Domov / Hlavná strana / Spoločnosť / Kapitalizmus – parazit, ktorý umiera zároveň so svojim hostiteľom

Kapitalizmus – parazit, ktorý umiera zároveň so svojim hostiteľom

kapitalismÚlohou tohto príspevku nie je odborná analýza danej témy, ale zamyslenie sa obyčajného človeka nad okolnosťami, v ktorých prežíva svoj život.

Nikdy som nepochopil, prečo existuje niečo ako kapitalizmus, nakoľko je v samotnej svojej podstate neživotaschopný ako taký a nikdy nefunguje bez stimulov prichádzajúcich z vonku. Nebudem vypisovať kedy, kde a ako v histórii či krátkej minulosti kapitalizmus zažíval (pôrodné) kontrakcie, po ktorých sa zrodilo niečo ešte menej životaschopné ako predtým.

Znakom kapitalizmu je tzv. „voľný trh“, ktorý zákonite – ak sa nad tým niekto aspoň trochu zamyslí – vedie automaticky ku monopolizácii trhu a ku korporativizmu, čo je pravý opak voľného trhu. Teda vo svojej podstate sa tvári ako niečo úplne iné, než čo v skutočnosti je. Niečo, čo trpí schízou a vlastne samo nevie čím je. Ak by to bola ľudská bytosť, musela by byť odkázaná na ústavnú liečbu.

Znakom, alebo sprievodným javom kapitalizmu, je aj „demokracia“. Osobne si dovolím tvrdiť, že demokraciu sme tu mali naposledy v 5. storočí pred n. l. v Grécku.

Ďalším znakom je centralizácia moci v rukách, alebo na účtovných súvahách, niekoľkých jedincov, ktorí nie sú výtvorom tohto systému, ale jeho tvorcami. Nie je normálne, aby napr. George Soros v predminulom roku zarobil 150 tisíc krát viac, ako priemerná americká rodina. V hrubom odhade to môže byť 500 tisíc krát viac, ako príjem priemernej slovenskej rodiny. Je pochopiteľné a normálne, ak človek riadiaci spoločnosť s niekoľkými stovkami alebo tisícmi zamestnancov zarobí, dajme tomu, sto krát viac, ako je priemerný plat v danej spoločnosti. Zodpovednosť tohto človeka je neporovnateľne väčšia, ako zodpovednosť človeka danej spoločnosti vo výrobe, nakoľko človek vo vedúcej funkcii fakticky dáva prácu a teda aj peniaze zamestnancovi vo výrobe. Čo ale nikdy nepochopím, je rozdiel, ak niekto zarobí 500 tisíc krát viac, ako priemerná rodina. Toto myslím už nie je normálne. Pritom dotyčný človek nie je na úplnom vrchole potravinovej pyramídy a drvivá väčšina jeho príjmu je vygenerovaná v podstate z ničoho, bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Aký reálny systém je schopný generovať hodnoty z ničoho? Podľa mňa iba systém, ktorý je v každom ohľade nereálny a teda neľudský. O príjmoch ľudí na absolútnom vrchole pyramídy sa strednej vrstve snáď ani neprináleží snívať. Čí to je milión, dva milióny alebo desať miliónov krát viac, ako príjem priemernej rodiny, je ťažko povedať, ale je to možné.

Teda na základe týchto znakov si dovoľujem tvrdiť, že kapitalizmus nemôže vyho(v-ň)ovat širokej mase ľudí ale iba úzkej skupine, ktorá ma z tohto zriadenia abnormálny profit.

Tento systém nie len že zabíja hostiteľa, ale aj seba samého, čo je vlastne sebadeštrukcia. Opäť, byť to ľudská bytosť, musela by byť odkázaná na ústavnú liečbu. Keďže ďalším zo základných znakov tohto systému – vlastne je to aj prvok, ktorý charakterizuje tento systém – je spotreba. A spotrebu vytvára väčšina, teda stredná vrstva. Ak by bol tento systém pri zmysloch, nedochádzalo by k decimácii strednej vrstvy, čo sa deje za posledných pár rokov. Ten, čo zarába 500 tisíc, alebo milión krát viac ako bežný občan, si nikdy nekúpi na raňajky 20 tisíc rožkov, alebo 10 tisíc televízorov, či 5 tisíc aut. Takže spotreba bude naďalej klesať, tým pádom aj výrobné kapacity, viac ľudí bude bez práce, spotreba bude klesať ešte viac, výrobné kapacity sa budú ešte viac stenčovať a vďaka tomu ešte viac ľudí bude bez práce. Celý tento systém vedie k nule. Teda vlastne k zániku samotného systému. Čo príde ďalej skúsim opísať na záver.

Tento systém v posledných rokoch vygeneroval niečo ako QE (Quantitative Easing, pozn. redakcie), teda bezbrehé tlačenie peňazí na uživenie seba samého. Takže tento systém požiera aj sám seba. Ak by sa človek reálne zamyslel, nebyť ovplyvnený tým, že keď to robí USA tak je to asi normálne a tak ekonomika asi má fungovať, tak by prišiel na to, že je nonsens, keď niekto, komu chýbajú peniaze, si ich natlačí koľko len potrebuje, ale inému to neumožní – krásny príklad demokracie.

Nerealistickosť tohto systému odzrkadľujú aj podmnožiny ktoré tento systém vygeneroval sám v sebe. Akciový tr(h-t), deriváty a ostatné kvázi finančné činitele. Tento systém len pokiaľ ide o deriváty ich dokázal vyprodukovať v hodnote 30 násobku celosvetového HDP. (Kto chce, ten si zistí v akom objeme sa nachádza hodnota derivátov a aké je HDP celosvetovej ekonomiky). Keďže skôr či neskôr bude treba sanovať aj túto zložku kapitalizmu, finančné prostriedky v snáď dostačujúcom objeme môžeme získať len predajom tejto planéty. Už nám zostáva len modliť sa, že planéta Zem bude mať v tom čase na intergalaktickom akciovom trhu aspoň hodnotu celkového objemu derivátov.

V sedemdesiatych rokoch pochádzalo 50 % celosvetového pohybu peňazí z priemyselnej výroby, alebo služieb a 50 % z akciových trhov a ostatných finančných operácii. Dnes je to 95% v prospech akciových trhov. V súčasnosti sa 93 % všetkých peňazí nachádza v elektronickej forma a iba 7 % v bankovkách.

Keďže od roku 2008 (aj keď reálne od jesene roku 2007) máme finančnú krízu a doposiaľ nedošlo k žiadnym reálnym opatreniam a ani k žiadnemu stimulu z vonku, ktorý by tento systém opätovne naštartoval a zrejme ani k žiadnemu ďalšiemu stimulu nepríde, je iba otázkou, kedy tento systém umrie. Alebo je to skôr otázka dna, čo príde po tomto systéme. Keďže tento systém umiera z časti kvôli ľudskej chamtivosti, egoizmu, rasizmu, túžbe po moci a ovládaní, nemyslím si že po ňom príde niečo humánnejšie. A keďže množstvo konšpiračných teórii z nedávnej minulosti sa dnes stáva realitou, ťažko nepredpokladať, že toto všetko nesmeruje k určitej forme NWO, pretože tí hore sa svojho vplyvu, moci a peňazí určite nehodlajú vzdať, ale smerujú k jeho upevneniu, alebo zabetónovaniu na večné veky. Ak sa ľudia neprebudia a nevezmú moc do vlastných rúk a nezačnú sa na margo veci dejúcich sa okolo nás pýtať, komu to skutočne prospeje a nezačnú ich zaujímať aj iné veci ako plný žalúdok a plytká zábava, inak to ani skončiť nemôže. Katastrofou tohto ľudstva je lenivosť a to nie len fyzická, ale hlavne mentálna. Ako sa vraví, rozmýšľanie bolí a preto žijeme v takom svete aký si zaslúžime vďaka svojej nečinnosti. Pritom stačí tak málo – uvedomiť si čo sa skutočne deje okolo nás a snažiť sa toto povedomie šíriť medzi ostatnými ľuďmi. Z vlastnej skúsenosti viem, že ľudia žijú tak odtrhnutí od reality, že o tom čo sa skutočne deje okolo nich nemajú ani poňatia. Ak im človek začne vysvetľovať súvislosti, pozerajú naňho pomaly ako na blázna. V tom okamihu treba počkať na situáciu, keď človek začne nadávať na všetko okolo seba za to ako sa on zle ma a v tom momente mu stačí len povedať – máš sa len tak ako si zaslúžiš vzhľadom na to, čo vieš o tomto svete. Môžem potvrdiť, že v tom momente sa človek zarazí pretože každý chce viest lepší, komfortnejší, zabezpečenejší, jednoduchší a lenivejší život. A vtedy ich vlastná lenivosť prinúti zamyslieť sa nad tým čo sa deje okolo nich a prečo sa nemajú tak dobre ako by chceli.

Nemám rád, keď ľudia prijímajú fakty bez toho, aby sa nad nimi zamysleli. Neuvažujú o pravdivosti faktov, lebo ich povedal niekto, kto v médiách je prezentovaný ako niekto, kto je v danej problematike odborník a teda všetko, čo povie, je pravda. Často sa stačí len krátko zamyslieť a zistíme, že dotyčný nám vyložil tému tak, ako to jemu vyhovuje a nie aká je pravda.

