Domov / Hlavná strana / Náboženstvo / Islamský štát a islam

Islamský štát a islam

Aký má Islamský štát vzťah k islamu?

„Absolútne žiadny“ je odpoveď takmer každého západného politika. Napríklad americký prezident Obama neoblomne vyhlásil v televíznom prejave, že Islamský štát „nie je islamský“.

Toto si žiada otázku: Ako človek určí, čo je a čo nie je islamské?

Tradičná odpoveď, islamská odpoveď, je nasledovná:

Čo hovoria ústredné texty a písma islamu o spomínanej veci, nazvime ju „X“? Vyzýva alebo ospravedlňuje Korán, o ktorom moslimovia veria, že obsahuje doslovné nariadenia Aláha, X? Vyzývajú alebo ospravedlňujú hadísy a síra – ktoré tvrdia, že zaznamenávajú slová a skutky Aláhovho proroka, ktorého majú moslimovia napodobňovať všetkými spôsobmi, ako ich na to Korán (napr. 33:21) vyzýva, X?

Ak stále zostáva nejaká nejasnosť týkajúca sa X, ďalšou otázkou sa stáva: aký je konsenzus (idžma) vedúcich svetových autorít islamu ohľadom X? Tu sa človek musí obrátiť na tasfíry, alebo vedecký výklad textu od najučenejších ľudí islamu – ulemy – a zvážiť ich závery. Samotný Mohamed údajne povedal, že „Moja umma (islamský národ) sa nikdy nezhodne na chybe.“

Napríklad, Korán nariaďuje veriacim dodržiavať modlitby; v súlade s tým sa všetci zhodujú, že moslimovia sa musia modliť. A predsa Korán nešpecifikuje koľko krát. V hadísoch a Síre však Mohamed ujasňuje, že veriaci by sa mali modliť päť krát. A ulema, po zvážení všetkých týchto textov, súhlasí s tým, že moslimovia sa majú modliť päť krát denne.

Takže, s najväčšou istotou je islamské, aby sa moslimovia modlili päť krát denne.

Ale hoci západní politici a islamskí apologéti ochotne prijímajú takú metodológiu, aby určili čo je islamské – modlitba je v Koráne, Mohamed ujasnil jej vykonávanie v hadísoch a ulema s tým súhlasila – kedykoľvek sa spomínaná vec týka niečoho, čo vrhá na islam „zlé svetlo“, potom sa hore uvedený štandardný prístup na zistenie toho, čo je islamské, úplne ignoruje.

Zvážme niektoré z najextrémnejších skutkov páchaných Islamským štátom – stínanie hláv, ukrižovanie, zotročovanie, sexuálne koristníctvo, masakre a prenasledovanie náboženských menšín – a podrobme ich textu, pozrime sa, či spĺňajú rovnaké kritériá a pozrime sa, či sú islamské alebo nie, najmä v kontexte džihádu, ktorý má svoj vlastný súbor pravidiel.

Stínanie hláv

Islamský štát stína hlavy „neveriacim“, vrátane žien a detí. Tento aspekt Islamského štátu vyprovokoval hrôzu po celom svete.

Je to islamské?

Korán vyzýva na stínanie hláv nepriateľov islamu, najmä v kontexte vojny, alebo džihádu: „Keď ich stretnete na bojisku, stínajte im hlavy až kým im nespôsobíte úplnú porážku“ (47:4). Iný verš hlása: „Vrhnem hrôzu do sŕdc neveriacich – a vy im odseknite hlavy a končeky prstov (t.j. zmrzačte ich)“ (8:12).

Pokiaľ ide o kritériá – príklad alebo Sunna proroka a konsenzus ummy – Timothy Furnish, autor eseje z roku 2005 s názvom „Stínanie hláv v mene islamu“, píše:

„Zvyk stínania hláv nemoslimských zajatcov siaha späť ku prorokovi samotnému. Ibn Išák (zomrel 768 po Kristovi), najskorší životopisec Mohameda, je zaznamenaný ako hovorí, že prorok nariadil popravu 700 mužov židovského kmeňa Banú Kurajza v Medine sťatím za údajné sprisahanie proti nemu. Islamskí vodcovia od Mohamedových čias po súčasnosť sa riadia týmto vzorom. Príkladov sťatia, tak živých ako i mŕtvych, je v histórii islamu nespočetne… Po stáročia si vedúci islamskí učenci vysvetľovali tento verš (verš o stínaní hláv, 47:4), doslovne… Mnoho nedávnych výkladov zostáva zhodných s tými spred tisícročia.

Ukrižovanie

Pokiaľ ide o ukrižovanie ľudí, čo robí Islamský štát pravidelne, Korán 5:33 tvrdí, že „trestom tých, ktorí viedli vojnu proti Bohu a Jeho poslovi a šírili na zemi pohoršenie bude veru to, že budú zabití, alebo ukrižovanie, či budú im odseknuté ich pravé ruky a ľavé nohy, alebo budú z krajiny vyhnaní.“

V súlade s tým sú ukrižovania v celej islamskej histórii bežné. Po smrti proroka v roku 632 boli mnohí Arabi obvinení z odpadlíctva. Prvý kalif, Abú Bakr, zahájil proti nim kampaň džihádu a mnohí „odpadlíci“ boli ukrižovaní ako príklad pre ostatných. V knihe Svedkovia Krista: Ortodoxní kresťanskí neomučeníci Osmanského obdobia 1437-1860, je ukrižovanie uvedené v zozname ako jedna z mnohých foriem, ktorou boli tisíce kresťanov popravené moslimskými Turkami.

Čo je ešte dramatickejšie, vo svojich pamätiach Uchvátené Arménsko Aurora Mardiganian opisuje, ako na začiatku dvadsiateho storočia videla ukrižovanie 16 dievčat, ktorých telá zjedli supy: „Každé dievča bolo zaživa pribité na svoj kríž, hroty cez ich chodidlá a ruky,“ píše preživšia Arménka. „Len ich vlasy vejúce vo vetre pokrývali ich telá.“

Nedávnejšie, ľudia (vrátane detí) boli ukrižovaní samozvanými džihádistami v mene islamu v takých rozdielnych krajinách, ako Pobrežie slonoviny a Jemen.

Zotročovanie a znásilnenie

A čo otroctvo – najmä zotročenie nemoslimiek na sexuálne účely – ktoré robí Islamský štát?

Opäť, od najvyššej písomnej autority v islame – Koránu – po najväčší vzor pre moslimov – Mohameda; od islamskej histórie po súčasné udalosti, je sexuálne zotročovanie žien „neveriacich“ kánonickým aspektom islamskej civilizácie.

Korán 4:3 povoľuje mužom mať sex s tými, „ktoré vlastní vaša pravica“, čo je pojem, ktorý ulema kategoricky zadefinovala ako ženy „neveriacich“ zajaté počas džihádu.

Samotný prorok islamu si udržiaval a súložil s konkubínami podrobenými počas džihádu. Jedna zajatá Židovka, Safíja bint Hujaj, sa „vydala“ za Mohameda hneď potom, ako prorok umučil jej muža na smrť, lebo mu nechcel odhaliť skrytý poklad.

A pred tým Mohamedovi džihádisti zavraždili Safíjinho otca a bratov.

Jej neskoršie priznanie pred sobášom (alebo, menej eufemisticky, znásilnením), že „Zo všetkých mužov som najviac nenávidela proroka – za to, že zabil môjho muža, môjho brata a môjho otca,“ nie je prekvapením.

Chálid bin Wálid – „Meč Aláha“ a hrdina za ašpirovanie džihádistov vo svete – znásilnil na bojisku ďalšiu ženu známu pre svoju krásu, Lajlu – hneď potom, ako odťal hlavu jej „odpadlíckeho“ muža, zapálil ju a uvaril si na nej svoju večeru.

Masakre

A čo obrovské masakre? V tomto videu napríklad, sa zdá, že Islamský štát ženie, ponižuje a kráča so stovkami mužských zajatcov (často uvádzaný počet je 1400) k ich priekopám, kde členovia Islamského štátu pristúpia k ich zastreleniu do hlavy – počas toho, ako vlaje čierna vlajka islamu.

Fakticky, prorok samotný nariadil nemilosrdné masakre „neveriacich“. Po bitke o Badr, kde Mohamed a jeho prví moslimovia zvíťazili nad svojimi nepriateľmi, nariadil Mohamed popravu niekoľkých zajatcov. Keď jeden zo zajatcov, Ukba, prosil proroka, aby ho ušetril, povedal „Ale kto sa postará o moje deti, ó Mohamed?“, ten odpovedal, „Peklo“.

Čo je ešte slávnejšie, Mohamed nariadil popravu približne 700 Židov z kmeňa Banú Kurajza. Podľa svedectva Síry, potom, ako sa židovský kmeň vzdal po svojom obliehaní, Mohamed nechal všetkých mužov odkráčať na miesto, kde boli vykopané jamy a okamžite vykonal popravu sťatím – tak ako Islamský štát nechal odísť a popraviť svoje obete blízko priekop vo videu.

Status dhimmí

Islamský štát je zodpovedný i za vzkriesenie zreteľnej islamskej inštitúcie, ktorá bola zakázaná v 19. storočí vďaka zásahu koloniálnych mocností: „statusu dhimmí,“ to jest, vymáhanie poplatku (džízy) od dobytých kresťanov a Židov a ich podrobenie životu treťotriednych občanov, ktorí musia prijať veľa vysiľujúcich a ponižujúcich opatrení, vrátane nestavania ani neopravovania kostolov, nezvonenia kostolnými zvonmi alebo hlasitého uctievania, neukazovania krížov, nepochovávania svojich mŕtvych v blízkosti moslimov, atď.

Tieto opatrenia sú tiež odvodené z ústredných textov islamu. Korán 9:29 vyzýva moslimov, aby bojovali proti „Ľuďom Knihy“ (čo sa vysvetľuje ako kresťanom a Židom) „kým nezaplatia džízu s ochotnou podriadenosťou a necítia sa podmanení“. A Podmienky Umarove – pomenované podľa jedného zo „spravodlivých kalifov“ – vysvetľuje, ako sa majú „cítiť podmanení“, to jest, rovnakým spôsobom ako o tom rozhodol Islamský štát.

