Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 3

Mýtus o nemeckej podlosti: Ruská revolúcia 1917, kapitola 4, časť 3

Pretože sa ruskí cári považovali za obhajcov kresťanskej viery a ochrancov ruského ľudu, od stredoveku držali Židov mimo Ruska. Ale po rozdelení Poľska v roku 1772, keď východná časť Poľska bola postúpená Rusku, mnoho východoeurópskych Židov sa stalo súčasťou Ruskej ríše. Ďalší Židia pribudli, keď Katarína Veľká pripojila Ukrajinu a Krym. Aby bolo možné vysporiadať sa s týmto novým „židovským problémom“, vymedzilo sa neslávne „pásmo židovského osídlenia“ v roku 1791. Bola to oblasť, ktorá začínala na západnom okraji Ruska a zahŕňala Poľsko, Litvu, Ukrajinu, Bielorusko a Besarábiu. To bola oblasť, kde mali žiť „neziadúci“ občania Ruskej ríše, vrátane Židov. Ruská vláda považovala Židov za „trvalú hrozbu pokroku a blahobytu ruského štátu.“

Náhľad na Židov ako na neustálych rozvratníkov ešte zosilnel po Francúzskej revolúcii z roku 1789, v ktorej bola úloha Židov neprehliadnuteľná. (Jakobíni, ktorí podnietili Francúzsku revolúciu, boli prevažne, ak nie úplne, Židia. Židia revolúciu aj finacovali; muži ako Benjamin Goldsmid a jeho brat Abrahám Goldsmid, ich spoločník Moses Mocatta a jeho synovec Moses Montifiore, všetci z Londýna, spolu s Danielom Itsigom a jeho zaťom Davidom Friedlanderom z Berlína, Herz Cerfbeer z Alsaska a ďalší.) Cári mali obavy o stabilitu Ruského impéria a obávali sa židovských sklonov k rozdúchavaniu revolúcií. Drastické obmedzenia na Židov neboli uložené preto, aby sa bezdôvodne sťažil ich život, ale kvôli ochrane Ruska.

Alexander II, podľa všetkého láskavý a súcitný človek, zasadol na ruský trón v roku 1855 a začal hneď realizovať zásadné zmeny. Jednalo sa najmä o oslobodenie nevoľníkov v roku 1861, a s tými najlepšími úmyslami zrušil mnoho obmedzení na Židov. Židia, ktorí boli považovaní za „užitočných“, ako lekári, obchodníci a poniektorí remeselníci, sa mohli v obmedzenej miere usadiť v Rusku. Otvorenie ruských hraníc pre židovskú imigráciu, aj keď v obmedzenej miere, bolo ťažké kontrolovať. A tak Židia zaplavili Rusko vo veľkých počtoch. Židovské komunity rýchlo rástli, a to najmä v Petrohrade, Moskve a Odese. Vďaka ich úzkej, skupinovej spolupráci, dôrazu na získanie vyššieho vzdelania, vzájomnej podpore medzi sebou a vylúčeniu nežidov, začali čoskoro dominovať určitým profesiám ako medicína, žurnalistika, právo, financie, podnikanie. Židia tiež postupne získali monopol na alkoholické nápoje, tabak a maloobchod, z ktorého boli nežidia vystrnadení. Tento vzor správania vybudoval nepriateľský postoj ruského ľudu voči Židom, ktorý nasledovala predvídateľná vlna antisemitizmu. Židia boli obvinení z vytvárania „štátu v štáte“ s cieľom ovládnuť a využiť Rusko.

Obr: Židovský štetl (mesto) v pásme židovského osídlenia

Obr: Aškenázski Židia v štetl z pásma židovského osídlenia – veľkej oblasti, ktorá zahŕňala Poľsko, Ukrajinu, Bielorusko, Litvu a Besarábiu. Aškenázski Židia boli potomkami Chazarov.

Konstantin Petrovič Pobedonoscev bol politickým radcom cárov Alexandra III a Mikuláša II. V liste otvorene antisemitskému spisovateľovi Fjodorovi Dostojevskému napísal:

„To, čo píšete o Židoch, je úplne presné. Vo všetkom majú prsty, všetko podrývajú, ale duch doby je na ich strane. Sú základom revolučného socialistického hnutia, sú pri kráľovraždách, vlastnia dennú tlač, vo svojich rukách držia finančné trhy, držia ľudí vo finančnom otroctve; dokonca riadia základy súčasnej vedy a snažia sa ju dostať mimo kresťanstva.“

Napriek blahobytu, ktorý dosiahli v Rusku, a napriek spravodlivému zaobchádzaniu, ktorého sa im dostávalo od ruských cárov, Židia začali podnecovať nepokoje, najmä medzi robotníkmi, a zapájali sa do revolučných aktivít. Židia napríklad vytvorili „Sociálnu revolučnú stranu“, ktorej jediným cieľom bolo zvrhnutie cára.

