Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Jung a národovecké hnutie

Jung a národovecké hnutie

carl-gustav-jungCarl Gustav Jung (1875 – 1961) položením základov svojej analytickej psychológie uskutočnil prielom a odlíšil sa od psychologickej školy svojho mentora Sigmunda Freuda. Jungovské a freudovské stojí v kontraste v oblasti psychológie podobne ako germánsky a židovský svetonázor. V skutočnosti sa predpokladalo, že Freudove poznatky boli získané najmä od židovských pacientov.

Jung poznamenal: „…je celkom neospravedlniteľnou chybou prijímať závery židovskej psychológie ako obecne platné.“

O židovskom duchu, ktorý naplňuje freudizmus sa vyjadrovali i iní, ktorí boli k tomu kvalifikovaní a to Židia i nežidia. Židovský historik Howard Sachar považoval za hlavnú motiváciu židovských freudistov „nevedomú túžbu Židov demaskovať úctyhodnosť európskej spoločnosti, ktorá ich obklopovala… Viedenská lóža B’nai B’rith napríklad s potešením načúvala Freudovým prednáškam o jeho teóriách.“ (Sachar, The Course of Modern Jewish History).

Kolektívne nevedomie

Jung významne prispel vede svojou teóriou, že existuje nielen individuálne nevedomie, ale tiež kolektívne nevedomie, vrátane rasového a etnického nevedomia, ktoré významne ovplyvňujú jedinca a určujú jeho samotnú bytosť a identitu. Znamenalo to pokrok vedy a rozvinutie konceptu nemeckých filozofov akým bol napr. Johann Gottfried von Herder, ktorí predpokladali, že každý ľud či národ má vlastnú „dušu“. Jung tvrdil:

„Niet pochybnosti, že v ranejšej a hlbšej úrovni psychického vývinu, kedy ešte nie je možné rozlíšiť árijskú, semitskú, hamitskú či mongolskú mentalitu, majú všetky ľudské rasy spoločnú kolektívnu dušu. Avšak s počiatkom rasovej diferenciácie sa tiež v kolektívnej duši objavujú rozdiely.“

Čo to znamená, Jung demonštroval na praktických termínoch, napríklad v prípade, keď sa politici a náboženskí dogmatici snažia vnútiť multi-rasovú spoločnosť. Jung napísal:

„Z tohto dôvodu nemôžeme transplantovať ducha cudzej rasy do našej vlastnej mentality, bez toho, aby sme ju citeľne poškodili, čo je skutočnosť , ktorá viac-menej nezastrašuje rôzne povahy so slabými inštinktmi pred zaľúbením v indickej filozofii a jej podobných.“

Tieň

Ďalším dôležitým príspevkom Junga bola jeho teória individuácie, čiže totálneho bytia, uskutočneného integráciou potlačovaného nevedomia do vedomého Ja. Pre tento proces, ktorý je v jungovskej terapii ústredným použil Jung nemecké slovo heilsweg, „posvätná cesta“ uzdravenia. Na svojej ceste k individuácii je človek konfrontovaný s potlačeným nevedomým či temnou stranou svojho Ja, popisovaného Jungom ako tieňové Ja.

V súlade s Jungovou myšlienkou kolektívneho nevedomia má vlastný jedinečný kolektívny „tieň“ nielen jedinec, ale celý národ či etnikum. Toto Jung adresoval nemeckému národu, keď písal:

„V žiadnom prípade sa nemôžeme dostať za hranicu našej dnešnej úrovne kultúry, pokiaľ sa nám nedostane silného podnetu od našich prvotných koreňov. Toho sa nám však dostane iba vtedy, keď sa vrátime za našu kultúrnu úroveň a tak dáme potlačenému prvotnému človeku v nás možnosť sa vyvinúť. Ako to dosiahnuť je problém, ktorý som sa snažil vyriešiť celé roky… Existujúca stavba je prehnitá. Potrebuje nejaké nové základy. Musíme sa prekopať až k tomu prvotnému v nás, pretože iba z konfliktu medzi civilizovaným človekom a germánskym barbarom vzíde to, čo potrebujeme, nový zážitok Boha…“

Národovecké (Völkisch) hnutie

Jung si všímal to prvotné, čiže tieň nemeckého národa utlačovaný tisícročím kresťanského morálneho otroctva. Pokiaľ sa potláča to, čo je prirodzené pre jedinca či celý národ, nakoniec sa to v tej či onej forme prejaví. Jungovým záujmom bolo, aby sa germánsky tieň priviedol k vedomiu kolektívnej individuácie celého národa. V roku 1919, keď Hitler vstúpil do novo vytvorenej Nemeckej robotníckej strany, prehlásil:

„Zatiaľ čo kresťanský svetonázor stráca autoritu, o to hrozivejšie bude počuť „blonďavú beštiu“, ako sa prechádza vo svojom podzemnom väzení, pripravená každú chvíľu vyraziť von s ničivými dôsledkami.“

Jungova túžba vidieť Nemecko obdarené individualitou ho priviedla do styku s energickými národoveckými hnutiami, ktoré sa objavovali na konci 19-teho storočia a stále viac zanikali s pokorením Nemecka a Rakúska, ktoré nasledovalo po 1. sv. vojne. Rovnako tieto hnutia videli v jungovskej psychologii súlad so svojou vlastnou ideológiou.

