Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Víťazi a porazení

Mýtus o nemeckej podlosti: Víťazi a porazení

Hovorí sa, že Druhá svetová vojna bola pokračovaním Prvej svetovej vojny. Aj keď toto tvrdenie je celkom správne, nie je to celý príbeh. Prvá svetová vojna mala za cieľ zabrániť Nemecku ovládnuť európsky kontinent a Versailleská zmluva mala držať Nemecko pri zemi. Keď sa Nemecku podarilo zvrhnúť jarmo Versailleských zmlúv a znova sa stalo mocnosťou, starí protivníci Francúzsko a Británia boli odhodlaní spustiť ďalšiu vojnu. Ale to bol iba jeden dôvod Druhej svetovej vojny. Z trosiek Prvej svetovej vojny vzišla ďalšia dravá mocnosť – medzinárodné židovstvo pod vlajkou komunizmu, ktorá ohrozovala strápenú a bezbrannú Európu. Židia boli neustále súperiacou silou voči západnej kresťanskej civilizácii, ale vždy boli pod kontrolou. Teraz sa šírili rozbitou Európou ako vírus v chorom tele s oslabenou imunitou.

Celá Európa, vrátane Ruska, bola vďaka Prvej svetovej vojne zbankrotovaná a dezorganizovaná, a preto mimoriadne zraniteľná voči útoku nového agresora. Rusko bolo prvé, ktoré im padlo do rúk vďaka revolúcii z roku 1917 a stalo sa jeho operačnou základňou. Za pomoci hospodárskej a vojenskej sily Ruska sa medzinárodné židovstvo pod záštitou komunizmu chystalo ovládnuť celú Európu. Ich modus operandi pozostával z podnecovania revolúcií medzi nespokojnými masami prostredníctvom siete židovských komunistických strán (ktoré boli organizované z Moskvy cez „Komunistickú internacionálu“ alebo Kominternu) v spolupráci so židovským obyvateľstvom každej európskej krajiny, ktoré fungovalo ako „piata kolóna“. („Piata kolóna“ je skupina, ktorá tajne podkopáva štát zvnútra.)

Nemecko rozpoznalo novú hrozbu pre Európu a postavila sa voči nej. Starí protivníci Nemecka – Francúzsko a Británia – nakoniec začali vojnu proti Nemecku (Druhá svetová vojna) v snahe o udržanie Nemecka pod svojou kontrolou, aj keď to bolo iba podružnosťou hlavného boja. Hlavný boj sa odohrával medzi Nemeckom ako samozvaným obrancom západnej kresťanskej civilizácie na jednej strane a medzinárodným židovstvom pod maskou komunizmu, ktorý sa usiloval o dobytie celej Európy na strane druhej. Hermann Göring pochopil skutočnú povahu vojny. „Táto vojna nie je druhá svetová vojna. Je to veľká rasová vojna. V skutočnosti ide o to, či prevážia Nemci a Árijci, alebo či svet ovládnu Židia. A to je to, o čo bojujeme.“ (Citát Hermanna Göringa z knihy Michaela Burleigha “The Third Reich, A New History”, 2000)

Nie je jasné do akej miery chápal prezident Roosevelt a jeho administratíva skutočnú povahu vojny a ktorému z dvoch aspektov vojny venovali väčšiu pozornosť. Mnohí v Rooseveltovej administratíve boli nepochybne presvedčení, že Nemecko je hrozbou pre svetový mier a musí byť zastavené (samozrejme to bol nezmysel). Ale ako to videl Roosevelt? Samotný Roosevelt sa prikláňal k socializmu, bol obdivovateľ Stalina (nazýval ho „strýčko Joe“) a komunistického Ruska. Obklopil sa rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Rooseveltova administratíva bola presiaknutá skrz naskrz komunistickými Židmi, ktorí boli oddanými agentami komunistického Ruska pod kontrolou Židov. Títo ľudia urobili všetko čo bolo v ich silách, aby využili silu Ameriky v prospech sovietskeho Ruska (a teda v prospech medzinárodného židovstva). Rooseveltov štátny tajomník ministerstva financií, Žid Harry Dexter White, bol tajným sovietskym agentom a väčšina Rooseveltovych poradcov boli Židia, ktorí neskrývali svoje sympatie ku Sovietskemu zväzu. Podľa všetkého Rooseveltova agenda smerovala k spojenectvu so Sovietskym zväzom na zničenie Nemecka a k rozdeleniu moci nad západným svetom medzi Spojené štáty a Sovietsky zväz. Každé rozhodnutie, ktoré počas vojny urobil, ukazovalo, že to bol jeho trvalý cieľ.

Cez program o pôžičke a prenájme (Lend-Lease) vrhol Roosevelt celú priemyselnú silu Spojených štátov na podporu „strýčka Joea“ a Sovietskeho zväzu. Z USA smerovalo do Sovietskeho zväzu 20 000 lietadiel, 440 000 nákladných vozidiel a obrovské množstvá rôzneho vojenského materiálu. Bez tejto masívnej podpory by Rusko iba ťažko mohlo poraziť Nemcov.

V tej istej dobe, keď Sovietsky zväz zatiahol Nemecko do titanského pozemného boja, Churchill s Rooseveltom – každým s inými cieľmi – spolupracovali pri ničení nemeckých miest leteckým bombardovaním. Británia a Spojené štáty vstúpili do pozemných bojov až ku koncu, keď Nemecko už bolo v podstate porazené.

S miliónmi mŕtvych civilistov a väčšinou miest zničených bolo Nemecko zrejmým porazeným v Druhej svetovej vojne. Skutoční, dlhodobí víťazi vojny boli prinajmenšom menej zrejmí. Británia je uvádzaná ako jeden z víťazov, ale pre Britániu to bolo pyrrhovo víťazstvo. Tým, že Churchill dotlačil Nemecko do vojny a potom neústupne odmietal početné nemecké mierové návrhy, dokázal iba doviesť svoju krajinu k bankrotu a za britským impériom zatiahol oponu.

Dvaja zrejmí víťazi vojny boli Spojené štáty a Sovietsky zväz. Všetkým to bolo jasné. Ale ďalší veľký víťaz, ktorý možno nebol taký zrejmý, prinajmenšom aspoň nie zo začiatku, bolo medzinárodné židovstvo. Dalo by sa dokonca povedať, že medzinárodné židovstvo bolo hlavným víťazom vojny, ak by takéto tvrdenie neporušovalo silné tabu dnešnej doby. Židia môžu byť vykresľovaní len ako najväčšie obete vojny, nie ako víťazi. V skutočnosti však Židia vyhrali na všetkých frontoch.

Po tom, ako sovieti vstúpili do východnej Európy na konci vojny, boli Židia dosadení ako vládna elita v takmer každej krajine, ktorá spadala pod kontrolu Sovietskeho zväzu. John Gunther v knihe „Za železnou oponou“ (Harper, 1949) napísal: „Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Československo majú židovských diktátorov.“ Na čele maďarskej vlády boli Matyas Rakosi (Rosencranz), Erno Gero (Singer) a Zoltan Yas. V Poľsku to boli Židia Mine, Skryeszewski, Modzelewski a Berman. V Rumunsku bola na čele Ana Paukerová (Hannah Rabinsohn), v Československu Rudolf Slánský. Jediným nežidovským diktátorom za železnou oponou bol Tito v Juhoslávii, aj keď jeho pravou rukou bol Žid Mosa Pijade. Podľa Gunthera „Bol to Titov mentor… akúkoľvek ideologickú štruktúru Tito mal, prišla od toho prešibaného starca.“ Nielenže diktátori týchto krajín boli Židia, aj ich vlády boli plné Židov. Židia obsadili kľúčové pozície takmer vo všetkých krajinách okupovaných sovietmi. Tieto vládnuce židovské elity neboli lojálne ku krajinám, v ktorých vládli, ale medzinárodnému židovstvu so sídlom v Moskve.

Židia získali aj svoj dlho žiadaný štát Izrael ako výsledok vojny, a pokračujúc v tradícii víťazov vojen, medzinárodný národ Izraela požadoval a dostal miliardy dolárov odškodného od porazeného Nemecka (Nemecko doteraz zaplatilo Izraelu 75 miliárd dolárov reparácií. Požiadavky na reparácie z Versailles, ktoré zruinovali Nemecko, vyžadovali iba 35 miliárd dolárov). Dnes, viac ako 65 rokov po vojne, Nemecko stále vypláca doživotné dôchodky pol miliónu tzv. „preživších Holokaust“ – teda Židom, ktorí počas vojny žili na Nemcami okupovaných územiach, alebo ktorí boli donútení emigrovať v dôsledku vojny.

Keď v Európe skončila vojna, zdalo sa, že Židia dostali pod svoju kontrolu všetko. Ovládali Sovietsky zväz a prakticky riadili Britániu a Spojené štáty. Vďaka tomu ich bolo v spojeneckej okupačnej administratíve v Nemecku toľko, že diktovali podmienky okupácie, vrátane Morgenthauovho plánu. Mali úplnú kontrolu nad Norimberským procesom. Dokonca boli poverení vydávaním väčšiny novín v okupovanom Nemecku.

Nemecko nebolo iba porazené, ale bolo aj obeťou agresívnej vojny, ktorú proti nemu viedli Británia, Spojené štáty, Sovietsky zväz a medzinárodné židovstvo. Dôvody vojny boli veľmi odlišné od tých, ktoré boli verejne hlásané. Židia ovládali nielen Sovietsky zväz, ako som opakovane dokazoval, ale Roosevelt a Churchill boli obklopení Židmi a ich zahraničné politické rozhodnutia boli silne ovplyvnené Židmi. Medzinárodné židovstvo malo na podnecovaní vojny väčší podiel, než akákoľvek iná frakcia. Židia mali z vojny najväčšie dlhodobé zisky. Séria citácií z tej doby podporuje tento názor.

„Keď národní socialisti so svojimi priateľmi kričia, alebo si šepkajú, že toto [vojna] je spôsobené Židmi, majú úplnú pravdu.“ – židovský časopis Sentinel, Chicago (8. október 1940)

„Podarilo sa nám zatiahnuť Spojené štáty do Prvej svetovej vojny a ak oni [USA] urobia, čo požadujeme ohľadom Palestíny a židovských ozbrojených síl, potom nám Židia v USA pomôžu zatiahnuť Spojené štáty aj do tejto [Druhej svetovej] vojny.“ – Weizmann k Churchillovi (september 1941)

„Hitler nechce vojnu, ale bude k nej donútený, a to už zanedlho. Anglicko bude mať posledné slovo ako v roku 1914.“ – sionista Emil Ludwig Cohn

„Dňa 3.júna 1938 sa ‚American Hebrew‘ chválil tým, že v Británii, Francúzsku a Rusku majú Židia rozhodujúci vplyv, a že títo ‚traja synovia Izraela pošlú nacistického diktátora do pekla.'“ – Joseph Trimble, The American Hebrew

„Pripravovaná vojna má za cieľ vytvorenie židovskej hegemónie po celom svete.“ – brigádny generál George Van Horn Mosely, New York Tribune (29. marca 1939)

„Milióny Židov žijúcich v Amerike, Anglicku a Francúzsku, severnej a južnej Afrike, nezabúdajme ani na tých, čo žijú v Palestíne, je odhodlaných viesť proti Nemecku vyhladzovaciu vojnu až do konca.“ – Central Blad Voor Israeliten, Holandsko (13. september 1939)

„Stratou Nemecka prišli Židia o územie, z ktorého rozvíjali svoju moc. Preto bolo rozhodnuté znova ho dobyť.“ – Louis Marschalko, „Dobyvatelia sveta“: Skutoční vojnoví zločinci

„Druhá svetová vojna sa bojuje za obranu základov judaizmu.“ – rabín Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel (8. októbra 1942)

„Nepopierame, ani sa nebojíme priznať, že táto vojna je naša vojna a vedieme ju za oslobodenie židovstva … židovstvo je našim frontom, silnejším, než všetky ostatné fronty dokopy. Nepodporujeme túto vojnu iba našimi financiami, na ktorých je založená celá vojnová produkcia. Neposkytujeme iba plnú moc propagandy, ktorá je morálnou energiou, ktorá udržuje vojnu v chode. Zárukou víťazstva je hlavne oslabenie nepriateľských síl, zničenie týchto síl v ich vlastnej krajine, vlastným odbojom. A my sme trójskym koňom v nepriateľskej pevnosti. Tisíce Židov žijúcich v Európe sú hlavným faktorom porážky nášho nepriateľa. Teda, v skutočnosti je náš front tým najhodnotnejším príspevkom pre víťazstvo.“ – Chaim Weizmann, prezident Svetového židovského kongresu, hlava Židovskej agentúry a neskorší prezident Izraela, prejav v New Yorku, 3. december 1942

„Z Hitlera sme urobili diabla, monštrum. Preto sme to nemohli po vojne poprieť. Veď sme mobilizovali davy proti samotnému diablovi. Takže sme boli nútení hrať túto hru na diabla aj po vojne. V žiadnom prípade sme nemohli nášmu národu povedať, že vojna bola iba preventívnym ekonomickým opatrením.“ – americký štátny tajomník James Baker (1992)

„Niet pochýb o tom, že národný socializmus bol súčasťou modernizačného procesu nemeckej spoločnosti. Urýchlil sociálne zmeny v Nemecku. Presunul pozornosť na znevýhodnené segmenty spoločnosti a priniesol ženám rovnosť a emancipáciu.“ – Heinz Hoehne, Gebt mit vier Jahre Zeit [Dajte mi štyri roky], vydavateľstvo Ullstein, Berlín-Frankfurt 1996, str. 10)

„Nevidím žiaden dôvod na pokračovanie tejto vojny. Trúchlim, keď si pomyslím na všetky obete, ktoré to stojí. Prial by som si ich odvrátiť.“ – Adolf Hitler (júl 1940)

„Nie je pravda, že som ja, alebo niekto iný v Nemecku, chcel v roku 1939 vojnu. Vojna bola chcená a vyprovokovaná výlučne medzinárodnými štátnikmi, mnohí z nich boli židovského pôvodu, alebo pracovali pre židovské záujmy. Nikdy som si neprial, aby po hroznej Prvej svetovej vojne došlo ešte niekedy k ďalšej proti Anglicku alebo Amerike.“ – Adolf Hitler (apríl 1945)

Hoci sa Židia stali jednoznačnými víťazmi vojny, zároveň sa aj dokázali na verejnosti prezentovať ako tie najväčšie obete vojny, ktoré mali právo na miliardové reparácie, pričom boli úplne oslobodení od akejkoľvek kritiky za vlastné porušovania štandardov civilizovaného správania a chovania. Dokázali to, pretože ovládali spravodajské a informačné médiá.