Anarchizmus aj nihilizmus boli židovské hnutia. V roku 1881 bol cár Alexander II zavraždený skupinou židovských revolucionárov. Zanedlho tá istá skupina zahájila sériu atentátov na ďalších vládnych alebo verejných činiteľov. V roku 1901 zavraždili ministra školstva, v roku 1902 zavraždili ministra vnútra, v roku 1903 ich rukou zahynul guvernér Ufy, v roku 1904 ruský premiér, v roku 1905 zavraždili veľkoknieža Sergeja, cárovho strýka. V roku 1905 sa Židia pokúsili rozpútať revolúciu a zvrhnúť cára, čo sa však nepodarilo. V roku 1906 Židia zavraždili generála Dubrassova. V roku 1911 zavraždil židovský terorista Mordecai Bogrov premiéra Petra Stolypina. Strelil ho do zátylku počas slávnosti v Kyjeve, ktorej sa zúčastnil aj cár. (Vraždenie tých, ktorí stoja v ceste židovským záujmom, má dlhú tradíciu medzi Židmi. Izraelský Mossad rutinne vraždí dodnes. Len nedávno bolo Mossadom zavraždených päť iránskych jadrových vedcov.)

Takéto židovské vraždenie, ako aj ďalšie židovské revolučné aktivity tak rozzúrili nového cára Alexandra III, že vydal nasledovné vyhlásenie:

„Po určitú dobu vláda venovala svoju pozornosť Židom a ich vzťahom ku ostatným obyvateľom ríše. Všimla si úbohé položenie kresťanských obyvateľov spôsobené obchodným jednaním Židov. Za obdobie posledných dvadsať rokov sa Žid postupne zmocnil nielen každého obchodu a firmy vo všemožných oblastiach, ale aj veľkej časti pôdy.

Až na niekoľko výnimiek nevenujú Židia svoju pozornosť obohateniu alebo prospechu krajiny, ale podvádzaniu a úskokom voči jej obyvateľstvu a obzvlášť voči chudobnému ľudu. Toto správanie už vyvolalo protesty medzi ľudom, ktoré sa prejavili násilnými činmi.

Vláda na jednej strane robí všetko preto, aby zabránila nepokojom a ochránila Židov pred útlakom a masakrovaním. Na druhú stranu považuje za naliehavé a spravodlivé prijať prísne opatrenia zabraňujúce útlaku ľudu zo strany Židov a oslobodiť krajinu od ich nekalých praktík, ktoré boli, ako je známe, príčinou nepokojov.“

Vláda nariadila tvrdo zakročiť a väčšina z týchto Židov, jeden po druhom, bola zatknutá a postavená pred súd. Aj keď to bolo viac než oprávnené, cárova odplata voči týmto židovským zabijakom vyprodukovala obvyklý pokrik o „antisemitizme“ a „prenasledovaní“, ako aj predpovede o „vyhladení“, ktoré boli vytrubované medzinárodnou židovskou tlačou. Ruskému ľudu potom pretiekla so Židmi posledná kvapka trpezlivosti a vlna pogromov sa rozšírila po celej juhozápadnej oblasti Ruska, kde žilo najviac Židov. Len v roku 1881 došlo k 250 pogromom, ktoré sa líšili svojou dĺžkou a závažnosťou.

Z veľkej časti sa jednalo o spontánne útoky na Židov zo strany etnických kresťanských Rusov a nie o prácu cárskej vlády.

Články o pogromoch dostali široký priestor v medzinárodných židovských časopisoch a novinách tej doby, obvyklé bolo senzačné preháňanie a hrozivé predpovede plánovanej genocídy. Túžba medzinárodného židovsta po pomste voči Rusku bola mimoriadne posilnená týmto preháňaním a zlomyseľnými propagandistickými útokmi na cára. Pravdou je, že za pogromami bol samotný ruský ľud, nie cárska vláda. Cárska vláda dokonca tieto pogromy vyšetrovala a zisťovala, kto je za nimi. Robila všetko čo mohla, aby im zabránila. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že pogromy boli výsledkom židovského finančného vykorisťovania roľníkov, ktoré vyústilo v prepuknutie nahromadeného rozhorčenia.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

23 komentárov

 1. 🙂 🙂 Ach jaj, stále platí,že doma nie je nikto prorok. A na Slovensku platí že výkal z cudziny je viac ako slovenský koláč. Konkrétne ta pasáž, kde sa hovorí o tom ako si Rusi všimli analógie procesov z Veľkej Francúzskej revolúcie a procesov u nich. Presne to som vravel sám, prišiel som na sám a píšem to tu dá sa povedať dookola na prop.org už od začiatku. Samozrejme odpoveďou je prihliadnutím alebo bagatelizacia. Samozrejme,keď si to prečítame od niekoho z Nemecka,je to celkom iná vec.:-) Skratka u nás sa nejestvuje logické myslenie, iba akési papagajovanie. A ešte “ evidencie“. Kocúrkovo. Nič viac.

 2. Možno mám problém so štylistikou, ale určite nie s historickým a ideologickým kontextom a ten je podstatný. Chcelo by to viac literatúry k Arménskemu etnickému čisteniu aby sa to dalo trochu lepšie porovnať a nájsť spoločného menovateľa, čo spúšťa tento diabolský tanec. Asi to aj tak bude neporovnateľné, pretože sa nedá porovnať relatívne tolerantná kresťanská ortodoxná väčšina s islamistickou väčšinou. Toto je zaujímavé hlavne z pohľadu bieleho obyvateľstva v UK a perspektívy v Nemecku. Stačí na spustenie iba závisť k úspešnejšiemu alebo treba k tomu dodať aj reálne zažité násilie alebo útlak?

