Domov / Hlavná strana / Komentáre / Kritická teória je kultúrny marxizmus

Kritická teória je kultúrny marxizmus

Chcete pochopiť kultúrny marxizmus? Potom musíte pochopiť, čo je kritická teória a ako bola použitá akademikmi voči západnej civilizácii. Základom teórie je kritika každého piliera západnej civilizácie ako rasistického, sexistického, antisemitského a despotického. Vďaka tomu je Západ narušený, naša história je pošpinená, naši predkovia očiernení a naša kultúra je pod útokom, naši ľudia sú oddelení od svojich rasových a kultúrnych koreňov, sú plní falošnej viny a falošnej morálnej hanby. Tento diverzný útok na vedomie nášho ľudu cez akademické prostredie mal za cieľ dosiahnutie určitých konkrétnych výsledkov. Boli to teoretici židovskej Frankfurtskej školy, ktorí nakazili studnicu západných akademických inštitúcií, vďaka čomu sú generácie za generáciami otravované žlčovitou nenávisťou.

Kritická teória môže byť aplikovaná na rôzne veci a vydeliť z nich časti s konkrétnou kritikou. Napríklad máme niečo, čo je známe ako kritická teória rasy, ktorá sa zameriava na kritiku bielej rasy. Je kritická teória rodiny, ktorá sa zameriava na rodinu, kritická teória sexuality, ktorá napadá heterosexuálne základy zdravej spoločnosti, kritická teória patriarchátu, ktorá útočí na mužov a otcov a ktorá je súčasťou feministickej agendy. K dispozícii je tiež kritická teória umenia a kritická teória literatúry, ktoré útočia na umelecké a literárne aspekty Západu.

Kritickú teóriu je možné aplikovať na čokoľvek, čo je považované za prekážku pre „sociálnu a kultúrnu revolúciu“, ktorú uviedli do života teoretici a podvratníci židovskej Frankfurtskej školy. Je to jednoduchá stratégia, ktorá má devastujúce následky. Jediný spôsob, ako jej čeliť, je získať kontrolu nad našimi inštitúciami a zbaviť ich štvavej agendy, aby budúce generácie nemali vymyté mozgy sebanenávisťou, nenávisťou ku svojim predkom, ku svojej kultúre, ku svojim vlastným ľuďom.

Očistime naše akademické, mediálne a politické inštitúcie od tejto piatej kolóny.

Preklad: ::prop, www.protiprudu.org
Zdroj: www.smashculturalmarxism.com

O ::prop

2 komentáre

  1. working class hero

    kde tu vidis „marxizmus“ ?..ved vsade naokolo vladne tvrdou rukou sukromny kapital.. dobre ranko

  2. Soroš je napr. kapitalista..a súčasne je marxista a stojí za dianím v Európe..

Leave a Reply