Minulá a súčasná ulema potvrdzujú, že Korán 9:29 a Podmienky Umarove znamenajú to, čo jasne hovoria. Takže, podľa saudského šejka Marzúka Salema al-Ghámdího hovoriaceho počas piatkovej kázne v mešite:

„Ak neveriaci žijú medzi moslimami, v súlade s podmienkami stanovenými prorokom – nie je na tom nič zlé za predpokladu, že platia džízu do islamskej pokladne. Iné podmienky (odkaz na Podmienky Umarove) sú… že nebudú obnovovať kostoly alebo kláštory, neprestavajú tie ktoré boli zničené… že sa postavia keď si moslim bude chcieť sadnúť… nebudú ukazovať kríž, nebudú zvoniť kostolnými zvonmi, nezvýšia hlasy počas modlitieb… Ak porušia tieto podmienky, nebudú mať žiadnu ochranu.

Vzhľadom ku hore uvedenému výkladu je mylné povedať, ako to urobil Obama, že Islamský štát „nie je islamský“. Skutočne, aj v tých najdivokejších podrobnostiach – vrátane triumfovania nad znetvorenými telami „neveriacich“ a smiechu počas pózovania s ich sťatými hlavami – Islamský štát nachádza podporu v Koráne a príbehoch proroka.
Je neúprimné prijať metodológiu islamského súdnictva – je X súčasťou Koránu, hadísov a Síry, a má to konsenzus v radoch ulemy? – no potom odmietnuť túto istú metodológiu kedykoľvek, kedy X je niečo čo vrhá na islam „zlé“ svetlo.

V kontexte džihádu, všetko čo Islamský štát robí – stínanie hláv, ukrižovanie, masakre, sexuálne zotročovanie a podrobovanie náboženských menšín – je islamské.

Raymond Ibrahim

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Raymond Ibrahim

O ::prop

39 komentárov

 1. “odťal hlavu jej “odpadlíckeho“ muža, zapálil ju a uvaril si na nej svoju večeru…..“

  …tomuto má kdo uveriť? Myslí si Raymond Ibrahim, že všetci na tejto planéte sú hlupáci? Má ten chlap nejakú logiku?

  • Neviem, čo sa vám na tom zdá také neuveriteľné. Ak by niekto tvrdil, že do ohňa položil kameň, na ktorom si uvaril (v nádobe) večeru, nikto by sa nad tým ani nepozastavil. To, že preklad je príliš doslovný, je vec iná, avšak kto chce, podstatu pochopí. Naozaj zastávate logiku, alebo z vás iba hovorí priam neuveriteľná tolerancia voči moslimom (na rozdiel od nenávisti ku kresťanom)? Tvárite sa, ako ateista, avšak celkom jasne je vidieť, že iba jedným smerom. Kresťanstvo nie je žiadna výhra, ale obhajovanie islamu je tragédia na entú.

   • Môj komentár nemá s Islamom nič spolpčné a tak isto nemá nič spoločné s mojim ateizmom a postojom ku kresťanstvu.

    Nevedel som a je mi to divné, že odseknutá hlava sa da len tak ľahko zapálit a že ona horí, aby sa dala na nej uvariť večera.

    Mimo iné, kdo je zvedavý na homosexuálov, pedofilov, bi-sexuálov a ine onyly prírody (alebo boha stvoriteľa?) o ktorých tu vypisujete?

    • Mimo iné, kdo je zvedavý na homosexuálov, pedofilov, bi-sexuálov a ine onyly prírody (alebo boha stvoriteľa?) o ktorých tu vypisujete? //// Preložil som to v nádeji že raz sa ten článok dostane práve k takým ľuďom, hlavne z radov „slniečkarov“ a ľudí z tretieho sektora, aby vedeli čo ich čaká v prípade islamizovania Európy. Ale ako ich poznám, oni by to označili za propagandu (veď napokon, prop je podľa konšpirológa Smatanu top konšpiračná stránka).

     • Skôr ich tradičným argumentom býva, že to nič nemá spoločné s islamom a väčšina moslimov je umiernená. Islam je predsa náboženstvom mieru a tieto excesy sa týkajú len hŕstky zradikalizovaných fanatikov, ktorí vôbec nereprezentujú pravý islam. Proste klasika 🙂

 2. Myslím, že je na čase vyložiť karty na stôl. Sitra, mám za to, že vaša dlhodobá (a mimochodom veľmi nepresvedčivá) apologetika islamu súvisí s vašou vyslovene prehnanou nenávisťou ku kresťanstvu. Vy kresťanstvo neznášate tak moc, že ste ochotný obhajovať i takú perverzitu akou je tento púštny kult.
  Dúfam, že minimálne uznáte, že Európa by sa mala brániť pred islamizáciou. Európe sa už podarilo oslobodiť od kresťanstva a poslednú vec, ktorú teraz potrebuje je porážka ďalším semitským blíkovýchodným kultom, ktorý je navyše kompletne rasovo a kultúrne cudzí a ktorý by ju tentoraz dorazil definitívne.

  • Christian Freeman

   Sitra to ma tak – je proti krestanstvu, je proti judaizmu. Takze islam mu vyhovuje. Prd ateista 😀 😀 😀

   • Je tiež možné i to, že jeho apologetika islamu súvisí i s jeho NS orientáciou. Rozhodne nejde medzi priaznivcami NS o nič neobvyklé. Dokonca i trochu rozumiem, prečo im ten islam príde taký príťažlivý…
    Avšak vzhľadom k dnešným podmienkam to považujem za kontraproduktívne a nezmyselné.

 3. Samozřejmě že nemá. ISIS je čistě židovský projekt. Už ten podivný název má na začátku počátek z názvu ISrael. Taky léčí jeho zraněné bojovníky v izraelských nemocnicích.

  Vysoce postavený zednář Albert Pike před 100 lety napsal, že svět ovládnou tak, že poštvou křesťany a muslimy proti sobě aby se navzájem vyvraždili. A to se teď děje.

  • Nepovedal. Je to vyvrátený mýtus. Politická doktrína islamu moslimom nariaďuje, aby si podrobovali nemoslimov, vrátane kresťanov, čo robia už skoro 1400 rokov.

 4. Aman, Zet, Freeman, atď. skutočne neviem, kde beriete presvedčenie, že som obhajca Islámu. To predsa nemôžete posúdiť zo žiadneho môjho príspevku.
  Viete dobre, že som to napísal už párkrát, že som proti akémukoľvek “náboženstvu” a som aj za ich doslovné vyničenie na tejto plante.
  Veda, ktorú ja jedine uznávam, nehovorí ani slovo o žiadnom bohovi. Ale to by bola diskuzia na dlhšie.
  Jedine čo som doteraz vždy požadoval je, aby diskutéri – konkrétnejšie Zet, ale aj pár iných – ktorí uverejňujú, že Korán tvrdí to a tamto, aby mi udali kapitolu a verše, kde to alebo ono, Korán píše. Chcem sa len presvedčiť a prípadne súhlasiť.
  s týmto tvrdením. Pokiaľ pamätám, žiadal som o to aspoň 4-5 krát, nikdy mi nikdo nevyhovel.
  Mal som prípad z Nemecka, kde tiež bolo niečo, čo učí Islám, a na moju otázku, kde to v Koráne je naísané, aspoň sa (bola to pani) ohlásila, že to v Koráne teda nie je!
  Je vám konečne jasné, o čo mne ide? Mne je jasné a už som to aj napísal viackrát, že Korán je, tak isto ako Biblia či Torah, a každé iné náboženstvo, snôška hovädín
  ktoré nemajú ani dôvod, ani opodstatnenie, v 21-vom storočí existovať.

  Na jeden z posledných prekladov Zeta, kde sa zmieňuje o autorovi menom Raymond Ibrahim,všeobecne neznámej osobnosti, už mám dávnejšie napísaný komentár, ale uvažujem ho uverejniť, nie som si istý, či to má vôbec smysel. Nie som si istý, či Zet má vôbec niečo o tomto “autorovi” zistené a či vie o tom, ako v jednom jeho článku (lebo on píše len články, jeho jediné “dielo” je “Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians” (2013).

  Na nternete si môžete nájsť aj jeho článok“Raymond Ibrahim: Christian Bible More ‚Bloodthirsty‘ than Quran”, (“Kresťanská Biblia Krvežížnivejšia ako Korán”), kde však kritizuje, znevažuje a zaznáva odbornosť, znalosť Koránu či Islámu a výskumy autorov tohoto tvrdenia Toma McKay a Toma Andersona (ich štúdie uverejnené na Yahoo News, Huffington Post, a mnoho iných médií), beztoho, aby uviedol čo len jediný argument.

  • Sitra Ahra, teraz poriadne zavádzate, ak píšete:

   „Jedine čo som doteraz vždy požadoval je, aby diskutéri – konkrétnejšie Zet, ale aj pár iných – ktorí uverejňujú, že Korán tvrdí to a tamto, aby mi udali kapitolu a verše, kde to alebo ono, Korán píše. Chcem sa len presvedčiť a prípadne súhlasiť. s týmto tvrdením. Pokiaľ pamätám, žiadal som o to aspoň 4-5 krát, nikdy mi nikdo nevyhovel.“

   Určite som vám poslal presné citácie, kapitoly aj verše z Koránu (slovenskej verzie), ktorú potvrdzujú, že islam nemá žiaden problém s násilím voči ženám, resp. neveriacim. Aká bola vaša odpoveď? Že moja „argumentácia je dosť chabá“ (argumentoval som citáciou z Koránu!!!), že „moja kópia Koránu nie je moc presná“ (a KTORÁ teda JE presná???). Dokonca som sa informoval u na Slovensku pomerne známeho palestínskeho spisovateľa, ktorú verziu Koránu odporúča a či je v poriadku tá, na ktorú som poslal odkaz. Reakcia na to bola typicky moslimská – všetky preklady sú fajn, ale ak chcem pochopiť ducha Koránu, musím ho čítať v origináli (staroarabčine)… Adekvátne asi nechápe takmer nikto ducha Biblie, kto ju nečítal v hebrejčine, či aramejštine, či v akej hatlanine bola spisovaná.

