Domov / Hlavná strana / Komentáre / Konšpiračné teórie ako nástroj zakrývania pravdy

Konšpiračné teórie ako nástroj zakrývania pravdy

„Iba malé tajomstvá musia byť chránené, tie veľké sú udržiavané v tajnosti tým, že im verejnosť neverí“ (Marshall McLuhan)

Aby takéto skrývanie pravdy fungovalo dokonale, musia byť dve strany. Ako ohniví zástancovia konšpiračných teórií, tak aj ich odporcovia. Obvykle sú podporovaní z jedného zdroja.

Najprv si pripomeňme, čo o „konšpiračných teóriách“ hovorí (veľmi stručne) Wikipedia:

„Konšpiračná teória alebo teória sprisahania je názor na ľubovoľnú tému, ktorý predkladá, že istá skupina ľudí vedome a tajne pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí. Vyznávači konšpiračných teórií si obyčajne myslia, že touto skupinou je vláda, predstavitelia tajných organizácií, jedného alebo viacerých spoločne pôsobiacich podniku alebo predstavitelia národov alebo náboženstiev, občas aj mimozemské civilizácie.

Existuje veľké množstvo konšpiračných teórií. Obyčajne chýbajú presvedčivé potvrdzujúce alebo vyvracajúce dôkazy, často možno hovoriť o rôznych stopách, podozreniach a možnostiach.“

Dôvodom, prečo sú „konšpiračné teórie“ stále konšpiračnými, je ich nepreukázateľnosť nezvratnými dôkazmi. A to je problém. Pretože ak sa „konšpiračná teória“ potvrdí, prestáva byť konšpiračnou teóriou a teda opäť zostávajú iba nepreukázané teórie. Výborným príkladom je skupina Bilderberg. Kto o nej hovoril pred 20 rokmi bol označovaný za neprekonateľného fantastu a konšpirátora. Dnes sa o tzv. „Bilderberg group“ už hovorí verejne, vie sa kde a kedy sa stretávajú, dokonca majú aj oficiálnu internetovú stránku. Takže teraz už existencia Bilderberg group nie je konšpiračnou teóriou. Namiesto toho sa stalo konšpiračnou teóriou tvrdenie o jej cieľoch. Aj keď aj o tých sa už vyjadrujú dosť jednoznačne…

Ďalším príkladom už viacmenej potvrdenej „konšpiračnej teórie“ je tvrdenie, že Stalin chcel zaútočiť na Nemecko a obsadiť Európu. Pred niekoľkými desiatkami rokov za vyslovenie takého tvrdenia bolo aj väzenie. A dnes? Historici (aspoň poniektorí) dochádzajú k záverom, že je to minimálne veľmi pravdepodobné. Na túto tému chystáme v blízkej budúcnosti aj niekoľko historických, faktografických článkov.

Medzi takéto dôveryhodne overiteľné informácie stačí vsunúť jednu nepreukázanú a fantasknú teóriu, ako napríklad to, že nás monitorujú mimozemšťania a hneď máme na stole výsmech, pohŕdanie, dehonestáciu. Logické závery sú potom dovádzané ad absurdum – keďže je teória o monitorovaní mimozemšťanmi nepreukázateľná a fantastická, nepochybne sú také aj zvyšné teórie. Už sa neberie ohľad na to, čo sa hovorí, ale kto to hovorí.

V záujme systému je udržiavanie oboch strán v neustálom boji. Ak by ktorákoľvek zo strán ustúpila, nastala by nerovnováha, ktorá by vôbec nepomohla v zakrývaní pravdy. Práve naopak, čo najohnivejšie hádky, boje, konfrontácie, to je to čo systém potrebuje. Aby sa bežný človek nedokázal zorientovať, kde je pravda.

A preto vznikajú inštitúty, ako napríklad Political Capital Institute. Podľa servera deconspirator.com (samozrejme financovaným aj Sorosovým Open Society Foundation) je PCI popredným výskumným a poradenským ústavom založeným v roku 2001 so sídlom v Budapešti. Uskutočňuje rozsiahly porovnávací výskum pravicového extrémizmu, predsudkov a migračných tendencií od roku 2006. V roku 2012 PCI spustil projekt v spolupráci s partnermi z Francúzska, Nórska, Slovenska a Poľska. Jeho cieľom je výskum a obhajoba zameraná na hry s konšpiračnými teóriami v radikálnej a extrémistickej politike. Tento výskum podporuje Open Society Foundations (Nadácia Otvorenej Spoločnosti), Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, zachovania pamiatky a výskumu holokaustu – ITF), a Višegrádsky fond. Výskum má pomôcť členom projektu vypracovať základy efektívnej obhajoby, komunikácie, vzdelávania a oponovania voči konšpiračným teóriám. Jeho frontmanom na Slovensku je Grigorij Mesežnikov a pracuje pod záštitou IVO (Inštitút pre verejné otázky).

