Domov / Hlavná strana / Zahraničie / Maďarská pôda do maďarských rúk

Maďarská pôda do maďarských rúk

forintVyvlastňovacia vlna na zahraničných roľníkov v Maďarsku sa rozbieha, prvé procesy bežia – predovšetkým sú novým Zákonom o pôde postihnutí Rakúšania.

Päť mesiacov po vstupe do platnosti kontroverzného maďarského Zákona o pôde bežia prvé procesy, aby zahraniční užívatelia – medzi nimi početní Rakúšania – boli bez odškodnenia vyškrtnutí z pozemkových kníh. Užívateľom už boli pozemkovými úradmi zaslané listy, žiadosti maďarských majiteľov agrárnych pozemkov na vyškrtnutie užívateľov z pozemkových kníh sú známe.

„Maďarská pôda do maďarských rúk“, tak znie požiadavka maďarskej vlády. Tomuto cieľu má slúžiť nový Zákon o pôde, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája, potom, čo 30. apríla 2014 skončil prechodný termín, ktorým Maďari do veľkej miery môžu vylúčiť občanov EÚ z kúpy maďarskej ornej pôdy. Tento nový zákon hrozí zahraničným užívateľom záhradkárskych kolónií alebo polí vymazaním ich práv bez náhrady. Postihnutí sú predovšetkým Rakúšania.

Rakúsky poľnohospodár Hannes Mosonyi bol v mediálnych správach označený ako prvá obeť tohto kontroverzného zákona o pôde. Mosonyi sa vyjadril pre APA, že majiteľ pozemku začal minulý týždeň zberať jeho kukuričné polia, hoci jeho meno je ešte zanesené v uživateľskom katastri ako obhospodarovateľ. Tým mu vznikla škoda 230.000 euro. Udanie u polície bolo odmietnuté, pretože sa vraj nejednalo o žiadnu trestnoprávnu záležitosť, hovorí Mosonyi.

Vo štvrtok pokračoval vo svojom zbere kukurice, pričom bola úroda z logistických dôvodov medzitým skladovaná na poli. Keď ju chcel Mosonyi v piatok ráno odviezť, bola kukurica preč. Nasledovalo ďalšie udanie na polícii. „Môj právnik cestoval teraz na prokuratúru do Komáromu, aby získal rozhodnutie, komu patrí kukurica“, hovorí Mosonyi.

Zákon o pôde viedol vždy k napätiam medzi Maďarskom a Rakúskom. Minister poľnohospodárstva Andrä Rupprechter vyslovil v liste svojmu maďarskému kolegovi v úrade Sandorovi Fazekašovi svoje „nepochopenie“ nad tým, že legálne nadobudnuté úžívacie práva na poľnohospodárske plochy majú stratiť svoju platnosť. Na žiadosť Rupprechtera skúma teraz Komisia EÚ, či nový maďarský Zákon o pôde zodpovedá normám EÚ. Podľa rakúskeho ministerstva poľnohospodárstva obhospodaruje okolo 200 rakúskych poľnohospodárov cca 200.000 hektárov v Maďarsku.

Od roku 1994 bola kúpa maďarskej pôdy zakázaná. Týmto zákazom sa chcelo Maďarsko chrániť pred lacným nákupom jeho pôdy zahraničnými špekulantmi. Preto bolo v období medzi rokmi 1994 a 2001 uzavreté množstvo zákonne konformných užívateľských zmlúv, ktorými maďarskí vlastníci pozemkov prenechali zahraničným užívateľom pôdu doživotne, alebo na 99 rokov. Oproti zmluvám o prenájme bola pri užívateľských zmluvách celá cena za užívanie zaplatená pri uzavretí zmluvy. Až po rokoch boli tieto užívateľské zmluvy vyhlásené za protiprávne.

Maďarskí politici označujú tieto užívateľské zmluvy stale znovu za tzv. „vreckové zmluvy“. Tým vyčítajú zahraničným užívateľom – predovšetkým Rakúšanom – že si v posledných dvoch desaťročiach cez maďarské „biele kone“ zabezpečili poľnohospodárske úžitkové plochy. Tieto kúpne zmluvy nemajú žiaden dátum, pretože ten mal byť zanesený až po skončení moratória na nákup pôdy. Takéto zmluvy sú beztak dnes neplatné, pretože kúpne zmluvy musia byť podľa nového zákona uzavreté len na jednom špeciálnom bezpečnostnom tlačive, ktoré je úradmi preskúmané a miestnemu pôdnemu výboru predložené na schválenie.

Z rakúskeho pohľadu je označenie „vrecková zmluva“ vo vzťahu na užívateľskú zmluvu nesprávne, pretože boli legálne uzavreté a ich právoplatnosť bola v jednom prípade odobrená aj maďarským Najvyšším súdom.

Novým Zákonom o pôde sú postihnutí nielen poľnohospodári, ale aj veľký počet cudzincov, ktorí v rokoch 1994 až koniec 2001 v Maďarsku získali na užívanie záhrady, ovocné sady, alebo vinohrady. V zmysle nového zákona môžu teraz postihnutí stratiť pôdu a poprípade aj na nej stojaci dom. Doteraz nebolo vôbec známe, že nielen orné plochy, ale aj záhrady sú postihnuté – pretože podľa definície pre poľnohospodársky pozemok v starom Zákone o pôde, spadali aj záhrady pod poľnohospodárske pozemky. A takýto pozemok však nebolo dovolené cudzincami získať do vlastníctva, ale len do nadobudnutia užívateľského práva.

V rámci kontroly užívateľských zmlúv bežia v celom Maďarsku šetrenia. Pritom sú najprv rozosielané listy Pozemkových úradov na zahraničných užívateľov s výzvou preukázať úzky príbuzenský vzťah k maďarskému majiteľovi pôdy. Kto to nevie, tomu hrozí zrušenie jeho užívateľského práva bez náhrady.

Od 1. mája môžu cudzinci podľa nového zákona získať do vlastníctva pozemky až do 10.000 metrov štvorcových. Ak chce maďarský vlastník odovzdať pôdu užívateľovi do vlastníctva, musí byť ponuka zverejnená. Nový zákon reguluje aj predkupné právo, pričom zákon predpokladá, že bude uprednostnený lokálny poľnohospodár v okruhu 20 kilometrov.

Preklad: Juraj Borský, www.protiprudu.org
Zdroj: BOERSE-EXPRESS

O ::prop

3 komentáre

  1. ten Orbám vôbec nie je bl_bý. kua je to maďar, ale držím mu palce. 🙂

  2. Orban veru vobec nie je blby, na rozdiel od nasich prizdisracov. Fico si radsej otrepe kotrbu o múr narekov.

  3. …no, dobry napad, toto malo napadnut nasich politikov pred tym, ako povolili skupovanie pody na Slovensku cudzincom…postupovat by sa teda malo reciprocne…zacal by som asi s madarskymi vlastnikmi…to by bolo kriku 🙂

Leave a Reply