Domov / Hlavná strana / Čítanie / Masaryk pomáhá Židům

Masaryk pomáhá Židům

Úryvok z knihy: Adam B. Bartoš – Obřezaná republika I – TGM a Židé

Židovská výpomoc Masarykovi byla vzájemná, oboustranná. Byl-li Masaryk mnoha Židům za mnohé vděčen, pak se zároveň snažil vycházet jim vstříc, kde mohl. Na jednotlivé epizody se tak můžeme dívat z obou těchto úhlů – pomohli-li například Židé Masarykovi se založením jeho vlastní strany a s jejím financováním, pak tato Masarykova strana zase pomáhala Židům a hájila jejich zájmy.

U realistické strany, jak se masarykovcům říkávalo, ještě na malou chvíli zůstaňme. O tom, že u její kolébky stála po hilsneriádě řada českých Židů, není pochyb – bezděčně to připouštějí i sami židovští historici. [50]

I proto reflektovala židovské zájmy. „V českožidovském hnutí, pokud spočívá na pokrokové základně, vidíme správné řešení tzv. židovské otázky u nás,“ píše se v roce 1912 v programu Masarykovy strany. [51]

Masarykovým realistům bylo proto často vyčítáno, že jsou příliš prožidovští a leckdy se strana musela potýkat i s nálepkou strany vyloženě židovské – tyto námitky přitom nepřicházely jen ze strany odpůrců, ale často i od zaskočených sympatizantů.

„Co do počtu nebylo jich tehdy mnoho, těch českožidovských členů v české straně pokrokové, ale jména a váha byla tak pronikavá, že straně se dostalo – zajisté k její veliké škodě – predikátu židovská a sežidovštělá,“ píše Jaroslav Rokycana ve sborníku Masaryk a židovství. [52]

A už zmíněný Albert Pražák, který s Masarykem vedl debaty o židovské otázce, otevřeně přiznává, že jemu samotnému byl příliš silný židovský vliv v Masarykově straně proti mysli:

„Organizoval jsem se v realistické straně Masarykově jakoby na protest Kramářova kupování duší. Neznamenalo to však, že jsem byl ortodoxním realistou. Měl jsem četné námitky. Strana byla hodně židovská. Třeba jsem byl dalek všeho antisemitismu, přece jsem se národohopodářsky díval na Židy kriticky, mimo to mne znepokojoval vídeňský příklad, kde tisk měl semitskou povahu,“ říká otevřeně Albert Pražák ve svých pamětech a rozepisuje se dále o svých výtkách vůči realistům. [53]

A byl to opět Masaryk a jeho realistická strana, okolo které se roku 1907 utvořil Svaz českých pokrokových Židů, který měl rozhodující význam pro českožidovské asimilační hnutí. V tomto Svazu se velmi angažoval Žid Adolf Stránský, o kterém bude řeč ve druhém díle.

Ostré slovo na adresu Masarykovy strany také pronesl sám veliký František Ladislav Riegr, když v rozhovoru s katolickým modernistou Karlem Dostálem–Lutinovem v roce 1901 řekl, že „Masarykova strana svou nenávistí ke katolicismu vnáší do národa rozklad, což je vlastností židovskou. Dějiny nám dotvrzují, že Židovstvo nikdy nepůsobilo scelivě, nýbrž vždy rozkladně.“ [54] Společenství českých akademiků–Židů uspořádalo tehdy v návaznosti na Riegrův výrok v jedné z pražských restaurací diskuzní večer na téma „Jsou-li židé elementem rozkladným“. Schůze se účastnil i Masaryk, který během svého vystoupení formuloval své postoje k Židům a k židovské otázce.

Zajímavostí, která by poukazovala na další nesrovnalost v Masarykově vzpomínání, je celkem přesný popis průběhu tohoto shromáždění, jak jej zachytil Jan Herben. [55] Ten píše, že debaty se účastnil i Jindřich Kohn, jedna z hlavních postav českožidovského asimilačního hnutí, jehož „vývody Masaryk se zájmem sledoval, činil si poznámky“ a nakonec prý prohlásil, že si „opatří řadu knih, na něž dr. Kohn upozornil – a že si je prostuduje.“ Herben mezi jinými zmiňuje také knihu H. L. Stracka proti pověře o rituální vraždě a mnohé další tituly. [56] Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se tato přednáška neodehrála až roku 1901, kdežto Masaryk na jiném místě [57] vysvětluje, že to byla právě tato Strackova kniha, kterou četl ještě před hilsneriádou a díky které si o židovské rituální vraždě učinil vlastní názor ještě dříve, než vstoupil do debaty o Hilsnerovi. To ukazuje buď na chatrnou Masarykovu paměť nebo opět na nesrovnalosti v jeho „legendě“ – jakoby až dodatečně hledal zdůvodnění pro svůj vstup do hilsneriády a odvolával se při té příležitosti na knihu, kterou bude číst až několik let poté.

