Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Multikulturalizmus je genocída

Multikulturalizmus je genocída

multiculturalism_is_genocideVynikajúci anglický historik Arnold J. Toynbee (autor 12 dielov “A Study of History”) vypozoroval, že všetky veľké civilizácie vznikajú a padajú a že ‘Prieskum histórie poukazuje, že všetky veľké národy spáchali sebevraždu’. Historik/vedec Seymour Lipset to vyjadril nasledovne: ‘Histórie bi-jazyčných a bi-kultúrnych spoločností, ktoré sa neasimilujú, sú histórie nepokojov, napätia a tragédie. Kanada, Belgicko, Malajzia, Libanon, všetky volajú po národnej existencii, v ktorej menšiny (minority) si vymáhajú autonómiu, ak nie dokonca nezávislosť. Pakistan a Cyprus sa rozdelili. Nigéria potlačila etnickú rebéliu. Francúzsko čelí ťažkostiam s Baskami, Bretóncami a Korzičanmi’.

Je to hodné povšimnutia v knihe George Orwella „1984.“ V tomto príbehu, tri klišé (motto) sú vyryté na budove ‘Ministerstva Pravdy’:

“Vojna je mier”
“Sloboda je otroctvo”
“Ignorancia je sila”

“Veľká idea Judaizmu je, že celý svet bude ovplyvnený židovským učením a v Univerzálnom Bratstve národov – v skutočnosti väčší Judaizmus – všetky rozdielne rasy a náboženstvá vyzmiznú”. („The Jewish World“ February 9, 1883).

Miešanie rás ničí civilizáciu.

Je historickým faktom, že každý národ v histórii sveta, v ktorom biela populácia pomiešala svoje gény s nižšími rasami, stratila svoju civilizáciu. Primárnym príkladom je India (keď sa Árijci zmiešali s Dravidianmi tmavej kože z juhu), Egypt (kde sa Kaukazskí budovatelia pyramíd miešali s Nubijskými/Sudanskými otrokmi) a Brazília, národ omnoho bohatší na prírodné bohatstvá ako USA.

Brazília prekvitala, ale severná časť sama seba deštruovala následkom masívneho rasového miešania. V ostrom kontraste len južná časť Brazílie, s bielou väčšinou v Sao Paoulo, ostáva produktívnou spoločnosťou.

Kartágo a iné veľké biele civilizácie Severnej Afriky, všetky vymizli následkom miešania s černochmi. Veľký expert Stanley poznamenáva, že čierna história Afriky nezačala, pokiaľ neprišli do kontaktu s bielymi koloniálnymi mocnosťami, ktoré pre nich vybudovali modernú civilizáciu.

Dnes, odchodom bielych, “Africká civilizácia” skolabovala, ako brutálni, poverčiví a analfabetickí náčelníci, generáli a bosorácki ‘doktori’ bojujú o moc a krátke, ale násilné obdobie vlády, ako ‘doživotní prezidenti’.

V celej Afrike nie je ani jeden skutočne slobodne zvolený národ.

Richard Herrnstein, ktorý nikdy nespomenul rasu, bol neprestajne šikanovaný za konštatovanie, že meritokracia (vládcovia volení na základe intelektuálnych kritérií) môže byť odvodená od plodenia medzi jedincami s vysokým IQ.

Jediné prejavy rasových rozdielov, ktoré nevyvolajú prudkú reakciu intelektuálnych štruktúr sú tie, ktoré propagujú superioritu Židov.

Príslušník minority, Ashley Montagu, po mnoho rokov vedúci ‘advokát’ ‘equalitarian’ školy antropológie, skutočne doporučil literárnu ‘tour de force’, ktorá opisuje Židov ako ‘master race’, od narodenia vybavenú intelektuálnymi schopnosťami, ktoré ich robia všade superiórnymi nad všetkými ostatnými rasami a ľuďmi.

“VEĽKÝ AMERICKÝ SEN” je zbierka snov, z ktorých jeden, ten ‘divokejší’ je “Melting Pot” (hrniec v ktorom sa všetko taví). “Jasnovidci” tohoto hrnca prorokovali, že každý prisťahovalec, nezáleží akej rasy, národnosti, alebo sociálneho dedičstva, raz ponorený do neustáleného, splývajúceho sa amerického života, bude transformovaný do unikátneho roztoku, v ktorom sa roztopí jeho dedičstvo, kastovníctvo a kultúrne rozdiely jeho Starého sveta.

