Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Hitler a národný socializmus stúpajú k moci – 1

Mýtus o nemeckej podlosti: Hitler a národný socializmus stúpajú k moci – 1

Po Prvej svetovej vojne Adolf Hitler, stále desiatnik nemeckej armády, vstúpil do Nemeckej robotníckej strany (DAP) v Mníchove. Hoci bol mladý a neskúsený, ukázalo sa, že je fascinujúci rečník, ktorý dobre chápe aktuálne problémy a zanedlho sa stal predsedom strany. Hitler horel rozhorčením a hnevom nad vojenskou prehrou Nemecka a ponižujúcou a nemilosrdnou Versailleskou mierovou zmluvou, ktorá mu bola vnútená. Svoj život zasvätil vzkrieseniu postavenia Nemecka vo svete. Hitler usilovne budoval stranu, ktorá mala byť prostriedkom ku získaniu politickej moci. Od tejto chvíle bol presvedčený, že Židia sú primárnou príčinou väčšiny nemeckých problémov. Opozícia voči komunizmu a židovskej kontrole Nemecka sa stala súčasťou politickej platformy Nemeckej robotníckej strany.

V prejave na verejnom vystúpení 24. februára 1919 Hitler predstavil 25 bodov na obnovu Nemecka. Týchto 25 bodov sa stalo platformou, alebo cieľom Národnosocialistickej strany. Ako môžeme vidieť, platforma mala nacionalistický aj socialistický charakter, preto mala v názve národný socializmus. Jej cieľom bolo posilniť Nemecko a znova oživiť nemecký národ. Hitler zdôrazňoval zásadu „spoločný prospech má prednosť pred osobnými záujmami.“

Obr: Hitler (sedí vpravo) so svojimi spolubojovníkmi počas Prvej svetovej vojny.

25 bodov Národnosocialistickej strany

1. Zjednotenie všetkých nemecky hovoriacich ľudí do jednej krajiny.
2. Zrušenie Versailleskej zmluvy.
3. Zem a kolónie pre nakŕmenie nemeckej populácie (Lebensraum).
4. Iba Nemci môžu byť občania. Žiaden Žid nemôže byť nemeckým občanom.
5. Ľudia v Nemecku, ktorí nie sú občanmi, to jest Židia, musia dodržiavať špeciálne zákony pre cudzincov.
6. Iba nemeckí občania môžu voliť a byť zamestnaní alebo zastávať verejné funkcie.
7. Občania, to jest etnickí Nemci, majú právo na prácu a slušnú životnú úroveň. Ak toto nie je možné dosiahnuť, cudzinci (bez občianskych práv) musia byť vyhostení.
8. Žiadna ďalšia nie nemecká imigrácia nesmie byť povolená. Všetci nie nemeckí cudzinci (čo zahŕňa Židov), ktorí prišli do Nemecka od roku 1914, musia byť vyhostení.
9. Všetci občania majú rovnaké práva a povinnosti.
10. Prvou povinnosťou občana je pracovať.
11. Všetky dávky nezamestnaným by mali skončiť.
12. Všetky zisky vojnových špekulantov musia byť zabavené (výpad proti Židom).
13. Znárodnenie trustov (v zmysle veľkých korporácií).
14. Veľké spoločnosti musia zaviesť deľbu o zisk so svojimi zamestnancami.
15. Starobné dôchodky sa musia zvýšiť.
16. Verejná pomoc pre malé a stredné podniky; veľké obchodné domy musia byť zatvorené (ďalší výpad proti Židom).
17. Pozemková reforma zaistí pôdu pre malých farmárov.
18. Totálna vojna proti kriminálnikom, zbohatlíkom, atď., ktorí musia byť potrestaní smrťou.
19. Reforma zákonov tak, aby boli viac nemecké.
20. Zlepšenie vzdelávania, aby všetci Nemci mohli získať prácu.
21. Zlepšenie zdravotného stavu národa vedením k športu.
22. Zrušenie profesionálnej armády a jej nahradenie ľudovou armádou.
23. Nemecké noviny musia byť bez cudzieho (židovského) vplyvu.
24. Sloboda vierovyznania.
25. Silná centrálna vláda s neobmedzenými právomocami.

Obr: Pôvodný 25 bodový plán NSDAP (v nemčine)

Medzi bodmi programu bola aj požiadavka na „roztrhanie“ Versailleskej zmluvy a prinavrátenie území, ktoré boli od Nemecka zmluvou odtrhnuté. Nemecko nemalo morálnu povinnosť riadiť sa zmluvou, pretože bola Nemecku vnútená nátlakom; silou. Panuje všeobecná zhoda, že ak jeden človek núti iného do otroctva pod hrozbou násilia alebo smrti, zotročená osoba nemá žiadnu povinnosť ostať otrokom. Akonáhle má zotročená osoba silu alebo prostriedky k úteku z otroctva, má morálne právo tak urobiť. To isté morálne právo platí aj pre národy. Nemecko nemalo žiadnu morálnu alebo právnu povinnosť zostať otrokom Versailleskej zmluvy.

Hitler požadoval právo na sebaurčenie pre všetkých Nemcov (podľa štrnástich bodov prezidenta Wilsona), čo znamenalo právo pre Nemcov mimo územia Nemecka, aby boli začlenení do nemeckej Ríše.

To sa týkalo sudetských Nemcov, taktiež návrat mesta Danzig a anexiu Rakúska – pričom všetci si priali pripojenie k Nemecku. Volal po rovnakých právach Nemcov, ako mali aj iné európske národy. Hitler tiež presadzoval právo Nemecka na získanie území pre prebytočné nemecké obyvateľstvo, uvádzané v prejavoch a spisoch ako Lebensraum. Británia riešila svoj problém s prebytočnou populáciou emigráciou do kolónií, t.j. Severnej Ameriky, Austrálie a Južnej Afriky. Nemecko čelilo rovnakému problému a zúfalo potrebovalo viac územia pre rastúcu populáciu.

Jedným z bodov bolo aj opätovné získanie kontroly nad nemeckými inštitúciami od Židov a ich odstavenie od moci v Nemecku. Aby mohol Hitler vytvoriť nemecký štát pre nemecký národ, volal po zrušení občianstva všetkým, ktorí nemali nemeckú krv, čo v prvom rade znamenalo Židov. Obzvlášť požadoval vyhostiť východoeurópskych Židov, ktorí vstúpili do krajiny počas vojny. Zrušenie občianstva Židov by malo efekt náhleho obmedzenia ich práv a následne aj ich moci. Východoeurópski Židia, ktorí vstupovali do Nemecka od novembra 1914, boli očividní cudzinci, a takmer všetci boli komunisti a problémové osoby. Napriek tomu za pomoci nemeckých Židov rýchlo prenikli do vplyvných pozícií po celom Nemecku.

Hitler tiež volal po zničení „úrokového otroctva“, čo bol ďalší výpad proti Židom. Chcel vytvoriť nový finančný systém pre Nemecko, čo aj skutočne urobil potom, ako sa stal kancelárom.