Jedným z týchto národoveckých teoretikov bol Jacob Hauer, zakladateľ Germánskeho hnutia viery. V 30-tych rokoch sa zapojil do jungovských konferencií a spoločností. V roku 1934 mal prednášku o symbolike čísiel, ktorá Junga silne ovplyvnila a v priebehu tejto prednášky Hauer využil Jungov koncept kolektívneho nevedomia k predpokladu existencie rasového nevedomia s rasovou symbolikou.

O rok skôr, keď prevzali moc národní socialisti, napísal Jung svoje pojednanie, v ktorom uviedol, že NS ríša vyvolala potlačovaný tieň či wotanské nevedomie Nemecka. V roku 1936 napísal:

„Hĺbka Wotanovho charakteru objasňuje národný socializmus viac než všetky ekonomické, politické a psychologické faktory dohromady.“

Zo súperenia o duchovnú oddanosť v NS Nemecku medzi tzv. „Nemeckými kresťanmi“, ktorí ponemčili Ježiša a pohanským proti-kresťanským hnutím, Jung jednoznačne odsúdil prvých menovaných a nabádal Nemcov, aby vyjadrili plnú podporu Hauerovmu hnutiu za dosiahnutie „novej skúsenosti boha“, Wotana. Charakterizoval Hauera ako „bohom (Wotanom) posadnutého“ a Hauerove aktivity ako „tragické a skutočne heroické snaženie svedomitého učenca.“

Pre Junga bola staré náboženstvo stále veľmi živé, hoci v podzemí a čakajúce na svoje objavenie. Napísal:

„Nie, spomienky na staré germánske náboženstvo nezmizli. Hovorí sa, že vo Vestfálsku sú starci, ktorí stále vedia, kde ležia ukryté staré obrazy bohov, na smrteľnej posteli o tom hovoria svojmu najmladšiemu vnukovi, ktorý ďalej stráži tajomstvo… Vo Vestfálsku, skôr Sasku, nie je mŕtve všetko, čo leží pochované.“

V dnešnej dobe, keď európska duša leží pochovaná pod vrstvou krajného materializmu a povrchnosti a vymierajúcimi zhnitými pozostatkami tisícročného židokresťanského duchovného útlaku, Jung ponúka pohľad, podľa ktorého európsky ľud, ako kolektív, môže nájsť cestu späť k zmyslu bytia. Ako napísal sám významný predstaviteľ európskeho bytia, existencialistický filozof a stúpenec národného socializmu, Martin Heidegger:

Minulosť ľudskej existencie ako celku nie je nič iné než to, k čomu sa vždy vraciame, keď sme zapustili hlboké korene. Avšak tento návrat nie je pasívnym prijatím toho, čo bolo, ale jeho premenou.“

preklad: Aman, www.protiprudu.org
autor: Kerry Bolton
zdroj: www.wermodandwermod.com

O Roland Edvardsen

9 komentárov

 1. U nás na Slovensku sa rodí veľmi málo inteligentov, a nepamätám sa, kedy sa tu vôbec narodil nejaký intelektuál. Možno áno, ale ja o takom neviem.

  Možno práve preto sa pod Tatrami, ako málokde inde, vyvinuli tie najrafinovanie techniky predstierania intelektuálstva.

  Aký účel má prekladanie článkov nejakého pomýleného Kerry Boltona do slovenčiny, a ich zverejňovanie práve na „protiprude“, keď každému musi byť jasné, že ani sám autor, ani osadenstvo ani návštevníci portálu na takéto mŕtve, od realneho zivota odtrhnuté témy, jednoducho nestačia?

  Nezainteresovanemu to musí pripadať, ako pokus o usporiadanie výročnej členskej schôdze zenového klubu v obci Jarovnice vrátane prizvania čestných hostí z Bruselu a z Japonska.

  Aman, to sa Ti naozaj oplatí strácať čas prekladaním takýchto od reality dňa odtrhnutych nezmyslov len preto, aby si budil dojem, že „protiprudu“ je klub intelektuàlov, alebo aby sa nejaký „maršal Žukov“ alebo „Norman“ mohol pretŕčať svojimi nejapnými infantilnými žvástami?

  Povedz, to si nevieš zrátať, nevieš si pripustiť, že na Slovensku jednoducho niet ľudí pre takéto témy?

  • Pravdepodobne váš príspevok mieri aj na mňa. Amanove preklady pokladám za podnetné a zaujímavé, podnecujúce „šedú kôru mozgovú“ (pokiaľ ju niekto má 🙂 Na Slovensku chýbal portál, ktorý by sa cielene zameriaval na „okrajové“ témy ako rasová náuka alebo nacionalizmus po ideologickej stránke. Ak sa niektorého nacionalistu spýtam, čo je nacionalizmus, odpovie jednoducho – láska k národu. Celý problém je však omnoho hlbší, ako takáto jednoduchá odpoveď. Chce to trocha zamyslenia, nie iba papagájovanie naučených fráz. Prečo má niekto mať rád svoj národ, kultúru, rasu? Snažíme sa dávať na to odpoveď, aj keď nie každému sa musí páčiť štýl. Sú to názory, ktoré na žiadnom inom slovenskom portáli nenájdete.