Ako sami tvrdia, ich cieľom je výskum a obhajoba zameraná na hry s konšpiračnými teóriami v radikálnej a extrémistickej politike. Pritom nehanebne sami šíria vlastné konšpiračné teórie. Ich skutočným cieľom sú skutočne hry s konšpiračnými teóriami, ale nie tak, ako by sme si to predstavovali. Otázkou totiž je, k čomu budú výsledky tohto experimentu použité. S najväčšou pravdepodobnosťou na potieranie nepohodlných teórií a následne na čo najefektívnejšie šírenie vlastných konšpiračných teórií.

Veď si uveďme príklady „konšpiračných teórií“ podľa Mesežnikova. Konšpiračnou teóriou je:

– že členstvo v EÚ je výhodnejšie pre veľké členské štáty než pre Slovensko
– že EÚ používa voči SR dvojitý meter
– že Slováci nemajú nijakú možnosť reálne ovplyvniť rozhodovanie o svojom vlastnom osude v Európe
– že EÚ je oligarchické zoskupenie

a ďalšie a ďalšie…

Na druhej strane si všímam, že sa na Slovensku objavujú iniciatívy, ľudia a médiá, ktoré sa čoraz vehementnejšie stavajú na stranu „konšpiračných teórií“. Nesčítaný človek má naozaj problém vyznať sa, kde je pravda. Obvykle má tendenciu prikloniť sa na tú stranu, kde nájde niečo, o čom je presvedčený, že je to pravda. To, že ďalšie tvrdenia už pravdivé nemusia byť, to ho nevzrušuje.

V skutočnosti sú to ale iba dve strany jednej mince. Mince, ktorá nepatrí nám, ale budeme musieť za ňu zaplatiť. A preto treba pozorne hľadať Pravdu, a ňou nahradiť Mlčanie.

::prop, www.protiprudu.org

O ::prop

2 komentáre

 1. Protokol č.12
  S tlačou naložíme podľa našej vôle. Akú úlohu hrá teraz tlač? Je na to, aby rozdúchavala vášne všetkých ľudí, ako to vyžadujú naše záujmy. Tlač je plytká, prehnaná, nespravodlivá a mnohí ani nevedia, akému cieľu slúži. My ju osedláme a pevne chytíme za uzdu. Toto urobíme nielen s novinami, ale s celou tlačou, lebo čo by osožilo nepripusť novinárske útoky a ostať vystavení kritike pomocou letákov a kníh? Terajší hruhý výrobok informácie – zásluhou prepotrebnej cenzúry – pretvoríme vo výnosnú položku nášho štátu. Odaníme ju zvláštnou známkovou daňou a peňažnou garanciou v úrade tlače alebo v kníhtlačiarni, ktorá musí zaručiť našu vládu od všetkých útokov zo strany tlače. Každý možný útok budeme bezohľadne pokutovať. Toto zariadenie prinesie vláde prostredníctvom známok, garancií a pokút ohromný dôchodok. Stranícke časopisy
  márne by vyhadzovali peniaze, my ich po druhom útoku pro nám zastavíme a celkom zakážeme. Bez trestu nikto sa nebude dotýkať aureoly našej vládnej neomylnosti. Medzi kritizujúcimi orgánmi budú aj orgány, ktoré založíme my, ale tieto budú robiť útoky len na to, čo my označíme a čo my budeme chcieť zmeniť.
  —————————————————–

  Protokol č.13
  Aby sme im zabránili jasne vidieť niečo až do konca, ich pozornosť zvedieme na zábavy, hry, vášne a na národné domy… V tlači čoskoro budeme vypisovať súbehy na závodenie v umení a športu každého druhu. Tieto záujmy celkom odvrátia ich ducha od otázok, o ktoré by museli s nami ináč bojovať. Tým, že si ľudia stále viacej a viacej odvykajú od samostatného myslenia, obrátia sa na našu stranu, lebo len my sami im ukážeme nové myšlienkové smery-pravda, pomocou osôb, ktorých spojenie s nami oni nepoznajú.
  —————————————————–

 2. Tak som rad, ze prop.sk je tu znova a ponuka naozaj kvalitne clanky na zamyslenie.

Leave a Reply