Často vysmívaný a kritizovaný Jan Rys shrnuje: „Nikdo neprokázal Židovstvu v poslední době takové služby jako právě Masaryk. Jeho horlivost, s kterou se dával do bojů za zájmy židovské, se nedá vysvětlit pouze příčinami zevního rázu, jako jsou žádostivost peněz, kariéry a věhlasu. Pro takové věci se neriskuje vědecká i mravní pověst nebo osobní čest, jak to vidíme u Masaryka, který na obhájení Židů toto všecko obětoval. Pro Masarykovu účast v boji pro židovské zájmy nutno hledat vysvětlení v jiných příčinách, než zevních, a jednou z hlavních příčin této činnosti Masarykovy je jeho plemenná přináležitost k Židovstvu.“ [58]

A když psal Antonínu Švehlovi svoji zdrcující kritiku Masaryka bývalý prezident Svazu československých spolků na Rusi V. Vondrák, uvedl v ní následující slova: „V důsledku své abnormální ctižádosti a ješitnosti vyvinul v sobě takovou průbojnost a takový smysl pro práci organizační, že nemůže se mu v republice rovnat nikdo. Jeho silná vůle a bezohlednost v dosažení cíle je skutečně podivuhodná a myslím, že tvoří vzácnou výjimku v slovansky měkkém prostředí českém. Je to jistě vliv krve cizí, snad slovenské, která obsahuje více vůle, temperamentu a sebevědomí. Bohužel, tyto své organisační schopnosti Masaryk postavil v Americe cele do služeb bolševických.“ [59]

Referencie:
50 Soukupová, Židovská menšina ve 20. letech, s. 118.
51 Stačí jen pohlédnout na některá jména zakládajících členů této Masarykovy strany, abychom zjistili, že v nichžidovský element ne-li převažoval, pak alespoň značil velký vliv. Herben připomíná, že „o programu pracovali a sjezdu se účastnili: dr. Körner, dr. Gruber, prof. Horáček, prof. Drtina, dr. Taussig, dr. Bouček, dr. E. Lederer, dr. Veselý, J. M. Podhorský, dr. Maysl, prof. Jakubec, dr. Krouska, dr. Weinfurter, učitel K. Štech, Čeněk Dušek, dr. Tobolka, Th. Kratochvíl, učitel Konrád Pospíšil, prof. Rubeška, prof. Jokl, učitel V. Beneš, dr. Kraicz, učitel Nigrin, dr. Šikl, MUdr. Kalandra, prof. Kraus, dr. Vogl, žurnalisté Hevera a Šašek, dr. Joachim… (…) Pozdravy ke sjezu poslali advokát Pinsker z Votic, lékař Kudrna z Netolic, ředitel dr. Jičínský z Jindřichova Hradce, úředník Franz z Rosic, lékař Šípka z Fryštáku, evangeličtí faráři Lát, Miler a Hrejsa, advokát Holý ze Sušice, lékař Drož ze Žďáru, notář Lederer z Jemnice, velkostatkář Schwarz z Lidkovic, učitel Šindelář z Jihlavy, dr. Seidl z Brna, dr. Eisner z Velvar, učitel Breiter ze Svojanova…“ (Herben, s. 92).
52 ROKYCANA, Jaroslav: Přátelé v nouzi; in: Masaryk a židovství.
53 PRAŽÁK, Albert: Politika a revoluce, s. 23.
54 FRANKL, s. 301.
55 HERBEN, Jan: Masaryk o Židech a antisemitismu; in: Masaryk a židovství.
56 HERBEN, Masaryk a židovství, s. 276.
57 V rozhovoru s Emilem Ludwigem: „Já jsem znal velmi dobrou knihu berlínského profesora Stracka, která nesmyslnost židovské rituální vraždy dávno vyvrátila. Pro mne to bylo vyřízeno. Ale neviděl jsem, proč bych měl vystoupit, už proto, že celá věc byla řízena německými antisemity z Vídně. Tu za mnou z Vídně přijede jeden z mých bývalých žáků, spisovatel Münz: ,Jak můžete strpět, aby se něco takového dělo? Musíte se do toho pustit! ́Řeknu ovšem ne, jsem zaměstnán jinými věcmi,“ bránil se údajně Masaryk svému zatažení do hilsneriády. To se ale psal rok 1899.
58 Rys, s. 231.
59 Memorandum, s. 26.