  • No priznám sa, momentálne mi ušieĺ Váš historický a ideologický kontext. Predovšetkým nerozumiem Arménskej genocíde v súvislosti so situáciou v Rusku okolo 1900 a GB a Nemecku. A v poslednej vete sa úplne strácam. V prvom rade mi to uniká ako to súvisí s článkom a z Vami položenou otázkou v UK a NSR. Článok popisuje predsa jasne expanziu chazarského národa do Ruska, vtom by som videl analógiu expanzie moslimov do UK a NSR. Ale rovnako keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté.? Musíme priznať kriticky, že Chazari mali a majú úplne inú úroveň ako Turci alebo Arabi. A spôsob ich práce je diametrálne odlišný . Rovnako modus operandi ako aj modus vivendi. Rozhodne však ani v jednom nehrá však ziadnu rolu závisť k úspešnejšiemu. A v pripade moslimov, je ta predstava až komická, respektíve prichádza domúvahy len obratené garde. Ale v obidvoch prípadoch a článok to aj popisuje šlo o reálne zažité násilia a útlak. Alebo si myslíte, že Rusi sa dali o pôdu, majetok a životy obrať s úsmevom ?? Čo môže byť horšim vyjadrením postoja ako vraždy panovníka a teror voči domácemu obyvateĺstvu ???? Veď sa na to skústé pozrieť očami roku 1880, cár bol pre Rusa predstaviteĺ božej moci na zemi, pomazanou hlavou !! Viete si predstaviť väčšiu nenávist ako zabiť zosobnenie Rusi ? To nebola len nenávisť voči samoderžaviu, ale aj voči Rusku, Rusom a matke Rusi. Veď si preboha prečitajte ešte raz a poriadne, výrok Lejbu Bronštejna. Jasne hovorí, že urobia z Rusov a Ŕuského národa BIELYCH NEGROV,!!! Domyslite to prečítané do konca, tam máte aj ideologický aj historický kontext. Aj s tým, čo sa deje dnes. O tom hovorí vyrok iného pána Coudenhove-Calergiho. O vytvorení žlto-hnedej mase na otroctvo a konzum.

  • A ešte jedna vec pre porovnanie. Skúste si predstaviť,že nejaký moslim privandrovaný povedzme z Kosova do Anglicka, spraví atentát na Anglickú kráľovnú. A to je roķ 2016 a nie rok 1881 keď zavraždili Alexandra II, mimochodom panovníka ktorý ich vpustil do Ruska!!!!!!!!!! To článok ani nepovedal. V tom je pre nás nepredstaviteĺná arogancia a nekonečná nenávisť a zároveň nadradenosť. Siahnuť v roku 1881 na panovníka to bola automaticky pre vraha smrť ako pre toho kto sa postavil priamo proti Bohu a jeho zámerom. Dnes už tomu ani nemôžeme porozumieť. Je iný svet. Starý svet bol znicený. To je to povestné “ Rozboríme sveta starý základ, Otroci hor sa k víťazstvám“. To je ten Vás ideologicky a historický kontexť. Pre nás sú to len slová ale to nie su slová . To sú potoký a rieky krvi.

 3. K textu by sa ešte žiadalo dodať, že v roku 1804 cár Mikuláš I v snahe viac integrovať židov do spoločnosti nariadil pre nich povinnú školskú dochádzku, zatiaľ čo pre zvyšok populácie to povinné nebolo. Toto spravilo zo židov najvzdelanejšiu časť obyvateľstva.

 4. Ono zase fakt treba priznať. Ako sa vraví, komu cest, tomu cest, pastierovi trúbu. Židia vždy opakujem vždy tiahli ku vzdelaniu, možno im to umožnil aj Mikuláš I., ale fakt je ten , že ich systém vzdelávania je založený na nábozenskom základe. To je ten starý spor žid ci Žid. V skutočnosti je to jedno. Odpoveď je v tom, že ich nábozenstvo je náboženstvom rasovým a zároveň národným. Tak to bolo a je skoro 6000 rokov. V tom spočíva ich tajomstvo prežitia. Málo ľudi si to uvedomuje. Áno tak je to jednoduché. Ale nechcem rozoberat ich. Z tohoto pohľadu sme my Sloveni utrpeli práve najváčsiu škodu od krestanstva, je to paradox ale pravdivý. Pŕave kresťanstvo a jeho vpád malo za následok náš obrovský úpadok. Tam je vysvetlenie, prečo sa stratila kontinuita z našou starou civilizáciou a boli sme vrhnutý niekoĺko tisícroči naspáť. Z nábozenstvom našich predkov boli zničené naše knihy, nasa kultúra , nás jazyk. A veĺmi dôsledne. Ostalo len pár fragmentov ako kniha Velesova. Preto nás môžu nasi nepriatelia urázáť, že sme národ a plemeno nevzdelané a mladé. My sme práve tak ak nie staršií národ ako Židia. Ale naša kultúra bola zničená v plameňoch. Je zázrak že sme vôbec prezili. Ale ako povedal Štúr. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Dnes už inú voĺbu ako krestanstvo nemáme a vzdať sa ho znamená vzdať sa ďalsich 2000 rokov. Dnes je zrejmé, ze keď tomurobime, do vakua sa natlačí islam. A vysledok pósobenia islamu vidíme v priamom prenose. To je doslova príchod temnoty. Ako prichádza islam, západ sa ponára do tmy. Prave toto opísal Tolkíen v pánovi prsteňa. Rozprávka ? Nie. To národy temna a sily temna pohlcujú svetlo a národy svetla. Je v tom obrovská symbolika. Ľudia majú niekedy slepotu a nevidia čo sa deje. Naozaj krásne a prorocky to opísal Tolkien. Mimochodom katolík. Podceniť nebezpecenstvo či ho bagatelizovat znamená koniec pre toho kto to spraví. Môžeme tak sledovat boj o prežítie Švedskeho národa. V príebehu pár rokov sa rozhodne, či Švedi preziju alebo nie. Už teraz len za necelé dva roky!!! Stúpol počet „škratov“ na 20 %. Keď to pôjde takto za doslova pár rokov sa Švedsko ponorí do tmy, veĺmi mi to pripomína bitku pri Helmovom žlabe.