   Ak si už nepamätáte na diskusiu, tu je odkaz:
   https://www.protiprudu.org/myty-o-islame/

   • Prop, pamätám si veľmi dobre. Ja si ale vždy tie rozličné “argumenty” aj prešetrím v angličtine (pripúšťam, že aj tie môžu byť trochu nepresné) a preto som napísal, že Vaše preklady veršov sú ‘chabé’.
    Ja dobre viem, čo kdo napísal, či už o judaizme, kresťanstve, či Isláme.
    Ja viem, čo povedal napr. J.J.Rousseau o kresťanstve a existencii boha, viem čo povedal a urobil Nero (a preto z neho kresťanstvo urobilo šialenca”), viem čo napísal o kresťanstve Voltaire (“Desať znakov, ako poznáš, žesi kresťan) a taktiež čo napísal o Isláme.
    Ale ja, ako sa zdá, na rozdiel od vás ostatných viem aj, čo napísali iní a preto je dosť ťažko, zavesiť mi čokoľvek na nos.

    Ja viem totiž aj to, čo napísali takí autori ako:
    • Donner, M. Fred (Professor of Near Eastern History in the Oriental Institute and Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago).
    • Esposito L. John (is University Professor of Religion and International Affairs, Professor of Islamic Studies, and Founding Director of the Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding at Georgetown University).
    • Akbar Salahuddin Ahmed (Sitara-i-Imtiaz, or Akbar Ahmed, is currently the Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies, American University in Washington, D.C. and was the First Distinguished Chair of Middle East and Islamic Studies at the US Naval Academy, Annapolis. (Autor cca. 23 kníh!)
    • Khaled Abou El Fadl (Omar and Azmeralda Alfi Distinguished Professor of Law at the UCLA School of Law). (Autor cca. 10-tich kníh).
    • Madden, F. Thomas (is an American historian, a former Chair of the History Department at Saint Louis University in St. Louis, Missouri, and Director of Saint Louis University’s Center for Medieval and Renaissance Studies)
    • Jackson, A. Sherman (also known as Abdul Hakim Jackson, an American scholar, is the King Faisal Chair of Islamic Thought and Culture and Professor of Religion and American Studies and Ethnicity at the University of Southern California).
    • Brockopp, Jonathan, PhD (Associate Professor of History and Religious Studies University Park , Pensylvania).
    • Aslan, Reza, Dr. (is an Iranian-American author, commentator and religious scholar, professor of Creative Writing at the University of California).
    • Hillenbrand, Carole (OBE is professor of Islamic History at the University of Edinburgh. She is the Vice-President of the British Society for Middle Eastern Studies and a Member of the Council for Assisting Refugee Academics

    A je ich viiac, omnoho viac – Orientalist scholar W Montgomery Watt, Dr. A. Zahoor a Dr. Z. Haq (“Ancient Man and His First Civilizations”), atď.,atď.
    Ak má niekdo záujem podívať sa na tento link:
    Náboženství světa: Islám — iVysílání — Česká televize
    http://www.ceskatelevize.cz/…/10077100525-nabozenstvi...

    Nevidím dôvod, prečo by som mal hneď zamietnuť to, čo tento pán hovorí, len preto, že je to prípadne proti môjmu vkusu. Tu sa pridržiavam výroku Volataira:
    “Akým právom môže bytosť slobodne stvorená, nútiť inú bytosť myslieť ako on?”

    Je nesmierne zaujímavé pozorovať, ako ľudstvo tejto planéty a toho času obzvlášť v Európe, naletí na triky vládnucej elity tejto planéty. Donesú do Európy pár kriminálov z podsvetia tohoto sveta, aby vytvorili nejakú ‘legendu’ o islamizácii Európy (Európa nenôže byť a nebude nikdy islamizovaná, jedine – a zase sme u toho – ak si to oni budú prať a v tom prípade niet pomoci), aby dali ľuďom námet na “premýšľanie” o tomto nebezpečí, aby odviedli pozornosť ľudstva od omnoho väčšieho nebezpečia: NUKLEÁRNEJ VOJNY, ktorú horúčkovito pipravujú. Podívajme sa na provokácie voči Putinovi a Rusku. Podívajme sa na poslené udalosti; Ukrajina tajne posiela na Krym záškodnícke/teroristické skupiny vyhadzovať do vzduchu, čo sa dá, ale hlavne černornomorskú flotilu v Sevastopole. A Putin je už, ako sa povie v angličtine “out of options” a sú obavy, že ho do tej vojny dostanú, ako dostali Hitlera a Nemecko (taktiež Japonsko), ktoré nikdy žiadnu vojnu, ako krajina v blahobyte a s najvyššou životnou úroňou na svete, predsa nepotrebovala.
    História dokazuje, že na to sú vysoko kvalifikovaní majstri/zločinci.

    Nemôže byť predsa žiadnemu premýšľajúcemu človeku záhadou, že vládnuci poltitici a ich ‘aparáty’, či už v Európe, alebo kdekoľvek inde, slúžia tým, ktorí ich platia, ale ani sami nevedie, kdo oni sú. Na druhej strane, pospolitý ľud, nemá poňatie, proti komu stojí. Napísal som o tom a poslal Propu článok titulu “Pokrvná línia Iluminati” (“Iluminati bloodline”), tam to je jasne opísané.
    Prop odmietol uverejniť. Chápem, je to asi nebezpečné.

    • To neboli argumenty, ale citaty z koranu. Mozete vytahovat odbornikov kolko chcete, bude to stale iba ich vyklad, v ktorom kazdemu povedia iba to, co chcu aby pocul. Necitajte „vykladacov“, citajte original a urobte si vlastny nazor, nepodsuvajte tu nazory inych.

     A k poslednej vete, ze sa bojim zverejnit „pravdu o iluminatoch“. Mate pravdu, nechcem nastvat mimozemstanov a jasterice…

 5. Prop, priznám, sa, že ani ja som korán nečítal, ale ide o náboženstvo druhej generácie (1.vá sú prírodné, 2-há islam s judaizmom, 3-ia kresťanstvo s budhizmom). Kmeňové komunity fungujúce na báze matrirchátu fičali na ópiu prírodných kultov, ale tie čo sa ocitli v konkurenčnom boji prešli väčšinou na patriarchát, pričom nastala dosť vysoká potreba prejsť na niečo účinnejšie, čo podporuje vojenské velenie a upevňuje rolu veliteľa – otca v spoločenskej hierarchii.
  Výklady náboženských textov sú rôzne, ale účel je vždy zrejmý, aj Biblii nájdete návod ku genocíde, v tejto generácii filoyofie medyiľudských vzťahov určite NEPLATÍ miluj blížneho svojho ako seba samého a to je rozdiel, ktorí si bežný človek, ak na to nie je upozornený, hneď len tak ľahko neuvedomí, (a túto slepotu vzužíva mainsteam na ich propaagandu a považuje ich salámovito za ekvivalentnú vec, typu náboženstvo = náboženstvo a vymýva týmto NEPRAVDIVÝM pohľadom na vec naše ovce čo na to čumia).
  Islam a judaizmus sú náboženstvá, ktoré v tom lepšom prípade hlásajú oko za oko, zub za zub a JE JEDNO či komunita čo to akože vyznáva žije dlho v mieri, alebo nebodaj kresťansko-budhistickom prostredí, tieto náboženstvá su o tom. To, že ich príslušníci vyznávajú pod vplyvom civilizácie 3gen náboženstva iné hodnoty, a len z rešpektu voči predkom sa identifikujú s niečím o čom už ani len netušia ako to reálne funguje, je vec iná…… .
  Boj s nepriateľom je boj a ním aj zostane a SVEDOMIE je tu na prekážku a o to týmto dvom zapekačkám ide, čo najviac ho polačiť v mene víťazstva vlastnej komunity. A toto SITRA AHRA nechce pochopiť. A Európa, teda po našom už iba európa môže byť islamizovaná, ale bude to znamenať menej obyvateľstva v nej.

  • Myslel som, že si všimnete, že títo autori
   sú všetko profesori vynikajúcich Univerzít a nie nejakí vykladači, či prekladatelia veršov z Koránu.
   Ak ste si pozrel to video, ten komentátor hovorí na konci niečo zaujímavé v takom zmysle, že “to, čo radikálni muslimi robia, nie je podstata Islámu”.
   To Vám nič nehovorí?

   “A toto SITRA AHRA nechce pochopiť….”
   …čo je to, čo nechcem pochopiť? Pre mňa je veľmi zaujímavé, že donedávna bolo na Slovensku tisíce odborníkov na Ukrajinsko-Ruskú situáciu, a dnes je tam už tisíce odborníkov na Islám…

   Nechcem pochopiť, že Allah je ten isý boh čo židovský či kresťanský Jahwe?
   Že tak ako sa spieva Aleluja, by sa moh;lo spievať Allahuja?
   Že Islam je abrahamovské náboženstvo a Muhammad je potomkom Abrahámovho syna Ismaela, ktorú mal s Hagar, za ktorou ho poslala jeho žena Sarah, lebo mu nemohla dať syna, ktorého mu ale nakoniec dala keď mala 90 rokov, Izáka, jeho potomka Dávida a jeho potomka Krista”? Aký vidíte rozdiel? Máte pravdu, nevidím v týchto ‘náboženstvách’ žiiany rozdiel a neviem pochopiť, ako týmto šialenstvám – či je to kresťanstvo, judaizmu, alebo Islám – môže veriť miliardy ľudí.

 6. Je 12.00, zachvievam sa strachom. O 13.45 som objednaný (‘visita’) u môjho doktora a on je pakistánsky muslim. Pretože oni, myslím tí muslimi, sú všetci rodení zabijáci, vychovaní ich vierou v Korán len k zabíjaniu ‘neveriacich’, neviem či ma nezabije, neodsekne mi hlavu, alebo neskántri nejakým iným, ich prefíkaným spôsobom. Viem však, že ma nemôže ukameňovať, lebo tam nemá poruke kamene a priestranstvo na tento úkon. I keď som už bol u neho mnohokrát, človek nikdy nevie, aká chorá myšlienka sa môže zrodiť v tých ich muslimských hlavách.
  Ale to sa mi môže stať len v tom prípade, ak sa vôbec ku nemu dostanem. Som si totiž na 99% istý, že taxikár, ktorého si zavolám, aby ma dopravil ku doktorovi, bude taktiež, najpravdepodobnejšie, pakistánsky muslim. Čiže ak ma už ten po ceste nejako neskántri, tak sa k tomu doktorovi dostanem.
  Ak všetko dobre obíde a budem stále živý, zastavím sa v blízkom Wal-Marte, kúpiť si nejaké drobnosti. Ale tam ma čaká ďalšie ohrozenie života. Viem skoro s určitosťou, že v pokladni bude na mňa čakať mladé dievča, so šátkom na hlave, teda ďalšia mohamedánka/muslimka. Kde mám istotu, že za jej milým úsmevom nie je skrytá jej nenásytná túžba zabíjať ‘neveriacich’? Nevytiahne zpod pokladne obrovský nôž, aby ma prepichla?
  A keď aj to akosi šťastne prežijem, ešte ma čaká ďalšia polhodina hrôzy a strachu. Cesta domov. Lebo ten taxikár, ktorým sa poveziem domov, bude zase na 99% nejaký muslim!
  A ak všetko dobre dopadne, po príchode domov pokľaknem a poďakujem židovsko-kresťanskému bohovi Jahwenu (tiež Allahovi, ktorý je ten istý boh), za ich ochranu.
  ALLAHUJA!