Židia sa aj dnes naďalej vykresľujú ako ohrozená menšina obklopená nepriateľskými majoritami, ktoré sú odhodlané ich „prenasledovať“ alebo dokonca „vyhladiť“ – ako to tvrdia o Iráne a celom arabskom svete. Je to úplne absurdné. Židia sú národ s najväčšou mocou na svete aj napriek ich malému počtu. Po tom, ako zvíťazili vo vojne, opustili dnes už zaniknutý Sovietsky zväz (po vykradnutí jeho majetku) a presunuli svoju základňu do Izraela a Spojených štátov. V priebehu posledných troch alebo štyroch desaťročí získali Židia v Spojených štátoch štatút elity a totálne nahradili tradičnú WASP (White Anglo/Saxon Protestant) elitu, ktorá spravovala krajinu. Ich preniknutie do najvyšších miest každej americkej inštitúcie, ich extrémne nadmerné zastúpenie na čele každej profesie, kontrola vlády, kontrola bankovníctva a financií, vlastníctvo spravodajských a zábavných médií, nadmerné zastúpenie na univerzitách, to všetko je ešte intenzívnejšie než to bolo vo Výmarskom Nemecku. Napríklad z ôsmich univerzít Ivey League v Amerike má šesť židovských prezidentov.

Ale na rozdiel od WASP elity, ktorú nahradili, sa Židia stali tým, čo profesor Kevin McDonald vo svojej trilógii kníh o židovskej kultúre nazval „nepriateľskou elitou“. Stará elita WASP nikdy nestratila svoj zmysel pre povinnosť voči obyčajným ľuďom Ameriky. Napokon, boli tej istej viery, s rovnakým etnickým pôvodom a mali teda zmysel pre zodpovednosť za všeobecné blaho svojich spoluobčanov. Naša nová židovská elita je iná. Necítia žiadnu spriaznenosť s obyčajnými Američanmi, pohŕdajú nimi a zaujímajú sa len o to, „čo je dobré pre Židov.“

Nielenže táto nová židovská elita necíti žiadnu empatiu voči tradičnej európskej väčšine a Amerike, ale ju aj aktívne podkopáva. Podľa E. Michael Jonesa v knihe „Židovský revolučný duch a jeho vplyv na svetovú históriu“ z roku 2008, Židia boli za každým z protibielych, protikresťanských hnutí v tejto krajine, najmä od začiatku šesťdesiatych rokov. NAACP založili Židia. Hnutie občianskych práv bolo organizované a podporované Židmi. Rovnako ako sexuálna revolúcia, hippies, feministické hnutie, propagácia homosexuálnych práv, manželstvá rovnakého pohlavia, oddelenie cirkvi a štátu a obzvlášť multikultúrne hnutie. Boli to Židia, ktorí v roku 1965 presadili zmenu imigračného zákona, ktorou otvorili dvere hordám nebielych a nekresťanských prisťahovalcov. Táto nová prisťahovalecká politika má za následok zničenie tradičnej Ameriky, akú sme poznali. Predpokladá sa, že biela väčšina v Spojených štátoch prestane byť väčšinou za dve alebo tri desaťročia. Tento demografický posun úplne zmení charakter tejto krajiny a určite nie k lepšiemu. Židia navyše urobili s Európou presne to isté, aby sa demografická situácia v Európe drasticky zmenila. Predpokladá sa, že podkopanie vlády majorít a podpora multikulturalizmu je „dobré pre Židov“. Rozdeľuj a panuj. Zatiaľ čo sa všetky rôzne etnické a náboženské skupiny, ktoré teraz žijú v Spojených štátoch, hádajú medzi sebou, naša nová židovská elita využíva svoju moc na podporu záujmov Izraela a medzinárodného židovstva.

5,2 milióna Židov v Spojených štátoch a 5,8 milióna Židov v Izraeli spoločne konšpiruje na tom, aby získali moc nad silou a bohatstvom Spojených štátov a využili ich na prospech medzinárodného židovstva a Izraela. Americké peniaze a technológie boli použité na vybudovanie jednej z najsilnejších vojenských síl na svete v malom Izraeli. Izrael prostredníctvom svojich židovských druhov, ktorí majú pod palcom Ameriku, prakticky riadi našu zahraničnú politiku najmä na Blízkom Východe a americká armáda sa používa ako zástupná armáda štátu Izrael na dosiahnutie jeho zahraničných cieľov. Navyše sú do Izraela odvádzané obrovské sumy z vrecák amerických daňových poplatníkov bez ich súhlasu. Časť týchto peňazí je potom posielaná späť do Spojených štátov na financovanie kampaní politikov, ktorí poslušne plnia príkazy, a tým zabezpečujú, že peňažný cyklus bude nerušene pokračovať.

Takýmto spôsobom a mnohými ďalšími židovský AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee – Americko Izraelský výbor pre verejné záležitosti – silná lobistická skupina, ktorá lobuje za americkú podporu Izraela. Najvplyvnejšia lobistická skupina vo Washingtone – pozn. prekl.) má úplne pod kontrolou americkú vládu a za pomoci židovských spravodajských a zábavných médií má pod kontrolou americkú verejnú mienku. Hoci Židia neustále tvrdia, že sú iba obeťami, ohrozenými prenasledovaním a dokonca vyhladením zo strany ich hostiteľov, v skutočnosti sú nespornými víťazmi Druhej svetovej vojny a žnú všetok zisk z víťazstva. Teraz vládnu všade.

Sovietsky zväz pod vládou Židov nemohol bez pomoci poraziť Nemecko, ale potom si treba uvedomiť, že vojna nebola vojnou iba medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom, ale bola to vojna medzi Nemeckom a medzinárodným židovstvom. Sovietsky zväz bol len súčasťou tejto vojny. Vplyvní Židia v Spojených štátoch a Británii vtiahli obe tieto krajiny do vojny na strane Sovietskeho zväzu. Nemecko samozrejme nemohlo vydržať proti tejto ohromujúcej kombinácii ekonomiky a vojenskej sily a tak bolo Nemecko zničené.

Konvenčná myseľ stále nie je schopná pochopiť, že porážka Nemecka bola katastrofou pre Západ. Nemecko bolo vždy neoddeliteľnou súčasťou západnej, kresťanskej civilizácie; samotným srdcom starého Svätého rímskeho impéria, ktoré tvorilo základ modernej Európy. Tým, že sa Spojené štáty a Británia spojili so Sovietskym zväzom a medzinárodným židovským komunizmom proti západnému, kresťanskému Nemecku, dokonali v podstate samovraždu Západu. Adolf Hitler, šampión Západu, kresťanskej civilizácie a muž, ktorý zabránil úplnému prevzatiu Európy komunistami pod vedením Židov počas medzivojnového obdobia, bol dohnaný k samovražde a veľké nádeje Európy pod vedením Hitlera a Nemecka zomreli s ním.

Následky vojny boli nesmierne. Dve tisícky rokov vytvárania umenia, architektúry, kultúry a vedy zmizli v dyme, ako bolo srdce a duša Európy zničené vojnou. Európske hospodárstvo sa rozpadlo. Tí, čo prežili vojnu, umierali v miliónoch od hladu. Britská ríša sa rozpadla. Polovica Európy sa dostala pod vládu Židmi ovládaného komunistického Sovietskeho zväzu. Nasledovala dlhá studená vojna medzi Východom a Západom. Dôsledkom vojny sa zmenilo smerovanie západnej civilizácie z cesty s neobmedzenými možnosťami na cestu neúprosného úpadku.

Na začiatku dvadsiateho storočia dominovala svetu biela rasa. Prvá svetová vojna uštedrila západnej civilizácii smrteľnú ranu, aj keď sa z nej Európa mohla zotaviť. Ale dnes, šesť a pol desaťročia po ničivej Druhej svetovej vojne, ktorej sa dalo ľahko vyhnúť, biela európska rasa čelí riziku možného zániku. Jej pôrodnosť sa pohybuje pod úrovňou potrebnou na zachovanie populácie, zatiaľ čo sa zo všetkých strán hrnú hordy nebielych a nekresťanských prisťahovalcov – rovnako v Európe ako v Spojených štátoch – ktoré kazia, riedia, delia a balkanizujú našu homogénnu populáciu až do bodu, v ktorom sa tento proces nebude dať zvrátiť. Ak „demografia je osudom“, potom je osudom Západu neúprosný úpadok, zatiaľ čo bohatstvo medzinárodného židovstva je na vzostupe. Takzvaná „dobrá“ vojna mala za následok veľmi „zlý“ koniec pre Západ. Dokonca aj Churchill nakoniec uznal, že bolo veľkou chybou, keď sa Británia a Spojené štáty spojili so Sovietskym zväzom proti Nemecku. V prejave dlho po skončení vojny údajne povedal: „Zabili sme nesprávne prasa.“

KONIEC

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

O ::prop

60 komentárov

 1. Zabili sme nesprávne prasa.

  Nuž, neviem, koľko možno veriť takým anekdotám, ale Churchil bol sprostý idiot, takže je možné, že nechápal, čo sa deje. Ako syntetický žid ale bol zrejme vždy zameraný proti vzbúreným Nemcom, až do smrti.

  Otázne je, prečo nepochopila biela anglosaská väčšina, že zabili to, čo nemali. Prečo doteraz verí tej detinskej propagande o zlom Hitlerovi a diabolských beštiálnych nacistoch? Lebo zákony? V USA ani tie až tak nemajú. Lebo „beda porazeným“? No dobre, ale veď oni si strelili do vlastnej nohy, raz si to budú musieť priznať. Vchádzajú tam takéto knihy, ale asi to moc nepomáha.

  Musím ale po stý krát zopakovať:Dnešný problém bielej rasy nie je to, že sa menej množí – dnes je aj tak najmenej dvakrát toľko bielych, ako v roku 1945. Aj ak momentálne sa rast zastavil, nebol by to žiaden problém. Hlavný problém v tejto otázke je totiž to, že negroidné rasy doslovne explodovali. To sa nedá nijako prekonať vlastným rastom, to sa dá len potlačiť u nich. Antikoncepcia, sterilizácia, alebo izolácia a ponechanie ich krutému prírodnému osudu.

  Bielych je stále dobrá miliarda, a väčšina je oklamatelná židovským satanizmom. Ale biele elity sú inteligentnejšie, ako židovina – ale zrejme kolaborujú a hrajú s nimi tieto hry. Či sa im to oplatí a podarí vyhrať, to nemá zmysel predpovedať. Dobrá predpoveď je, že podľa prírodných zákonov ale nakoniec podlé prasa bude porazené. Zlá verzia je, že celé ľudstvo vyhynie. Pre židov to tak či onak dopadne zle.

  • Treba povedať, že tento výrok Churchilla nie je možné hodnoverne doložiť. Preto som na rozdiel od originálu v knihe doplnil slovíčko „údajne“. Bohužiaľ, nie je v mojich silách skúmať pravosť všetkých citátov a tvrdení, ktoré autor uvádza. No našiel som niekoľko, ktoré sú minimálne pochybné. Čo je veľká škoda, pretože to znižuje informačnú hodnotu knihy.

   Na druhú stranu – nedávno som dostal do ruky knihu „Krutý kontinent“ (https://www.protiprudu.org/produkt/kruty-kontinent/) a v nej dokáže autor vyplodiť viac mystifikácií v jednej krátkej kapitole, než je v celej knihe „Mýtus o nemeckej podlosti“. Avšak – tam sú tie „správne“ mystifikácie. 🙂 A tak sa dozvedáme, ako Nemci splyňovali v autách 😀 , ako deti z Lidíc boli splyňované v koncentrákoch, atď. Potom, keď tak autor tára o veciach, ktoré nikdy neboli preukázané, dá sa mu aj veriť z druhej strany o zločinoch, ktoré boli páchané po vojne nielen na Nemcoch, ale na všetkých, ktorí s Nemcami prejavili sympatie? Pokiaľ bolo cieľom knihy spochybniť utrpenie povojnového Nemecka umným splietaním lží a pravdy tak, že človek už neverí ničomu, celkom sa mu to podarilo… Napriek tomu knihu odporúčam, ale treba ju čítať veľmi pozorne a s odstupom. Je to ale kniha iba pre silné žalúdky.