  • Nechcem byť zlý, ale kresťanstvo zvíťazilo všade tam, kde žilo mnoho ľudí vo väčšom spoločenstve, pretože má inú kultúru vzťahov ako islam, alebo náboženstvá pred nimi. Aká bola kultúra vzťahov u Slovanov pred kristianizáciou?

 5. Nerozumiem Vašej poznámke. Kresťanstvo zvítazilo tam, kde ho presadili. Či silou, či podobrodky. Neviem ci to malo suvis s hustotou obyvatelstva. Skôr to bola výborna taktika. Akonáhle sa presadilo v Ríme ako štátne náboženstvo bolo vymalované. Kultúra vzťahov u Slovanov bola úplne iná pred kresťanstvom. Základ vztahov bola občina. Na Youtube je dostatok dokumentov a seminárov. Odporúčam slavica.sk . Odpor voči kresťanstvu bol u Slovanov monumentálny. Veď preto vznikol rád nemeckých rytierov. Aby pokresťančil Slovanov. Proti vzniklo niekoľko povstaní, hlavne na území Poľska. Bojovalo sa až do 12. Storočia. Pod pláštom kristianizácia však išlo v prvom rade o kolonizáciu. Treba si uvedomiť, že asi jedna tretina terájšieho Nemecka bolo územie Slovanov. Berlín bolo slovanské mesto, Rujana bola centrom náboženského života. Nemci to jednoducho vyvraždili alebo ponemčili. Kresťanstvo bolo zámienka. Takto to šlo až do porážky Rádu od Alexandra nevského, kedy dokonca bojovali uz krestania proti kresťanom. Všetko ukončila bitka pri Žalgirise ( Zelenom lese po nemecky Grünwalde). Krátko na to Rád prijal reformáciu a vlastne zanikol defacto. Aj tieto skutocnosti jasne dokazujú, že Rád nemeckych rytierov nebola nič iné ako už sám názovmukazuje NEMECKÁ kolonizácia a expanzia. O jeho moci svedči najvacsi hrad na svete, lepsie povedané najvacsia pevnosť sveta tej doby Marlbork. Koľko slovanských otrokov to muselo stavat! Najhoršie na tom bolo,že kresťanstvo zničilo u Slovanov všetko, kultúru, písomníctvo, védy alebo keď chcete vedu. O vyspelosti dnes svedčia iba archelogickè nálezy, bohuzial stratila sa naša schopnost rozumieť a bol zasiahnutý aj náš jazyk. Jazyk je základ a keď z neho vynecháte hlásky pretrhne sa spojenie medzi nebom a nami.

 6. Svarga

  Toto bol najlepsi clanok od teba. Treba dodat: Ze Nemci {Vychodni Frankovia} rovnako bojovali proti nasim priamym predkom Slovenom z Nitrianska a Moravska, kto nepozna dejiny o Svatoplukovi a Rastislavovi nech si ich prestuduje. Dokonca, ked Nemci nemohli porazit nasich predkov- ich cisar Arnulf pozval do strednej Europy madarov. Takze madari neboli len zidovsky psi- ale aj Nemecki. Zda sa mi vobec ze nemci a Zidia su prilis prepojeni. O ich prepojeni vieme zatial prilis malo.

  • Skúste ho požiadať, aby vám tie tvrdenia hodnoverne doložil. 🙂

   • A čo konkrétne mám doložiť ? Veď sú to všeobecne dostupné dejiny ani nič kontroverzné. Ja som to len zhrnul. O slovanskej Rujane je množstvo dokladov ako písomnych na nemeckej strane tak aj archelogických, rovnako aj dodnes veľa monumentalnych artefaktov v prírode Rujany. Dejiny povstaní Poľanov proti kristianizácii, ťazenia nemeckych cisarov proti Prusom, Baltom,Poľanom, Srbom… Väčšina týchto národov je dnes vyvraždená a neexistuje. To čo sa dnes volá Pruskom,Sliezkom,Lužicou,Srbskom, atd,atd, nemá už nič spoločné s národmi ako Prusi,Slezanmi,Lúžanmi,Srbmi. A má to na svedomí práve rád Nemeckych rytierov. Pod zámienkou kresťančenia došlo k ponemčeniu a teda kolonizácii. Takže čo mám doložiť ? Neexistenciu Prusov ? Kto dnes kde hovorí Prusky ? Ostal len názov ako Borussia. To je všetko. A mapa genetickej analýzy DNA. A tá nám jasne a neodiskutovateĺne ukazuje rozšiepenie tzv. “ NEMECKÉHO NÁRODA“. NA východnú časť, ktorá je slovanská a západnú, ktorá je nemecká.

