Domov / Hlavná strana / Čítanie / Mýtus o nemeckej podlosti: Červený teror – časť 3

Mýtus o nemeckej podlosti: Červený teror – časť 3

Vlastníci pôdy a majitelia nehnuteľností boli prvými cieľovými skupinami, ktoré mali byť odstránené. Mesto za mestom v noci navštevovali konvoje nákladných áut Čeky, zastavovali pri domoch majiteľov pôdy alebo nehnuteľností, a nakladali všetkých rodinných príslušníkov – mužov, ženy, deti, dojčatá, ani služobníctvo nenechali na pokoji. Každý, kto sa bránil, alebo sa pokúsil o útek, bol zastrelený. V dobe bez telefónov nebol žiaden spôsob, ako varovať tieto rodiny. Preto boli všetci úplne zaskočení. Čekisti ich brutálne zmlátili pažbami pušiek, naložili ich na nákladné autá – mnohých zranených a krvácajúcich. Desiatky kamiónov bolo kompletne naplnených traumatizovanými obeťami, ktoré nemali tušenia, čo s nimi bude. Vyložili ich na lesných čistinách za mestom, kde už buldozéry pripravovali masové hroby. Vydesení civilisti, ktorí sa neprevinili ničím okrem svojho triedneho pôvodu, museli nastúpiť pred vykopané jamy, kde ich postrieľali a potom zahrnuli buldozérmi. Ďalšie a ďalšie noci vychádzali kamióny na svoju cestu, kým neboli všetci pozatýkaní a povraždení. Iba tým, ktorí boli mimo krajiny, sa podarilo uniknúť tomuto osudu.

Tieto obete boli ľuďmi, ktorých príbehy plnili stránky v románoch Puškina, Tolstoja a Čechova, a ktorí stelesňovali kultúru starého Ruska. Práve oni boli systematicky vyhladení cudzími Židmi, ktorí sa chopili vlády nad krajinou.

V roku 1926 publikoval v Mníchove ruský emigrant známy ako „Dr. Gregor“ brožúrku o rozsahu 12 000 slov, v ktorej uverejnil štatistické údaje o počte mŕtvych, ktorých mala na svedomí Čeka počas červeného teroru. Tieto štatistiky podľa neho vychádzali z oficiálne publikovaných štatistík Čeky. Podľa Dr. Gregora od roku 1921 Čeka údajne zavraždila 28 biskupov, 1 215 kňazov a 6 000 mníchov. Ruská pravoslávna cirkev bola jedným z prvých cieľov židovských boľševikov. Ako ďalšie mali byť vyvraždené všetky ruské triedy, ktoré mali akékoľvek vzdelanie, alebo hrali akúkoľvek vedúcu úlohu v starej ruskej spoločnosti. Z týchto skupín a tried, ktoré boli zatýkané a popravované, bolo:

– 8 800 ruských doktorov a zdravotných asistentov
– 54 650 armádnych a námorných dôstojníkov
– 10 500 policajtov (poručík a vyššie)
– 48 500 nižších policajných hodností
– 260 000 obyčajných vojakov

Ďalej bolo zavraždených 361 825 členov „inteligencie“ vrátane učiteľov, profesorov, inžinierov, stavebných podnikateľov, spisovateľov a sudcov. Taktiež bolo popravených 12 950 veľkých vlastníkov pôdy. Pri tomto masovom vraždení nebolo uvedené žiadne vysvetlenie, ani dôvody na vraždu. Jediným dôvodom bola skutočnosť, že patrili do niektorej z vyššie uvedených tried.

Tragédia tohto všetkého sa nedá zmerať púhymi číslami; títo ľudia boli tým najlepším, čo Rusko malo. Boli triedou vodcov. Boli to kňazi, právnici, obchodníci, vôjenskí dôstojníci a profesori. Bol to výkvet ruskej civilizácie.

Obr 5.11: Plagát zobrazujúci Trockého ako šéfa červeného teroru

Konečný výsledok bol rovnaký, ako v ktorejkoľvek inej krajine. Keď bola vyššia a stredná trieda vyhladená, ruskí robotníci a roľníci prijali židoboľševizmus bez odporu. Masy Rusov zbavené svojich rečníkov a vodcov neboli jednoducho schopné kontrarevolúcie. A to bolo cieľom, ktorý mal červený teror dosiahnuť.

Potom, ako boli zlikvidované elitné skupiny národa, Čeka obrátila svoju pozornosť na robotníkov a roľníkov. Podľa vlastných záznamov Čeka zavraždila 192 350 robotníkov a 815 000 roľníkov. Stihla to počas rokov 1917 až 1921, a boli to len tí, ktorí sa dostali do hlásenia, ako hovorí Dr. Gregor. Bezpochyby existovalo mnoho mŕtvych, ktorí sa do hlásení Čeky nedostali. Štatistiky Dr. Gregora nezahŕňajú ani milióny, ktoré zomreli hladom a chorobami, alebo boli zavraždení inými zložkami, ako Čeka. Od roku 1921 toto vraždenie rástlo exponenciálne.