  • Skúste v prítomnosti niektorého z tých moslimov kritizovať Mohameda. Až toto bude mať vami očakávaný efekt 🙂 PS: Alláh bol mesačný boh kmeňa Kurajšovcov a teda nejedná sa o Jahveho. Iste viete že slnko, hlavne v Arábii zabíja, preto tamojší ľudia uctievali skôr mesiac.

   A keď už píšem tak zareagujem aj na váš komentár vyššie, kde píšete že „ten komentátor hovorí na konci… to, čo radikálni muslimi robia, nie je podstata Islámu“. Nebudem sa rozpisovať o podstate islamu, ale podstatné je, že stínanie hláv, teroristické útoky a ostatné „nepochopenia“ islamu sú úplne v súlade s Mohamedovou sunnou, takže sú súčasťou islamu, resp. sú s ním v súlade. Samozrejme, moslim to nepovie priamo, ale bude klamať, aby nemoslimskú verejnosť nešokoval. Je pohodlnejšie klamať a tvrdiť, že tie veci nemajú s islamom nič spoločné, než otvorene priznať, že podľa šaríje sú nemoslimovia menejcenní, druhoradí občania, ktorí sa majú buď podriadiť islamu alebo zomrieť. Aby moslimovia pôsobili dôveryhodnejšie, zvyknú niekedy citovať aj niektoré z tých umiernenejších veršov v Koráne, aby tak „dokázali“ že islam je mierumilovný. Ale keďže väčšina ľudí nevie čo je to abrogácia, tak im to zhltnú aj s navijakom. Abrogácia je to, že ak si dva verše protirečia, tak platí ten novší, ten čo si Mohamed vymyslel neskôr (alebo ak chcete, ten čo bol zjavený neskôr). No a pointa je tá že všetky tie umiernené verše sú zrušené a nahradené novšími, radikálnymi veršami.

   Je chybou uvažovať o islame iba ako o náboženstve. Islam je aj (a predovšetkým) politický systém s vlastnou zbierkou zákonov.

   Mohamed nebol potomkom Abrahámovho syna, ale synom nejakého Abdulláha.

   Čo sa týka tých profesorov vynikajúcich univerzít, ku nim len toľko že už je pomaly verejným tajomstvom, že Moslimské bratstvo financovalo katedry rôznych univerzít v USA i inde za tým účelom, aby študentom podávali len pozitívny obraz o islame a Mohamedovi. Študijné materiály a osnovy im najskôr schválili moslimovia, takže si viete predstaviť tú objektivitu.

   • Christian Freeman

    nechaj tak, nevysvetlis. Sitra je moslimskejsi nez hociktory moslim. A ak poklada Allaha za rovnocenneho Jahvemu, tak miesto vypisovania hluposti na Prope by mal este trosku viac studovat.
    Inak, velmi dobre napisane z Tvojej strany. Palec hore

    • “Je chybou uvažovať o islame iba ako o náboženstve. Islam je aj (a predovšetkým) politický system….”

     ….presne tak, to mate správne a je treba si uvedomiť, že to bolo napísané pred cca. 1400 rokmi….keď ešte pohanskí Mekkania napadali a zabíjali Muhammadovcov v Medine……ale stále neviem o tých veršoch, ktoré nabádajú stínať hlavy, ukameňovať, zabíjať a znásilňovať dokonca deti… uveďte mi ich a ja Vám uverím…žiadam o to už asi 6-ty krát….

     O tom Allahovi to máte trochu popletené, Allah nie je meno, znamená niečo úplne iné, čo je vám, ako vidím neznáme….a ano, uctievali ho už starí pohania, dávno pred Islamom, ako píšete…
     …..o Freemanovi ani nehovoriac….
     …on je veľmi múdry pán, ale len tam, kde je sám….mne vždy len radí študovať a študov ať (lebo ja vlastne v porovnaní s ním ič neviem) a pritom sú mu neznáme elementárne záležitosti…

     Ja vám to teda “studioso” vysvetlím, ako je to s tým Allahom a Jahwem….

     Allah je ten istý boh čo židovský Jahwe, či kresťanský Jehovah.
     Je to viera v jedného boha, ako judaizmus, alebo kresťanstvo. Muhammad hovorí, že jeho “zjavenia”, ktoré dostal od boha prostredníctvom arch-anjela Gabriela – ten istý Gabriel, ktorý zvestoval Márii, že je tehotná a bude mať syna s bohom – sú tie isté “zjavenia”, ktoré obdržal od boha Abrahám, Mojžiš, alebo Kristus.
     Myslím, že jediný rozdiel je v tom, že Mojžiš vraj ‘videl’ (radšej ‘počul’) hovoriť boha z dýmiaceho krovia na hore Sinai (dodnes nevieme, ktorý kopček to bol -sú tam tri – a prečo práve na tom kopčeku rastú “dýmiace kríky”), Budha ‘videl’ boha pod nejaým osvieteným stromom a Muhammad ho ‘videl’ na kopci, kde sedel pred jaskyňou a ‘meditoval’. Teda jedna ‘kravina’ väčšia ako druhá, ale hlavne že vy v tú jednu veríte.
     Allah, podľa doslovnej definície, znamená – “Jediný všemocný, ktorý je uctievaný”, teda neznamená ani názov ‘boh’, ani meno boha, ale možno môžeme povedať, že k nemu referuje ako k ‘bohu’.
     Je užívaný hlavne Muslimami, referujúc k nemu ako ku “všemohúcemu”, vševediacemu” stvoriteľovi a sudcovi všetkého existujúceho, Islamu, Arabských kresťanov a často i keď nie výlučne Bahaistami, Arabsky hovoriacimi, Indonézanom, Malajcom a Maltézskym kresťanom a Mozrahi židom.
     Slovo Allah bolo používané Arabmi rozdielnych náboženstiev od pred-islámskych čias, teda názov “pred-islámska Arabia” referuje ku Arabskému poloostrovu v časoch pred vznikom Islamu (630 C.E., resp. 652 C.E. keď bol korá spísaný).

     Etymologia slova Allah v rôznych semitských jazykoch je však dosť rozdielna.
     Cognates (slová ktoré majú spoločný etymologický pôvod) mena “Allah” existujú v iných semitskýcj jazykoch, včetne Hebrejského a Aramaického. Biblická Hebrejčina väčšinou používa plural (El – funkčný singular), Elohim.
     V Biblickej Aramaic, zodpovedajúca forma jeʼĔlāhā a ʼAlâhâ. V jazyku Syriac, používanom Asýrskou Cirkvou, obidve (formy) jednoducho znamenajú “boh”.
     V Sikh skriptoch, Guru Granth Sahib, forma Allah (Punjabi) je použitý 37-krát.
     Arabskí kresťania napríklad používajú označenie Allāh al-Ab – ‚Boh Otec’), aby rozlíšili ich použitie od Muslimského…
     S úctou….

     • Christian Freeman

      mne sa neskutočne páči, ako sa pri „vysvetľovaní“ sám „strelíš do nohy“ – aby som použil príhodnú frázu z angličtiny.
      Už len tým, že rozlišuješ medzi „židovský Jahwe“ (nevieš ani správne napísať, človeče, a Ty ideš niekoho poučovať?) a „kresťanský Jehovah“ – hoci o tom prvom by sa dalo veľmi polemizovať, dokazuješ, že nemáš ani zbla poňatia o téme. Iste, pekne je tuná vypisovať citáty z múdrych knižiek (a ja si uvádzanie zdrojov cením), ale to len dokazuje selektívne vyberanie zdrojov.
      Negramotný Mohammed mal židovského pisára a nestoriánskeho mnícha ako pomocníkov (historický fakt). Odtiaľ ten jeho monoteizmus. To, že islam nie je nič iné, ako „zmonoteizovanie“ pohanských mesačných kultov, sa škoda baviť.
      Ale zaujímavé, ako sa ateista do krvi bije za islam. 😀

     • keď ešte pohanskí Mekkania napadali a zabíjali Muhammadovcov v Medine //// Môžem vedieť odkiaľ ste toto vyhrabali? Asi z nejakej moslimskej stránky, lebo iba moslimovia by si mohli vymyslieť takú kravinu. Podľa toho čo viem, tak v predislamskej Arábii neexistovali náboženské konflikty. Bojovalo sa tam síce o vodu, čo je pochopiteľné, ale náboženské konflikty začali až s príchodom Mohameda a islamu, pričom v samotnej Mekke sa stretávalo okolo 360 náboženstiev (bolo to náboženské centrum Arábie). 360 náboženstiev jedno vedľa druhého a žiadne konflikty – až do príchodu islamu. O čom to vypovedá? Bol to Mohamed kto začal útočiť na druhých (najprv iba slovne, potom i fyzicky). A bol to Mohamed kto prepadával druhé kmene.

      uveďte mi ich a ja Vám uverím //// Neviem či trpíte sklerózou, ale Prop vám ich už citoval.

      Čo sa týka Allaha, toho Kurajšovci uctievali ako mesačného boha. Či ho oni sami považovali za totožného ako je Jahve, to už neviem, ale tipol by som si že nie.