Hitler v prejave oznámil premenovanie Národnej robotníckej strany (DAP) na „Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu“ (NSDAP, alebo ako skratka „NAZI“ v nemčine). Potom sa stala kritika Židov pravidelným rysom Hitlerových prejavov. Obvinil ich z inflácie, nezamestnanosti, politickej nestability a prehre vo vojne. Ale čo je ešte dôležitejšie, spojil ich s „internacionalizmom“, obvinil ich z lojality len ku medzinárodnému židovstvu.

Najväčšia komunistická strana Európy bola v Nemecku. Židia tvorili 78 % členov. Nemecko bolo najviac ohrozené zo všetkých európskych krajín, že podľahne židovskej, boľševickej nadvláde. V skutočnosti sa Nemecko zameriavala aj Kominterna ako na ďalšiu kocku domina, ktorá má padnúť. Pokiaľ by k tomu došlo, nasledoval by krvavý „červený teror“, podobný tomu ruskému. Toto bolo pozadie, kvôli ktorému zahájil Hitler a národní socialisti program na zosadenie Židov z vedúcich pozícií v Nemecku.

Židia neovládali úplne iba Rusko. Veľmi silní boli aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a Spojených štátoch. Podobne aj v Nemecku. Riadili nadnárodné bankovníctvo a financie, ovládali tlač a informačné médiá, v ich moci bola kinematografia po celej Európe, najmä v Nemecku, Británii a Spojených štátoch. Židia hľadeli na prichádzajúceho Hitlera a rodiacu sa národnosocialistickú stranu ako na rastúce ohrozenie svojej moci a vlády v Nemecku. Po Hitlerovom prejave, v ktorom predložil 25 bodov programu, Židia proti nemu a nacistickej strane zahájili virulentnú, medzinárodnú propagandistickú vojnu. Táto propagandistická kampaň neúnavne pokračovala po celú dobu nacistickej vlády a bola čím ďalej tým jedovatejšia. A pokračuje až do dnešnej doby, keď nacisti sú už dávno minulosťou.

Nacistická strana naďalej rástla a priťahovala nových členov. Na verejnom zhromaždení v Mníchove 30. októbra 1923 volal Hitler po konci ľavicovej Výmarskej republiky, ktorá bola podľa neho pod kontrolou Židov. Počas zhromaždenia vyzval k pochodu na Berlín, aby odstránil vládu komunizmu a Židov. O niekoľko dní neskôr 8. novembra 1923 sa Hitler zúčastnil zhromaždenia mníchovskej pivárni a vyhlásil revolúciu. Nasledujúci deň stál na čele dvoch tisícok „hnedých košieľ“ pri pokuse o prevzatie bavorskej vlády v Mníchove. Spojil sa s hrdinom Prvej svetovej vojny Erichom Ludendorffom a jeho konzervatívnymi nacionalistami. Po získaní Mníchova ho Hitler s Ludendorffom plánovali použiť ako operačnú základňu proti vláde v Berlíne. Ukázalo sa, že ich ambície boli väčšie ako ich sila, a pokus o „puč“ bol ľahko zlikvidovaný políciou.

Obr: Obžalovaní v procese „pivného puču.“ Zľava doprava: Pernet, Weber, Frick, Kiebel, Ludendorff, Hitler, Bruckner, Röhm, a Wagner

Hitler a Ludendorff boli zatknutí za vlastizradu, hoci Ludendorff bol obvinenia okamžite zbavený vďaka svojej reputácii vojnového hrdinu. Hitler bol postavený pred súd. Ako sa neskôr ukázalo, sudca sympatizoval s Hitlerovými názormi a dovolil Hitlerovi využiť proces ako propagandistické fórum, čo aj Hitler plne využil. Hoci bol Hitler odsúdený, dostal mierny trest vo výške päť rokov, ktoré si mal odkrútiť v pohodlnom väzení v Landsbergu. Vo väzení strávil iba osem mesiacov, ktoré naplno využil, ako sa neskôr ukázalo. Počas pobytu v Landsbergu s pomocou Rudolfa Hessa napísal Hitler knihu Mein Kampf (Môj boj). Knihy sa nakoniec predalo 10 miliónov kópií a z Hitlera urobila bohatého muža.

Obr: Hitler, Hess a ďalší vo väznici Landsberg

V Mein Kampf vyložil Hitler svoje názory na budúcnosť nemeckého národa. Židov vinil z ťažkostí Nemecka, ale aj z väčšiny problémov vo svete, ako napríklad zo zavedenia vražedného režimu v Rusku, vodcovstva v neúspešnej nemeckej komunistickej revolúcii v rokoch 1918-19 a tiež z vlády židovských komunistov v Maďarsku 1919. Hitler dal jasne najavo, že Židov považuje za skutočných nepriateľov nemeckého národa. Podľa Hitlera nemali Židia žiadnu vlastnú kultúru, ale rozvracali existujúce kultúry svojím parazitovaním. Podľa neho Židia nie sú rasou, ale antirasou.

Ďalšia hlavná myšlienka v Mein Kampf bola predstavená už v „25-ich bodoch“. Ak chce Nemecko prežiť ako štát, musí získať „Lebensraum“, alebo životný priestor pre tiesniacu sa populáciu. Tento priestor sa podľa neho nachádza na východe, to znamená v Rusku a na Ukrajine, ktoré boli pod vládou židovských komunistov.

„Bez ohľadu na tradície a predsudky musí [Nemecko] nájsť odvahu zhromaždiť ľudí a ich silu na pochod cestou, ktorá povedie náš národ zo súčasného obmedzeného životného priestoru do novej krajiny a na nové územia, čím ho tiež ochráni pred nebezpečenstvom vyhladenia zo zemského povrchu, alebo zotročením.“

Geopolitický koncept Lebensraum („životného priestoru“) nepochádzal od Hitlera. V Nemecku ho podporovali dávno predtým, než sa Adolf Hitler dostal k moci. Medzi obhajcov Lebensraum patrili aj Karl Haushofer, sir Halford Mackinder z Británie a Friedrich Ratzel. Bol to práve Ratzel, ktorý razil termín „Lebensraum“. V roku 1871 bol „Lebensraum“ populárny politický slogan počas zjednocovania Nemecka do jediného národného štátu. V tej dobe Lebensraum zvyčajne znamenalo nájsť ďalší „životný priestor“ získaním kolónie, ako to bolo v prípade britského a francúzskeho impéria. Ale Versailleská zmluva Nemecku kolónie odobrala. Bez kolónií, do ktorých mohli prúdiť prebytky populácie, muselo Nemecko zvažovať aj iné možnosti. Nemecko bolo jednou z najhustejšie obývaných krajín v Európe a populácia sa rýchlo zvyšovala. Získanie „Lebensraum“ sa javilo ako nutnosť.