   • Nacionálny socializmus verzus nacionálny kapitalizmus a komunizmus, nemecké ekonomické povstanie, kresťanstvo verzus anglo-sionizmus, to sú rozličné pohľady ako sa dá pozerať na druhú svetovú vojnu. Zaujímavé sú dôsledky. Komunizmus ako nekontrolovateľnú vec sionisti odpísali a zvyšky zlikvidovali, avšak povstal Putin s ruskou oligarchiou, ktorá je do značnej miery židovská, ukrajinská vláda je do značnej miery tak isto židovská, otázka je kam tým mierim.Myslím si, že trenice sú evidentné a nehrané, a teda vzhľadom na vysokú mieru spoločného pôvodu globálnej oligarchie, budú aj spory riešené čím ďaľej, tým viac nechutnejším spôsobom, pripomínajúcim konfliky v kráľovskej rodine po smrti panovníka. Už to nebudú obyčajné ligové zápasy, ani zápasy Ligy majstrov, už to bude Derby. Jediné východisko z tohto bude nutnosť vytvoriť centrálnu autoritu, virtuálneho kráľa, ktorý vytvorí a zosobní poriadok a dovtedy bude o zábavu postarané.

   • Veď ja nič proti knihe, to sú také drobnosti, mýty, to sa spomína aj inde, že Churchil pochopil po vojne a ľutoval – ale ja si myslím, že vždy vedel, na koho strane je.
    „Krutý kontinent“ je židovina ako remeň. Chce vlastne dokázať, že CELÝ európsky kontinent, všetci sú vrahovia. Proste len vyšiiel v ústrety aktuálnej politike, teda – aj nemci boli svine, ale po vojne aj poliaci, rusi, maďari, aj francúz … proste všetci. Len azda angličania nie a samozrejme amíci, ten národ na kopci vyvolený, ten tiež nie.
    No a židia, tí sú vždy len nevinná obeť. To je ideologický účel tej knihy „Krutý kontinent“ – dokopať hlavne východoeurópanov, a rusov. (tiež som dúfal v niečo lepšie, ale vyhodené peniaze.)

    • Niečo ako kniha Johna Sacka „Oko za oko“ – áno, bili sme ich, mučili a zabíjali – ale mali sme na to právo… 🙂 V každom prípade je tam aspoň opísané, akých krutostí sa dopúšťali po vojne všetci na Nemcoch. A ani amíci a angličania nie sú toho ušetrení, aj keď ani zďaleka sa nepopisujú ich zločiny v takej miere, ako zločiny iných. Najviac mi vadilo to ospravedlňovanie zločinov po vojne. Nepochybne sa cez vojnu diali krutosti (krutosti podľa súčasného ponímania), ale iba výnimočne sa diali svojvoľne. Každý veľmi dobre vedel, čo ho čaká, ak sa postaví Nemcom. Pravidlá boli stanovené jasne. Na rozdiel od povojnového stavu, kde stačilo, aby bol niekto Nemec…

   • Tento autor je vůbec veliký bagatelizátor! Třeba tale kouzelná větička: „Po tom, ako zvíťazili vo vojne, opustili dnes už zaniknutý Sovietsky zväz ….“ – a přitom na toto téma by se dala napsat samostatná kniha, ze které by jasně vyplynulo, že Žid „sám od sebe“ nikoho „neopouští“! Byli vypráskáni. Začalo to zavražděním Solomona Michoelse v lednu 1948 a pokračovalo to postupným ukončením podpory Izraele, procesy v satelitních státech zaměřených na likvidaci sionistů ve komunistických stranách a konče přípravou procesu s židovksými lékaři v Moskvě a přerušením diplomatických vztahů s Izraelem v únoru 1953. Antisionismus i po smrti Stalina zůstal v ideologické výbavě komunistů až do zániku východního bloku. V roce 1968 proběhla v reakci na šestidenní válku antisionistická kampaň v Polsku řízená Gomulkou, která vedla k odchodu většiny zbylých Źidů do Izraele. U nás se v tom roce zkoušeli znovu dostat k lizu, ale srpnová invaze jim udělala čáru přes rozpočet a rovněž jich většina odešla do emigrace.

    • No, bagatelizátor ste tak trocha aj vy. 🙂 Vo svojom príspevku ste sa vôbec nevenovali Sorosovi. 🙂 Samozrejme to bol pokus o vtip. Kniha nie je o príčinách exodu Židov zo ZSSR, ale o úplne inej téme. A je jasné, že dnes sa dá napísať kniha aj o Trumpovych vetroch.

     Tak trocha však nechápem, prečo sa ľudia snažia vychvaľovať Stalina za to, že robil so Židmi to, čo robil aj s ostatnými národmi už od začiatku, spoločne s ostatnými boľševikmi. Sionizmus je nacionalistické hnutie a nacionalizmus bol a stále je prirodzeným nepriateľom komunizmu. Chválenie Stalina za toto je choré myslenie. Stalin potláčal ukrajinský nacionalizmus, estónsky nacionalizmus, litovský, poľský, ruský, vlastne nacionalizmus a nacionalistov každého jedného národa. Kým sa myšlienka Izraela nestala reálnou, Židia v ZSSR príliš na sionizmus nedali. Čím sa však stávala táto myšlienka reálnejšou, tým viac silnelo aj sionistické hnutie v ZSSR. A toto Stalin už z princípu nemohol dopustiť. Tu treba jasne povedať. Stalin voči sionistom (teda nacionalistickým Židom) postupoval omnoho miernejšie, ako voči nacionalistom iných národov. Iste, mnohí skončili v gulagoch, poniektorí aj na popravisku. Ale nikde a nikdy sa nenašli miestnosti plné po strop mŕtvych Židov, ako sa bežne dialo napr. na Ukrajine s nacionalistami ukrajinskými (ale nielen tam). Stalin NIKDY dobrovoľne nenechal nacionalistov iných etník len tak odísť. Len Židia boli výnimka.

     Ako si správne napísal, jednalo sa o antisionizmus a nie antisemitizmus. Mnoho ľudí si to pletie. A preto na záver, pre menej chápavých to zhrniem jednou vetou:

     Stalin netrestal Židov za to že boli Židia, ale za to, že boli nacionalisti.

     Len idiot ho môže za to chváliť.

     • Tvoje chore vyplody vychazi z toho, ze nemas ujasnene pojmy sionismus a judaismus, stejne jako to delavaji nackove, kteri vsechno nazyvaji „zid“. V drtive vetsine se jedna ale o mentalne velmy zaostale , krome castych rvacek „u piva“, jinak ale vice mene neskodne bytosti. Zatimco ty jses pomerne sectely tedy ale i docela inteligentni, ale fanatik. Lide jako ty jsou nestestim, protoze se jich pak ti zaostali nackove vetsinou drzi a nechaji se jimi vest. 🙁

     • O jeje. Je známe, že kde nie sú argumenty, nastupujú osobné útoky. Všetko sú „choré výplody“, ale pre istotu radšej neuvedieme čo konkrétne a prečo. Načo aj? Veď všetko… 🙂

     • Nacionalismus je chiméra! Nemá prakticky žádný smysl, protože je to jen dozvuk romantického hnutí 19. století. Jeho pokračovatelem je pro naši rasu jednoznačně škodlivý šovinismus! Ten vedl k porážce naší rasy ve WWII., když se Hitler spolčil s japonskými skrčenci proti bílým bratrům v USA! Ale je pravda že oni – tedy Anglosasové s tím začali, když umožnili Židům, aby řídili jejich politiku! Za první vážnou krizi považuji podporu osmanských čmoudů proti bílou elitou řízenému Ruskému Impériu – nejskvělejšímu to výtvoru státnosti naší rasy od dob Římské říše! A to jak zednářem Palmerstonem, tak Židem Disraelim nejprve v Krymské a poté v rusko-turecké válce 1878! Následoval útok britské vlády proti bílé výspě Afriky – búrským republikám jako dovršení této rasové zrady! Podpora Japonska ve válce proti Rusku 1905 byla definitivním úderem jednoty naší rasy, která až do roku 1914 právem měla vedoucí postavení na světě. V roce 1914 jsme pak porazili sami sebe, jak se koneckonců i v článku připomíná. A v roce 1945 Žid definitivně převzal iniciativu. Nacionalismus je pitomost – Izrael je státem pofiderních „semitských kmenů“, i černí Ethiopci jakožto „potomci“ jednoho z nich jsou též „Izraelci“. Tak jakýpak „židovský nacionalismus“? Jen filiálka prosazující zájem světorasy Židů! A ta se vyznačuje čímsi co Dostojevský nazval „židovská idea“! Ta je opakem zdravé árijské ideje! A ta byla nejlépe vyjádřena v tom, na čem stálo Ruské Impérium! Stalin byl podvědomě antikomunista, stoupenec eurazijské,tedy antiatlantické, antižidovské ideje! Židovským marxismem se jen maskoval, ale sám ho zásadně zrevidoval ….

     • “Jeho pokračovatelem je pro naši rasu jednoznačně škodlivý šovinismus!“ Tak ten ste nám tu krásne predviedol.

     • Šovinismus znamená jediné: vnitrorasový boj! Ale rasa a její zájem stojí nad jednotlivými jejími větvemi, národy. Tedy např. každý Čech či Slovák by se mohl dříve či později poněmčit nebo poruštit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! My se ale o tuto kvadraturu kruhu nepřestáváme pokoušet a tím jsme se vzdali a sami svůj boj o právo na své vedoucí postavení, ba na samotnou existenci, dávno prohráli. My jsme dnes už pouhá součást zdegenerovanýho Západu, jenž je na ústupu z historie! Neb dějiny píší pouze rasy či národy (které v pravém smyslu toho slova vytvořila jen ta bílá) brutální vůle! A tou ta naše dávno být přestala a bude z dějin bezpochyby odejita! Nahrazena a vyměněna rasou houževnatější, odolnější, nepodléhající zhoubnému individualismu,xenofilismu, genderismu, egalitarismu a dalším úpadkovým vlivům a idejím!

    • Tohle je strasna slatanina. Jako by autor nevedel, ze to byl prave Stalin, kdo vyhnal z politbyra trojici Bronstein (Trockij), Apfelbaum (Zinovjev) a Rozenfeld (Kamenev) a tim vlastne „ukradl“ bolshevickou revoluci sionistum. Hitler nebyl nic jineho, nez sionisticka loutka, ktery vsechno delal za jejich penize a podle jejich rozkazu. Prave stalin pretvoril utopicky a elitarsky socialismus, na jakysi „statni kapitalismus“. Proto ho sioniste nenavideli a poslali na nej pracovite nemecke hlupaky, vedene jejich loutkou Hitlerem. Samotneho by me zajimalo, co vsechno je pravdy na mytech, ktere se o Stalinovi neustale traduji a ktere stvorila Risska propaganda, vedena J.Goebelsem a ktere jsou stale udrzovany, diky zcela chybejicimu kritickemu mysleni u vetsiny populace. Jiste je pouze jedine. Stalin „ukradl“ revoluci mezinarodnimu sionismu a „daroval“ ji lidu SSSR. To mu dodnes sioniste neodpustili.
     pozn. Jakykoliv autenticky dokument natoceny v SSSR v 30tych letech jakoby nevypovidal u hruzne genocide, ktera se tam v tu dobu odehravala. Neni to podivne?

     • Tak Stalin „ukradol“ boľševickú revolúciu sionistom a dokonca ju „daroval“ ľudu ZSSR. Ako sa dá revolúcia darovať? Prečítajte si to ešte raz a s pochopením, možno porozumiete, akú hlúposť ste napísal. Je to rovnaké, ako by som napísal, že Hitler ukradol nacionálno-socialistickú revolúciu Ottovi Strasserovi. Možno, ak to budeme brať doslovne, tak máte pravdu. V skutočnosti takáto „krádež“ nemala žiaden vplyv na realitu v Rusku. Je to ako si hovoriť – ako dobre, že ten diabol porazil čerta. Pre obyčajných občanov Sovietskeho zväzu to neznamenalo absolútne nič – okrem toho, koho prívrženci skončia na šibeniciach alebo v gulagoch. Toto vaše tvrdenie je nezmyslom, ktorý v žiadnom prípade nedokážete logicky obhájiť. Ak áno, s radosťou si to prečítam.

      Najviac sa mi páči veta: „stalin pretvoril utopicky a elitarsky socialismus, na jakysi „statni kapitalismus““. A prečo sa mi páči? Pretože bez jasného definovania pojmov „utopický elitársky socializmus“ a „štátny kapitalizmus“ tieto slová neznamenajú nič a zároveň všetko. V skutočnosti tam v tej dobe nebol žiaden „štátny kapitalizmus“, ale akýsi zmutovaný nevoľnícky systém. To bola relita, avšak presvedčený stalinista nevidí a ani nepochopí (kým neskončí v gulagu – ale aj tam je schopný chváliť tatíčka Stalina a zvádzať všetko na zlú administratívu)

      „Jakykoliv autenticky dokument natoceny v SSSR v 30tych letech jakoby nevypovidal u hruzne genocide, ktera se tam v tu dobu odehravala. Neni to podivne?“ Čo si pane predstavujete pod pojmom „autentický dokument“? To mi ako chcete tvrdiť, že si niektorý štát niekedy nakrúcal ucelené „autentické dokumentárne filmy“ o svojich zločinoch? Samozrejme že nie, a ak tak to musela byť vzácna výnimka. Existuje však dosť dobových záberov a fotografií. To, že vy ste žiadne nevidel znamená iba jediné – nehľadal ste ich. Skúste napríklad múzeum Holodomoru, časť filmy. http://www.memorialholodomor.org.ua/eng

    • Krome incidentu se Solomonem Michoelsem, je ale treba zminit to, ze zidum bylo v SSSR po valce umozneno presidleni do Izraele. Toto samozrejme, s prerusenim dipl. styku zaniklo. Zajimave je, ze k preruseni doslo az po Stalinove smrti. Proste co uvaha, to „perla“.
     pozn. dodnes je R.F. (naslednik SSSR) urcitym „ochrancem“ statu Izrael. Nebyt usili Ruske diplomacie, davno by se siitske staty jako Syrie, Libabanon a Iran spojily a zahajily spolecnou ofenzivu. Je to proto, ze zide, presidleni puvodne ze SSSR, maji stale i Ruske obcanstvi a proto pozivaji ochranu od R.F.

     pozn.2 – svet je prilis slozity, nez aby jej nacickove byli schopni chapat 😉

     • A co následná likvidace celého židovského antifašistického výboru? Stejně jako zmizení celé řady židovských intelektuálů. Nakonec, Stalin poslal do vězení i slavnou Polinu, manželku Molotova.