Zdroj: Adam B. Bartoš – Obřezaná republika I – TGM a Židé

Knihu si môžete zakúpiť v našom kníhkupectve

bartos-obrezana_republika_1

O ::prop

8 komentárov

 1. Vazeny pan Sitra Ahra

  mam pre vas dolezite oznamy, bohuzial redactor propu ich stale vymaze. preto posielam moj email, dufajuc ze aspon tento oznam mevymaze: jkazok@yahoo.com.au
  rad vam poslem obratom oznamy na vas email.

  • Ďuro, Ty nazývaš linky dôležité oznamy ? Chvalabohu, že sa admin rozhýbal a maže Ti ten balast. Všimni si, pravú stranu propu „Iné správy“ , tam máš kategorizované linky na iné servre. Ķeď, chceš, niečo dôlezité alebo zaujímavé povedať, povedz v príspevku myšlienku . V tom Ti nikto nebráni. Divím sa, že taký inteligentný človek ako Ty nevie pochopiť, že spamovanie je otravné a aj dosť nízke. Prepác ale nič, iné v takejto Tvojej „aktivite“ nevidím. Keby si bol chudobný duchom, nepoviem Ti nič, ale nie si. Som rád, že admin maže spam, mal to robiť rázne od zaciatku.

   • Tentoraz súhlasím do bodky. Je to otravné. Naviac, keď JK získa váš mail, bude vás zasypávať množstvom podobne otravných mailov.

    • Ďakujem p. Kazok za Vašu ochotu, ale sú s tým spojené určité problémy. Jeden z nich je, že môj počítač, tireto rôzne linky, obyčajne z Čiech ako aj zo Slovenska, buď vôbec neotvorí, alebo mi vyhodí upozornenie na nebezpečie ich otvoriť, lebo nevie akým programom boli vytvorené a “could be harmfull to your computer and data….”. To sa mi stalo aj s linkami, ktoré sem dali aj iní, tiež Aman. Pravdepodobne sú to linky vytvorené, ale hlavne získané kopírovaním všelijakými ilegálnymi spôsobmi (lebo všetko stojí peniaze a nemáme ich). Preto ich neotváram.

     Chápem Vaše rozhorčenie, áno, všimol som si, že admin vyhodil Vaše dva príspevky/linky, ale aj môj komentár v krorom som objasnil dôvody imigrácie Islamu do Európy. Ale chápem aj jeho. Možno môj komentár bol príliš ostrý, kritický a adminove obavy o jeho bezpečnosť a kontinuitu Propu ho nútili k tomuto zákroku, i ke som na Prope čítal omnoho silnejšie proti-židovské nálady a výroky, ako môj komentár. Na moju otázku “kde sa stratil môj komentár” dodnes nemám odpoveď a pri titule článku (Taharrush: Arabská “hra na znásilnenie” už v Európe)
     je stale uvedené – “komentáre 3”.

     Bolo by skutočne dobre, keby ste z týchto linkov napísal komentáre, tie si rád prečítam.
     Ďalší problém, môj osobný, je môj zrak. Ja som ‘legally blind” a čítanie, ako aj písanie je pre mňa problematické. Ja si všetky texty musím odkopírovať, nahodiť do Microsoft Word, zväčšiť na vekosť (Font Size) na 48, čo je druhá najväčšia veľkosť a zvýrazniť si to (Bold). Preto vyhýbam, pokiaľ môžem, zdÍhavému čítaniu.