Pre Nemecko bolo očividné územie pre expanziu vždy na východe, ako Hitler vysvetlil v Mein Kampf:

„V dobe, keď sa zem postupne delí medzi štáty, z ktorých niektoré pohlcujú skoro celé kontinenty, nemôžeme hovoriť o svetovej mocnosti v spojení s útvarom, ktorého materská krajina je obmedzená na absurdnú oblasť pol milióna štvorcových kilometrov.“

V porovnaní so zvyškom Európy bol „Východ“ riedko osídlený. Nemci, rovnako ako aj zvyšok Európy naň hľadeli podobne, ako Američania na „divoký západ.“ V roku 1926 Hans Grimm publikoval knihu Volk ohne Raum („Národ bez Priestoru“). Táto kniha sa stala klasikou pre potrebu nových priestorov Nemecka a názov knihy sa čoskoro stal populárnym národnosocialistickým sloganom. Hitler ani nikto iný v Nemecku stále neuvažoval o expanzii do západnej Európy.

Hitler vysvetľuje, prečo hľadá Lebensraum pre Nemecko na východe miesto toho, aby hľadal kolónie inde:

„Riešenie tejto otázky nevidíme v získaní kolónií, ale výhradne v získaní osídľovacieho priestoru, ktorý by rozšíril základnú plochu našej domoviny. Tým by osídľovatelia získali nielen vrelý vzťah ku kmeňovej zemi, ale celková plocha by zaisťovala tie výhody, ktoré spočívajú v jej zjednotenej veľkosti.“ – Adolf Hitler, Mein Kampf

Hitler odôvodňoval nemeckú expanziu na územie Ruska poukazovaním na to, že Sovietsky zväz je pod vedením Židov, ktorí povraždili najlepších Rusov, z ktorých bolo mnoho nemeckej krvi. V žilách ruských cárov prúdila nemecká krv, rovnako ako aj u väčšiny aristokracie.

„Po celé stáročia žilo Rusko z germánskeho jadra horných vládnucich vrstiev. Toto jadro dnes môže byť považované za úplne vyhubené a vymazané. Na jeho miesto teraz nastúpil Žid. Rovnako, ako je pre Rusov nemožné zbaviť sa vlastnou silou tohto židovského útlaku, tak je pre Žida nemožné natrvalo udržať túto ohromnú ríšu. On sám nie je žiadnym organizačným prvkom, ale iba rozkladným fermentom. … A koniec židovského panstva v Rusku bude tiež znamenať koniec ruského štátu ako takého.“ – Adolf Hitler, Mein Kampf

„Lebensraum“ v nacistickej ideológii znamenal osídľovanie na východ od Nemecka nemeckými farmármi. Slovanské obyvateľstvo malo byť vytláčané, ako by prichádzali nemeckí farmári. Mala to byť repríza americkej expanzie na západ, počas ktorej boli vytláčaní Indiáni. Dá sa to aj prirovnať k súčasnému židovskému osídľovaniu Palestíny, keď sú pôvodní palestínski vlastníci pôdy vytláčaní židovskými osadníkmi. Nacistická teória „Lebensraum“ sa stala oficiálnou zahraničnou politikou Nemecka v období Tretej Ríše.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

32 komentárov

 1. Uznávať LEBENSRAUM je absurdnosť. Tí, ktorí si myslia, že to bolo právo nemeckého národa, môžu dnes analogicky tvrdiť, že preľudnená Čína (alebo Japonsko) má územný nárok na ázijskú časť Ruska. Z 2. sv. vojny vieme, ako by nemecká kolonizácia východných území vyzerala. Ak si niekto myslí, že na Slovákov by sa tých 25 bodov (najmä body 4, 5, 6) nevzťahovalo, je na veľkom omyle. Slovan je len Slovan …
  Versaillská zmluva bola k Nemecku krutá – to áno, ale nie bez príčiny. V histórii to už tak býva, že víťazi diktujú porazeným.

  • Prečo spomínate Čínu? Čo takto spomenúť anexiu Krymu, len preto, že na to „má územný nárok“ lebo Chruščov…

   • No s týmto sa dá polemizovať. Krym pričlenil k Ukrajine Nikita z byrokraticko/ekonomicko/poľnohospodárskych dôvodov. Po rozpade ZSSR sa Ukrajina chovala v súlade so záujmamy Ruska, potom čo sa radikálne toto zmenilo darček si Rusi zobrali späť. V medzinárodnom práve toto zakotvené nie je, ale podľa civilného práva, ak dar užívate v nesúlade s úmyslami darcu, darca si môže nárokovať dar vziať späť.

    • Viete v čom je problém? Podľa tejto logiky by mohli kľudne zabrať Krym Turci, pretože pod ich nadvládou bol omnoho dlhšie, než pod Ruskou. Naviac, k Ukrajine nepričlenilo Krym Rusko, ale dnes už neexistujúci Sovietsky zväz. Správne malo prebehnúť referendum o tom, ku komu sa chce Krym pripojiť, ak sa vôbec chcel k niekomu pripojiť. Pretože aj to je možnosť – vytvorenie samostatnej Krymskej republiky. Ale keď niekto príde so zbraňami, potom je diskusia ťažká…

     A samozrejme to vajatanie o „dare“ a „správnom užívaní“ to je síce pekná teória ale v praxi neviem o tom, že by to niekto využil. Podľa môjho názoru je takéto „branie si daru späť“ vyslovene chrapúnske a naviac neverím, že by to malo oporu v akomkoľvek medzinárodnom zákone.

     • To je pravda, ale zabúdate na podstatnú vec. Sú konflikty o strategické miesta, alebo o vodu, ktoré sú tak zásadné, že sa nedajú riešiť súdne, ani arbitrážou, a ak sa mocnosti diplomaticky nevyhovie a veľmoc ak chce prežiť ako veľmoc musí použiť silu.
      Súhlasím s tým, že sa jedná o moje plané filozofovanie, alebo o ruskú diplomatickú šikovnosť ohľadom Krymského referenda, ale každý Kremeľský vládca, ktorý by nechcel, aby sa Rusko exponovalo z juhu, by bol ochotný pre Krym riskovať.
      Viete velmi dobre, že keď Spojeným štátom určitá krajina nevyhovuje a nevedia ju začleniť k spojencom, tak ju destabilizujú a pošlú vo vývoji 50-100 rokov nazad. To isté, čo pre Britániu je Scapa Flow, pre Japonsko Okinava, to isté je pre Rusko Krym. Turecko, alebo Osmani tiež majú svoje právo na Krym, ale museli by si ho obhájiť na poli cti. Ruské armády Krym dobýjali a strácali, neviem ako sa na to pozeráte Vy, ale ak by sa tam zrazu objavili základne NATO bez bitky, tak o prezidentoch a premiéroch v Moskve by sa rozhodovalo už z New Yorku alebo Washingtonu. Problém Krymu je trochu hlbší, územie je závislé na prívode vody z pevniny a na východe takto závislý štát nemá šancu prežiť ako samostatný (azda asi iba ak by tvoril nárazníkové pásmo).
      Ak by aj malo prísť k štiepeniu Británie, koruna Orkneje bez boja nepustí. Keby bolo keby, že pustí ….., ale potom sa s vysokou pravdepodobnosťou bude Britská história opakovať a pošleme ich nazad niekam medzi 11. stor až začiatok 18. stor. Držanie Orknejí robí ten rozdiel, či to bude bližšie k tomu 18. storočiu, alebo 11-temu. Invázie sú už v plnom prúde, otázka znie, kto ich zastaví?