Tento sen “Melting Pot” je výmysel amerického žida, Israela Zangwilla, ktorý napísal knihu “The Melting Pot” (Macmillan, New York, 1909), v ktorej definuje Ameriku ako nádobu (hrniec), v ktorej rozdielne rasy a národnosti sa zlúčia/roztopia do novej, väčšej rasy so “superiórnou” kultúrou.

Ak však Zangwill bol vysokým “kňazom“ teórie “Melting Pot”, poetka (vraj) Emma Lazarus bola vysokou “kňažkou“. Nikdy žiadna veľká poetka, slečna Lazarusová, bola dokonca ešte menším prorokom. Mohla pozývať “húfy odpadu” z Európy ku americkým brehom, ale keď prišli, neprejavovali sa, ako bolo predpovedané. V neskoršom veku sa z nej stalo niečo ako ‘rasistka’ s jej nevhodnými poznámkami o Rusoch a starých Grékoch v jej zaťatom Semitizme, viď jej “The Poems of Emma Lazarus” (Houghton Mifflin, Boston, 1889), obzvlášť “The Crowing of the Red Cock”, “The Banner of the Jew” a “Gifts”. Taktiež viď jej etnocentrickú komunikáciu s Rabínom Gottheilom v H. E. Jacobsovom “The World of Emma Lazarus” (Schocken Books, New York, 1949, p. 78).

Samozrejme, do tohoto “hrnca” nikdy nemali patriť židia, podľa vyjadrenia republikánskeho senátora, Roy Goodmana, ktorý nám vysvetľuje:

„Medzera medzi rasami musí byť premostená – s výnimkou Židov – ich oddelenosť musí byť zachovaná!“

Vieme si predstaviť väčšiu drzosť od 2,5 percenta obyvateľstva Ameriky a od mizivého množstva svetovej populácie?

Avšak obidve tieto idey, multi-kulturalizmus ako aj Melting Pot, ako sa zdá, podľa ďalšieho židovského autora Dr. Raphaela Lemkina zaváňajú genocídou.

Je všeobecne uznávané, že Dr. Raphael Lemkin vynašiel slovo “genocída”, ako aj väčšinu mnohých definícií, ako sa tento nový zločin prejavuje (James J. Martin v jeho knihe “THE MAN WHO INVENTED “GENOCIDE”. The Public Career And Consequences of Rafael Lemkin).

Genocída:

 • – Vyhubenie národnostnej, alebo rasovej skupiny, ako plánovaný akt; Dr. Raphael Lemkin, 1944 (sic). (The American College Dictionary (1958 edition), str. 506)
 • – Masová vražda rasy, ľudí, alebo menšinovej skupiny z politických (sic) dôvodov, alebo podobne. (The New Century Dictionary of English Language (1959) Vol 1, str. 645)
 • – Vedome kalkulovaná a systematická deštrukcia rasovej, politickej (sic) , alebo kultúrnej skupiny (Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary (1965). str. 348)
 • – Systematicky plánované vyničenie rasovej, politickej (sic), alebo kultúrnej skupiny (The American Heritage Dictionary of TheEnglish Language (1969), str. 550)
 • – Zdecimovanie, alebo vyhubenie rasovej, etnickej, náboženskej alebo národnostnej skupiny silnejšou skupinou spoluobčanov (Prof. J. Bogue (University of Chicago), in Encyklopedia International (New York: Grolier, Inc. (1972) vol. 7, str. 503)
 • – Činy spáchané s úmyslom zničiť vcelku, alebo čiastočne národnú, etnickú, rasovú, alebo náboženskú skupinu (Definícia Článku 2 z United Nations Genocide Convention, z roku 1973, OSN publikácia The Crime of Genocide)

 

Čo nám teda Dr. Lemkin hovorí je to, že akékoľvek vnucovanie svojej politickej orientácie, svojej kultúry, svojho náboženstva, svojich zvykov a svojej civilizácie, silnejšou skupinou skupine slabšej, nie je nič iné ako genocída.