   • Súhlasím, ujo Svarga poskytni nám zdroje. Ja som o štruktúre Slovanských vzťahov čítal všeličo, priznám sa, že boli to údaje z druhej ruky (je možné teda, že boli propagandisticky skreslené), a teda z nášho pohľadu to nič pozitívne nebolo. Nemyslím si, že situácia bude veľmi iná ako Španieli vs Mayovia alebo Inkovia. Aj tu sa zachovalo málo pôvodných písomností, hlavne tzv. Drážďanský kódex, a iné kódexy ako aj Knihy proroka Jaguára (avšak tie vznikli až po Španielskej invázii). Beriem však argument, že víťaz ničil tradíciu a literatúru porazeného.

    • Na tieto veci je špecializovaná stránka slavica.sk, organizuje semináre na ktoré si pozýva odborníkov z rôznych krajín, tieto sú zaznamenané a zverejnené na Youtube. Ak si ich chcete naštudovať, pripravte si niekoĺko dní čistého času na prvé zhliadnutie. Nie je to sranda napozerať a napočuvať. Predtým odporúčam nastudovať Kollára, Šafárika, Niederleho,Trubačova a potom našich novodobých historikov Kolník,Ruttkay, a potom prejsť na „kontroverzných“ Hromník,Cvengrosch,Timura,HoráķIrša,, nutne sa zoznámiť s Maurom Orbinim s dielom jazykovedcov Samuela Czambela, Jána Stanislava . A potom zhliadnut Slavicu.sk Asi tento postup. Všetky nové veci o Slovanoch odporujú starým Nemeckým a Madarským vykladom Slovanských a Slovenských dejín. Rovnako sú v tom zhode genetické vyskumy ako aj archeologické a vyklad symbolov. Misia Cyrila a Metoda nebola misiou ani náboženskou ani vzdelanostnou ani jazykovednou. To jednoznacne vyvracaju nálezy z Bojnej, ktoré su o stárocia starsie ako r.863.!!!! A tie jasne hovoria Sloveni už dávno , pravdávno poznali a aj praktikovali kresťanstvo a mali aj svoje písmo !! Cyril a Metod bola politická misia a pokus o integráciu sveta Slovenov pod Byzanciu, prinisli nám modifikované GRÉCKE !! Pismo. A aké iné, veď to boli kluci grécky? stačímsi pozriet dnešné grecke písmo, nepripomína náhodou dnešnu ruskú azbuku? Taká milá maličkosť grécky koňak Metaxa sa číta Metacha. Tým, ze tak učinili nám viac ublížcili ako pomohli, lebo zmizli naše písmena pre ktoré v gréckej abecede neboli analógie. Nenávratne. Nakoniec to celé vypálilo inak. Priviedli nás k Rimu ale vymanili z Nemeckého vplyvu!!!!!! A to bolo fajn. Inak by sme dopadli ako Lužania,Prusi, Korutanci utvorením nezávisléj cirkevnej provincie sme sa uchránili najhoršieho absolutnemu ponemčeniu.A to by bola nasa záhuba. A teraz skúste logicky rozmyšľáť prečo Krestanský misionári zničili naše Slovenské a Slovanské knihy. Z jednoducheho dôvodu, ak chceli poraziť a zničiť „Pohanstvo“ museli zničiť starú a póvodnú kulturu a nábozenstvo. Lebo to bolo jedno a to isté. Podobne sa postupovalo aj v Rime a Grecku(Byzancia). Staré práce prezili vďaka provinciám ako Alexandria. U nás bol dôraz na ústnu tradiciu a vychovu nových „duchovnych“ starymi. Teda Žrecov, Igricov atp. Stači si prečitat, C+M, ZAKONIK SUDNUJ LJUDEM. Prečitajte si ho to je najlepsi zdroj. Mate to cierne na bielom. Hneď prvy zákon. Za pohanstvo smrť!! Otroctvo!! SPALENIE KNIH!!

     • Takže sme sa konečne dopracovali k nejakému slušnejšiemu zdroju: http://www.slavica.sk/dokumenty/konferencia-2009/ivanic-fs-2009.pdf
      Pozri bližšie KOLNÍK, Titus. Kontakty raného kresťanstva s územiami strednej Európy vo svetle archeologických a historických prameňov.
      In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia III.-IV.
      Bratislava 2001, s. 51-92.
      K problematike kristianizácie pozri CIBULKA, Jozef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha 1958. HAVLÍK, L. E. Učitelé-křesťané z Vlach i z Řecka a z Němec. In Sborník Jozefu Poulíkovi k šedesátinám. Brno 1970, s. 117-120. KOŽIAK, Rastislav. Írski misionári a po
      čiatky kresťanstva u Slovanov v stredovýchodnej Európe. In: KOŽIAK, Rastislav – NEMEŠ, Jaroslav (ed.). Pohanstvo a kresťanstvo.
      Bratislava 2004, s. 103-124. KOŽIAK, Rastislav.
      Christianizácia Avarov a Slovanov na strednom
      Dunaji: Príbeh svätcov-misionárov, svätá vojna alebo kultúrny šok?
      In: KOŽIAK, Rastislav – NEMEŠ, Jaroslav (ed.).
      Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Bratislava 2006, s. 121-147. RATKOŠ, Peter: Kristianizácia Veľ
      kej Moravy pred misiou Cyrila a Metoda.
      In: Historický časopis, 1971, roč. 19, č. 1, s. 71-83. SEDLÁK, Peter. Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko. Levoča 1999. TŘESTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a Střední Evropa v letech 791-871. Praha 2001. VAVŘÍNEK, Vladimír. K otázke počátků christianisace Velké Moravy. In: Listy filologické, 1959, roč. 82, s. 217-224. VAVŘÍNEK, Vladimír. Předcyrilometod
      ějské misie na Velké Moravě. (k výkladu V. kapitoly staroslověnského života Metodějova).
      In: Slavia, 1963, roč. 32, č. 4, s. 465-480. VAV
      ŘÍNEK, Vladimír. Cirkevní misie v dějinách Velké
      Moravy. Praha 1963