  • Naviac všetky body (4, 5, 6) sa týkali Nemecka. Nechápem, prečo by občanmi Nemecka nemohli byť iba etnickí Nemci. Rovnako ako Nórska Nóri, Maďarska Maďari a Slovenska Slováci.

  • A ktože je ten nový oldo?

   • „Versaillská zmluva bola k Nemecku krutá – to áno, ale nie bez príčiny“

    …aka bola ta pricina,a k smiem vediet?

  • Celý problém Versailskej zmluvy spočíva v tom, že bola maximálne neférová voči Nemcom. Angličania a Francúzi to zrejme nepochopili vtedy a nechapu to ani dnes. V dôsledku boli patrične odmenení poklesom moci a likvidáciou impérií. Ono tieto systémy akcie a reakcie sú zujímavé, ono otrokárske (nespravodlivé, asymetrické a iné.) systémy generujú zaujímavý kapitál, ktorý sa dá počítať, ale vyrábajú zároveň aj anti-kapitál, ktorý sa počíta zle.

 2. Cital som ze na internete existuje linka na stiahnutie mein kampf v slovencine. Viete o tom mohli by ste ten link pripadne uverejnit?

  • A čo takto použiť google?

   • Ozaj Svarga má už zase ban? Čítal som ho trochu na Nadhľade a kvalita príspevkov mu tam kmitala hore dolu. Môj typ je taký, že to nemusí byť jedna osoba. Mal tu velmi slušnú diskusiu s Normanom a po tom čo vyviedol s prechodom wehrmachtu cez Belgicko to bolo na jednu osobu divné, ale akceptovateľné. Ale vyprodukovať hlod typu: Keďže XV. Légia Pannónska-Apolónova bola takpovediac naša, jej symbol vypovedá o nás …… bez 4-5 smajlíkov, mi zostal stáť rozum. Dnes ani v SME nevyprodukujú hlod typu: Naša armáda NATO…

 3. no, to je to čo hlásal nacionálny socializmus: všetko v duchu národa, teda to čo k národu nepatrí sa vylúči, .. a čo sa týka židov tak žid je najprv žid a až potom nemec, teda v podstate nemože byť nemcom, preto sa vylučuje zo spoločnosti … nacionálny socializmus je „idea“ jedného národa, je to opak liberalizmu tam je „idea“ iná 🙂 … ale nakoniec aj v USA sa dávajú komunity dokopy, ruská, židovská, arabská, írska atd…

  • “Celý problém Versailskej zmluvy spočíva v tom, že bola maximálne neférová voči Nemcom”.

   ….ano, ale ten problém spočíva hlavne v tom, že Versailskú “Mierovú” dohodu (konferenciu), nedojednávali štátnici, politici či zástupcovia zainteresovaných krajín, ale bankári!!!
   Podívajme s na pár zaujímavostí:
   Versailská dohoda bola podpísaná 28-ho júna, 1919 – ratifikovaná 10-ho januára 1920.
   Je skoro neznáme vonkajšiemu svetu, že čo sa týka dohody samotnej, nikdo nikdy nevidel jej skompletizovanú formu, pretože taká neexistuje!
   V skutočnosti, nie je tajomstvom pre informovaných, že začiatok Druhej svetovej vojny bol už naplánovaný tzv. Versailskou “Mierovou dohodou” i keď z dôvodov neinformovanosti, názory sú rôzne.
   Už bolo dávno priznané, že Versailská dohoda bola jedným z najinkvizítorskejších dokumentov, aký bol vôbec kedy podpísaný predstaviteľmi tak-zvaných civilizovaných národov.
   Jej barbarizmus je príznačný.

   Nespravodlivosť spáchaná na nemeckom národe, podmienkami
   “Mierovej dohody”, urobila ďlašiu vojnu nevyhnutnou.
   Musíme porozumieť okolnostiam obklopujúcim podpísanie Prímeria, 11-ho septembra 1918.
   Nemecké Hlavné veliteľstvo nežiadalo Prímerie, pretože jeho armády boli v nebezpečenstve porážky. Keď bolo Prímerie podpísané, nemecké armády neboli nikdy na bbojiskách porazené.
   Nemecké Hlavné veliteľstvo žiadalo o Prímerie, aby mohlo obrátiť svoje úsilie
   predísť komunistickej revolúcii v Nemecku. Rosa Luxemburgová, Karl Liebknecht a ich, židmi dominovaný ‘Spartacus Bund’, plánovali zopakovať v Nemecku, čo dosiahol Lenin, presne pred rokom v Rusku.
   Prímerie bolo podpísané ako predohra dohodnutia Mieru. (Cisár abdikoval 9-ho novembra 1918). Je vrcholne dôležité si uvedomiť tento fakt, pretože Prímerie, dohodnuté za týchto podmienok, je niečo úplne iné, ako “bezpodmienečná kapitulácia”.
   Versailská dohoda, bola v prvom rade, pokusom francúzskej finančnej oligarchie zničiť Nemecko ekonomicky; a Liga Národov, táto “pozoruhodná
   sebranka idealistov”, nebola ničím iným, než organizácia požičiavateľov peňazí, na podporu tejto politiky.
   Ale plány Versailských víťazov, mali osudné nepredvídanosti. Potrestanie Nemecka bolo založené na predpolade, že finančný systém, aký bol vtedy známy a zaužívaný, bude pokračovať. Teda, že Nemecko bude pokračovať ‘vytvárať’ (to create) peniaze, kryté zlatom, a bude hrať svoju úlohu na medzinárodných trhoch, fixnými hodnotami, zaužívaným spôsobom, v termínoch iných obežív.
   Ale vonkajšie aj vnútorné dlhy Nemecka boli také, že nekonečná inflácia bola nevyhnutná.
   Stali sa dve veci. Nesmierny tlak udalostí stvoril Nacistov, ktorí prikročili k odstráneniu svinstva Versailskej dohody, uchýlením sa ku finančným manipuláciám, nezničených ich dobyvateľmi.
   Pravdu tohoto je jasne vidieť, pretože bez zlata a doslovne “bezcenného” obeživa (peňazí), Nemci uspeli vo vytvorení vojenskej mašinérie takej veľkosti a sily, že skoro porazili svet a skoro šesť rokov, v najstrašnejšom svetovom konflikte
   v histórii, držali svojich nepriateľov na uzde.