     Ďalšia príčina je asi tá najdôležitejšia.
     Pán Kazok, ja už neočakávam sa nič dozvedieť zo žiadnych linkov, článkov, alebo komentárov a keď, tak veľmi málo. Priznám sa (konečne) ku môjmu veku, ťahám (v septembri, ak dožijem) na 86.
     Ja mám všerky tieto systémy, deamokracie, izmy, náboženské bludy, ekonomické krachy, prenasledovanie a zabíjanie nevinných ľudí, atomovú a fosforové bomby, za sebou, ja som to už všetko prežil.

     A keď si prečítam takýto “výtvor”, ktorý tu uvediem, tak si uvedomujem, že ma vlastne ľudstvo, pokiaľ sú v ňom takéto choré mysle, už ani nezaujíma. Dostal som to pred pár dňami mailom od známych.

     Čítajte:
     Osvětim – to je fascinující. Zajímavá úvaha.
     K zamyšlení (když ne víc).
     Toto je kopie článku, který napsal španělský spisovatel Sebastian Rodriguez Vilar a který byl zveřejněn ve španělském deníku 15. ledna 2008. Není to ani tolik složité, aby tomu neporozuměl zbytek Evropy – a možná i zbytek světa.
     Nezapomeňte – vyšlo to ve ŠPANĚLSKÝCH NOVINÁCH v úterý 15. ledna 2008.

     Všechen evropský „život“ zahynul v Osvětimi.
     Článek napsal Sebastian Vilar Rodrigez.

     Šel jsem po ulici v Barceloně a najednou jsem objevil strašlivou pravdu – Evropa zemřela v Osvětimi… Zabili jsme šest milionů Židů a nahradili je 20 miliony muslimů. V Osvětimi jsme spálili kulturu, myšlení, tvořivost, talent. Zničili jsme vybrané lidi, opravdu vybrané, protože představovali skvělé a úžasné lidi, kteří změnili svět.

     Podíl těchto lidí se projevuje ve všech oblastech života: ve vědě, v umění, mezinárodním obchodu a především jako svědomí světa. To jsou lidé, které jsme spálili. Pod záminkou tolerance a protože jsme chtěli dokázat sami sobě že jsme byli vyléčení z choroby rasismu, jsme otevřeli brány 20 milionům muslimů, rase, která nám přinesla hloupost a nevědomost, náboženský extremismus a nedostatek tolerance, kriminalitu a chudobu, vzhledem k neochotě pracovat a podporovat jejich rodiny s hrdostí.

     Tato rasa vyhazovala (do povětří) naše vlaky, zvrátila naše, krásná španělská města do třetího světa, kde se topí ve špíně a kriminalitě. Tito lidé se uzavírají v bytech, které dostávají zdarma od vlády a plánují vraždu a zničení jejich naivních hostitelů.

     A tak se trápíme, že jsme vyměnili prostředí kulturně rozvinuté za prostředí fanatické nenávisti, tvůrčí dovednost za destruktivní schopnosti a inteligenci za zaostalost a pověry.

     Vyměnili jsme snahu o mír Židů Evropy a jejich talent pro budování lepší budoucnosti pro své děti, jejich rezolutnost lpět na životě, protože život je svatý…., za ty, kteří usilují o smrt, nejen pro sebe, ale i pro nás, naše děti a jejich děti.

     Jakou hroznou chybu udělala ubohá Evropa! Světová islámská populace čítá přibližně 1,2 miliardy lidí, to je jedna miliarda dvě stě milionů, tedy 20% světové populace.

     Kolik Nobelových cen bylo vyznavačům islámu uděleno:

     Nasleduje soznma arabských a židovských držitelov Nobelovej ceny, ktorý vynechávam pre skrátenie.

     Židé nepodporují „vymývání mozků“ svým dětem ve vojenských výcvikových táborech, ani je neučí, jak vyhodit sebe samé „do povětří“ a způsobit smrt maximálnímu počtu Židů a jiným, kteří nejsou muslimové. Židé neunášejí letadla, ani nezabíjejí sportovce na olympijských hrách a ani se naplánují „vyhazovat do povětří“ v německých restauracích.

     Není jediný Žid, který zničil kostel. Neexistuje jediný Žid, který demonstruje zabíjením lidí. Židé neobchodují s otroky, ani nemají vůdce, vyzývající k džihádu a smrti všem nevěřícím.

     Možná, že by muslimové ve světě měli zvážit, zda neinvestovat do standardního vzdělávání a méně obviňovat Židy za všechny své problémy.