     • SSSR byl židokagal, kterej stvoři Zederblum s Bronštejnem! Stalin stanul v čele v roce 1937 a měl po boku některé jevrejce, kteří byli ochotni sloužit obnově eurazijského Ruského Impéria, jako byl např. Lazar Kaganovič. Sám se ale nemohl zcela odkopat, zdědil závazek zřídit tzv. Rudý Sion na Krymu, který mu nezapomněl připomenout i jevrejský pacholek FDR na Jaltě v únoru 1945. Proto musel souhlasit se zřízením státu Izrael a ne že chtěl! Přerušení diplomatických styků s Tel Avivem v únoru 1953 (Stalin stále žil, tak nelži!) bylo vyvrcholením onoho sporu a ne jeho počátkem, jak se tu snažíš mystifikovat, židobolšáne!

      pozn. každný židobolševik vždy bude nás černosotněnce falešně nálepkovat, páč je to degenerovaný lokaj peněz, jak ho popsal sám Mordochai ve svém spisku K židovské otázce (věděl o čom píše).

 2. Admin ma občas prekvapuje, že spomína knihy, ktoré ako si myslím na Slovensku sa nedajú kúpiť, teda neviem ako o nich vie. Alebo sa mýlim? Asi áno. Spomína knihu J.Sack-a “An Eye for an EYE” (Oko za oko) o ktorej málokto vie. Mám ju samozrejme. Sack je žid a zaujímavé je, že židia mu vytýkali, “ako môže žid napísať takú knihu” a jeho odpoveď bola “ako nemôže žid takú knihu napísať”.
  Bola táto kniha preložená do slovenčiny?

  • Myslím, že do češtiny. Inak, autor jednoznačne drukuje Židom a ospravedlňuje ich zločiny. Kniha je výnimočná iba v tom, že tie zločiny pripúšťa. Po literárnej aj obsahovej stránke je to obyčajný odpad.

   • Hej, bola preložená, ale zrejme ju moc nedostať
    https://www.databazeknih.cz/knihy/oko-za-oko-57487

    Je tam spomínaný aj holokaust a tak, ale autor miskôr pripadá ako taký naivnejší ded, ktorý to myslí úprimne. Samozrejme, j eto explicit žid, ináč by to bol „revizionista“ a u nás takú kihu naozaj nevydali (rok 1993, to ešte vládla relatívna sloboda tlače a hlavne neznalosť vydavatelov:)
    Je to zbierka krutostí, ktoré sa napáchali na nemcoch po vojne, a to sa možno autor ešte krotil. Ani sa to nedá podrobne čítať – ale odporučil by som ju do škôl ako povinné čítanie.
    Ja ju nepovažujem až tak za nejak ospravedlňujúcu židov či obviňujúcu nemcov.
    Citát o knihe:

    Otřesné, šokující,kruté,zrůdné, nelidské, takovými slovy bývá právem označován holocaust,genocida, prováděná nacistickým Německem na evropských Židech. Po mnohá desetiletí platila tato historická teze pouze jednosměrně. Teprve v poslední době se – i u nás – začíná diskutovat o jevech, které provázely masový odsun německých civilistů z těch území, kde to stanovily dohody vítězných válečných mocností. Zatímco jen velmi opatrně poodhrnujeme roušku této smutné epizody v českých zemích, americký novinář John Sack přináší deprimující svědectví o genocidě, páchané polskými Židy, většinou navrátilci z koncentračních táborů na civilním německém obyvatelstvu Polska a těch území, které po válce Polsku připadla. Sackovo svědectví je děsivé, ale podložené dlouholetým studiem historických pramenů z obou stran železné opony, autentickými záznamy očitých svědků, ať už byli na straně vězněných a trýzněných – nebo věznitelů a trýznitelů. Tato kniha nepochybně zalomcuje mnohými našimi představami, ideály a předsudky. Autora však nelze ani při „nejlepší“ vůli podezírat ze zaujatosti: je totiž sám Židem. A právě jeho židovství a snaha dostát jeho mravním postulátům, byly důvodem k napsání této knihy

    http://afinabul.blog.cz/1001/john-sack-oko-za-oko

    • sorry, mám problémy doma s filtrovaním, tak som tu trocha skúšal, ako tu funguje ten filter 🙂 A ono si to zapamätalo to užívatelské meno 🙂
     Nič v zlom, iba teraz, určite to nie som ja, čo inokedy generuje tie nekonečné texty :-))

    • No ja so som to čítal už dávnejšie a s premáhaním, takže moje spomienky už nemusia byť úplne správne. A čítať znova ju nemienim – ako sa hovorí, radšej prečítať dobrú knihu 100 x, ako čítať 1 x sto zlých kníh… 🙂

     • Hej, je to dosť nechutné, plné násilností, doslovne sa v tom vyžíva. Ja som to ani celé neprečítal, ale mám to doma.
      A napísané románovým rozprávačským spôsobom, takže nemožno povedať, že nejaká presná literatúra faktu.

    • U nas v CSR, nebylo na odsunu Nemcu nic kruteho. Byli to proste obcane porazeneho statu, kteri se prave nachazeli na uzemi, ktere tento stat okupoval a kde provadel krute a krvave represe vuci Csl. obcanum. Co je na tom protipravniho a nelidskeho? Samozrejme ze po valce, jeste plne nekonstituovana moc CSR, dohlizela ze vsech sil, aby odsum probihal hladce a bez velkych excesu. Nicmene mezi lidmi byla spousta nenavisti, zvlaste u tech, kterym vyvrazdili pribuzne, ze nebylo mozne obcas toto odsouvane Nemce ochranit pred lynchem, ze strany obyvatelstva a dokonce byly tyto excesy provedene i lidmy z Csl. armady (Postoloprty, nebo ti povrazdeni Slovensti Mantaci u Prerova).

     pozn.Samozrejme ze vetsina techto obcanu 3.rise byla kdysi i Csl. obcany, ale Csl. obcanstvi se zrekla, protoze to bylo jedno z podminek pro ziskani risske obcanstvi. Tento cin vlastizrady (podle tehdejsi legislativy byl trestan i na hrdle), jim ale byl prominut a bylo na ne pohlizeno puze jako na obcany porazeneho statu, zdrzujici se na Csl. uzemi.

     • Není to úplně přesné, říšské občanství dostali naši Němci automaticky, nikdo se jich na nic neptal. Jiná věc je, že tomu byli rádi (i když o pár roků mnozí pochopili, že to není to pravé ořechové). O říšské občanství mohli požádat pouze ti Češi, co se narodili v Sudetech před r. 1910 a zůstali tam – nebyli však k přijetí občanství nuceni

     • Židobolševický žvásty! Co se týče toho zednářskýho patvaru vzniklého právě také v ložích USA (ale hlavně Francie, kde jeho páteř – tzv. československý národ vymyslel žabožrout Aristied Briand, vysokostupňák Velkého Orinetu, spoluložník Žida Kirbüse, známého též jako Kerenský – hrobníka to Ruska)! Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa – Čechy a Morava – s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR – tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! – https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

     • Američtí židáci jakým byli Baruch či Morgentau měli zájem poškodit jak Německo, tak i uvrhnout do koloniální závislosti země východní a střední Evropy, nás nevyjímaje! V jejich plánu odsunu Němců byla obsažena dvojí škoda pro nás: 1. zemědělské na několik států rozdělené Německo by nestíhalo uživit početné přistěhovalce z východu a dostalo by se na pokraj hladomoru. 2. země zbavené schopné populace by upadly do zaostalosti (což se stalo) a navíc by se usnadnilo vítězství komoušských protibílých sil v těchto zemích (což ovšem se stalo taktéž). Jenže plán přeci jen hochům stoprocentně nevyšel! A to navzdory tomu že zavraždili Pattona a jiné velké muže bránící zájmy naší rasy! Totiž postavil se jim sám FDR, což nečekali a po něm i Churchill a proti realizaci té první části byl i sám Stalin! Proto byl tento zločinný plán realizován jen v té druhé části – tedy odsunem Němců z území ovládnutém Moskvou, protože s tím počítaly loutkové Kremlem dosazené vlády těchto zemí, jimž se hodila možnost odstranit tento poslední problém k nastolení rudé totality. Sám velký generál George Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: „Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že „posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět“, který oni pomáhali předtím zničit.“

 3. Samozrejme, aby svet (alebo aby sme vedeli my, ktorí sme to prežili) vedel o zverstvách napáchaných na Nemcoch v Poľsku a Českoslpvensku, nepotrebujeme John Sacka a jeho knihu. A dnes už o tom nevie skoro nikto.a dnešný človek už ťažko uverí (z rozprávania očitého svedka), že ľudia vôbec môžu páchať také zverstvá, akých sa dopustili Poliaci a ČešiA Češi sa dokonca ešte snažia tvrdiť svetu, akým “humánnym” spôsobom prevádzali “odsun” Sudetských Nemcov a ako im vraj dokonca niektoré krajiny (neviem ktoré) s uznaním oceňovali ich “humane prevedený odsun”.
  Videl som ho osobne, v tom čase som v Sudetách žil (Tetschen-Bodenbach, ináč Dĕčín-Podmokly). Pamätám, keď k nám došla zpráva o strašnom zločine v Aussigu (Ústí nad Labem).
  Na titulnej strane knihy “Sudeten-German Tragedy”, autor Dr. Austin App, je tento masaker zobrazený – nie je to výmysel nejakého umelca/maliara, je to pravda.
  Posielam tento obrázok Propu s prosbou ho uverejniť.

 4. Z toho, co o SSR z doby před WWII vím, tak tam moc Židů u moci už nebylo (po Stalinových čistkách). Také z článku není jasné, proč by Židé chtěli válku s Německem, které měli do r. 1930 úplně pod kontrolou, a s Ruskem, kde údajně vládli Židé. Není to spíš tak, že právě skutečnost, že Stalin vyrval „ruským“ Židům z rukou moc, museli věc napravit tím, že pomohli Hitlerovi dostat se k moci a poskytli mu peníze na vybudování armády s tím, že toto Německo porazí Stalina? V článku se páše, že Němci „svrhli jařmo Versaillských smluv“ – ééé, a to jako jak? Bez souhlasu Britů a Francouzů by si Němci ani neuprdli a bez peněz by se AH mohl uřečnit a vždy by to byla jen bezvýznamná figurka. Teprve armáda SA (kde na ni vzal?) a peníze na propagaci mu umožnila se vydrápat k moci. Ani to však nestačilo, musel vybudovat velkou armádu (podařilo se za pouhé 4 roky) v zemi, drcené reparacemi a poničenou světovou krizí. V zemi, která neměla ani fenig na cokoliv.

  • Ak by ste si pozrel „článok“ poriadne, zistil by ste, že sa nejedná o „článok“, ale preklad poslednej kapitoly pomerne rozsiahlej knihy. Všetko, na čo sa pýtate, je v knihe uvedené a kniha je celá uverejnená na prope. Prosím, prečítajte si to a potom klaďte otázky. https://www.protiprudu.org/knihy/mytus-o-nemeckej-podlosti/

   • Jo, to jsem si nakonec všiml, že jde zřejmě o část větší práce, což ale nic nemění na mých připomínkách. Vycházím z toho, že po porážce trockistů v Rusku, kdy se tam vývoj začal ubírat poněkud jiným směrem, se skuteční vládci v UK rozhodli, že si pokus o zničení Ruska musí zopakovat. Sami nemohli a také to nebyla jejich taktika, tou byla schopnost poštvat proti sobě ostatní státy. A v Německu se jim nabízel Hitler, který ovšem neměl nic, kromě fanatismu. Potřeboval jen peníze, jako ostatně všichni ti Leninové, Tročtí apod. Někdo mu je musel dát, a němečtí průmyslníci to asi nebyli (ti jej dlouho nebrali vážně). Nemluvě o nákladech, které si vyžádalo vybudování bojeschopné armády během pouhých 4 let – na to v Německu nikdo peníze neměl. A nemluvě o tom, že jej nikdo včas nezastavil, ačkoliv nic nebylo jednodušší. Takže i když to autor knihy popírá, s největší pravděpodobností byl úspěch AH zapříčiněn Brity. Nemusel si to přitom sám uvědomovat.
    Vím, že to vypadá jako divoká konspirace, ale na dějiny se musíme dívat komplexněji, ne jenom na jednotlivé události. Tohle přece dává smysl, celý ten tzv. jinak nepochopitelný appeasement. Cíl byl pořád ten samý, jako před WWI.