     • Maličká poznámka k poslednej vete Sitru o odlišovaní slova Alláh. Alláh v arabštine znamená Boh. Preto je nevyhnutné v arabštine rozlišovať kresťanského a moslimského Boha, keďže obaja sú „Alláh“ (a vlastne sú alláh všetci bohovia, pokiaľ to teda dobre chápem…)

 7. Prosil by som Prop k vysvetleniu tejto ironie…
  ”A k poslednej vete, ze sa bojim zverejnit “pravdu o iluminatoch”. Mate pravdu, nechcem nastvat mimozemstanov a jasterice…
  …čo má Socha Slobody v Manhattane, symboly slobodomurárstva, Iluminati, symboly náboženské, alebo symboly ďalších 50 ‘Secret Societies”
  spoločné s mimozemšťanmi či jaštericami?
  O mimozemšťanoch abslolútne nemienim diskutovať a keď, tak len s niekym, kdo o tom niečo vie.
  Kliknite sin a tento link a prípadne mi napíšte, čo si o tom myslíte:
  Ancient Aliens-NASA’s Secret Agenda-S8/E2 – Video Dailymotion
  http://www.dailymotion.com/video/x2zxxqr

 8. “…keď ešte pohanskí Mekkania napadali a zabíjali Muhammadovcov v Medine…”
  Môžem vedieť odkiaľ ste toto vyhrabali?
  …ale ano, milerád vyhoviem, však preto sme tu a diskutujeme….

  “V roku 622 Mekka vyhlasuje Medine vojnu, z dôvodov neochoty prijať Muhammada, ako hlavu štátu v Medine.
  Muslimi strávili v bojoch proti Mekke 8 rokov po celom arabskom poloostrove.
  Potom,11-ho Januára 630 (Julian), muslimi zahájili útok na Mekku v sile 10 tisíc mužov. Mesto sa vzdalo.
  Podľa tradície a inštrukcií Koránu, Muhammad bol ľútostivý a všetkým udelil amnestiu! Mnoho obyvateľov Mekky sa obrátilo na Islam a učenie Koránu. Abu Sufyan (Muhammadov protivník v Mekke), prijal Islam. Keď sa ho Muhammad na to pýtal, priznal, že sa ukázalo, že bohovia Mekky sú bezmocní a že skutočne je “no god but Allah” (niet boha len Allah), prvá časť Islámskeho vyznania viery.
  Muhammad od prvého dňa v roku 610, ako obdržal jeho prvé “zjavenia” po dobu 12 rokov, kedy odišiel do Mediny, verejne odsúdil paganské praktiky Mekkanov a ich božstvá, ktoré uctievali.
  Zdroje vám neuvádzam, lebo tých by bolo na celú stránku (asi 18), ako aj ‘external sources’ a môžete si ich nájsť na Interenete. Al ak mate záujem, podívajte sa na toto video:
  “Secrets of the Koran – Decoding The Past”.

  “Alláh v arabštine znamená Boh.”

  …to je veľmi sporné a diskutabilné. Na to je mnoho názorov.
  Ja osobne sa prkláňam k jejto definícii:
  “Allah, podľa doslovnej definície, znamená – “Jediný všemocný, ktorý je uctievaný”, teda neznamená ani názov ‘boh’, ani meno boha, ale možno môžeme povedať, že k nemu referuje ako k ‘bohu’.
  A to som aj napísal, že arabskí pohania k nemu “referovali” ako k bohu. Ale to neznamená, že Allah=boh.

  Uvediem viac názorov a je asi len na samotbých nuslimoch, čo si o tom myslia a čo považujú za správne.

  Je zaujímavé, že nie mnoho muslimov sú ochotní prijať, že Allah bol uctievaný arabskými pohanmi v Ka’ba v Mekke už predtým, než prišiel Muhammad.
  Muslimi sa rozhnevajú, keď sú konfrontovaní s týmto faktom. Ale história nie je na ich strane. Pred-islámska literature to dokázala.

  Je absolútne bez pochýb, že Allah bol uctievaný pohanskými Arabmi, ako jeden z mnohých polyteistických bohov.
  Allah bol uctievaný v Kabah v Mekke skôr, než sa Muhammad narodil. Muhammad len hlásal boha, s ktorým boli Mekkania už oboznámení. Arabskí pohanai nikdy neobviňovali Muhammada, že kázal o nejakom inom Allahovi, ako o tom, ktorého oni už uctievali.
  Mnoho výskumníkov hovorí, že “Allah” je odvodené od dvoch arabských slov , AL + ILAH = Allah. „Ilah“ v arabčine je “boh” a “Al” je člen, ako napr. v angličtine “the”. Teda z anglického ekvivalentu “Allah” pozostáva z “The +God”. Iní, ako Arthur Jeffrey hovoria – “Všeobecná teória je, že je to formované od ‘ilah’, všeobecný názov pre boha a člen ‘al’ – teda ‘al-ilah’, boh, sa stáva Allah, “God”. Táto teória však je vraj neudržateľná. V skutočnosti, to meno je jedno zo slov požičaných do jazyka pred-islámskych dôb z Aramaičiny.
  (Islam: Muhammad and His Religion, Arthur Jeffery, 1958, str. 85).

  I keď “Allah” sa stalo známe, ako správne meno pre Muslimského boha, Allah nie je meno, ale opis, ktorý doslovne znamená “the god” (“ten boh” ?). Všetky pohanské kultúry majú tieto
  univerzálne termíny, ktoré referujú ku ich “hlavnému bohu”, ako “ten boh” (“the god”). V porovnaní ku monoteizmu Judaizmu a kresťanstva, “Allah’ pôvidne nebol viac správnym menom pre muslimského boha, ako hebrejské slovo “elohim” (boh), alebo grécke “theos” (god), sú správne mená pre jediného pravého boha biblie.
  “Jehovah” je jediné uznávané správne meno pre “Elohim” Starého Testamentu
  (Ex 3:13; 6:3) a „Ježiš“ je jediným uznávaným menom pr “Theos” v Novom Testamente (Acts 4:12).

  Verše v Koráne hovoria jasne, že meno Allah existovalo v pred-islámskej Arabii
  (Jahiliyya).
  Určité pohanské kmene verili v boha, ktorho nazývali ‘Allah’ a o ktorom verili, že je stvoriteľ neba a zeme.
  (G. J. O. Moshay, Samuel M. Zwemer, Theophil Menzel).
  Written by Brother Andrew

  * * *
  Ospravedlňujem sa všetkým, (“nudrc” sa rád sa špára v hovne, keď už niet nič iného), že som nenapísal ( lebo tozrejme neviem), Jahwe správne po hebrejsky (čo by bolo YHWH a nie Jahweh, ako si on myslí), ale tak isto píšem Mekka a nie Mecca, Allah a nie, ako by asi bolo podla neho správne – /ˈælə, ˈɑːlə, əlˈlɑː/;[1][2] Arabic: الله‎, translit. Allāh‎, pronounced [ɑɫ’ɫɑh] ( listen)) and has cognates in other Semitic languages, including Elah in Aramaic, ʾĒl in Canaanite and Elohim in Hebrew.[6][7] ‎ Allāh, IPA: [ʔalˤˈlˤɑːh].

  Tento čudák sa už dávno, čo sa týka mňa, legitimoval, ale považovať Jahweho a Jehovu za dvoch rozličných bohov, je už trochu primnoho.
  Viete vôbec, človeče, niečo o skutočnom pôvode kresťanstva?
  Áno, ako napísal židovský autor Maurice Samuel v jeho knižke “You Gentiles”:
  “Slepý nevidí ani cez mikroskop”.

  • Podľa tradície a inštrukcií Koránu, Muhammad bol ľútostivý a všetkým udelil amnestiu! Mnoho obyvateľov Mekky sa obrátilo na Islam a učenie Koránu //// V mene Alláha milostivého, milosrdného, čo je toto za kravinu? Mohamed po dobytí Mekky nariadil zabiť každého kto s ním nesúhlasí. Píše sa to aj v hadísoch a aj v jeho životopise. Ostatní boli prinútení konvertovať. Je mi jasné že o islame nič neviete a tak isto ani ľudia od ktorých čerpáte informácie. Sú to politicky korektní pseudoodborníci, ktorí si o islame nedovolia povedať ani napísať nič kritické, lebo by im jednak Saudi stopli financie a jednak by ich onálepkovali za islamofóbov. Odporúčam vám prečítať si čo píšu o islame bývalí moslimovia, napr. Ali Sina či Ibn Warraq (napísal knihu Why I am not a muslim).

 9. “Je mi jasné že o islame nič neviete a tak isto ani ľudia od ktorých čerpáte informácie…”

  …hlavne že vy viete o Islame všetko a len vaše zdroje sú pravdive, vy predsa máte dosah ku svetovej literature na rozdiel odo mňa, ktorý žijem na kopaniciach v Lúkach pod Makytou ……ak tie životopisy, o ktorých viete vy, sú od takých autorov, ako Raymond Ibrahim, anis a nedivím…

  Už dávno mám napísaný komentár k jednému vašmu prekladu jeho článku…pôvodne som ho potom ani nechcel uverejniť, lebo som si povedal, že to nemá zrejme zmysel, ale týmto vašim komentárom ste ma prinútil, aby som vám objasnil tých správnych autorov, z ktorých čerpáte vy, ale z nejakého dôvodu nikdy neuvediete….prezradím vám jednu moju “zlú” vlastnosť .….ja si ich vždy dôsledne overím, ako som to urobil v prípade ‘neomylného’ R. Ibrahima…
  Kdo je Raymond Ibrahim?
  Ibrahimove ‘duálne’ pozadie – narodený a vychovaný v U.S.A. koptickými egyptskými rodičmi, narodenými a vyrastajúcimi na Strednom Východe….nám potvrdzuje jeho zaujatosť…
  Ako vieme, kresťanstvo bolo prinesené do Egypta v prvom storočí C.E. (vraj sv. Markom, ak taký vôbec existoval) a trvalo to cca. 400 rokov, než sa z neho stalo egyptské Koptické kresťanstvo…..
  V komentári ku jeho článku “Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians” (2013), sa dočítame:

  “Raymond Ibrahim unveils the shocking truth about Christians in the Muslim world. Believers in Jesus Christ suffer oppression and are massacred at the hands of radicals for worshipping and spreading the gospel of the Lord”.
  Tento komentár nám prezrádza, o čo tu ide: Ježiš Kristus a uctievanie ‘evanjelia Pána”! (samozrejme, kdo nechce, si nepovšimne slová “at the hands of radicals”, čo je možné; kresťanskí radikáli neboli nikdy iní). Teda uctievanie tých evanjelií, ktoré im dalo židovstvo!
  Tvrdím, že ktorýkoľvek muslimský “scholar/výskumník” by Ibrahimovi vyvrátil mnoho z toho, čo obsahujú jeho články. Na konci jeho originálneho článku (v angličtine), je aj komentár, kde mu je vytknuté, že vytrhuje z kontexu a sú uvedené verše z Koránu…
  Ale na Internete si môžete nájsť aj jeho článok“Raymond Ibrahim: Christian Bible More ‚Bloodthirsty‘ than Quran”, (“Kresťanská Biblia Krvežížnivejšia ako Korán”), kde však kritizuje, znevažuje a zaznáva odbornosť, znalosť Koránu či Islámu a výskumy autorov tohoto tvrdenia Toma McKay-a a analytika/štatistika Toma Andersona (ich štúdie uverejnené na Yahoo News, Huffington Post, a mnoho iných médií), beztoho, aby uviedol čo len jediný argument.
  Nesmieme však zabúdať, že podľa Zeta, to sú všetko “pseudoodbornci”, ktorí nič nevedia, napriek tomu, že tieto veci študujú po celý život, lebo je to viac-menej ich zamestnaním.
  Charakteristické pre typ ako je Ibrahim, lebo on je asi jediný odborník na arabizmus a islamológiu.
  Neviem až tak dôsledne, kdo je Mckay, alebo Tom Anderson – a ani ma to tak ďaleko nezaujíma – ale je mnoho arabistov a islamológov, ktorí by Ibrahimovi asi veľmi znepríjemnili jeho chvíle. Neviem, prečo by som mal upredňostňvať jedných a zaznávať druhých len preto, lebo nevyhovujú môjmu vkusu, ako to robí Zet. Ide mi o pravdu, nie o nepodložené, nepravdivé klebety, á la “jedna pani povedala dvom”, ako píše Tom Anderson.
  Nie som žiadny oobhajca Islamu, ako by to niektorí chceli na mňa nalepiť. Mňa jednoducho život naučil dívať sa na veci aj očami druhého, nielen očami svojimi.
  Tak isto je bez komentára tento odstavček o súčasnej aktivite Raymonda Ibrahima:
  “Rezignoval zo všetkých jeho pozícií z dôvodu zamerať sa exkluzívne na výskum a písanie a je toho času Shillman Fellow na David Horowitz Freedom Center a Judith Friedman Rosen Writing Fellow, Middle East Forum a Hoover Institution Media Fellow (2013).
  Netreba asi vysvetľovať, kdo sú David Horowitz, alebo Judith Freedman….
  Uvediem ‘zaujímavý preklad’ veršov z Koránu, podľa Ibrahima (alebo Zeta?), ktoré udáva v článku o homosexuáloch (uverejnený na Prope), ktoré podľa neho vyjadrujú zločinnosť veršov Koránu, ale s homosexualitou nemajú absolútne žiadnu súvislosť a ich skutočné znenie:
  Korán (7:80-84) – „…Veď vy z vášne svojej k mužom vchádzate miesto k ženám! Vy veru ste ľud, ktorý všetku mieru prekračuje!… A zoslali sme na nich dážď (síry)“ –
  Neviem z čoho je toto preklad….

  Skutočné znenie týchto veršov; netreba byť géniom (stačí trochu znalosť angličtiny), si to porovnať – verš za veršom:
  7:80 And [We had sent] Lot when he said to his people, “Do you commit such immorality as no one has preceded you with from among the worlds”?
  7:81 Indeed, you approach men with desire, instead of women. Rather, you are a transgressing people.
  7:82 But the answer of his people was only that they said, „Evict them from your city! Indeed, they are men who keep themselves pure”.
  7:83 So We saved him and his family, except for his wife; she was of those who remained [with the evildoers].
  7:84 And We rained upon them a rain [of stones]. Then see how was the end of the criminals.
  Čo je v týchto veršoch také strašne? Sú to talafatky, napísané pre “veriacich” pred 1400 rokmi, nič viac, nič menej!
  S ďalšími veršami v článku uvedenými, sa už ani nebudem zaoberať.

  Raymond Ibrahim nie je žiadny autor ničoho vedeckého. Jeho jediný výtvor je knižočka “The Al Qaeda Reader” (2007) paperback, ktorú asi kúpite v každom kiosku za $9,06 a nejaký pamflet pod menom “The Battle of Yarmuk (2002, Islamic Conquests).
  Raymond Ibrahim nečestne zavádza. Je to pisálek, ktorý píše pre tých, ktorí ho platia a píše to, za čo mu platia.
  Mám vážne podozrenie, že z Ibrahima sa stal pro-židovský mopslík.

  • Neviem či má význam diskutovať s človekom s vaším psychickým rozpoložením, asi by ste už mali ísť na dôchodok a venovať sa iným veciam, ktoré si nevyžadujú príliš veľa myslenia, keďže s ním máte zjavne problémy.

   Čo sa týka mojich zdrojov a tej narážky na Raymonda Ibrahima a toho, že je zaujatý len preto že je kresťan, to je opäť len ukážka vášho čiernobieleho myslenia. Druhá vec je, že moslimovia majú zakázané kritizovať islam a Mohameda, takže je fakt pravdepodobné, že sa od nich dozviete pravdu o islame. Preto si radšej preštudujem čo o islame píšu bývalí moslimovia než moslimovia. To že je niekto kresťan ešte automaticky nemusí znamenať že je predpojatý, aj keď uznávam že kresťania radi ohovárajú druhé vierovyznania a ideológie. Mimochodom, aj konšpiračné teórie o slobodomurároch a iluminátoch vznikli na objednávku cirkvi, aby tá získala zámienku na ich prenasledovanie a zhabanie ich majetku. Ako iste viete, keď ste taký znalec kresťanstva, tak cirkev sa nikdy rada nedelila o majetok a o moc, takže nejakí slobodomurári jej nemohli stáť v ceste. Zistite si kto bol John Robinson a Augustin Barruel, čo za knihy napísali a čo sa dialo po ich zverejnení.

   Ďalej píšete: Ale na Internete si môžete nájsť aj jeho článok“Raymond Ibrahim: Christian Bible More ‘Bloodthirsty’ than Quran”, (“Kresťanská Biblia Krvežížnivejšia ako Korán”), kde však kritizuje, znevažuje a zaznáva odbornosť, znalosť Koránu či Islámu a výskumy autorov tohoto tvrdenia Toma McKay-a a analytika/štatistika Toma Andersona (ich štúdie uverejnené na Yahoo News, Huffington Post, a mnoho iných médií), beztoho, aby uviedol čo len jediný argument. //// Vy buď neviete po anglicky, alebo ste jeho článok nečítali poriadne. Niečo vám z neho zacitujem:

   „Comparing violence in the Bible — both Old and New Testaments — with violence in the Quran conflates history with doctrine. The majority of violence in the Bible is recorded as history; a description of events. Conversely, the overwhelming majority of violence in the Quran is doctrinally significant. The Quran uses open-ended language to call on believers to commit acts of violence against non-Muslims. This study also fails to consider who is behind the violence. It simply appears to count the number of times violent language appears. Due to this, New Testament descriptions of Christians — including Christ — being persecuted and killed are supposedly equally inciting to Christians as Allah’s commandments for Muslims to “slay the idolaters wherever you find them — seize them, besiege them, and make ready to ambush them!” (Quran 9:5). This study sees no difference between the martyrdom of Stephen (Acts 7-8) and Allah’s words: “I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike [them] upon the necks and strike from them every fingertip” (Quran 8:12).“

   „Nesmieme však zabúdať, že podľa Zeta, to sú všetko “pseudoodbornci”, ktorí nič nevedia, napriek tomu, že tieto veci študujú po celý život, lebo je to viac-menej ich zamestnaním.“ Áno, sú to pseudoodborníci. Neviem ako študujú a čo študujú, ale ich výpočty za veľa nestoja. Autori tej „štúdie“ sú amatéri ktorí hádžu do vreca opis násilných udalostí s príkazmi na páchanie násilia. Tu máte realistickejšie údaje:

   So the Bible has more than twice as many cruel or violent passages as does the Quran. But the Bible is a much bigger book. How do they compare when size is taken into account?

   Bible

   Violence and Cruelty 1214
   Total verses 31173
   Percent 3.89

   Quran

   Violence and Cruelty 527
   Total verses 6236
   Percent 8.45

   Čiže Korán obsahuje, vzhľadom ku svojej dĺžke, viac násilných veršov ako Biblia. Smola 🙂

   „Mám vážne podozrenie, že z Ibrahima sa stal pro-židovský mopslík.“ Ja mám zas vážne podozrenie že vy vidíte Židov všade kde sa objaví niečo čo sa vám nepozdáva.

 10. Ohľadne útokov Mekky na Medinu o ktorých som písal, ste sa pýtal, odkiaľ som to vyhrabal.
  Keď som vám napísal odkiaľ, tak ste došiel ku presvedčeniu, že to sú “pseudoodborníci” a ja teda o Isláme nič neviem.
  “Mohamed po dobytí Mekky nariadil zabiť každého kto s ním nesúhlasí. Píše sa to aj v hadísoch a aj v jeho životopise. Ostatní boli prinútení konvertovať….”
  V akých životopisoch ste toto čítal? Kdo sú autori tých životopisoch?
  Prečítal ste si niekedy – a ja som ten link už uviedol, ale zrejme ste ho prešiel nepovšimnutý, čo je pre väčšinu ľudí a asi aj pre vás, typické – “Ancient Man and His First Civilizations – Biography of Prophet Muhammad” autori DR. A. Zahoor a Dr .Z.Haq. Je to obdivuhodná práca.
  Pre vašu informáciu, Dr.A zahoor bol prominentný autor, akademik a ‘columnist’. Vydal 61 (!) Hindko, Urdu a Anglických kníh a publikácií, okrem množstva novín a článkov.
  Dr.Z. Haq je známy kardiológ v Cincinnati, Ohio.

  “Vy buď neviete po anglicky …”
  …a preto vás prosím, aby ste tu nedával anglické texty, mám s nimi ťažkosti, lebo ja žijem v Kande ešte len 48 rokov…

  Maldý pán, ste čím ďalej, tým drzejší. A keď budem potrebovať od vás radu, ohľadne môjho odchodu do ôchodku, budem si ju od vás pýtat.