   Je samozrejmé, že by sa o týchto témach dalo písať aj jednoduchšie, heslovitejšie, s dávkou populizmu. Na to je odpoveď jednoduchá – ak budeme písať pre hlupákov, budú nás čítať iba hlupáci. Túto úlohu prenechávame hlavnému prúdu – SME Pravda, či Denník N sú tie pravé práčky hláv, kde sa nevyžaduje vlastný úsudok, stačí sledovať správny smer. Našim cieľom nie je slepé opakovanie toho, čo chcú čitatelia počuť, ale snaha, aby sa zamysleli nad svetom okolo nás, aj keď to občas môže byť formou intelektuálne ťažšieho alebo kontroverzného článku. Rozširovanie obzorov, poznanie, že nie je iba čierna a biela, hlbšie zamyslenie sa nad udalosťami – to je náš cieľ.

   Tu sa teraz patrí poďakovať všetkým čitateľom, ktorí mali s nami trpezlivosť až doteraz a prečítali si aj náročnejšie texty. Ďakujem.

   • Pane, Vy ste ma nepochopili.
    Musím Vám to povedať iným štýlom.
    Predpokladám, že niekde v Bratislave je niečo ako „hlavná tržnica“, kde sa predávajú rôzne produkty na jedenie, možno aj remeselnicke výrobky.
    Ak tam už tridsať rokov predavate náradie na lov veľrýb, alebo „zázračné kamene“ z Himalájí, a ešte nikto nikdy od Vás nič nekúpil, znamena to len toľko, že ste zle odhadli trh aj zákazníka.
    Aj ked, pripúšťam, že ak Vám nejde o potrebu niečo predať, len budiť zdanie zaujímaveho exota, povzbudzobať tak svoje ego, potom Vaša činnosť predsa len má nejakú logiku.
    Aj keď pochybnú.

    Čo si myslite, koľko ľudí na Slovensku má o uvedené články záujem, kolkí zo záujemcov tomu rozumeju, a kolkí rozumejuci záujemcovia z niečoho takého naozaj niečo praktické má?

    • Pochopil som vás veľmi dobre.

     Nás nezaujíma kvantita, ale kvalita. Prop si svoj okruh čitateľov našiel a postupne ho neustále zvyšuje. Teda asi záujemcovia o tento druh textov sú.

     • Pane Bože Grigoriy, takúto zaujatosť voči Slovákom som nevidel veľmi dlho. Buď ste nejaký provokatér alebo fakt obmedzený človek.

     • Tu v žiadnom prípade nejde o zaujatosť, ale o schopnosť vidieť veci v reálnom svetle.
      O Slovensku hovoríme len preto, že sa nás to všetkých bezprostredne týka.
      Samozrejme, že situácia je rovnaká aj v Senegale, Malawi, Moldavsku, na Filipínach alebo v Somalsku.
      Je absolútne nevhodné, keď ľudia, ktorí hladujú, trávia svoje dni rozprávanim o tom, či sa pri konzumovaní ustríc alebo údených lososov má piť šampanské alebo červené víno.
      Nebolo by lepšie vziať motyky a nasadiť nejaké zemiaky?

    • Grigoriy, ak podľa teba na Slovensku nie je žiadny intelektuál, žiadny človek, ktorý by takéto články pochopil, tak do tejto kategórie zaraďuješ aj sám seba? Prečo to potom čítaš?

 2. Cele je to inak. Na Slovensku je dost intelektualov, ktory taketo temy preberaju a aj im rozumeju. Nedajte sa odradit. Presne toto chcu. Zastrasit, znechutit, odradit a nakoniec ovladnut.

  • Hľadal som na internete niečo, čo by potvrdilo tvoju hypotézu o tom, že aj na Slovensku sa rodia intelektuáli.
   A, hoci to trvalo dlhšie, našiel som.

   Skromne musím priznať a zdôrazniť, že to, čo nasleduje, nie je môj výtvor, ale len citácia:

   „Geopolitické fyzické reprezentácie môžeme sledovať na mapách sveta, v ktorých preferencie ich koncepcií a hodnotové predstavy sú priamo umelo nainštalované. Rovnaké postupy môžu byť detekované aj po línii evolúcie, čo vôbec nemusí byť v hierarchii hodnôt štylizované. Napadajú ma myšlienky, či nie je slovo geopolitika umelo vymyslené, ktoré vôbec nekryje skutočnosti.
   Inými slovami pojmy ako „európske“ tak dostanú obsahovú hodnotu, a od západu na východ krajiny a národy sú menej považované za Európanov, nezávislé od toho, že kde sú hranice Európy!!“

Leave a Reply