Domov / Hlavná strana / Humor / List z Nového Sveta

List z Nového Sveta

mordS prekvapením a takmer s posvätnou úctou otvárame zapečatený list so známkou až z Ďalekej Ameriky. S pohnutím preto, lebo v tomto tisícročí emailov a facebooku sme už dávno nedostali ofrankovaný list. Emaily nám pripadajú také neintímne, neosobné, ktoré každý číta ako webstránky, môžete si ich tisíckrát namnožiť a rozposlať po celom svete. Na facebooku zase dostávate liky, smejkov alebo nadávky bez akýchkoľvek poznámok, ale zapečatený ofrankovaný list s exotickou známou je iné kafé.

Skutočný list hovorí o duševnom stave pisateľa, o jeho nadšení alebo o neskonalom smútku. Tento nás nesmierne potešil, lebo z pisateľa srší optimizmus a láska k Pravde. Alebo ako hovoria filozofi – láska k Sofii – bohyni múdrosti.

Chceme sa preto podeliť s našimi priaznivcami o pohnutie duše pisateľa. Vyberáme z listu:

“Dear Mr. Mordechaj Kapusta, dovoľte mi najprv introduce myself. Moje meno je – such a surprising concurrence of circumstance – Professor Mordechai Kohl and I – pracovať na Princetown University Alabama v New World Order.

Ich finden Deine website, Herzliche Kollege, darf ich tykať – a tak zaujať krásny národ za Dunajom, že okamžite started učiť váš Austrische-Felvidék language.

Neviem, prečo vy hovoriť tongue – ako jazyk. A já byť very very démeš. Počkaj, pozriem díkšonary. Tak kérem szépen nem demeš – som very Šťastný. Ťažký reč.

Prečo šťastný? Čítam všetky vaše Felvidék Newspapers, odkedy som Teba discovery na websites. Thanks to Jewish Newspapers in Bratislava, ja som zistila na konci môj život, aký génius u vás rodiť a zodpovedať ťažký filozofický question.

Já byť celý life Professor filozofia, here in Pricetown, but až jeden múdry študentka od vás mi clarified základná filozofická otázka: “Was is das Goodness & Badness.” Krása! Wunderbal! Genialita je v Simplicity. Veľkolepý. Genious.

Dozvedel som, že – prepáč, musel citovať, ťažký reč: “Ako píšu v Delete, Dobro konajú Židia, Ariel Sharon, izraelská vláda a všetci ostatní Židia ako napríklad Dobrý Človek na Slovensku, ktorým je Pavel Mešťan, riaditeľ Židovského Múzea v Bratislave.

V roku 1989 bol profesorom Vysokej politickej školy ÚV KSS a spolu s Pezlárom a Biľakom na takom vysokom mieste netušil, čo robia všetci komunisti a naviac ideológovia ako sú oni dvaja.

Zlo konajú všetci ostatní – antisemiti, najmä fašisti, teroristi, rasisti ako sú Nemci, ktorí tiež netušili, čo sa robilo v koncentračných táboroch a Slovania. Ale to ich neospravedlňuje, lebo Nemci sú árijskí rasisti a Srbi tiež nie sú Židia. Preto treba Zlo odsúdiť a popraviť.

Najspravodlivejší na svete a Bohom vyvolení sú Židia, preto majú právo súdiť všetkých ostatných. Samozrejme tých Zlých. Také je to všetko jednoduché a vy tomu nechcete uveriť.” – Prestal som citovať.

Teraz ja čítať Mór Jókai: “Jó Ember.” Nádhera, lebo všetko jasný ako krištáľ – to je pekný felvidék word. Ťažký pronounciejšn. Krištááľľľľ.

Ten Jókai tiež Tvoj friend, Mordechaj? Keď on písať o Dobrom Človeku. Alebo Hungarians byť Origin from Palestine, too? Preto aj píšem. Ale to bude long záležitosť.

Hlavne, že stojím šťastný pred hrobom, kam chystám. Já tiež Dobrý Človek, preto prosím poslať mi addresse toho professor Pavel Mešťan, s ktorým chcem dopisovať po hebrejsky.”

Radi vyhovujeme: Prof. PhDr. Pavel Mešťan, Dr.Sc., riaditeľ, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16, Slovakia, Europe.

Autor: Mordechaj Kapusta, www.protiprudu.org

O ::prop

Leave a Reply