     • Množstvo vecí nesedí, Slovania svojich mŕtvych medzi 6. až 8. storočím spaľovali (pohanský zvyk), Významné a zatiaľ jediné odkryté kostrové pohrebisko s ucelenými liatymi garnitúrami z územia Moravy je v Dolných Dunajoviciach na juhu Moravy, datované do 8. stor. Slovania až od konca 8 storočia začínajú pochovávať kostrovým rituálom (kresťanský zvyk, ale aj možný vplyv Avarov). Áno tedá sa súhlasiť s tým, že Cyril a Metod bola politická intriga voči východným Frankom, čo sem posielali kňazov. Ale keď porovnáš naše stavby s tými na západe, no .., je to neporovnateľné a celá archológia skôr hovorí o tom, že sa tu intenzívne bojovalo o holé prežitie a determinujúci kultúrny fundament sem tlačila východofranská ríša.

     • Jánosz 27. januára 2017 z 0:49: Čakali ste snáď, že slavica.sk je nejaký naozaj hodnoverný zdroj? 🙂 Najmä ak hneď v úvode svieti „vedecky hodnoverná a nespochybniteľná“ akási Psychoenergetická príprava Slovanov? 😀 Naviac som si dovolil pozrieť sponzorov daného webu. A môžem povedať iba jedno – ak by Kotlebovi prešiel zákon o mimovládkach sponzorovaných zo zahraničia, tzv. „zahraničných agentoch“, slavica by bola medzi prvými, ktorá by sa tak musela označiť.

      A samozrejme, že odkazy typu naštudujte si, prečítajte si, oboznámte sa, pohľadajte si sú naozaj cenné. 🙂 A o ostatných veciach ani nehovoriac. Čo ma dostalo do kolien bolo napríklad tvrdenie, ako gréci zničili „naše“ (koho naše?) písmo a naznačovanie, že gréci ukradli azbuku „slovanom“…

     • Čo si vymýšľate rozprávky, ja sa Vám divím, máte toto za potreby ? Vy reagujete ako slniečkár na love konšpirátorov ? Predsa to, že hlaholika C+M , je odvodená z gréckej abecedy je všeobecne známa vec. Tento fakt som si vcera precital v prave vcera jednej práci, to je zjavné a nemusíte ovplývat ani prudkou inteligenciou. Keďže C+M boli synovia gréckeho stratéga, kde mali hládať ak nie vo vlastnom jazyku??? Ja som formuláciu ze greci ukradli azbuku slovanom nikde nikdy nepouzil. To ste mi opäť volozil do úst Vy. Tvrdil som presny opak.? Vždy keď som bol v Grécku, čital som grécke nápisy, opierajúc sa o Azbuku!!! Mimochodm aj tie ktoré sú na tzv. SVATOSTEFANSKEJ ALEBO MONOMACHOVEJ KORUNE. Mimochodom, slavicu.sk, som uviedol až na konci ako ešťe dnes kontroverznú. Až po nastudovani tradicnych nasich zdrojov. Má to svoj dóvod. Nebudte tak predpojaty. Skodí Vam to

 7. Striktné trvanie na delenie podľa spôsobu pochovávania teda ziarové alebo kostrové je úplný nezmysel. Presne toto vyuzívaju Maďari. Co je kostrové je „madarské“ alebo Avarské. To je hluposť. Jediné kritérium je DNA. Dnes už to nie je problém ako pred 30 rokmi a neskôr. Dnes je DNA metóda lacná a dostupna. Najpríklad je kniežací hrob z Matejoviec. To je klasická podzemna hrobka. Samozrejme nasi „epigónci“ hneď kvakali Nemec, Germán. Lenže DNA potvrdila Sloven!!! A stále sa papagájuje Nemec.? a podobne aj Vy Jánosz. Čo to prosim Vas pletiete za hluposti, ze tu sa bojovalo o prežitie !? To je klasické protislovenské kvakanie, v duchu pronemeckého , neskôr madarského a ešte neskôr českého šovinizmu. To je presne to isté a tá istá propaganda aká sa dnes pouzíva na VSŽ. AMERIČANIA ZACHRANILI VSŽ. Je to lož a lživá propaganda!! Ekonómia jednoznačne hovorí pravý opak. V dobe keď USS zaplatilo za VSŽ 34 mio USD, bolo hospodárenie VSŽ na špičkovej úrovni. VSŽ malo na úcčte hotovosť 4 Miliardy SK !!!!!! , rovnaký ZiSK !!! Prechadzalo obrovskou modernizáciou. Dnes USS za ten istý, opakujem ten istý a ešte raz opakujem do tretice TEN ISTÝ PODNIK pytajú 1, 4 MILIARDY USD. Pre človeka trošku znalého znamená spojenie „ten istý podnik“ po 16 rokoch katastrofu. Lebo to je vytunelovaný a vylágrovaný podnik!!! Fakt je ten že VSŽ, zachránili USS . USS získal zlatú sliepku ZADARMO, túto zlatu sliepku vyvajčil, osklbal a tak predal. A Rezeš s tým nič nemal. NEBOL TO REZEŠ KTO PREDÁVAL VSŽ ALE EICHLER!!! Rezeš uz bol 2roky zabalzamovaný.
  A presne tak argumentujete aj Vy mily Jánosz. Na akú milú Anču sa sem tlacili Nemci, na akú onú holú … sa sem tlačil Wiching, keď tu boli iba blchy a svrab ????? Slovensko bolo vždy bohatá krajina. Vždy. Bola tu meď. SLOVENSKÁ MEĎ bola jadrom doby bronzovej!! aj v stredomorí. Bolo tu striebro a zlato. Bolo tu bohatstvo. Že ste Vy v lepšom prípade neznalý na elementarnej urovní a v horšom pripade protislovensky zameraný, keď také vypustíte z pusy.? Archeologicke poklady nájdené na území takzvanej Veĺkej Moravy, spravne by malo byt SLOVENSKEJ RÍŠE, V OBDOBÍ OD 6 DO 10.STOROČIA SVEDCIA O BOHATSTVE. A nežiadajte ma o zdroje. Lebo to je trapne. Tolko pokladov čo sa tu našlo, si kazdý clovek z googlom najde za 0,5 s. Naposledy kráĺovska hrobka z Matejoviec. Tam sa dokonca unikátne nasiel aj nábytok. A ten svedcí o veĺkom luxuse. Rovnako luxuse ako v egyptskych pyramidach na vrchole egyptskej ríse. Najdite si láskavo fotky cez googel.