Na záver by som len dodal, že táto kríza určite nie je finančná, nakoľko nikdy v histórii sa nenachádzalo v systéme toľko peňazí, ako teraz a to množstvo, aké ich pribudlo v posledných rokoch, hovorí za všetko. Snáď by bolo na čase zaviesť nový termín – konšpiračná realita, keďže drvivé množstvo konšpiračných teórií sa dnes stalo skutočnosťou.

Autor: anti NWO, www.protiprudu.org

O ::prop

59 komentárov

 1. Jsem důchodce, nevím co je website a tak se asi nepřihlásím a příspěvek asi neodejde. Je to popsáno skvěle, cítím to tak. Jen chci sdělit, že tento kapitalistický systém nevznikl během nějakých 5ti roků. Obávám se, že postupně vznikal nejméně staletí. A jeho dobrovolná demontáž? Nepřipadá v úvahu. To by museli být najednou všichni ti bossové nějak osvíceni a jít do toho dobrovolně, s námi, 99% světové populace. Ale to nikdy neudělají. Jen se nesmíme nechat zatáhnout do nějaké války. Ale teď vážně a k realitě. Tento svět není stvořen jako místo nějakého Ráje.Zcela jistě existují v obrovském Vesmíru světy, kde to již funguje a je to zcela normální. tady na Zemi je to ve fázi, kdy se budeme ještě dlouho rvát, a to především o změnu Člověka samotného. Člověk se musí změnit v duchovní bytost, ne být zvířetem v lidské kůži, jak to prostě je.

 2. Názor v článku je absolútne vadný, je to absolútna blbosť !!!

  PREČO ?

  Pretože kapitalizmus sám o sebe, teda ako taký, zodpovedá prirodzeným vlastnostiam ľudí.
  A síce preto, že my ľudia sme rôzni, schopní, menej schopní a neschopní.
  Preto
  sa tým musíme aj riadiť. Už sme tu mali socializmus, ktorý chcel riadiť ľudí
  bez ohľadu na ich schopnosti.
  Nešlo.
  Ten pravý kapitalizmus je založený na trhovom hospodárstve –
  na
  princípe tzv.“ invisible hand“ (neviditeľnej ruky) TRHU,
  ktorá
  PRIRODZENE riadi hospodárstvo štátu zohľadňujúc potreby ľudi.
  A síce
  na princípe zdravého konkurenčného trhového prostredia.
  Presne
  v zmysle učenia škótskeho ekonóma a morálneho filozofa 18. stor. A. Smitha,
  zakladateľa národohospodárskej ekonómie.
  Jeho
  názory a učenie doposiaľ nestratili platnosť.
  A
  ako výborne v praxi môžu fungovať svedčí fungovanie napr.Baťu,
  alebo
  H. Forda.
  Ibaže……..
  učenie A.Smitha nemôže fungovať v štátom deformovanom trhovom prostredí,
  napr. v socializme, alebo teraz EU, či dnešných USA.
  Pretože,
  svet ovládli PSYCHOPATI, ktorých biologicky vadne stavané mozgy,
  ich nútia ku geneticky-patologickej CHAMTIVOSTI,
  túžbe po MOCI,
  KLAMSTVÁM, PODVODOM a ZLODEJINÁM !!!
  Viď napr.
  http://www.cez-okno.net/clanok/ponerologia/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu-svetu
  alebo
  http://na-severu.blogspot.de/2009/09/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu.html
  ako aj
  http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm

  Ale
  teoretický systém -kapitalizmus tomu nie je na príčine !

  Jedine a len štátne a EU zásahy, na príkaz globalizovanej Mafie PSYCHOPATOV do neho,
  ktoré
  jeho pravú tvár -resp. princípy DEFORMUJÚ.

  • A, pán je libertarián, že? Zázračná ruka voľného trhu všetko vyrieši, že? 🙂 Aj by som snáď súhlasil, je tu však jeden háčik. Tieto teórie nepočítajú s ľudskou chamtivosťou a sebeckosťou – ako ste naznačil. Preto ani nebudú fungovať.

   • RE: osmoza 27. August 2013 at 16:18

    “ Tieto teórie nepočítajú s ľudskou chamtivosťou a sebeckosťou – ako ste naznačil. Preto ani nebudú fungovať.“

    Samozrejme, že počítajú, dokonca na faktoroch, ako je chamtivosť a sebeckosť je postavené fungovanie zdravej ekonomiky.

    Ako hovorí Adam Smith:
    „Pekár nepečie žemle pre blaho iných, ale pre svoje vlastné“.

    Aby ale zabezpečil svoje vlastné blaho, musia byť žemle kvalitné,
    aby boli žiadané.
    Musí preto byť konkurencie schopný a snažiť sa byť čo najlepší.
    A,
    samozrejme, produkovať musí v množstve a sortimente,
    ktoré si trh žiada.
    Inak si môže na žemliach sedieť.
    Tým je určený princíp kapitalizmu -ponuka a dopyt musia byť v súlade.
    _________________________________________________________
    Socializmus:
    produkoval bez ohľadu na prianie zákazníka, bez ohľadu na dopyt trhu.
    Výsledok:
    na jednej strane nezmyselné PLYTVANIE materiálom a ľudskou prácou
    na tovary
    ktoré sa potom šrotovali a pod. ( veď to išlo zo štátneho, koho to bolí)
    na druhej strane NEDOSTATOK tovarov, ktoré trh žiadal,
    teda,
    toho, čo ľudia potrebovali (nech si potrebovali, koho to zaujímalo).

    Predsa „vyvolení“ papaláši si chodili nakupovať do zahraničia.

    Bol to lepší systém, ako kapitalizmus ?

    Alebo, čo by bolo lepšie, feudalizmus, či ako vlastne ???

    • Na obhajobu toho chorého systému dávaš za príklad drobného poctivého remeselníka a akosi ti uniká že najvia prachov sa „zarába na virtuálnych nevýobných burzových čachroch.
     Takiež ti uniká, že vlajková loď kapitalizmu – USA vyrástli a žijú výlučne vďaka krvi a dlhom.
     Vznikli na územíktorého pôvodných vlastníkov zväčša zmaskrovali. To kolonialistom umožnilo drancovať netknuté prírodné zdroje a budovať ilúziu večného blahobytu. A aby to bolo ešte ružovejšie tak si na to budovanie raja dovliekli miliony afrických otrokov, ktorí robili za misku brečky a výprask. To sa potom buduje kapitalimus jedna radosť. A čo ďalej, ty génius ??? Skončilo otroctvo,, vychladla zlatá horúčka a bum. Výkvet kaptalizmu sa musel finančne hojiť za oceánom dodávkami zbraní na európske bojiská v prvej svetvej. Ale systém bol tak nenažraný, že im to vydržalo len o chvíľu od podpisu mieru a vzápätí miliony amíkov skapíňali na dlažbe vo veľkej hosp. kríze. A opäť ic ťahala z kaševojna v Europe, vďaka ktorej sa v USA behom roka zamestnalo 30 mil. hladných krokov HDP tam ročne rástlo o 60%. A teraz ? Už ani vojny ich nedokážu ťahať z kaše. Nebudem rozoberať všetky lúpežné výpravy, ktoré nazývajú „šírenie demokracie“ ale jeden pomerne čerstvý príklad si neodpustím – Líbya. Vďaka tejto konkrétnej „demokratizácii“ sa zbavili Kaddáfífo, ktorý ohrozoval USA snahou obchodovať ropu novými zlatom krytými denármi a nie americkým hajzelpapierom, čo by USA zarezalo ako ovcu. No a bonus navyše bol že poprevratoví líbyjskí papaláši z vďaky za svoje korytá opustili američanom dvestomiiardovú sekeru a naviac vlastnou ropou platia američanom za obnovu krajiny, ktorú im yankees hmanitárne rozbombardovali na prach.
     Takto to robia všade po svete, tak to mali naposledy v pláne aj v Sýrii a následne v Iráne.
     A cez to všetko rabovanie po celom svete spustili za posledných 5 rokov dve svetové krízy, permanentne zdvíhajú svoj dlhový strop každoročne sa zadlžujú o ďalších 1000 miliad USD. Takže svoje kecy o pekárovi si nechajpre takých „mysliteľov“ ako si ty, panáčk.

  • Človek je rôzne schopný, lenže kapitalizmus neodmeňuje schopných a netresce neschopných. Taký Tesla musel byť asi strašný neschopák, keď umrel doslova ako žobrák sám v hotelovej izbe, že? Keď sa bavíme o schopnosti, tak len o tej monetárnej – i.e. schopnosť vytvárať peniaze pre osobnú potrebu. Vtedy áno, kapitalizmus je systém pre Vás ako ušitý. Nie každý má však toto nadanie. Niekto môže byť geniálny vedec, informatik, matematik, umelec atď.. macher v svojom obore… a pritom nemať požadovaný „know-how“ ako produkovať zisk (pretože je to mimo poľa jeho záujmu), pritom bankársky degéni ktorí prispievajú do spoločnosti veľkou nulou si žijú ako králi. Zdá sa to niekomu spravodlivé?

   Neviditeľná ruka trhu? „Zdravé“ konurenčné trhové prostredie? Niekto čítal Smithovské dogmy. Gratulujem k nadobudnutému brainwashingu a presadzovanie ideológie zo 17. storočia (nie 18.). Ako vraví osmoza, libertarián sa nezaprel. Čakal som ešte spomenutie Von Misesa, drísty o tom ako zlatý štandard vyrieši všetky svetové problémy a nejaký ten hlod o škodlivosti vlády a centralizmu celkovo. Pretože všetci dobre vieme ako privátny sektor je absolútne bezújmový, však pravda?