    • Takže za hodinku ste stihol prečítať celú knihu. 🙂

     V každom prípade – pokiaľ svoje tvrdenia nedokážete podložiť faktami, sú to prinajlepšom iba neoverené teórie, ktoré majú asi takú cenu, ako reči mojej susedy o tom, ako ju uniesli mimozemšťania. 😀

     S tým, že na dejiny sa treba dívať komplexne plne súhlasím. Práve preto vaše tvrdenia žiaden zmysel nedávajú, najmä tie vaše tvrdenia o appeasemente. Appeasement koho máte na mysli? Británie? Poľska? Francúzska? ČSR? NIKTO z nich v skutočnosti nerobil politiku appeasementu, ba práve naopak. Všetky tieto štáty viac či menej štvali proti Nemecku, niekto z tradičnej nenávisti, iný zo závisti, či iných pochybných dôvodov. A úplne súhlasím s poslednou vetou – „Cíl byl pořád ten samý, jako před WWI“. Otázkou len je, že za ten cieľ ja asi považujem niečo úplne iného ako vy. Pokiaľ ale máte na mysli, že cieľom bolo zničenie novej nastupujúcej veľmoci a zničenie ekonomickej konkurencie, tak potom sa ospravedlňujem.

     • Neřekl jsem, že jsem si stihl přečíst celou knihu (jo, díky za odkaz, budu mít co číst na dlouhou dobu), vyšel jsem z nějakých poznámek v článku, v němž autor vysvětluje uchopení moci AH pouze jako výsledek jeho pevné vůle, charisma a reakce Němců na ponížení z porážky. Jenže tak to v politice nechodí. Charisma a propaganda jsou sice důležité, vlastně nezbytné, ale bez peněz jsou k ničemu. Takže … kde ty peníze AH vzal? (Ani Lenin by si ani neťukl, kdyby neměl od Němců peníze na propagandu, na platy vedoucích revolucionářů a na agitátory. Stejně tak Trocký, který dostal prašule z Ameriky – doklady o tom ovšem nejsou, ale vyplývá to z logiky věci přece). Takže mi z toho vychází, protože až do r. 29 byl AH Nobody a náhle šla jeho hvězda prudce vzhůru, že se o to někdo postaral. Kdo asi? Jistě uznáte, že tajné služby plánují na léta dopředu a stopy po sobě nezanechávají. Mimochodem, píše se v té knize o úloze jakéhosi Haefstangla (přesné jméno si z placu nevzpomenu), co se ve 20. letech motal kolem AH?
      Co se týká podložených faktů, nu, stačí si přece seřadit události,jak za sebou šly, a to už od konce 19. století. Z nich pak odvodit, co se za nimi mohlo skrývat. Nemůžu Vám zde přece dokladovat psaní britského tisku v letech 1890 až 1910, kde se jasně píše o nutnosti zničit Německo (a Rusko). Samozřejmě že nešlo o ideologii (katolická Francie bojovala v třicetileté válce proti katolickému bloku Habsburků), vždy šlo o zájmy jednotlivých států. V případě UK hrozila jednak likvidace britské hegemonie nad světem, ohrožení její světovlády, jednak skutečně velmi nebezpečná konkurence. Němci prokázali mnohem větší schopnosti než lupičští Angláni, stali se rovnocennou velmocí i bez vyrabování půlky světa, jen vlastními silami. A navíc nebyli v područí finančního kapitálu, v monarchiích pořád ještě rozhodoval monarcha (byť omezován parlamentem), podporován církví, nikoliv bankéři. Což platilo i o R-U a Rusku. Takže ano, cílem bylo zničení konkurence, nastupujících nových velmocí (Rusko se raketově zvedalo, potřebovalo ještě 20 let, aby slavnou britskou říši převálcovalo). A navíc, stejně jako dnes, je obrovskou hrází proti NWO.

     • Ještě k appeasementu: samozřejmě mám na mysli jen UK (která držela na uzdě i Francii). Osobně se domnívám, že to byla komedie, otázkou je, jestli si Baldwin či Chamberlein vůbec uvědomovali. Prostě od r. 1930 UK nastoupila linii zmírňování tvrdých postojů vůči Německu a pak mu nepochopitelně ustupovala ve všem, zejména pak po nástupu AH k moci – počínaje Sárskem (tam budiž), obsazení Porýní, zavedení branné povinnosti, přistoupením na námořní dohodu a dále až po Mnichov. Pohádka o usmiřování měla zakrýt pravou podstatu věci.

      Co se týče psaní britského tisku před WWI, to si budete muset najít sám, já ty noviny doma nemám. Doporučuji knihu Nialla Fergusona „Nešťastná válka“. V Česku vyšla v r. 2004 v nakladatelství Dokořán.

 5. Tato ‚vedomost‘ historie sa ani neda komentovat. Typicka historia z ceskych pramenov a la Svobodne radio s jeho Kapalom, kratochvilom a spol.
  Vedel by nam Viki prezradit, kto finacoval Hitlera? Komkretne – ktore zidovske banky (lebo ine ani neboli), britske, francuzske ci USA podniky, priemysel, akymi sumami?
  Pan ani nevie, ze prvu vec ktoru Hitler urobil po nastupe k moci bolo, ze vystupil z IMF (aj z Ligy Narodov, terajsi OSN s tym, ze on a Nemecko si od nich poziciavat nebude?

  • Ono pri týchto krpytobolševikoch a rusofiloch absentuje logické myslenie. Pán Viki by mal hlavne vysvetliť, že prečo potom týto pomyselný finančníci Hitlera a narodného socializmu ako boli Britania a USA neváhali podať ruku Stalinovi a vytvoriť spojenectvo na zničenie jedneho štátu s režimom ktorý práve upozorňoval na praktiky medzninárodných finančných kruhoch…

  • Mohl byste mi vysvětlit, kde se v mém výkladu cokoliv byť i vzdáleně přibližuje k jakémusi Svobodnému rádiu či výplodům pana Kapala? Jaké české prameny, prosím Vás? Přečetl jsem si tématu velkou spoustu knih, nevzpomínám si, že by některá u nich byla od českého autora.
   Co se týče financování AH, tak zde se banky takovými věcmi nechlubí. Přesto je zde dost autorů, kteří se tím zabývali. Že by v tom ale udělali moc velké jasno, to si nevzpomínám. Přesto v tom udělali dost, ale já nejsem chodící encyklopedie, abych si pamatoval všechny ty dokumenty – zde především televizní, kde je to s autenticitou či skutečnou realitou nepříliš slavné. V každém případě je nezpochybnitelné, že to všechno stálo velkou spoustu peněz, které Německo nemělo. Takže kde je AH vzal? Že by mu to půjčili Indiáni z Brazílie?

   ad Kali: Víte, velký rozdíl mezi námi je, že mám obrovské znalost a přehled. Na škole mě naučili jak analyzovat události. Nepotřebuji proto nikoho nálepkovat jako kryptocosi a nenechám se oklamat nějakými stisky rukou či upřimnými soudružskými polibky (viz Brežněv-Dubček). Jestliže vyzbrojím Hitlera za účelem jeho útoku na SSSR s tím cílem, že se oba státy tak vyčerpají, že budou snadnou kořistí pro skutečné vládce západního světa, pak se samozřejmě spojím s jeho protivníkem a budu mu pomáhat, co mi síly stačí, aby tam hitlerčíci úplně vykrváceli. Proto přece tu válku umožnili. Samozřejmě nejde všechno podle plánu, takže na konci války zde sice bylo zničené Rusko, přesto však vítězné Rusko a mocné Rusko. Přesto se údajně Churchil dožadoval pokračování války proti dosavadnímu spojenci.

  • Pane Sitro, Vy jste se skutečně prokousal celým Denisem a Peroutkou? To nemáte nic rozumnějšího na práci – třeba nějakou pěknou ženskou? Kde jste toho Denise sehnal, dnes to není jen tak – to jste jej zdělil po pradědečkovi? A to jste četl jako Slovák v tý jeho staromilské češtině? I pro mě to byl problém.

 6. Viki, neviem prečo Denis, či Peroutka….Nikde ich predsa nespomínam….. ani som nenapísal, že čerpáte zo Svobodného rádia, Kapala, atď. Napísal som, že vaša história je tá istá akú šíri on na Svobodném rádiu (teda ‘á la Kapal ‘; podľa neho Nemci povraždili za Protektorátu 400 tisíc Čechov – ale inokedy je to 300 tisíc a nejaký diskutér napísal, že správne číslo je 360 tisíc; keď som žiadal dôkazy tohoto tvrdenia, tak mi napísal ten kladenský mamlas, Kapalova pravá ruka vo vysielač SR studio Kladno, menom Dukát, že nemám “morálne právo se ptát” a dokonca ma poctil slovom “spodino”, zrejme preto že som ich pár-krát skritizoval za ich klamstvá ktoré trepú do éteru)……píšete že za to, čo robili v Čechách pri ústupe Nemci, že nejaká ‘odplata’ motykami, atď,…..podľa vás zabíjať nevinnýchh starých ľudí, ženy a deti motykami, len za to, že sú Nemci, žijúci v Bohemii 1400 rokov, dávno predtým ako tam prišli Slovania z Ukrajiny, teda žiadni Češi, tí ani ešte neexistvali, je vcelku ospravedlniteľné….
  zrejme Kapal tiež nepotrebuje žiadnu dokumentáciu, ako vy, nepotrebuje ku svojmu tvrdeniu žiadne dôkazy, on si všetko ‘vyvodí’ z logiky, z jeho logiky, tak ho to asi tiež naučli v škole…vám sa teda potvrdzuje to porekadlo, že “keď pán boh dá, aj motyka vystrelí”….na tom obrázku z Aussigu (Ústí) vidieť, ako tie české motyky strieľajú…..

  Podobne tie motyky postrieľali aj tých ustupujúcich nemeckých vojakov v Libeznicích u Prahy…..

  “Libeznice na sever od Prahy, vražda 318 nemeckých vojakov 9 mája 1945. Opis udalosti Ludwig BREYER, Zpráva z 29.1.1951.
  Ako pre všetkých nemeckých vojakov bol koniec bojov aj pre oddiel Nr.534, tažkých granátometov. Pod vedením mladého poddôstojnka sa pohla kolona o sile 375 mužov smerom Česká Lípa-Mĕlník – Most. Prímerie ich zastihlo v oblasti Žitava-Žatec (Saatz).Tažké zbrane a strelivo boli zničené. Oddiel bol vyzbrojený len ručnými zbraňami a chcel sa dostať do amerického sektoru. To bolo 8-homája 1945. Oddiel stál na ľavej strane rieky Labe oproti Mĕlníku. Na druhej strane stáli Češi. S nimi (s Čechmi) stál český major, ktorý prehovoril ako vojak s vojakom a kamarát s kamarátom. Žiadal od Nemcov odložiť zbrane. Nemecký oddiel sa rozhodol sa odzbrojiť a jeho zbrane boli uskladnené v blízkej stodole. To bolo 9-ho mája 1945.
  Odzbrojení vojaci sa museli postaviť do radov o 5 mužov. Medzi 14-16-tou hodinou sa objavili tzv.partizáni z Mĕlníka a doprevádzali nemeckých vojakov cez most smerom na Libeznice. Major zmizol a všetko čo odzbrojení vojaci vlastnili museli odhodiť do priekopy vedľa cesty. Ostali im len uniformy čo mali na sebe.
  Naraz zaznel povel ‘HÄNDE HOCH’ a nič netušiaci vojaci sa museli pohnuúť klusom smerom do dediny Libeznice.
  Z domov dediny, z okien, dverí, zovšadial bola zahájená na vojakov paľba z ručných zbraní. Keď paľba prestala ležali mŕtví vojaci na zemi. A 57 ranených potom Češi povraždili strelou do tyla. 318 vojakov ležalo mŕtvych na zemi. Bolo zistené a dokázané, že to boli českí “vojaci”, ktorí spáchali tento masaker. Keď neskoršie prišli lokálni Nemci nahnaní na nútené práce (Zwangsarbeiter) do Libeznic, našli v humnách zakrvavené rovnošaty zabitých nemeckých vojakov. Zbabelci vyzliekli zabitých do naha a zahrabali v priestore pred miestnym cintorínom.
  Takýchto príbehov bolo v Protektoráte na stovky” a to je všetko zdokumentované v Bundesarchive a mnohých iných knihách očitých svedkov a mnohých tých, ktorí nejakým zárakom toto české besnenie prežili; váš problem je len v tom, že o tom neviete, lebo predsa nie ste “chodíci encyclopedie”….ale v tom prípade by som sa nepokúšal o výklad histórie…
  Prezrádzate nám dokonca, ako vás v škole naučili “analyzovať a logicky vyvodzovať”….NIE, oni vás učili všetko popierať, čím je česká história známa od vekov….dám vám to z pera samotného českého autora:

  “Jiří Karásek tvrdil (v “Gotické duši”, druhé vydanie, Praha 1900), že “my všetci pracujeme viac-menej k nihilizrnu. Nikdo nedokáže všetko tak veľkolepo poprieť ako Čech…nič nerobitť a všetko popierať… Nihilizmus bol jedinou možnou filozófiou tohoto ľudu. Nihilizmus, ktorý je morálkou otroka”.

  “ad Kali: Víte, velký rozdíl mezi námi je, že mám obrovské znalost a přehled”
  Viki, nemám vás za hlupáka, ale toto predsa nemôžete myslieť vážne….Uznávam a oceňujem sebavedomie – dokonca aj u mladých ľudí – ale to musí stáť na nejakých základoch a prescedčivo dokázateľné….poznáte Kaliho a ste si istý, že medzi vami je skutočne “velký rozdíl?”

