rozum a musí sa konečne nielen dozvedieť, kto má tento svet v rukách, ale tomu aj uveriť.
    A od toho má svet ďaleko a “ONI” to dobre vedia, však na tom pracujú najmenej dve tisíc rokov.

    • Sitra dosť preceňujete moje humanitné vzdelanie a trochu podceňujete moje pozorovacie schopnosti, ak by bol link na článok dajte ho sem. Na Illuminatov som dosť „deravý“, zatiaľ mi pripadajú ako finálni exekútori sionu, polointeligenti, asi niečo ako nižší dôstojníci v armáde, od ktorých závisí armádny výkon. Inak Sartra som pomerne dlho lustroval a ako žid mi nepripadal, avšak asi to bude nejaký tichý rebelant. Odmietnutie Nobelovej ceny za literatúru je velmi silné gesto, silnej osoby.

     • Vašu schopnosť pozorovania nepodceňujem, práve naopak, ak to čo ste napísal mate z pozorovania, tým viac to cením. Práve preto, lebo viem, že na Slovensku nie je dostuoných mnoho materiálov, ktoré ako vidím, by vás veľmi zaujímali. Ja ich mám a sú to materiále, ktoré sa na Slovensku, ani nikde v Európe asi neobjavia, jednoducho preto, lebo ich usvedčujú z ich zločinov, ktoré nazývajú “demokracia”.
      Nemám váš e-mail adresu a preto vám nemôžem nič poslať. Môžete ale skúsiť jedno; vypýtajte si moju od admina Propu, on sa ma opýta či súhlasím a ja dám súhlas. Potom sa mi ohláste.
      Ja vám môžem poslať materiále, že ani neuveríte, že také niečo je možné, materiále, na ktoré sa jednoducho nedá prísť pozorovaním

 3. Dobry den,

  nedavno moj znamy videl dokument o 2. svetovej vojne, konkretne to bolo na temu Blitzkrieg. Islo tam o to, ze nemci to dokazali jedine vdaka drogam ktore uzivali, co im pomohlo ostat dlhsie na nohach, dlhsie strielat a lepsie znasat zranenia. Neviem o tejto teme vela a tak by som sa Vas rad opytal co mi o tom viete povedat. Ci to je pravda alebo alebo len dalsia propaganda “spojencov“. Dakujem.

  • Asi myslíte ten dokument včera na STV2. 🙂 Nevidel som ho, pretože už úvod sa mi zdal manipulatívny. Samozrejme, záleží na podaní. Spojenci používali povzbudzujúce prostriedky, aby udržali pozornosť pri obrane pred zlom, nacisti brali drogy, aby nemali výčitky pri vraždení. Pritom obe strany brali tie isté farmaká. 🙂

   Nedá sa pochybovať o tom, že na oboch stranách sa brali, hm, isté látky (aby som použil nejaký neutrálny výraz) s povzbudzujúcimi účinkami. Bola to bežná prax vtedy a je aj dnes. Nemyslite si, že dnes nemá armáda k dispozícii rôzne povzbudzujúce prostriedky. Drogy sa v armádach používali, používajú a budú používať. Ale iba tie schválené armádou a v určitých situáciách. Nemyslite si, že armáda bude tolerovať marihuanový záhon v kasárňach. Ale „tabletky“ vám pred náročnou akciou kľudne dá.

   Svojim spôsobom je aj alkohol a nikotín drogou. Síce spoločensky akceptovanou, ale napriek tomu drogou. Tak si to preberte.

  • Samozrejme je to propaganda a to este k tomu z choreho modzgu. Nech vam ten znamy prezradi meno tej drogy. Tomu sa neda verit ani keby to niekdo napisal o Americanoch a to by bolo omnoho pravdepodobnejsie.

   • Neviem ci bol na STV2, to bolo len tak mimo reci. Kazdopadne islo o to, ze bez drog vraj Blitzkrieg ani nebol mozny.

    @SITRA AHRA
    Vraj islo o metamfetamin, pervitin a isophan(?). Ked som aj nieco o tom pogooglil tak skoro kazdy link odkazuje na chlapika menom Norman Ohler a jeho knihu “Der Totale Rausch”.

 4. Neviem prečo bol Roosevelt ‘martýr’ v dobe, keď Untermyer predniesol túto reč v roku 1933. Roosevelt skoncil svoj zlocinny zivot 12 aprila 1945, spôsobom, aký si zaslúžil.

  “Bola to zpätná spravodlivosť, spravodlivosť za fosforové a atomove bomby, zhodené na ženy a deti Hamburgu, Drážďan, Tokia, Hirošimy a Nagasaki, že Roosevelt bol obhorený na nepoznanie, keď spadol (tvárou) do plameňov krbu
  vo Warm Springs, Georgia?” (American Manifest Destiny… str.184)

 5. Áno, o tom sa vedelo, že americkí piloti mali čokoládu v ktorej bola droga aby nezaspali, čo je pochopiteľné, hlavne pri nočných letoch.
  Smiali sme sa, keď sme počuli, že ľudia posbierali tuto čokoládu po zhavarovaných lietadlách, pojedli a nemohli zaspať!

Leave a Reply