   Spomínate psychopatov, cahmtivcov, kalmárov a spol. Ja sa Vás pýtam predotázkou – odkiaľ sa títo ľudia asi tak berú? Padajú len tak z neba? Nesú ich bociany?
   Ľudia a ich správanie je zrkadlom spoločnosti v ktorej sú vychovaní, nie vice versa. Súčasná väčšinová dysfunkcia je zapríčinená prirodzenou odozvou biologického organizmu na prostredie v ktorom žije, preto sa netreba čudovať čo sa zberbu to chodí po planéte keď aplikujeme kapitalistické dogmy vzájomného neviditeľno-ručného osierania. Vo Vašom postuláte máte prehodenú kauzalitu so symptómom obávam sa. Nedávne kauzy ako Šmejdi, pančovaný Český chľast, zafarbené hovädzie mäso z Maďarska, či tie lacné kuracie žumpy z Poľska sú pravou tvárou toho Vášho krásneho „voľného neregulovaného trhu“ so základnou aplikovanou dogmou „maximalizácia zisku“.

   • Výborný názor Nithus,prakticky sa s ním stotožňujem.

   • Nithus, teraz si zabodoval ako Schumacher. Napísal si to absolútne presne, bez možnosti niečo si z toho vyložiť nesprávne. Vyzdvihnem najmä nový pojem v ekonomickej teórii a budem sa zasadzovať za jeho zavedenie do učebníc: vzájomné neviditeľno-ručné osieranie. Tento výraz absolútne presne vystihuje podstatu voľnorukového utopizmu, ktorý ešte stále nachádza veľa oslepených nadšencov, ale hlavne užitočných idiotov. Tento systém je totiž založený na klamstve (osieraní). Cieľom predávajúceho je čo najlepšie oklamať (osrať) kupujúceho a tak „vytvoriť“ čo najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú si po jej pridaní a zrealizovaní odoberie do svojho vrecka.

   • už len dodám: kapitalizmus, presnejšie vzájomné voľno-rukové osieranie je PRÍČINOU toho, že sa ľudia stále viac delia na dve hlavné skupiny: dravá zver a jej obete. Cieľom tých, čo na voľnom trhu dosahujú úspech, je čo najrýchlejšie zrušenie voľného trhu, získanie dominancie a deformovanie trhu vo svoj prospech, na čo sú ochotní využiť všetky prostriedky, vrátane tých krajných – vraždiť.
    Teoreticky by voľný trh bez vzájomného osierania mohol fungovať za podmienky uzákonenia hornej hranice príjmu a majetku, a to násobkom tej dolnej hranice. Ako sa bude správať psychopat v takomto prostredí? Po dosiahnutí maxima stratí motiváciu a uvoľní miesto na trhu iným. Alebo sa jeho motivácia nestratí, naopak, jeho cieľom bude byť prvý za každú cenu a zničiť konkurenciu. Ak sa mu to podarí, darmo bude zvyšovať zisky, keď ich bude musieť odviesť na daniach – čiže nakoniec bude pre spoločnosť užitočný – buď zaplatí milióny do spoločnej kasy, alebo budú jeho produkty lacné a dostupné pre všetkých. Horná hranica príjmu a majetku je vynikajúcim nástrojom na ničenie korupcie, keďže sa stráca motivácia. A to bez ohľadu na to, v akom ekonomickom systéme sa spoločnosť pohybuje. V takomto prostredí sa do popredia dostávajú zdraví jedinci bez psychopatickej úchylky vlastniť stále viac a vyvyšovať sa nad ostatných.

    • RE: maršal Žukov 27. August 2013 at 19:48
     __________________________________________________
     „Horná hranica príjmu a majetku je vynikajúcim nástrojom na ničenie korupcie, keďže sa stráca motivácia. “

     PSYCHOPATIA nemusí uberať na inteligencii. Mnohí psychopati
     sú inteligentní ľudia. Vyznačujú sa najmä kriminálnou inteligenciou.

     Myslíš, že tí by takéto ohraničenie nevedeli obísť ? Ha, a ako hravo.
     A
     načo máme tzv. „biele kone“ ?

     Myslíš, že za správny bakšiš si nenájdu X ochotných, na ktorých menách bude majetok, ktorý im nebude patriť ?

     Jediný liek proti psychopatom je záujem masy o veci verejné
     a
     s tým spojené určité vedomosti, plynúce z informovania sa o veciach verejných,
     aby
     občanom nemohli nabulíkať nezmysly,
     ako napr. ten s megapodvodom zvaným „EUROVAL“.

     Megapodvod preto, že sa hrajú na zachraňovanie Grécka,
     ktoré
     má gigantické zásoby ropy a plynu, na čo si globalizovaná mafia
     psychopatov brúsi zuby.
     j
     A blbá nevedomá masa volí aj na Slovensku zbabelcov, ktorí tento megapodvod odobrili.
     Pri tom jediný, kto mal odvahu sa im postaviť na odpor bol Sulík,
     ktorého si cenia viac v zahraničí, ako domáce obyvateľstvo.
     Pretože,
     je hlúpe a ničomu nerozumie.

     MUDr.Koukolík hovorí, že psychopati majú neobyčajný talent na MANIPULOVANIE ľudí,
     pretože
     dokážu klamať bez mihnutia oka. Nič im nevie byť trápne.
     Doslova píše:
     „Tam, kde by zdravého člověka fackovala hamba, tam je psychopat povznesen, stále lehce nad věcí. Bezostyšně konstruuje minulost dle vlastní fantazie. A ve svůj prospěch.“

   • RE: Nithus 27. August 2013 at 17:12
    ____________________________________________
    1.
    „Spomínate psychopatov, cahmtivcov, kalmárov a spol. Ja sa Vás pýtam predotázkou – odkiaľ sa títo ľudia asi tak berú? Padajú len tak z neba? Nesú ich bociany?
    Ľudia a ich správanie je zrkadlom spoločnosti v ktorej sú vychovaní, nie vice versa. “

    Ad 1.
    Psychopatia je daná biologickou stavbou mozgu, ktorý má v prefrontálnej a orbitofronálnej časti mozgovej kôry málo mozgovej hmoty.
    (vygooglovať)
    Teda,
    to je biologicky daný druh človeka, niečo pod. ako Číňan, ktorý má šikmé oči.
    Teda, ešte raz, psychopatia nie je daná prostredím, ale biológiou,
    je to anomália v oblasti neurobiológie !!!
    —————————————————————————————-
    Toľko k tvojej vete:
    “ Vo Vašom postuláte máte prehodenú kauzalitu so symptómom obávam sa.“
    Nedostatok všeobecného vzdelania si môžeš v tomto smere doplniť
    napr. tu:
    http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm
    _________________________________________________________
    Neurobiológovia, ktorí sa touto témou zaoberajú, napr. český vedec
    neurobiológ MUDr. František Koukolík,
    zistili,
    že práve v dôsledku takejto vadnej stavby mozgu sú pre takto postihnutých
    charakteristické vlastnosti,
    ako patologická CHAMTIVOSŤ, KLAMANIE, PODVÁDZANIE, KRADNUTIE, VRAŽDENIE,atď.
    Tiež aj
    patologická túžba po MOCI !!!
    Škála je široká a prejavuje sa u postihnutých rôzne.
    Ale…….
    pre všetkých je príznačná neschopnosť EMPATIE.
    No
    a keď takto postihnutí ľudia OVLÁDLI svet, nemôže byť ani kapitalizmus
    podľa
    predstáv normálnych ľudí, ale len podľa predstáv PSYCHOPATOV.

    Viď:
    http://www.cez-okno.net/clanok/ponerologia/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu-svetu
    ________________________________________________________
    2.
    „Neviditeľná ruka trhu? “Zdravé” konurenčné trhové prostredie? Niekto čítal Smithovské dogmy. Gratulujem k nadobudnutému brainwashingu a presadzovanie ideológie zo 17. storočia (nie 18.).“

    Ad 2.
    A. Smith žil v rokoch 1723- 1790 , čo je 18.stor. Čo zjavne nevieš,
    ale
    skús porozmýšľať, že aj dnešný rok 2013 je 21. stor.:-))

    Inak, naštuduj si niečo o definícii kapitalizmu, potom sa ozývaj.
    Ťažko sa
    totiž debatuje na rôznych vedomostných úrovniach.