     Muslimové by se měli ptát, „co mohou udělat pro lidstvo?“, aby měli právo požadovat větší respekt ostatního lidstva.

     Bez ohledu na své pocity o krizi mezi Izraelem a Palestinou a arabskými sousedy, i když si myslíte, že je vina na straně Izraele, se zamyslete nad následujícími dvěma větami, které hovoří skutečně za vše:

     „Pokud by dnes Arabové složili zbraně, neexistovalo by žádné další násilí.“
     „Pokud by dnes Židé složili zbraně, neexistoval by už Izrael.“

     Benjamin Netanjahu

     Když vrchní velitel spojeneckých sil generál Dwight Eisenhower objevil oběti táborů smrti, nařídil, aby bylo „toto všechno“ vyfotografováno a aby byli Němci z okolních vesnic prováděni koncentračními tábory, aby si uvědomili, co jejich lídři natropili a bylo jim nařízeno účastnit se pohřbívání mrtvých.

     Přikázal: „To vše musíte nafilmovat, vyfotografovat, napsat o tom záznamy a hlavně k tomu získat svědky – protože někde v průběhu dějin se objeví někdo, kdo řekne, že se to nikdy nestalo.“ V poslední době se ve Velké Británii diskutovalo o tom, zda by se měl odstranit holocaust ze školních osnov, protože to „uráží“ muslimskou populaci, která tvrdí, že k tomu nikdy nedošlo.

     Zatím to nebylo odstraněno. Nicméně, to je děsivá předzvěst strachu, který sužuje svět i to, jak snadno se tomu, každá země, poddává. Je více než 60 let poté, co druhá světová válka v Evropě skončila.

     Tento e-mail je poslán jako pamětní řetězec, na památku 6 milionů Židů, 20 milionů Rusů, 10 milionů křesťanů a 1900 katolických kněží, kteří byli „zavražděni, znásilněni, upáleni, vyhladověni, biti, ponižováni a byly na nich prováděny experimenty“, zatímco německý národ klopil oči k zemi nebo odvracel zrak.
     Nyní, více než kdy jindy, kdy Írán a jiné arabské země tvrdí, že holocaust je „mýtus“, je nezbytné zajistit, aby svět nikdy nezapomněl.
     Tento e-mail má oslovit 400 milionů lidí po celém světě.
     Kolik let to bude trvat, než někdo prohlásí, že útok na Světové obchodní centrum, „se nikdy NESTAL“, protože to uráží některé muslimy ve Spojených státech?

     Čo sad á k tomuto poznamenať? Tento španielsky “spisovateľ “ si samozrejme nestačil povšimnúť, že najnádhernejšie stavby, hlavne v južnom Španielsku, nádhené svojou architektúrou, precíznosťou a krásou detailov, im postavili Mauri a nie židia. Tí im nepostavili nič. Kedy a komu oni doniesli kultúru a civilizáciu?
     A tiež asi nevie, že Izabella s jej Ferdinandom nevyháňali len Arabov/Naurov, ale predovšetkým židov. A čo je najdôležeteje, vôbec mu asi nie je známe, kto tých Maurov zo severnej Afriky do toho Šaanielska vpustil!

     • Tak na jednu stranu, nie ste taký starý, ako ste sa zdali. 86 je síce pekný vek, ale mám aj starších priateľov, do Vami spomínanej 100 ky máte ešte pekne ďaleko. Preto Vám prajem pevné zdravie, veselú myseĺ, nech ste tu ešte dlho s nami. Na druhú stranu, pri Vášich problémoch zo zrakom, je obdivuhodné, že tak zvládate tieto činnosti. Viem presne o čom hovoríte, lebo pred 20 timi rokmi, som rovnaké zariadenie inštaloval príbuznému, ktorý mal vtedy len po 40 ke, ale zrak má poškodený od narodenia, vysokou hladinou kyslíka v inkubátore. Vtedy sa stávali také veci. Dnes je takisto defakto nevidomý. Napriek tomu handikepu skončil univerzitu, ale mal to ťažké. Chcel som sa však opýtať, nesledujem vývoj v oblasti pomôcok pre nevidomých. Len sa mi zdá logické, že lepšie ako elektronická lupa na čítanie textu, by mohla fungovať automatická čítačka. Dnes by to nemal byť žiaden problém. Výkon dnešných počítačov, hlasových syntetizátorov, rozpoznávanie textu, to dnes je všetko zvládnuté a je lacné a komerčne dostupné. Moji spolužiaci robili diplomky na tieto témy, ale v r.1988 bol výkon počítačov slabý. Dnes je výkon môjho telefónu neporovnateľný s výkonom superpočítača voľakedy, takze zvládne on line, čo sa počítalo celú noc.
      Rovnako by nemal byť problém zadávanie textu hlasom. To by mohla byť cesta pre Vás. Nechcem mudrovať, ale zdá sa mi to logickejšia cesta, zapojiť iný zmysel, keď je videnie problém. Naozaj dnešný SW to umožnuje, sú na to všetky nástroje( tools), nemal by by byť problém ich inteligentne prepojiť a zintegrovať na pomoc v komunikácii nevidomým.