   Versailská dohoda, nesmiernej dÍžky, zahrňujúca každý druh sociálnych otázok, irelevantných ku situácii, pozabudla definovať presné podmienky, vzťahujúce sa k tým záležitostiam, ktoré vyžadovali najdôležitejšiu pozornosť – hlavne reparácie a bezpečnosť.
   Radšej, ako prijať podmienky Dohody, Scheidemannov government a s ním von Brockdorff-Rantzau, odsúpili z funkcie.
   Ich nástupci, Hermann Müller a Johannes Bell podpísali – ale pod nátlakom.
   Klausula 235 jednoducho požadovala sumu £ 1,000,000,000 v tovare alebo v zlate, zaplatenú do 30-ho mája 1921, ale nebolo vôbec oznámené, aké budú budúce postihy pre Nemecko. Bolo to až 30-ho apríla 1921, keď totálna suma bola konečne stanovená na £ 6,600,000,000.
   Čo sa týka dohody vo Versailles, slobodomurári, murári, masoni, či ako ich chceme pomenovať, nemali až takú moc, ako si dnes mnoho ‘záujemcov o históriu’ myslí. Ich moc siahala len potiaľ, pokiaľ im dovolila finančná oligarchia, teda finančníci a zrejme židovskí bankári. Americký diplomat William C. Bullitt, neskoršie charakterizoval Versailskú dohodu ako “najstupídnejší dokument aký bol kedy stvorený ľudskou rukou”.

   A keď je niekdo tak naivný si myslieť, že títo ľudia (medzinárodné židovstvo, nemecký žid Ernest Cassel, pravdepodobne najmocnejší jednotlivec v Británii a jeho spoločník na druhej strane, Jacob Schiff, patrón amerických prezidentov), nevedeli nič o primárnej politike jeden druhého, potom ich treba požiadať, zvážiť skutočnosť, že hlavní finanční poradcovia na Mierovej Konfernecii (Versailles), v roku 1919, ktorí reprezentovali obidvoch, “víťazov”, ako aj “porazených”, boli všetci bratranci, všetci židia a všetci v spojení s jednou nemecko-židovskou bankou v New Yorku.
   Clemenceau-ov sekretár počas Mierovej konferencie bol George Mandell, člen francúzskej B’nai B’rith a Grand Orient Masonry!
   A sekretár Lloyd George-a bol Sir Philip Sassoon, ktorého matka bola Rothschildová!
   Na “Mierovej Konferencii” v Paríži, v roku 1919, keď boli Finančné klauzuly – ktoré urobili následnú vojnu nevyhnutou – odsúhlasené, Nemecko bolo “reprezentované” jedným (židom) Warburgom (MaX Moritz) a Spojenci druhým, jeho bratom (James Paul)!
   Celá Versailská “Mierová” dohoda mala jeden, jediný účel – zničiť Nemecko a prinútiť ho pokračovať v medzinárodnom židovskom finančnom švindli.
   Medzinárodní bankéri diktovali reparačné podmienky….vydali príkazy s pompézitou absolútnych monarchov, ktorí sú si vedomí, že niet odvolania proti ich rozhodnutiam. (N.Y. American, June 24, 1924).

   Verejnosť však, možno dodnes si nie je vedoomá, že celková suma, ktorá mala byť Nemeckom platená za vojnu, nebola vo Versailskej dohode nikdy stanovená!

   Ako a o ktoré nemecké územia bolo Nemecko oklieštené, prezrádza totálnu barbaritu ‘víťazov’ , neslýchanú v dejinách ľudstva;
   AlAlsace-Lorraine pripadlo Francúzsku; Malmédy Belgicku; väčšina Posen a Západné Prusko Poľsku.
   Nemecko taktiež stratilo kolónie.
   Danzig mal byť slobodný štát; a v Saare, Schleswigu a Východnom Prusku sa mal konať plebiscit. A ďalej, Spojenci budú okupovať Porýnie aspoň 15 rokov.
   A 4 milióny nemecky hovoriacich Sudeťákov bolo prisúdených ku pofidernému Československu a na druhý deň mali o sebe tvrdiť, že sú Čechoslováci!

  • SITRA AHRA, No, však ako sa na poriadny kapitalizmus patrí: Som bankár kto je viac? 🙂

 4. Co sa tyka Krymu zacali to Americania ze odobral Kosovo Srbom! A urobili to ovela brutalnejsim sposobom nez Rusi z Krymom! Cize az chu vratit precedens spat do flase musia Americania vratit Kosovo Srbom.

 5. citam tu:
  ‚3. Zem a kolónie pre nakŕmenie nemeckej populácie (Lebensraum).‘
  bratu, tebe sa nezda podle expadntovat a zit na ukor inych?!? :O

  • tusim sa s nami ratalo ako s koloniou a s otrokmi pre Nemcov..! 🙁
   kurna, jak tomu moze Slovak tlieskat..?!? :O 🙁
   skutocny Slovan by zvolal:
   Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
   kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
   a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
   Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
   Podobne ako Bratia Srbi, Poliaci, Ukrajinci, Bielorusi a Rusi.

   • A to vážne? No len dajte zdroj, kde sa o Slovákoch oficiálne hovorilo ako o nemeckých otrokoch. A čo sa týka tých „slovanských bratov“, nezabudnite, s akou radosťou si Poľsko odtrhlo z ČSR svoj diel po rozpade (mimochodom, ešte dodnes patrí k Poľsku okolo 14 slovenských dedín na Orave, čo si „slovanskí bratia“ Poliaci vydupali už po vojne), s akou radosťou si odtrhli sovieti Podkarpatskú Rus, s akou radosťou „slovanskí bratia Česi“ popravovali po vojne našich vodcov, s akou radosťou „hrdinskí ruskí partizáni“ konali masové popravy po celom Slovensku a mučili Slovákov. Kurňa, ako tomu môže ešte aj dnes Slovák tlieskať???

    • Tu nejde konkrétne o slovo „otroci“. Tibor Moravčík to myslel obrazne. Chcel povedať, že sme boli v područí Nemecka, ktorému sme museli verne slúžiť po stránke politickej, ekonomickej, vojenskej. Bol to taký komentárový výkrik hodný Hlavných správ.

     Na toto nie je žiaden zdroj potrebný. Vyplýva to z LOGIKY VECI. Nemci to nemysleli so Slovákmi dobre. Nejde konkrétne o Nemcov či Slovákov, ani o Poliakov, Rusov či iných „slovanských bratov“ a boľševikov. Ani konkrétne o otroctvo. Ale o to, že každý sleduje a presadzuje iba svoj individuálny záujem. Každý jedinec, každá firma, organizácia a každý štát to robia.

     V jednom z komentárov pod článok si napísal: „Tebe sa nezda podle expadntovat a zit na ukor inych? – Nie, nezdá. Rovnako ako sa mi nezdá podlé, že slnko vychádza na východe. Je to proste fakt, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho vzniku a všetky ríše do tej poslednej vznikali a zanikali na základe toho, či sa im darilo expandovať. Od čias Etruskov, Grékov, cez Rím, až po súčasné USA a RF.“

     Takže je fakt, že všetky ríše expandujú, sprevádza to ľudstvo naprieč celou históriou, ale práve tí Nemci to mysleli so Slovákmi dobre? Ako môžeš na jednej strane tvrdiť, že expanzia a nadvláda sú úplne prirodzené a na druhej strane, že Nemecká ríša, ktorá nás ovládala to s nami nemyslela zle? Nie je to náhodou protirečenie?