    • Ugloo – to, čo tvrdíš o psychopatoch, je pravda. Zároveň je pravdou aj to, čo tvrdí Nithus – človek, vrátane psychopatov, sa prispôsobuje prostrediu. To znamená aj to, že prostredie vzájomného neviditeľno-ručného osierania priamo núti zdravých jedincov správať sa psychopaticky – a to v pude sebazáchovy. Psychopatov od narodenia je málo.
     Čo sa týka hornej hranice majetku a príjmu. Samozrejme, že ma napadlo, že každý psychopat by chcel mať biele kone ako ich má Mikloš, ale vidím, že si si to nedomyslel. Skúsme teda: Psychopat dosiahol zákonom stanovenú hornú hranicu majetku: 1 milión Eur. Postavil si za to dom, kúpil chatu v Chorvátsku a nový Jaguar XJ. Nahrabe na ešte jeden dom za milión a bez toho, aby som skúmal, na čo mu bude, prepíše ho na syna. Lenže syn bude musieť nadobudnutie tohto majetku preukázať. OK – tiež nie je problém, otec ho zamestná vo firme a bude mu vyplácať maximálnu mzdu. Lenže hop – tu narážame na efektivitu jeho podniku, lebo konkurent – nepsychopat, nemá v nákladoch ďalšie 4 maximálne mzdy… Všetko je to o nastavení patričných zákonov, sú to detaily. Ja to hovorím o ornej hranici ako filozofickom základe systému, kde motivácia pomáhať si prekoná motiváciu vzájomne sa osierať. Ostatné sú detaily, ktoré sa dajú uzákoniť. Základným predpokladom ale je, aby v parlamente sedeli psychicky zdraví ľudia…
     Toto už raz úspešne zaviedol Gottfried Feder a Hitler – psychopati poutekali do zahraničia aj so svojimi nakradnutými peniazmi a nemecký hospodársky zázrak vybudovali nacionalisti, ktorým stačilo zarábať do hornej hranice. Hitler začal tlačiť ríšske marky bez závislosti na židovskom zlate, boli totiž kryté hodnotami, ktoré vytvorila ľudská práca. A to bola jeho najväčšia vina… Ostatné je história (his-tória)

     A prosím ťa, nerob zo Sulíka človeka v obraze. On je tak mimo, ako Nevedko na Antakrtíde. Bľabotať a lenivých Grékoch vie každý blbec v krčme a to, že Euroval je podvod, vie každý s IQ nad 83, nepotrebujeme na to šaša, ktorý sa tvári ako keby zjedol múdremu psovi qoqot.

     • RE :maršal Žukov
      _________________________________________________
      Ano, viem, že ak sa podarí genetickým (esenciálnym) psychopatom , hoci je ich len 6% na svete,
      ovládnuť svojimi klamstvami, podvodmi a manipuláciami
      naivnej masy,
      určité prostredie, alebo dokonca celý svet,
      vznikajú v takom prostredí
      aj tzv. sekundárni-effektívni psychopati, ktorí vlastne
      biologicky psychopatmi nie sú.
      Ale……
      prispôsobujú sa ich zvrátenej logike a morálke.

      Vzniká tak otázka PREČO ?????
      Je to DNES, hlavne u politikov, v boji o prežitie ?
      Odpoveď
      je jednoznačná : NIE !!!!!

      Prečo teda ?

      Pretože, je to znak BEZCHARAKTERNOSTI, nedostatku mravnej výchovy,
      ako aj chamtivosti a inteligenčno-intelektuálnej NESCHOPNOSTI
      inak
      biologicky zdravého-ne-psychopatického mozgu !!!

      Plávať s prúdom genetických PSYCHOPATOV je pre sekundárnych psychopatov
      lukratívny kšeft.

      Prídu k materiálnemu bohatstvu, ako aj k spoločenskému postaveniu,
      ku ktorým výhodám by sa vlastnými silami a schopnosťami
      -teda „VLASTNOU HLAVOU “

      NIKDY , ale NIKDY nedostali !!!

      A preto je SULÍK v slovenskej , ako aj európskej politike FENOMÉNOM !!!

      Neplával s prúdom globalizovanej mafie PSYCHOPATOV,
      ale
      dokázal sa otočiť PROTI jej PRÚDU !!!
      Dokázal
      sa jej postaviť ideologicky na ODPOR, dokázal jej povedať
      NIE !!!

      A čo je na celom naj pozitívnejšie, dodal odvahu nemeckej ekonomicko-spoločenskej, podnikateľskej a intelektuálnej ELITE ,
      ktorá si podľa jeho vzoru založila tiež stranu
      – AfD (Alternative für Deutschland)
      a
      beží s od Sulíka prevzatou štafetou ďalej !!!

      A Nemcov je trochu viac, než Slováčikov, do kvantity, ako aj (mozgovej) kvality :-))

      Samozrejme,
      že si to v AfD uvedomujú, preto Sulíka aj pozývajú na ich predvolebné
      mítingy s ich voličmi.
      Viď napr.
      http://www.afdbayern.de/richard-sulik-nur-die-afd-kann-die-euro-retter-stoppen/

    • Ad1. Nedostatok vzdelania chýba leda tak tebe. Psychopatia sa na prope rozoberá od roku páne, to že si s nimi na blogoch nedávno „objavil Ameriku“ a teraz máš nového univerzálneho žolíka, ktorý ti komfortne vysvetľuje všetky svetové neduhy je len tvoj problém.

     V prvom rade nebol by som si taký istý, že psychopatiu spôsobujú čisto iba gény. V niektorých prípadoch to je pravda, ale všetky? Pochybujem. Poznám dokonca aj z vlastnej skúsenosti človeka ktorý v detstve určite psychopatom/sociopatom nebol, no teraz má všetky symptómy, pravdepodobne kvôli kontinuálnemu psychickému týraniu (stratil úplne schopnosť empatie a citov). Výskum v tejto oblasti je stále len v začiatkoch a nie všetky (potencionálne) faktory kauzality sú podchytené. Lenže môj príspevok aj tak nebol o psychopatoch (referencia predtým bola skôr obrazno-rečníckeho charakteru, než diagnostického), ale o ľudskom správaní v danej spoločnosti vo všeobecnosti. Psychopatov je smiešne malé percento v porovnaní s celkovou ľudskou populáciou, napriek tomu to čo zažívame v kapitalizme sa nedá nazvať inak ako antispoločenskou epidémiou. Pre tvoje vysvetlenie všetkých problémov v tomto systéme by musel byť psychopatom každý druhý človek, čo je nezmysel. Na to aby si dostal sebeckého jedinca hľadiaceho na svoj vlastný osoh, osierajúceho druhých nepotrebuješ hneď psychopatiu, stačí adekvátne prostredie ktoré ho k tomu správaniu tlačí. Kapitalizmus kde vládne logika ala „keď ho neošklbem ja, ošklbe ho konkurencia“ je presne takýmto prostredím.

     Ad2: Trochu krkolomne som to sformuloval, 17. storočie: nebavil som sa už o Smithovi ale o kap. ideológií aplikovanej v praxi. Hovorí ti napríklad niečo Východoindická spoločnosť + doba ich vzniku?

     „Modern capitalism didn’t arise until the early modern period, between the 16th and 18th centuries, when merchant capitalism and mercantilism were established.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_capitalism)

     V dobe Smitha bol už kapitalizmus „v plnom prúde“ on ho iba transformoval do filozoficko-teoretickej roviny, nevymyslel ho, tak ako Marx nevymyslel komunizmus (čo dokonca ani mnoho tzv. vzdelancov nevie). Ale dávam ti za pravdu v jednom, diskutujeme v 2 rôznych vedomostných úrovniach.

     • “ Ale dávam ti za pravdu v jednom, diskutujeme v 2 rôznych vedomostných úrovniach.“

      A nie len to, milý „Nithus“.

      Diskutujeme na rôznych leveloch inteligenčno-intelektuálneho,
      ako aj
      LOGICKÉHO potenciálu.

      To znamená, že aj keď si niektorí jedinci aj naštudujú určité
      vedomosti,
      INTERPRETUJÚ ich idiotsky. Bazírujú na irelevantnom,
      nechápu podstatné, atď.

      Ale, kto už môžme za čo, nič si z toho nerob, príroda je na vine, že bola v tomto smere nespravodlivá, že ?

     • Na počudovanie, naprosto súhlasím s celým príspevkom ktorý si práve napísal. Myslím, že aj ostatní diskutéri začínajú byť svedkami pravdivosti tvojich viet. Ten rozdiel je priam priepastný.

     • Pri tých psychopatoch by som poznamenal, že existujú psychopati na ktorých ste obaja zabudli – tzv. sekundárni psychopati, teda vytvorení cez rôzne „skupiny“ a tých vôbec nieje málo. Sekundárni psychopati sú niesú osobnostne narušení ale sú to zdraví ľudia, ktorí vstupujú do rôznych siekt, zoskupení, gangov, pol. strán atď.. Pričom schopnosť empatie im nechýba. Avšak vplyvom psychopaticky pokrivenej etiky,/ ktorú tieto skupiny vedené vždy výlučne plnohodnotnými psychopatmi, / takýmto spôsobom prijímajú a preberajú od svojho vodcu, sa stávajú aj normálni ľudia druhotnými psychopatmi. Takýmto spôsobom a vytváraním sekundárnych psychopatov sa ovláda celá ľudská spoločnosť. A áno svojim spôsobom može byť každý človek aspoň raz v živote sekundárnym psychopatom, stačí že sa fanaticky chytí nejakej sekty, združenia či názorového prúdu a všetky fakty a názory iných strán vyblokuje len aby bol podobný tej svojej skupine do ktorej chce tak zapadnúť.

   • Vazeni,
    vy na tejto stranke mate svoj svetonazor zalozeny na par zakladnych presvedceniach, a pokial niekto povie nieco ine tak na neho skocite ako dive psy…
    Takze mam dojem ze:
    – nemate radi kapitalizmus (prepokladam ze ste poriadne nezazili socializmus a vladu komunistov, potom by ste pravdepodobne hovorili inak) – musim povedat ze Marx by s vas mal radost
    – zo zasady nemate radi USA, celu zapadnu europu a podobne – opät, ste asi nezazili nadvladu Rusov – potom by ste sa asi nestazovali nad „nadvladou“ EU alebo USA, budete asi mladsie rocniky…
    – nemate radi zidov, ktory prepokladam ovladaju podla vas cely svet
    – zo zasady neverite ziadnym oficialnym spravam a nazorom na situacie – verite len svojim pohladom na situacie ovplyvnenym vasim pohladom na svet (samozrejme tym najspravnejsim)
    – verite konspirativnym teoriam (9/11…)
    – podla reklam na knihy na tejto stranke neverite asi ze bol holokaust, Srebrenica a pod, vsetko su to len medialne podvody….
    – pravdepodobne nemate dost penazi lebo v vasich uvah priam srsi nenavist k tym co ich maju – klasicky pripad komunistickej ideologie

    Vasim debatam o tom kto je psychpat a suvis s kapitalizmom by sa mal venovat nejaky psycholog – bola by to dobra vyskumna praca co ludia dokazu popisat na tuto temu a v akych suvislostiach – mne pripadate psychopati trochu vy…

    Vy si vravite ze mate necenzurovane spravy a uvahy ale mne to pripada ze vase uvahy su znacne zvlastne a dost strelene – samozrejme vsade su konspiracie a vladcovia sveta su prehnity… a podobne….