  Mňa nemôžete presvedčiť o tom, čo všetko ste prečítal a ‘preštudoval’, aby ste mohol poučovať všetkých nás, diletantov na Prope; keby som vám poslal zoznam relevantnej literatúry, ktorú by ste mal naštudovať, aby ste mohol niekoho poučovať o histórii (ktorú ste, nota bene neprežil, ako ja), tak by ste možno od úžasu spadol zo stoličky a uvedomil si, že na to potrebujete žiť aspoň tak dlho ako ja (zatiaľ) aby ste to ako tak stihol, znalosť angličtiny a nemčiny, ale hlavne to, že k tým knihám sa asi nikdy nedostanete.
  Potom by ste aj vedel zdokumentovať, kto ‘financoval’ Hitlera. Ja vám to môžem povedať presne, aj so sumami a nie som ‘chodíci encyclopedie’…. ale mňa v škole neučili ignorovať dokumentáciu a popierať všetko, čo sa mi nehodí do “scenára”, ani ma neučili “vyrábať históriu mojou logikou”.
  A pre vašu informáciu, že píšem po slovensky, neznamená že som Slovák.
  Som Slovák z jednej tretiny…dve tretiny slovenský Nemec….ak vám to nevadí.

  A Hurvínku, tú vašu hlúpu iróniu si v budúcnosti nechajte pre vášho dĕdečka či babičku, alebo pre tú nejakú ‘pĕknou ženskou’….

 7. Pročítám si jednotlivé kapitoly knihy a tak jsem narazil na Vaše odkazy (už nevím kde, ve kterém článku). Citoval jste tak jak Denise tak Peroutku a uváděl jste i díl či stránku, kde jste citaci našel. Takže to je i na mě husté, jednak si takové zápisky nedělám, jednak jsem zvadl jak u Peroutky tak Denise – můj zájem je ostatně jiný.
  Do diskuzí jinak chodím jen výjimečně a na Kapala jsem sice někde narazil, ale za coment mi nestál (ani nevím, jestli se tam dají psát příspěvky). Co se týče českých obětí za Protektorátu, také jsem se snažil dopátrat nějaké té ověřené pravdy, žel i uznávaní historici, resp. ti, co jsou zjevně střízliví a nepodléhají mainstreamovým mýtům, se dost liší. Něco jsem si našel na jakémsi webu, myslím že to byl článek Krystlíka (ale jistý si tím nejsem), kde také cosi uváděl. Krystlík to má obráceně, obětí z řad Čechů minimum, obětí z řad Němců maximum, takže nevím, jestli je solidní. Nicméně, přece jen jsem se dozvěděl průkazný fakt (díky německé akurátnosti), že ty mainstreamové statisíce popravených Čechů se smrskly na nějakých 8 tisíc poprav.
  V nějakých diskuzí jsem pak upozorňoval, že v těch hromadných počtech jsou zahrnuti čeští židé, kteří tvoří velkou část obětí. Ne, že by to nebyli Češi, ale ti přece nezemřeli jako účastníci odboje, ale z rasových důvodů. Snažil jsem se dopátrat, kolik těch židovských obětí bylo, až nakonec ti nejpovolanější (vedení žid. obce) uvedli, že před válkou v Česku žilo jen 120 tisíc židů a z KT se nevrátily 2/3 z nich. Mainstream přitom uvádí počet 180 tisíc žid. obětí.
  Co jinak chápete pod „mou historií, kterou šířím“? Pokud vím, ke vztahům mezi Němci a Čechy se zde nevyjadřuji, mou globálnější politikou se snad pan Kapal (znám jej asi z blogování na iděsu) nezabývá. Jak vidím z následujícího, naprosto nechápete můj text. Toliko jsem zmínil (v souvislosti s SS) případ, kdy po projíždějící ustupující koloně SS někdo z vesnice vystřelil. Reakce SS byla rychlá: vyrojili se z vozů, proběhli pár chalup, popadli asi 10 Čechů (zde spíš Češek), nalodili na vůz a za vesnicí si je v takovém hájku podali. Ne, že by je jednoduše zastřelili, oni se na těch ženských vyřádili. Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky. Byly to také NEVINNÉ ženské, které ve vesnici také žily (s těmi Němci) několik staletí. Takže odplata byla stejná ve smyslu: Němci zabili nevinné Čechy, my zabijeme nevinné Němce (podotýkám, že v té vesnici žilo těch Němců mnohem víc, těm se nic nestalo, odbylo se to jen tím jedním masakrem). Pochopil jste aspoň už teď, že popisuji konkrétní případ, který mám potvrzen od místních pamětníků a Němců, kteří se tam po sametu přijeli podívat (obě skupiny nakonec vypovídaly v televizním pořadu) – tak jaképak „nepotřebujete žádný důkaz“? A neuvedl jsem to jako omluvu jakéhokoliv zabíjení, ale jako příklad, co se na konci války naprosto běžně dělo, zejména v souvislosti s SS. A jenom na ně jsem reagoval, to oni nakonec zavinili smrt těch německých vesničanů. Kdyby neutýrali ty Čechy/Češky, nikdo by si těch Němců, co to nakonec odnesli, nevšiml. Stejně jako nechali na pokoji ty ostatní Němce ve vesnici. Takže to nebylo o tom, že teď budeme zabíjet Němce, protože to jsou Němci, to byla momentální reakceSS nebyli žádní miliusové, jak se v té diskuzi či článku psalo, byli ti nabušení magoři, kterých se báli i naši Němci.
  Takže to, co mi vytýkáte, je totál nesmysl, tahle událost proběhla ještě za války, zatímco masakr v Ústí proběhl až po válce (tam se skutečně nemáme čím chlubit) a neměl s tímto nic společného. A co se motyk týče, pořád je to hodně velký rozdíl od uřezávání prsou zaživa.
  Co se týká poválečných zločinů na Němcích … co já s tím? O tom tady přece nebyla řeč. Já se přece vyjadřoval ke globálnějším věcem,jako kdo skutečně stál za vyvoláním války, ne k tomu, co se v Česku dělo po válce (mimochodem, ne že bych znal všechno, ale vím toho dost). Takže nechápu, co mi vlastně vyčítáte? Já přece za povražděné německé vojáky nemůžu. Nemluvě o tom, že v naší oblasti (kam se naši po válce vrátili) sice také docházelo k excesům (magorů, co se prohlašovali za partyzány, bylo všude dost), ale v zásadě se tam neodehrávalo nic extra výjimečného. Němci byli samozřejmě zařazeni do občanů druhé či třetí kategorie (tyhle zákony platily všude), ale zabíjení či znásilňování bylo výjimečné, i to hlavně v době těsně po válce, pak už ne.

  • Celkom by ma zaujímal zdroj informácie ohľadom toho masakru jednotiek SS, znásilňovania a mučenia. Mám na mysli konkrétne „Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky“. Tvrdíte, že to máte „potvrzen od místních pamětníků“. Dúfam, že to nebude podobné „potvrzení od pamětníků“, ako šľahajúce plamene z komínov v Osvienčime. Taktiež by som poprosil o dôkazy tvrdenia, že to boli „nabušení magoři, kterých se báli i naši Němci“. (Ten výraz „naši Němci“ mi hodne škrie uši – na Slovensku sme mali Maďarov, ale nikdy by sme si o nich nedovolili hovoriť ako o „našich“.)

   Tu musím jasne uviesť. Jednotky Waffen SS neboli rozhodne iba nemecké. Dokonca pokiaľ viem, na konci vojny Nemci tvorili iba okolo tretiny jednotiek Waffen SS. Neboli to žiadni okoloidúci, ktorých zbalila prechádzajúca armáda a strčila im zbraň do ruky – ako sa bežne dialo v Červenej armáde. Každý z nich prešiel vynikajúcim výcvikom, vrátane podrobnej ideologickej prípravy. Boli to všetko dobrovoľníci a idealisti. Nikto ich nenútil do SS vstupovať, a nejaké mučenie a svojvoľné vraždenie sa netolerovalo. A to ani na konci vojny. Tento prípad, ktorý ste popísal, akoby vypadol z oka správaniu červenoarmejcov. Ako by to z oka vypadlo týmto prípadom: https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nemecko-ako-obet-2/ .

   Iste ste počul o nemeckých jednotkách Brandenburg. Čo myslíte, nemala niečo podobné aj ČA? Samozrejme, je to iba hypotéza, o ktorej rozhodne nebudem tvrdiť, že je pravdivá, na to nie sú dôkazy. Ale dôkazy máte iste vy o svojom tvrdení a presvedčíte ma.

   • Příběh se odehrál na Šumpersku. Přišel jsem na to náhodou, když jsem tam šmejdil v úplně jiné věci: šlo o obnovování některých starých věcí po Němcích (např. kostelíku v Pekařově) a tak nějak přišla řeč právě na tuto událost při vytěžováních tamní staříků v jiné věci. Tehdy se tam zrovna přijeli potomci těch zabitých Němců, dožadovali se u starosty důstojného pohřbení ubitých předků (nešlo ale o Pekařov). A tak si to tam nějak vyříkávali a z toho jsem se dověděl, o co tam šlo, včetně těch surovostí ze strany SS – znásilňování tam ale neproběhlo, to prý Němci nedělali. Pak tam dokonce přijela i televize a udělala z toho pořad – u toho jsem ale nebyl, ale pořad jsem potom viděl. A čeští pamětníci to potvrdili a němečtí to nezpochybňovali. Co se týče původu SS (jestli Němci nebo třeba Lotyši), to se nikdy neřešilo, kdo by se jich také ptal?
    Je možné, že byli vycepováni, jak se chovat – to vím i od vojáka z wehrmachtu, co nějakým nedopatřením nebyl ze zajetí poslán do Němec, ale do svého rodiště (dožadoval se odsunu, bohužel nepochodil, neboť mu řekli, že příslušný dekret /Benešův/ už neplatí. Povolení dostal až počátkem 60.let), a tak své spolupracovníky jednak zásoboval historkami z Ruska, jednak poměry ve wehrmachtu. Co se týče Vámi uváděné disciplíny u SS, tak na konci války se už mnohé neplatilo, emoce byly vypjaté a to i u wehrmachtu. Vesele se střílelo, resp. popravovalo, i když u wehrmachtu bez surovostí, to je pravda.
    Co se týká obav Němců z SS, tak kruci, vždyť pocházím (teda mí rodiče a prarodiče) odtamtud. Můj strýc tam dokonce žil: poté co odešel po Mnichovu, jej Němci vrátili v rámci Totaleinsatzu zpět, takže to měl všechno z první ruky. Konec války byl děsivej právě pro místní Němce, a to tam RA ani nedorazila. A když konečně dorazila, tak se Rusáci do ničeho nepletli, nechali to na přicházejících Češích – a to už bylo horší. Jinak perlička, ve městě se zapomněli dva příslušníci SS, kteří následně zastřelili nějakou ruskou spojku, která jen projížděla. Vyřídili si to s nimi vlastní, jednoho zastřelil policajt, druhého utloukli místní – viz pozdější výslechové protokoly v místním archivu. O tehdejších náladách a poměrech je dost dokumentů, vzpomínek Němců (často zapsaných až v Německu) a také výpovědi těch, co tam zůstali a jejichž děti se mnou chodili do školy. Navrátilci, jako byli naši, obvykle netrpěli nějakou nenávistí k bývalým sousedům (když spolu vyrůstali od dětství), takže jsme s nimi vycházeli dobře. V 70. letech pak za mámou jezdily její někdejší kamarádky. Česky skoro neznaly, ale i tak jsme si popovídali. Nejen o tom, jak to ve vesnici vypadalo před válkou, ale i o konci války a zde mě právě potvrdily, jaký měli všichni strach právě z SS. Mně z toho vyplynulo, že se v té době už nemazali vůbec s nikým, že to prostě byli naprogramovaní vrazi.

    • včetně těch surovostí ze strany SS – znásilňování tam ale neproběhlo, to prý Němci nedělali…”

     “… Vesele se střílelo, resp. popravovalo, i když u wehrmachtu bez surovostí, to je Pravda…”

     ….ale, ale, tak oni ti Wehrmacht a SS neznásilňovali, neodrezávali prsia a nevyrezávali tým českým ženám genitálie? A žiadne surovosti?
     Choďte do hája, šarlatán

     • Neotravuj, blbče, jsi horší, jak ti naši trollové na sítích. Samozřejmě, že někde k těmto excesům ze strany německých korpusů docházelo, jen jsem podotkl, že u wermachtu bylo vyloučené, že by se dopouštěl zvěrstev, to na rozdíl od SS. Rozdíly byly značné. Konkrétně: když někdo vystřelil na Němce, pak velitel z wehrmachtu nechal vyvléci všechny obyvatele domu s tím, že pachatel se má přiznat, jinak zastřelí každého desátého. To velitel SS nechal také vyvléci všechny obyvatele domu a rovnou je nechal všechny postřílet. To snad rozdíl je! Každý tomu rozumí, jen soudruzi z NDR ne. Jdi se bodnout.

    • Takže vlastne žiaden dôkaz nemáte, žiaden dokument, fotografiu, overenú výpoveď.

     Viete, aký je rozdiel medzi zločinmi „bojovníkov proti nacizmu“ a nacistami? Nacisti viedli o každom zločine nepriateľa podrobnú dokumentáciu. „Antifašisti“ zasa robili iba propagandu. Preto sa zdajú údajné zločiny nacistov také hrozné oproti zločinom ČA či sfanatizovaných Čechov, ktorí si potrebovali ukázať svoje hrdinstvo, kým celú vojnu makali na výrobe zbraní pre Nemecko. Dobrá klebeta je zaujímavejšia ako sto nudných faktov.

