Domov / Hlavná strana / História / Kto zradil Slovensko boľševikom

Kto zradil Slovensko boľševikom

Obr.: Kladenie vencov na katafalk pri príležitosti výročia „zákerného“ napadnutia Sovietskeho Zväzu. Príchod členov predsedníctva SNR na čele s predsedami K. Šmidkem a Dr. J. Lettrichom.

Pozn. redakcie: Mnohokrát môžeme počuť o údajných „temných“ stránkach slovenskej histórie. Obvykle v súvislosti s pánom prezidentom Tisom, či vojnovou Slovenskou republikou. Počúvame o kolaborácii, útlaku, terore. Ani slovka o povojnových kolaborantoch (ak, tak až po roku 1948), zradcoch, „demokratoch“. Nasledovné úryvky sú skutočnou temnou stránkou Slovenska, kolaborácii s boľševikom, za ktorú po roku 1989 ešte ich autori dostávali metále – pretože tá temná stránka máta Slovensko dodnes. Text bol vydaný Ligou amerických Slovákov iba v angličtine, jeho súčasťou sú ďalšie tri časti – Slovenské povstanie v auguste 1944, Lettrichovi „demokrati“ a boľševici, Ako prevzali boľševici moc na Slovensku.

Ako Lettrichovi „demokrati“ bojovali s komunizmom

„V podstate náš politický program – naša politická línia – úplne súhlasí s líniou a programom komunistickej strany Slovenska. Až do povstania v skutočnosti nebolo žiadneho rozdielu medzi prívržencom komunistickej strany Slovenska a prívržencom slovenskej demokratickej strany. … Zdôrazňujem, že sme sa navzájom stretávali a pomáhali si, a že všetci spolu sme museli riešiť rovnaké problémy. Raz a navždy musíme chápať, že neexistuje žiaden podstatný rozdiel medzi komunistickou stranou a demokratickou stranou Slovenska.“

Dr. Jozef Lettrich, podpredseda výkonného výboru „Rady slobodného Československa“, 8. jún 1946, Praha

„Sme presvedčení, že sloboda a nezávislosť Československej republiky sú garantované spojenectvom s veľkým Sovietskym zväzom a ostatnými slovanskými národmi, ktoré konečne precitli a založili asociáciu slovanskej krvi. To je naša nemenná viera, zakorenená v našich mysliach a srdciach. Nie je to výsledok dočasnej svetovej konštelácie, ale je to výsledok historického poslania slovanských národov. Rovnako, ako naša lojalita republike nesmie byť opustená v dobrých, ani v zlých časoch, tak musíme chápať aj našu vernosť voči nášmu veľkému spojencovi. A rôzne ideológie nemôžu stáť v ceste tejto vernosti.“

Ing. K. Filo, poslanec Lettrichovej Demokratickej strany v pražskom parlamente, podľa CAS, 16. december 1947

„Sovietsky zväz je našim spojencom a priateľom, rovnako my sme jeho spojenci a priatelia. Naše spojenectvo a priateľstvo sa neopiera iba o ideologické väzby. Je to niečo viac. Vychádza z geografickej a politickej reality, z hĺbky našich sŕdc a zo živej myšlienky slovanskej jednoty.“

Dr. Fedor Hodža, generálny tajomník Demokratickej strany v Dočasnom národnom zhromaždení, Praha, 14. november 1945

„Ako povereník informácií musím poukázať na to, že celá slovenská tlač – pokiaľ ide o jej vzťahy voči Sovietskemu zväzu – sleduje líniu Národného frontu. Československo-Sovietske a Slovensko-Sovietske bratstvo a spojenectvo, ktoré bolo písané krvou našich hrdinských armád a partizánov, sa zakorenilo medzi slovenským ľudom natoľko, že iba tí mylne informovaní o situácii na Slovensku môžu tvrdiť, že slovenská tlač, ktorá je zrkadlom tohto bratstva a spojenectva so Sovietskym zväzom, je antisovietska.“

Dr. Samuel Belluš, povereník informácií v Národnom zhromaždení, Praha, november 1947