 3. Kapitalizmus zahynie pretoze sa plynulo meni na nekapitalizmus.Straca postupne svoj zkladny princip konkurenciu a s tym suvisiacu spatnu vazbu.Iny Brit,James Watt, nam to pred par storociami vysvetlil..Stary dobry trh s konkurenciou funguje tak na Mileticovej ale ak ideme hore po hierarchii kapitalizmu tak sa straca spatna vazba a tym aj konkurencia.Inak povedane funguje to iba na najnizsej urovni spolocnosti.
  Ugoloo nehnevaj sa ale skus porozpravat tu pohadku o volnom trhu a o „zdravom konkurencnom prostredi“ , ktore „zohladnuje potreby ludi“ mamutim svetovym bankam.
  Aj ja by so doporucil precitat si nieco od alebo o G.Federovi pripadne dalsich podobnych autorov.
  Hitlerov priklad hospodarskeho zazraku nie je jediny

  • Ale milý „natral“, ja predsa nehovorím o poslednej deformácii kapitalizmu,
   ktorý
   sa nedá inak nazvať, ako “ psychopato-lizmus“.

   Ak niekto obviňuje z istých neduhov kapitalizmus, mal by si uvedomiť,
   že
   to nie sú charakteristické znaky kapitalizmu, ale „PSYCHOPATO-LIZMU“ !!!

  • Som potešený obnovením propu a aj diskusiou, ktorá tu prebieha, a ktorá je poučná. Dovolím si len malú opravu: bohužiaľ, ani na Miletičovej nefunguje trh. Vysvetlím:
   1/ viac ako polovica predavačov nie sú producenti, ale priekupníci- toto do značnej miry popiera zmysel trhoviska. Ale čo je v kontexte tejto diskusie dôležitejšie:
   2/ Ceny na Miletčke neurčuje trh, ale trhovisková mafia, ktorá na daný deň určuje (veľmi úzke) rozpätie, v ktorom sa ceny sa dné druhy tovrov môžu pohybovať. S týmto nepohla za 20 rokov žiadna rejná správa, žiadna polícia, jednoducho sa ukazuje, že regulačné orgány sú aj na takúto primitívnu úlohu – t.j. urobiť poriadok s trhoviskovou mafiou – neschopné, resp,. skorumpované.

   • RE : Sinuhe 2. September 2013 at 0:08
    __________________________________________________________

    Ano, presne tak, ako hovoríš :

    „……regulačné orgány sú aj na takúto primitívnu úlohu – t.j. urobiť poriadok s trhoviskovou mafiou – neschopné, resp,. skorumpované.“
    Ano,
    a preto, štát by mal dať ruky preč od akýchkoľvek zásahov do hospodárstva
    a
    nechať ho regulovať trhom-jeho „invisible hand „, ako to hovorí Adam Smith.

    Lenže, potom by globalizovaná Mafia psychopatických podvodníkov,
    ktorí
    ovládli svet cez finančníctvo, ťahala za kratší konec.

    Preto, sa cez EU snaží svojimi starými, dobre osvedčenými metódami
    bojovať proti klasickému kapitalizmu
    a
    rada by nastolila celosvetovo MODRÝ socializmus. !!!

    Jediný systém, kde sa jej dobre darí,
    pretože,
    ako ukazuje princíp EUROVALU, zisky sú privátne-straty štátne !!!!!!

    Preto tá snaha očierňovať kapitalizmus aj tu na „prope“,
    čím
    sa ukazuje, komu vlastne patrí a komu „PROP“ slúži :-))

 4. A ešte dopĺňam môj príspevok z 29. August 2013 at 13:35 nasledovne:

  Je len na počudovanie, že portál, ktorý si hovorí, že je „PROTI PRÚDU“
  neoceňuje a neinformuje o viac o SULÍKOVI,
  ktorý
  aj s Galkom, sú JEDINÍ slovenskí, naozaj proti prúdu plávajúci politici.

  • Vďaka Bohu za to, že ich nechávajú bokom. Riško nech je radšej ticho, ako mu poradila Ivetka. 🙂

   • A to je čo za argument ? Ivetka, tá trápna a bezcharakterná figurka môže tak radiť možno takým niktošom, ako si ty, nie Sulíkovi,
    jedinému,( okrem Galka),
    „proti prúdu“ plávajúcemu politikovi na slov.politickej scéne.

    Ak to portál „proti prúdu“ nevidí, tak zjavne pláva s prúdom, proti ktorému
    pláva Sulík !!!

    • Sulík považuje úrok za nevyhnutný ako kyslík. Tam jeho mozgové schonosti končia. Robí si na populárnom antieurohujerizme image, to je všetko. Neviem, či ho mám zaradiť medzi genetických, alebo sekundárnych psychopatov, v tomto momente ma to moc netankuje. Stačí mi ignorovať ho.

     • Úrok je problém ? No, tak požičaj mi napr.sto tisíc len tak,
      bez úroku.
      Prečo by si to mal robiť len tak, veď nesieš riziko, že tie peniaze
      viac neuvidíš.
      Alebo ?

      A ďalej, ja z tých sto môžem spraviť napr.päť sto.
      Lenže…….
      bez tvojich sto by to nebolo možné.
      Nezaslúžiš si
      aspoň nejaký podiel na mojom úspechu, ktorý si mi tvojou pôžičkou umožnil ?
      A
      to je ten úrok !!!

      Ja stále nechápem v čom je úrok problematický ?!

     • Ty , veľké NIČ,zjavne v službách EURO-PSYCHOPATOV,
      ty môžeš Sulíka ignorovať,
      stačí, že si ho váži
      napr. nemecká ELITA .

     • Otázkou je, koho pokladáte za elitu. Tú slobodomurármi prelezenú bandu kvázi ekonómov? Alebo ich rovnako červivú vládu? Nemci by si mali vážiť nie Sulíka, ale svojich ekonómov spred približne 80-tich rokov a pozorne si naštudovať, čo urobili, aby Nemecko vytiahli z hnoja, v ktorom vtedy bolo. A z toho by si mal brať príklad aj Sulík. Ale toto on neurobí. Je totiž rovnakou bábkou na špagátiku „medzinárodného“ kapitálu, ako všetci ostatní. Jediný rozdiel medzi nimi je iba v tom, že každý lobuje za „svoju“ finančnú skupinu. V konečnom dôsledku to pre občana vyjde rovnako – bieda a zmar.

 5. … strata času

  • RE: osmoza 2. September 2013 at 7:50
   ______________________________________________________________
   „Otázkou je, koho pokladáte za elitu. Tú slobodomurármi prelezenú bandu kvázi ekonómov? Alebo ich rovnako červivú vládu? “

   Nie, tých nepovažujem za elitu, ale za morálny odpad nemeckej spoločnosti,
   ktorý od WW II ovláda Nemecko pomocou globalizovanej Mafie psychopatov.
   ______________________________________________________________
   A keby si mal rozhľad, tak by si vedel, že novozaložená nemecká strana
   AfD -alternatíva pre Nemecko,
   práve proti takým bojuje.

   To je totiž tá pravá ELITA nemeckého národa.

   Tu je ich strana, kde si môžeš prečítať aj ich volebný program, ktorého hlavným
   bodom
   je boj proti MEGAPODVODU zvanému Euroval, proti ktorému bojuje aj Sulík,
   a preto ho pzývajú na ich prdvolebný boj.

   https://www.alternativefuer.de/partei/wahlprogramm/

   • Ugoloo nehnevaj sa na mňa, ale človek ktorý podporuje LGBTI cez buzerantov nie je pre mňa elita. A nie EUROVAL je megapodvod. To je celá EURÓPSKA ÚNIA. A jej súčasťou je taký malý podvodík zvaný euroval. A s ním Sulík nesúhlasí. Ovšem s EÚ ako takou v tomto zložení nemá problém.
    Vieš čo ti poviem? Sulík je psychopad.

    • Milý „oli 63“,

     najprv by si si mal vygooglovať, čo to vôbec psychopat
     je.
     Keďže ani nevieš, ako sa to slovo píše, ťažko budeš vedieť chápať jeho obsah.
     Skús si prečítať toto:
     http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm
     Ale,
     ak je pravdou, že psychopati ovládli svet,
     viď:
     http://www.cez-okno.net/clanok/ponerologia/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu-svetu
     alebo
     http://na-severu.blogspot.de/2009/09/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu.html,
     tak
     potom, by si musel Sulík s nimi dobre rozumieť a nie naopak,
     on
     sa stavia verejne a otvorene, proti výplodom ich chorých,
     PSYCHOPATICKÝCH mozgov,
     akým
     výplodom je napr. EUROVAL, vymyslený nimi na OKRÁDANIE
     somárov, ktorí na to naletia !!!!