     • Tak samozřejmě že důkazy nemám, byť možná existují – ovšem pochybuji, že by někdo hned běžel do lesa si ty oběti vyfotit, stejně jako nikdo nefotil tu odvetu. Přesto i bez důkazů jejich potomci přijeli do Čech s tím, že jejich rodiče tam byli ubiti, a nikdo na to nereagoval přiblblými dotazy alá „a máte na to důkazy?“ Prostě to tak proběhlo, na to bylo dostatek svědků. Z jakého důvodu by byla ubita skupina Němců, vybraných náhodně? Byla to prostě reakce na ubití Čechů, a jestli si pamětníci přibarvili podrobnosti, to nemohu posoudit. Já se touto věcí nikdy nezabýval, jen jsem se k ní přichomýtl a teď jsem si na ni vzpomněl pří zmínce o „lidumilech“ z SS. To totiž nebyl jediný případ, kdy zde na konci války SS úřadovaly. Možná o události existují poválečné oficiální protokoly, ale já to nestudoval, proč taky. Tady také nepíši oficiální historii, tady píši své úvahy.

      Němci jistě vedli podrobnou dokumentaci o všem možném (pochybuji ale, že by popisovali způsoby výslechů, mlácení lidí, případně mučení, tomu snad nevěříte ani Vy), těžko ale dokumentovali chaotické události na konci války. Kdo by to, proboha, dělal? Znovu musím opakovat: mluvím o událostech na konci války, ne o tom, co se dělalo či nedělalo v jejím průběhu. O zločinech RA se tady běžně mluví (ostatně na jižní Moravě se také předvedla, o vých. Slovensku nemluvě), stejně jako dnes už mnoho lidí běžně upozorňuje na věci, které máme na triku my, Češi. Někteří „vlastenci“ sice přitom hysterčí, ale to je tak všechno. A mladší generaci to už vůbec nezajímá, propagandu nevnímají. Ti ani nevědí, že tady kdysi žilo 3,5 mil. Němců.

      U mě jinak pláčete na špatném hrobě. Já sám mám dost problémů s našimi omezenci, co pouze konzumují mainstream a jsou formováni jen českými mýty. To by mi ještě scházelo, abych byl pohlavkován také z druhé strany.

     • Aby bolo jasné. Ani ja netvrdím, že Waffen SS boli nejakí, ako to píšete, ‚lidumili‘. Rovnako ako žiadni lidumili neboli vo wermachte, v ČA, ani v britských a amerických expedičných zboroch. Už z princípu to nie je možné – ak je niekto v armáde, nejde tam šíriť mier a lásku, ale zabíjať.

      V tomto smere je však konanie Waffen SS často veľmi preháňané a prekrucované – najmä zo strany boľševickej propagandy. Tieto mýty pretrvali dodnes (a stále prežívajú, ba dokonca aj rastú, ako môžem vidieť aj v tejto diskusii).

      Verte tomu, že ak by sa taký čin (znásilnenie, rezanie genitálií) pred koncom vojny v Česku skutočne udial, nepochybujte ani na sekundu, že by bol propagandisticky využitý a z každej kvapky krvi by bol liter. Keďže sa tak neudialo, dovolím si o hodnovernosti udalosti pochybovať. Hodnovernosti nepridávajú ani tvrdenia o tom, ako nemeckí pozostalí sa neohradzovali voči obvineniam. Tí chudáci sú už tak zmasírovaní dlhoročnou propagandou, že by neprotestovali, ani ak by obvinili priamo ich.

      K tomu, čo sa dialo na konci vojny. Boli by ste veľmi prekvapený, koľko toho bolo zdokumentované. Už som vám sem pár príkladov dal, tak ešte zopakujem: https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nemecko-ako-obet-2/

      Viete, nie ste prvý, kto tu prišiel s hláškou o zverstvách Nemcov. Keď som požiadal o dôkazy, takmer vždy to upadlo do stratena. Proste, „esesáci“ konali neustále hrozné zločiny, boli to rodení zabijácki maniaci, ktorí bez toho, aby hneď po ránu neumučili aspoň 10 ľudí, nešli ani raňajkovať. Tieto bájky tu lietajú sprava doľava a naopak. Preto by sme sa mali držať overených faktov. Chceme predsa vedieť, ako to bolo naozaj, či nie? V žiadnom prípade nemám v úmysle vás pohlavkovať, a už vôbec nie z nejakej „druhej strany“ (ja si myslím, že je iba jedna strana – tá ktorá je podložená faktami a dôkazmi). Chcem len jedno, uvádzať fakty, nie „smyšlenky“.

     • Nechci tu událost nějak snižovat, nicméně: Šinágl tu nemá dvakrát dobrou pověst, je to tak trochu poděs. Z jeho popisu jsem měl dojem, že tam proběhl masakr tisíce lidí, a nakonec jen 24 mrtvých (oběšených). Čímž tu věc neomlouvám, ale to je voda na mlýn „vlastenců“, kteří okamžitě vytáhnou stovky opačných příkladů. Kolik bylo např. popraveno lidí v Přerově 2. května 45? Nebylo jich podstatně víc?

     • No o koľko ich bolo viac? 🙂 Nakoniec zistíte, že ich bolo 21, všetko aktívni povstalci, ktorí strieľali po Nemcoch. Tí im asi mali dať metál za odvahu a nie ich obesiť. Mohli byť radi, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Všeobecne od začiatku vojny platil zákon – a to všade mimo Ríše – že za každého zákerne zabitého Nemca bude popravených 20 rukojemníkov (podľa krajiny). V Přerově to dobre vedeli a napriek tomu išli zabíjať Nemcov, ktorí boli na odchode a v podstate sa vzdávali, nemali záujem na žiadnom boji s civilistami. Ale to je to „čecháčské hrdinství“. Povstaneme, keď príde správa, že Nemci kapitulovali, pritom celú vojnu pre Nemcov pracovali s plným nasadením a mnohí aj s radosťou. Byť vami, také veci ako „povstanie“ v Přerově by som ani nevyťahoval, len si robíte hanbu. 🙂

 8. Z nějakého důvodu mi sem nejde vložit zbytek komentáře, že by tu někdo kontroloval nezávadnost projevu?

  • Ale samozrejme, každý komentár, ktorý obsahuje slová žid, slobodomurár, a pod. je okamžite preposielaný do Lóže Veľkého Orientu. Ak je kombinácia slov obzvlášť výbušná (napr. obsahuje výrazy ako „vše.ko ovlá.ajú ilum.náti“ a pod. – všimnite si, že aj ja si musím dávať pozor), komentár zverejnený nie je a zdrojový počítač je okamžite zaradený na neustály sledovací monitoring.

   • Hm, tak to je dobrý, to je opravdu vítězství pravdy a lásky. Zlatí komunisti.
    Podotýkám, že tam nebylo nic moc, ale zřejmě jsem se trefil do skutečných tajemství.

 9. Zkusím ještě dodat:
  Co sem pletete to moje „analyzovat a logicky vyvozovat“? Co tady chcete (u těsně poválečných událostí) „vyvozovat“? To jsou přece holá fakta, která nijak nevyvracím, protože je znám. Já jsem ale mluvil o věcech, o kterých se obecně vůbec nemluví anebo jsou příšerně zkreslovány a už figurují jako obecně uznávané dějiny. A přitom: kdo skutečně zorganizoval atentát na arcivévodu Ferdinanda a proč? Proč je tak odsuzován pakt Molotov-Ribentrop, když to byla od Stalina jediná možnost, jak se vyhnout možné válce (do které se jej snažila vmanévrovat Británie)? Nu a nakonec, celá slavná ruská revoluce je ukázkovým příkladem: únorovou revoluci přece zařídili Britové. Je to někde uváděno? Neustále se zdůrazňuje, že Němci přepravili do Ruska Lenina se třemi dalšími bolševiky, už nikde se neuvádí, že tam přepravili i všechny ostatní vůdce socialistických stran – Martova, Černova apod. A už vůbec se zamlčuje, že Trockého přepravili (a vybavili penězi) Američané a spolu s ním vyslali do Ruska další 300 soudruhů, vyškolených na provádění převratů. A zde je nutno mluvit o „analýze a logickém vyvozováni“, protože tady jde o věci zatajované, které zastírají skutečnou povahu dějů. Zatímco spory o tom, kolik Němců bylo usmrceno v Ústí či jinde a jejich případné zamlčování jsou jen spory o to, kdo více lže či mlží. A tam rozhodují doklady či aspoň svědectví, ne nějaké analýzy.
  Co se týče toho financování AH, dobře, Vy to možná víte, já jsem si to možná někde někdy přečetl, případně viděl v nějakých televizních dokumentech (ty se nedají brát moc vážně, protože jsou s chybami či přímo zavádějící). Nevím, jak dalece byly údaje relevantní, v každém případě jsem si zachovával odstup a nebyl důvod si to zapamatovat.
  Jinak, do školy (na fakultu) jste se mnou nechodil, tak mi neříkejte, co nás tam učili. Samozřejmě že převládal tehdejší socialistický mainstream, ale hodně profesorů se držela fakt. Dále: jsem možná o něco mladší, než Vy, ale určitě ne o moc.

 10. Nenapísal som že neviem kto je Denis a Peroutka. Napísal som, že nie je mi jasné, prečo ich z ničoho nič spomínate v súvislosti s mojim komentárom, keď ja som sa o nich vôbec nezmieňoval. Je veľmi pravdepodobné, že som ich niekedy spomenul. A je aj pravdepodoné, že som niekedy zverejnil “Doporučenú literaturu o Českých dejinách”, kde obidvaja figurujú. Dám vám ten zoznam znovu, aby som rozšíril ten váš úžasný “přehled”, na ktorom si tak zakladáte.

  Ferdinand Peroutka, “Budovanie štátu”
  T. G. Masaryk, “Česká otázka”
  čo píše Eduard Beneš v parížskej Československej korešpondencii
  Jiří Karásek “Gotická duše”
  Antal Stašek “Blúznivci našich hôr”
  Ernest Denis “Čechy po Bielej hore“
  Petr Tomáš “Kapitoly z českej geopolitiky”
  Dr. Eduard Beneš “Pamäti”
  A.Hitler “Večerný rozhovor 5.4.1942”
  V. Mastny “The Czechs under Nazi Rule, The Failure of National Resistance, 1939-1942”
  V. Fischl “Rozhovory s Janom Masarykom”
  G. F. Kennan “From Prague After Münich”
  E. Táborský “Pravda zvít’azila”, Praha, 1947
  D. Kví “K biológii českej národnej povahy”, vytlacené 1968, “Host‘ do domu” (Brno, 1968).
  K. Kalal “O mravnom poklese v českom národe”, Naša Doba, Praha, 2.11.1919..
  G. F. Kennan “Report of March 29, 1939 on the New Regime in Bohemia & Moravia”
  V. Blažek “Host do domu”
  J. Tesař “Význam Háchova podpisu”
  Pavel Tigrid “Jací jsme když je zle”
  Benjamin Kuras “Czechs and Balances”

  * * *
  “že před válkou v Česku žilo jen 120 tisíc židů a z KT se nevrátily 2/3 z nich”

  …toto je veľmi zaujímavý poznatok, lenže od vás nevieme, čo sa stalo s tými 2/3-nami, ktorí sa z KT nevrátili…..? Podľa vašich “dôvery-hodných” informácií boli zrejme“ splynovaní a spálení”…..ale ja nemám jasné v tom, že tie 2/3 by bolo 80 tisíc a podľa toho čo ja viem, mi to akosi nesúhlasí a neverím, že to boli všetko len českí židia, ktorí by vypÍňali tento počet; ja viem niečo iné:
  “Na jeseň roku 1989 sovietsky prezident Michail Gorbačov otvoril sovietske archívy a verejnosť videla po prvý krát kompletný zoznam úmrtí v Oswiečime (Auschwitz) – ktorý, ako kľúčový dokument, hovorí o 74,000 mŕtvych”.
  Ach, tá moja ‘holokaust’ matematika, ale to mátee tak, pre mňa 2×2=4 a vôbec ma nezaujíma, ako to výjde celému ostatnému svetu….

  * * *
  “Uřezali jim prsa, vyřízli genitálie a umlátili klacky”.

  ….toto už ani nekomentujem. Zrejme nemáte ani ‘zdání’, ako a k čomu boli chlapci SS vychovávaní…myslím že môj prvý dojem o vás bol mýlny, čo sa mi stáva veľmi zriedka, ale vy nemôžete byť normálny…. nemecký vojak dostal za znásilnenie trest smrti – vy žonglér!
  …..typická česká história, my sme ich beštiálne vraždili, musíme si na nich tiež niečo vymyslieť, lebo celý svet vie, že sme v Prahe pochytali pár nemeckých vojakov, vypchali slamou alebo obliali asfaltom, zavesili na strom či lampu dole hlavou a zapálili….a v Sudetách sme ich povraždili 250 tisíc, prevážne žien, detí a starcov…. koniec-koncov o českej (a vôbec o slovanskej) krutosti, ba až zvrátenej surovosti, si môžete prečítať v diele Pavla Tigrida “Jací jsme když je zle”.

  * * *
  “Pochopil jste aspoň už teď, že popisuji konkrétní případ, který mám potvrzen od místních pamětníků a Němců….”

  …nepochopil, i keď ja obyčajne chápem aj blbečkov a obzvlášť diletatntov na históriu, ako ste vy….začínam obdivovať vašu schopnosť uvádzat “konkrétne” prípady, dokázané ‘pamätníkmi’ (asi stará Weitingerová?)….len stále nevieme kde sa to stalo, miesto, názov dediny, za mestom (ktorým?), mená pamätníkov, mená obetí, počet obetí, súdne výpovede svedkov pod prísahou (ono sa to tak robí, pokial to neviete), atď.