     Nie, nemysleli to s nami dobre. Nemci si presadzovali svoje vlastné záujmy. Aj na náš úkor, aj na našu škodu, bez mihnutia oka. Toto je fakt rovnako ako to, že slnko vychádza na východe.

     V článku sa ďalej píše toto: „„Lebensraum“ v nacistickej ideológii znamenal osídľovanie na východ od Nemecka nemeckými farmármi. Slovanské obyvateľstvo malo byť vytláčané, ako by prichádzali nemeckí farmári. Mala to byť repríza americkej expanzie na západ, počas ktorej boli vytláčaní Indiáni. Dá sa to aj prirovnať k súčasnému židovskému osídľovaniu Palestíny, keď sú pôvodní palestínski vlastníci pôdy vytláčaní židovskými osadníkmi. Nacistická teória „Lebensraum“ sa stala oficiálnou zahraničnou politikou Nemecka v období Tretej Ríše.“

     Myslím si, že toto jednoznačne hovorí, akým spôsobom si Nemecko mienilo presadzovať svoje záujmy vo východnej Európe. Slovanské národy mali dopadnúť podobne ako americkí Indiáni: odsuny, znižovanie populácie, rezervácie, osídľovanie. Je to tam napísané úplne jasne. Skončiť takto je pre Slovákov dobré? Naozaj? Dovolím si mať iný názor.

     Alebo mám problém s očami a nie je tam napísané, že nemecká oficiálna zahraničná politika bolo osídľovanie východu nemeckými farmármi, čo mala byť repríza americkej expanzie na západ, počas ktorej boli vytláčaní Indiáni?

     Tu nejde o nejakú propagandu proti Nemcom, ničomu takému som neprepadol. Ale Nemci si sebecky presadzovali svoje záujmy. Pretože mohli. Pretože to bolo v ich prospech. Nebol nik, kto by im bránil.

     Občas mám pocit, že okamžite ako príde reč na Nemecko, nasadíme si na oči ružové okuliare. Nemecké národné prebudenie, Hitler, NSDAP a národný socializmus sú krásne veci. Je to fascinujúce.

     Ale Nemci nikdy neboli naši záchrancovia, pomocníci, spojenci. Priamo otroci sme síce neboli, ale boli sme pod nadvládou. Vzťahy medzi SK a DE zodpovedali vzťahu medzi chudobným, nevzdelaným zamestnancov a bohatým zamestnávateľom s tisíckami eur na účte. A oni to ako nevyužívali vo svoj prospech? Slovákov by Nemci pokojne nechali vymrieť, ak by na tom získali nejakú významnú výhodu, čo by im snáď pomohla vyhrať vojnu. Presne tak. Lebo Nemci za čias Tretej ríše presadzovali svoje záujmy. Rovnako ako každý iný. Rovnako ako každá svetová veľmoc.

     Je však možné, že ide len o nedorozumenie, ktoré vzniklo tým, že ja som slovenský národovec, nie nemecký.

     Mimochodom. Máš aj nejaké zdroje, ktoré by dokazovali, že dnes sme otroci západu, predovšetkým teda Nemecka, že nás vykradli a ďalej pľundrujú, že sme lacná pracovná sila pre západné firmy, že nám predávajú tovary nízkej kvality za vyššie ceny ako na západe a aj takto si udržiavajú vysokú zamestnanosť? Že Nemci si vyriešili problém s dôchodkami mladými východoeurópanmi? Máš na toto nejaké zdroje? Lebo ak nie, tak to asi nie je pravda, že. Toto by nám Nemecko nespravilo.

     • Veľmi dlhý príspevok, ale aspoň k veci a hodný diskusie. 🙂

      Podľa mňa to Moravčík vôbec nemyslel obrazne. Jasne napísal „tusim sa s nami ratalo ako s koloniou a s otrokmi pre Nemcov..!“ čo je presne v intenciách klamstiev šírených hlavnoprúdovými médiami. Nevidím mu však do hlavy, čo tým myslel a netrúfam si vykladať „čo tým chcel básnik povedať.“ Čo napísal, na to som reagoval.

      Tvrdenie, že „Nemci to nemysleli s nami dobre“ je tiež len taký výkrik do tmy. Kto v tej dobe to myslel so Slovákmi dobre? Zoberme si teoretickú situáciu, že sa Hitler nedostal k moci a my by sme zostali v ČSR. Netrvalo by dlho a zo Slovákov by boli Čechoslováci. Pravdepodobne by nás ale obsadilo časom ZSSR a nie tak „vlažne“, ako v roku 1945. V ten moment by sa z nás stali skutoční otroci, inteligencia by bola vyvraždená, z nás by sa stala ďalšia sovietska republika. Nebudem to ďalej rozoberať, ale zoberme si to postupne – Česi to s nami nemysleli dobre (zmýšľali o nás ako o „kolónii“ – myslím, že sa jedná o Benešove vyjadrenie), sovieti rovnako, o Maďaroch a Poliakoch ani nehovorím – každý z nich čakal iba na príležitosť odtrhnúť si svoju časť. A vieš, kto bol ešte horší pri odroďovaní národa ako Maďari? Boli to kupodivu Poliaci. Skús si pohľadať výpovede ľudí z krajov, ktoré si pred vojnou odtrhli Poliaci. Takže ak bolo na výber, Nemci boli najschodnejšia cesta ku akému takému zachovaniu národa. A ich politika k tomu už z princípu viedla – „každý národ si musí zaslúžiť svoje miesto na výslní“.

      Tým samozrejme netvrdím, a ani som to nikdy netrvrdil, že Nemci nesledovali svoje sebecké záujmy. Len hovorím, že záujmy iných národov boli, hm, „priamočiarejšie“ ohľadom Slovenska. Je dnes nejaký rozdiel? Kým poslúchame EÚ a veľkého brata, je všetko v poriadku. Skúsme presadzovať vlastnú politiku a odrazu bude nepochybne všetko inak. Je nejaký rozdiel oproti vtedajšej situácii s Nemeckom? Áno je. V tej dobe by sme boli hodnotení na základe nášho charakteru, dnes sme hodnotení na základe absencie charakteru, na základe toho, ako hlboko vieme skloniť hlavu a strčiť ju niekomu do zadku. Nie je vôbec žiadnym tajomstvom, že Tiso si dokázal u Hitlera presadiť svoje. Nech to dnes skúsi Kiska alebo Fico u EÚ. Ani sa s nimi nebudú baviť. Preto sa pri tvrdení, že Nemci z nás chceli spraviť otrokov, môžem iba usmievať. Dnes už otrokmi sme – držia nás pod krkmi žobráckymi platmi, „dostupnými“ pôžičkami a úrokovým otroctvom. Máme väčší úbytok Slovákov, ako to bolo za veľkej hospodárskej krízy. Samozrejme, genofond to nijako nepoškodí, keď tí najlepší odchádzajú, stávajú sa z nich Nemci, Briti, Američania. Je zaujímavé, že pri EÚ nikomu takéto chovanie nevadí.