     A tiež by si mal vedieť, že znakom psychopata je jeho patologické
     KLAMANIE, KRADNUTIE a PODVÁDZANIE,
     čo
     o Sulíkovi nemôžu tvrdiť ani jeho najväčší nepriatelia.

     Fakty totiž hovoria o pravom opaku !

     Tak aspoň uvažuje zdravý mozog schopný elementárneho logického myslenia, vieš ?

     • Dovolím si niekoľko postrehov. „potom, by si musel Sulík s nimi dobre rozumieť a nie naopak“ – toto tvrdenie je založené na predpoklade, že psychopati si musia nevyhnutne navzájom rozumieť, čo je nezmysel.

      Sulík sa nestavia proti psychopatom ako takým, ale iba proti jednej, jedinej položke – eurovalu. S ostatnými (psycho) zločinmi problém príliš nemá. LGBT agenda, omamné látky, činnosť banksterov, žiaden problém.

      „znakom psychopata je jeho patologické KLAMANIE, KRADNUTIE a PODVÁDZANIE“ – zdá sa, že sám ste si nepozrel definíciu psychopata. Obzvlášť to kradnutie je riadne, ale naozaj riadne pritiahnuté za vlasy. Čím netvrdím, že žiaden psychopat nekradne. Ale si v rovnakej miere, ako zvyšok populácie.

     • Milý psychopat Ugoloo. Pred časom som to zosumarizoval:
      http://www.protiprudu.org/pomocka-na-urcenie-pcl-psychopatickej-poruchy-osobnosti/

      A to je posledná moja reakcia na teba.Zbohom

 6. X krát to isté a vždy inak.
  Deformácia,degenerovanie, manipulácia to boli a sú „nástroje trhu“. Pokiaľ bude človek dostatočne chamtiví prežijú !
  Adminovi patrí vďaka za to čo robí a všetci infiltrátori ktorý majú potrebu alebo musia nahlodávať tento portál – sledujem Vás…

  Váš veľký brat

 7. Nie tulák, to nie je tak,mýliš sa.

  Deformácia,degenerovanie, manipulácia to nie sú “nástroje trhu”,
  ale nástroje PSYCHOPATOV, ktorými manipulujú tak trh,
  ako aj verejnú mienku !!!

  Čerstvý príklad sú napr. dezinformácie o nasadení chem.zbraní v Sýrii.
  Prečítaj si
  napr- http://www.zvedavec.org/komentare/2013/08/5632-jak-americane-falsuji-informace-pred-utokemna-suverenni-staty.htm

  Inak, k tvojej vete:
  „Pokiaľ bude človek dostatočne chamtiví prežijú !“ poznamenávam,
  že
  slovenská gramatika hovorí, že človek je chamtivý (Y), chamtiví (I)sú ale ľudia.

  Ak niekto neovláda ani základné pravidlá gramatiky, ako by mohol rozumieť tomu, čo je trhové hospodárstvo, čo je kapitalizmus , že ?

 8. Ugoloo
  Ďakujem za upozornenie, doučím sa pravopis.
  „ako by mohol rozumieť tomu, čo je trhové hospodárstvo, čo je kapitalizmus , že“ ? Dobre máte pravdu..
  Môžete mi to prosím vysvetliť? Chcem Váš názor. Kadejaké linky a neviem čo, to si nechajte. Prosím poučte ma, povedzte z pohľadu niekoho kto tomu rozumie.
  Ďakujem

  • Ale tak to snáď nemyslíš vážne. Ja ti mám vysvetľovať elementárne znalosti,
   ktoré
   patria k všeobecnej inteligencii ? Čo sme v pomocnej škole ?

   Si taký ťažkopádny, že keď si to vygoogluješ, tak tomu nerozumieš, či ako ?

   Ak je to tak, daj konkrétne otázky, čo ti je nejasné.

 9. Nemôžem, alebo nedokážem posúdiť svoje elementárne znalosti. Pripomína mi to román HLAVA 22.
  No napriek tomu mám otázku: “ V rámci podriaďovania sa princípu, ktorý je umelo vytvorený a prispôsobovaný danému prostrediu sociálnych skupín sa jednotlivci a samozrejme väčšina necháva strhnúť masou za jediným účelom prospechu resp. iného zvýhodnenia v rámci sociálnej skupiny.
  Ako pristúpiť k problematike trhové hospodárstvo – kapitalizmus v rámci sociovplyvov na jednotlivé obdobia s dopadom na budúcnosť a sociálne vrstvy?
  A následnou dôveryhodnosťou zmanipulovaného sociálneho prostredia, ktoré obhajcovia predkladajú vo forme dogmy pre masy?
  V takom to prostredí je jedno ako sa nazýva, jedinci chápu „svoj“ postoj ako jedinečný, ich vlastný individualistický s ktorým sa stotožnili v rámci „svojho“ sociálneho statusu a potrebou individuálnej expanzie.

  • Nejako si to blbo odkiaľsi opísal a ani sám nevieš čo sa chceš opýtať.

   Povedal si, že máš otázku, ale dal si dva otázniky, takže ktorú otázku máš na mysli ? :-))

   Ale skúsim ti napriek tomu odpovedať.

   Môj univerzálny recept na všetky spoločenské neduhy je tento:

   Biologické rozmnožovať sa človeka, by malo byť zákonom regulované.
   A síce v tom smere,
   že by mala byť zohľadnená realita vývoja ľudskej spoločnosti.

   Dnešný status quo, ako aj prognózy vývoja hovoria jasnou rečou,
   a síce,
   že civilizovaná ľudská spoločnosť prechádza zo štádia PRACOVNEJ spoločnosti
   do štádia spoločnosti VEDOMOSTNEJ.

   V dôsledku toho, nie sú potrební už natoľko ľudia pracujúci rukami,(blbovia, ktorí sa nevedia učiť)
   ale stále viac ľudia pracujúci mozgom.
   A
   preto, by malo byť rozmnožovanie sa tak regulované, že bezhlavé biologické množenie sa
   na úrovni zvierat by nemala spoločnosť pripustiť.

   Ak by sa rozmnožovali len jedinci s určitým inteligenčno-intelektuálnym potenciálom,
   nevznikali by BLBOVIA , ktorých môžu PSYCHOPATI ľahko manipulovať
   rôznymi dogmami, demagógiami a pod.,
   pretože
   sami nie sú schopní vlastného úsudku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Dúfam, že tým sú tvoje otázky v podstate zodpovedané :-))

 10. Z doterajšej debaty k tomuto článku, kde vlastne bojujem “ proti všem“.
  mám dojem,
  že „PROP“ pláva až veľmi dobre s prúdom a v žiadnom prípade proti nemu.
  Čo
  sa týka napr. Sulíka,
  ktorý
  si svojim nekompromisným a nekorupčným postojom pohneval v prípade Eurovalu,
  globalizovanú Mafiu PSYCHOPATOV,
  platení diskutéri na „prope“
  sú si zajedno s tými v oficiálnych médiách, financovaných psychopatmi.

  A to je viac než podozrivé !!!

  A,
  usudzujúc podľa ich inteligenčno-intelektuálneho potenciálu,
  rovnako sú vyberaní medzi absolventmi
  POMOCNÝCH ŠKôL !

  Dá sa s veľkou pravdepodobnosťou preto usudzovať, že sú to tí istí , ktorí diskutujú tam, ako aj tu !

  Že by duševní ubožiaci, sfanatizovaní „ANTIFÁCI“? :-))

  • Prečo bojujete „proti všem“? Choďte na SME, tam vám možno zatlieskajú. Môj názor je, že Sulík pláva po prúde a cíti sa pri tom veeeľmi dobre. Je to iba taký malý poskok mafiánskych finančných skupín a keď si ho niektorá zavolá na koberček, dobre že na kolenách nepribehne. A ešte sa nechá nakrútiť na kameru… Toto je ten „inteligent a hrdina“.

   • Diskutovať na SME nemôžem, odtiaľ ma už vyhodili, nejako sa moje príspevky „NIEKTORÝM“ nepozdávali :-))

    Poslednou kvapkou, ktorou sa prelial kalich ich trpezlivosti,
    bolo moje citovanie českého neurobiológa MUDr. Koukolíka o pschopatoch
    http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm
    a
    myslím, že konkrétne tieto vety sa im nepáčili:

    1.
    „Lhaní. Bez ostychu se dopouštějí lží. Patologické lhaní ve vlastní prospěch. Psychopat bude do „roztrhání těla“ tvrdit evidentní lež.“
    2.
    „Tam, kde by zdravého člověka fackovala hamba, tam je psychopat povznesen, stále lehce nad věcí.
    BEZOSTYŠNE KONSTRUUJE MINULOST dle vlastní fantazie.
    A
    VE SVUJ PROSPĚCH !!! “
    ________________________________________________________
    Nechápem, kto sa tým mohol cítiť dotknutý:-))

    No a čo sa týka Sulíka, to, čo si napísal, to je absolútne, psychopatické KLAMSTVO.
    A
    okrem toho, to nemá LOGIKU,
    pretože,
    FAKTY tvoje tvrdenia vyvracaju :

    “ Je to iba taký malý poskok mafiánskych finančných skupín a keď si ho niektorá zavolá na koberček, dobre že na kolenách nepribehne. “
    —————————————————————————————–

    Ak by to tak bolo, tak je doteraz predsedom parlamentu a stranu by mu neboli zvnútra rozložili.
    Opačne, ešte by mu nafaľšovali viac % ako získal vo voľbách.
    Svojich ľudí mafiánske skupiny predsa kryjú – viď kauza GORILA !!!
    Na svojho človeka
    by predsa
    neboli umelo našili kauzu „Kočner“ a médiá by neboli robili z toho také haló,
    obzvlášť keď
    Kočnerovo osobné priateľstvo s GP Trnkom, návštevy u Radičky,
    alebo Flašíkovej
    nikomu nevadia !!!!