 8. A ešte k tej Byzancii. V tej dobe to bola Byzancia, ktorá hospodarsky dominovala nad Rímom. Byzancia medzi 6 až 10 storočim bola fenomén. Rim bola žobrota a holý zadok. Pozostatok veĺkej Ríše. A ten sa transformoval v tej dobe na !!!!! RÍMSKU RÍŠU NÁRODA NEMECKÉHO!!!! Ale ľuďia na Slovensku papagajujú ale nerozumejú čítanému textu. Nechápu také holé spojenie ani nie holú vetu ako je zmysel slov“ rimska ríša naroda nemeckého“. O to šlo. Od pádu Ríma, prevzali v zapadnej europe éru hegemôna Nemci aj z ich Drang nach Osten. Takže to čo spravil Rastislav s misiou z Konstantinopolu bol jeden brilantní ťah, velķého štátnika. Pokus o vlastnú a navyše úspešný pokus o vlastnú cirkevnu provinciu ako protítah k Nemeckému cisárovi!! To je niečo geniálne a v ére Slovenska nemajúce zrovnanie. A z toho hľadiska je Cyril a Metod skutočne úžasný úspech a naši patróni. Aj Kryštof Kolumbus išiel do Indie od zadu?????? no a čó??? Výsledok je podstatný. A ten teda stál za to. Hladal Zadnú Indiu a našiel Ameriku? Nevadí, že Konštantín a Metod boli deti gréckeho stratéga( to je ďalšia bieda,že dnes lúdia nevedia čo bol stratég, voľakedy to vedel kazdý absolvent hociktorého gymnazia) , nevadí, že ich vyslal cisár z Konštantínopola, nevadí, že boli z gréckeho okruhu a pravoslávneho okruhu( v buducnosti), ale doviedli nás do Ríma a etablovali nás na mape modernej Európy.
  Čo je doma, to sa počíta.

  • S množstvom vecí súhlasím, ale keď si Váš text prečítam ako celok, tak sa mi zdá, že dosť „fanušikujete“, ale neberiem Vám to a som rád, že sú takí ludia ako Vy. Ale po prvé, neberiete do úvahy realitu archologických nálezov. Už len obydlia, v ktorých bývali naši predkovia boli biedne. Nežili ani vo výstavných mestách, ani vo výstavných palácoch. A ja som velmi rád, že sme prežili aspoň na tejto úrovni akú máme teraz. Silné impéria majú brutálny impakt na svoje blízke okolie a v tomto s Vami súhlasím, že naši predkovia neboli najhorší politici (sme tu, Avari nie). Nájdem Vám aj kronikárske popisy Slovanských pohanských medziľudských vzťahov (ale chce to čas nebude to hneď a nebude to príjemné čítanie). Už len keď si zobierie do úvahy fakt, že v „civilizovanej“ Rímskej republike otec mohol syna predať do otroctva (nie raz, ale opakovne a bedôvodne), a preto jediným útekom pred týmto bola armáda. Rodová spoločnosť smerujúca k triednej má svoje výhody, ale ak sa pozriete na spoluobčanov, tak určite sú tam aj značné neduhy…