     • A ak takéto nástroje nie sú dnes, tak budú iste v krátkom čase, lebo vývoj v oblasti spracovania textu, reči, syntetizátorov, ovládanie hlasom je úžasne rýchly, umožňuje to obrovský nárast výkonu počítačov. A zároveň ich zlacňovanie podporuje rýchle šírenie aplikácií v masovom meradle. Keby ste žili na Slovensku, rád by som Vám pomohol, lebo len z prvého pozretia na internet, už existujú, takéto nástroje ako som predpokladal a u nás to podporuje Únia slabozrakých a nevidiacich. Neviem ako to funguje v Kanade. Tu by Vám pomohol nejaký študentík informatiky za pár korún , možno aj za vatikánsku menu aj s internetom aj s aplikáciami. Sķúste poprosiť o pomoc vnuka, či nemá kamarátov z branže. Na Slovensku by som Vám poslal kolegu ale Kanada je ďaleko. Váš počítáč sa da síce administrovať aj zo Slovenska, ale predsa zaškolenie by malo byť na mieste činu. Nechcem Vás hnevať, ale nebola by pre Vás jeseň života príjemnejšia na Slovensku ? Možno by ste zmenili na staré kolená názor na nás Slovákov. Skúste zvážit túto možnosť.

     • Sitra Ahra,
      ak ťa počítač varuje, nie je to z technických dôvocov, ale pre to, že dané servre sa dostali na index a sú považované za POLITICKY nebezpečné.

      Takto to teraz robia. Očividne hlavne v Amerike.
      Vyhlásia politicky nekorektné stránky za zavírované, za „nebezpečné“, len nepovedia prečo.

      Tymto sa nechcem zastávať zasýpani aľudí linkami – aj tak už dozretým a rozhľadeným ľuďom neprinesú nič nové. Zasýpať ľudí linkami, bez vlastnej pridanej práce, je proste minimálne drzosť.

 2. Písať , že Masaryk pomáhal Židom, je nosenie dreva do lesa. Odporúčal by som úplne inú vec. Urobiť genetickú analýzu či ostatkov Masaryka alebo jeho potomkov. Jednoznačne dokázáť že pán Masaryk bol židovský miešanec 1. stupňa a otázka jeho filosemitizmu jednoznačne, raz a navždy uzavrieť. Samozrejme, že im pomáhal, lebo je prirodzené držat basu so svojimi!!

  Čo je u Masaryka opovrhnutiahodné, je jeho falošnost, pokrytectvo. Vydával sa za slušného nebát se a nekrást, ZLODEJ TO BOL! Tváril sa ako čechoslovák, a bol miešanec Nemky a Žida. Tváril sa ako kresťan, ale bol to obyčajný slobodomuŕarsky uctiévač Satana. Tváril sa ako filozof, ale nič nestvoril. Tváril sa ako vzor cností ale vykašlal sa na ženu, ktorú si zobral iba pre peniaze, táto bláznivá chudera, ktorú nabúchal aby sa dostal k jej peniazom a kontaktom jej rodiny. Táto chudera Garrique bola kvôli nemu zavretá a následkom toho jej preskočilo a život prežila zavretá v blázinci. Pán Masaryk, zatiaĺ naháňal sukne v prezidenskym palacoch a kaštieľoch, pretiahol všetko čo sa dalo a užíval si nakradnuté bohatstvo. Ukradol krajanské zbierky a cárske zlato. Neviem skutočne neviem prečo by som si mal vázit tohto zlodeja, kurevníka, kverulanta. O Štefánikovej vražde pomlčím.

Leave a Reply