    Má to logiku, alebo nie ?

    Preto, normálne fungujúci ľudský mozog by nemohol vypotiť to, čo si ty napísal.
    Ledaže, je ten mozog za to PLATENÝ, aby vypisoval psychopatické KLAMSTVÁ,
    ktorým
    by neuverili ani Dežo s Araňou :-))

    Ale, to už nikoho neprekvapuje, tak psychopati zhovaďujú svojich odporcov.
    Napr. teraz bájkami o Assadovi, ktoré sú tak naivne a okato nelogické,
    že
    človeku stojí nad tým rozum, ako to nemôže byť niekomu trápne.
    Rovnako,
    ako ten, poznáš ho , že „9/11“, ten je tiež dobrý, že ?

    No a ten o Sulíkovi môžeš kľudne k nim zaradiť :-))

    Len sa čudujem, že ti nie je trápne, robiť zo seba IDIOTA.
    No,
    keď dobre zaplatia, prečo nie, že ? Alebo, že by z loyality voči svojim súkmeňovcom ?

    Pevný charakter , ako má Sulík ani logické myslenie, nie sú každému dané.
    Čo už narobíš,
    kto už môžme za čo, príroda je na vine, že ?

    • Opäť chybný predpoklad „Na svojho človeka by predsa neboli umelo našili kauzu “Kočner” a médiá by neboli robili z toho také haló“. Akosi automaticky predpokladáte, že mafiánske skupiny medzi sebou pestujú mier a lásku a nažívajú v svornej družnosti. To nie je pravda. Je to džungľa, kde silnejší mafián (psychopat) požiera slabšieho. Takže sú to iba vaše domnienky a nie fakty. To, že Kočner chodil za Radičovou a nehovorí sa o tom, to ešte neznamená, že Sulík je z obliga. Znamená to iba jediné – že Sulík je pešiakom, ktorého možno obetovať – teda malý poskok mafiánskych skupín – a teda potvrdzuje môj názor.

     • 1.
      „Akosi automaticky predpokladáte, že mafiánske skupiny medzi sebou pestujú mier a lásku a nažívajú v svornej družnosti.“

      Ad 1.
      Jasné, že mafiánske klany medzi sebou bojujú.
      Nie len v Amerike, čo vieme aj z histórie,,
      ale dokonca
      aj na Slovensku. Najlepším príkladom je kauza Gorila,
      kedy to vraj
      Weissovci hodili z pomsty na net , pretože im vraj Penta vyfúkla
      nejaké štátne zákazky,
      t.j. zákazky na OKRÁDANIE slušných a dane platiacich občanov.

      Ibaže……..

      Sulík je sám vojak v poli, za ním nestojí žiaden klan.

      On sa ako jedinec opovážil postaviť proti megapodvodu,
      akým je
      Euroválov pre večne patologicky nenažraté svine.

      A že ešte aj na takom „prope“ je on ten najhorší a nie tí,
      ktorí
      odsúhlasili Euroválov, alebo tí,ktorí sú zapletení do kauzy Gorila,
      alebo Miklošova “ diamantová baňa“, platinove sitka, rozkrádačky na MVO, atď….
      to už
      hovorí samo za seba.

      2.
      „Znamená to iba jediné – že Sulík je pešiakom, ktorého možno obetovať – teda malý poskok mafiánskych skupín…..“

      Ad 2.
      Kde je tu LOGIKA ? Za čo by ho mali obetovať ?

      Uveď dôvod!!!

      A ako to, že všetci politici, okrem Sulíka, súhlasili s megapodvodom „Euroválovom“ ?

      Väčšina z nich má maslo na hlave, nejaké rozkrádačky,
      ako správni mafiózi,
      preto
      si to nemohli dovoliť čo Sulík -nemohli odmietnuť Euroval,
      pretože
      sú VYDIERATEĽNÍ.

      To hovorí elementárna LOGIKA zdravého rozumu.

      Samozrejme, že logika psychopatického rozumu má inú logiku,
      zvrátenú- stačí sa pozrieť, ako funguje podľa nej svet !!!

     • Skúsim ešte raz a naposledy. Dúfam, že dostanem rozumnú a logickú odpoveď aspoň na niečo. Mimochodom, orientovať sa v tak roztrhanom texte, aký tu dávate, to je katastrofa. Cieľom je zabrať čo najväčšiu plochu stránky alebo len ukazujete plynulosť svojho myslenia?

      1. Sulík je sám vojak v poli, za ním nestojí žiaden klan.

      To je vaše názor bez akéhokoľvek dôkazu. Bol u Kočnera? Bol. Prečo? To ja neviem, ale ak by si ma taký mafián zavolal, iste by som tam nešiel.

      2. Že sa postavil proti Eurovalu, to je síce pekné, ale nedostačujúce. Prečo sa nestavia aj proti samotnej EÚ, homosexuálom, drogám, Gorile, korupcii, rozkrádaniu majetku vo vlastníctve štátu? Je za jednu vec – v čom s ním súhlasím – ale zároveň je za mnoho iných, s ktorými súdny človek súhlasiť nemôže. A toto je prípad v podstate ľubovoľného politika.

      3. Na prope som si nevšimol jediný (!) text, ktorý by osocoval Sulíka. Zato som tu našiel tieto pozitívne:
      http://www.protiprudu.org/zasadny-prejav-r-sulika-ku-sialenstvu-menom-euroval/
      http://www.protiprudu.org/palenie-vlajky-eu-policia-a-prokuratura-zrejme-nepochopili-pohnutky-obzalovanych/

      4. Sulíka (zatiaľ) neobetovali. Jasne som napísal, že Sulík je pešiakom, ktorého možno obetovať, a nie, že ho obetovali. Časovanie, gramatika, význam – treba si to všímať. A iste uznáte, že ja teraz neviem za čo ho raz môžu obetovať. Jednoducho asi preto, že tak to bude pre nich výhodné.

      5. Sulík nie je vydierateľný? Opäť to je iba názor bez akéhokoľvek dôkazu. Hádžete tvrdeniami bez rozmyslu či dôkazu.

      Týmto som skončil v neplodnej diskusii. Len aby bolo jasné, každý jeden politik je lump už z princípu, takže toto nie je len o Sulíkovi. To, že je možno trocha menej zasvinený ešte z neho nerobí čistého, len menšieho lumpa. A keď ste doňho zamilovaný, prosím, vaša voľba. To ale neznamená, že ho budeme milovať všetci.

 11. Ugoloo

  Opísal som to z humoristického časopisu.

  Na moju prvú časť otázky nie je možné odpovedať jednoznačne. Dá sa viesť len diskusia. Tým to sa zaoberajú všetky privilegované skupiny ktoré sa pokúšajú navodiť tento, stav občas úspešne niekedy nie. V princípe sa vychádza z nejakého systému do ktorého treba vnútiť leadrov, umelcov atď a potom sa pridajú aj ostatné masy čo je vlastne vplyv sociálneho prostredia na všetko od myslenia,ekonomiky,politiku až neviem kam.
  Slovensky – ovce opakujte po mne! To je zároveň dodatok druhej časti.
  Koniec je vlastne pre pochopenie, (niekto nepochopili) že človek stotožňujúci sa so systémom sociálnou vrstvou, v rámci svojho sociálneho postavenia ide s PRÚDOM a jeho názor je vlastne len parafrázovanie názorov skupiny, resp.leadrov s ktorou sa stotožňujú!
  Nespochybniteľným faktom zostáva vlastný individualizmus postavený na nenaplnených vnútorných potrebách ktoré si indivíduum kompenzuje verbálnymi útokmi, aj na verejných portáloch.
  A ja dúfam že platený prípadne inak partipujúci, budú nás čím ďalej tým menej obšťastňovať za čo im budem aspoň ja, veľmi vďačný.
  Amen

 12. RE : osmoza 4. September 2013 at 16:29
  _____________________________________________________________
  Ad 1.
  Ty si obvinil Sulíka. že je malý poskok mafiánskych skupín .
  Bez akéhokoľvek dôkazu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Kauza „Kočner“ nie je dôkazom, pretože z nej nevyplynuli žiadne poznatky,
  ktoré by nasvedčovali na nejakú Sulíkovu mafiánsku trestnú činnosť.
  Na rozdiel
  od priateľstva Kočnera s GP Trnkom, viď napr. kauzu „Glacehouse“.

  Zapamätaj si:

  V intenciách stredoeuropskej civilizačnej kultúry, do ktorej patrí aj právna kultúra,
  bazírujúca na rímskom práve, platí PREZUMPCIA NEVINY
  a preto,
  dôkazy musí podať ten, kto OBVIŇUJE !!!!
  Nikdy si nepočul, že prokurátor musí podať jednoznačné dôkazy trest. činu,
  a NIE obvinený musí dokazovať svoju nevinu ??????

  Ak ja tvrdím, že Sulík je sám vojak v poli, a že za ním nestojí žiaden klan,
  ja to nemusím dokazovať,
  pretože, ja ho z ničoho neobviňujem,
  ale
  TY musíš podať logický, relevantný a nevyvrátiteľný dôkaz,
  ak ho obviňuješ z príslušnosti k nejakému
  mafia-klanu. !!!!