  “….aj keď uznávam že kresťania radi ohovárajú druhé vierovyznania a ideológie”.
  …toto je jediná rozumná vec, ktorú ste kedy napísal….
  Čo sa týka John Robinsona, jeho “Proofs of a Conspiracy” som si prečítal keď ste vy možno ešte ani nebol na tomto svete a ak áno, tak ste ešte asi nosil krátke nohavičky.
  A ak viete o slobodomurárstve, Iluminati a podobných záležitostiach toľko, koľko o Isláme, tak toho viete pramálo.

  Ale koniec s týmto dohadovaním. Ako píšete, so mnou sa nedá diskutovať, resp. nemá to zmysel, lebo na to moje myslenie nestačí, podľa vás.

  Ako vidím, chcete nasilu, aby som vás ‘priklincoval’, tak vás teda priklincujem a to postupne… pomaly, jeden kliniec za druhým….až vám budú z toho uši odstávať…a nenapíšte mi, že autori ktorých uvediem, sú “pseudo-čokoľvek”, lebo sa zosmiešnite ešte viac, ako sa zosmiešňujete….

  Quotations From Famous People
  Quotations on Islamic Civilization

  Sir George Bernard Shaw v “The Genuine Islam”, Vol. 1, No. 8, 1936.
  “Keby akékoľvek náboženstvo malo možnosť vládnuť nad Anglickom, či Európou v najbližších sto rokoch, môže to byť Islám”.
  “O náboženstve Muhammada som mal vždy vysokú mienku, pre jeho úžasnú vitalitu. Je to jediné náboženstvo, ktoré, ako sa mi zdá, má priťahujúcu kapacitu k meniacej sa fáze existencie, ktorá môže apelovať ku každému veku.
  Študoval som ho, tohoto obdivuhodného muža a podľa môjho názoru, ďaleko od toho, že by som bol ‘anti-Christ’, musí byť nazvaný “Záchranca Humanity”.
  Verím, že keby človek ako on, získal diktatúru nad moderným svetom, bol by úspešný vyriešiť jeho problémy spôsobom, ktorý by priniesol tak veľmi potrebný mier a šťastie: predpovedal som o viere Muhammada, že bude prijateľná pre zajtrajšiu Európu, ako začína byť prijateľná pre Európu dnešnú”.
  Nie ste nadšený týmto výrokom? Váš komentár bude určite vysoko odborný.
  A ďlašie klince nasledujú.

  Odkladajte si tieto a vôbec všetky moje komentáre a články – už na Prope uverejnené – do archívu vo vašom počítači, aby ste sa za 20-30 rokov do nich podíval a potichu si povedal
  “akú mal ten Sitra Ahra pravdu”.

  • Rozum vás síce opúšťa, ale zmysel pre humor nie 🙂 Ancient Man and His First Civilizations – Biography of Prophet Muhammad” autori DR. A. Zahoor a Dr .Z.Haq. Je to obdivuhodná práca. //// Najdôveryhodnejší životopis Mohameda sa volá Sírat Rasúl Alláh a jeho autorom je Ibn Ishák, ktorý žil niekoľko storočí po Mohamedovi. Už len fakt že nevychádzate zo zdrojových textov islamu ale nejakých, nazvime ich, sekundárnych, ukazuje vašu neznalosť tematiky. Inak, nepochybujem o tom, že kardiológ je fakt človek spôsobilý napísať životopis Mohameda.

   …a preto vás prosím, aby ste tu nedával anglické texty, mám s nimi ťažkosti, lebo ja žijem v Kande ešte len 48 rokov… //// A čo ste tam tak dlho robili? Podľa vašej znalosti angličtiny (spomeňme si na kauzu idiomy) usudzujem, že ste asi šúpali zemiaky v poľskej reštaurácii.

   A ak viete o slobodomurárstve, Iluminati a podobných záležitostiach toľko, koľko o Isláme, tak toho viete pramálo. //// Platí prvá veta tohto príspevku 🙂

   Vyjadrenie G.B. Shawa o islame mi je ukradnuté. On pravdepodobne nemal poňatia o jeho politickej doktríne. Ale aj ja prihodím jeden citát. Pochádza od Mustafu Kemala, ktorého snáď nemusím predstavovať: Islam, táto absurdná teológia nemorálneho beduína, je zdochlinou, ktorá otravuje naše životy.

   A napokon, najväčšiu perlu ste si nechali na záver: Odkladajte si tieto a vôbec všetky moje komentáre a články – už na Prope uverejnené – do archívu vo vašom počítači, aby ste sa za 20-30 rokov do nich podíval a potichu si povedal
   “akú mal ten Sitra Ahra pravdu”. //// Opäť platí prvá veta príspevku 🙂

 11. Človeče, s vami skutočne nie je niečo v poriadku.
  Čo sa týka kauzy “idiomy”, akosi vám uniká, že existujú idiomy gramatické, literárne a dokonca i v poezii. Ja som referoval ku idiomom gramatickým.
  A čo sa týka biografie Muhammada, sanozrejme vy ste ten povolaný, ktorý nám môže objasniť, kdo je ten ‘najhodnovernejší’ autor
  Muhammadovej biografie.

  Nie, ja som nešúpal zemiaky v poľskej reštaurácii, ja som pracoval v Zoo kde som kolísal slonovi vajcia, idiot.
  Že Shaw je vám ukradntý? To sa na vás podobá.

  Toto sa vám bude tiež určite páčiť:
  Herbert George Wells:
  “Islámske učenie zanechalo veľké tradície spravolivého a citového jednania a chovania a inšpiruje ľudí s nobilitou a toleranciou.
  Toto je humánne učenie najvyššieho stupňa a zároveň praktické.
  Toto učenie vytvorilo spoločnosť, v ktorej tvrdé srdcia a kolektívne utláčanie a nespravodlovosť boli majmenšie v porovnaní so všetkými ostatnými spoločnosťami, ktoré ju predchádzali….
  Islám je preplnený jemnosťou, zdvorilosťou a bratstvom”.

  • vy ste ten povolaný, ktorý nám môže objasniť, kdo je ten ‘najhodnovernejší’ autor
   Muhammadovej biografie //// tak sa opýtajte moslimov, ktorý životopis Mohameda je najdôveryhodnejší. Ak je to náhodou ten čo som spomínal ja, nemusíte sa mi ospravedlňovať 🙂

   Toto učenie vytvorilo spoločnosť, v ktorej tvrdé srdcia a kolektívne utláčanie a nespravodlovosť boli majmenšie v porovnaní so všetkými ostatnými spoločnosťami, ktoré ju predchádzali //// opýtal by som sa moslimských žien, koľko slobody si užívajú v islame. A hneď by som sa opýtal aj náboženských menšín v moslimských krajinách ako to s tou toleranciou voči nim je.

   Islám je preplnený jemnosťou, zdvorilosťou a bratstvom //// iste, ale len ku moslimom, hoci existuje štatistika že od 9/11 útočili moslimovia častejšie na moslimov než nemoslimov. Skúste si naštudovať čo hovorí islam o káfiroch, teda nemoslimoch.

   Dr. Haq sa zrejme okrem kardiológie asi venoval aj inej aktiviite, čo je vám však asi nepochopiteľné vzhľadom na nízku frekvenciu vašej mentálnej energie //// opýtal by som sa moslimov, či o niekom takom počuli a či uznávajú jeho životopis Mohameda. Po stáročia je za najdôveryhodnejší považovaný životopis Sírat Rasúl Alláh od Ibn Isháka, takže nejaký kardiológ a jeho iná aktivita sú moslimom ukradnuté prinajmenšom tak ako mne.

 12. Dodávam:
  “Inak, nepochybujem o tom, že kardiológ je fakt človek spôsobilý napísať životopis Mohameda”.

  Myslím že vám nie je známe, že jeden z najväčších slovenských básnikov, píšúci pod menom Andrej Žarnov, bol vlastným menom Dr. František Šubík a bol docentom na Lekárskej fakulte v Bratislave.
  Dr. Haq sa zrejme okrem kardiológie asi venoval aj inej aktiviite, čo je vám však asi nepochopiteľné vzhľadom na nízku frekvenciu vašej mentálnej energie…

 13. Bertrand Russel v “History of Western Philosophy”, London, 1948, p. 419.
  ”Naše použitie frázy “Doba Temna” pokryť obdobie od roku 699 do roku 1,000, znamená náš nedbalý záujem o západnú Európu….
  “Od Indie po Španielsko, prekvitala brilantná civilizácia Islámu. Čo bolo v tejto dobe stratené pre ‘Christendom’, nebolo stratené pre civilizáciu, ale práve naopak….”
  “Nám sa zdá, že západo-Európska civilizácia je civilizáciou, ale to je špatný názor….”

  • Bertrand Russel sa takisto môže mýliť a tu v tomto citáte sa rozhodne mýli. Žiadne prekvitanie biliantnéj Islamskej civilizácie neexistovalo, dokonca ani medzi rokmi 699 a 1000. To boli roky, keď Islam a konkrétne Arabi zničili takzvanú stredomorskú civilizáciu od Indie až po Španielsko a nie že to bolo stratené pre „Christendom“ ale nenávratne pre civilizáciu ako takú !!
   Výsledkom arabizácie a islamizácie sa nenávratne stratili biele civilizácie z Egypta, Alžíru,Tuniska, Sýrie, Malej Ázie , Iraku a aj časti Iránu. Gréci, Rimania, Kartáginci, Vandali, Médi, Peržania boli zmetený smršťou Arabov a neskôr Turkov. Nenastala žiadna brilancia Islamskej civilizácie, nastalo iba to, že Arabi dobili a zničili stredomorskú civilizáciu Grécka, vtedy už nazývanú Byzancia, zvyšky starého Ríma, starej Perzie. Výsledkom bolo, že Arabi si osvojili niektoré znalosti a civilizačné vydobytky spomenutej stredomorskej civilizácie, áno vtedy už „Christendomu“. Výsledkom zničenia tejto našej stredomorskej civilízácie bolo rozšírenie púšte do miest kde nikdy nebola, zánik Egypta, Sýrie,Perzie,Ríma, Byzancie. Nenávratne sa stratili sĺavne mestá v pústi. Nenavratne sa stratila stredomorská civilizácia budovaná bielymi nárdmi viac ako 5000 rokov. Jednoducho Arabi prišli , zničili dnes by sme povedali „VYBÝVALI“! Celé stredomorie zhnedlo a stmavlo a ponorilo sa nenávratne do tmy, do Doby temna. Ktorá skončila až keď sa trosky stredomorskej civilizácie presunuli z Rima, Byzancie,Egypta,Perzie do centrálnej Európy a Severnej Európy. Keď bývalé „barbarské“ kmene z pohľadu Ríma, teda germánsko-slovanské národy vybudovali vlastné štáry a štátne útvary. Bohužiaľ aj samotné Slovensko bolo ohrozované viac ako 175 rokov od bitky pri Moháči až po bitku pri Viedni na živote a samotnej existenicie.
   Toľko k miliónkrát opakovanej lži o brilancii Islamskej civilizácie a Dobe krestaňského temna. Jediné temno ktoré poznám bolo vyvraždenie, doslova exterminácia bielych národov zo severu Afriky , malej Azie, blizkeho a stredného východu.
   Islam nič za celú históriu svojej existencie nič nevynašiel, nič nevymyslel, nič vytvoril. Aspoň nič pozitívne. A láskavo neklamte o arabskych číslach, arabskej matematike a arabskej medicíne. To je jednoducho kolosálna lož. Arabi si len prečítali len dávno známe objavy Grékov, Rimanov, Peržanov. Arabi vymysleli a vytvorili PUŠŤ. Rovnako tu z piesku ako aj v v civilizácii.
   Myslím , že bájka od Krylova o “ Opici a okuliaroch“ presne hovorí o Araboch a Islame. Okuliare to je v tomto prípade Stredomorská civilizácia, ktorú si dal Islam na nos. Bohužial Opica, zostala opicou. A stredomorská civilizácia „zhasla“. A brilancia Islamu to bola ta chvíĺa med si opica nasadila okuliare, krátko po dobitia Stredomoria.