   • Nie milý Jánosz, naozaj nemám potrebu si klamať do vrecka, ako Vy vravíte „fanúšikovať“, to je k ničomu. Ale naozaj nemáte pravdu, pokiaĺ si myslíte,že Slovení žili v krtincoch. A práve archeológia to jasne vyvracia. Musím povedať a to zreteľne, že ja som zástanca takzvanej autochtónej teórie, ktorá sa zdá dnes nad všetku pochybnosť správna. A teda že my Sloveni, dnes zvaný Slováci sme tu minimálne kontinuálne už nieķoĺko tisícročí. Nevyrojili sme sa z Pripjate z močiara ani sme sa sem nedoredikali zo Sibíre ako Maďari. Proste my Slováci sme ten pôvodný substrát. A Slovania vôbec. Toľko vraví moderná genetika a moderné vyskumy. A archeológia hovorí, že naši predkovia stavali obrovské megapolis už v dobe bronzovej aj skoršej porovnateľné s hociktorou inou veľkou civilizáciou vo svete. Mykény v Grécku majú svojho pandanta na Slovensku pri Spišskom Stvrtku Myšia hôrka a pri Vrábľoch dokonca predstihujú Grécke Mykény!!! A takto môžme ísť obdobie po období až do moderného stredoveku a zistíme, že sa vôbec ale vôbec nemusíme báť a klopiť oči. Čí sa jedná doba bronzová, či železná, či starovek,či románska éra,či gotika, či stredovek. Na Slovensku je najviac Hradov na svete pokiaľ sa jedná o hustotu. Na kazdom kopcí je niečo a v kazdej dedine je aspoň jeden kaštieĺ a jedna kuria. A niekde ich je požehnane aj päť. Bohužiaĺ tým, že sme boli vojnovou zónou na krizovatke dejín, ich osud bol smutný ale neoddiskutovatelne máme gigantov v svetovom merítku. Rekordérom je Špišský hrad ale máme aj iné špičky ako Šarišský hrad a hrad Muráň. A to ešte len boli svetové obludy!! Bohužiaĺ cisár Leopold ich dal vyhodiť do vzduchu, kvôli primitívovi ako bol František Rákoci, taķého prekliateho človeka ako bol on ťažko nájsť. Hlupáka, čo chytil do papŕč to zničil. Vojenského babráka, neschopného politika, komického diplomata a zbankrotovaného podnikateĺa. Ale fakt je ten, že kde chcete máte na Slovensku z hociktorého obdobia architenktonické skvosty. Jedno o čo ide. Ak si myslíte, že Sloveni, žili v krtincoch, je to omyl a hlboké nedorozumenie. S éry slobanskej si pozrite web .hradiska.sk. naozaj kvaliná stránka. A to Vam hovorím, že ešte sú megahradiská ktoré sú neobjavené. Takže ziadne fanúsikovanie ale realita.

 9. Čiže naši predkovia žili vo výstavných palácoch o to nemusíte mať obavy. Na Slovensku kde zakopnete nájdete niečo. Aj architektúru aj hnuteĺne predmety. Zoberte si Bratislavský hrad. Veď ten obrovský kopec je plný ako sypka od najstarsích čias pokladov, jedna vrstva na druhej . Nádherne to ukazuje posledná prestavba hradu. A mnohé ešte len čaká na objavenie. Ja som len amatéŕ ale viem o fantastických lokalitách, ktoré čakajú na prácu a dejiny sa budú prepisovať. Bojná je oproti tomu iba hovienko. Maďari sa len trasú aby sme sa do toho nepustili. Lebo to je aj politická záležitosť. Si predstavte, že by sa odkryla a dokázala kontinuita Slovákov-Slovenov tak ako som povedal v obrovskom merítku na uzemí, kde sa Maďari tvaria ako vedúca zložka. A sú také lokalita. Ja viem o jednom takom megapolis, zatiaĺ je tom ticho, niektorí archeológovia o tom tušia ale zatial je kľud. Ale raz to vypukne. V zemi to neutečie. Tak ako neutiekla Bojná a nedáleký kostol Svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici. O Bojnej sa vedelo dávno a o Svätom Jurajovi v Blatnici, som pretpokladal este ako chlapec, keď som cital od Laca Zrubca o tom, že tam musí byť románsky teda veľkomoravský pôvod!!! A to je už 40 rokov späť, a máš ho vidiet pred 3 rokmi sa to potvrdilo, bez akejkoĺveķ pochybností. Čo bolo zjavné, MARHÁT JE Veľkomoravský!! A takých na Slovensku je habadej aj starších. A poviem ,že medzi hľadáčmi sa vie aj medzi amatérmi. Poznám amatérov čo strčia Ruttkaya do lávého vrecka hocikedy, svojimi vedomosťami kedy sa im zachcé. Jednoducho majú boží dar, čítať krajinu. To je ako hudba. Mozart, nechodil na žiadnu VSMU a predsa je to neprekonaný genius. A naopak, sú takí co chodia do škól a nikdy nic nezlozia. Tak je to aj v archeológii.

  • Ivan-Karl Markovich

   Vazeny pane, cistou nahodou som sa dostal k Vasej polemike i vasim nazorom. Zaujali ma Vase uvahy o povode Slovanov, cestne priznavam, archeologia nie je moja „parketa“, ale ako ste spomenuli Bojmu, Svateho Jurka, ci Marhat, spomenul som si, ako byvaly piestanec na archeologa Dr. Antosa, ktory vela casu a energie obetoval dokazovaniu toho, co tieto lokality i ich okolie znacia pre dejiny davnych Slovanov.Osud pana Antosa nepoznam, udajne ho kolegovia povazovali za dusevne choreho a udajne i na psychiatrii bol lieceny. Ja, vtedy som bol mladikom, poznal som i jeho pribuznych i jeho rodicov, boli to vsetko velmi seriozni a vzdelani ludia./mam na mysli 50.-70. roky/ On uz v tom case vedel, ze archeologovia raz dokazu pravdivost jeho predpokladov ! Teda, mam na Vas iba otazku, stretol ste sa niekedy s jeho menom, ci jeho pracou? Vdaka!

Leave a Reply