  Tvoje blbostičky, na úrovni žiaka pomocnej školy :
  „Bol u Kočnera? Bol. Prečo? To ja neviem, ale ak by si ma taký mafián zavolal, iste by som tam nešiel“,
  nie sú
  žiadne dôkazy, ale iba tvoje subjektívne dojmy, vieš ?

  _____________________________________________________________ Pretože ti chýbajú elementárne znalosti, ktoré patria k všeobecnej inteligencii ,
  dobre si to zapamätaj, aby si sprostý neumrel, :-))
  _____________________________________________________________Ad 2.
  „Prečo sa nestavia aj proti samotnej EÚ, homosexuálom, drogám, Gorile, korupcii, rozkrádaniu majetku vo vlastníctve štátu?“

  a)
  A prečo by sa mal stavať aj proti samotnej EU ? Postav sa ty, ak sa ti to nepáči.
  Sulík len žiada, aby EU dodržiavala pravidlá hry, ktoré si sama stanovila !

  b)
  Prečo by sa mal stavať proti homosexuálom ? Prečo by ich bolo treba DISKRIMINOVAŤ,
  veď oni za to nemôžu, že majú vadnú chromozómovú väzbu, oni si to nevybrali,
  príroda je na vine.
  To sa môže stavať potom aj proti rodeným invalidom a pod.
  To je ten LIBERALIZMUS, ak by si nevedel.
  c)
  A čo sa týka rozkrádania štátneho majetku, bol to práve Galko
  zo Sulíkovej SaS,
  ktorý
  podal trestné oznámenia za rozkrádačky na MVO. Žiadna iná strana !!!
  A
  Euroval, proti ktorému sa Sulík postavil, to nie je vlastne
  tiež rozkrádanie štátneho majetku –
  ich daní , ktoré by inak mohli slúžiť občanom ????

  Ad 4.
  „Časovanie, gramatika, význam – treba si to všímať. “

  Ano, mal by si pozorne čítať to, k čomu sa vyjadruješ, aby si nevyznel ako blb !!!

  Ja netvrdím, že ho obetovali, ale sa pýtam v konjuktíve :

  “ Za čo by ho mali obetovať ?“

  A keď to nevieš, tak netliachaj do vetra blbosti,

  Ad 5.
  “ Sulík nie je vydierateľný? Opäť to je iba názor bez akéhokoľvek dôkazu. Hádžete tvrdeniami bez rozmyslu či dôkazu.“

  Opakujem, ak tvrdíš, že Sulík je vydierateľný, to je určité obvinenie
  a
  dokázať to musíš ty, nie ja !!!
  Viď bod Ad 1.- prezupcia neviny znamená, pokiaľ to ty nedokážeš, nemôžeš to tvrdiť !!!!
  Ledaže by si bol psychopat, ako tí, ktorí bez relevantných dôkazov obviňujú Assada.
  _____________________________________________________________

  A čo sa týka plodnosti, alebo neplodnosti diskusie, pre mňa je to dobrý pocit,
  že
  nejaký blb sa niečo múdre odo mňa dozvedel a, ak to pochopil, aspoň celkom sprostý neumrie :-))

  • No, hlupáčik „osmoza“ dostal si rozumnú odpoveď ? Len či ju pochopíš,
   obávam sa, že
   to presahuje kapacitu tvojho inteligenčno-intelektuálneho potenciálu :-))

 13. Ten článek je naprosto vadný

 14. V antickych astronomiach Vychod vzdy bol a je CERVENY a Zapad MODRY…A s nimi su tu aj dva extremy,komunizmus a kapitalizmus,okradanie cloveka clovekom a clovekom cloveka…Maju aj take strany,Cervenych Republikanov a Modrych Demokratov,ci Labour Party a Torryovcov,a podobne…Iny zasa nosia zo zasady cervene a modre kravaty…Medzi tymito extremnymi farbami je biela…Mnoho krajin ma tieto farby na statnych zastavach ktore symbolizujuastronomicke udalosti…Takze aj my tapame medzi oboma extremami…Jedinou,a to strednou cestou je SOCIALIZMUS,ktory este zrejme nikde nebol,len sa s nim experimentovalo,aj s odchylkami ako „narodny;ci s ludskou tvarou“ a podobne… Ma to byt ekonomicky system v ‚zlatom veku’…Cina si hovori ze je Risou stredu(Chung-kuo),a bude to zlta rasa co povedie svet v zlatom veku…Cina je teraz v skutocnej „perestroike“. Ma komunisticku vladu a surovy kapitalizmus v ekonomike…Cestou RCI(Radia Cina International v 43 jazykoch) deno-denne hlasa do sveta ze buduje ‚Harmonicku spolocnost’…Cina je medzi Europou a Amerikou…Riadia sa Tao-chodom nebies,a knihou I-ching,knihou zmien vo svete-tak ako sa riadia nimi aj slobodomurarske vlady sveta,posunuc ZSSR do Bruselu a pozitivny pol,USA do Ciny…V EU su najsilnejsou politickou stranou a skupinou prave ‚Socialisti‘,no nemaju zmysel pre Cinsku filozofiu a myslenie,su to sebecky materialisti-mamonari a rozkradaci celej Europy…A nas ‚zmiesany svet‘ hlada a chce TRETIU CESTU,prec od komunizmu,ale aj spinaveho kapitalizmu…A treba nam spomenut aj Inkov a ich ‚maly zlaty vek‘ plny zlata,ako aj to ze to boli Prvy anticky ‚SOCIALISTI‘ terajsieho „5.veku nasho Slnka“…No nez nastane novy ‚zlaty vek‘,pride OCISTEC ZEME,ktoreho farbou je BIELA…EU ma sice 12 pozlatenych hviezd,no necaka ju ziadna ‚zlata buducnost‘,rozpadne sa…Pocas galaktickeho zoradenia sa Slnka s Ciernou dierou,ked nas solarny system bude prekracovat galakticky rovnik…Pride k prepolovaniu Slnka,ako aj Zeme…EU zastava ma 12 hviezd-domov zodiaku v KRUHU,ktory znazornuje 13,neoficialny dom zodiaku,Ciernu dieru a nej zoradene aj nase Slnko…Sipky Strelca,ako aj Skorpiona jasne poukazuju na Ciernu dieru a stred nasej galaxie…Aj Jakub/Izrael ma 12 synov zodiaku a 13.domom je dcera Dinah,prekladana ako ‚Rozsudok’…Ked Hebrejsko-Izraelsky emigranti prekracuju Jordan,kopiu kozmickej rieky,pod Yashuom(Jozua-ine meno Krista-Slnka-Spasitela),stavaju v strede Jordanu KRUH z 12 kamenov na pamiatku tejto kozmickej udalosti,ako aj 13.domu zodiaku ktorym je ten KRUH…Ktory zapricini OCISTEC ZEME,ako aj dalsie kolo MIGRACIE narodov do zaslubenej zeme-zemi…

 15. General Guderian

  Clanok je totalna blbost.
  1.Volny trh je ten najprirodzenejsi sposob spoluprace medzi ludmi kde kazdy robi to najlepsie co vie a vymiena si to slobodne na zaklade zmluvy, s ostatnymi.
  2. Volny trh neexistuje opd r. 1971 resp. od cias Bretonwoodskych dohod kedz bolo zrusene tzv. zlate pravidlo a statna banka dostala MONOPOLNE pravo tlacit peniaze co sposobilo dnesnu financnu krizu
  3. V sucasnosti ziaden kapitalizmus nie je, v EU a USA je to co ja nazyvam korporativnym fasizmom alebo korporativnym socializmom (=socializmus pre banksterov a velkopodnikatelov, kapitalizmus pre ostatnych pracujucich). Co je to pre 5 ran Kristovych za kapitalizmus so vsetkymi tymi „zachrannymi balikmi“, eurofondami dotaciami, minimalnymi mzdami a najmä s viac ako 50% prerozdelovanim zarobenych penazi?
  4.Sucasny stav sa da popisat ako uchvatenie statu bankovymi korporaciami, tzv. voleni politici su iba babkami akejsi „neviditelnej vlady“. Tomu dobre zodpoveda Rotschildov vyrok „Dajte mi kontrolu nad statnymi financiami a mozete si odhlasovat zakony ake chcete“
  5.Statom vlastnene a riadene hospodarstvo nikdy nefungovalo.
  6. Navrat ku slobodnemu trhu sa dosiahne takto:
  a. Zrusenie statnej banky a monopolu statu na peniaze, umoznenie vydavat peniaze sukr. subjektom (bankam)
  b. zrusenie zakona o statnej mene, konkurencia v menach
  c.zrusenie dane z prijmu a vsetkych povinnych odvodov
  d.zrusenie vsetkych dotacii zachr. balokov, eurofondov…atd, skratka vsetkeho co deformuje volny trh
  e.zrusenie vsetkych ministerstiev okr. obrany, vnutra a spravodlivosti
  f. kompletna privatizacia skol, zeleznic, zdrav. starostlivosti…atd.
  g. zrusenie akychkolvek colnych barier na celom svete.
  Pokial by sa toto splnilo, dalo by sa hovorit o volnom trhu. Ti co tu vyplakavaju a bojuju za väcsiu rolu statu sami podporuju system banksterskeho korporativneho fasizmu ani nevedia sami ako…

Leave a Reply