Prax, ktorú Amerika prevádza po celom svete od počiatku svojej existencie a kresťanstvo po dobu posledných dvetisíc rokov.

Autor: L. A. Rudolph, www.protiprudu.org

O ::prop

9 komentárov

 1. „ktoré ich robia všade superiórnymi nad všetkými ostatnými rasami a ľuďmi“. Zaujímal by ma názor toho chlapíka na etiópskych židov, takzvaných falašov, či sú podľa neho aj oni takí superiórni: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fala%C5%A1ov%C3%A9#Probl.C3.A9my_s_integrac.C3.AD

 2. Viem čo myslíte, ale ono to asi tak nie je.
  Židovský autor A. M. Lilientahl v jeho knihe “Zionist Connection II –What Price Peace?”, píš nasledovné:
  “Religion and ethnicity does not make a race” (Náboženstvo a etnicita nerobí rasu).
  To znamená, že nerobí ani národ. Nič take ako Židia=národ neexistuje. Sú to Izraelci, pkiaľ žijú v Izraeli. To by potom znamenalo, že keby sme napísali Kresťania, Luteráni, Jehovisti, Zoroastriáni, Baptisti, atď. s veľkými písmenami na začiatku, znamenalo by to, že sa jedná o národy? Určite nie.
  Žid, židia, židovský, sa má písať vždy len s malým ‘ž’, poliaľ samozrejme tým slovom nezačíname vetu, tak ako píšeme kresťan, kresťania, kresťanský….atď.
  Na židov sa môžeme prekrstiť zajtra, tým sa ale nezmení ani naša etnicita, ani rasa, ani národnosť.
  Lilientahl má pravdu.

 3. V jednej veci, p. Osmoza mate určite pravdu, ja už tie najnovšie zmeny v slovenskej gramatike asi nepoznám. Ja som už dlho vonku (46rokov) i keď ešte za mojich štúdií som bol svedkom pár zmien v slov. gramatike, ktoré nám tlačili do hllavy že sa jeden čas začalo psať nie ‘vtáci’, ale ‘vtáky’, nie ’vlci’ ale ‘vlky’, nie ‘psi’ ale ‘psy’, atď.
  A naučili sme sa to, aby zase filológovia prišli s niečim novým, aby zdôvodnili svoju existenciu a platy. Áno, časy sa menia.

  • Po dlhšom čase opäť zdravím p. SITRA. To ste tu nebol za posledných pár rokov kde sa budúci čas „uvidíme sa“ zmenilo na „vidíme sa“. Ľudia to tu bez rozmyslu začali používať lusknutím prstov. My ostatní si len ťukáme po čele. Neviem ako to bolo za Vašich čias, ale osmoza má technicky pravdu. Otázka je, či sú tieto zmeny validné. Niektoré národy tento rozdiel nemajú (anngličtina nepozná jews a ani nemčina nepozná juden, zato majú Jews a Juden)

 4. Zdravím Vás Nithus, ďakujem za objasnenie. Autor uvádza veľké Ž-idia asi preto, lebo sa jedná o priame preklady z anglických originálov, kde,
  ako píšete je J-ew a omylom napísal aj v slovenskom Ž-idia.
  Nestačím sa diviť nad tými novými slovenskými slovami. Vidím tu vyššie v jednom titule slovo “okcident”, strašné!
  Už som dokonca aj videl slovo “blog”a pochybujem, že niekdo vie ako to slovo vôbec vzniklo, lebo to aj tu nikdo nevie. Vzniklo to nasledovne:
  najprv bolo “web log” z toho vzniklo “weblog”, potom “we blog” a nakoniiec “we” vypadlo a vzniklo slang slovo “blog”.
  .

  • Podľa pravidiel Slovenského jazyka sa píše názov národa s veľkým písmenom. Náboženstvo s malým. Príklad: „Národ Židov verí židovskej viere.“ Čo sa týka slova okcident, je to síce cudzie slovo, ale legálne a použiteľné v slovenčine. To, že je používané zriedka, je už niečo iné.

Leave a Reply