Židia ako nepriateľská elita

Po vyvraždení pôvodnej ruskej elity Židia jednoducho zabrali ich miesta a stali sa novou vládnucou elitou, aj keď bez elegancie a slušnosti svojich predchodcov. Okrem nepadnúcich oblekov, hrubého správania a nenávistných pohľadov bol aj ďalší dôležitý rozdiel medzi novou židovskou vládnucou elitou a tradičnou ruskou elitou. Profesor Kevin McDonald z University of California napísal, že vďaka tradičnému potláčaniu a obmedzovaniu Židov v cárskom Rusku:

„… s ohľadom na historické krivdy, či už skutočné alebo vymyslené, mali Židia dlhodobú pudovú antipatiu k ľuďom a kultúre, ktorú mali spravovať.“

Vladimír Puriškevič, vodca Michaelovej „Archanjelovej ruskej ľudovej únie“, obvinil Židov z „nezmieriteľnej nenávisti k Rusku a všetkému ruskému.“ Židia cítili odpor voči kresťanom kvôli tradične antagonistickému vzťahu medzi judaizmom a kresťanstvom v Rusku. Podľa Kevina McDonalda:

„… keď Židia získali v Rusku moc, bola to nepriateľská elita s hlbokým pocitom historickej krivdy. Vďaka tomu sa z nich stali ochotní kati ľudí a kultúry, ktorej vládli…“

Sovietsky Ľudový komisár osvety (minister – pozn. prekl.), Žid Anatolij Vasiljevič Lunačarsky, napísal:

„Nenávidíme kresťanstvo a kresťanov. Aj ten najlepší z nich musí byť považovaný za nášho najhoršieho nepriateľa. Kážu lásku k blížnemu a milosrdenstvo, ktoré sú v rozpore s našimi zásadami. Kresťanská láska je prekážkou pre šírenie revolúcie. Preč s láskou k blížnemu. Čo potrebujeme je nenávisť; jedine tak dobyjeme svet.“

Profesor McDonald napísal:

„Po revolúcii … prišlo aktívne potláčanie akýchkoľvek pozostatkov starého poriadku a jeho potomkov. Židia mali vždy tendenciu drať sa nahor vďaka ich prirodzeným sklonom, napr. vysokej inteligencii a silnému etnickému previazaniu. Ale tu naviac ťažili z „protiburžoáznych“ kvót vo vzdelávacích inštitúciách a vďaka iným formám diskriminácie strednej triedy a šľachtických prvkov starého režimu, ktorý by pre Židov znamenal väčšiu konkurenciu. … Buržoázne elementy z predošlého režimu … nemali žiadnu budúcnosť. Teda masové vraždenie roľníkov a nacionalistov bolo spojené so sytematickým vylúčením predtým existujúcej nežidovskej strednej triedy.“

Dňa 9. októbra 1920, v čase keď Trocký stále stál na čele Červenej armády, článok v newyorských novinách American Hebrew uviedol:

„Ako židovský idealizmus a nespokojnosť mohutne prispeli k dokonaniu cieľov v Rusku, tie isté kvality židovských myslí a sŕdc majú tendenciu podporiť toto konanie aj v iných krajinách.“

Inými slovami: to, čo urobili židovskí boľševici Rusku, vytrvalo pracovali na tom, aby to urobili aj Európe.

Vladimír Lenin povedal:

„My boľševici vyvezieme sociálnu revolúciu do Ameriky aj do Európy. Sústavne sa to blíži, krok za krokom. Boj bude dlhý, krutý a krvilačný (krvavý)… Čo záleží na tom, že 90 % komunistov bude popravených, ak 10 % bude aj naďalej pokračovať v revolúcii? Boľševizmus nie je dievčenská škola pre mladé dámy. Všetky deti by sa mali zúčastňovať popráv a radovať sa zo smrti nepriateľov proletariátu.“

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: Benton L. Bradberry: The Myth of German Villainy

Obsah

Ak sa vám kniha páči, môžete podporiť preklad finančným príspevkom. Podrobnosti

O ::prop

2 komentáre

  1. “Inými slovami: to, čo urobili židovskí boľševici Rusku, vytrvalo pracovali na tom, aby to urobili aj Európe”.
    ….a na západnej hranici Ruska už stálo 160 ruských divízií pripravených na túto akciu….preto sme na nich udreli a Nemecko obetovalo svoju najkrajšuu generáciu….a celý ‘kresťanský’ svet (v skutočnosti vyznávači židovskej sekty, zvanej kresťanstvo) sa obrátil proti nám, Národným socialistom…a následky vlády tejto chazarskej hydry sa do Európy konečne dostavili….to známe české “Už to máme, co jsme chtĕli “….a ja dodávam “Jen houšť a vĕtší kvapky”…a až tam budete mať s konečnou platnosťou Islám, môžete naďalej drístať o “nacizme a fašizme”, ako o zločinných systémoch….

  2. Chci jen dodat, že ty „buldozery“ jsou jen fantazie autora. Protože první ruský buldozer v americké licenci se začal vyrábět v době,kdy kolektivizace již byla zakončena! – http://www.lomyatezba.cz/2012/2012-1/item/210-vylet-do-historie-caterpillar

    To je on! Krasavec z roku 1933! – https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalinec

Leave a Reply