„Československo a ZSSR sa spojili ohňom a krvou – toto spojenectvo bolo ukované na večnosť, pretože láska a priateľstvo bolo preverené utrpením. … Sme si vedomí toho, že ZSSR môže existovať bez nás, ale náš slobodný štát nemôže existovať bez ZSSR. … Nech žije víťazná sovietska armáda! Nech žije najvyšší veliteľ generalissimus Stalin! Nech žije osloboditeľ Bratislavy maršál Malinovsky!“

Dr. Jozef Lettrich, podpredseda výkonného výboru „Rady slobodného Československa“, CAS, 4. apríl 1947

„Boli sme obvinení z narušovania dobrých vzťahov medzi ZSSR a ČSR, ale Demokratická strana jasne uviedla, že si je vedomá toho, čo robí v tomto smere. Je si vedomá skutočnosti, že iba tesné spojenectvo a priateľstvo so ZSSR musí byť našou politikou do budúcnosti. Teda nesledujeme úzke stranícke záujmy, ale sme presvedčení, že je to v záujme celej Československej republiky.“

Ján Lichner, námestník ministra obrany, CAS, 14. máj 1946

„Naše spojenectvo so ZSSR je a zostane základom našej zahraničnej politiky a bezpečnosti. … Sloboda Čechov a Slovákov bola potvrdená skutočnosťou, že Banská Bystrica bola oslobodená sovietskou Červenou armádou, žiadnou inou.“

Dr. Jozef Lettrich, podpredseda výkonného výboru „Rady slobodného Československa“, CAS, 23. marec 1947

„V parlamente 7. novembra 1935 som hovoril o medzinárodnej situácii. Povedal som, že je mojim hlbokým presvedčením, že naše spojenectvo so Sovietskym zväzom musí byť pevné a trvalé, že sovietske Rusko bude opäť silným slovanským faktorom a ako najsilnejší slovanský faktor prinesie slovanom mnoho dobrého. Náš postoj sme nezmenili – je to permanentný postoj Demokratickej strany.“

Ján Ursíny, podpredseda vlády ČSR a podpredseda Demokratickej strany v Bratislave, 22. február 1947, podľa CAS, oficiálneho orgánu SDS, 27. február 1947

„Nech žije Sovietsky zväz a sovietsky vodca a veliteľ J. V. Stalin, nech sa teší dobrému zdraviu, aby mohol osláviť ešte mnoho svojich životných jubileí!“

Dr. Jozef Lettrich, podpredseda výkonného výboru „Rady slobodného Československa“, CAS, 7. november 1947

Publikované Ligou amerických Slovákov, Filip A. Hrobák
Preklad: ::prop, www.protiprudu.org

O ::prop

6 komentárov

 1. áno, luteráni lettrich, ursíny, filo. demokrati za stalina.

 2. Pokia sa dobre pamatm, mate pravdu. Stefanik nebol katolik, ale bol krestan! Ako mohol byt katolik, ked bol synom luteranskeho farara?
  A ze bol slobodomurar? Vsak inac by sa nikdy nemohol statl generalom francuzskych legii?
  Benes, Masaryk a porodna baba pri zrode Prvej republiky Wilson neboli slobodomurari?
  A co Washington, Franklin a ostatnych podpisovatelov americkej „Declaration of Independence“? Este ste Washngtona nikdy nevideli v jeho slobodomurarskej „vyzdobe“?
  Nie je „Statue of Liberty“ (Socha Slobody), symbol Licifera, darom franczskych slobodomurarov, slobodomurrom americkym?
  Nie je rok vyhlasenia Nezavislosti, 4 jul 1776 rokom, kedy Adam Weishaupt zalozil v ramci slobodomurarstva skuponu Iluminati?
  Nikdy ste si nikdo nevsimol na americkom dolari na spodnej rade blokov pyramidy, cislo 1776 v prevedeni v rimskych cisliciach?
  Je toho hodne, co by som vedel o tychto veciach napisat, ale Prop neuverejni. Pre neho je to „ezoterka“ a o tu nema zaujem z mne neznamych dovodov.

Leave a Reply