   Dnes je na http://www.medzicas.sk opublikované video prvého letu novučickeho Airbasu 330 z Rijádu do Addis-Abbebi. Po hodine letu je ulička zahádzaná jedlom,papierom,pluvancami. Z toaliet vyteká moč, výkaly su rozmazané po toal.doske , podlahe a prehradené uterákom aby tto netieklo medzi cestujúcich. To je presný obraz Islamu a Arabov, darmo si nasadia okuliare cudzej kultúry, v tomto prípade najnovšíeho tryskáča. Po chvíli ten tryskáč vyzerá ako cigánska osada. Tak to bolo pred 1500 rokmi a tak to je aj dnes. Nazvať to brilanciou je buď tuposť alebo zámerná lož, v lepšom prípade zvrátenym vkusom. Ale ktovie možno niekto rád cestuje vo vôni výkalov, zvratkov a pre niekoho je znakom kultúry rozhádzať zvyšky jedla okolo seba a následne všetko okakať a ocikať, následne nahadzat na podlahu toalety uteráky ako bariéru. Nech sa páči zhliadnuť tento krátky dokument ale je aj mnoho iných na Youtube, kde migranti jedia a kakajú pod seba v autobusoch a vlakoch. Najnovšie spŕavy dokonca hovoria ako kakajú na kúpaliskách s tym, ze aby to plavčík upratal.

 14. Neexistuje umiernený islam. Existuje iba islam. A muslim je muslim.

 15. Ľutujem p. Zet, ale musím vás zarmútiť. Ako som vám pošramotil ilúzie o R. Ibrahimovi, o nč lepšie na tom nie je váš ”najhodnovernejší” biografer Ibn Ishāq.
  To, že ste si jeho meno, ako aj jeho dielo “Sirat Rasoul Allah” (Život Allahovho Posla) pslovenčil na Ibn Ishák a “Sírat Rasúl Alláh”, nie je až tak podstatné a nebudem vás za to šikanovať (nie som Freeman).

  V prvom rade, Ibn Ishaq bol hagiografer, ak viete čo to znaamená (z gréckeho hagios = svätý). To ale tiež nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že on napísal jeho vyššie uvedené “historické” dielo na zákalde pozbieraných ústnych podaní (oral traditions), ktoré sformovali základ jeho biografie islámskeho proroka Muhammada.

  “…. jeho autorom je Ibn Ishák, ktorý žil niekoľko storočí po Mohamedovi. Už len fakt že nevychádzate zo zdrojových textov islamu ale nejakých, nazvime ich, sekundárnych, ukazuje vašu neznalosť tematiky”.
  Moja neznalosť tématiky? Toto, čo tu predvádzate už ani nenazývam drzosť, to je nadanie!
  Ibn Ishaq žil niekoľko storočí po Mohammadovi? Vy ani neviete že Muhammad zomrel v roku 632 C.E. a Ishaq sa narodil v roku 704 C.E.? 704 minus 632 sa rovná 72 – aj v Číne! O akých storočiach tu píšete?

  Podívajme sa teda, čo hovoria, podľa vás, moje “sekundárne” zdroje.

  “Problémy s Ibn Ishaq-ovým “Sirat Rasoul Allah” a inými Včasnými zdrojmi Islámu a Proroka Muhammada (2009)”.
  “Len preto, že Niečo je včasné, neznamená to, že je to pravda. Keď je niečo včasné, znamená to len, že je to včasné. Musí to byť Včasné A Spoľahlivé. Je možné tiež, že nieečo je včasné a falošné.

  Detailný rozbor (je aj video) o
  problémoch s Ibn Ishaq-om a Al-Tabarim sa delí:
  Sekcia #1: Včasné Zdroje – Ktoré to boli? Sekcia #2 : Rozdiely medzi Sirah a
  Hadith. Ktorý je naj-autentickejší zdroj pre Islam/Prorok Muhammad?
  Sekcia #3: Prečo sa nedá väčšine od Ibn Ishaq-a veriťť?
  Sekcia #4: Falošné príbehy v Ibn Ishaq-ovi a Al -Tabarim
  Sekcia #5: Iné problémy s Včasnými zdrojmi o Isláme
  Sekcia #6: Čo ne-moslimskí výskumníci (scholars) hovoria o včasných zdrojoch.
  Bol Ibn Ishaq najvčasnejí biographer proroka Muhammada? Nie, nebol.

  Nasleduje zoznam najvčasnejších , známych Hadith zberateľov, ktorí sa špecializovali v sbieraní Sira a Maghāzī (vojny proroka Muhammada a spoločníkov):
  • 7-me a včasné 8-me storočie (Prvé storočie Hijra): – cca. 14 mien váčšinou súčasníci Muhammada
  • 8-me a včasné 9-te storočie (Druhé storočie Hijra) – cca. 40 mien
  Mená pre ich množstvo neudávam, (udávam len ich počet) a kdo má záujem, je k nahliadnutiu na Internete. Samozrejme to sú len ‘najvčasnejší’, nasleduje množstvo neskorších biograferov.

  S jeho “hostóriou” je mnoho problémov (žiadny sled odkazov od koho sú, žiadne zdroje jeho materiálov, atď.).
  Preto prichádzame k uzáveru, že väčšina týchto príbehov bez sledu, nájdených v knihe Ibn Ishaq-a 120 rokov po smrti Proroka, sú falošné.
  Muslimi samozrejme prijímajú Quran a Hadith za 100% pravdivý. Väčšinu od Ibn Ishaq-a, Al-Waqidi-ho, alebo Al-Tabari-ho neprijímajú. Tiež odmietajú niečo od
  Ibn Sa’d-a (i keď celkove, Ibn Sa’d je považovaný za spoľahlivejšieho ako Ibn Ishaq a Al-Waqidi).

  Kdo bol Ibn Ishaq?
  Jeho plné meno je Muhammad b Ishaq b Yasar, narodený v Madine (mesto Proroka) v roku 704 C.E. a zomrel v roku 768 CE. v Bagdade.
  Bol najvčasnejší, ale jeden z tých horších biograferov proroka Muhammada. Bol prvý autor ktorý napísal Sirat Rassoul Allah/ Biografia Muhammada. Jeho starý otec Yassar bol kresťan, zajatý Khalidom b al Valid a stal sa otrokom.
  Nie je jasné, či sa Ibn Ishaq venoval štúdiu a výskumu apoštolských tradíci návštevou prednášok v Egypte a potom sa vrátil do Mediny zhrnúť a zoradiť všetok materiál, ktorý pozbieral. Jeho Muhammadova biografia, Sira, bola založená – mimo iných – na mnohých zprávach o Muhammadovi, z kníh napísaných niekoľými rozličnými autormi, zvaných al Maghazi, ktoré opisovali príbehy bojov, ktoré prorok Muhammad bojoval.
  Originálna kniha nebola nájdená (!), ale jej obsah bol zaznamenaný súčasnými autormi, ktorí kopírovali jeho knihu, ako napr. Ibn Hisham. Včasný muslimiský historický zápis bol primárne sústredený na biografiu Muhammada (Sirat Rasul Allah) a prvé vojny Islámu (Al-Maghazi). Muhammad Ibn Ishaq podáva prvú biografiu (Sira). Táto práca neexistuje viac v jej originálnej forme, ale bola zachovaná najmenej vo dvoch recenziách; autor jednej z nich je Ibn Hisham (s mnohými revíziami), ako aj v manuskriptách autorov Al Bakka’i, al Tabari, Yunus b. Bukayr, al Athir, Al Qarawayoun (vo Fez, Morocco), atď.; Práca Ibn Hisham-a je jednou z najvčasnejších (ale nie celkom spoľahlivých) autorít o Muhammadovom živote.

  • Opäť ste mimo a svoj elaborát ste písali zbytočne. Pre moslimov je irelevantné, či je Sírat Rasúl Alláh včasný alebo nie, pretože ho považujú za najdôveryhodnejší a je jedným zo zdrojových textov islamu, na rozdiel od Mohamedovho životopisu čo ste spomínali vy. Kedy žil Ibn Ishák som si presne nepamätal, ale pre túto vec to ani nie je podstatné. Podstatné je že moslimovia jeho biografiu Mohameda uznávajú, a v menšej miere aj tú Tabariho.

   Podívajme sa teda, čo hovoria, podľa vás, moje “sekundárne” zdroje. //// vaše sekundárne zdroje moslimov nezaujímajú, tým pádom je im (a aj mne) jedno čo hovoria. Zmierte sa s tým že moslimovia uvažujú inak ako vy. Keď je niečo zdrojovým textom islamu, tak to nekriticky prijímajú a neskúmajú, nie to ešte spochybňujú.

Leave a Reply