  Keď chcete vedieť konkrétne prípady, ktoré tieto predpoklady spÍňajú (mená vrahov, mená obetí, beštialitu, vraždenie), prečítajte si výpoveď pani Hermíne Hausner (ako aj jej manžela Karl Hausner) v článku “17 máj,1945 – Deň na ktorý nikdy nezabudnem”, nájdete ho na Internete:
  Vzpomínky na odsun – CS Magazin
  http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2013101060
  https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=cs&u=http://www.cs-magazin.com/index.php%3Fa%3Da2013101060&prev=search

 11. Hitlerove peniaze…
  V čom je problém? Samozrejme, peniaze dáva ten, kto ich má, v kapitalizme teda hlavne korporácie a banky. Dali ich Hitlerovej strane, lebo zastupoval AJ ich záujmy – poriadok a efektivitu. Možno to boli čiastočne aj „židovské“ banky – viete si predstaviť banku, ktorá by nebola nejakou formou aj židovská? Ale aj tie banky potrebujú poriadok a prosperitu.

 12. Je to otázka znalosti histórie, kontra propagandy zločincov. Hitler a NS Nemecko neboli nikdy financovaní žiadnymi zahraničnými financiami, tobôž židovskými bankami. Keby totiž Hitler bol od nich potreboval a dostával “pôžičky”, nebola by samozrejme vojna, to nehce nič, len trochu logiky. Tá však dnes mnohým chýba, obzvlášť tým mladším generáciám, ktoré sú nehanebne klamané priamo v školách, o médiách ani nehoivoiac.

  Podívajme sa teda na tú Hitlerovu ekonómiu:
  Z Memoárov W. Churchilla:
  “Neodpustiteľný zločin Nemecka, pred druhou svetovou vojnou, bol pokus vymaniť svoju ekonomickú silu zo svetového obchodného systému a vytvoriť svoj vlastný obchodný mechanizmus, ktorý by odoprel svetovému finančnému systému jeho (nezaslúžené) zisky”.

  Hitlerov predchodca, nemecký kancelár, Dr Heinrich Bruning, v americkom exile v roku 1943 sa vyjadril, že po inflácii (po prvej svetovej vojne), bola v Nemecku len jedna väčšia banka, ktorá nebola kontrolovaná židmi, ostatné, úplne skorumpované.

  Boj proti medzinárodnému finančnému systému a úveru (pôžičkám) sa stal najdôležtejším bodom v programe nemeckého národa v jeho boji o ekonomickú nezávislosť a slobodu.

  Anglický autor (na peňažné záležitosti) Jeffery Mark, píše:
  “Hitler vyhlásil rozhodnú vojnu proti medzinárodným financiám a akýmkoľvek pôžičkám cudzieho kapitálu a je isté, že opozícia proti jeho jasne úprimnej vnútornej rekonštrukčnej politike v Nemecku, pramenila práve z tohoto dôvodu.
  Francúzsko pracuje ruka v ruke s medzinárodnými financiami, poverené Ligou národov odporným úkolom, upevňovať ilegálnu kontrolu Nemecka, finančnou kontrolou národov obklopujúcich Nemecko a servilná a kúpená tlač, bola už pripravedná Nemecko zdiskreditovať.
  Politika Nacistov je proti medzinárodným financiám skôr inštinktívna, než skutočná, ale semená konfliktu obrovských rozmerov sú už zasiate a vypadá to, že moc Úžery prinúti Veľkú Britániu sa spojiť s Francúzskom v snahe zničiť Nemecko, tak isto ako ju prinútila bojovať bitvu v záujme Úžery, v spojení s Nemeckom, proti Kontinentálnemu systému Napoleona v minulom storočí. (Mark Jeffery “Modern Idolatry” p.222)

  Nemecko sa snažilo vymaniť sa zo siete svetových dlžôb. Anglicko (anglické židovské banky) bolo celkom ochotné požičať Nemecku peniaze na nákup surovín, ale Nemecko trvalo na výmene: tovar za tovar! Nemecko nebude vtiahnuté do systému narastajúcich dlžôb, nárazových konjuktúr a krachov.
  Že nemecký výmenný obchod (barter) urobil Nemecko agresorom na svetovom trhu, jasne napísal London Times:
  “Jednou zo základných príčin tejto vojny (Druhá svetová) bola nepovoľujúca snaha Nemecka od roku 1918 zabezpečiť si svetové trhy na zosilnenie svojich financií v čase, keď všetci jeho konkurenti boli prinútení svojimi vlastnými dlžobami prijať presne ten istý kurz. Pokračujúce trenice boli nevyhnuteľné. Nemecko zaviedlo novú peňažnú politiku…..po ktorej Nemecko prestalo mať akékoľvek finančné ťažkosti”.

  Times pokracuje:.
  “Nič nepočuť o potrebe zvýšenia daní, povinnom šetreni, alebo o enormných verejných vojnových pôžičkách (od obyvateľov). Práve naopak. V poslednej dobe bola zrušená dôležitá daň. Úspory verejnosti v bankách dosahujú znovu a znovu nové mesačné rekordy. Je taká hojnosť peňazí, že úroky na ríšske pôžicky mohli byť znížené zo 4½ na 4%.”

  Nemecko vydalo od roku 1935 peniaze, ktoré neboly automaticky hneď dlžobou štátu, teda obyvateľov, peniaze bezúročné, čo spôsobilo šokujúci vzostup z depresie ku svetovej moci za 5 rokov!
  Nemecko financovalo cely svoj government a vojnové operácie od roku 1935 do roku 1945 bez zlata a bez dlžôb a bolo treba celý kapitalistický a komunistický svet, aby zničili nemeckú moc nad Európou a vrátiť Európu zpät pod opätok bankárov.

  Táto história peňazí sa dnes samozrejme neobjaví v učebniciach dnešných škôl.
  V Anglicku ľudia trpia pod bremenom ťažkého a zvyšujúceho sa zdaňovania, ale v Nemecku, ako píše Times:
  “Nič nie je počuť o potrebe zvyšovať dane, povinné šetrenie, alebo o vydávaní nesmiernych verejných vojnových pôžičiek. Práve naopak. Nedávno bola zrušená dôležitá daň..Verejné bankové vklady dosiahli nové a nové mesačné rekordy. Peňazí je taký dostatok, že úroky na Ríšske pôžičky mohli byť nedávno znížené zo 4½ na 4%. Tieto zmeny môžu vyžadovať drastické úpravy v našich zaužívaných metódach. Tvrdohlavé zotrvávanie na metódach a doktrínach, ktoré boli vyhovujúce pred päťdesiatimi rokmi, môžu byť ľahko dokázané ako príliš drahé vo finančnej a ekonomickej sfére, ako skutočná vojna. Nemusí prehrať vojnu; ale s istotou stratí mier.” (London Times, October 11 a12 a November 13, 1940)

  Nemecko sa pokúšalo zlomiť obruč úverov peňažného monopolu silou ekonomicky zdravého rozumu a to bolo neodpustiteľné. Jednalo ako pracujúci, ktorý ide na štrajk proti systému, ktorý ho okráda o primeranú potrebu potravín napriek tomu, že je ochotný poskytnúť svoju prácu, aby za ne zaplatil.

  V roku 1937 Hitler povedal:
  “Nemecko nepreberie na seba žiadne záväzky platenia za svoj dovoz, len také ktoré bude schopné splniť. Nemecká vláda teda zaujme postavenie rešpektovaného obchodníka, ktorý drží svoje objednávky v súlade so svojou nožnosťou platiť. Dnes sa smejeme na časy, keď naši ekonómovia zastávali názor, že hodnota peňazí je regulovaná zlatom a cennými papierami ležiacimi v trezoroch Štátnej banky; a obzvlášť sa smejeme teórii, že vraj ich hodnoty sú takto z a r u č e n é !
  My sme namiesto toho prišli k poznatku, že hodnota peňazí leží v produktívnej kapacite národa”.

  30 Januára 1933 Adolf Hitler bol menovaný kancelárom.. Ekonomické a sociálne podmienky sa začali zlepšovať. Jeho vláda ku 30-mu septembru 1936 znížila nezamestnanosť zo 6 miliónov na 1 milión. Národný príjem sa zvýšil zo 41 miliárd na 56 miliárd. Nemecká stredná vrstva a nemecký obchod prosperoval. Deficity miest a provincií skoro úplne vymizli. Výdavky na zbrojenie boli minimálne. Finančné a priemyselné zázraky boli dosiahnuté bez cudzích pôžičiek.

  Zatiaľ čo Anglicko, Francúzsko, Amerika, Rusko a všetky okolité štáty horúčkovito zbrojili, nemecká vláda stavala pre svojich občanov rodinné domky. Mladý manželský pár, ktorý si zakúpil takýto dom na póžičku, pri prvom dieťati im bolo z pôžičky odpísané 25%. Pri druhom ďalších 25%.
  O tomto nemohli a dodnes nemôžu občania iných krajín ani snívať. Keď si dnes – v ktorejkoľvek krajine s týmto systémom Úžery – kúpia manželia dom ktorý budú splácať 40-50 rokov a keď ho konečne splatia, zistia že ten dom, z dreva a gypsových panelov (Gyproc), ich stojí s úrokami 3x viac a vlastnia búdu, starú 50 rokov. Dokonca sa už ráta s tým, že ceny a splátky budú tak vysoké, že sa budú musieť preniesť na deti!

  Pracujúci v Nemecku neboli už viac sociálny odpad. Všetky rakovinové symptomy priemyselných nepokojov – štrajky, absencia, predstierané choroby vyhnúť sa práci – sa stali prízraky minulosti. A predsa, ľuďom bolo povedané, že keď zničia nemecký národ, všetko vo svete bude v poriadku. Nemecko zbožňovalo svojho Vodcu. Británia verila svojej vláde. Obidva národy verili, že ich líderi zachránia svet. Bola to trgédia viery a človeka. Jeden národ má bojovať za nový ekonomický a politický system, ten druhý za záchranu starého…bezcenného.

  Na svetový finančný monopol dopadla hrôza a panický strach. Ak by Nemecko uspelo v jeho pláne ekonomického prieniku, ostatné národy by mohli nasledovať jeho príklad. Celý svet by potom vymieňal tovary za tovary, na základe rovnosti a dobrých priateľských vzťahov. Nikdo si nebude chcieť požičiavať a finančná pyramída dlžoby, od samého vrcholu, z ktorého Všemohúce Financie ‘riadia’ svet, by skolapsovala.
  Humanita by výborne prosperovala, ale finančníci by stratili ich moc.

  Ako sa zbavíme systému, ktorý je vytvorený, aby nefungoval, keď pokračujeme robiť to, čo oni chcú aby sme robili – otrockú prácu pre nich, zatiaľ čo oni nás kontrolujú ich papiermi.

  A preto humanita musí byť obetovaná, aby bol zachránený tento bezcenný ekonomický systém.

  Na verejných tribúnach politici rečnia prázdne slová. Zriedka bolo kedy spomenuté, že prebytočné zásoby môžu byť rozdelené medzi ich vlastných ľudí.
  Namiesto toho, pripravovali vojnu proti iným národom, aby ich prinúti ich kúpiť.
  Nemôžeme však viniť politikov, ktorí majú svoju ekonómiu z kníh, ktoré neboli nikdy zmenené, už viac, ako sto rokov.
  Sú učení rozmýšľať v kritériách ekonómie, nie v v kritériách ľudských potrieb.
  Vyprávajú o morálnych banalitách, ale nikdy seriózne ani nepomyslia na spojenie ekonómie s morálnou spravodlivosťou.

  A zase, muži, ženy a deti sú skosení na krvavé hromady, pretože prístavy a sýpky niektorých krajín sú preplnené tovarmi a iné sú prázdne.
  Možno že hnev Osudu zostúpi na tých štátnikov, ktorí nedajú humanire bezpečné miesto vo svete, v ktorom všetci môžu byť kŕmení a ošatení a žiť bez strachu, ale svojimi praktikami poburovať jedného proti druhému a každá generácia pokrýva túto úrodnú zem tealmi svojich detí.

  * * *
  Nemecku ako vieme, nikdo peniaze nepožičiaval, a Nemecko ani od nikoho pôžičky nechcelo a napriek tomu financovali celý svoj priemysel, celú svoju ekonómiu, ktorá nielen perfektne fungovala, ale bola jednou z najlepších na svete, čo vám však dnes nikdo nepovie, nehovoriac ani o tom, že vyfinancovali tú celú strašnú vojnu. Ako to urobili? Treba nad tým porozmýšlať! Nemecko malo najvyšší životný štandard na tejto planéte, načo by Hitler a Nemecko potrebovali, alebo chceli vojnu?
  Bola to Úžera a len Úžera, ktorá ich, ako aj celu Európu a pol sveta do nej nahnala.
  Lebo úžera sa nikdy nenasýti!

  S Talianskom to bolo zrejme podobne.
  Preto musel Mussolini zhynúť.

  Slovenský štát, ako ho pamätáme, podobne. Tam tiež banky neboli v židovských rukách. Za tzv “biele zlato” čo bol cukor a za kožu, čo Slovensko vyvážalo v hojnej miere, sme mali všetko v čase, keď Európa bola “v ohni”, kakao, kávu, banány, textílie, pohonné hmoty, atď. Závidel nám celý svet. Druhé Švajčiarsko.
  Preto musel zhynúť aj Dr.J. Tiso.

  Pripomeňme si slová veľkého vodcu chilského národa, gen. Pinocheta, ktorý povedal : “Ľudia nepotrebujú demokraciu. Potrebujú zamestnanie a dobré zárobky!” A v tom prípade im je úplne jedno, kdo je u vlády. Dokonca aj DIKTÁTOR!
  Preto ho tiež museli zničiť.

 13. O tom, kto financoval čo a ako, bol uverejnený na Prope článok titulu “Kto financoval národný socializmus v Nemecku?” – marec 31, 2017.

Pridaj komentár