      Čo sa týka Lebensraumu, ten sa ani náhodou nemal dotýkať Slovenska. Bola to záležitosť území, ktoré Nemci považovali historicky za svoje – severovýchodná Európa. A samozrejme to osídľovanie malo trvať stáročia. Autorovi knihy (Američanovi) je blízke porovnanie s Indiánmi, ktoré je však veľmi nepresné. Na Východe nemal nikto rozdávať deky nakazené chorobami, nikto nechcel učiť mužíkov chlastať, nikto ich nechcel skalpovať a vyplácať za to odmeny. Naviac mal Lebensraum trvať stáročia, nie desiatky rokov. Už po obsadení Poľska sa Hitler vyslovil, že na to, aby obsadené územia integroval do Nemecka, bude treba sto rokov. A to bola iba malá časť Východu. Čo sa týka politiky na Východe, je chybou vychádzať iba z diela jedného autora, ktorý nemá nejaký veľký priestor zaoberať sa touto problemtaikou podrobne. Ono totiž pojem „osídľovanie“ sa dá chápať rôznymi spôsobmi. Vy pod tým vidíte rezervácie, tábory, vraždenie, nútené sterilizácie. OK. Bolo to ale naozaj tak? Do určitej miery možno, aspoň v počiatkoch, aj keď ani v najmenšom nepochybujem, že rovnako by sa dialo aj v Nemecku. Len poznámka – napríklad nechcené sterilizácie sa konali aj za ČSSR na cigánoch. Vzrušuje sa tým dnes niekto? A čakalo to aj Slovákov? Bezpochyby to v tej dobe Nemecko nemalo žiadne plány na „vyvražďovanie“ či „zotročovanie“ Slovákov a dokonca ani Čechov. Česi v nemeckom protektoráte zažili taký rozkvet sociálnej spravodlivosti, aký by sa im za ČSR nedostalo ani za pol storočia. Nikto ich nenútil bojovať za Nemcov, dokonca to mali zakázané. Nikto ich nenútil vzdať sa svojej národnosti, ba priam bola ich rasová (národná) čistota chránená. A to Česi Nemcov nenávideli… Prečo by to malo byť na Slovensku iné, keď naviac Slováci bojovali udatne po boku Nemecka a dokonca boli považovaní Nemcami za druhú najlepšiu armádu, aká bojovala po ich boku (prví boli Fíni).

      Takže to uzavriem. Nemci nikdy nemali záujem na Európe, v ktorej by žili iba Nemci a všetky ostatné národy by zmizli. To je jeden obrovský omyl. Na rozdiel od boľševika, ktorý žiadne národy neuznával, ale iba triedy – proletariát a vykorisťovateľov a na ich boji budoval svoju ideológiu. Na druhú stranu národný socializmus staval na spolupráci národa a aj spolupráci národov, pričom by si každý zachoval svoju integritu. Samozrejme, každý národ si uznanie musel zaslúžiť, presne podľa hesla, ktoré dnes takmer neplatí – nielen práva, ale aj povinnosti.

      Národovectvo. Hm. No, ja sa považujem taktiež za presvedčeného slovenského nacionalistu. Ale. Musíme jasne chápať, čo je našim záujmom a čo je pre nás dobré. V žiadnom prípade však nie som šovinistom. Každý nacionalista musí v prvom rade chápať povinnosti voči svojmu národu. Treba napríklad chápať, že je aj v našom (t.j. slovenskom) záujme brániť masovej imigrácii do Európy z neeurópskych krajín. Je to vyšší princíp, ako nejaké malicherné hádky s nacionalistami iných krajín, kto komu kedy a ako ukrivdil. Musíme sa nad to preniesť, pokiaľ to v dlhodobom horizonte prospeje Slovensku. Preto musíme stáť po boku uvedomelých Nemcov, Maďarov, Francúzov, Talianov, Grékov. Oni sa potom postavia po našom boku. Spoločný boj zbližuje. Slovensko nie je osamelým ostrovom, ktorého sa netýka dianie v Európe. Ochrana Európy je na prvom mieste, pretože ak neuchránime všetci pospolu Európu a budeme sa sebecky hrať na vlastnom piesočku, kto potom ochráni nás, keď to budeme potrebovať? Upozorňujem, že keď píšem „Európa“, skutočne tým myslím Európu a nie židoboľševickú EU. A tiež si ani v najmenšom nezamieňam súčasné Nemecko s Nemeckom spred 80 rokov.

    • S Oravou je to pikantne aj pre Karla Vojtylu. Santo subito bola akcia, ktora nema obdobu.

  • „tebe sa nezda podle expadntovat a zit na ukor inych“. Nie, nezdá. Rovnako ako sa mi nezdá podlé, že slnko vychádza na východe. Je to proste fakt, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho vzniku a všetky ríše do tej poslednej vznikali a zanikali na základe toho, či sa im darilo expandovať. Od čias Etruskov, Grékov, cez Rím, až po súčasné USA a RF.

 6. tak ma napada, ktory zo slovanskych narodov kolaboroval vo vojne proti SLovanstvu tak ako Slovaci..?? :/

  • No vidíte, ani ja nedokážem pochopiť, ako taký Lettrich, Husák, Šmidke a ďalší odpad dokázali tak nehanebne kolaborovať s nepriateľom slovanstva, ktorý vyhubil desiatky miliónov Slovanov len preto, že mohol…

  • Vojna proti Slovanstvu?
   A nebola to vojna proti boľševizmu a proti židovstvu?
   V Rusku nevládli Slovania, ani predtým na Slovensku a Čechách. Nemci neviedli vojnu ani proti nám, ani proti Maďarom ani iným drobným národom. Vieldi vojnu so SVETONAZOROM.

   Ten svetonázor -boľševizmus- nakoniec na Východe svoj boj naozaj prehral a všetci sme to v 90tych rokoch vítali. Revolúcia v roku 1989 vlastne znamená, že Hitler mal pravdu a každý, kto oslavuje revolúciu 1989, oslavuje nacionálny socializmus.

   Aj keď o tom nevia, aj tak je to objektívna pravda.

 7. Vazeni vsetci
  Cital som ze Hitlera finance podporvali zidovski bankari z USA ako Koehn & Loebla a
  Sachs & Co.
  V Australii na Tv davali filmovi serial o Hotlerovi. Potom co sa stal kancelarom, prisli ho navstivit zastupcovia bohatych zidovskych organizacii z USa, ked Hitler nadaval na zidov, jeden z nich sa ozval; „Pan Hitler ale vy mate na mysli len komunistickych a laviciarskych zidov.“ Hitler im odpovedal; „Nie vsetkych zidov.“ Preco bohati zidia aj nadalej podporovali Hitlera? Vysvetlil mi to jeden pan zbehli v tejto otazke ako Sitra Ahra; Povedal asi toto: Zidia maju v povahe umiestnit svoje vajicko do kazdeho kosika, aby mali aku-taku kontrolu nad udalostami. Na rozdiel od australskych farmarov ktory vlozia vsetky svoje vajicka do jedneho kosika a ked pride krach obchodu z obilim mnohi z nich spachaju samovrazdu. Bohati amricki zidia-sionisti si povedali. Usilovali sme sa do Palestiny od konca 1 svetovej vojny umiestnit vela zidov ale bez uspechu. Pretoze velmi malo zidov bolo ochotne vymenit pohodlny zivot v Europe za priekopnicky zivot na pusti v Palestine. Ak ich Hitler poriadne vystrasi, po skonceni 2 svetovej vojny sa sami budu hrnut do Palestiny. Okrem toho si povedali; Ak 2 svetovu vojnu neprezije aj vela chudobnych europskych zidov(ti bohatsi hned po nastupe Hitlera k moci vyemigrovali do USA), tak to bude mensia finacna a organizacna zataz pre nase sionisticke organizacie v USA. A nakoniec povedali obvinime Nemecko po vojne z holocaust zidov a tito budu musiet naveky splacat Izraelu polatky za holocaust zidov. Tak vidite ako dobre to mali premyslene. A hitler im sadol na lep. Dokonca aj tym ze otvoril dva fronty na zapade a na vychode. Rovnako ako aj Napoleon a rovnako aj skoncil.

  • Viete pán Kazok, ja som čítal vecí… Dôležité však nie je to, čo sa dočítate, ale od koho to pochádza. A tak môžem čítať tie najkrajšie myšlienky, ale keď zistím, že autor je blízky priateľ poslanca SMER-u Blahu, hneď viem, skade vietor fúka a čo presne sa skrýva za jeho slovami. To isté platí o vašich tvrdeniach (ktoré by ste mal však najprv dôveryhodne podložiť faktami – kedy, kde, kto a nie systémom JPP), ktoré síce môžu byť do istej miery pravdivé, ale to je ešte horšie, ako úplná lož. Pozrite sa – aj ja vediem účet v banke, pravdepodobne pod kontrolou Židov. Ponúkam knihy aj z vydavateľstiev, ktoré sú nepochybne v židovských rukách. Som preto aj ja zapredanec a platia ma Židia? Proste v tomto svete sa nedá kontrolovať všetko a zostať „čistý“, pokiaľ teda neodídem niekde do lesov a nebudem žiť v zemľanke. Preto by ste sa aj vy mali najprv presvedčiť, či sú vaše tvrdenia pravdivé. Uvediem vám príklad. Svojho času som zachytil informáciu, že niekde v Izraeli bola vystavená pamätná tabuľa Jozefovi Tisovi. Celý nadšený som začal skúmať, čo je na tom pravdy. Nenašiel som ani stopy po tom, že by to bola pravda. Rozoslal som možno stovky mailov, čítal som knihy, dobovú tlač a výsledok? Neexistuje jediná snímka, jediný doklad, jediné dôveryhodné svedectvo, že by niečo také existovalo. Napriek tomu poznám stále pár ľudí, ktorí tomu tvrdošijne veria a ani nepochybujú o tom, že je to pravda. A tak sa šíria dezinformácie, ako tá, ktorú ste uviedol vy. Minimálne je to pochybná informácia, kým ju nepodložíte faktami a tak by ste ju mal aj prezentovať.

   • “tak ma napada, ktory zo slovanskych narodov kolaboroval vo vojne proti SLovanstvu tak ako Slovaci..?? :/”

    …Vy ste mal urcite v škole jednotku z dejepisu/histórie…na vašu otázku skutočne nie je problém odpovedať a vyviesť vás z omylu, ale budete si musieť ísť pýtať nazpät peniaze do školy, do ktorej ste chodil a kde vás naučili tieto nezmysly… … Viete čo bola česká organizacia “Vlajka?”…..viete čo sa dialo v Prahe po atentáte na Heydricha?
    Čítajte:
    After he was assassinated, June 4, 1942, a quarter of a million of them gather in Prague’s Wenceslas Square Sieg-heiling their loyalty to the Reich and demanding severe punishment for Heydrich’s assassins and their sympathizers, while singing the Czech national anthem “Where Is My Home” (Kde Domov Můj a na hlavnej tribúne prehovoril herec Zdeněk Štĕpánek.) (Benjamin Kuras „Czechs and Balances“…p.31)….teda, vážený pán, 250 tisí ich Sieg Heilovalo na Václaváku….
    Viete že v českých továrňach a závodoch viseli transparenty hlásajúce “Vše pro našeho vůdce Adolfa Hitlera”?
    Viete že Heydrich zaviedol v Protektoráte (Čechy) prvý systém sociálej starostlivosti, aký ČeŠi nikdy predtým nepoznali a v čase atentátu na neho, bolo už vybudovaných dvadsať zotavovní pre pracujúcich?

    A čo takáto inormácia, ktorú vám tiež asi v škole nikdy nepovedali:
    “A stupeň nasledujúci – a najsmutnejší: ako ďaleko je od trasľavého opatrníctva neomluviteľnej zbabelosti? ”Potvrdzuje sa, že za mnoho zatknutí a mnoho udaní môžu Češi, ktorí zo zbabelosti sú ochotní k rôzným podlostiam. Listiny 30.000 Čechov, ktorí mali byť zatknutí v prípade vojny, boli zhotovené za pomoci Čechov. Gestapo, ktoré napríklad dalo jednému policajnému úradníkovi v Plzni listinu ľudí plzeňských, dodalo, že listinu sostavili Češi”. (Vzkaz od odbojového informátora z Prahy do Paríža, 19. 8. 1939, “Archív Ústavu dejín KSC”, 37-9/85-87).

    Láska Slovanov ku Slovanom?….viete kedy napadol SSSR Poľsko (po dohode s Nemeckom)? Viete koľko leží Poliakov v Katyne a okolí Smolenska? Počul ste niekedy o Ľvowe, Kurapaty (kde vraj leží až 250 tisíc povraždených), Griščino, Feodosia a iných masových hroboch, plných Slovanov zabitých Slovanmi?
    Zá sa mi, že toto ešte neviete mnoho, veľmi moho, ale vás za to neviním..…

    * * *

    “Cital som ze Hitlera finance podporvali zidovski bankari z USA ako Koehn & Loebla a Sachs & Co.”

    …..p. Kazok, nneverte ničomu z literatúry, ktorá je prístupná v obchodoch a už aboslútne nie TV…..…toto tu bolo pred pár dňami nadhodené, myslím to bol Oldo, ja som ho požiadal, keby nám napísal kdo to presne bol, kdo Hitlera “financoval”, a že potom sa vyjadrím ja, čo o tom viem, ale Oldo sa odmlčal …..
    Posielam do redakcie o tom pojednanie, (“Kdo financoval NS Nemecko”), ktoré mám už dávno napísané, ale zatiaľ som ho neuverejňoval…

Leave a Reply to ::prop Cancel reply